JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA

Pegawai Bomba Daerah Gemas

Johari Bin Masum.PSB

Bahagian Penguatkuasa, Balai Bomba dan Penyelamat, 73400 Gemas, Negeri Sembilan Darul Khusus

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA
KANDUNGAN AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988 9 Bahagian dan 63 Seksyen Bahagian Bahagian Bahagian Bahagian Bahagian Bahagian Bahagian Bahagian Bahagian I II III IV V VI VII VIII IX Permulaan Pentadbiran Penghapusan Bahaya Kebakaran Air dan Pili Bomba Perakuan Bomba Penguatkuasaan Siasatan Tentang Kebakaran Kumpulan Wang Kebajikan Pelbagai

Tugas-Tugas JBPM DiBawah Sek 5.
1. a. i. memadam,menentang,mencegah dan mengawal kebakaran ii. melindungi nyawa dan harta sekiranya berlaku kebakaran iii. menentukan adanya jalan keluar kebakaran,penyenggaraanya, dan pengawalseliannya yang sempurna dan iv. menentukan adanya jalan keluar yang cukup dari semua premis ditetapkan sekiranya berlaku kebakaran h. Menjalankan penyiasatan tentang sebab , punca , dan hal keadaan kebakaran: dan i. Melaksanakan khidmat kemanusiaan, termasuk perlindungan nyawa dan harta benda semasa berlakunya apa-apa bencana (2) JBPM boleh , selian daripada tugas-tugasnya di atas , melaksanakan apaapa tugas lain dipertanggungjawabkan kepadanya oleh undang-undang / arahan oleh menteri

Penjalanan kuasa-kuasa dan pelaksanaan tugas-tugas Di Bawah Sek.7
Memberikan kuasa kepada pegawai pegawai melaksanakan semua tugas tugas penghapusan bahaya kebakaran

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA TOPIK YANG AKAN DIBINCANGKAN
Kesalahan-Kesalahan Di Bawah Akta • • Pengertian Bahaya Kebakaran Pengertian Alat Kelengkapan Menentang Kebakaran dan Alat Pepasangan Keselamatan Kebakaran Tindakan Untuk Menghapuskan Bahaya Kebakaran Kesalahan-Kesalahan Yang Boleh Dikompaun

• •

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA
2. Tujuan :

Menguatkuasakan Akta Perkhidmatan Bomba 1988 dengan lebih efisyen dan tepat untuk menyelamat harta benda dan nyawa

Fungsi Utama :
1. Merancang dan merangka dasar penguatkuasaan dan strategi pelaksanaan Akta Perkhidmatan Bomba 1988.

2. Merancang dan merangka dasar penyiasatan dan pendakwaan ke atas kesalahan melanggar peruntukan Akta. 3. Merancang, menilai dan merangka peraturan-peraturan berkaitan dengan perlaksanaan peruntukan Akta.

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA
4.
a. b.

Pengenalan Kepada Akta Perkhidmatan Bomba
Nama Akta: Akta Perkhidmatan Bomba 1988 (Akta 341) Penguatkuasaan meliputi : i. ii. Bangunan yang sedang dibina (UBBL 1984) Bangunan sedia ada ( UBBL & Akta 341)

Premis – termasuklah mesuaj, rumah, bangunan atau
bahagian sesuatu bangunan, tanah, tenemen, isemen dan hereditamen dari apa-apa pegangan, samada terbuka atau terkepong, samada terdapat binaan atau tidak, samada awam atau persendirian, dan samada disenggara di bawah kuasa berkanun atau tidak.

¢

MERANCANG DAN MERANGKA DASAR PENGUATKUASAAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988. 1988 a. b. Mengkompaunkan Kesalahan – 12 sek Penghapusan Bahaya Kebakaran i. Pemeriksaan Penghapusan Bahaya Kebakaran –Sek 2 ii. Notis Menghapuskan Bahaya Kebakaran-seksyen 8 iii. Kesalahan tidak mematuhi notis – seksyen 10 iv. Perintah Tutup-seksyen 13. v. Melakukan Kerja-kerja Penghapusan Bahaya Kebakaran  Premis kosong /tak didiami-seksyen 9  Tidak mematuhi Notis - seksyen 11  Menghapuskan bahaya kebakaran dalam Kes-kes mendesak - seksyen 12

