Anda di halaman 1dari 22

B2001/UNIT12/ 1

1
PENGGUNAAN KAMIRAN

UNIT 12

PENGGUNAAN KAMIRAN

OBJEKTIF

Objektif Am

: Mencari Luas dengan Menggunakan Kamiran.

Objektif Khusus

: Di akhir unit ini, anda dapat :

Menyatakan rumus untuk mengira luas di bawah satu lengkungan.

Menentukan nilai yang perlu diganti dalam melakukan proses


kamiran untuk mencari luas.

Menyatakan luas yang dibendung antara paksi-x dan lengkung.

Menyatakan luas yang dibendung oleh paksi-y dan lengkung.

Menyatakan luas dengan proses kamiran bahagian demi bahagian.

B2001/UNIT12/ 2

2
PENGGUNAAN KAMIRAN

INPUT
INPUT

12.0

PENGGUNAAN KAMIRAN UNTUK MENCARI LUAS

Salah satu kegunaan kamiran ialah untuk mencari luas. Misalnya, seorang jurutera
awam mungkin ingin mengetahui luas papan lapis yang diperlukan untuk
membentuk form-work untuk membina arca sebuah bangunan. Seorang pereka
fesyen pula mungkin ingin mengetahui jumlah luas kain untuk membuat ropol
langsir.

Berapakah papan lapis yang


saya perlukan untuk
membentuk arca ini?

B2001/UNIT12/ 3

3
PENGGUNAAN KAMIRAN

INPUT
INPUT

12.1

LUAS DI BAWAH SATU LENGKUNGAN

Salah satu kegunaan kamiran ialah untuk mencari luas di bawah lengkungan.
Mencari Luas Rantau Antara Lengkung Dengan Paksi-x Yang Dibatasi Oleh
x =a dan x =b
y

y
4

yx

x
z
4

y x2

Rajah12.1a

xi

xi+x

Rajah 12.1b

Jika kita hendak carikan luas rantau berlorek dalam Rajah 12.1a, kita terlebih dahulu
perlu membuat penghampiran seperti dalam Rajah 12.1b. Penghampiran luas rantau
berlorek adalah hasil tambah semua segiempat yang terletak antara x = 0 hingga x =
2.
Marilah kita cari luas segiempat berlorek dalam
Rajah 12.1 dengan panjangnya yi dan lebarnya x.

yi

B2001/UNIT12/ 4

4
PENGGUNAAN KAMIRAN

Luas segi empat berlorek = yi x = Li


Penghampiran luas rantau berlorek = L1 + L2 + L3 + .. + L6
= y1x + y2x + y3x + . + y7x
i 6

y dx
i 1

Jika lebar setiap segiempat itu menjadi semakin kecil, iaitu x0, bilangan segi
empat akan menghampiri .
i

Jadi, luas sebenar rantau berlorek = had


y i x
x 0
i 1

Tatatanda

2
0

ydx mewakili had

x o

y dx
i 1

dari x

= 0 hingga x = 2, iaitu hasil tambah semua segi


empat dari x = 0 hingga x = 2 bila lebar setiap
segi empat itu menjadi semakin kecil.

= 0 x 2 dx

Luas rantau berlorek Rajah 12.1 a = 0 y dx


=

x3

=
0

8
unit2
3

B2001/UNIT12/ 5

5
PENGGUNAAN KAMIRAN

Contoh 12.1
Cari luas rantau berlorek bagi setiap rajah berikut:

Penyelesaian

a.

b.

Rajah 12.2a

Rajah 12.2b

x
2

a. Luas rantau berlorek = 1

b. Luas rantau berlorek =

12.1.2

x3
x2
dx

2
6
1
2

2x
3
2

2 x dx

8 1
7

6 6
6

unit2

3
2

4
3

27 1 unit2

Luas Yang Dibatasi Oleh Lengkung Dan Paksi-x

Kita juga boleh mencari luas yang dibatasi oleh lengkung dan paksi x di mana
lengkung itu dengan sendiri membatasi suatu rantau antaranya dengan paksi-x.
Dalam situasi seperti ini, had kamiran adalah dari satu titik persilangan ke titik
persilangan yang lain.
Contoh 12.2

B2001/UNIT12/ 6

6
PENGGUNAAN KAMIRAN

Cari luas rantau berlorek bagi setiap rajah berikut:

a.

b. y

y
y = x(4 x)

y = (x-1)(x-5)

Rajah 12.3a

0
0

Rajah 12.3b

0 1

x
4

Penyelesaian
4

a. Luas rantau berlorek = 0 x(4 x) dx 0 (4 x x 2 ) dx


=

b. Luas rantau berlorek =


=

2 x2

= 32

64
32
=
unit2
3
3

.( x 1)( x 5) dx

( x 2 6 x 5) dx
5

x3

3x 2 5x
3

x3

125
1

75 25 3 5
3
3

32
unit2 (Perhatikan tanda)
3

Dalam contoh 12.3b, kita dapati bahawa luas rantau berlorek itu bernilai negatif.
Suatu luas yang negatif bermakna rantau itu terletak di bawah paksi-x.

