Anda di halaman 1dari 7

FUNGSI

TRIGONOM
ETRI

CONTOH 1
BUKTIKAN
JAWAPAN:
Sebelah kiri:

(terbukti)

Identit
i asas

BUKTIKAN
JAWAPAN:
Sebelah kiri:

CONTOH 2

Guna
rumus
sudut
berganda

(terbukti)

CONTOH 3
Diberi

dengan sudut A dan B ialah


sudut tirus. Cari nilai-nilai berikut
tanpa menggunakan kalkulator.
i. Sin (A + B)
ii. Kos (A + B)
iii. Sin 2Aii.
iii.