Anda di halaman 1dari 16

BAB 3

PERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM


Dibahagikan kepada 3 peringkat:
1. Zaman Awal zaman Rasulullah s.a.w dan
Khulafa al-Rasyidin
2. Zaman Pertengahan Zaman Kerajaan Bani
Ummayah, Kerajaan Bani Abbasiyyah dan
Kerajaan Uthmaniyyah
3. Zaman Kontemporari

Zaman Awal
Pendahuluan
Kelahiran Islam di Mekah dan kemunculan
kerajaan
Islam
pertama
di
Madinah
merupakan titik bersejarah lahirnya tamadun
baru yang merubah sejarah dunia
Kejayaan dan kegemilangan yang dicapai
tamadun Islam adalah berasaskan kepada
nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran
Islam itu sendiri

Zaman Rasulullah s.a.w


Sebelum penurunan Islam dan perutusan Nabi

Muhammad,
kehidupan
masyarakatnya
bergelumang dengan pelbagai maksiat dan
syirik
Rasulullah
menyebarkan
dakwah
Islam
melalui dua cara: secara sulit dan secara
berterus terang
Perkembangan tamadun Islam di zaman
Rasulullah terbahagi kepada dua period:
period Mekah dan period Madinah

Period Mekah
Dakwah Rasulullah s.a.w di Mekah berjalan

selama 13 tahun. Tumpuan baginda Rasulullah:

Pembangunan akidah
Membenteras maksiat dan kejahilan
Membenteras perhambaan
Pemulihan akhlak
Pembelaan kaum wanita

Period Madinah
Rasulullah s.a.w berhijrah ke Yathrib

(Madinah) pada 622M.


Sumbangan baginda terhadap pembinaan
tamadun Islam di Madinah:
1. Aspek sosial
Mempersaudarakan gol. Ansar dan Muhajirin
Mewujudkan perjanjian antara masyarakat

berbilang kaum
Kedudukan wanita dibela
Membina masjid pusat ibadah, tempat
bermesyuarat , pusat komuniti dsb.

2. Aspek Politik
Rasulullah s.a.w menggubal dan membentuk
perlembagaan Madinah bersumberkan al-Quran
Perlembagaan Madinah 47 fasal:
23 fasal hubungan sesama umat Islam
24 fasal hubungan umat Islam dengan bukan Islam

Implikasi perjanjian memantapkan kedudukan

politik umat Islam dan wujud keamanan.


Baginda melantik gabenor, pemungut cukai dan
hakim dr kalangan sahabat di beberapa wilayah spt.
Yaman, Uman, Najran, Hadramaut.
Rasulullah turut mengasaskan majlis syura
berfungsi sebagai majlis perwakilan dan badan
perundangan bagi membuat dasar pemerintahan
dan menjaga kepentingan rakyat.

3. Aspek Ekonomi
Memperkenalkan cukai zakat, jizyah (cukai
kepala), kharaj (cukai tanah), fai (cukai dari
orang bukan Islam dengan jalan damai) dan
usyur (cukai perniagaan)
Menghapuskan amalan riba
Penggunaan matawang dinar (emas) dan
dirham (perak)
Menubuhkan baitulmal bagi mengurus sumber
ekonomi seperti zakat,sedekah, jizyah,
ghanimah dsb
Menggalakkan umat Islam menceburkan diri
dalam perniagaan, pertanian dan penternakan

4. Aspek Dakwah
Rasulullah s.a.w menghantar para pendakwah dari
kalangan sahabat ke seluruh Semenanjung Tanah
Arab bagi menyebarkan ajaran Islam
Aspek Ketenteraan
Rasulullah s.a.w sebagai ketua tentera dan
mengetuai hampir semua peperangan menentang
musuh.
Antara strategi ketenteraan yang dilakukan oleh
baginda:
Mengadakan perjanjian dengan pihak musuh
Merahsiakan jumlah tentera musuh yang akan dihadapi
Mengenalpasti tempat strategi di medan perang
Penyamaran
Menggali parit

