Anda di halaman 1dari 5

Adab timbal balik antara qiyadah dan jundiyah

Ibrah
Melalui hakikat ini beliau menetapkan bahwa Islam tidak dapat
tegak kecuali melalui sebuah jamaah yang memikulnya, menyeru
kepadanya, membelanya dan berjihad di jalannya
Dengan pernyataan ini al-Faruq mengukuhkan tanpa ada ruang
keraguan sedikitpun- bahwa terdapat perbedaan besar antara
tajammu' (perkumpulan) dan jama'ah

Tajammu dan Jamaah


Tajammu
Berdiri dan bubar berdasarkan pendapat, kesenangan dan keinginan
personal
Tidak ada nizham yang mengikatnya,
Tidak ada pula kaidah-kaidah yang mengatur pergerakannya
Setiap orang memiliki pendapat dan kepribadiannya secara mandiri

Jamaah
Nizham dan manhaj hayah
Rencana strategis, sasaran taktis
Nizham idari, jenjang organisasi, dan jalur komando
Laihah, dan qanun
Program dan instrumen kerja

Sifat Qiyadah
Ikhlas dan Kuat
Cinta dan Hampir
Berkemampuan tinggi dan Amanah

Ikhlas dan Kuat


Ikhlas
Semua amaliyahnya untuk Allah, bukan untuk manfaat pribadi
Tidak akan memperalat Jundi-nya untuk dirinya sendiri
Kuat
Fizik dan mentalnya
Seperti Thalut (2:247
Musa
(28:26) dan Nabi

)

Cinta dan Hampir

Setiap sahabat merasa bahawa Rasulullah paling cinta dan dekat


dengan dirinya
Tidak menjaga jarak dengan jundi agar ditakuti 9:128-129

dari kaummu sendiriJika berpaling pun beliau bertawakkal kepada Allah

Berkemampuan Tinggi dan Amanah


Memiliki kemampuan kepemimpinan (leadership)
Vision
Empowering
Aligning
Decision

Optimis
Melaksanakan amanah dengan baik (28:26)
Setelah memberikan minum ternak, Nabi Musa mengembalikan
ke dua anak Nabi Shuaib, tidak dibawa lari, padahal ia
memerlukannya

Tsiqah Timbal-balik
Jundi menjadi percaya kepada Qiyadah
Tsiqah berarti adanya rasa tenang pada diri Jundi terhadap
Qiyadahnya
Tidak mempertanyakan
ditetapkan

keputusan

yang

sudah

Tidak ragu-ragu terhadap kualiti keputusan terbabit

Buah daripada Ketenangan


Cinta
Penghormatan
Taat
Terbuka: sama ada urusan pribadi, keluarga, maupun
harakah (dakwah)
Banyak melakukan shura
Tumbuhnya pengalaman
Kuatnya hubungan
Saling berkongsi
Kesatuan sikap
Saling menasihati
Menerima dan melaksanakan talimat

Komunikasi yang mudah