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA
Sek.2(a). Membuat pengubahan menyalahi undang – undang pada bangunan menyebabkan sukar untuk melepaskan diri sekiranya berlaku kebakaran.
Contoh-contoh Bahaya Kebakaran Di Bawah Sek. 2(a) i. ii. iii. iv. v. vi. Mengunci pintu keluar semasa premis dihuni. Mengubahsuai bangunan menyebabkan jarak perjalanan melebehi had yang dibenarkan oleh undang-undang. Memasang jeriji besi pada laluan keluar atau tangga. Meletakkan barang-barang pada ruang tangga. Merobohkan dinding pemetakan pada sistem perlindungan pasif. Halangan pada ruang tangga keluar (dijadikan tempat pameran, tempat simpanan barang-barang dll.

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA

Tangga dijadikan stor simpanan barang

Penambahan bangunan / jadi stor

Penambahan bangunan

Merobohkan petak pelindung pemisah lantai / dinding

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA

Tangga tidak boleh digrill atau diletakkan barang-barang kerana ia boleh menyebabkan orang ramai terperangkap dan tidak boleh menyelamatkan diri sekiranya berlaku kebakaran

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA

Pengubahsuaian didalam bangunan yang akan mengganggu tugastugas jabatan bomba.

Pengubahsuai premis sedia ada tidak mematuhi syarat-syarat bomba. Cth. paly wood / papan biasa

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA

Hose Reel Di kepung/ di halang pintu keluar dihalang

Orang ramai akan terperangkap dan tidak boleh menyelamatkan diri sekiranyan berlaku kebakaran.

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA

Laluan keluar keselamatan dihalang dengan barangbarang akan menyukarkan pelepasan diri

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA

Tangga dijadikan tempat simpanan barang. Ia akan menyukarkan pelepasan diri dan meenggangu kerja-kerja JBPM

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA
Sek.2b. Kesesakan tempat hiburan atau tempat perhimpunan awam menyebabkan sukar untuk melepaskan diri sekiranya berlaku kebakaran.
Contoh-contoh Bahaya Kebakaran Di Bawah Seksyen 2(b) i. Menambahkan bilangan tempat duduk dalam panggung wayang kelas C melebehi had yang dibenarkan (Muatan Kelas C: 100 -300). Lihat UBBL 179. Pengunjung datang bersesak-sesak ke sebuah pub/disko/kelab malam/ pada hujung minggu atau tahun baru melebehi muatan kependudukan berdasarkan keluasan lantai. Sila lihat UBBL 180.

i.

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA

Kesesakan seperti di tempat hiburan / pasaraya

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA
Sek(2c). Pengalihan atau tidak terdapatnya kelengkapan menentang kebakaran atau pepasangan keselamatan kebakaran dalam bangunan. Contoh-contoh Bahaya Kebakaran Di Bawah
Contoh-contoh Bahaya Kebakaran Di Bawah Seksyen 2(c). i. ii. iii. • v. vi. Alat pemadam api/Fire Alarm Panel /Sprinkler/ Alarm Bell d.s.bnya dialihkan. Menanggalkan pintu rintangan api dan digantikan dengan pintu biasa. Merobohkan dinding pemisah (party wall, compartmentation wall, e.t.c..) yang sedia ada. Tidak terdapat bekalan kuasa elektrik pendua seperti Generator. Lampu kecemasan tidak dipasangkan. Lampu tanda KELUAR tidak dipasangkan.

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA

Menanggalkan pintu rintangan api dan digantikan dengan pintu biasa.

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA

Main Panel ( Fire alarm panel)

Sistem Pam untuk Springkler, Hose Reel,Sistem Pancur Basah

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA
d. Terdapat alat-alat menentang kebakaran atau pepasangan keselamatankebakaran atau kemudahankemudahan lain (di dalam atau di luar bangunan) yang dipasang mengikut kehendak undang-undang atau JBPM yang tidak berada dalam keadaan baik. Contoh-contoh Bahaya Kebakaran Di Bawah Seksyen 2(d) • • • • • • Lampu tanda KELUAR tidak menyala. Lampu kecemasan (EL) tidak menyala bila diuji. Loceng kecemasan tidak berfungsi. Pam sistem pancur basah, hos gelung, sprinkler dll. tidak berfungsi. LIF BOMBA tidak berfungsi menurut Fire Mode Operation. Fire damper/roller shutter, smoke extractor dsb. tidak berfungsi.

