Anda di halaman 1dari 304

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

MODUL PEMBELAJARAN
MATEMATIK SPM

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


GURU MATEMATIK
SMK(A) KENINGAU
www.fb.com/leemohd
www.cikguzulkifle.blogspot.com

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang.


Syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan izin dan inayahnya dapat saya
menyiapkan Modul Pembelajaran Matematik SPM. Modul ini merupakan
himpunan koleksi-koleksi soalan kertas 2 percubaan SPM yang telah dikumpulkan
mengikut topik.
Modul ini dihasilkan bagi membantu guru-guru dalam menyediakan soalan-soalan
yang berformatkan SPM untuk diberikan kepada pelajar. Guru-guru boleh
menggunakan modul ini sebagai latihan tambahan kepada pelajar dan juga sebagai
koleksi soalan yang boleh digunakan di dalam peperiksaan.
Saya memohon maaf sekiranya terdapat kesalahan ejaan dalam modul ini. Saya
mengalu-alukan teguran dan pendapat agar dapat diperbetulkan untuk edisi akan
datang. Saya juga mengalu-alukan mana-mana guru yang sama-sama dapat
membantu dalam menghasilkan Skema Jawapan bagi Modul ini.

Zulkifle bin Mohamad

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

SETS
Soalan 1
Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set P, set Q dan set R dengan keadaan set semesta
. Pada rajah di ruangan jawapan, lorekkan set
(a)
(b)

(a)

(b)
P

Soalan 2
Gambarajah Venn di ruangan jawapan menunjukkan set P, Q dan R. Pada rajah di ruang jawapan, lorekkan
(a)
(b)

(a)

(b)

P
Q

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 3
Gambar rajah Venn di bawah menunjukkan set A, B dan C. Set semesta
jawapan, lorekkan

. Pada rajah di ruang

(a)
(b)

(a)

(b)
B

Soalan 4
Gambarajah Venn di bawah menunjukkan set P, Q dan R. Di beri set senesta
Lorekkan rantau yang mewakili

(i)
(ii)

(i)

(ii)

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 5
Gambarajah Venn di bawah menunjukkan set P, Q dan R. Di beri set senesta
Pada ruangan jawapan, lorekkan

(a)
(b)

(a)

(b)

Q
R

Soalan 6
Gambarajah Venn pada ruangan jawapan menunjukkan set A, B dan C. Di beri bahawa set senesta
Pada ruangan jawapan, lorekkan

(a)
(b)

(a)

B
A

(b)

B
A

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Soalan 7
Gambarajah Venn di bawah menunjukkan set P, Q dan R. Di beri set semesta
Pada ruangan jawapan, lorekkan

SMK(A) KENINGAU

(a)
(b)

(a)

(b)

Soalan 8
Gambarajah Venn di ruangan jawapan menunjukkan set R, set S dan set T dengan keadaan set semesta,
. Pada rajah di ruangan jawapan, lorekkan
(a)
(b)

(a)

(b)

R
S

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 9
Gambarajah Venn di ruangan jawapan menunjukkan set A, set B dan set C dengan keadaan set semesta,
. Pada rajah di ruangan jawapan, lorekkan
(a)
(b)

(a)

(b)

A
C

Soalan 10
Gambarajah Venn di ruangan jawapan menunjukkan set semesta , set R, set S dan set T dengan keadaan set
semesta
Pada rajah di ruangan jawapan, lorekkan
(a)
(b)

(a)

(b)

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 11
Gambarajah Venn di bawah menunjukkan set P, Q dan R. Di beri set senesta
Pada ruangan jawapan, lorekkan

(a)
(b)

(a)

Q
(b)

Soalan 12
Gambarajah Venn di bawah menunjukkan set P, Q dan R. Di beri set senesta
Pada ruangan jawapan, lorekkan

(a)
(b)

(a)

(b)

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 13
Gambarajah Venn di ruangan jawapan menunjukkan set A, set B dan set C dengan keadaan set semesta,
. Pada rajah di ruangan jawapan, lorekkan
(a)
(b)

(a)

(b)

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

PERSAMAAN KUADRATIK
1

Menggunakan pemfaktoran, selesaikan persamaan kuadratik berikut:

Selesaikan persamaan kuadratik berikut:

10

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

3.

Menggunakan pemfaktoran, selesaikan persamaan kuadratik berikut:

Selesaikan persamaan kuadratik berikut:

11

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Selesaikan persamaan

Menggunakan pemfaktoran, selesaikan persamaan kuadratik berikut :

12

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Selesaikan persamaan kuadratik :

Selesaikan persamaan kuadratik berikut :

13

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Menggunakan pemfaktoran, selesaikan persamaan kuadratik berikut :

10

Menggunakan pemfaktoran, selesaikan persamaan kuadratik berikut :

14

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

11

Selesaikan persamaan kuadratik berikut :

12

Selesaikan persamaan kuadratik berikut :

15

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

13

Menggunakan pemfaktoran, selesaikan persamaan kuadratik berikut :

14

Selesaikan persamaan kuadratik berikut :

16

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

15

Selesaikan persamaan kuadratik berikut :

16

Menggunakan pemfaktoran, selesaikan persamaan kuadratik berikut:

17

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

17

Selesaikan persamaan kuadratik berikut :

18

Selesaikan persamaan kuadratik berikut :

18

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

19

Selesaikan persamaan kuadratik berikut :

20

Selesaikan persamaan kuadratik berikut :

19

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

21

Selesaikan persamaan kuadratik :

22

Selesaikan persamaan kuadratik

20

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

23

Selesaikan persamaan kuadratik :

24

Selesaikan persamaan kuadratik berikut :

21

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

25

Menggunakan pemfaktoran, selesaikan persamaan kuadratik berikut :

26

Selesaikan persamaan kuadratik berikut:

22

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

27

Selesaikan persamaan bagi

28

Selesaikan persamaan kuadratik

23

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

29

Selesaikan persamaan kuadratik berikut :

30

Selesaikan persamaan kuadratik berikut :

24

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

31

Selesaikan persamaan kuadratik :

32

Selesaikan persamaan kuadratik berikut:

25

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

33

Selesaikan persamaan kuadratik berikut :

34

Selesaikan persamaan kuadratik berikut :

26

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

35

Selesaikan persamaan kuadratik berikut :

36

Seleaikan persamaan kuadratik :

27

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

37

Menggunakan pemfaktoran, selesaikan persamaan kuadratik

38

Menggunakan pemfaktoran, selesaikan persamaan kuadratik berikut:

28

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

PERSAMAAN GARIS LURUS


Soalan 1
Dalam rajah di bawah, O ialah asalan. Garis lurus MN iadalah selari dengan garis lurus PQ dan garis lurus
NP adalah selari dengan paksi x. Persamaan garis lurus MN ialah
.

Cari
(a)
(b)
(c)

Persamaan garis lurus MN


Persamaan garis lurus NP
Persamaan garis lurus PQ

Jawapan
(a)

(c)

(b)

29

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 2
Dalam rajah di bawah, O ialah asalan, Titik S terletak pada paksi x dan titik R terletak pada paksi y.
Garis lurus QR adalah selari dengan paksi x dan garis lurus PQ adalah selari dengan garis lurus RS.
Persamaan garis lurus RS ialah

(a)
(b)

Nyatakan persamaan garis lurus QR


Carikan persamaan garis lurus PQ dan seterusnya, nyatakan pintasan x garis lurus itu

Jawapan
(a)

(b)

30

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 3
Dalam rajah di bawah, PQ, QR dan RS adalah garis lurus. P terletak pada paksi y. OP adalah selari
dengan QR dan PQ adalah selari dengan RS

Persamaan Garis lurus PQ ialah


(a)
Nyatakan persamaan garis lurus QR
(b)
Cari persamaan garis lurus RS dan seterusnya, nyatakan pintasan x bagi persamaan
garis lurus RS
Jawapan
(a)

(b)

31

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Soalan 4
Dalam rajah di bawah, PQRS adalah sebuah segiempat selari

Cari
(a)
(b)

Persamaan garis lurus RS


Pintasan - x bagi garis lurus RS

Jawapan
(a)

(b)

32

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 5
Rajah di bawah menunjukkan garis lurus ST dan PQ. ST dan PQ ialah garisan yang selari. Di beri
persamaan garis lurus ST ialah

Carikan
(a)
(b)

Persamaan garis lurus PQ


Pintasan x garis lurus PQ

Jawapan
(a)

(b)

33

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 6
Dalam rajah di bawah, O ialah asalan. Garis lurus PQ adalah selari dengan garis lurus RS dan garis lurus
QR adalah selari dengan paksi y. Persamaan garis lurus PQ ialah
.

(a)
(b)

Carikan persamaan garis lurus RS


Pintasan x bagi garis lurus RS

Jawapan
(a)

(b)

34

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 7
Dalam rajah di bawah, PQ, QR dan PS adalah garis lurus. R terletak pada paksi x. PQ adalah selari
dengan paksi x dan PS adalah selari dengan QR

(a)
(b)

Nyatakan persamaan garis lurus PQ


Cari persamaan garis lurus PS dan seterusnya, nyatakan pintasan x bagi persamaan garis lurus
PS

Jawapan
(a)

(b)

35

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 8
Di dalam rajah di bawah, Pq dan ST adalah garis selari. Kecerunan garis lurus QSR ialah -2 dan
persamaan garis lurus PQ ialah

Cari
(a)
(b)
(c)

Pintasan x bagi garis lurus PQ


nilai k
Persamaan bagi garis lurus ST

Jawapan
(a)

(c)

(b)

36

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 9
Rajah di bawah menunjukkan segiempat selari PQRS yang dilukis pada satu satah Cartesan. Persamaan
garis lurus PS ialah

Cari
(a)
(b)

Pintasan x bagi garis lurus PS


persamaan garis lurus QR

Jawapan
(a)

(b)

37

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 10
Dalam rajah di bawah, graf menunjukkan PQ, QR dan RS adalah garis lurus. QR adalah selari dengan
paksi y. PQ adalah selari dengan RS. Persamaan bagi PQ ialah

Cari
(a)
Nyatakan pintasan y bagi garis lurus PQ
(b)
Nyatakan persamaan bagi garis lurus QR
(c)
Cari persamaan garis lurus bagi RS
Jawapan
(a)

(c)

(b)

38

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 11
Di dalam rajah di bawah , O ialah titk asalan, titk Jterletak pada paksi-x dan titik K terletak pada
paksi-y. Garis lurus MK adalah selari dengan paksi-x dan garis lurus JKL adalah selari dengan
garis lurus PQ. Persamaan garis lurus JKL ialah
.

(a)
(b)

Tentukan persamaan garis lurus MK


Tentukan persamaan garis lurus PQ dan seterusnya nyatakan pintasan-x

Jawapan
(a)

(b)

39

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 12
Di dalam rajah di bawah, O ialah asalan. Garis lurus AB dan PQ adalah selari. Persamaan garis lurus AB
ialah
. Titik A dan titk P terletak pada paksi-y.

Cari
(a)
Persamaan garis lurus PQ
(b)
pintasan-x garis PQ
Jawapan
(a)

(b)

40

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 13
Rajah di bawah menunjukkan garis lurus AB dan garis lurus CD dilukis pada satu satah Cartesan. AB
adalah selari dengan CD

Carikan
(a)
persamaan garis lurus AB
(b)
Pintasan x bagi garis lurus AB
Jawapan
(a)

(b)

41

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Soalan 14
Dalam rajah di bawah, AB, CB dan CD adalah garis lurus. AB Selari dengan CD

(a)
(b)

Cari persamaan garis lurus DC


Nyatakan pintasan x bagi persamaan garis lurus DC

Jawapan
(a)

(b)

42

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 15
Rajah di bawah menunjukkan trapezium PQRS dilukis pada satu satah Cartesan. PQ adalah selari dengan
SR

Cari
(a)
(b)

Persamaan garis lurus SR


Pintasan x bagi garis lurus SR

Jawapan
(a)

(b)

43

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Soalan 16
Rajah di bawah menunjukkan segiempat selari PQRS dilukis pada satu satah Cartesan.

Cari
(a)
(b)
(c)

Persamaan garis lurus RS


Pintasan x garis lurus RS
Pintasan y garis lurus RS

Jawapan
(a)

(c)

(b)

44

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Soalan 17
Dalam rajah di bawah, garis lurus PS dan OR adalah selari.

(a)
(b)

Cari persamaan garis lurus PS


Nyatakan pintasan y garis lurus PS

Jawapan
(a)

(b)

45

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 18
Dalam rajah di bawah, O ialah asalan. Garis lurus QP adalah selari dengan garis lurus RS.
Persamaan garis lurus QR ialah

Cari
(a)
(b)

Persamaan garis lurus QP


Pintasan x bagi garis lurus QR

Jawapan
(a)

(b)

46

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Soalan 19
Di dalam rajah di bawah garis lurus KL adalah selari dengan garis lurus OF.

K
Cari
(a)
(b)
(c)

Kecerunan garis lurus LF


Persamaan garis lurus LK
Pintasan-x garis lurus LK

Jawapan
(a)

(c)

(b)

47

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Soalan 20
Rajah di bawah menunjukan sebuah segiempat selari OPQR di mana O ialah asalan.

O
Cari
(a)
(b)

Persamaan garis lurus PQ


Pintasan-y bagi garis PQ

Jawapan
(a)

(b)

48

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

GARIS DAN SATAH DALAM 3 DIMENSI


Soalan 1
Rajah di bawah menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak segiempat tepat ABCD. EFGH ialah
segi empat sama. Satah AEHD adalah tegak dan keratan rentas seragam bagi prisma adalah trapezium
AEFB
Hitungkan sudut diantara satah AHGB dan satah ABFE
(4 Markah)
Jawapan

Soalan 2
Rajah di bawah menunjukkan sebuah prisma tegak. Tapak prisma adalah segitiga STU yang bersudut
tegak. Segitiga STU adalah keratan rentas seragam prisma itu. W ialah titik tengah garis TU
Hitungkan sudut antara garis PW dam satah STU
(4 Markah)
Jawapan

49

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 3
Rajah di bawah menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak mengufuk segi empat tepat PQRS.
Trapezium PQUT ialah keratan rentas seragam prisma itu. Segiempat tepat QRVU ialah satah tegak dan
segiempat tepat UVWT ialah satah condong.
Kenal pasti dan hitungkan sudut di antara satah WQR
dengtan tapak PQRS
(3 Markah)
Jawapan

Soalan 4
Rajah di bawah menunjukkan sebuah piramid dengan tapak mengufuk segitiga RST. Segiempat tepat
PQRS ialah satu satah tegak.

Kenal pasti dan hitungkan sudut di antara satah PST dan


satah QRT
(4 Markah)
Jawapan

50

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 5
Rajah di bawah menunjukkan sebuah prisma tegak. Tapak PQRS ialah sebuah segiempat tepat yang
mengufuk. Segitiga bersudut tegak UPQ ialah keratan rentas seragam prisma itu. M ialah titik tengah bagi
garis QR.
(a)
Namakan sudut di antara garis MU dan tapak PQRS
(b)
Hitungkan sudut di antara garis MU dan tapak PQRS
(4 Markah)
Jawapan
(a)

(b)

Soalan 6
Rajah di baawah menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak mengufuk segiempat tepat MNPQ.
Hitungkan sudut di antara satah RNQ dan satah RQM
(4 Markah)
Jawapan

51

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 7
Rajah di bawah menunjukkan sebuah kuboid dengan tapak mengufuk EFGH. X adalah titik tengah bagi
JM.

(a)
(b)

Namakan sudut di antara satah XFGM


dengan satah JKLM.
Hitung sudut di antara satah XFGM dengan
satah JKLM.
(3 Markah)

Jawapan
(a)

(b)

Soalan 8
Rajah di bawah menunjukkan sebuah kuboid. M dan N ialah masing-masing titik tengah bagi sisi EH dan
FG dan AN = 13 cm

(a)
(b)

Namakan sudut di antara satah AMN dengan


satah ADEF.
Hitungkan sudut di antara satah AMN dengan
satah ADEF
(3 Markah)

Jawapan
(a)

(b)

52

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 9
Rajah di bawah menunjukkan satu prisma tegak dengan tapak segiempat CDEF. Segitiga AFE adalah
keratan rentas yang seragam pada prisma tersebut.

Nama dan hitungkan sudut antara satah BEF dan


tapak CDEF.
(4 Markah)

Jawapan

Soalan 10
Rajah di bawah menunjukkan sebuah kuboid. Tapak segiempat tepat ABCD adalah mengufuk.

Kenal pasti dan hitung sudut di antara satah DQR


dengan satah BCRQ.
(3 Markah)

Jawapan

53

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 11
Rajah di bawah menunjukkan sebuah piramid dengan satah mengufuk PQRS.

