Anda di halaman 1dari 6

INVENTORI PERSONALITI WARNA

Inventori Personaliti Warna ini adalah inventori mengandungi 100 item yang
mempunyai format jawapan Ya atau Tidak. Respons individu kepada item-item
yang terkandung dalam alat ukuran ini dikatakan dapat menerangkan ciri-ciri
personaliti individu. Inventori Personaliti Warna atau singkatannya IPW
mempunyai 4 skala iaitu skala Emas, Hijau, Biru dan Jingga. Alat ukuran ini telah
dibina oleh Sidek et. al (1997), semasa pengendalian kursus Penilaian Dalam
Kaunseling untuk pelajar Bacelor Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) di
Universiti Putra Malaysia, Terengganu.
Inventori Personaliti Warna adalah satu alat ukuran yang dibina bertujuan untuk
mengukur atau mengenal pasti ciri-ciri personaliti berasaskan personaliti warna
iaitu Emas, Hijau, Biru dan Jingga.
Pentadbiran Inventori Personaliti Warna IPW, walaupun masa untuk mengambil
ujian ini tidak ditetapkan, namun sebagai panduan ujian ini perlu diselesaikan
dalam masa 20 hingga 30 minit. Seelok-eloknya ujian ditadbirkan dalam bilik
yang selesa, lengkap dengan kemudahan-kemudahan asas seperti kerusi dan
meja. Selain itu, segala arahan yang disediakan di dalam borang soalan perlu
diikuti dan dipatuhi oleh calon yang mengambil ujian. Pengiraan Skor dan
Pembentukan Profil
Pengiraan skor dan pembentukan profil ujian personaliti perlu dibuat dengan
teliti dan hati-hati. Untuk itu, sila rujuk cara pengiraan skor seperti yang
terkandung Stensil Pemarkahan IPW.

BIL
ITEM
1.
Saya cepat menyelesaikan diri dengan situasi baru.
2.
Saya lebih tua dari umur sebenar saya daripada segi
pemikiran
3.
Saya mudah mesra bila berhubung dengan orang lain
4.
Saya adalah dalam golongan orang yang pandai
5.
Saya amat selesa dengan pengekalan cara hidup tradisi
6.
Saya bersemangat mengikuti subjek yang merangsang
minda
7.
Saya suka kelihatan berbeza daripada orang lain
8.
Saya isikan masa lapang dengan aktiviti luar yang
menyeronokkan
9.
Saya sangat menghargai kehidupan berkeluarga
10. Saya sentiasa membaca untuk menambah ilmu
pengetahuan
11. Saya suka menunjukkan keperibadian saya sebenar dalam
semua
keadaan.
12. Saya suka bergaul dengan semua orang
13. Saya akan melakukan segala kerja secara bersistematik
14. Saya sering bertanya guru mengenai persoalan yang
mengganggu

YA

TIDAK

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

minda saya.
Saya selalu memberi dorongan kepada orang lain untuk
melakukan
sesuatu pekerjaan
Saya tidak gentar dengan sebarang cabaran
Saya selesa menghormati pihak berkuasa
Guru merupakan orang yang sangat saya hormati
Saya senang berinteraksi dengan orang lain
Saya seorang yang suka aktiviti perkhemahan
Saya mempunyai emosi yang stabil
Saya berminat untuk meneroka semua bidang
Saya cenderung memilih pekerjaan dalam bidang
pendidikan
Persaingan adalah baik bagi saya
Saya sentiasa patuh kepada peraturan walau di mana
saya berada
Saya seorang yang sabar
Saya amat sesuai melibatkan diri dalam aktiviti menolong
orang lain.
Saya sukakan perkara yang berbentuk amali daripada
teori
Saya amat menghargai masa.
Saya suka menganalisis diri sendiri dan orang lain
Saya lebih suka melibatkan diri dalam pekerjaan yang ada
unsu-runsur kesenian
Saya selalu menimbulkan suasana keceriaan ketika
tegang
Saya sanggup bekerja keras untuk kepentingan organisasi.
Saya akan berpuas hati setelah kerja disiapkan dengan
sempurna
Saya berkebolehan untuk menyelami perasaan orang
Saya selalu memberikan gerakbalas yang spontan dalam
setiap
tindakan.
Saya selesa mematuhi peraturan-peraturan yang
ditetapkan
Saya suka membincangkan falsafah tentang sesuatu
perkara
Saya memiliki ciri-ciri seorang pengasuh
Saya suka kepada sesuatu yang luar biasa dan mencabar
Saya seorang yang suka berjimat cermat
Saya sering meminta penjelasan tentang sesuatu
persoalan
Saya percaya setiap orang mempunyai harga diri.
Saya sukakan aktiviti yang berbahaya tetapi
menyeronokkan
Saya tidak suka berpakaian selekeh
Saya suka kepada perkara yang memerlukan aktiviti
penyelidikan.
Saya lebih bermotivasi sekiranya diberi dorongan
Saya seorang yang kelakar
Saya sering kali bersifat konkrit
Saya gemar membahaskan sesuatu teori

