Anda di halaman 1dari 6

Malaysia terkenal di mata dunia sebagai sebuah negara berbilang bangsa yang

bersatu padu. Kemukakan pendapat anda tentang kepentingan perpaduan kaum


di negara kita.

Malaysia sebelum berdiri teguh sebagai negara membangun telah melalui


pengalaman pahit. Bermula penjajahan Portugis, kemudian Inggeris, Belanda,
Jepun, kemudian Inggeris lagi, pengalaman tersebut tidak mahu diulangi lagi.
Teriakan keramat Merdeka pada 31 Ogos 1957, tidak semudah dilalui dan
memaknakan kemerdekaan tersebut. Perpaduan kaum amat penting untuk
memastikan negara tidak diganggu gugat oleh negara asing. Kita tiada Dol Said
untuk menentang kemaraan penjajah pada tahun 1826 di Naning, atau Rentap
menentang kubu Raja Brooke di Nanga Skrang pada tahun 1983, Dato
Maharajalela membunuh J.W.W Birch 1875 di Pasir Salak, atau Mat Salleh yang
gagah mengetuai gerakan menentang Inggeris pada tahun 1884 hingga 1900 di
Sabah. Yang kita ada ialah barisan pemimpin negara yang diketuai oleh Perdana
Menteri, Dato Seri Najib Tun Abdul Razak. Tanpa kegagahan seperti tokoh silam,
yang perlu hanyalah kita bersatu padu tanpa mengira kaum dan agama
berlandaskan semangat Malaysia, bak kata peribahasa bersatu teguh, bercerai
roboh.
Semangat nasionalisme ialah perasaan cinta akan negara dan perasaan
ingin membebaskan tanah air daripada belenggu penjajahan. Oleh itu, perpaduan
kaum telah dapat memupuk semangat nasionalisme yang mendalam kepada
semua kaum di negeri ini tanpa mengira bangsa, agama dan warna kulit.
Berdasarkan senario hari ini, rakyat Malaysia haruslah bertanggungjawab
menerima segala adat resam dan budaya yang berlainan agama dengan fikiran
yang terbuka agar dapat membendung penindasan seperti di negara-negara
Thailand, Afrika dan Indonesia. Kata peribahasa, melentur buluh biarlah dari
rebungnya perlulah dipraktikkan dalam membentuk dan menanam semangat ini
kepada anak-anak sejak kecil lagi. Sebagai contoh, nyanyian lagu kebangsaan
dan menghayati Rukun Negara di sekolah sebagai ikrar untuk mendisiplinkan diri.

Maka dengan itu, mereka akan sedar tentang kepentingan bersatu padu dan
hormat-menghormati. Oleh itu, kita perlulah berganding bahu dan bukannya
bersifat berat tulang dalam membajai semangat perpaduan dalam kalangan
masyarakat terutamanya anak-anak yang masih berada di bangku sekolah.

Selain itu, semangat perpaduan juga telah dapat menarik pelancong asing
untuk melawat negara kita. Dengan keunikan masyarakat majmuk yang hidup
dalam keadaan harmoni, para pelancong akan tertarik untuk mempelajari budaya
rakyat Malaysia. Hal ini demikian kerana, mereka akan lebih selamat dan selesa
apabila berada di negara ini walaupun Malaysia turut tergugat dengan
kemunculan wabak influenza H1N1 yang menjadi perbualan hangat negaranegara di dunia ini, namun industri pelancongan tetap maju dan berkembang dari
tahun ke tahun kerana adanya perpaduan kaum. Timbalan Menteri Pelancongan
ada menyatakan bahawa dengan adanya layanan mesra yang diberikan oleh
rakyat Malaysia kepada pelancong asing, industri pelancongan akan terus
mendapat tempat yang tertinggi walaupun agak berkurangan dengan masalah
penularan wabak H1N1. Tidak dapat dinafikan bahawa, rakyat Malaysia dapat
berinteraksi dengan baik antara satu sama lain walaupun berbeza agama dan
bangsa. Sebagai contoh, di sekolah menengah, para pelajar yang terdiri dengan
pelbagai kaum dapat belajar dalam satu sekolah yang sama. Seperti peribahasa
Melayu ada menyatakan bahawa muafakat membawa berkat. Oleh itu, jelaslah
perpaduan kaum bukan sahaja dapat memupuk semangat patriotik malah dapat
menarik lebih ramai pelancong asing ke negara kita.

Seterusnya, sebagai rakyat Malaysia yang juga merupakan golongan


majoriti di negara ini tidak terlepas daripada masalah pergaduhan dan
penindasan yang pernah berlaku di negara kita. Pastinya sudah ada tertanam
dalam pemikiran kita tentang rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969 yang
berlaku di negara kita. Pada masa itu, semua pemimpin dan rakyat telah berusaha
untuk menamatkan masalah tersebut. Lantasan itu, semua penduduk di negara
ini harus mengamalkan konsep perpaduan kaum dan bukan bersikap
seperti enau
dalam
belukar
melepaskan
pucuk
masing-masing untuk
mengelakkan perpecahan kaum. Bahkan dengan perpaduan kaum juga dapat
menjamin keamanan negara. Hal ini demikian kerana, masyarakat yang bersatu
padu dapat hidup berbaik-baik dan menghormati kaum lain sejajar dengan dasar
luar Malaysia yang digubal selepas Perang Dunia Kedua, hal ini sekali gus dapat
menjamin keamaan setempat. Peribahasa ada menyatakan bersatu kita teguh,
bercerai kita roboh. Perealiasasian pepatah ini dapat dibuktikan melalui
kerjasama yang erat antara kaum. Sebagai contoh, kaum Cina menghormati adat
dan budaya kaum Melayu dan India. Memang tidak dapat dinafikan, walaupun
negara sudah mengamalkan konsep perpaduan, masih ada lagi rusuhan-rusuhan
kecil yang berlaku di negara ini seperti demontrasi jalanan yang berkaitan dengan
Akta ISA. Maka jelaslah bukan sahaja perpaduan kaum menjadi kunci kepada
keharmonian dan keamanan yang dinikmati oleh rakyat bahkan minda dan
pemikiran juga haruslah diisi dengan nilai-nilai yang positif agar tidak berlaku
permusuhan.

Dasawarsa ini, pendidikan menjadi tunjang kepada perpaduan negara.


Tidak dapat dinafikan bahawa sekolah dan pendidikan memainkan peranan yang
sangat penting dalam pembinaan dan pembentukan warga negara dan rakyat
yang bersatu padu. Sememangnya telah dicatatkan dalam Falsafah Pendidikan
Kebangsaan bahawa Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke
arah memperkembang lagi pontensi individu secara menyeluruh dan bersatu
padu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek,
rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kapada
Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkemampuan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran masyarakat dan negara. Secara tidak langsung, dasar ini dapat
melahirkan satu masyarakat Malaysia yang bersatu padu dan berintegrasi seperti
yang dihasratkan dalam Rukun Negara melalui penggunaan dan penghayatan
kurikulum yang bersepadu, penggunaan bahasa dan sistem peperiksaan yang
sama serta penglibatan aktif pelajar dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum yang
dirancang dan dilaksanakan sepanjang sesi persekolahan pelajar. Izharlah
bahawa perpaduan kaum penting dalam menjana masyarakat Malaysia yang
mengutamakan semangat bersatu padu dalam memenuhi konsep 1Malaysia
seperti yang dihasratkan oleh kerajaan.
Kurikulum yang dibina bukan sahaja bertujuan untuk memberikan ilmu
pengetahuan dan maklumat berbentuk akademik sahaja, bahkan memupuk
semangat perpaduan. Kurikulum ini berorientasiakan suasana Malaysia dan
dilaksanakan melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) mulai tahun 1983. Mata
pelajaran Pendidikan Islam, Pendidikan Syariah Islamiah, Pendidikan Al-Quran
dan As-Sunnah serta Pendidikan Moral yang diperkenalkan dapat mengukuhkan
pegangan agama, menanam sifat-sifat mulia seperti tolong-menolong,
bekerjasama dan berfikiran optimis serta membentuk tingkah laku yang bersopan