Kenal pasti dan hitungkan sudut di antara garis PV


dengan satah PQRS.
(3 Markah)

Jawapan

Soalan 12
Rajah di bawah menunjukkan sebuah kuboid di atas satah mengufuk, ABCD dan EFGH.

(a)

Namakan sudut antara satah GDF dan


satah EFGH
(b)
Hitung sudut antara satah GDF dan satah
EFGH
(3 Markah)

Jawapan
(a)

(b)

54

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 13
Rajah di bawah menunjukkan sebuah kuboid dengan tapak mengufuk EFGH. T, S dan U ialah titik-titik
tengah bagi BC, GF dan HE masing-masing.

Diberi HU = 5 cm, hitung sudut di antara satah BCU


dan satah BCFG.
(4 Markah)

Jawapan

Soalan 14
Rajah di bawah menunjukkan sebuah tetrahedron dengan tapak mengufuk segitiga sama sisi PQR. V
terletak di atas R dan M ialah titik tengan PQ.
Hitungkan sudut di antara satah VQP dan satah PQR.
(4 Markah)
Jawapan

55

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 15
Rajah di bawah menunjukkan sebuah kuboid dengan tapak ABCD. Diberi

Hitungkan sudut di anata garis BH dan satah


(4 Markah)

Jawapan

soalan 16
Rajah di bawah menunjukkan sebuah prisma tegak. Tapak KLMN ialah segiempat tepat yang mengufuk.
Trapezium PQLK ialah keratan rentas seragam prisma itu.

Kenal pasti dan hitungkan sudut di antara satah SLN


dengan satah SRMN.
(4 Markah)

Jawapan

56

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 17
Rajah di bawah menunjukkan sebuah kuboid dengan tapak mengufuk ABCD.

(a)

Namakan sudut di antara garis EB dengan


satah BCHG.
(b)
Hitung sudut di antara garis EB dengan satah
BCHG.
(4 Markah)

Jawapan
(a)

(b)

Soalan 18
Rajah di bawah menunjukkan sebuah prisma tegak dengan satah mengufuk ABCD. EFGH ialah sebuah
segiempat sama. Satah EDCH adalah tegak dan trapezium GHCB ialah keratan rentas seragam prisma. K
ialah titik tengah ED.

(a)

Namakan sudut di antara satah BCK


dengan satah ABCD.
(b)
Hitungkan sudut diantara satah BCK
dengan satah ABCD.
(4 Markah)

Jawapan
(a)

(b)

57

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 19
Rajah di bawah menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak mengufuk ABCD. Segitiga tepat FAB
ialah keratan rentas seragam prisma itu. Segitiga BCEF ialah satah condong.

(a)

Namakan sudut di antara satah ABE


dengan tapak ABCD.
(b)
Hitung sudut di antara satah ABE dengan
tapak ABCD
(4 Markah)
Jawapan
(a)

(b)

Soalan 20
Rajah di bawah menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak mengufuk ABCD. Segitiga bersudut
tegak BCF ialah keratan rentas seragam prisma itu.

(a)

Namakan sudut di antara satah BCE dengan


tapak ABCD
(b)
hitung sudut di antara satah BCE dengan tapak
ABCD.
(3 Markah)

Jawapan
(a)

(b)

58

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 21
Rajah di bawah menunjukkan sebuah prisma tegak dengan segitiga bersudut tegak ABC sebagai keratan
rentas seraagamnya.
Hitungkan sudut di antara satah BLC dengan
satah BNCM.
(3 Markah)
Jawapan

Soalan 22
Rajah di bawah menunjukkan sebuah prisma tegak. Tapak PQRS ialah segiempat tepat mengufuk.
Trapezium PQVU ialah keratan rentas seragam prisma itu.

(a)

Namakan sudut di antara garis QT dengan


satah PSTU.
(b)
Hitung sudut di antara garis QT dengan satah
PSTU.
(3 Markah)

Jawapan
(a)

(b)

59

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 23
Rajah di bawah menunjukkan sebuah prima tegak. MNWTS ialah keratan rentas seragam prisma itu.
MNPQ adalah tapak mengufuk bagi prisma itu. MN = 8 cm, NP = 12 cm dan MS = 11 cm. X ialah titik
tengah bagi SR dan Y ialah titik tengah bagi MQ.

Kenal pasti dan hitung sudut di antara garis PX dengan


tapak MNPQ.
(3 Markah)
Jawapan

Soalan 24
Rajah di bawah menunjukkan satu prisma. Tapak FGHI adalah satah mengufuk. Satah ABGF adalah
satah tegak. M ialah titik tengah bagi sisi AB, N ialah titik tengah bagi sisi FG dan P ialah titik tengah IH.

(a)
Namakan sudut antara satah MHI dan satah FGHI
(b)
Hitung sudut di antara satah MHI dan satah FGHI.
(3 Markah)

Jawapan
(a)

(b)

60

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 25
Rajah di bawah menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak mengufuk PQRS. Segi tiga bersudut
tegak UPQ ialah keratan rentas seragam prisma itu. M ialah titik tengah bagi sisi UT.

(a)

Namakan sdut di antara satah QRTM


dengan satah UPST
(b)
Hitung sudut di antara satah QRTM
dengan satah UPST
(3 Markah)

Jawapan
(a)

(b)

Soalan 26
Rajah di bawah menunjukkan sebuah prisma tegak. Tapak PQRS ialah segiempat tepat yang mengufuk.
Segitiga bersudut tegak QRV ialah keratan rentas seragam prisma itu.

(a)
Namakan sudut antara garis PV dengan tapak PQRS.
(b)
Hitung sudut antara garis PV dengan tapak PQRS.
(4 Markah)

Jawapan
(a)

(b)

61

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 27
Rajah di bawah menunjukkan sebuah prisma tegak. Tapak segi empat tepat ABCD adalah mengufuk. Segi
tiga bersudut tegak FAB adalah keratan rentas seragam prisma itu. M ialah titik tengah CD.

(a)

Pada rajah, tandakan sudut di antara garis


FM dengan tapak ABCD.
(b)
Seterusnya, hitung sudut antara garis FM
dengan tapak ABCD.
(4 Markah)

Jawapan
(a)

(b)

Soalan 28
Rajah di bawah menunjukkan sebuah kuboid. M terletak pada sisi GH.
Diberi AM = 13 cm dan CD = 12 cm.

(a)

Namakan sudut di antara garis AM dengan


satah BCHG
(b)
Seterusnya, hitung sudut di antara garis AM
dengan satah BCHG
(3 Markah)

Jawapan
(a)

(b)

62

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 29
Rajah di bawah menunjukkan sebuah prisma tegak. Tapak segi empat tepat PQRS adalah mengufuk.
Segitiga bersudut tegak PQU adalah keratan rentas seragam prisma itu.
(a)

Namakan sudut di antara satah PTQ


dan satah PQRS
(b)
Hitung sudut di antara satah PTQ dan
satah PQRS
(3 Markah)

Jawapan
(a)

(b)

Soalan 30
Rajah di bawah menunjukkan sebuah piramid tegak dengan tapak mengufuk segiempat sama PQRS.

(a)
Namakan sudut di antara garis ST dengan tapak PQT
(b)
Hitungkan sudut di antara garis ST dengan satah PQT
(3 Markah)

Jawapan
(a)

(b)

63

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 31
Rajah di bawah menunjukkan sebuah prisma tegak. Segi tiga bersudut tegak PQR ialah keratan rentas
seragam prisma itu.

(a)
(b)

Nyatakan sudut antara satah PST dengan tapak PQR


Seterusnya, hitung sudut antara satah PST dengan
tapak PQR
(3 Markah)

Jawapan
(a)

(b)

Soalan 32
Rajah di bawah menunjukkan sebuah kuboid.

(a)

Pada rajah, tanda sudut di antara garis ZQ dengan


tapak PQRS
(b)
Seterusnya, hitung sudut di antara garis ZQ dengan
tapak PQRS
(3 Markah)

Jawapan
(b)

64

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 33
Rajah di bawah menunjukkan sebuah kuboid. Tapak ABCD ialah segi empat tepat mengufuk.

(a)

Pada rajah, tandakan sudut di antara satah ABH dan


satah ABFE.
(b)
Seterusnya, hitungkan sudut di antara satah ABH
dan satah ABFE.
(3 Markah)

Jawapan
(b)

Soalan 34
Rajah di bawah menunjukkan sebuah prisma tegak dengan keratan rentas seragam dalam bentuk segitiga
bersudut tegak KLH. P ialah titik tengah KL.

(a)

Pada rajah, tandakan sudut di antara garis IP


dengan satah HIML.
(b)
Seterusnya, kira sudut di antara garis IP dengan
satah HIML tersebut.
(3 Markah)

Jawapan
(b)

65

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 35
Rajah di bawah menunjukkan sebuah kuboid dengan tapak mengufuk ABCD. J ialah titik tengah bagi sisi
GC.

(a)
(b)

Namakan sudut di antara garis AJ dengan


tapak ABCD.
Hitung sudut di antara garis AJ dengan
tapak ABCD.
(3 Markah)

Jawapan
(a)

(b)

Soalan 36
Rajah di bawah menunjukkan sebuah prisma tegak. Segi tiga kaki sama EAB ialah keratan rentas bagi
prisma tersebut.
Hitung sudut di antara satah ABF dan satah ABCD
(3 Markah)
Jawapan

66

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 37
Rajah di bawah menunjukkan sebuah kuboid dengan tapak mengufuk TUVW.

(a)

Namakan sudut di antara satah PRV


dengan satah QRVU
(b)
Hitung sudut Di antara satah PRV
dengan satah QRVU
(3 Markah)

Jawapan
(a)

(b)

67

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

BULATAN
R

Soalan 1
Rajah di bawah menunjukkan dua sektor bulatan
OPQR daan OST, kedua-duanya berpusat di O.
PSO ialah garis lurus dan
.

dan
Dengan menggunakan
(a)
(b)

, hitungkan

luas, dalam
kawasan yang berlorek,
perimeter dalam
, kawasan yang
berlorek.

Jawapan

(a)

(b)

Soalan 2
Dalam rajah di bawah, PM dan NP adalah
lengkok bagi dua bulatan berpusat masingmasing di N dan O. MNOQ ialah satu garis lurus
dan N ialah titik tengah bagi garis lurus MO.
Diberi bahawa
Menggunakan
(a)
(b)

dan
, hitung,

7 cm

perimeter dalam
, seluruh rajah
luas, dalam
kawasan yang berlorek

(b)

68

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Soalan 3
Dalam rajah di bawah, OPQ, ORS dan OUT ialah tiga
buah sektor dalam sebuah bulatan berpusat di O. POU,
QRO dan TSO ialah garis lurus. R dan S ialah masingmasing titik tengah bagi OQ dan OT.
Menggunakan
(a)
(b)

SMK(A) KENINGAU

, hitung,

28 cm

perimeter, dalam
, kawasan yang berlorek,
luas, dalam
kawasan yang berlorek

Jawapan
(a)

(b)

Soalan 4
Rajah di bawah menunjukkan dua sektor OPQ dan
ORST, kedua-duanya berpusat di O. ORS ialah sebuah
sukuan bulatan dan
.

21 cm
dan
menggunakan
(a)
(b)

. Dengan
, hitungkan

perimeter, dalam
, kawasan yang berlorek,
luas, dalam
kawasan yang berlorek

Jawapan

(a)

(b)

69

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU
Q

Soalan 5
Dalam rajah di bawah, OPQR ialah semibulatan
berpusat di O. SOR ialah sektor kepada bulatan berpusat
O. CPTO ialah semibulatan berpusat di C.
Di beri bahawa
titik tengah OP
Dengan menggunakan

, C ialah
dan jawapan betul kepada

dua tempat perpuluhan,


Hitungkan,
(a)
perimeter, dalam
, kawasan yang berlorek,
(b)
luas, dalam
kawasan yang berlorek

Jawapan

(a)

(b)

Q
Soalan 6
Dalam rajah di bawah, QOP ialah sukuan bulatan berpusat di O
dan SRP ialah sektor suatu bulatan berpusat di R.
Diberi bahawa

dan

Guna

Hitung
(a)
perimeter, dalam
, kawasan yang berlorek,
(b)
luas, dalam
kawasan yang berlorek
Jawapan

(a)

(b)

70

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Soalan 7
Dalam rajah di bawah, MN dan KL ialah lengkok bulatan
berpusat di J dan M masing-masing

SMK(A) KENINGAU
N
12 cm

Dengan menggunakan

Hitung
(a)
perimeter, dalam
, seluruh rajah
(b)
luas, dalam
kawasan yang berlorek

Jawapan

(a)

(b)

Soalan 8
Rajah di bawah menunjukkan sebuah sektor
MPQ, sektor MTS dan semibulatan PQR
berpusat
di M.

Diberi bahawa

Q
Dengan menggunakan

, hitung

(a)
perimeter, dalam
, seluruh rajah
(b)
luas, dalam
kawasan yang
berlorek

Jawapan
(a)

(b)

71

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com
B

Soalan 9
Dalam rajah di bawah, OAB dan OCD ialah dua
sektor bulatan berpusat sepunya O.
BCOF ialah semibulatan berpusat C dan DOA
oalah garis lurus.

SMK(A) KENINGAU

Diberi bahawa
Dengan menggunakan
(a)
(b)

, hitung

perimeter, dalam
, seluruh rajah
luas, dalam
kawasan yang berlorek D
Jawapan

A
O

(a)

(b)

Soalan 10
Dalam rajah di bawah, AC ialah diameter bagi
semibulatan ABC berpusat O dan EC adalah
diameter bagi semibulatan EDC. BFO oalah
lengkok bulatan berpusat A dan E adalah titik
tengah OC. AC = 28 cm.
Dengan menggunakan
(a)

, kirakan

perimeter, dalam
, kawasan yang
berlorek,
luas, dalam
kawasan yang berlorek

(b)

Jawapan
(b)

(a)

72

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 11
Dalam rajah di bawah, POQ ialah sektor kepada bulatan berpusat di
O dan RSTO ialah semibulatan berpusat S

Diberi bahawa
Dengan menggunakan
(a)
(b)

, hitung

perimeter, dalam
, seluruh rajah
luas, dalam
kawasan yang berlorek

Jawapan
(a)

(b)

Soalan 12
Dalam rajah di bawah, OPQR dan OMN ialah dua sektor bulatan,
kedua-duanya berpusat O.

Diberi bahawa
Guna
(a)
(b)

, hitung
perimeter, dalam
, kawasan yang berlorek,
luas, dalam
kawasan yang berlorek

Q
O

Jawapan

(a)

(b)

73

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com
N

Soalan 13
Dalam rajah di bawah, MN dan KL ialah lengkok bulatan
berpusat di J dan M masing-masing
Dengan menggunakan
(a)
(b)

SMK(A) KENINGAU

4 cm

, hitung

perimeter, dalam
, seluruh rajah
luas, dalam
kawasan yang berlorek

Jawapan

3 cm

(a)

K
L
(b)

Soalan 14
Rajah di bawah menunjukkan dua sektor OBCE dan
BCF, berpusat di O dan B masing-masing. OBCD ialah
separuh bulatan berpusat di B. OBC ialah garis lurus
dan
.

Dengan menggunakan
(a)
(b)

, hitung

perimeter, dalam
, seluruh rajah
luas, dalam
rantau yang berlorek

Jawapan

(a)
(b)

74

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU
S

Soalan 15
Di dalam rajah di bawah, QRS ialah lengkok bulatan berpusat di P
dan PTSU adalah lengkok bulatan berpusat di O
Diberi bahawa
hitung
(a)
(b)

dan dengan menggunakan

R
T

U
O

perimeter, dalam
, seluruh rajah
luas, dalam
rantau yang berlorek

Jawapan

(a)

14 cm

(b)

Soalan 16
P
Rajah di atas menunjukkan sukuan bulatan OPQ dan sektor TQR
yang berpusat di T. OMP ialah semibulatan. T Ialah titik tengah OQ.
Diberi bahawa
Dengan menggunakan
(a)
(b)

, hitung

perimeter, dalam
, seluruh rajah
luas, dalam
rantau yang berlorek

Jawapan
(a)

(b)

75

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU
L

Soalan 17
Rajah di bawah menunjukkan lengkok LMN suatu bulatan
berpusat O. OQN ialah semibulatan dengan ON sebagai
diameter.

