Anda di halaman 1dari 1

Penghargaan

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam keupayaan yang terbatas dan kekangan masa yang menghimpit diri, dapat
juga saya menyiapkan tugasan ini.
Setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih saya ucapkan kepada tutor saya iaitu En. Borhan bin Hashim atas
sumbangan ilmu, kepakaran dan tenaga beliau dalam memberi tunjuk ajar, bimbingan dan nasihat sehingga saya berjaya
menyempurnakan tugasan ini.
Terima kasih yang tidak terhingga sekali lagi saya ucapkan kepada tenaga pengajar, pensyarah pebimbing saya yang lain,
rakan-rakan sekelas yang telah menyumbang ilmu dan berkongsi pengetahuan sepanjang saya menyiapkan tugasan ini.
Tidak ketinggalan juga penghargaan ini buat keluarga tercinta kerana memahami serta memberi semangat kepada saya
dalam meneruskan cabaran untuk membawa pulang segulung ijazah. Sesungguhnya segala kesabaran dan penat lelah pastinya
ada hikmat disebaliknya.

Terima kasih.