santun dan saling menghormati sesama manusia. Mahukah rakyat negara kita
bersikap seperti kacang hantu? Yang hanya menambahkan lagi masalah di
negara kita secara tidak langsung mencemarkan nama baik negara. Janganlah
kita semua memandang enteng terhadap peranan pendidikan dalam mewujudkan
semangat perpaduan kerana pendidikan merupakan benteng utama insan
daripada ditipu oleh musuh-musuh negara yang berhajat untuk menghancurkan
perpaduan kaum di negara kita. Mahukah perkara ini berlaku kepada kita dan
generasi akan datang? Fikirkanlah, sesungguhnya melalui pendidikan sahaja
yang dapat menjamin keutuhan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia.
Intihanya, sistem pendidikan memainkan peranan penting dalam pemupukan
semangat perpaduan agar negara terpelihara daripada tipu helah pihak musuh.

Sehubungan dengan itu, perpaduan juga dapat meningkatkan imej negara,


hasil daripada kerjasama antara semua kaum tanpa timbul sebarang
permasalahan. Sebagai contoh, pada musim perayaan terutamanya, semua rakyat
negara ini sudah pasti akan mengamalkan kunjung-mengunjungi, bermaafmaafan dan berbual mesra antara satu sama lain. Bertitik tolak daripada ini,
semangat perpaduan sedikit banyak dapat diwujudkan. Marilah kita bersamasama menjadikan negara Malaysia berdiri sama tinggi, duduk sama
rendahdengan negara-negara maju seperti Jepun, Amerika Syarikat dan Hong
Kong, di samping ekonomi negara yang semakin meningkat dengan drastiknya.
Tidak mahukah kita mengecapi kejayan tersebut? Mengapa semua rakyat
Malaysia masa kini bersikapmembutakan mata dan memekakkan telinga masingmasing dalam menyahut seruan kerajaan untuk membangunkan negara agar
nama Malaysia gah di seantero dunia? Sudah pastinya terdapat jawapan bagi
kesemua persoalan tersebut walaupun jawapannya berbeza-beza. Konklusinya,
imej negara dapat ditingkatkan jika seluruh rakyat bekerjasama bagai aur dengan
tebing dalam melaksanakan dan menjayakan rancangan kerajaan yang telah
bertungkus lumus untuk menyediakan perancangan kerajaan yang efektif
seterusnya membawa imej negara terkenal di seluruh dunia.

Jika semua masyarakat berganding bahu, ibarat ke bukit sama didaki, ke


lurah sama dituruni insya-Allah perkara ini akan dapat direalisasikan lebih awal
daripada jangkaan kita. Usaha Perdana Menteri kita dengan memperkenalkan
konsep 1Malaysia sememangnya berbaloi dalam mewujudkan perpaduan kaum
dalam kalangan rakyat Malaysia. Sudah terang lagikan bersuluh, terdapat banyak
kepentingan dalam memupuk perpaduan kaum sama ada kepada masyarakat
ataupun negara. Kita sememangnya tidak dapat menjangka apa-apa yang bakal
berlaku pada masa hadapan kerana semua itu terletak pada kekuasaan Allah
s.w.t. Oleh itu, kita perlulah sediakan payung sebelum hujan dalam mendepani
masa depan yang menjanjikan cabaran di luar jangkaan agar kita tidak ditimpa
malang seperti peribahasa Melayu, sudah terhantuk baru nak tengadah.
Masyarakat sepatutnya mempraktikkan elemen bertolak ansur dan memperteguh
kefahaman antara satu sama lain supaya dapat membina impian negara pada
masa depan yang lebih gemilang. Intihanya, semua rakyat perlulah
mempertahankan semangat perpaduan di negara kita demi negara yang tercinta
dan dapat menyambut gamitan negara impian.