Guna

, hitung,

(a)
(b)

perimeter, dalam
, kawasan yang berlorek,
luas, dalam
kawasan yang berlorek

Jawapan

(a)

(b)

Soalan 18
Rajah di bawah menunjukkan dua sektor, OQR dan
OPVU, kedua-duanya berpusat di O. RST ialah
semibulatan berpusat di U, OPQ dan OTUR ialah garis
lurus

Di beri
Menggunakan
(a)
(b)

, hitung,

perimeter, dalam
, seluruh rajah
luas, dalam
kawasan yang berlorek

Jawapan
(b)

(a)

76

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 19
Rajah di bawah menunjukkan sukuan bulatan RPQ dan
sektor bulatan RST, yang kedua-duanya berpusat di R.

Q
P

Diberi bahawa
Menggunakan
(a)
(b)

, hitung,

luas, dalam
kawasan yang berlorek
perimeter, dalam
, kawasan yang berlorek

Jawapan
(a)

(b)

Soalan 20
Rajah di bawah menunjukkan sektor OKJH berpusat O dan bulatan
FGH berpusat M
F ialah titik tengah dan

J
Guna
Hitungkan,
(a)
perimeter, dalam
, seluruh rajah
(b)
luas, dalam
kawasan yang berlorek

M
F

Jawapan
(a)

(b)

77

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU
E
F

Soalan 21
Dalam rajah di bawah, DEF adalah lengkok bagi bulatan
berjejari 5 cm berpusat di O.
Diberi bahawa
(a)
(b)

luas, dalam
kawasan yang berlorek
perimeter, dalam
, kawasan yang berlorek

Jawapan

5 cm

(a)

(b)

Soalan 22
Dalam rajah di bawah, POQ ialah sektor kepada bulatan berpusat O dan OQS
ialah sebuah sukuan bulatan berpusat O

Diberi bahawa
Menggunakan
(a)
(b)

, hitung

luas, dalam
kawasan yang berlorek
perimeter, dalam
, kawasan yang berlorek

Jawapan
(a)

(b)

78

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Soalan 23
P
Dalam rajah di bawah, PQR ialah segitiga bersudut
tegak, PVW ialah sektor bulatan berpusat P, RST ialah
semi bulatan berpusat U dan
3.5 cm

SMK(A) KENINGAU

W
S

T
Guna

Hitungkan,
(a)
perimeter,seluruh rajah
(b)
luas kawasan yang berlorek

4.5 cm

15 cm

Jawapan
(a)

(b)

Soalan 24
Rajah di bawah menunjukkan sektor KOL dan sektor PON
dengan pusat sepunya O.
OPK adalah garis lurus.

K
N
P

Guna

dan beri jawapan betul kepada dua tempat

7 cm

perpuluhan.
Hitungkan,
(a)
perimeter, dalam
, seluruh rajah
(b)
luas, dalam
, seluruh rajah itu

14 cm

Jawapan
(a)

(b)

79

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 25
Dalam rajah di bawah, PQR ialah semibulatan berpusat O
dan STU ialah sektor kepada bulatan berpusat S. RSOTP
ialah garis lurus.

Q
U

Diberi bahawa
Guna

Hitungkan,
(a)
perimeter, dalam
, kawasan yang berlorek
(b)
luas, dalam
, kawasan yang berlorek

Jawapan
(a)

(b)

Soalan 26
Dalam rajah di bawah, OPQ ialah sektor bulatan berpusat
P dan OPRS ialah semibulatan berpusat O. SOP ialah
garis lurus.

Diberi bahawa
Guna
(a)
(b)

hitungkan,
perimeter, dalam
, seluruh rajah
luas, dalam
, seluruh rajah itu

Jawapan
(a)

(b)

80

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Soalan 27
Dalam rajah di bawah, OPQR ialah sektor kepada
bulatan berpusat O, PQSO ialah sektor kepada
bulatan berpusat P dan QRO ialah sukuan bulatan.
Guna

SMK(A) KENINGAU

Hitungkan,

(a)
(b)

perimeter, dalam
, seluruh rajah
luas, dalam
, kawasan yang berlorek P

7 cm

Jawapan

(a)

(b)

Soalan 28
Rajah di bawah menunjukkan sektor MPQ, sektor
MST dan semibulatan PQR yang berpusat di M.
Dengan menggunakan
(a)
(b)

T
14 cm

Hitungkan,

perimeter, dalam
, seluruh rajah
luas, dalam
, kawasan yang berlorek

Jawapan
(a)

(b)

81

14 cm

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU
R

Soalan 29
Rajah di bawah menunjukkan sektor OPQ dan sukuan bulatan ORS, dengan
pusat sepunya O. OPR ialah garis lurus.
Guna

dan beri jawapan betul kepada dua tempat perpuluhan.

Hitung
(a)
perimeter, dalam
, kawasan yang berlorek
(b)
luas, dalam
, kawasan yang berlorek

P
7 cm
O

Jawapan

Q
S

14 cm

(a)

(b)

Soalan 30
Dalam rajah di bawah, POQ dan ROS ialah sektor kepada
bulatan berpusat O. PRO dan QSO ialah garis lurus dan SOT
ialah sebuah segitiga bersudut tegak.

Q
S

Guna
Kira
(a)
(b)

perimeter, dalam
, seluruh rajah
luas, dalam
, kawasan yang berlorek

P 2 cm R

Jawapan
(a)

6 cm
8 cm

(b)

82

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Soalan 31
Dalam rajah di bawah, OPQ dan ORST ialah sektor bagi
dua bulatan yang berlainan tetapi mempunyai pusat yang
sama O.

SMK(A) KENINGAU
Q
S

14 cm

Diberi
Guna
Hitung
(a)
perimeter, dalam
, seluruh rajah itu
(b)
luas, dalam
, kawasan yang berlorek

21 cm

Jawapan
(a)

(b)

Q
Soalan 32
Rajah di bawah menunjukkan semibulatan ORT berpusat S. OPQ
adalah sektor bulatan berpusat O

Diberi
Guna
Hitung
(a)
perimeter, dalam
, seluruh rajah itu
(b)
luas, dalam
, kawasan yang berlorek
Jawapan

(a)

(b)

83

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Soalan 33
Dalam rajah di bawah, OKN ialah sukuan bulatan berpusat O.
QSO dan QRL ialah dua semi bulatan masing-masing berpusat
di P dan O dengan jejari
.

Guna

SMK(A) KENINGAU
R

Hitung
(a)
perimeter, dalam
, seluruh rajah itu
(b)
luas, dalam
, kawasan yang berlorek

Jawapan
(a)

(b)

Soalan 34
Rajah di bawah menunjukkan sektor bulatan
OST dan semibulatan PQR, yang kedua-duanya
berpusat O.

Guna
Hitung
(a)
luas, dalam
, kawasan yang
berlorek
(b)
perimeter, dalam
, seluruh rajah itu

Jawapan
(a)

(b)

84

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com
A

Soalan 35
Dalam rajah di bawah, AB ialah lengkok bulatan berpusat F.
BCD dan DEF ialah semibulatan. Diberi BDF ialah garis lurus
dengan
Dengan menganggap
(a)
(b)

SMK(A) KENINGAU

9 cm

, hitungkan

perimeter, dalam
, seluruh rajah itu
luas, dalam
, seluruh rajah

Jawapan

(a)

E
(b)

D
Soalan 36
Rajah di bawah menunjukkan dua sektor PABC
dan PDEQ dengan pusat yang sama P. QPGE
ialah samibulatan dengan pusat Q. QFE ialah
semibulatan dengan diameter QE. Diberi
bahawa

C
B

Guna
Hitung
(a)
luas, dalam
, kawasan yang
berlorek
(b)
perimeter, dalam
, seluruh rajah itu

Q
A

10 cm

P
F

Jawapan
(a)

G
(b)

85

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Soalan 37
Dalam rajah di bawah, O ialah pusat sebuah semibulatan
dengan diameter
. Dengan menganggap

SMK(A) KENINGAU

. Hitungkan
(a)
(b)

perimeter rantau berlorek


luas, rantau berlorek

Jawapan
(a)

(b)

Soalan 38
Rajah di bawah menunjukkan sukuan bulatan OST dan separuh bulatan
PQR, kedua-duamya berpusat O,

Q
Guna

Hitung
(a)
luas, dalam
, kawasan yang berlorek
(b)
perimeter, dalam
, seluruh rajah itu

Jawapan

(a)

(b)

86

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

PEPEJAL GEOMETRI
Soalan 1
Rajah di bawah menunjukkan sebuah pepejal
berbentuk kuboid. Sebuah hemisfera dengan diameter
14 cm telah dikeluarkan daripada kuboid.
Dengan menggunakan
dalam

hitungkan isipadu,

pepejal itu
(4 markah)

Jawapan

Soalan 2
Rajah di bawah menunjukkan sebuah pepejal berbentuk silinder.
Sebuah pepejal berbentuk kon dikeluarkan daripada silinder itu.
Tinggi silinder ialah 7 cm dan tinggi kon itu ialah 4 cm. Diameter
silinder dan diameter tapak kon ialah 7 cm.
Menggunakan

hitung isipadu, dalam

, bagi pepejal yang

tinggal itu.
(4 markah)
Jawapan

87

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Soalan 3
Rajah di bawah menunjukkan satu gabungan pepejal yang
terbentuk dari gabungan satu kon dan satu hemisfera.
Diameter hemisfera itu ialah 14 cm dan jejari kon itu ialah
3 cm.
Tinggi kon itu ialah 10 cm. Dengan menggunakan
hitungkan isipadu, dalam

gabungan pepejal itu.


(4 markah)

Jawapan

Soalan 4
Rajah di bawah menunjukkan sebuah hemisfera. Satu
bongkah kubus dikeluarkan daripada hemisfera itu. Diberi
bahawa jejari hemisfera adalah 7 cm dan sisi kubus adalah
5 cm.
Dengan menggunakan

hitungkan isipadu, dalam

pepejal yang tinggal


(4 markah)
Jawapan

88

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Soalan 5
Rajah di bawah menunjukkan pepejal yang tinggal setelah sebuah
kon dikeluarkan daripada sebuah silinder tegak. Tinggi kon itu
ialah 6 cm.
Dengan menggunakan

hitungkan isipadu, dalam

pepejal yang tinggal.


(4 markah)
Jawapan

Soalan 6
Rajah di bewah menunjukkan sebuah gabungan pepejal yang
terdiri daripada sebuah hemisfera dan sebuah silinder
Diameter silinder ialah 14 cm dan tingginya 35 cm.
Diameter hemisfera ialah 21 cm
Hitungkan isipadu, dalam
, pepejal itu
(4 markah)
[ Gunakan

Jawapan

89

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Soalan 7
Rajah di bawah menunjukkan pepejal berbentuk hemisfera
di mana sebuah kon tegak di keluarkan. Diameter kon dan
diameter hemisfera ialah 14 cm. Tinggi kon ialah 6 cm
Dengan menggunakan

hitungkan isipadu, dalam

pepejal yang tinggal.


(4 markah)
Jawapan

Soalan 8
Rajah di bawah menunjukkan suatu pepejal yang terdiri
daripada cantuman sebuah kon kepada sebuah hemisfera pada
tapak AEC. Diameter hemisfera tersebut ialah 14 cm dan B
terletak tegak di atas tapak AEC. Tinggi kon tersebut ialah
30 cm
Hitungkan isipadu, dalam
, pepejal itu
[ Gunakan

]
(4 markah)

Jawapan

90

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Soalan 9
Rajah di bawah menunjukkan suatu pepejal
berbentuk silinder dengan diameter 8 cm dan
panjangnya 12 cm. Dua buah kon dengan
ketinggian yang sama dikeluarkan daripada
pepejal itu.
Hitungkan isipadu, dalam
tinggal
[ Gunakan

, pepejal yang

]
(4 markah)

Jawapan

Soalan 10
Rajah di bawah menunjukkan gabungan pepejal yang dibentuk
daripada cantuman sebuah kon dengan sebuah hemisfera.
Tinggi kon ialah 7 cm. Diameter kon dan hemisfera ialah 6 cm.
Dengan menggunakan

hitungkan isipadu, dalam

pepejal itu
(4 markah)
Jawapan

91

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Soalan11
Rajah di bawah menunjukkan sebuah silinder tegak di mana
sebuah hemisfera dikeluarkan pada satu hujung silinder
tersebut.
Dengan menggunakan
pepejal yang tinggal.

hitungkan isipadu, dalam


(4 markah)

Jawapan

Soalan 12
Rajah di bawah menunjukkan sebuah pepejal berbentuk
prisma tegak dengan heksagon sekata MNOPQR sebagai
keratan rentas seragamnya. Sebuah hemisfera dikeluarkan
daripada prisma itu.
Luas keratan rentas seragam prisma itu ialah
diameter hemisfera ialah 7 cm.
Hitungkan isipadu, dalam
[ Gunakan

dan

, pepejal yang tinggal.

]
(4 markah)

Jawapan

92

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Soalan 13
Rajah di bawah menunjukkan sebuah kon dengan diameter 18
cm dan tinggi 21 cm. Sebuah kiub dengan sisi 6 cm
dikeluarkan dari kon tersebut

Dengan menggunakan

hitungkan isipadu, dalam

pepejal yang tinggal


(4 markah)
Jawapan

Soalan 14
Rajah di bawah menunjukkan sebuah gabungan pepejal yang
dibentuk daripada cantuman sebuah kon dan sebuah silinder.
Diameter silinder itu ialah 10 cm. Diameter kon itu ialah 7 cm
dan tinggi kon ialah 6 cm
Dengan menggunakan

hitungkan isipadu, dalam

pepejal itu
(4 markah)
Jawapan

93

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Soalan 15
Rajah di bawah menunjukkan cantuman sebuah
pepejal yang terdiri daripada sebuah kuboid dan
sebuah silinder.
Dengan menggunakan
dalam

hitungkan isipadu,

gabungan pepejal itu


(4 markah)

Jawapan

Soalan 16
Rajah di bawah menunjukkan suatu pepejal yang terdiri
daripada cantuman sebuah silinder kepada sebuah kuboid.
AB = BC = JK = 14 cm. Diberi bahawa JK ialah diameter
silinder itu dan tingginya 8 cm.
Dengan menggunakan

hitungkan isipadu, dalam

gabungan pepejal itu


(4 markah)

Jawapan

94

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Soalan 17
Rajah di bawah menunjukkan sebuah pepejal berbentuk silinder, Dua
buah pepejal berbentuk kon dikeluarkan daripada silinder itu.
Diameter dan tinggi silinder masing-masing ialah 28 cm dan 30 cm.
Diameter kon ialah 14 cm.
Dengan menggunakan

hitungkan isipadu, dalam

, pepejal

yang tinggal.
(4 markah)
Jawapan

Soalan 18
Rajah di bawah menunjukkan sebuah pepejal berbentuk
silinder yang menpunyai panjang 15 cm dan berdiameter 14
cm. Sebuah pepejal berbentuk kon dengan ketinggian 6 cm
dikeluarkan daripada silinder itu.
Hitungkan isipadu, dalam
[ Gunakan

, pepejal yang tinggal

]
(4 markah)

Jawapan

95

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Soalan 19
Rajah di bawah menunjukkan pepejal yang terdiri
daripada cantuman sebuah separuh silinder kepada
sebuah prisma tegak. Trapezium AFGB ialah
keratan rentas seragam prisma itu.
Diameter separuh silinder ialah 7 cm dan
panjangnya ialah 12 cm.
Hitungkan isipadu, dalam

[ Gunakan

, pepejal itu
(4 markah)

Jawapan

Soalan 20
Rajah di bawah menunjukkan sebuah prisma tegak.
Trapezium PQRS ialah keratan rentas seragam
prisma itu. PQ dan SR adalah sisi selari. PS
berseranjang dengan PQ dan SR. Sebuah silinder
berdiameter 14 cm dan tinggi 15 cm dikeluarkan
daripada pepejal itu.
Dengan menggunakan

hitungkan isipadu,

dalam
pepejal yang tinggal.
(4 markah)
Jawapan

96

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Soalan 21
Rajah di bawah menunjukkan sebuah pepejal yang
terdiri daripada gabungan sebuah prisma CDEFGH
dan separuh silinder berdiameter 10 cm. Diberi
.
Hitungkan isipadu, dalam

, pepejal itu
(4 markah)

[ Gunakan

Jawapan

Soalan 22
Rajah di bawah menunjukkan sebuah pepejal prisma
tegak dengan sebuah silinder yang dikeluarkan daripada
prisma itu.
Trapezium AFGB ialah keratan rentas seragam prisma
itu.
Diameter silinder ialah 7 cm dan tingginya ialah 8 cm.
Hitungkan isipadu, dalam
, pepejal itu
[ Gunakan

]
(4 markah)

Jawapan

97

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Soalan 23
Rajah di bawah menunjukkan sebuah prisma tegak
dengan JKLM sebagai tapak mengufuknya. PQRS
ialah sebuah segiempat sama dan trapezium JKQP
ialah keratan rentas seragam bagi prisma itu. Sebuah
silinder dengan diameter 7 cm dikeluarkan dari pepejal
itu.
Dengan menggunakan

hitungkan isipadu, dalam

pepejal yang tinggal.