B2001/UNIT12/ 7

7
PENGGUNAAN KAMIRAN

Luas yang bernilai negatif bermakna rantau itu terletak


di bahagian bawah paksi-x

Aktiviti 12.1

UJIKAN KEFAHAMAN ANDA SEBELUM MENERUSKAN INPUT


SELANJUTNYA..! SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUM
BALAS DI HALAMAN BERIKUTNYA.
1.

Cari luas kawasan berlorek berikut


a.

b.

y = 2x(2-x)
d.
c.

y
0

y = 2x 4x

2
y=x2-1
x

-1

y = x2-6x+8

-1 0

0 0.5
3-1 x 0
2

2
3
x

B2001/UNIT12/ 8

8
PENGGUNAAN KAMIRAN

e.

y
y = x(x+1)(2-x)

-1

Maklum Balas Aktiviti 12.1

1.

a.

8
unit 2
3

b.

4
unit 2
3

c.

4
unit 2
3

d.

16
unit 2
3

e.

37
unit 2
12

B2001/UNIT12/ 9

9
PENGGUNAAN KAMIRAN

INPUT
INPUT

12.2

12.2

MENCARI LUAS BAHAGIAN DEMI BAHAGIAN

Kadangkala,untuk mencari luas keseluruhan rantau yang berlorek, kita perlu mencari
luas rantau berlorek tersebut bahagian demi bahagian.
Contoh 12.3
Cari luas kawasan berlorek berikut:
y
y x2

y x 2

Rajah 12.4

B2001/UNIT12/ 10

10
PENGGUNAAN KAMIRAN

Penyelesaian
Dalam Rajah 12.4, luas rantau berlorek terletak di bawah dua lengkung yang
berlainan. Untuk mencari luas tersebut kita perlu pertimbangkan luas itu secara
berasingan seperti berikut.

y = -x + 2

y x2

x
Luas rantau berlorek
=

0 x

Luas rantau berlorek


2

dx

( x 2) dx
1

Luas rantau berlorek yang dikehendaki

= 0 x 2 dx 1 ( x 2) dx

B2001/UNIT12/ 11

11
PENGGUNAAN KAMIRAN

x3

x2

2x
2

0 2 4 2
3

=
=

5
unit2
6

Aktiviti 12.2

1.

Cari luas rantau berlorek berikut.


a.

cb.

A
0
x

B
1

B2001/UNIT12/ 12

12
PENGGUNAAN KAMIRAN

Maklum Balas Aktiviti 12.2

a.

19
unit 2
6

b.

45
unit 2
6

B2001/UNIT12/ 13

13
PENGGUNAAN KAMIRAN

INPUT
INPUT

12.3

Mencari Luas Rantau Antara Lengkung Dengan Paksi-Y Yang Dibatasi


Oleh y = a Dan y = b

b
yi+y
yi 12.5b
Rajah

Rajah 12.5a
a

a
0

x
xi

B2001/UNIT12/ 14

14
PENGGUNAAN KAMIRAN

Rajah 12.5a menunjukkan satu rantau yang dibatasi oleh suatu lengkung, paksi-y,
y = a dan y = b. Untuk mencari satu penghampiran bagi luas rantau tersebut kita
bahagikan rantau itu kepada banyak segi empat kecil seperti yang ditunjukkan dalam
Rajah 12.5b.
Luas segi empat berlorek = xi y = Li
xi
y
Penghampiran luas rantau berlorek = L1 + L2 + L9
= x1y + x2y + .. + x9y

xi

i 9

x dy
i

i 1

Jika lebar setiap segi empat menjadi semakin kecil, iaitu y0, bilangan segi empat
menghampiri .
i

Luas rantau berlorek =

had

x 0

x dy

i 1

xdy
a

Contoh 12.4
Cari luas rantau berlorek berikut.
b.

a.

y
2

x=y2-4y+5
3

y y2 2= x

y2=xx4x

x
0

Penyelesaian
a. Luas rantau berlorek =
=

b. Luas rantau berlorek =

x dy

y3

12
3

=
1

y2
dy
4

8
1
7

=
unit2
12 12 12

x dy

( y 2 4 y 5) dy

B2001/UNIT12/ 15

15
PENGGUNAAN KAMIRAN

y3

2 y 2 5 y

= 9 18 15

1
8

2 5 =
unit2
3

Contoh 12.5
Cari luas rantau berlorek berikut
a.
y

b.

x=y2-4y+3

y
x =-y2+4y-5

3
3

Penyelesaian
a.

