Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU 19
Minggu

19 ( 25 MAY -29 MAY 2015 )


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Tarikh / Hari

25 May 2015 ISNIN

Tingkatan

4C

Masa Mengawas

0720-0840

0920-1040

1100-1220

Masa Peperiksaan

0740-0840

0900-1040

1140-1340

Kertas Peperiksaan
Persediaan Guru
(Bahan Bantu
Mengajar)

PSK

P.Islam Kertas 2

P.Islam Kertas 1

Kertas Soalan PSK

Kertas Soalan
P.Islam Kertas 2

Kertas Soalan
P.Islam Kertas 1

Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

Nilai

Refleksi

25 May 2015 ISNIN


4D

25 May 2015
ISNIN
4E

1. Guru memberi arahan


2. Pengedaran kertas soalan
3. Murid menjawab soalan
4. Guru memberi arahan berhenti menjawab kertas soalan./ guru mengumpul
kertas jawapan murid
Yakin diri , bertanggungjawab dan kerjasama

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MINGGU 18

Minggu

18 ( 18 MAY -22 MAY 2015 )

Tarikh / Hari

21 May 2015 /KHAMIS

Tingkatan

31

Peruntukan Masa
Tunjang

0800-0920
Kecergasan
Kemahiran
Kesukanan

Bidang Pembelajaran /
Tajuk

Kesihatan Diri Dan Keluarga


/

Gaya Hidup Sihat


Keselamatan Dan Pertolongan Cemas
PJ. KEMAHIRAN
Kemahiran Sukan & Rekreasi
Sofbol

Psikomotor
Objektif Pembelajaran
Kognitif

Persediaan Guru
(Bahan Bantu Mengajar)
Aktiviti Pengajaran dan
Pembelajaran

Standard Prestasi / DSP


Nilai

Melakukan sekurang-kurangnya dua kemahiran asas


dalam permainan sofbol serta mengaplikasikan
Menyatakan
kemahiran
asas permainan sofbol
kelajuan dalam
permainan

Afektif
Mempamerkan sifat daya usaha, berdisiplin
kayu dan bola soft ball
1. Memanaskan badan
2. Gerak kerja kelas
murid melakukan kemahiran asas soft ball
3. Cooling down

Yakin diri , bertanggungjawab, keselamatan dan kerjasama

Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Minggu

18 ( 18 MAY -22 MAY 2015 )

Tarikh / Hari

20 May 2015

Tingkatan

PERALIHAN

Peruntukan Masa
Tunjang

RABU

0800-0920
Kecergasan

Kesihatan Diri Dan Keluarga

Kemahiran

Gaya Hidup Sihat

Kesukanan

Keselamatan Dan Pertolongan Cemas

Bidang Pembelajaran /
Tajuk

Pemakanan
Psikomotor

Objektif Pembelajaran

Kognitif

Afektif

Standard Prestasi / DSP


Nilai

Menyatakan jenis makanan dalam setiap Aras


piramid makanan.
Menjelaskan kepentingan mengambil pelbagai

Merancang contoh sajian makanan seimbang.

Piramid makanan.

Persediaan Guru
(Bahan Bantu Mengajar)
Aktiviti Pengajaran dan
Pembelajaran

i.
ii.

Perbincangan tentang sajian makanan seimban


Soal jawab

Yakin diri , bertanggungjawab dan kerjasama

Refleksi

MINGGU 18

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MINGGU 18

TARIKH

19 May 2015

HARI

SELASA

MASA

0800-0920

TINGKATAN

3F
KHB (PERTANIAN)

MATAPELAJARAN
ULANGKAJI

TAJUK

SUB TAJUK

i.
ii.

REKA CIPTA
ELEKTRIK

i.
ii.
iii.