(4 markah)
Jawapan

Soalan 24
Rajah di bawah menunjukkan sebuah pepejal yang
dibentuk daripada cantuman separuh silinder dan
sebuah prisma. Trapezium ABHI ialah keratan rentas
seragam prisma itu. Diberi AD = 4 cm, BH = 5 cm,
IH = 3 cm, AB = 6 cm dan AK = 7 cm.
Dengan menggunakan
dalam

hitungkan isipadu,

gabungan pepejal itu


(4 markah)

Jawapan

98

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Soalan 25
Rajah di bawah menunjukan sebuah
pepejal yang dibentuk dengan
menggabungkan sebuah prisma tegak dan
sebuah separuh silinder pada tapak
segiempat tepat EFGH. Trapezium ABFE
ialah keratan rentas seragam prisma itu.
Diberi bahawa
Dengan menggunakan
isipadu, dalam

hitungkan

, pepejal itu.
(4 markah)

Jawapan

Soalan 26
Rajah di bawah menunjukkan sebuah pepejal
dibentuk dengan mencantum sebuah prisma tegak
dan sebulah separuh silinder pada satah segiempat
tepat ABCD. Trapezium CDGH ialah keratan rentas
seragam prisma itu.
Diberi DC = 10 cm dan diameter separuh silinder
ialah 7 cm.
Dengan menggunakan

hitungkan isipadu,

dalam
pepejal itu
(4 markah)
Jawapan

99

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Soalan 27
Rajah di bawah menunjukkan gabungan sebuah pepejal yang
terdiri daripada sebuah pyramid tegak dan sebuah separuh
silinder yang tercantum pada satah ABCD.
E berada tegak di atas tapak ABCD.
Di beri,
pepejal itu ialah
Menggunakan
(a)
(b)

dan isipadu gabungan


.
, hitungkan

isipadu, dalam
, bagi separuh silinder itu
tinggi, dalam cm, pyramid itu
(5 markah)
Jawapan
(a)

(b)

Soalan 28
Rajah di bawah menunjukkan sebuah gabungan pepejal
yang terdir daripada sebuah pyramid tegak dan sebuah
kuboid. V berada 6 cm tegak di atas satah EFGH
Tinggi pyramid ialah 6 cm
(a)

Hitungkan isipadu, dalam


, bagi pyramid
tegak itu
Diberi bahawa isipadu gabungan pepejal itu
ialah
Hitungkan panjang, dalam cm, GC

(b)

Jawapan
(a)

(4 markah)

(b)

100

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Soalan 29
Rajah di bawah menunjukkan gabungan pepejal yang dibentuk
daripada cantuman sebuah prisma tegak dan sebuah pyramid tegak
pada satah segiempat sama ABCD. Trapezium AFGB ialah
keratan rentas seragam prisma itu.
Diberi bahawa AB = BC = 9 cm dan isipadu bagi gabungan
pepejal itu ialah
.
Cari tinggi, dalam cm, pyramid itu.
(4 markah)
Jawapan

Soalan 30
Rajah di bawah menunjukkan sebuah
gabungan pepejal yang dibentuk daripada
gabungan sebuah hemisfera dan sebuah kon.
Diameter hemisfera dan kon itu ialah 14 cm.
Isipadu gabungan pepejal itu ialah
Dengan menggunakan

hitungkan tinggi kon

itu.
(4 markah)
Jawapan

101

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Soalan 31
Rajah di bawah menunjukkan sebuah gabungan
pepejal yang dibentuk daripada cantuman sebuah
prisma tegak dan sebuah separuh silinder. Trapezium
PQRS ialah keratan rentas seragam prisma itu.
Diameter separuh silinder itu ialah 14 cm dan isipadu
gabungan pepejal itu ialah
Menggunakan
(a)
(b)
Jawapan

hitungkan

isipadu, dalam
, separuh silinder
tinggi dalam cm, PS
(4 markah)

(a)

(b)

Soalan 32
Rajah di bawah menunjukkan pepejal yang terdiri daripada
gabungan sebuah hemisfera dengan sebuah kon. Diameter
hemisfera itu ialah 14 cm. Jejari kon itu ialah 5 cm.
Diberi bahawa isipadu gabungan pepejal itu ialah
Menggunakan

hitungkan tinggi, dalam cm, kon itu.


(4 markah)

Jawapan

102

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Soalan 33
Rajah di bawah menunjukkan suatu pepejal yang
terdiri daripada cantuman ebuah hemisfera kepada
kuboid.
[ Gunakan
(a)
(b)

Hitung isipadu dalam


, kuboid itu
Diberi bahawa isipadu gabungan pepejal itu
ialah

Hitungkan jejari, dalam cm, hemisfera itu.


(4 markah)
Jawapan
(a)

(b)

Soalan 34
Rajah di bawah menunjukkan sebuah pepejal berbentuk
prisma tegak. Trapezium ABCD ialah keratan rentas
seragamnya dengan luas
. Isipadu pepejal prisma
tegak itu ialah
. Sebuah kon dengan diameter 6 cm
an tinggi 5 cm dikeluarkan daripada pepejal itu.
Dengan menggunakan
(a)
(b)

hitungkan

panjang dalam cm, BF


isipadu, dalam
pepejal yang tinggal
(5 markah)

Jawapan

(a)

(b)

103

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Soalan 35
Rajah di bawah menunjukkan sebuah gabungan pepejal
yang dibentuk daripada cantuman sebuah prisma tegak
dan sebuah separuh silinder pada satah segiempat
CEFH. Segitiga bersudut tegak FGH ialah keratan
rentas seragam prisma itu
Diberi CD = 6 cm, DE = 8 cm, dan EF = h cm. Isipadu
gabungan pepejal itu ialah
.
Dengan menggunakan

hitungkan tinggi, dalam

cm, prisma itu.


(5 markah)
Jawapan

104

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

PENAAKULAN MATEMATIK
1.

(a)

(b)

Lengkapkan ruangan yang disediakan pada ruangan jawapan dengan dan /


atau
(i)
Pernyataan ini adalah BENAR
(ii)

Pernyataan ini adalah PALSU

(i)

Lengkapkan kesimpulan dalam hujah berikut:


Premis 1: Semua garis selari mempunyai kecerunan yang sama
Premis 2: Garis PQ dan RS adalah selari
Kesimpulan :
Buat kesimpulan secara aruhan bagi senarai nombor
yang mengikut pola
berikut :

(ii)

Jawapan
(a)

(i)
(ii)

(b)(i)
(ii)

2.

(a)

(b)

(c)

Nyatakan akas bagi pernyataan berikut dan seterusnya tentukan samada akas
tersebut benar atau palsu
Jika 10 ialah gandaan bagi 5, maka 5 ialah faktor bagi 10
Tuliskan premis 1 bagi melengkapkan hujah berikut :
Premis 1 :
Premis 2 : Sisiempat PQRS mempunyai sisi yang tidak sama panjang
Kesimpulan : Sisiempat PQRS bukan sisiempat sama.
Buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi urutan nombor
berikut

yang mengikut pola

Jawapan
(a)
(b)
(c)

105

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


3.

(a)

(b)

(c)

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Nyatakan akas bagi implikasi berikut. Seterusnya tentukan samada akas tersebut beanr
atau palsu : Jika kecerunan bagi dua garis itu adalah sama, maka garis lurus tersebut adalah selari
Tentukan samada setiap pernyataan berikut benar atau palsu
(i)
9 adalah nombor ganjil dan 9 adalah nombor perdana
(ii)
5 adalah gandaan 10 atau 10 adalah gandaan 5
adalah senarai nombor berpola dan boleh ditulis sebagai

Buat kesimpulan umum secara aruhan bagi nombor berpola di atas


Jawapan
(a)
(b)(i)
(ii)
(c)

4.

(a)
(b)

(c)

Tulis dua implikasi berdasarkan ayat berikut :

jika dan hanya jika


dan

Tuliskan Premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut :


Premis 1 ; Semua garis selari mempunyai kecerunan yang sama
Premis 2 ; .
Kesimpulan : PQ dan RS mempunyai kecerunan yang sama
Buat satu kesimpulan secara aruhan bagi senarai nombor
berikut :

yang mengikut pola

Jawapan
(a)
(ii)
(b)
(c)

106

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


5.

(a)

(b)

(c)

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Gabungkan dua pernyataan di bawah menjadi satu pernyataan yang benar.


Pernyataan 1 : 6 ialah factor bagi 20
Pernyataan 2 :
Lengkapkan hujah berikut :
Premis 1 : Semua sisiempat mempunyai 4 penjuru
Premis 2 : .
Kesimpulan : PQRS mempunyai 4 penjuru
Bina satu kesimpulan umum secara aruhan bagi turutan nombor
pola berikut :

Jawapan
(a)
(b)
(c)

6.

(a)
(b)
(c)

Nyatakan samada pernyataan berikut adalah benar atau palsu


7 ialah nombor perdana dan 5 adalah gandaan bagi 20
Tuliskan 2 implikasi berdasarkan pernyataan berikut :

jika dan hanya jika

Lengkapkan premis 2 bagi hujah di bawah :


Premis 1 : Jika
ialah nombor genap, maka ialah nombor ganjil.
Premis 2 : ..
Kesimpulan :
bukan nombor genap

Jawapan
(a)
(b)..

(c)

107

yang mengikut

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


7.

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

(a)

Tentukan samada penrnyataan berikut adalah benar atau palsu.

(b)

Lengkpkan hujag di bawah :


Premis 1 : ..
Premis 2 :
bukan ungkapan kuadratik
Kesimpulan :
Buat satu kesimpulan secara aruhan bagi turutan nombor
memenuhi pola berikut :

(c)

SMK(A) KENINGAU

yang

Jawapan
(a)
(b)
(c)

8.

(a)
(b)

(c)

Tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan berikut :

jika dan hanya jika

Lengkapkan premis dalam hujah berikut :


Premis 1 : Jika m ialah satu nombor genap, maka
ialah satu nombor ganjil
Premis 2 : .
Kesimpulan : m bukan satu nombor genap.
Buat satu kesimpulan secara aruhan bagi senarai nombor
yang
mengikut pola berikut :

Jawapan
(a)(i)..
(ii)
(b).
(c).

108

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


9.

(a)

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Nyatakan sama ada ayat berikut adalah pernyataan atau bukan pernyataan.
Pentagon mempunyai 4 sisi
(b)
Nyatakan samada pernyataan berikut adalah benar atau palsu
Sebilangan nombor perdana adalah nombor ganjil
(c)
Tulis dia implikasi berdasarkan pernyataan berikut :
ialah nombor ganjil jika dan hanya jika
ialah nombor genap
(d)
Buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi turutan nombor
yang mengikut pola berikut :

Jawapan
(a)
(b)
(c)..

(d)

10.

(a)
(b)

(c)

Tentukan pernyataan berikut benar atau palsu.


Sebilangan nombor perdana boleh dibahagikan dengan 2
Nyatakan akas bagi pernyataan berikut dan seterusnya tentukan samada
akas itu benar atau palsu.
Buat satu kesinpulan umum secara aruhan bagi urutan nombor
yang mengikut pola berikut :

Jawapan
(a)
(b)
(c)

109

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


11.

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

(a) Tulis Premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut :


Premis 1 : Jika polygon itu ialah sebuah segitiga, maka ia mempunyai
dua sudut tirus.
Premis 2 :
Kesimpulan : Poligon Q ialah bukan segitiga.
(b) Lengkapkan pernyataan yang berikut dengan menggunakan pengkuantiti semua
atau sebilangan untuk membentuk suatu pernyataan yang benar.
. Segiempat selari adalah rombus
(c) Nyatakan akas bagi pernyataan yang berikut dan tentukan samada akas tersebut
benar atau palsu.

Jawapan
(a)
(b)
(c)

12.

(a) Nyatakan samada setiap pernyataan berikut adalah benar atau palsu.
(i)
(ii)
(b) Tuliskan kesimpulan untuk melengkapkan hujagh berikut :
Premis 1 : Jika
, maka
Premis 2 :
Kesimpulan : ..
(c) Tulis dua implikasi daripada ayat berikut :

Jawapan
(a)

(i).
(ii)

(b)
(c)..

110

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


13.

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

(a) Lengkapkan ayat di bawah menggunakan symbol < atau > untuk membentuk
pernyataan palsu.
(b) Tulis dua implikasi daripada ayat berikut.
Bearing P dari Q ialah
jika dan hanya jika bearing Q dari P ialah
(c) Berdasarkan turutan nombor berikut, buat satu kesimpulan secara induksi.

Jawapan
(a)
(b)

(c)

14.

(a) Gabungkan dua pernyataan di bawah untuk membentuk pernyataan yang palsu.
Pernyataan 1 : Semua nombor perdana adalah nombor ganjil
Pernyataan 2 : Sebuah heksagon sekata mempunyai sudut pedalaman
.
(b)

Tuliskan akas bagi implikasi di atas. Seterusnya, nyatakan sama ada akas tersebut
benar atau palsu.
(c) Diberi bahawa
mengikut pola berikut.

Buat satu kesimpulan secara induksi untuk turutan nombor diatas.


Jawapan
(a)
(b)
(c)

111

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


15.

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

(a) Tentukan antejadian dan akibat bagi hujah berikut :


Jika sebuah polygon mempunyai 5 sisi, maka polygon itu adalah sebuah
pentagon
(b) Lengkapkan Premis dalam hujah berikut :
Premis 1 :
Premis 2 ;
Kesimpulan : Garisan
dan
adalah tidak selari.
(c) Buat satu kesimpulan secara aruhan bagi senarai nombor
yang
mengikut pola berikut :

Jawapan
(a)
(b)
(c)

16.

(a) (i)

Nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu

(ii)

Lengkapkan pernyataan berikut dengan menggunakan pengkuantiti


semua atau sebilangan untuk membentuk satu pernyataan yang
benar.
pyramid mempunyai tapak berbentuk segiempat tepat
(b) Tulis kesimpulan untuk melengkapkan hujah berikut :
Premis 1 : Jika
, maka semua unsur di S boleh didapati di T
Premis 2 :
Kesimpulan :
(c) Tuliskan dua implikasi daripada ayat berikut :

Jawapan
(a)(i)
(ii)
(b)
\
(c)

112

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


17.

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

(a) Lengkapkan pernyataan berikut dengan pengkuantiti semua atau sebilangan


untuk membentuk suatu pernyataan benar.
.. gandaan 3 boleh dibahagi dengan 2.
(b) Lengkapkan pernyataan berikut menggunakan dan atau atau untuk
membentuk suatu pernyataan palsu.
25 ialah gandaan bagi 5 ..
(c) Nyatakan antejadian dan akibat berdasarkan implikasi berikut :
(d) Di beri bahawa bilangan subset bagi set yang mempunyai n unsur ialah
Buat satu kesimpulan secara deduksi tentang bilangan subset bagi set

Jawapan
(a)
(b)
(c)
(d)

18.

(a) Nyatakan sama ada pernyatan berikut benar atau palsu.


(b) Tuliskan kesimpulan berdasarkan premis berikut :
Premis 1 : Semua nombor genap boleh di bahagi dengan 2
Premis 2 : 8 ialah nombor genap
Kesimpulan : ..
(c) Buat satu kesimpulan secara aruhan bagi senarai nombor
mengikut pola berikut :

yang

Jawapan
(a)
(b)
(c)

113

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

(a) Lengkapkan pernyataan berikut dengan menggunakan pengkuantiti semua


atau
sebilangan untuk membentuk suatu pernyataan palsu.
(i) polygon mempunyai sisi yang sama panjang
(ii) nombor gandaan 3 adalah nombor ganjil
(b) Tulis dua implikasi berdasarkan ayat berikut :

19.

(c) Buat satu kesimpulan umum secara aruhan untuk urutan nombor
yang mengikut pola berikut :

Jawapan
(a)

(i)

(ii)
(b)

(c)

20.

(a) Nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu.
7 ialah factor bagi 40 dan 5 adalah nombor perdana
(b) Tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan berikut :
(c) Berdasarkan turutan nombor berikut, buat satu kesimpulan secara induksi

Jawapan
(a).
(b)..

(c)

114

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


21.

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

(a) Lengkapkan pernyataan berikut dengan menggunakan pengkuantiti semua


atau
sebilangan bagi membentuk pernyataan benar.
.. nombor perdana adalah nombor ganjil.
(b) Tulis dua implikasi berdasarkaan pernyataan berikut :
(c) Buat satu kesimpulan secara induksi tentang jumlah sudut pedalaman sebuah
polygon bersisi n.

Jawapan
(a)
(b)..

(c).

22.

(a) Nyatakan sama ada ayat berikut adalah pernyataan atau bukan pernyataan
15 ialah nombor perdana
(b) Tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan berikut :
(c) Buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi tururtan nombor
yang mengikut pola berikut :

Jawapan
(a)
(b)

(c)

115

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


23.

(a)

(b)

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu


(i)
Semua nombor kuasa dua sempurna adalah nombor genap
(ii)
Sebilangan pecahan mempunyai pengangka yang lebih kecil daripada
penyebut.
Tuliskan dua implikasi berdasarkan pernyataan berikut :

(c)

Tulis Premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut :


Premis 1 : Jika dua nombor adalah nombor ganjil, maka hasil tambah dua
nombor itu adalah nombor genap
Premis 2 : .
Kesimpulan : Hasil tambah 5 dan 9 adalah nombor genap

(a)

(i)..

Jawapan

(ii)
(b)..
..
(c)..

24.

(a)
(b)

Nyatakan samada ayat berikut adalah sautu pernyataan atau bukan pernyataan
4 ialah factor bagi 10
Tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan berikut

\
(c)

Tulis kesimpulan untuk melengkapkan hujah berikut :


Premis 1 : Semua titik di atas paksi y mempunyai nilai sifar bagi koordinat x
Premis 2 : P adalah satu titik di atas paksi y
Kesimpulan : ..

Jawapan
(a)

(b)

(c)

116

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


25.

(a)

(b)

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Lengkapkan setiap pernyataan berikut dengan pengkuantiti semua atau


sebilangan supaya menjadi suatu pernyataan benar.
(i) gandaan 5 adalah nombor ganjil
(ii) .heksagon sekata mempunyai 6 paksi simetri.
Nyatakan akas bagi pernyataan berikut dan seterusnya yentukan samada akas
tersebut benar atau palsu.

(c)

Lengkapkan premis dalam hujah berikut :


Premis 1 :
Premis 2 : KLMN ialah sebuah segiempat tepat.
Kesimpulan : Jumlah sudut pedalaman KLMN ialah

(a)

(i)

Jawapan

(ii)
(b)
(c)

26.

(a)

Tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan berikut :

(b)

Lengkapkan hujah berikut :


Premis 1 : Jika
, maka
ialah satu ungkapan kuadratik
Premis 2 :
ialah bukan ungkapan kuadratik.
Kesimpulan :.
Buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi urutan nombor
yang mengikut pola berikut :

(c)

Jawapan
(a)

(b)
(c)

117

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


27.

(a)

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

(b)

Nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu


(i)
Semua integer adalah positif
(ii)
Tuliskan dua implikasi daripada ayat berikut :

(a)

(i)..

Jawapan

(ii)
(b)..

28.

(a)

(b)
(c)

Lengkapkan setiap pernyataan berikut dengan pengkuantiti semua atau


sebilangan supaya membentuk suatu pernyataan yang benar.
sisiempat mempunyai sisi bertentangan yang selari
Tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan berikut :
Tulis premis 2 bagi melengkapkan hujah berikut :
Premis 1 : Semua subset P adalah subset Q
Premis 2 : .
Kesimpulan : R ialah subset Q

Jawapan
(a)
(b)

(c)

118

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


29.

(a)

(b)

(c)

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Lengkapkan pernyataan berikut dengan menggunakan pengkuantiti semua


atau sebilangan untuk membentuk pernyataan yang benar.
(i) nombor perdana boleh dibahagi dngan 3
(ii) trapezium mempunyai dua sisi selari
Tulis akas bagi implikasi berikut. Seterusnya nyatakan samada akas tersebut
adalah benar atau palsu.
Jika x ialah factor bagi 5, maka x ialah factor bagi 15
Buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi nombor
yang
mengikut pola berikut :

Jawapan
(a)

(i)
(ii)

(b)
(c)

30.

(a)

(b)

(c)

Lengkapkan setiap pernyataan berikut dengan pengkuantiti semua atau


sebilangan supaya menjadi suatu pernyataan benar.
........ faktor bagi 4 adalah faktor bagi 10
Lengkapkan Premis 2 dalam hujah berikut :
Premis 1 : Semua nombor perdana boleh dibahagi tepat dengan dirinya dan 1
Premis 2 : ..
Kesimpulan : 7 boleh dibahagi tepat dengan dirinya dan 1
Buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi urutan nombor
yang
mengikut pola berikut.

Jawapan
(a)
(b)
(c)

119

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


31.

(a)

(b)
(c)

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Tuliskan akas bagi pernyataan di bawah. Seterusnya nyatakan samada akas


tersebut benar atau palsu.
Jika n ialah nombor ganjil, maka
ialah integer genap
Tuliskan dua implikasi daripada ayat berikut :
Buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi senarai nombor
yang mengikut pola berikut :

Jawapan
(a)
(b)

(c)

32.

(a)

(b)

(c)

Lengkapkan pernyataan berikut dengan menggunakan pengkuantiti semua


atau sebilangan untuk membentuk suatu pernyataan benar.
.. gandaan 3 ialah nombor ganjil.
Tulis Premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut.
Premis 1 : Jika sebuah sisiempat ialah trapezium, maka ia mempunyai dua sisi
selari
Premis 2 : .
Kesimpulan : PQRS mempunyai dua sisi selari
Buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi turutan nombor
yang
mengikut pola berikut :

Jawapan
(a)
(b)
(c)

120

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


33.

(a)

(b)

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Tentukan sama ada ayat berikut adalah pernyataan atau bukan pernyataan.
(i)
(ii)
Tuliskan dua implikasi berdasarkan pernyataan berikut :

(c)

Berdasarkan maklumat di bawah, buat satu kesimpulan umum secara aruhan


bagi
urutan nombor
yang mengikut pola berikut :

(a)

(i)..

Jawapan

(ii)
(b)..

(c)

34.

(a)

Tentukan sama ada ayat berikut adalah satu pernyataan atau bukan pernyataan
atau bukan pernyataan

(b)

Gabungkan pernyataan berikut menggunakan dan atau atau untuk


membentuk
satu pernyataan yang palsu.
Pernyataan 1 : 2 ialah nombor perdana
Pernyataan 2 : Semua gandaan 5 adalah gandaan 10
Tulis akas bagi pernyataan berikut. Seterusnya, tentukan samada aka situ adalah
benar atau palsu.
Jika P ialah faktor bagi 8, maka P ialah faktor bagi 24

(c)

(d)

Diberi bahawa sudut peluaran polygon sekata ialah

Buat satu kesimpulan secara deduksi tentang saiz sudut peluaran pentagon sekata.
Jawapan
(a)
(b)
(c)
(d)

121

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


35.

(a)

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Lengkapkan ruangan kosong di bawah dengan perkataan dan atau atau


supaya membina satu pernyataan yang benar.
(i)

(b)

(ii)
Tuliskan dua implikasi berdasarkan ayat di bawah :

(c)

Buat satu kesimpulan secara aruhan bagi senarai nombor


mengikut
pola berikut :

(a)

(i)

Jawapan

(ii)
(b)

(c)
36.

(a)

(b)

(c)

Lengkapkan pernyataan berikut dengan menggunakan pengkuantiti semua


atau sebilangan untuk membentuk suatu pernyataan yang benar.
segitiga adalah segitiga bersudut tegak.
Tuliskan dua implikasi berdasarkan ayat berikut :
suatu nombor boleh dibahagi tepat dengan 5 jika dan hanya jika digit terakhir bagi nombor itu
ialah 0 atau 5
Buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi turutan nombor
yang mengikut
pola di bawah.

Jawapan
(a)
(b)

(c)

122

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


37.

(a)

(b)

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Untuk setiap pernyataan berikut, tentukan sama ada pernyataan tersebut benar
atau palsu.
(i)
27 ialah nombor perdana
(ii)
Tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan berikut :

(c)

Tulis Premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut :


Premis 1 : Jika
, maka
Premis 2 :.
Kesimpulan :

(a)

(i)

Jawapan

(ii).
(b)
..
(c)..

38.

(a)
(b)
(c)

Nyatakan sama ada ayat berikut adalah pernyataan atau bukan pernyataan.
2 ialah nombor perdana
Tulis dua implikasi berdasarkan ayat berikut :
Buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi urutan nombor
berikut :

yang mengikut pola

Jawapan
(a)
(b)

(c)

123

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


39.

(a)

(b)

(c)

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu.


(i)
(ii)
Sebilangan nombor ganap adalah gandaan 7
Tulis akas untuk implikasi berikut. Seterusnya, nyatakan sama ada akas tersebut adalah benar atau
palsu.
Jika
, maka
Tulis Premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut :
Premis 1 : Semua segiempat sama mempunyai sisi yang sama panjang
Premis 2 :
Kesimpulan : PQRS mempunyai sisi yang sama panjang.

Jawapan
(a)

(i)
(ii)

(b)..
(c)

124

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

MATRIKS DAN PERSAMAAN LINEAR SERENTAK


Latihan 1
(a)

Diberi

. Cari nilai m dan nilai n

(b)

Menggunakan kaedah matriks, hitungkan nilai x dan nilai y yang memuaskan persamaan matriks berikut:

Jawapan
(a)

(6 Markah)
(b)

Latihan 2
(a)

Diberi bahawa matriks

ialah matriks songsang bagi

Cari nilai e
(b)

Seterusnya dengan menggunakan kaedah matriks. Hitungkan nilai h dan nilai k yang memuaskan
persamaan linear serentak berikut:

(6 Markah)
Jawapan
(a)

(b)

125

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Latihan 3
Diberi matriks

dan matriks

dengan keadaan

(a)

Hitungkan nilai k dan nilai h

(b)

Tulis persamaan serentak berikut dalam persamaan matriks. Seterusnya dengan menggunakan kaedah
matriks, hitungkan nilai x dan nilai y

(6 markah)
Jawapan
(a)

(b)

Latihan 4
(a)

Jika

, hitungkan nilai k dan n

(b)

Tulis persamaan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan matriks.

Seterusnya, dengan menggunakan kaedah matriks, hitung nilai x dan y


(6 Markah)
Jawapan
(a)

(b)

126

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Latihan 5

1 0
4 3

. Cari matriks L jika KL


1
0 1

(a)

Di beri matriks K
2

(b)

Tulis persamaan linear berikut kepada persamaan matriks

4h 3k 5
2h k 3
Seterusnya, menggunakan kaedah matriks, hitung nilai h dan k
Jawapan
(a)

(b)

Latihan 6
(a)

Diberi matriks

dan matriks

Cari nilai s dengan keadaan


(b)

Tulis persamaan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan matriks.

Seterusnya, dengan menggunakan kaedah matriks, hitung nilai x dan y


(6 Markah)

Jawapan
(a)

(b)

127

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Latihan 7
Diberi bahawa matriks
(a)

Cari matriks songsang bagi M

(b)

Tulis persamaan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan matriks.

Seterusnya, dengan menggunakan kaedah matriks, hitung nilai x dan y


(6 Markah)
Jawapan
(a)

(b)

Latihan 8
M ialah matriks

mana

(a)

Cari matriks M

(b)

Tulis persamaan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan matriks.

Seterusnya, dengan menggunakan kaedah matriks, hitung nilai x dan y


(6 Markah)
Jawapan
(a)

(b)

128

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Latihan 9
Diberi matriks

dan

(a)

Hitungkan nilai m

(b)

Seterusnya dengan menggunakan kaedah matriks. Hitungkan nilai x dan nilai y yang memuaskan
persamaan serentak berikut:

(6 Markah)

Jawapan
(a)

(b)

Latihan 10
Diberi bahawa matriks
(a)
(b)

dan MN = I, dimana I ialah matriks identiti.

Carikan nilai h dan nilai k


Denganmenggunakan kaedah matriks, hitungkan nilai x dan nilai y yang memuaskan persamaan linear
serentak berikut.

Jawapan
(7 Markah)
(a)

(b)

129

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Latihan 12
(a)

Diberi

. Cari nilai k dan nilai p

(b)

Dengan menggunakan kaedah matriks, hitungkan nilai x dan nilai y yang memuaskan persamaan linear
serentak berikut:

(6 markah)
Jawapan
(a)

(b)

Latihan 13
(a)
Diberi bahawa

Hitungkan nilai p dan nilai k


(b)

Tulis persamaan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan matriks :

Seterusnya dengan menggunakan kaedah matriks, hitung nilai x dan nilai y


(7 markah)
Jawapan
(a)

(b)

130

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Latihan 14
(a)

Diberi

. Cari matriks M

(b)

Tulis persamaan linear serentak berikut kedalam bentuk persamaan matriks.

Seterusnya dengan menggunakan kaedah matriks, hitung nilai p dan nilai q


(6 markah)
Jawapan
(a)

(b)

Latihan 15
Diberi bahawa

ialah matriks songsang bagi

(a)

Carikan nilai n dan p

(b)

Seterusnya dengan menggunakan kaedah matriks, hitungkan nilai x dan nilai y yang memuaskan
persamaan linear serentak berikut

(6 markah)

Jawapan
(a)

(b)

131

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Latihan 16
Matriks songsang bagi
(a)
(b)

ialah

Carikan nilai m dan nilai k


Tulis persamaan linear serentak berikut kedalam persamaan matriks :

Seterusnya dengan menggunakan kaedah matriks, hitungkan nilai v dan nilai w


(7 Markah)
Jawapan
(a)

(b)

Latihan 17
Diberi bahawa
(a)
(b)

dan

Cari nilai k dan m


Tulis persamaan serentak berikut dalam bentuk persamaan matriks :

Seterusnya dengan menggunakan kaedah matriks, hitungkan nilai x dan nilai y


(6 markah)

Jawapan
(a)

(b)

132

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Latihan 18
Diberi bahawa matriks
(a)
(b)

dan matriks

dengan keadaan

Cari nilai k dan h


Dengan menggunakan kaedah matriks, hitungkan nilai x dan nilai y dengan memuaskan persamaan linear
serentak berikut:

(7 Markah)

Jawapan
(a)

(b)

Latihan 19
Diberi
(a)

Cari nilai k dan nilai p

(b)

Dengan menggunakan kaedah matriks, hitungkan nilai x dan nilai y yang memuaskan persamaan linear
serentak berikut :

(7 Markah)

Jawapan
(a)

(b)

133

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Latihan 20
(a)

Cari matriks songsang bagi

(b)

Tulis persamaan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan matriks.

Seterusnya, dengan menggunakan kaedah matriks, hitung nilai x dan nilai y


(6 Markah)

Jawapan
(a)

(b)

Latihan 21
Diberi bahawa matriks songsang bagi
(a)
(b)

ialah

Carikan nilai m dan nilai q


Tuliskan persamaan lienar serentak berikut dalam bentuk matriks.

Seterusnya hitungkan nilai x dan y


Jawapan
(a)

(6 Markah)
(b)

134

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Latihan 22
Diberi bahawa matriks
(a)
(b)

dan matriks

dengan keadaan

Carikan nilai k dan nilai h


Tulis persamaan linear serentak berikut dalam persamaan matriks :

Seterusnya, menggunakan kaedah matriks, hitung nilai x dan nilai y


(6 Markah)
Jawapan
(a)

(b)

Latihan 23
(a)

Diberi bahawa

ialah matriks songsang bagi

(b)

Carikan nilai k
Tulis persamaan linear serentak berikut dalam bentuk matriks.