Luas rantau berlorek =

( y 2 4 y 3) dy

y3

2 y 2 3 y

8
1

8 6 2 3
3
3

2
= unit2 (Lihat perhatian di bawah)
3

b.

Luas rantau berlorek =

3
1

( y 2 4 y 5) dy

y3
2 y 2 5 y
=
3

1
3

= 9 18 15 2 5

8
unit2(Lihat perhatian di bawah)
3

Dari contoh 12.5a dan 12.5b kita dapati bahawa luas di bahagian kiri paksi-y bernilai
negatif.
PERHATIAN :
Luas yang bernilai negatif bermakna rantau itu terletak di
bahagian kiri paksi-y

B2001/UNIT12/ 16

16
PENGGUNAAN KAMIRAN

Aktiviti 12.3

Cari luas rantau berlorek berikut.


b.

a.
y
3

y=x -1

1
0

(c)

1
x

d.
y

y2=x+1

2
0

1
0

x
0

B2001/UNIT12/ 17

17
PENGGUNAAN KAMIRAN

Maklum Balas Aktiviti 12.3

a.

2
(8 8 ) unit 2 3.45 unit 2
3

b.

13
unit 2
3

c.

3
unit 2
4

d.

2 unit 2

B2001/UNIT12/ 18

18
PENGGUNAAN KAMIRAN

INPUT
INPUT

12.4

LUAS RANTAU YANG DIBATASI OLEH GARIS LURUS DAN SATU


LENGKUNG

y=g(x)

0
b

Luas rantau berlorek = A

Luas rantau B
b

= 0
Rajah 12.6a

f ( x ) dx

Rajah 12.6b

Cuba imbas semula maksud

y=g(x)

y=f(x)

A y=f(x)
0

Luas rantau C
=

0 g ( x) dx

Rajah 12.6c

a y dx .

Kamiran ini ialah luas yang dibatasi oleh lengkung, paksi-x, garis x=a dan garis x=b.
Jadi

0 f ( x) dx ialah luas rantau berlorek dalam Rajah 12.6b sementara


b

0 g ( x) dx ialah luas rantau berlorek dalam Rajah 12.6c.

B2001/UNIT12/ 19

19
PENGGUNAAN KAMIRAN

Luas rantau seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 12.6a perlu dicari dengan
menolak luas rantau dalam Rajah 12.6c daripada luas rantau dalam
Rajah 12.6b
Katalah ketiga-tiga luas rantau tersebut ialah A, B dan C masing-masing, iaitu
A = luas rantau berlorek dalam Rajah 12.6a
B = luas rantau berlorek dalam Rajah 12.6b
C = luas rantau berlorek dalam Rajah 12.6c
Jadi,

A= B C

Luas rantau berlorek A =

b
0

f ( x ) dx - g ( x ) dx
0

Aktiviti 12.4

1.

Dalam jadual berikut, lakarkan graf dan lorekkan rantau yang mewakili luas B
dan luas C yang membolehkan luas A dicari.
(Perhatian: A = B C)
A

C
y

B2001/UNIT12/ 20

20
PENGGUNAAN KAMIRAN

Carikan koordinat titik persilangan lengkung y2 = x dan garis y

2.

Seterusnya, cari luas yang dibatasi oleh lengkung dan garis itu.

Maklum Balas Aktiviti 12.4

1.
A

x
.
2

B2001/UNIT12/ 21

21
PENGGUNAAN KAMIRAN

a
0

2. Titik persilangan di (0, 0) dan (4, 2)


Luas kawasan dibendung =

4
unit 2
3

PENILAIAN KENDIRI 12

Anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba semua soalan dalam penilaian kendiri
ini dan semak jawapan anda pada Maklum Balas yang disediakan.
Jika ada masalah yang timbul, sila berbincang dengan pensyarah anda.
Selamat mencuba dan semoga berjaya!!!
1.

Cari luas rantau berlorek berikut

b.

a.
y

y = 6 - 2x

y=6x

x
0

0
x

B2001/UNIT12/ 22

22
PENGGUNAAN KAMIRAN

d.

c.

y
y
y = 2x

y = x2 -4x + 5

y = 4x - x2

y=2
x
x

Maklum Balas Penilaian Kendiri 12

1.

a.

1
unit 2
6

b.

7
unit 2
3

c.

4
unit 2
3

d.

4
unit 2
3