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Saya tidak berminat dengan aktiviti yang melibatkan


persaingan
Saya tidak suka pelajaran yang memerlukan pembacaan
yang
banyak.
Saya seorang yang bertanggungjawab.
Saya mempunyai prinsip hidup yang jelas
Saya mahu mendapat kepujian daripada orang lain di atas
setiap kejayaan saya.
Saya suka aktiviti ko-kurikulum yang lasak
Saya bersifat keibubapaan
Saya cenderung untuk merekacipta sesuatu yang baru
Keadaan perbalahan selalu mengganggu emosi saya
Saya bosan dengan kerja berstruktur
Saya seorang yang mementingkan keharmonian
Saya berkebolehan menjalankan sesuatu tugas dengan
sempurna.
Saya seorang pendengar yang baik
Saya bosan dengan kerja-kerja yang rigid
Saya seorang yang amanah
Saya sentiasa bersifat ingin tahu yang tinggi terhadap
sesuatu
Adakah anda seorang yang mudah menyayangi orang lain
Saya bosan dengan kerja yang rutin
Saya sentiasa bersedia untuk melakukan sesuatu kerja
Saya adalah seorang yang tenang
Sekali sekala saya mudah terasa apabila orang lain
bercakap
mengenai diri saya.
Saya puas hati dengan kerja yang melibatkan kebebasan
Saya selalunya dapat membezakan perkara yang baik dan
buruk
dalam kehidupan.
Saya berminat menyertai pertandingan yang mencabar
minda.
Saya tidak gemar menonton cerita yang berunsur
keganasan
Saya puas hati dengan kerja yang dapat menggunakan
koordinasi fizikal
Saya berpuas hati kerana dapat menolong seseorang
yang
memerlukan pertolongan.
Bagi saya kerja itu adalah suatu permainan.
Saya mudah rasa bersalah apabila tidak mematuhi
nasihat ibu
bapa.
Saya puas hati dengan kerja yang menggunakan alatan.
Saya selalu memastikan kestabilan dalam suasana
pekerjaan
Saya seorang yang sangat menyukai tugas yang
mencabar.
Saya mudah memaafkan kesalahan orang lain.
Saya seorang yang performer semula jadi

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
10
0.

Saya seorang yang teliti dalam membuat sesuatu


pekerjaan.
Saya suka merekacipta sesuatu model.
Saya mudah simpati kepada seseorang walaupun ternyata
dia
bersalah.
Saya tidak suka dikongkong
Saya sentiasa bersifat wajar dalam membuat sebarang
keputusan.
Saya lebih suka meneroka idea-idea baru
Saya suka meniru gaya orang lain.
Saya tidak suka kepada peraturan.
Saya berkebolehan untuk mengendalikan urusan yang
memerlukan
perincian.
Saya berminat untuk menyertai aktiviti-aktiviti berbentuk
ilmiah
Zaman persekolahan saya begitu membosankan kerana
terpaksa
mengikut peraturan.
Pekerjaan tanpa jadual sangat menarik minat saya.
Saya mahir menyusun atur tempat kerja.
Saya akan beralih ke projek yang baru setelah
menyelesaikan tugas
yang lama.
Saya suka berkhayal tentang masa hadapan.
Saya suka melakukan kerja tanpa tekanan

SOAL SELIDIK PERSONALITI


Borang Jawapan IPW
Arahan:
Soal selidik ini mempunyai 100 item. Bulatkan pilihan (Y) sekiranya anda merasakan item
berkenaan selesa atau bersesuaian atau bertepatan dengan diri anda dan bulatkan pilihan (T)
jika sebaliknya berdasarkan item inventori personality warna seperti di atas.