Seterusnya, dengan menggunakan kaedah matriks, hitungkan nilai x dan y


(6 Markah)

Jawapan
(a)

(b)

135

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Latihan 24
Matriks songsang bagi

ialah

(a)

Cari nilai m dan n

(b)

Tulis persamaan linear serentak berikut sebagai satu persamaan matriks :

Seterusnya, denga menggunakan kaedah matriks, hitung nilai x dan nilai y


(6 Markah)

Jawapan
(a)

(b)

Latihan 25
(a)

Matriks songsang bagi

adalah

Carikan nilai m dan nilai n


(b)

Menggunakan kaedah matrik, hitung nilai x dan nilai y yang memuaskan persamaan linear serentak berikut :

(7 Markah)

Jawapan
(a)

(b)

136

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

1. Hitungkan nilai p dan q yang memuaskan persamaan linear serentak berikut :

3
pq 6
2
p 2q 8

(4 markah)

2. Hitungkan nilai x dan y yang memuaskan persamaan linear serentak berikut:


2 x 3 y 6

4 x y 16
(4 markah)

3. Hitungkan nilai p dan q yang memuaskan persamaan linear serentak berikut:


p 4q 8

3 p 2q 17
(4 Markah)

137

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

4. Hitungkan nilai m dan n yang memuaskan persamaan linear serentak berikut:

2
n4
3
5m 2n 16
3m

(4 markah)

5. Carikan nilai x dan y yang memuaskan persamaan linear serentak berikut:


4 x 3 y 11

3x y 5
(4 Markah)

6. Hitungkan nilai x dan y yang memuaskan persamaan linear serentak berikut :


2 x 3 y 17

6 x 2 y 2
(4 Markah)

138

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

7. Hitungkan nilai m dan n yang memuaskan persamaan linear serentak berikut:

5m 6n 13
m 2n 1
(4 Markah)

8.Hitungkan nilai m dan n yang memuaskan persamaan linear seretak berikut:


2m n 3

1
n 1
2
(4 Markah)

9. Hitungkan nilai p dan q yang memuaskan persamaan linear serentak berikut :


1
2 p q 13
2
4 p 3q 2
(4 Markah)

139

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

10. Hitungkan nilai x dan y yang memuaskan persamaan linear serantak berikut:
3x 7 y 13

x 4y 6
(4 Markah)

11. Hitungkan nilai m dan n yang memenuhi persamaan linear serentak berikut :
2m n 3

1
n 1
2
(4 Markah)

12. Hitungkan nilai x dan y yang memenuhi persamaan linear serentak berikut:
4x y 6

y
3
2
(4 Markah)

140

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

13. Hitungkan nilai x dan y yang memenuhi persamaan linear serentak berikut:
x 3 y 15

2
x y 8
3
(4 Markah)

14. Hitungkan nilai m dan n yang memenuhi persamaan linear serentak berikut :

1
m 3n 10
2
5m 6n 8
(4 Markah)

15. Hitungkan nilai x dan y yang memenuhi persamaan linear serentak berikut:
x 4y 2

2 x 3 y 7
(4 Markah)

141

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

16. Hitungkan nilai m dan n yang memenuhi persamaan linear serentak berikut :

2
m 2n 1
3
3m n 3
(4 Markah)

17. Hitungkan nilai x dan y yang memenuhi persamaan linear serentak berikut:
1
x y 1
3
2x y 7
(4 Markah)

18. Hitungkan nilai x dan y yang memenuhi persamaan linear serentak berikut:
3x 4 y 3

x y

1
6
(4 Markah)

142

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

19. Hitungkan nilai x dan y yang memenuhi persamaan linear serentak berikut :
3x y 3

9x

1
y 5
2
(4 Markah)

20. Hitungkan nilai x dan y yang memenuhi persamaan linear serentak berikut:
3x 2 y 6

x 4 y 16
(4 Markah)

21. Hitungkan nilai k dan w yang memenuhi persamaan linear serentak berikut :

k 5w 14
3k w 10
(4 Markah)

143

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

22. Hitungkan nilai d dan e yang memenuhi persamaan linear serentak berikut:

5d 2e 16
d 4e 10
(4 Markah)

23. Hitungkan nilai x dan y yang memuaskan persamaan linear serantak berikut :

(4 Markah)

24. Hitungkan nilai v dan nilai w dengan memuaskan persamaan linear serentak berikut :

(4 Markah)

144

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

25. Hitungkan nilai u dan nilai v yang memuaskan persamaan linear serentak berikut :

(4 Markah)

26. Hitungkan nilai p dan nilai q yang memuaskan persamaan linear serentak berikut :

(4 Markah)

27. Hitungkan nilai x dan nilai y yang memuaskan persamaan linear serentak berikut :

(4 Markah)

145

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

28. Hitungkan nialai x dan nilai y yang memuaskan persamaan linear serentak berikut :

(4 Markah)

29. Hitungkan nilai v dan w yang memuaskan persamaan linear serentak :

(4 markah)

30. Hitung nilai m dan n yang memuaskan persamaan linear serentak berikut :

(4 Markah)

146

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

GRAF FUNGSI (LOREKAN)


Soalan 1
Pada graf di ruangan jawapan, lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan

Soalan 2
Pada graf di ruangan jawapan, lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan

147

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 3
Pada graf di ruangan jawapan, lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan

Soalan 4
Pada graf di ruangan jawapan, lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan

148

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 5
Pada graf di ruangan jawapan, lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan

Soalan 6
Pada graf yang disediakan, lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan

149

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 7
Pada graf yang disediakan, lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan

Soalan 8
Pada graf di ruangan jawapan, lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan

150

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 9
Pada graf di ruangan jawapan, lorekkan rantau yang ditakrifkan oleh ketaksamaan

Soalan 10
Pada ruang jawapan yang disediakan, lorekkan rantau yang memuaskan tiga ketaksamaan

151

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 11
Pada graf yang disediakan dalam ruangan jawapan, lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga
ketaksamaan

Soalan 12
Pada graf yang disediakan, lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan

152

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

KEBARANGKALIAN
Soalan 1
Rajah di bawah menunjukkan tujuh kad yang berlabel di dalam dua kotak

Kotak R

Kotak S

Sekeping kad di pilih secara rawak daripada setiap kotak itu.


(a)
Senaraikan ruang sampel
(b)
Cari kebarangkalian bahawa
(i)
kedua-dua kad dilabel dengan nombor
(ii)
Sekeping kad dilabel dengan huruf dan kad yang satu lagi dilabel dengan nombor

Soalan 2

Bekas X

Bekas Y

Rajah di atas menunjukkan sembilan kad berlabel di dalam bekas X dan bekas Y. Satu kad dipilih secara rawak
daripada setiap bekas. Dengan menyenaraikan sampel bagi semua kesudahan peristiwa yang mungkin, cari
kebarangkalian bahawa
(a)
Kedua-dua kad itu berlabel dengan huruf,
(b)
satu kad berlabel dengan nombor dan satu kad lagi dengan huruf.

153

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 3
Rajah di bawah menunjukkan tiga kad nombor di dalam kotak P dan empat kad nombor di dalam kotak Q

15

19

Kotak P

15

17

Kotak Q

Sekeping kad dipilih secara rawak daripada setiap kotak.


Dengan menyenaraikan kesudahan yang mungkin, cari kebarangkalian
(a)
satu kad nombor gandaan 2 atau nombor gandaan 5 dipilih
(b)
satu kad gandaan 2 dan gandaan 5 dipilih

Soalan 4
Sekeping syiling dan sebiji dadu dilambung secara serentak. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang
mungkin, cari kebarangkalian
(a)
ekor dan nombor genap diperolehi
(b)
kepala atau nombor lebih besar daripada 4 diperolehi

154

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 5
Rajah dibawah menunjukkan dua kotak, A dan B, mengandungi bola-bola bersaiz sama yang dinomborkan. Sebiji
bola diambil secara rawak daripada kotak A, dan kemudian sebiji lagi diambil daripada kotak B.

Kotak B
Kotak A

(a)
(b)

12

13

14

15

16

17

Senaraikan semua kesudahan peristiwa


Seteruanya, cari kebarangkalian bahawa
(i)
kedua-dua bola dilabel dengan nombor perdana
(ii)
kedua-dua bola dilabel dengan nombor perdana atau kedua-dua dilabel dengan
nombor gandaan 3

Soalan 6
Rajah dibawah menunjukkan enam kad yang berlabel di dalam dua kotak

4
Kotak Q

Kotak P

Sekeping kad dipilih secara rawak daripada setiap kotak itu.


Dengan menyenaraikan kesudahan peristiwa yang mungkin, cari kebarangkalian
(a)
kedua-dua kad dilabel dengan nombor ganjil
(b)
satu kad dilabel dengan huruf A atau kad berlabel nombor genap dipilih

155

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 7
Rajah di bawah menunjukkan papan dart yang bertanda 1, 3, 6, dan 9.

Seorang pelajar membaling dart secara rawak ke papan dart, kemudian dia
melambung sekeping duit syiling.
Dengan menyenaraikan sampel bagi semua kesudahan peristiwa yang mungkin,
cari kebarangkalian
(a)
Nombor kuasa dua sempurna dan kepala diperolehi
(b)
Gandaan 2 atau ekor diperolehi

Soalan 8
Rajah di bawah menunjukkan lapan kad yang berlabel di dalam dua kotak

Kotak 1

Kotak 2

Sekeping kad dipilih secara rawak dari Kotak 1 dan kemudian sekeping kad dipilih secara rawak dari Kotak 2
Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, cari kebarangkalian bahawa
(a)
kedua-dua kad berlabel dengan huruf konsonan
(b)
satu kad berhuruf vokal dan satu kad bernombor dipilih.

156

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 9
Rajah di bawah menunjukkan satu set kad berlabel dengan huruf di dalam kotak P dan satu set kad berlabel dengan
nombor di dalam kotak Q

Kotak P

Kotak Q

Sekeping kad dipilih secara rawak daripada setiap kotak itu.


(a)
Senaraikan ruang sampel
(b)
Senaraikan semua kesudahan peristiwa dan cari kebarangkalian bahawa
(i)
Semua kad yang dipilih berlabel huruf vokal
(ii)
satu kad berlabel R dan satu kad nombor perdana dipilih

Soalan 10
Rajah di bawah menunjukkan tiga keping kad huruf dalam kotak A dan tiga keping kad nombor dalam kotak B

5
B

Satu keping kad dipilih secara rawak daripada kotak A dan kemudian satu keping kad pula dipilih secara rawak
daripada kotak B
(a)
Senaraikan ruang sampel
(b)
Senaraikan semua kesudahan peristiwa dan cari kebarangkalian bahawa
(i)
satu keping kad huruf P dan satu keping kad bernombor perdana dipilih
(ii)
satu keping kad huruf Q atau satu keping kad nombor gandaan 3 dipilih

157

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 11
Rajah di bawah menunjukkan tiga kad nombor didalam kotak P dan tiga kad nombor di dalam kotak Q

Kotak P

Kotak Q

Satu kad dipilih secara rawak daripada kotak P dan kemudian satu kad pula dipilih secara rawak dari kotak Q
Dengan menyenaraikan sampel bagi semua kesudahan peristiwa yang mungkin, cari kebarangkalin bahawa
(a)
dua kad yang dipilih adalah nombor ganjil
(b)
satu kad dari kotak P bernombor genap atau satu kad dari kotak Q bernombor ganjil

Soalan 12
Kad berhuruf dan bernombor seperti yang ditunjukkan di bawah diletakkan dalam satu kotak. Dua kad dipilih secara
rawak daripada kotak itu dan dikembalikan

F
(a)
(b)
`

Senaraikan ruang sampel


Senaraikan semua kesudahan peristiwa dan cari kebarangkalian bahawa
(i)
kad-kad itu menunjukkan satu vokal dan satu nombor 4
(ii)
sekurang-kurangnya satu kad menunjukkan konsonan atau nombor 3

158

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 13
Rajah di bawah menunjukkan dua buah cakera mengufuk. Cakera J dibahagikan kepada lima sektor yang sama besar
dan cakera M di bahagikan kepada empat sektor yang sama besar. Penunjuk pada pusat cakera-cakera itu diputarkan
serentak sedemikian hingga ia akan berhenti secara rawak pada mana-mana sektor

13

12

(a)

21

(b)

11
Cakera
J

Cakera M

Senaraikan semua kesudahan peristiwa yang


mungkin dalam ruang sampel
Seterusnya, cari kebarangkalian bahawa
(i)
kedua-dua penunjuk berhenti pada nombor
ganjil
(ii)
nombor yang muncul pada cakera J
adalah lebih besar dariapada nombor yang
muncul pada cakera M

Soalan 14
Rajah di bawah menunjukkan dua set kad berlabel dengan huruf di dalam kotak P dan di dalam kotak Q

Kotak P

B
Kotak Q

Sekeping kad dipilih secara rawak daripada setiap kotak itu.


(a)
Senaraikan ruang sampel
(b)
Dengan menyenaraikan semua kesudahan peristiwa, cari kebarangkalian
(i)
satu kad yang dipilih berlabel huruf vokal
(ii)
satu kad berlabel R dan berlabel konsonan dipilih

159

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 15
Rajah di bawah menunjukkan tujuh keping kad yang dilabel dengan huruf dan nombor di dalam Kotak A dan
Kotak B

Kotak A

Kotak B

Sekeping kad dipilih secara rawak dari setiap kotak tersebut


(a)
Senaraikan ruang sampel
(b)
Cari kebarangkalian bahawa
(i)
satu kad dilabel dengan huruf dan satu kad dengan nombor 4
(ii)
Kedua-dua kad dilabel dengan huruf

Soalan 16
Rajah di bawah menunjukkan tiga kad nombor dalam kotak M dan tiga kad huruf di dalam
kotak N.

Kotak M

Kotak N

Satu kad dipilih secara rawak daripada kotak M dan kemudian satu kad pula dipilih secara rawak daripada kotak N
(a)
Ruang jawapan (a) menunjukkan kesudahan peristiwa yang mungkin, yang tidak lengkap
Lengkapkan kesudahan peristiwa mungkin itu
(b)
Menggunakan senarai lengkap kesudahan di ruang jawapan, cari kebarangkalian
(i)
satu kad nombor genap dan satu kad berlabel R dipilih
(ii)
Satu kad nombor ganjil atau satu kad berlabel Q dipilih.
(a)

160

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 17
Rajah dibawah menunjukkan sebuah pemutar nombor dan tiga keping kad berlabel P, Q, dan R di dalam
sebuah kotak.
Pemutar nombor diputar dan satu kad dipilih secara rawak daripada kotak.

2
1

4
5

Dengan menyenaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin, cari kebarangkalian


(a)
pemutar menunjukkan nombor 3 dan kad berlabel Q dipilih
(b)
pemutar itu menunjukkan nombor gandaan 2 atau kad berlabel P dipilih

Soalan 18
Puan Alya mahu membawa dua pasu bunga ros daripada
tamannya ke sekolah. Dia mempunyai dua pasu bunga ros
kuning (Y) dan sepasu bungan ros merah (R). Pertama dia
memilih secara rawak satu pasu dan meletaknya dalam
kereta. Kemudian dia memilih pula pasu kedua secara rawak.
Rajah di bawah menunjukkan rajah pokok bagi kesudahan
peristiwa yang mungkin.

(a)
(b)

Y
1

Y
1
Y
2
R
Y
2
R

Senaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu


Y
Seterusnya, cari kebarangkalian bahawa,
2
Y
(i)
pasu pertam adalah bunga ros merah
(ii)
kedua dua pasu adalah sama warna atau pasu pertama adalah bunga ros merah
1

161

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 19
Rajah di bawah menunjukkan tujuh biji bola yang berlabel di dalam dua buah kotak.

R
G

5
Y

7
3

Kotak
Kotak
Q bola lain dipilih secara rawak dari
P dari Kotak P dan sebiji
Sebiji bola dipilih secara rawak
Kotak Q
(a)
Senaraikan semua kebarangkalian kesudahan peristiwa yang mungkin
(b)
Seterusnya, cari kebarangkalian
(i)
Kedua-dua bola berlabel dengan huruf R
(ii)
kedua-dua bola berlabel dengan huruf atau nombor sahaja

Soalan 20
Rajah di bawah menunjukkan empat kad nombor di dalam kotak P dan tiga kad yang berlabel dengan huruf di dalam
kotak Q.

Kotak Q

Kotak P

Sekeping kad diambil secara rawak daripada kotak P dan kemudian satu kad pula dipilih secara rawak daripada
kotak Q.
Dengan menyenaraikan sampel bagi semua kesudahan peristiwa yang mungkin, cari kebarangkalian
(a)
satu kad nombor perdana dank ad berlabel vokal dipilih
(b)
satu kad nombor gandaan 2 atau kad berlabel konsonan dipilih

162

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 21
Rajah di bawah menunjukkan tiga kad berlabel nombor dalam kotak P dan tiga kad berlabel huruf dalam kotak Q

Kotak Q

Kotak P

Sekeping kad dipilih secara rawak daripada kotak P dan kemudian satu kad lagi dipilih secara rawak dari kotak Q.
(a)
Senaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin ruang sampel itu.
(b)
Dengan menyenaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin, cari kebarangkalian bahawa dua keping
kad yang dipilih adalah berlabel
(i)
Satu nombor ganjil dan satu vokal
(ii)
nombor 2 atau satu konsonan

Soalan 22
Rajah di bawah menunjukkan sepuluh kad berlabel di dalam dua buah kotak.

Kotak B

Kotak A

Sekeping kad dipilih secara rawak daripada setiap kotak itu.


