Anda di halaman 1dari 9

PELAJARAN 3

LITAR (b) Rintangan Selari


BERSIRI DAN
LITAR SELARI
(a)Rintangan Sesiri

Perintang disambung sesiri


mempunyai arus yang sama
melalu setiap perintang tetapi beza
keupayaan merentasi setiap
perintang adalah berlainan.
Perintang disambung selari
mempunyai arus yang
berlainan melalui setiap perintang
tetapi beza
keupayaan merentasi setiap
perintang adalah sama.

(c)Kesimpulan

A BEZA RINTANGA
RUS KEUPAYAA N
N
SESIRI
SELAR
I

(e) Beberapa Petua Litar Petua 4

Petua 1

(e) Contoh-Contoh Pengiraan


Litar Bersiri
Dan Selari

Petua 2 Contoh 1

Tentukan rintangan berkesan pada


litar-litar berikut:-

Petua 3

Penyelesaian
Contoh 2 Contoh 3

Tentukan bacaan ammeter bagi litar- Tentukan bacaan voltmeter pada


litar berikut rajah-rajah
apabila suis S dihidupkan:- berikut apabila suis S dihidupkan:-

Penyelesaian

Penyelesaian
TUTORIA
L3
4 Kombinasi suis-suis yang
manakah perlu dihidupkan
supaya hanya mentol P,Q dan R
sahaja menyala?

A 1 2 3
B 1 2 4
C 1 3 5
D 1 4 5
1 Jika ketiga-tiga mentol pada litar
5 Empat perintang yang serupa
adalah serupa, ammeter yang
disambung bersiri menghasilkan
manakah menunjukkan bacaan
yang salah? rintangan berkesan 20 Ω
Berapakah rintangan berkesan
apabila keempat-empat
perintang disambung selari?

A 0.8Ω B 1.25

C 5.0Ω D 20.0
2 Satu bateri menyalakan Ω
keempat-empat mentol pada litar E 80.0Ω
di atas. Mentol yang manakah
apabila ditanggalkan menyebabkan 6 Dua perintang yang serupa
mentol-mentol lain akan padam ? menghasilkan
rintangan berkesan 4 Ω apabila
disambung selari.Berapakah
rintangan berkesan apabila
disambung sesiri?

A 2Ω B 4Ω
C 8Ω D 16Ω
E 20 Ω
3 Jika keempat-empat mentol
adalah serupa, mentol yang
manakah paling cerah?
9 Rintangan berkesan pada litar
di atas adalah

A 2.5Ω B 5Ω
C 10Ω D 12.5

E 25 Ω
7 Antara litar berikut yang
manakah mempunyai rintangan
terendah dan rintangan tertinggi?

Rintangan Rintangan
Q P
R P
R Q
P R 10 Apabila suis S dihidupkan,bacaan
ammeter adalah

A 0.3 A B 3A
C 4A D 12 A
E 36 A

8 Rajah yang manakah berikut


memberikan rintangan berkesan 8
Ω?

11 Berapakah bacaan ammeter


apabila arus dialirkan?

A 0.4 A B 0.5 A
C 1.0 A D 2.0 A
E 2.5 A
E 6.0 V

12 Berapakah bacaan voltmeter di


atas?
15 Berapakah bacaan ammeter
pada litar di atas jika arus mengalir
A 8.0 V B 7.8 V
dalam litar.
C 6.8 V D
5.8 V E 4.8 V
A 2A B 4 A

3
C 3 A D 1 A
2
E 1 A
2

13 Beza keupayaan merentasi


perintang 2 Ω ialah

A 2V B 4V
C 6V D 8V 16 Jika bacaan ammeter A1 ialah 12
E 10 V A,
berapakah bacaan ammeter A2 ?

A 9A B 8A
C 6A D 3A
E 1A

14 Dalam litar di atas bacaan


ammeter ialah 2A. Berapakah nilai
beza keupayaan merentasi
perintang X ?

A 0.5 V B 1.5 V
C 2.0 V D 3.0 V
17 Berapakah bacaan ammeter
apabila suis S dimatikan dan
apabila suis S dihidupkan?

Suis S Suis S
A 4.0 A 6.0 A
B 2.0 A 6.0 A
C 2.0 A 3.0 A 19 Dalam litar di atas,bacaan
D 2.0 A 1.2 A ammeter ialah I1
apabila suis S dimatikan dan I2
apabila suis S dihidupkan.Nisbah
I1 : I 2 ialah,

A 1: 1 B 1:2
C 1: 3 D 2:1
E 3:1

18 Dua perintang 4 Ω disambung


selari seperti
rajah(a) menghasilkan arus I1 20 Rajah menunjukkan sebuah
dalam litar dan apabila bateri 15 V disambung merentasi
disambung sesiri seperti rajah(b) tiga perintang.
menghasilkan arus I2 . (a) Berapakah rintangan
berkesan bagi perintang 15
Berapakah nisbah
I 1 : I2 ? Ω dan 10 Ω.

A 1:2 B 1: 4
C 2:1 D 4:1
E 2:3
(b) Berapakah rintangan
berkesan dalam litar.

(c) Berapakah bacaan ammeter


(i) A1
(b) (i) Apabila satu perintang
yang serupa
disambungkan selari dengan Z,
apakah yang berlaku
(ii) A2 pada bacaan alat pengukur
P dan Q ?

P..........................................................
.....

(iii) A3
Q........................................................
......

(d) Berapakah bacaan voltmeter (ii) Berikan sebab bagi


jawapan (b)(i).
(i) V1
...............................................
..................

(ii) V2

(c) Ketiga-tiga perintang X, Y


dan Z digantikan dengan
mentol K, L dan M yang serupa
seperti ditunjukkan pada rajah
di atas.
Bandingkan kecerahan
21 Rajah di atas menunjukkan satu antara mentol
litar elektrik terdiri daripada
perintang X ,Y dan Z yang serupa (i) K dengan L
dan alat pengukur elektrik P dan Q.
(a) Nyatakan nama alat yang ...............................................
sesuai untuk P dan Q. ..................

(ii) L dengan M
P.........................................................
...... ...............................................
..................

Q........................................................
......
22 Rajah menunjukkan satu litar
elektrik mengandungi dua
perintang dan sebuah mentol.
(a) Apabila suis S
dimatikan,bacaan ammeter
ialah 1.5 A.Tentukan
(i) rintangan mentol

(ii) bacaan voltmeter

(iii) kuantiti cas mengalir


dalam mentol dalam masa 4
minit.

(b) Apabila suis S dihidupkan,


hitungkan,
(i) rintangan berkesan
dalam litar

(ii) bacaan ammeter