Pengenalpastian masalah
Pemilihan idea
Mengira Kos tenaga elektrik

TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


/
/

Penerangan
Perbincangan
Sumbangsaran
Tunjukcara

Main peranan
Soal Jawab
Projek / Amali
Inkuiri Penemuan
OBJEKTIF KBKK
/

Mengaitkan
Membanding beza
Menyusun atur
Menerangkan
HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir sesi pembelajaran murid boleh:


Aras 1

Mengenal pasti masalah


Mengumpul maklumat dan data
Menganalisis maklumat
Menyenarai pelbagai idea penyelesaian masalah
Membaca meter kWj
Mengia kos penggunaan tenaga elektr

/
/
/

Memberi idea baru


Menyelesaikan
Mengenal pasti
Menyatakan
AKTIVIT PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set induksi: Guru mencungkil pengetahuan


sedia ada murid
Langkah 1: Penerangan dan perbincangan
Langkah2: Murid membuat latihan
Langkah 3 : Rumusan PdP

PENERAPAN NILAI MURNI: yakin diri, kerjasama


BBM:

Lembaran kerja

REFLEKSI;

TARIKH

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MINGGU 18
20 May 2015

HARI

RABU

MASA

1140-1340

TINGKATAN

3E
KHB (PERTANIAN)

MATAPELAJARAN
ULANGKAJI

TAJUK
i.
ii.

REKA CIPTA
ELEKTRIK

i. Pengenalpastian masalah
ii. Pemilihan idea
iii. Mengira Kos tenaga elektrik

SUB TAJUK

TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


/
/

Penerangan
Perbincangan
Sumbangsaran
Tunjukcara

Main peranan
Soal Jawab
Projek / Amali
Inkuiri Penemuan
OBJEKTIF KBKK
/

Mengaitkan
Membanding beza
Menyusun atur
Menerangkan
HASIL PEMBELAJARAN

/
/

Pada akhir sesi pembelajaran murid boleh:


Aras 1

Mengenal pasti masalah


Mengumpul maklumat dan data
Menganalisis maklumat
Menyenarai pelbagai idea penyelesaian masalah
Membaca meter kWj
Mengia kos penggunaan tenaga elektr

Memberi idea baru


Menyelesaikan
Mengenal pasti
Menyatakan
AKTIVIT PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Set induksi: Guru mencungkil pengetahuan
sedia ada murid
Langkah 1: Penerangan dan perbincangan
Langkah2: Murid membuat latihan
Langkah 3 : Rumusan PdP

PENERAPAN NILAI MURNI: yakin diri, kerjasama


BBM:

Lembaran kerja

PBS

REFLEKSI;

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TARIKH

25 May 2015

HARI

ISNIN

MASA
TINGKATAN
KHB (PERTANIAN)

MATAPELAJARAN

TEMPAT KEDIAMAN

TAJUK
SUB TAJUK

a. Ruang tempat kediaman


b. Keselesaan tempat kediaman
TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

/
/

Penerangan
Perbincangan
Sumbangsaran
Tunjukcara

Main peranan
/
Soal Jawab
Projek / Amali
Inkuiri Penemuan
OBJEKTIF KBKK

Mengaitkan
Membanding beza
Menyusun atur
Menerangkan
HASIL PEMBELAJARAN

/
/

Pada akhir sesi pembelajaran murid boleh:


Aras 1
Menerangkan pengertian tempat kediaman
Menyenaraikan jenis ruang tempat kediaman
Mengenal pasti fungsi ruang
Mengenal pasti faktor keselesaan tempat
kediaman

Memberi idea baru


Menyelesaikan
Mengenal pasti
Menyatakan
AKTIVIT PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set induksi: Guru mencungkil pengetahuan


sedia ada murid
Langkah 1: Penerangan dan perbincangan
Langkah2: Murid membuat latihan
Langkah 3 : Rumusan PdP

PENERAPAN NILAI MURNI: yakin diri, kerjasama


BBM:

Lembaran kerja

PBS

MINGGU 19
Refleksi: