Anda di halaman 1dari 28

NOTA (ULUM QURAN)

PENDIDIKAN QURAN
SUNNAH
TINGKATAN 4

BAB 1 (f4)
ULUM QURAN &
KEPENTINGANNYA

Quran :
Kalam Allah yang bermukjizat yang diturunkan kepada nabi
muhammad melalui malaikat jibril dalam bahasa
arab,diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya adalah
ibadah

1. Kalam Allah yag bermukjizat


diturunkan kepada nabi muhammad
2. Melalui malaikat jibril dalam bahasa
Arab
3. Diriwayatkan secara mutawatir
4. Membacanya adalah ibadah

Ulum Quran :
satu gagasan ilmu yang mengkaji
tentang Al-Quran & perkara yang
berkaitan dengannya

1. Satu gagasan ilmu


2. Yang mengkaji tentang Al-Quran
3. Dan perkara yang berkaitan
dengannya

PERINGKAT PERKEMBANGAN &


PEMBUKUAN ILMU

PERINGKAT /
MASA

BENTUK
PERKEMBANGAN

ZAMAN NABI
MUHAMMAD

Turun,Tulis,Ngaji,HayatI

ZAMAN SAHABAT

Zaman Abu Bakar : kumpul


Zaman Osman : satukan al-quran
dalam satu mashaf (mashaf osmani)
menghasilkan resam quran
Zaman Ali : pembukuan kaedah nahu,
meghasilakan ilmu irab quran (Abu
Aswad ad-dauli & yahya B yamur )

ZAMAN AMAWI
(TABIIN)

Tanda titik & baris


Yusuf As-saqofi)

ZAMAN ABASI
(TABI TABIN)

Perkembangan ilmu tafsir dan


pembukuan bidang ulum quran

(Hujaj b

BAB 2 (f4)
PENGENALAN QURAN

PERBEZAAN QURAN & KITAB


SAMAWI
AL-QURAN

KITAB SAMAWI

Isi kandungan meliputi


seluruh aspek akidah,
syariah & akhlak
Diriwayatkan secara
mutawatir & selamat
dari kesilapan
Untuk seluruh umat
islam
Untuk bila-bila masa
sehingga hari kiamat

Tidak meliputi seluruh


aspek kehidupan
Tidak diriwayatkan
secara mutawatir &
terdedah kepada
kesilapan
Untuk umat tertentu
sahaja
Sesuai untuk masa
tertentu sahaja

NAMA AL-QURAN

1.
2.
3.
4.

KItab
Zikr
Furqon
Tanzil

KEYWORD (nama kitab) :


Bacalah Kitab Zikr Karangan Furqon Tanzil

SIFAT QURAN

1.
2.
3.
4.

Nur
Huda
Rahmat
Mubin

KEYWORD (nama orang) :


Kenal Tak Nur Huda Bt Rahmat Mubin

BAB 3 (f4)
AL-QURAN SEBAGAI
MUKJIZAT

Mukjizat :
Perkara luar biasa yang di anugerahkan
oleh Allah kepada seorang rasul sebagai
bukti kebenaran risalah yang dibawa

1.
2.
3.
4.

Perkara luar biasa


yang di anugerahkan oleh Allah
kepada seorang rasul
sebagai bukti kebenaran risalah
yang dibawa

JENIS MUKJIZAT
MUKJIZAT HISI

MUKJIZAT MAKNAWI

Dapat dikesan &


dilihat oleh
pancaindera
Contoh : tongkat
nabi musa
menjadi ular

Dapat dikesan &


dihayati melalui
minda & mata
hati
Contoh : AlQuran

PERKARA LUAR BIASA YANG


BERBEZA DENGAN MUKJIZAT

TARIF

SIHIR

TARIF

SILAP MATA

TARIF

ILHAM

TARIF

IRHAS

TARIF

ISTIDRAJ

TARIF

MAUNAH

TARIF

KARAMAH

ASPEK MUKJIZAT AL-QURAN


BAHASA

DALIL AKLI
Ketinggian bahsa sehingga
mengalahkan pakar bahasa
Perkhabaran tentang perkara
ghaib,perkara lepas & akan datang
yang tidak boleh difikir & direka
melalui akal
Isyarat Al-Quran kepada beberapa
fakta sains yang diperoleh melalui
kajian sains

BAB 4 (f4)
WAHYU

TARIF WAHYU SEGI BAHASA


1.
2.
3.
4.
5.

Ilham fitri untuk manusia


Ilham gharizi bagi kat haiwan
Isyarat pantas nabi zakaria
Bisikan syaitan & godaannya
Perintah Allah kepada malaikat
*lagu
adam,idris..

TARIF WAHYU SEGI ISTILAH


Kalam Allah yang diturunkan kepada
seorang nabi atau rasul sebagai ajaran
agama mengikut cara yang khusus
1. Kalam Allah yang diturunkan
2. kepada seorang nabi atau rasul
3. sebagai ajaran agama mengikut
cara yang khusus

CARA PENURUNAN WAHYU


MELALUI
PERANTARAAN
MALAIKAT
RUPA
SEORAN
G LELAKI
RUPA
ASAL
SERTA
BUNYI
YANG
NYARING

TANPA
PERANTARAA
N MALAIKAT
MIMPI
YANG
BAIK
BICARA
DISEBA
LIK
HIJAB

JENIS WAHYU
WAHYU AL-QURAN
Diturunkan melalui
jibril/bicara disebalik
hijab
Lafaz & makna
daripada Allah
Sampai kepada kita
secara mutawatir

WAHYU HADIS
Diterima melalui
ilham/mimpi yang
benar
Lafaz daripada rasul &
makna daripada Allah
Sampai kepada kita
melalui riwayat Ahad