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA

Lampu keselamatan tanda keluar rosak

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA

Lampu kecemasan

Pengesan asap

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA

Hose Reel tidak berfungsi / rosak

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA

Loceng Kecemasan

Talipon kecemasan

Sistem Pecah Kaca

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA
Sek (2e). Jalan keluar tidak mencukupi dari bangunan ke mana-mana tempat sama ada di dalam atau di luar bangunan itu yang memberi perlindungan kepada orang ramai sekiranya berlaku kebakaran. Contoh-contoh Bahaya Kebakaran Di Bawah Seksyen 2(e) i. Kegunaan bangunan kedai menurut UBBL 1984 telah ditukarkan menjadi pusat tuisyen atau sekolah swasta dan lain-lain tanpa mengadakan jalan keluar kedua. Tangga tambahan tidak dibina apabila premis dibesarkan/diubahsuaikan dll. Bangunan mempunyai tangga tunggal digunakan selain daripada sebagai pejabat atau kediaman – contoh setor, kedai, bilik pameran dsb.

iii. iii.

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA

Tangga tunggal dijadikan setor barang-barang

Pintu keluar dihalang dengan barang dan dikunci dengan mangga

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA
Sek(2f). Sebarang perkara atau keadaan yang akan meningkatkan kemungkinan berlakunya kebakaran, bahaya kepada nyawa atau harta akibat daripada berlakunya kebakaran atau yang akan mengganggu anggota JBPM dalam menjalankan tugas sekiranya berlaku kebakaran. Contoh-contoh Bahaya Kebakaran Di Bawah Seksyen 2(f). i. ii. iii. iii. Meletakkan beberapa selinder gas LPG pada laluan kecemasan. Menyimpan dan menjual gas LPG melebihi had yang dibenarkan. Tidak mengepung ruang lobi lift dan tangga dengan dinding rintangan api. Menyimpan terlalu banyak bahan mudah terbakar dalam premis.

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA

Adalah menjadi kesalahan menyimpan Gas LPG dalam kuantiti yang banyak di dalam kedai sebaliknya Gas perlu disimpan di dalam stor khas

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA

Lampu kecemasan dihalang/rosak Pintu keluar keselamatan dihalang Pintu keluar keselamatan dikepung

Ruang laluan dijadikan stor simpanan barang

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA

Pintu Keluar dikunci

Dihalang

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA

Meletakkan barang-barang atau sebarang Menurap kawasan pili bomba adalah satu kesalahan yang boleh mengakibatkan pili halangan lain yang boleh menutup Pili bomba tersebut tidak boleh digunakan Bomba adalah satu kesalahan semasa kebakaran

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA

Air dari Pili Bomba hanya boleh digunakan untuk melawan kebakaran dan perbuatan menyalahgunakan pili bomba untuk perkara lain adalah satu kesalahan

Meletakan kereta di kawasan Pili bomba adalah satu kesalahan

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA

EL berada dalam keadaan baik

Laluan keselamatan bebas dari halangan

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA
7. Notis dan Tindakan Menghapuskan Bahaya Kebakaran (Seksyen 8). Jika JBPM mendapati terdapat bahaya kebakaran di sesebuah premis, Ketua Pengarah JBPM atau pegawai yang diwakilkan kuasa boleh mengeluarkan Notis Menghapuskan Bahaya Kebakaran kepada pemunya atau penghuni premis tersebut menghendakinya mematuhi kehendak Notis berkenaan dalam tempoh yang ditetapkan. a. Notis menghapuskan bahaya kebakaran (Borang A) akan dikeluarkan oleh JBPM menyatakan kerja-kerja yang perlu dilaksanakan dalam tempoh yang ditetapkan. Notis menghapuskan bahaya kebakaran berikutnya (Borang B) akan dikeluarkan jika JBPM mendapati bahaya kebakaran itu akan berulang, dengan menyatakan kerja-kerja yang perlu dilaksanakan dalam tempoh yang ditetapkan.

b.

