Anda di halaman 1dari 21

ILMU HAKEKAT USUL DIRI

ZULKARNAIN BANDJAR

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

* RABBIL ALAMIN *
by Zulkarnain Bandjar

Rabbil Alamin ( yang pelihara Manusia )

ILMU HAKEKAT USUL DIRI

ZULKARNAIN BANDJAR

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

* Tanda Kematian *
by Zulkarnain Bandjar

Tanda-tanda Kematian pada diri seorang manusia

ILMU HAKEKAT USUL DIRI

ZULKARNAIN BANDJAR

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

* Manusia dalam kandungan Bapak *


by Zulkarnain Bandjar

Manusia dalam kandungan bapak 40 hari


(3 hari di alam Gaibul Gaib dan 37 hari di alam Gaib)

ILMU HAKEKAT USUL DIRI

ZULKARNAIN BANDJAR

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

* Letak Nafas, Ampas, Tanapas dan Nufus *


by Zulkarnain Bandjar

Letak nafas, ampas, tanapas dan nufus (tubuh)

letak nafas, ampas, tanapas dan nufus (kepala, hati)

Nur-Kalbu

Nyawa terbagi 4

ILMU HAKEKAT USUL DIRI

ZULKARNAIN BANDJAR

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

* Surah Al-Ikhlas * (2)


by Zulkarnain Bandjar

Surah Al-Ikhlas

Surah Al-Ikhlas pada Alam Insan

Surah Al-Ikhlas pada Kalimah

Penjabaran Al-Ikhlas pada Manusia

ILMU HAKEKAT USUL DIRI

ZULKARNAIN BANDJAR

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

* Pemecahan Wajah seorang Mukmin *


by Zulkarnain Bandjar

Proses Pemecahan Wajah


PROSES PEMECAHAN WAJAH (KHAWASUL QHAWAS)
Wajah dalam-an kita ada 9 bernama Sirr us sirr, Sirr, Ahdah,Wahdah, Wahdiah, Ahmad, Muhammad, Mustafa
dan Mahmud.

Ada sembilan tashahud yang kita lakukan dalam sholat lima waktu dan waktu itulah wajah-wajah ini yang
keluar. Inniwajjahtu wajhiyalillazi.

Untuk sampai ke-tingkat-an ini harus melalui pengesahan dari Ahli Kasyaf.

Bagi mereka yang belum mencapai maqam Solahuddaim, dia tidak boleh keluarkan wajah Muhammad dan
Ahmad sekaligus dalam keadaan apa sekalipun,

Sebab..

Jika berbuat demikian dia akan mati betul-betul.

Tapi..,

Yang boleh mencapai maqam Solahuddaim dia boleh keluarkan semua wajah ..

Untuk pergi ke 18.000 alam (falak) untuk ber-ibadah atau menjalankan tugas Allah..-

Banyaknya Alam ini sebab Allah Rabbul Alamin dan Tuan Nabi juga Rahmatallil alamin.

Kita tak boleh jadi Rahmatallil alamin (itu hak Rasulullah s.a.w),

Tapi..

Kita boleh tiru Nabi menjadi Rahmatal fil alamin

Ilmu tentang wajah-wajah ni baru permulaan sebab ia berkaitan dengan Nafas, Anfas, Tanafas , Nufus

Dan juga lathaif2. dengan Nafas Ar-Rahman dan akhirnya Wajah Ar-Rahman.

(lihat pada gambar)

Memang kalau kita sudah mula menapaki jalan Tasauf

Jalan Makrifat dan Hakekat,

Maka, akan banyak ujian, cobaan, godaan-godaan yang kita alami..

..jika kita termakan godaan maka kita akhirnya jadi Dukun dsb.

Ini disebabkan karena kurang keikhlasan dan kesungguhan mencari Allah.

Inilah penting-nya berguru dengan guru yang Mursyid yang dapat memantau anak murid dari jarak jauh,
yang kasyaf dan tahu apa yang anak murid mimpikan malam tadi dsb-nya.

Untuk dapat duduk dalam kalimah maka penting menguasai pemantapan zikir nafas dan penyucian diri.
Mereka yang telah mencapai tahap suci akan dapat berjumpa dengan para Anbiya dan para Malaikat dan
dapat belajar dengan mereka.