Dengan menyenaraikan kesudahan, cari kebarangkalian bahawa
(a)
Kedua-dua kad dilabel dengan nombor
(b)
Sekeping kad dilabel dengan nombor dan kad yang satu lagi dilabel dengan huruf

163

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 23
Rajah di bawah menunjukkan lima kad berlabel yang dimasukkan kedalam sebuah kotak

Dua kad dipilih secara rawak daripada kotak itu, satu demi satu, tanpa pengembalian.
(a)
Senaraikan semua ruang sampel
(b)
Senaraikan semua kesudahan peristiwa dan cari kebarangkalian bahawa
(i)
kedua-dua kad dilabel huruf
(ii)
kad pertama dilabel dengan nombor ganjil atau kad kedua dilabel dengan huruf
konsonan

Soalan 24
Tujuh kad bertulis abjad daripada perkataan SCIENCE digaul seragam dan diletakkan dalam sebuah kotak. Dua
kad dipilih secara rawak, satu demi satu tanpa pemulangan kad kedalam kotak. Hitungkan kebarangkalian bahawa
(a)
kad pertama bertulis abjad E tetapi kad kedua tidak bertulis abjad E,
(b)
kedua-dua kad bertulis abjad yang sama

164

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 25
Rajah di bawah menunjukkan lima kad yang berlabel dengan huruf

Kesemua kad ini dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Suatu kod dua huruf hendak dibentuk menggunakan manamana dua daripada lad ini. Dua kad dipilih secara rawak, satu per satu, tanpa dikembalikan
(a)
Senaraikan ruang sampel
(b)
Senaraikan semua kesudahan peristiwa dan cari kebarangkalian bahawa
(i)
kod itu bermula dengan huruf C
(ii)
kod itu terdiri daripada dua vokal atau dua konsonan

Soalan 26
Rajah di bawah menunjukkan lima kad berlabel dengan nombor

Kesemua kad ini dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Suatu kod dua nombor hendak dibentuk menggunakan manamana dua daripada kad ini. Dua kad dipilih secara rawak, suatu persatu, tanpa dikembalikan.
(a)
Senaraikan ruang sampel
(b)
Senaraikan semua kesudahan peristiwa dan cari kebarangkalian bahawa
(i)
kod itu bermula dengan nombor 4
(ii)
kod itu terdiri daripada dua nombor ganjil dan dua nombor genap

165

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 27
Rajah di bawah menunjukkan empat kad yang berlabel dengan huruf

Kesemua kad ini dimesukkan ke delam sebuah kotak. Suatu kod dua huruf hendak dibentuk menggunakan manamana dua kad yang berbeza daripada kotak ini. Dua kad tersebut dipilih secara rawak
(a)
(b)

Senaraikan ruang sampel


Senaraikan semua kesudahan peristiwa dan cari kebarangkalian bahawa
(i)
kod itu bermula dengan huruf T
(ii)
kod itu terdiri daripada satu vokal dan satu konsonan

Soalan 28
Rajah di bawah menunjukkan lima kad yang berlabel dengan huruf

Kesemua kad ini di masukkan kedalam sebuah kotak. Suatu kod dua huruf hendak dibentuk menggunakan manamana dua daripada kad ini. Dua kad dipilih secara rawak, satu per satu, tanpa dikembalikan.
(a)
Senaraikan ruang sampel
(b)
Senaraikan semua kesudahan peristiwa dan cari kebarangkalian bahawa
(i)
kod itu bermula dengan huruf K
(ii)
kod itu terdiri daripada dua vokal atau dua konsonan

166

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 29
Rajah di bawah menunjukkan 4 keping kad berlabel dengan huruf

Dua keping kad dipilih secara rawak daripada kotak itu, satu demi satu, tanpa dikembalikan
(a)
Senaraikan ruang sampel
(b)
Carikan kebarangkalian bahawa
(i)
sekurang-kurangnya satu kad yang dipilih berlabel G
(ii)
Kedua-dua kad yang dipilih berlabel dengan huruf yang sama

Soalan 30
Rajah di bawah menunjukkan lima kad yang dilabel dengan huruf.

Kesemua kad ini dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Suatu kod dua huruf hendak dibentuk menggunakan manamana dua daripada kad ini. Dua kad dipilih secara rawak, satu persatu, tanpa dikembalikan.
(a)
Senaraikan ruang sampel
(b)
Senaraikan semua kesudahan peristiwa dan cari kebarangkalian bahawa
(i)
Kod itu bermula dengan vokal
(ii)
Kod itu mengandungi dua huruf konsonan atau bermula dengan huruf vokal.

167

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

KECERUNAN DAN LUAS DI BAWAH GRAF


Soalan 1
Rajah 11 menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan Diyana dari rumahnya ke bandar Q. Diyana
berhenti di bandar P untuk bertemu dengan kawannya sebelum meneruskan perjalanannya ke bandar Q
Jarak (Km)
Q

200

80

Masa (minit)

0
40
(a)
(b)
(c)

60

160

Nyatakan jarak, dalam km antara rumah Diyana dengan bandar P


Nyatakan tempoh masa, dalam minit, Diyana bertemu dengan kawannya
hitungkan purata laju, dalam
, bagi perjalanan Diyana dari rumahnya ke bandar Q
(5 markah)

168

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 2
Rajah di bawah menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan sebuah kereta dari Bandar A ke Bandar C
melalui Bandar B dan kemudian kembali ke Bandar A.

Jarak (Km)

70
55

A
0
(a)
(b)
(c)

30

40

110

72

Masa (minit)

Hitung laju, dalam km/j, bagi perjalanan dari Bandar A ke Bandar B.


Nyatakan tempoh masa, dalam minit, kereta itu berhenti di Bandar C
Hitung purata laju, dalam km/j, bagi keseluruhan perjalanan kereta itu
(6 markah)

169

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 3
Rajah di bawah menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan sebuah kereta dari Bandar A ke Bandar C
melalui Bandar B dan kemudian kembali ke Bandar A.
Jarak (Km)

65

(a)
(b)
(c)

45

A
0

20

55

64

95

Masa (minit)

Hitungkan laju, dalam km/j bagi perjalanan dari Bandar A ke Bandar B


Nyatakan tempoh masa kereta itu berhenti di Bandar C
Hitungkan purata laju, dalam km/j bagi keseluruhan perjalanan kereta itu
(6 Markah)

170

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 4
Rajah di bawah menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan Johan dari rumah ke sekolah
Jarak (m)
d

32

Masa (minit)
8

11

25

(a) Berikan tempoh masa, dalam minit, Johan berada dalam keadaan rehat
(b) Cari laju, dalam m/minit, bagi tempoh 8 minit pertama
(c) Jika laju purata bagi keseluruhan perjalanan ialah 3.2 m/min, carikan nilai d

171

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 5
Rajah di bawah menunjukkan graf jarak - masa bagi perjalanan sebuah bas dan sebuah kereta.
Jarak (Km)
Bandar X
P
200

60

90

100

Bandar Y K
0

120

S
150

Masa (minit)

Graf PQRS mewakili perjalanan bas dari Bandar X ke Bandar Y. Graf KQL mewakili perjalanan kereta
dari Bandar Y ke Bandar X dan kereta bertolak dari Bandar Y pada waktu yang sama dan melalui jalan
yang sama.
(a)
(b)
(c)

Nyatakan tempoh masa dalam minit, bas itu berhenti


Hitung purata laju dalam
, bas itu bagi keseluruhan perjalanan
Hitung beza purata laju, dalam
antara bas dan kereta bagi keseluruhan perjalanan
(6 Markah)

172

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 6
Rajah di bawah menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan sebuah kereta dan sebuah bas
Jarak (Km)
Bandar C
150 P

112

Bandar B 36

0930

1000

Bandar A

Masa (jam)
O830

1100

Graf JK mewakili perjalanan kereta dari Bandar B ke Bandar C


Graf PQRS mewakili perjalanan dari Bandar C ke Bnadar A
Kereta itu bertolak dari Bandar B dan bas itu bertolak dari Bnadar C pada jalan yang sama
(a)
(i)
Nyatakan tempoh masa, dalam minit bas itu berhenti
(ii)
Nyatakan waktu kedua-dua kenderaan itu bertemu
(b)
(i)
Cari jarak, dalam km, dari Bandar C bila kedua-dua kenderaan itu bertemu
(ii)
Hitung laju dalam
, kereta itu bagi satu jam pertama
(c)
Hitungkan purata laju, dalam
, bas itu bagi keseluruhan perjalanan

173

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 7
Di dalam rajah di bawah, OPQ adalah graf jarak masa bagi perjalanan sebuah kereta dari bandar A ke
bandar B. Garisan RPS mewakili graf jarak masa bagi perjalanan sebuah van dari bandar B ke bandar A

Jarak (Km)
250

150

S
5

Masa (j)
6

Kirakan
(a)
(b)

Laju purata, dalam


, bagi perjalanan kereta dari bandar A ke bandar B
nilai t, jika van itu bergerak dengan laju seragam
(5 Markah)

174

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 8
Rajah di bawah menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan dua muris, Ahmad dan Chong
Jarak (Km)
F

110

80

G
0

60

90

Masa (minit)

150

Garis lurus OB mewakili perjalanan Ahmad dari pekan X ke pekan Y, manakala garis FG mewakili
perjalanan Chong dari pekan Y ke pekan X.
Diberi bahawa Ahmad dan Chong mengikut jalan yang sama
(a)
Nyatakan jarak, dalam km, pekan Y dari pekan X
(b)
Carikan masa Ahmad dan Chong berjumpa dalam perjalanan mereka
(c)
Cari jarak tempat pertemuan mereka dari pekan Y
(d)
hitungkan laju dalam
perjalanan Chong

175

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Soalan 9
Rajah di bawah menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan objek X dan objek Y
Jarak (m)
160 E

120

86 A

10

D
32

22

Masa (s)

Graf ABCD mewakili pergerakan objek X dari titik M ke titik N


Graf EBD mewakili pergerakan objek Y dari titik K ke titik N
(a)
Nyatakan jarak di antara titik M dan titik K
(b)
Kirakan masa, , dalam saat, apabila dua objek bertemu untuk kali pertama
(c)
Kirakan purata laju, dalam
, objek X bagi keseluruhan pergerakan
(6 markah)

176

SMK(A) KENINGAU

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 10
Rajah di bawah menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan sebuah kereta dan van
Jarak (Km)

120 J

70
d
20

60

70

A
0

30

M
100

Masa (minit)

Graf AB menunjukkan perjalanan sebuah van dari Bandar R ke Bnadar S. Graf JKLM menunjukkan
perjalanan sebuah kereta dari Bnadar S ke Bandar R. Kedua-dua kenderaan itu menggunakan jalan yang
sama
(a)
(b)
(c)
(d)

Cari jarak, dalam km, kereta pada pada masa 60 minit


Jika perjalanan itu bermula pada 2.45 petang, nyatakan masa bagi kedua-dua kenderaan itu
bertemu
Hitungkan nilai d
Hitung purata laju, dalam
, sepanjang perjalanan van itu

177

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 11
Rajah di bawah menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan sebuah bas dan sebuah teksi
Jarak (Km)
C

400
E
A

D
Masa (Jam)
3
6
2
Graf EAD mewakili perjalanan bas itu dari Bandar Q ke Bandar P
Graf OABCD mewakili perjalanan teksi itu dari Bandar P ke Bandar R dan kembali ke Bandar P. Bas itu
bertolak dari Bandar Q dan teksi itu bertolak dari Bandar P pada waktu yang sama dan jalan yang sama.
0

(a)
(b)
(c)
(d)

Nyatakan tempoh masa, dalam jam, teksi itu berhenti


Jika perjalanan itu bermula pada jam 11.30 a.m, cari waktu bas itu bertemu dengan teksi untuk
kali pertama.
Diberi bahawa bas itu bergerak dengan kelajuan
, kira jarak, dalam km antara Bandar P
dan Bandar Q
Kira purata laju dalam
, teksi itu bagi keseluruhan perjalanan

178

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 12
Rajah di bawah menunjukkan graf laju-masa bagi suatu zarah dalam tempoh 24 saat
Laju (

32

6
0
(a)
(b)
(c)

20

12

Masa (s)
24

Nyatakan temph masa, dalam saat, zarah itu bergerak dengan laju malar
Hitungkan nilai u, dalam m/s jika jarak yang dilalui dalam tempoh 12 saat terakhir ialah 264 m
hitungkan purata laju dalam tempoh 24 saat

179

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 13
Rajah di bawah menunjukkan graf laju-masa bagi satu zarah dalam tempoh 24 saat. Diberi bahawa jarak
yang dilalui oleh zarah itu dari t saat ke 24 saat ialah 75 m
Laju (

15

10

10

24

Carikan
(a)
(b)
(c)

nilai t
kadar perubahan halaju, dalam
pada saat 10 pertama
Purata laju dalam
bagi keseluruhan rajah

180

Masa (s)

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 14
Rajah di bawah menunjukkan graf halaju-masa bagi suatu zarah dalam tempoh 20 saat
Laju (

40

0
(a)
(b)
(c)

10

20

Masa (s)

Nyatakan tempoh masa, dalam saat, zarah itu bergerak dengan halaju seragam
Cari nilai u dalam meter , jika jarak yang dilalui oleh zarah itu dalam 6 saat pertama ialah 180 m
Hitungkan purata laju dalam
, zarah itu dalam tempoh 20 saat

181

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 15
Rajah di bawah menunjukkan graf halaju-masa bagi perjalanan satu zarah dalam tempoh t saat
Laju (

40

30

(a)
(b)
(c)

t
4
8
Nilai t jika jumlah jarak yang dilalui oleh zarah itu ialah 380 m
Kadar perubahan halaju, dalam
, bagi zarah itu pada saat ke 5
Purata laju dalam
, bagi zarah dalam 8 saat pertama

182

Masa (s)

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 16
Laju (

10

0
(a)
(b)
(c)

14

Masa (s)

Jika jumlah jarak yang dilalui oleh zarah itu dalam 6 saat terakhir ialah 90m, cari nilai bagi u
Hitungkan kadar perubahan halaju dalam
bagi 6 saat terakhir
Hitungkan purata laju, dalam
zarah itu untuk 8 saat pertama

183

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 17
Rajah di bawah menunjukkan graf halaju-masa bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh 30 saat
Laju (

25

(a)
(b)
(c)

22

16

30

Masa (s)

Nyatakan tempoh masa, dalam saat, zarah itu bergerak dengan halaju seragam
Hitung kadar perubahan laju, dalam
, zarah itu dalam lapan saat terakhir.
Jarak yang di lalui dalam 14 saat terakhir ialah 229 m.
Hitungkan nilai u

184

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 18
Laju (

22

u
4

0
(a)
(b)
(c)

10

20

Masa (s)

Nyatakan tempoh masa, dalam saat, zarah itu bergerak dengan laju seragam
Hitungkan kadar perubahan halaju, dalam
, zarah itu dalam tempoh 6 saat pertama
hitungkan nilau u, diberi bahawa purata laju zarah itu dalam tempoh masa 14 saat terakhir 16

185

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 19
Rajah di bawah menunjukkan graf laju-masa bagi suatu zarah dalam temph 15 saat
Laju (

18

10

0
(a)
(b)
(c)

15

Masa (s)

Nyatakan tempoh salam s, ketika zarah itu bergerak dengan laju seragam
Hitugkan kadar perubahan halaju dalam
bagi tempoh 4 saat pertama
Hitungkan nilai u jika jumlah jarak yang di lalui oleh zarah itu dalam tempoh 11s terakhir ialah
207m

186

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 20
Rajah di bawah menunjukkan graf laju-masa bagi satu zarah dalam tempoh 16 saat
Laju (

14

u
Masa (s)
9
11
16
Nyatakan tempoh dalam saat, zarah itu bergerak dengan laju seragam
Hitungkan kadar perubahan laju dalam
diantara tempoh 9 saat dan 11 saat
Hitungkan laju awam u msa, diberi jarak keseluruhan perjalanan yang dilalui dalam tempo 16
saat ialah 143m
0

(a)
(b)
(c)

187

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 21
Rajah di bawah menunjukkan graf laju-masa bagi sebuah kereta yang bertolak dari Bandar
A ke Bandar B yang mengambil masa 4.5 jam
Laju (

90

(a)
(b)
(c)

Masa (Jam)
0
4.2
0.5
4.5
Hitungkan masa dalam jam, kereta itu bergerak dengan laju seragam
Kira kadar perubahan laju dalam
kereta itu dalam tempoh 0.3 jam yang terakhir
Diberi jarak dari Bandar A ke Bandar B ialah 350 km, hitungkan nilai v

188

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 22
Rajah di bawah menunjukkan graf laju-masa bagi suatu zarah dalam tempoh 45 saat
Laju (

24

10

0
(a)
(b)
(c)

33

45

Masa (s)

Diberi bahawa jarak yang dilalui dengan laju seragam ialah 140m. Hitungkan nilai t
Hitungkan kadar perubahan laju dalam
, zarah itu dalam 12 saat terakhir
Hitungkan jumlah jarak yang dilalui oleh zarah itu

189

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 23
Rajah di bawah menunjukkan graf laju-masa bagi satu zarah dalam tempoh t saat
Laju (

22
18

10

0
(a)
(b)
(c)

12

Masa (s)

Nyatakan tempoh masa dalam s, zarah itu bergerak dengan laju seragam
Hitungkan kadar perubahan laju dalam
, dalam tempoh 5 saat pertama
Hitungkan nilai t, jika jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh t saat itu ialah 188 meter

190

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 24
Rajah di bawah menunjukkan graf laju-masa bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh 20
saat
Laju (
)
v

14

0
(a)
(b)
(c)

16

20

Masa (s)

Nyatakan laju seragam dalam


, zarah itu
Hitungkan nilai v jika jarak yang di lalui dalam tempoh 16 saat pertama ialah 260m
Hitungkan kadar perubahan laju dalam
, zarah itu pada 4 saat terakhir

191

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

GRAF FUNGSI
Soalan 1
(a) Lengkapkan jadual 1 di ruangan jawapan bagi persamaan
(2 Markah)

(b) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm pada 5 unit pada paksi-y,
lukiskan graf
bagi
.
(4 Markah)
(c) Daripada graf anda, cari:
i. Nilai y apabila x=-1.5
ii. Nilai x apabila y=25
(2 Markah)

(d) Lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari nilai-nilai x yang memuaskan
persamaan
bagi
.
Nyatakan nilai-nilai x
(4 Markah)

Jawapan
(a)
x
y

-4
6

-3

-2
36

-1
30

0
18

(b) Rujuk Graf


(c)

y=
x=

(d)

x=

192

1
6

3
6

4
30

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 2
(a) Lengkapkan jadual 1 di ruangan jawapan bagi persamaan
(2 Markah)

(b) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm pada 5 unit pada paksi-y,
lukiskan graf
bagi
.
(4 Markah)

(c) Daripada graf anda, cari:


i.
ii.