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA
Tidak Mematuhi Notis Menghapuskan Bahaya Kebakaran (Seksyen 10). Tidak mematuhi notis menghapuskan bahaya kebakaran dalam tempoh masa yang ditetapkan adalah suatu kesalahan. Jika sabit kesalahan boleh dihukum:• • • • denda tidak melebihi RM 5,000 atau dipenjarakan tidak melebihi tempoh 3 tahun atau denda dan penjara kedua-duanya dan denda tambahan RM 100 bagi setiap hari kesalahan itu berterusan selepas sabitan.

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA
Perintah Tutup (Seksyen 13(1). Jika Notis Menghapuskan Bahaya Kebakaran telah disampaikan tetapi; i. ii. Kehendak notis tidak dipatuhi, atau Bahaya kebakaran itu telah dihapuskan tetapi akan berulang. dan JBPM berpendapat adalah perlu untuk melarang penggunaan premis itu yang akan meningkatkan kemungkinan berlakunya kebakaran atau bahaya kepada nyawa atau harta akibat daripada berlakunya kebakaran, JBPM boleh memohon di Mahkamah bagi suatu perintah tutup.

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA
Tidak mematuhi Perintah Tutup (Seksyen 13(5). Tidak mematuhi Perintah Tutup adalah suatu kesalahan dan jika sabit kesalahan boleh dihukum; • • • • denda tidak melebihi RM 5,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau denda dan penjara kedua-duanya dan denda tambahan RM 100 bagi setiap hari kesalahan itu berterusan selepas sabitan.

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA
8 Kesalahan-Kesalahan Yang Boleh Dikenakan Kompaun Seksyen 59. Peraturan-peraturan (Mengkompaun KesalahanKesalahan) Perkhidmatan Bomba 2000 - P.U.(A) 313 menetapkan kesalahan-kesalahan yang boleh dikenakan kompaun adalah seperti berikut : • Sek.22(3) - Tidak menyediakan pensetoran air yang mencukupi untuk tujuan menentang kebakaran. Sek.23(4) – Menjalankan kerja-kerja yang menjejaskan aliran air ke pili bomba tanpa notis pemberitahuan kepada Pengarah JBPM; - Gagal menentukan pili bomba berada dalam keadaan baik selepas kerja-kerja dilaksanakan.

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA
Kesalahan-Kesalahan Yang Boleh Dikenakan Kompaun Seksyen 59 (sambungan). • • Sek.25(2) - Enggan membenarkan pegawai bomba memasang plat pada pili bomba. Sek.26 - Menutup, mengepung atau menyembunyikan pili bomba menyebabkan kedudukannya sukar dipastikan; - Mengganggu mana-mana pili bomba; - Menggunakan pili bomba selain daripada untuk tujuan menentang kebakaran. Sek.32(2) - Tidak memberi notis kepada JBPM sebelum membuat perubahan matan pada premis semasa perakuan bomba sedang berkuatkuasa.

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA
Kesalahan-Kesalahan Yang Boleh Dikenakan Kompaun Seksyen 59 (sambungan) • Sek.32(5) - Tidak mematuhi arahan Ketua Pengarah supaya langkah diambil untuk menjadikan kemudahan keselamatan diri, pencegahan kebakaran, perlindungan kebakaran dan menentang kebakaran mencukupi. Sek.33 - Tidak ada perakuan bomba berkuatkuasa pada premis yang ditetapkan. Sek.35A(3) - Tidak mematuhi perintah Ketua Pengarah supaya dihentikan kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran serta merta. Sek.47 - Memasuki tanpa kebenaran premis yang telah diambil milik oleh JBPM di bawah Sek.46.

• •

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA
Kesalahan-Kesalahan Yang Boleh Dikenakan Kompaun Seksyen 59 (sambungan) • • Sek.51 - Mengganggu Pegawai Bomba dalam perlaksanaan tugasnya. Sek.52 - Tidak mematuhi arahan yang diberikan oleh seorang pegawai diberikuasa yang menjalankan tugas di bawah Akta ini. Sek.55 - Merosakkan, menyembunyikan, mengaktifkan atau mendeaktifkan penggera kebakaran tanpa sebab munasabah.

