Anda di halaman 1dari 3

SMK DATO ZULKIFLI MUHAMMAD, SLIM RIVER

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


UJIAN AMALI KIMIA TINGKTAN 4
MASA: 1 JAM 30 MINIT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOALAN 1: Kadar resapan bergantung kepada suhu (Aspek
kuantitatif)
Tujuan:__________________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________________________
_
(3 markah)
Persoalan
kajian:____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(3 markah)

_________________________________________________________________________________
(3 markah)
Pemboleh ubah:
Dimanipulasikan:________________________________________________________________
____
Bergerakbalas:__________________________________________________________________
____
Dimalarkan:_____________________________________________________________________
___
(3 markah)
Radas dan bahan: Bikar 100ml, silinder penyukat 50 ml, jam randik,
thermometer, pewarna makanan, air pada suhu bilik, air panas (60-80 C), air
sejuk.
Prosedur :
1. Masukkan 50 ml air pada suhu bilik ke dalam bikar 100 ml.
2. Dengan mengunakan thermometer sukat suhu air tersebut.
3. Masuukan 10 g perwarna makanan ke dalam bikar tersebut dan dengan
serta merta mulakan jam randik.
4. Hentikan jam randik sebaik saja semua air suhu bilik bertukar warna.
5. Langkah 1-4 diulangi dengan mengunakkan air panas (60-80 C) dan air
sejuk.
6. Catatkan keputusan anda di dalam jadual berikut:

Kaedah:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(5 markah)
Pemerhatian(Jadual)

Bikar

Suhu

Jisim pewarna

Bacaan
randik

jam

(5 markah)
Analisis(graf):

(5 markah)
Perbincangan;
Ramalkan masa yang diambil jika suhu air yang digunakn adalah lebih dari 60 C
__________________________________________________________________________________

(2 markah)
Kesimpulan:
__________________________________________________________________________________
(3 markah)