Anda di halaman 1dari 3

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU


Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
MSH3103 Membentuk dan Membuat Binaan
TAJUK DIORAMA:
SENARAI NAMA AHLI KUMPULAN :
1.
2.
3.
4.
5.

ASPEK PENILAIAN
1. Aspek kandungan

WAJARAN
12

2. Aspek Elemen Seni Visual

10

3. Aspek Karya Seni Visual

10

4. Aspek Kekemasan/ Keterlibatan

10

5. Penerangan Hasil Kerja

MARKAH

JUMLAH

PENILAIAN PROJEK DIORAMA


Kriteria

Aspek
kandungan

Aspek
Elemen
Seni Visual

Aspek
Karya Seni
Visual

Wajaran

15%

10%

10%

Tidak
menepati
piawai
0
Menunjukkan
pengetahuan
berkaitan yang
sangat terhad.
Tidak lengkap
dengan
banyak
kekurangan.
Tidak
menghasilkan
karya atau
tidak menepati
elemen seni
visual

Tidak
menghasilkan
karya seni dan

Lemah
1
Menunjukkan
pengetahuan
berkaitan yang
terhad.
Kandungan tidak
lengkap.

Menghasilkan
karya yang
kurang memberi
pertimbangan
kepada elemen
seni.

Menghasilkan
sebuah karya
seni yang kurang

Menepati
Sebahagian Piawai

Menepati Piawai

Melebihi Piawai

2
Menunjukkan
pengetahuan yang
baik.
Memenuhi kriteria
kandungan tetapi
terdapat bahagian
yang tidak jelas.

3
Menunjukkan
pengetahuan yang
menyeluruh dan
terkini.Liputan yang
konsisten dan
mengikut keperluan
tugasan.

4
Menunjukkan
pengetahuan yang
sangat ekstensif,
menyeluruh dan
terkini.Liputan yang
menyeluruh,
konsisten dan
terperinci.

Menghasilkan karya
yang memberi
pertimbangan
kepada elemen seni
tetapi kurang jelas
dan ma
ntap.

Menghasilkan karya
yang memberi
pertimbangan
kepada elemen seni
yang jelas, pelbagai
dan mantap.

Menghasilkan karya
yang memberi
pertimbangan
kepada elemen seni
yang jelas, pelbagai
dan
mantap.Memaparkan
kemahiran ilmu seni
visual menyeluruh .

Menghasilkan
sebuah karya seni
yang baik, sesuai

Menghasilkan
sebuah karya seni
yang baik, sesuai

Menghasilkan
sebuah karya seni
yang baik, sesuai

Markah
Penuh

15

10

10

Aspek
Kekemasan
/
Keterlibatan

10%

tidak
sempurna

baik, sesuai
dengan tema
yang dipilih
tetapi tidak
menepati konsep
tajuk dan
bidang.Teknik ,
alat dan bahan
yang kurang
mantap

dengan tema yang


dipilih dan menepati
konsep tajuk dan
bidang, menepati
konsep tajuk dan
bidang.Teknik , alat
dan bahan yang
kurang mantap
tetapi tidak
mempunyai ciri-ciri
kreativiti yang baik

dengan tema yang


dipilih dan menepati
konsep tajuk dan
menepati konsep
tajuk, teknik , alat
dan bahan yang
kurang mantap serta
mempunyai ciri-ciri
kreativiti yang baik

dengan tema yang


dipilih dan menepati
konsep tajuk,
menepati konsep
tajuk dan
bidang.teknik , alat
dan bahan yang
kurang mantap serta
mempunyai ciri-ciri
kreativiti yang
cemerlang

Tidak
menghasilkan
tugasan dan
tidak
menunjukkan
hasil tugasan
berkumpulam

Menghasilkan
tugasan kurang
baik dan
menunjukkan
hasil tugasan
berkumpulan
yang minimum

Menghasilkan
tugasan dengan
baik. Menunjukkan
kolaborasi antara
ahli kumpulan baik

Menghasilkan
tugasan dengan
kemas. Kolaborasi
antara ahli kumpulan
sangat baik

Menghasilkan
tugasan dengan
kemas dan
cemerlang serta
menunjukkan
kolaborasi yang
cemerlang dalam
kalangan ahli
kumpulan.
Jumlah Markah

10

50