Anda di halaman 1dari 7

Kod Kertas

IKBN.A1.11.03.1(A)

Page 1 of 7

INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA


KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA

KERTAS PENERANGAN
KURSUS

PENJAGA JENTERA ELEKTRIK

TAHAP/KATEGORI

A1

DUTI

11 PAPAN SUIS

TASK

11.03 KOMPONEN PEMUTUS LITAR UDARA

OBJEKTIF
PENCAPAIAN PIAWAI

PELAJAR AKAN DITUNJUKKAN DENGAN CARA-CARA UNTUK


MENJALANKAN KERJA-KERJA SENGGARAAN KEATAS
PEMUTUS LITAR UDARA ACB

TAJUK

PEMUTUS LITAR UDARA

TUJUAN

KERTAS PENERANGAN INI AKAN MENERANGKAN ;


1. Tujuan Ujian
2. Langkah-langkah Pengujian

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 11-Kertas Penerangan


Kursus Penjaga Jentera Elektrik A1
2004 (Versi 1)

Kod Kertas

1.

IKBN.A1.11.03.1(A)

Page 2 of 7

Tujuan Ujian
1. Calon-calon dikehendaki melukis rajah Sketmatik satu garisan atau tiga garisan Papan
Suis Utama.
1.1

PSU Dua Kemasukan bersama Kapasitor Bank masa dalam 30 Minit

1.2

PSU Satu Kemasukan bersama Kapasitor Bank masa dalam #0 minit

Dan
2. Dengan mengutamakan tatacara keselamatan , calun-calun hendaklah boleh melakukan
mana-mana arahan yang diberikan oleh pemeriksa seperti dibawah:
2.1

Melakukan kerja-kerja memutus dan memulihkan bekalan pada PSU Dua Masukan
atau satu masukan PSU 1200A .

2.2

Melakukan kerja-kerja senggaraan berkala keatas Pemutus Litar Udara 1200 A

Dan Soalan Pilihan:


2.3

Melakukan kerja-kerja senggaraan berkala keatas Kapasitor Bank

2.4

Melakukan kerja-kerja pemeriksaan ke atas Sistem Perlindungan PSU

2.5

Melakukan kerja-kerja pemeriksaan ke atas system Permeteran PSU

2.6

Melakukan kerja-kerja senggaraan ke atas Busbar Coupler 1200A.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 11-Kertas Penerangan


Kursus Penjaga Jentera Elektrik A1
2004 (Versi 1)

Kod Kertas

IKBN.A1.11.03.1(A)

Page 3 of 7

SENARAI BAHAN AMALI PAPAN SUIS UTAMA

1.

INSULATION TESTER 1000 OHM / 2000 OHM 1: 5 ORANG

2.

AVO METER 1: 5 ORANG

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 11-Kertas Penerangan


Kursus Penjaga Jentera Elektrik A1
2004 (Versi 1)

Kod Kertas

IKBN.A1.11.03.1(A)

Page 4 of 7

BORANG PENGUJIAN PAPAN SUIS UTAMA

( Untuk diisi oleh Calon)

Angka Giliran. Tarikh Sessi

1.

SPESIFIKASI PSU:
1.1

Kadar Voltan:..Volt

1.2

Kadar Arus:.Amp

1.3

Saiz AUA: Class:.VA.

1.4

Jenis OCR:Tatahan PMS..Tatahan TMS.

1.5

Jenis EFR:.Tatahan PMS:.Tatahan TMS:

1.6

Pemutus Litar:JenisPembuat.
VoltArus:Breaking Capacity

2.

UJIAN PADA PEMUTUS LITAR UDARA


2.1

Ujian keterusan:
Jenis & Jenama Meter:..
Perkara yang diuji

Nilai Ujian

Keputusan

2.2

Ujian Penebatan
Jenis & Jenama Meter .

Perkara yang diuji


A

Nilai Ujian

Keputusan

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 11-Kertas Penerangan


Kursus Penjaga Jentera Elektrik A1
2004 (Versi 1)

Kod Kertas

IKBN.A1.11.03.1(A)

Page 5 of 7

2.3

Ujian Pembumian
Jenis & Jenama Meter:..

Perkara yang diujii


A

Nilai Ujian

Keputusan

2.4

Ujian Gelung Pirau


Jenis & Jenama Meter:..

Perkara yang diujii


A

Nilai Ujian

Keputusan

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 11-Kertas Penerangan


Kursus Penjaga Jentera Elektrik A1
2004 (Versi 1)

Kod Kertas

2.5

IKBN.A1.11.03.1(A)

Page 6 of 7

Ujian Mekanikal ( 3 perkara yang penting sahaja)

Jenis & Jenama Meter .


Perkara yang diujii

Nilai Ujian

Keputusan

3.

ULASAN CALON

Tandatangan Calon

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 11-Kertas Penerangan


Kursus Penjaga Jentera Elektrik A1
2004 (Versi 1)

Kod Kertas

IKBN.A1.11.03.1(A)

Page 7 of 7

FORMAT PENILAIAN ( Untuk diisi oleh Panel Pemeriksa)


Angka Giliran Tarikh: Sessi..
Bahagian 1 ( Calon dikira GAGAL Skiranya mendapat 0 markah daripada

1.

Salah satu PERKARA YANG UJI dibawah)

PERKARA YANG DIUJI

MARKAH

MARKAH

DIDAPATI

PENUH

1.1

Rajah Satu Garisan

1.2

Spesifikasi PSU

1.3

Persediaan langkah keselamatan

1.4

Persediaan Sebelum OFF Bekalan

1.5

Kerja-kerja Tarik Keluar PLU

1.6

Pengujian sebelum Senggaraan PLU

1.7

Uji Gelong Pirau

1.8

Pemeriksaan Mekanikal PLU

1.9

Pengujian selepas senggaraan PLU

1.10

Persediaan sebelum ON bekalan

2.

BAHAGIAN 2 ( Soalan Pilihan iii.a / iii.b/ iii.c / iii.d)

20
10
10
10
5
5
5
5
5
5

PERKARA YANG DIUJI

MARKAH

MARKAH

(Nyatakan pilihan pemeriksa)

DIDAPATI

PENUH

2.1

Persediaan

2.2

Kendalian

10
10
100
MARKAH PENUH

LULUS

GAGAL

KEPUTUSAN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 11-Kertas Penerangan


Kursus Penjaga Jentera Elektrik A1
2004 (Versi 1)

Anda mungkin juga menyukai