5. Senibina
Bermula dengan membina masjid
Masjid pertama masjid Quba
6. Pendidikan
Masjid telah dijadikan sebagai institusi pendidikan
Rasulullah menggalakkan setiap peringkat
masyarakat menimba ilmu pengetahuan
Beberapa orang guru telah dihantar ke beberapa
daerah untuk mengajar
Baginda pernah meletakkan syarat kepada
tawanan perang yang ingin membebaskan diri
dengan mengajar anak-anak penduduk Madinah
sehingga pandai menulis dan membaca

Zaman Khulafa al-Rasyidin


Selepas kewafatan Rasulullah s.a.w pada

tahun 632M, tampuk pemerintahan Islam


diteruskan oleh Khulafa al-Rasyidin:
Khalifah Abu Bakar al-Siddiq (632-634M)
Khalifah Umar al-Khattab (634-644M)
Khalifah Uthman Affan (644-656M)
Khalifah Ali Abi Talib (656-661M)

Mereka meneruskan dakwah baginda

Rasulullah dan meletakkan al-Quran dan


al-sunnah sebagai sumber utama
pemerintahan dan pentadbiran

Zaman Khalifah Abu Bakar al-Siddiq


Tertumpu

kepada menghapuskan gerakan murtad (yang


enggan membayar zakat) dan nabi palsu. 11 pasukan tentera
ditubuh untuk memerangi golongan tersebut.
Menghantar tentera pimpinan usamah b Zaid ke Qudhaah dan
Abna ke Syria tujuan : melindungi umat Islam drpd ancaman
Rom dan Parsi
Mengumpulkan al-Quran hasil pandangan Saidina Umar akibat
ramai penghafaz gugur syahid di medan perang. Dikumpulkaan
dan disatukan dlam bentuk mashaf dan disimpan dirumah
Saidina Abu Bakar
Membelanjakan 6000 dirham setahun untuk rakyat dan negara.
Membahagikan Semenanjung Tanah Arab kepada beberapa
wilayah Madinah, Mekah, Taif, Syria, Yaman, Najran,
Hadramaut, Bahrain dan Daumat al-Jandal. Dilantik seorang
gabenor di setiap wilayah dan Madinah sebagai pusat
pentadbiran.

Zaman Khalifah Umar al-Khattab


Digelar zaman The Golden Age
Pendidikan :
menubuhkan institusi pendidikan di kota2 spt. Basrah, Kufah,

Fustat.
Menubuhkan kuttab (pra-sekolah)
Bentuk pendidikan membaca, menulis, menghafaz, berenang,
menunggang kuda

Politik perluasan wilayah Afrika Utara, Asia Minor,

Khurasan. Membahagikan wilayah 8 : Madinah, Mekah,


Syria, al-Jazirah, Basrah, Kufah, Mesir, Palestin. Setiap
wilayah dilantik gabenor yang dibantu setiausaha, ketua
tentera, pemungut cukai, hakim, pegawai perbendaharaan.
Pentadbiran - menubuhkan jabatan (dewan) Jab. Tentera,
Jab. Ganjaran dan Agihan, Jab. Pos, Jab. Cukai.
Sosial menubuhkan pelbagai kemudahan. Menubuhkan
baitulmal yang sistematik

Zaman Khalifah Uthman b Affan


Tidak banyak perubahan melainkan meneruskan

usaha khalifah sebelumnya.


Sumbangan besar penulisan al-Quran yang
sistematik (dikenali sebagai Mashaf Uthmani)
Perluasan wilayah di mana seluruh wilayah Parsi,
Tabristan, Azerbaijan, Armania berjaya ditakluki.
Menubuhkan armada laut Islam pertama untuk
menawan Rom Timur
Abdullah b. Qays Harith panglima tentera laut
Islam pertama dan pernah melancarkan 50
serangan ke atas tentera Rom.

Zaman Khalifah Saidina Ali Abi Talib


Tidak banyak sumbangan yang dilakukan

kerana
sibuk
pemberontakan
Sumbangan:
Menubuh

mengatasi

masalah

dan menyusun pasukan polis (al-

Syurtah)
Melengkapkan lagi pasukan bersenjata

Ilmu

sains
diperkenalkan

dan

matematik

mula