Setelah itu si salik ini akan dapat bapak dan ibu Spiritual

Jika maqam meningkat Allah swt akan mem-beri-kan nama Rahasia yang dengan nama ini penghuni langit
mengenal-nya

Jika Roh bisa menembus 7 petala langit, pasti mudah menembus 7 petala bumi..

dan bisa mengetahui rahasia-rahasia makhluk yang duduk di semua lapisan.

Mudah-lah untuk menghantar balik makhluk-makhluk yang asalnya dari bawah lapisan bumi .., tetapi
biasanya gurunya akan sudah membuka rahasia huruf-huruf muqotaat, sebab ini merupakan kunci2
perbendaharaan

Banyak ujian yang guru-nya akan laksanakan kedepan atas perintah Allah ..

Seterusnya,

Singkat ceriterabagi mereka yang sudah disahkan mengenal diri = mengenal Allah,

Maka..

iblis dan syaitan tak dapat bermain-main dengan dia lagi .. .

Bagi yang dapat mengenal diri akan diberi anugerah kasyaf oleh Allah s.w.t (pandangan tembus).

Bukti sudah mengenal diri ialah dapat mengeluarkan wajah yang dalam (9 wajah semua).

Juga, ketika dia di-talqin-kan oleh guru Mursyid-nya ( di-kafan-kan) maka pintu langit akan terbuka dan dia
akan nampak semua isi langit : Sidratul Muntaha, Arsy, Kursy ..

Bukti sudah sampai-nya ia ke maqam penyucian yang dikehendaki,

Allah s.w.t akan me-masuk-kan Al-Quran ke-dalam dada-nya, ..

Peristiwa

semacam

ini,

biasa-nya

pada

malam

Jumaat

atau

siang

Jumaat

(Pastinya tuan guru akan mulai banyak PR tentang al-Quran niselepas men-capai maqam ini)

Yang meng-gembira-kan tentu-lah Dia dapat membaca Al-Quran yang asal (di Sidratul Muntaha) setelah
melalui proses penyucian. Seterusnya .

..

lanjut

ILMU HAKEKAT USUL DIRI

ZULKARNAIN BANDJAR

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

* ISLAM, IMAN DAN KALBU *


by Zulkarnain Bandjar

Penafsiran ISLAM secara Makrifat (1)

Penafsiran ISLAM secara Makrifat (2)

Penafsiran IMAN secara Makrifat (1)

Penafsiran IMAN secara Makrifat (2)

Penafsiran KALBU secara Makrifat (1)

Penafsiran KALBU secara Makrifat (2)

ILMU HAKEKAT USUL DIRI

ZULKARNAIN BANDJAR

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

* ZIKIR ALLAH HU HU ALLAH *


by Zulkarnain Bandjar

PERGERAKAN ZIKIR ALLAH HU

PERGERAKAN ZIKIR HU ALLAH

** ZIKIR NAFAS **
Ilmu Hakekat Usul Diri
Cara berzikir HU ALLAH hendaklah kita mulai dengan lafaz HU dari pusat kita, tarik nafas keatas hingga
ke kepala tengadahkan kepala ke langit-langit kemudian hembuskan kuat dgn lafaz ALLAH dengan
tenaga kearah pusat dan biarkan menular ke jantung, sebut kalimah HU ALLAH dengan jelas, perlahan
(jangan cepat) serta ikuti mahrajnya dgn betul, selama melafazkan HU hendaklah panjang 2 Alif (4
harakat) dan hembuskan dengan lafaz ALLAH pun dengan panjang yang sama, saat sampai di pusat tahan
nafas sehingga dapat menyebut seberapa banyak HU ALLAH didalam satu nafas. Pada awal permulaan
zikir hendaklah dibuat secara nyaring di mulut tetapi kemudian diperlahankan secara beransur-ansur
sehingga tertutup mulut (tidak kedengaran dilafazkan di mulut) dan berzikirlah HU ALLAH didalam hati
saja, berzikir sebanyak yang kita mampu dan buat secara istiqomah.
Cara zikir ALLAH HU dimulai dengan lafaz ALLAH dengan panjang 2 Alif (4 harakat) dari pusat naik ke
kepala, tengadahkan kepala ke langit-langit, kemudian lafazkan HU dengan bertenaga hembuskan ke
pusat hingga terasa mengalir di jantung kita, saat sampai kepusat tahan nafas hingga kita dapat menyebut
ALLAH HU seberapa kali dalam satu nafas. Cara buat sama dengan yang diatas.

Anda mungkin juga menyukai