KADAR BAYARAN TAWARAN KOMPAUN JBPM
    KESALAHAN (SEKSYEN/ PERATURAN)         PERIHAL KESALAHAN KOMPAUN  DITAWARKAN (BAGI  KESALAHAN  PERTAMA) RM   KOMPAUN  DITAWARKAN (BAGI  KESALAHAN  BERULANG)  RM  

22(3)
   

Tidak mematuhi arahan Ketua Pengarah supaya  menyediakan kemudahan dan bekalan air untuk tujuan  menentang kebakaran.
Tidak memberikan notis bertulis kepada Pengarah Negeri sebelum  menjalankan kerja yang menjejaskan pili bomba (seksyen 23(1); Tidak menentukan supaya pili bomba dalam keadaan baik selepas  menjalankan kerja yang menjejaskan pili bomba itu ( seksyen  23(2).     

300
   

500
   

23(4)

200

500

   

 

 

25(2)
   

Enggan membenarkan pemasangan plat pili bomba; Menggalang mana-mana orang yang memasang plat pili  bomba; Menutup, mengepung atau menyembunyikan pili  Mengalihkan atau mencacatkan plat pili bomba. bomba; Mengganggu pili bomba;

100

400

   

   

26
 

100

200

32(2)

Sebelum memberikan notis kepada Ketua Pengarah,  Menggunakan pili bomba selain daripada tujuan  membuat perubahan material pada premis yang  menentang kebakaran. berkenaan dengannya perakuan bomba sedang  berkuatkuasa.  Tidak mematuhi arahan Ketua Pengarah supaya  langkah diambil untuk menjadikan kemudahan  keselamatan diri, pencegahan kebakaran, perlindungan  kebakaran dan menentang kebakaran mencukupi.

 

 

300

500

 

 

 

32(5)

300

500

KADAR BAYARAN TAWARAN KOMPAUN JBPM
  KESALAHAN (SEKSYEN/ PERATURAN)       PERIHAL KESALAHAN KOMPAUN  DITAWARKAN (BAGI  KESALAHAN  PERTAMA) RM   KOMPAUN  DITAWARKAN (BAGI  KESALAHAN  BERULANG)  RM  

 

33

Tidak mempunyai perakuan bomba berkuatkuasa  berkenaan dengan premis yang ditetapkan.

500

500

 
 

35A(3)

Tidak mematuhi perintah Ketua Pengarah supaya  dihentikan kegiatan yang menimbulkan bahaya  kebakaran serta merta.

 

 

500

500

 
 

47

Tanpa kebenaran pegawai bomba, memasuki atau  berada dalam premis yang diambil milik oleh Ketua  Pengarah. 

 

 

50

100

 
     

51

Mengganggu Pegawai Bomba dalam perlaksanaan  tugasnya. Tidak mematuhi arahan yang diberikan oleh  pegawai diberikuasa. Merosakkan, menyembunyikan, mengaktifkan atau  mendeaktifkan penggera kebakaran tanpa sebab  munasabah.

100

200   200
 

52 55

100
 

100

200

PROSES KOMPAUN OLEH PEGAWAI KOMPAUN Pemeriksaan premis Dan terdapat ksealahan

Lengkapkan Borang Kom 3, buka fail Keluarkan Bomba 4A

Kompaun dijelaskan

Kompaun tidak dijelaskan Laksanakan A Pgk 11/01

Proses Tamat

Proses Pemeriksaan Penghapusan Bahaya Kebakaran Temu janji Pemeriksaan Borang PGK 1A ( Sek.2 (a) – (f) Notis A ( Sek 8)

Pemeriksaan Semula PGK 1B Mematuhi Surat Sokongan

Pemeriksaan Semula PGK 1B Tidak mematuhi Sek.10 Saman Di Mahkamah

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA

Adakah tuan-tuan inginkan tragedi begini berlaku ditempat tuan.........

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA
15 Kesimpulan & Harapan JBPM Sebarang bencana dan masaalah boleh dihindari. Harapan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia: a. bersungguh-sungguh dengan penuh bertanggungjawab untuk memastikan kehendak undang-undang keselamatan kebakaran adalah dipatuhi semasa kerjakerja pembinaan /ubahsuaian pada bangunan; • memastikan kerja pemasangan dan penyelenggaraan kelengkapan menentang kebakaran dan pepasangan keselamatan kebakaran dilaksana dengan sempurna bagi melindungi nyawa dan hartabenda awam; mempertingkatkan pengetahuan teknikal sistem pepasangan keselamatan kebakaran. mematuhi etika profession sebagai konsultant / kontrektor.

• d.

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA BAHAGIAN PENGUATKUASA

Pencegahan adalah lebih baik daripada menyelesaikan masaalah