1 5 9

97

Y Y Y
T T T
2 6 1
0
Y Y Y
T T T
3 7 1
1
Y Y Y
T T T
4 8 1
2
Y Y Y
T T T

3
Y
T
1
4
Y
T
1
5
Y
T
1
6
Y
T

7
Y
T
1
8
Y
T
1
9
Y
T
2
0
Y
T

1
Y
T
2
2
Y
T
2
3
Y
T
2
4
Y
T

5
Y
T
2
6
Y
T
2
7
Y
T
2
8
Y
T

9
Y
T
3
0
Y
T
3
1
Y
T
3
2
Y
T

3
Y
T
3
4
Y
T
3
5
Y
T
3
6
Y
T

7
Y
T
3
8
Y
T
3
9
Y
T
4
0
Y
T

1
Y
T
4
2
Y
T
4
3
Y
T
4
4
Y
T

5
Y
T
4
6
Y
T
4
7
Y
T
4
8
Y
T

9
Y
T
5
0
Y
T
5
1
Y
T
5
2
Y
T

3
Y
T
5
4
Y
T
5
5
Y
T
5
6
Y
T

7
Y
T
5
8
Y
T
5
9
Y
T
6
0
Y
T

1
Y
T
6
2
Y
T
6
3
Y
T
6
4
Y
T

5
Y
T
6
6
Y
T
6
7
Y
T
6
8
Y
T

9
Y
T
7
0
Y
T
7
1
Y
T
7
2
Y
T

3
Y
T
7
4
Y
T
7
5
Y
T
7
6
Y
T

7
Y
T
7
8
Y
T
7
9
Y
T
8
0
Y
T

1
Y
T
8
2
Y
T
8
3
Y
T
8
4
Y
T

5
Y
T
8
6
Y
T
8
7
Y
T
8
8
Y
T

9
Y
T
9
0
Y
T
9
1
Y
T
9
2
Y
T

EMAS
HIJAU
BIRU
MEARH

Mari mari kita kenali WARNA dan sifatnya.

Pink
- Positif : Seorang yang tegas dan jujur. Anda juga suka membantu dan orang lain serta
begitu teliti dalam semua perkara.
- Negatif: Tidak suka dibantah dan suka mendesak bagi memenuhi kehendak.

Putih
- Positif: Lebih mencerminkan sifat sabar, sopan santun, rendah diri, suka menolong dan
gemar berjenaka serta mudah dipujuk apabila merajuk. Juga mempunyai fikiran yang
bersih iaitu tidak banyak prasangka terhadap orang lain. Perasaan hati sentiasa tenteram
dan hidup bertawakal.
- Negatif: Boros berbelanja

3
Y
T
9
4
Y
T
9
5
Y
T
9
6
Y
T

Y
T
98
Y
T
99
Y
T
10
0
Y
T

Hitam
- Positif: Prihatin, baik hati dan kuat menghadapi dugaan hidup. Tidak mudah dipengaruhi
dan gemar berfikir serta setia pada pasangan.
- Negatif: Suka menyendiri, prihatin, tetapi cepat tersinggung

Merah
- Positif: Bersikap berani, jujur, berdisiplin dan tegas. Sangat aktif dan disenangi serta
bersikap terbuka. Anda juga senang menjadi pusat perhatian orang lain kerana
kadangkala anda ingin mencuba segala-galanya. Suka tersenyum dan suka memberi
atau menerima kasih sayang orang lain.
- Negatif: Mempunyai perasaan pendendam yang tinggi, tamak dan mudah tersinggung

Kuning
- Positif: Berjiwa lembut atau halus dan sentiasa mendapat perhatian. Penuh kasih
sayang dan berhemah serta sentiasa ceria. Positif dan sangat optimis serta memiliki
senyum yang luar biasa dan tidak suka didesak. Sangat setia kepada pasangan.
- Negatif: Sikap terlalu agresif mungkin membuat orang lain menjadi takut. Anda juga
cengeng (sering menangis) dan mudah menyerah

Hijau
- Positif : Rajin dan jujur bekerja di samping, tekun serta sabar melakukan sesuatu.
Pencinta keharmonian dan
kedamaian serta sentiasa dahagakan ilmu. Pencinta alam sekitar.
- Negatif: Terlalu mudah percaya dan kadangkala pendirian yang teguh membuatkan
anda seakan-akan kolot