Nilai y apabila x = -1.5


Nilai x apabila y = - 9.5
(2 Markah)

(d) Lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari nilai-nilai x yang memuaskan
persamaan
bagi.
Nyatakan nilai-nilai x
(4 Markah)

Jawapan
(a)
x
y

-3.0
15

-2.5
5.13

-2.0

-1.0
-5

0
-3

(b) Rujuk Graf


(c)

y=
x=

(d)

x=

193

1.0
-1

2.0

2.5
-11.13

3
-21

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 3
(a) Lengkapkan jadual 1 di ruangan jawapan bagi persamaan
(2 Markah)

(b) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm pada 5 unit pada paksi-y,
lukiskan graf
bagi
(4 Markah)

(c) Daripada graf anda, cari:


i.
Nilai y apabila x=1.2
ii.
Nilai x apabila y = 8.5
(2 Markah)

(d) Lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari nilai-nilai x yang memuaskan
persamaan
bagi.
Nyatakan nilai-nilai x
(4 Markah)

Jawapan
(a)
x
y

-4

-3
10

-2
15

-1
16

0
13

(b) Rujuk Graf


(c)

y=
x=

(d)

x=

194

1
6

3
-20

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 4
(a)

Lengkapkan jadual 1 di ruangan jawapan bagi persamaan

dengan menulis nilai-nilai y

apabila x=4 dan x=10


(2 Markah)

(b)

Dengan menggunakan skala 1cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 1cm pada 1 unit pada paksi-y,
lukiskan graf

bagi
(4 Markah)

(c)

Daripada graf anda, cari:


i.
Nilai x apabila y= 2.8
ii
Nilai y apabila x = 3.6
(2 Markah)

(d)

Lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari nilai-nilai x yang memuaskan
persamaan

bagi

Nyatakan nilai-nilai x
(4 Markah)

Jawapan
(a)
x
y

1.5
16

2
12

3
8

6
4

8
3

(b) Rujuk Graf


(c)

x=.
y=..

(d)

x=.. , ..

195

10

12
2

14
1.7

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 5
(a) Lengkapkan jadual 1 di ruangan jawapan bagi persamaan

dengan menulis nilai-nilai y

apabila x=3 dan x=-1.5


(2 Markah)

(b) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm pada 5 unit pada paksi-y,
lukiskan graf

bagi
(4 Markah)

(c) Daripada graf anda, cari:


i.
Nilai x apabila y= 12
ii.
Nilai y apabila x = -2.8
(2 Markah)

(d) Lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari nilai-nilai x yang memuaskan
persamaan
bagi
Nyatakan nilai-nilai x
(4 Markah)

Jawapan
(a)
x
y

-4
6

-3
8

-2
12

-1.5

-1
24

1
-24

(b) Rujuk Graf


(c)

x=.
y=..

(d)

x=.. , ..

196

2
-12

4
-6

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 6
(a)

Lengkapkan jadual 1 di ruangan jawapan bagi persamaan

dengan menulis nilai-nilai y

apabila x=-3 dan x=1.5


(2 Markah)

(b)

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm pada 5 unit pada paksi-y,
lukiskan graf

bagi
(4 Markah)

(c)

Daripada graf anda, cari:


i.
Nilai x apabila y= 14
ii.
Nilai y apabila x = 1.8
(2 Markah)

(d)

Lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari nilai-nilai x yang memuaskan
persamaan
bagi
Nyatakan nilai-nilai x
(4 Markah)

Jawapan
(a)
x
y

-4
5

-3

-2
10

-1
20

1
-20

1.5

(b) Rujuk Graf


(c)

x=.
y=..

(d)

x=.. , ..

197

2
-10

3
-6.67

4
-5

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 7
(a) Lengkapkan jadual 1 di ruangan jawapan bagi persamaan
x=3

apabila x=-4 dan


(2 Markah)

(b) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm pada 5 unit pada paksi-y,
lukiskan graf
bagi
(4 Markah)
(c) Daripada graf anda, cari:
i.
ii.

Nilai y apabila x=-2.5


Nilai x apabila y=15
(2 Markah)

(d) Lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari nilai-nilai x yang memuaskan
persamaan
bagi
Nyatakan nilai-nilai x
(4 Markah)

Jawapan
(a)
x
y

-4

-3
-3

-2
-14

-1
-13

0
-6

(b) Rujuk Graf


(c)

y=
x=

(d)

x=

198

1
1

2
2

3.5
-20.9

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 8
(a) Lengkapkan jadual 1 di ruangan jawapan bagi persamaan
x=3

apabila x=-1 dan


(2 Markah)

(b) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm pada 5 unit pada paksi-y,
lukiskan graf
bagi
(4 Markah)
(c) Daripada graf anda, cari:
i.
Nilai y apabila x=1.5
ii.
Nilai x apabila y=25
(2 Markah)

(d) Lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari nilai-nilai x yang memuaskan
persamaan
bagi
Nyatakan nilai-nilai x
(4 Markah)

Jawapan
(a)
x
y

-1.6
23.5

-1

0
3

1
-2

2
-1

(b) Rujuk Graf


(c)

y=
x=

(d)

x=

199

4
19

4.6
30

5
38

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 9
(a) Lengkapkan jadual 1 di ruangan jawapan bagi persamaan
dan x=2.5

apabila x=-2
(2 Markah)

(b) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm pada 5 unit pada
paksi-y, lukiskan graf
bagi
(4 Markah)
(c) Daripada graf anda, cari:
i. Nilai y apabila x=-3.5
ii. Nilai x apabila y=-18
(2 Markah)

(d) Lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari nilai-nilai x yang
memuaskan persamaan
bagi
Nyatakan nilai-nilai x
(4 Markah)

Jawapan
(a)
x
y

-4
-16

-3
-5

-2

-1
5

0
4

1
-1

(b) Rujuk Graf


(c)

y=.
x=..

(d)

x=.. , ..

200

2
-10

2.5

3.5
-31

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 10
(a) Lengkapkan jadual 1 di ruangan jawapan bagi persamaan

.
(2 Markah)

(b) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 0.5 unit pada paksi-x dan 2 cm pada 0.5 unit pada
paksi-y, lukiskan graf
bagi
(4 Markah)
(c) Daripada graf anda, cari:
i.
Nilai y apabila x=1.9
ii.
Nilai x apabila y = - 1.5
(2 Markah)

(d) Lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari nilai-nilai x yang memuaskan
persamaan
bagi
Nyatakan nilai-nilai x
(4 Markah)

Jawapan
(a)
x
y

-0.5
1.75

0.5
3.75

1.5
3.75

2
3

(b) Rujuk Graf


(c)

y=.
x=..

(d)

x=.. , ..

201

2.5
1.75

3
0

3.2
-0.85

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 11
(a)

Lengkapkan jadual 1 di ruangan jawapan bagi persamaan

dengan menulis nilai-nilai y

apabila x=-2.5 dan x=1


(2 Markah)
(b)

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 1cm pada 1 unit pada paksi-y,
lukiskan graf

bagi
(4 Markah)

(c)

Daripada graf anda, cari:


i.
Nilai x apabila y= -5
ii.
Nilai y apabila x = -1.5
(2 Markah)

(d)

Lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari nilai-nilai x yang memuaskan
persamaan
bagi
Nyatakan nilai-nilai x
(4 Markah)

Jawapan
(a)
x
y

-4
1

-2.5

-2
2

-1
4

-0.5
8

0.5
-8

(b) Rujuk Graf


(c)

x=.
y=..

(d)

x=.. , ..

202

2
-2

2.5
-1.6

4
-1

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 12
(a)

Lengkapkan jadual 1 di ruangan jawapan bagi persamaan

dengan menulis nilai-nilai y

apabila x=3 dan x=-1.5


(2 Markah)
(b)

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm pada 5 unit pada paksi-y,
lukiskan graf

bagi
(4 Markah)

(c)

Daripada graf anda, cari:


i.
Nilai x apabila y= -7
ii.
Nilai y apabila x = 1.5
(2 Markah)

(d)

Lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari nilai-nilai x yang memuaskan
persamaan
bagi
Nyatakan nilai-nilai x
(4 Markah)

Jawapan
(a)
x
y

-4.5
-3.3

-3
-5

-1.5

-0.5
-30

0.5
30

1
15

(b) Rujuk Graf


(c)

x=.
y=..

(d)

x=.. , ..

203

2
7.5

5
3

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 13
(a)

Lengkapkan jadual 1 di ruangan jawapan bagi persamaan

dengan menulis nilai-nilai y

apabila x=-4 dan x=2


(2 Markah)

(b)

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm pada 1 unit pada paksi-y,
lukiskan graf

bagi
(4 Markah)

(c)

Daripada graf anda, cari:


i.
Nilai x apabila y= -2.3
ii.
Nilai y apabila x = -2.8
(2 Markah)

(d)

Lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari nilai-nilai x yang memuaskan
persamaan

bagi

Nyatakan nilai-nilai x
(4 Markah)

Jawapan
(a)
x
y

-4

-2.5
-2

-2
-2.5

-1
-5

1
5

1.5
3.33

(b) Rujuk Graf


(c)

x=.
y=..

(d)

x=.. , ..

204

3
1.67

4
1

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 14
(a) Lengkapkan jadual 1 di ruangan jawapan bagi persamaan
nilai y apabila x = -2 dan x = 1

dengan menulis
(2 Markah)

(b) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm pada 2 unit pada paksi-y,
lukiskan graf
bagi
(4 Markah)
(c) Daripada graf anda, cari:
i.
Nilai positif x apabila y=-2
ii.
Nilai y apabila x = -2.4
(2 Markah)

(d) Lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari nilai-nilai x yang memuaskan
persamaan
bagi
Nyatakan nilai-nilai x
(4 Markah)

Jawapan
(a)
x
y

-3
0

-2

-1.5
9

-1
10

-0.5
10

0.5
7

(b) Rujuk Graf


(c)

x=.
y=..

(d)

x=.. , ..

205

1.5
0

2
-5

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 15
(a) Lengkapkan jadual 1 di ruangan jawapan bagi persamaan
y apabila x = -2 dan x = 3

dengan menulis nilai


(2 Markah)

(b) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm pada 5 unit pada paksi-y,
lukiskan graf
bagi
(4 Markah)
(c) Daripada graf anda, cari:
i.
Nilai positif y apabila x=1.5
ii.
Nilai x apabila y= 5
(2 Markah)

(d) Lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari nilai-nilai x yang memuaskan
persamaan
bagi
Nyatakan nilai-nilai x
(4 Markah)

Jawapan
(a)
x
y

-3
-20

-2.5
-10.6

-2

-1
-2

0
-5

1
-8

(b) Rujuk Graf


(c)

y=.
x=..

(d)

x=.. , ..

206

2
-5

3.5
23.9

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 16
(a) Lengkapkan jadual 1 di ruangan jawapan bagi persamaan

.
(2 Markah)

(b) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm pada 5 unit pada paksi-y,
lukiskan graf
bagi
(4 Markah)
(c) Daripada graf anda, cari:
i.
Nilai positif y apabila x=-2.3
ii.
Nilai x apabila y= 6
(2 Markah)

(d) Lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari nilai-nilai x yang memuaskan
persamaan
bagi
Nyatakan nilai-nilai x
(4 Markah)

Jawapan
(a)
x
y

-4
26

-3

-2
0

-1
-7

0
-10

1.5

(b) Rujuk Graf


(c)

y=.
x=..

(d)

x=.. , ..

207

2
-4

3
5

4
18

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 17
(a) Lengkapkan jadual 1 di ruangan jawapan bagi persamaan
nilai y apabila x = -1.5 dan x = 2

dengan menulis
(2 Markah)

(b) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm pada 2 unit pada paksi-y,
lukiskan graf
bagi
(4 Markah)
(c) Daripada graf anda, cari:
i.
Nilai y apabila x=1.8
ii.
Nilai x apabila y = 0
(2 Markah)

(d) Lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari nilai-nilai x yang memuaskan
persamaan
bagi
Nyatakan nilai-nilai x
(4 Markah)

Jawapan
(a)
x
y

-2
-5

-1.5

-1
5

0
11

1
13

(b) Rujuk Graf


(c)

y=.
x=..

(d)

y=.. , ..

208

3
5

4
-5

5
-19

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 18
(a)

Lengkapkan jadual 1 di ruangan jawapan bagi persamaan

dengan menulis nilai-nilai y

apabila x=3 dan x=-1.5


(2 Markah)

(b)

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm pada 5 unit pada paksi-y,
lukiskan graf

bagi
(4 Markah)

(c)

Daripada graf anda, cari:


i.
Nilai x apabila y= -15
ii.
Nilai y apabila x = 1.3
(2 Markah)

(d)

Lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari nilai-nilai x yang memuaskan
persamaan
bagi
Nyatakan nilai-nilai x
(4 Markah)

Jawapan
(a)
x
y

-3
-4

-1.5

-1
-12

-0.5
-24

0.5
24

1
12

(b) Rujuk Graf


(c)

x=.
y=..

(d)

x=.. , ..

209

2
6

4
3

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 19
(a)

Lengkapkan jadual 1 di ruangan jawapan bagi persamaan

.
(2 Markah)

(b)

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm pada 1 unit pada paksi-y,
lukiskan graf

bagi
(4 Markah)

(c)

Daripada graf anda, cari:


i.
Nilai positif y apabila x=2.3
ii.
Nilai x apabila y= -1
(2 Markah)

(d)

Lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari nilai-nilai x yang memuaskan
persamaan
bagi
Nyatakan nilai-nilai x
(4 Markah)

Jawapan
(a)
X
y

-4
1.5

-3
1

-2

-1
-3

1
9

2
6

(b) Rujuk Graf


(c)

y=.
x=..

(d)

x =.. , ..

210

4
4.5

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 20
(a) Lengkapkan jadual 1 di ruangan jawapan bagi persamaan

.
(2 Markah)

(b) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm pada 10 unit pada paksi-y,
lukiskan graf
bagi
(4 Markah)
(c) Daripada graf anda, cari:
i.
Nilai y apabila x=-2.3
ii.
Nilai x apabila y= 26
(2 Markah)

(d) Lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari nilai-nilai x yang memuaskan
persamaan
bagi
Nyatakan nilai-nilai x
(4 Markah)

Jawapan
(a)
x
y

-4
62

-3

-2
10

-1
5

0
6

1
7

(b) Rujuk Graf


(c)

y=.
x=..

(d)

x=.. , ..

211

2
2

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 21
(a) Lengkapkan jadual 1 di ruangan jawapan bagi persamaan
nilai y apabila x = -1 dan x = 3

dengan menulis
(2 Markah)

(b) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm pada 2 unit pada paksi-y,
lukiskan graf
bagi
(4 Markah)
(c) Daripada graf anda, cari:
i.
Nilai y apabila x=2.5
ii.
Nilai negative x apabila y = 7
(2 Markah)

(d) Lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari nilai-nilai x yang memuaskan
persamaan
bagi
Nyatakan nilai-nilai x
(4 Markah)

Jawapan
(a)
x
y

-3
8

-2
16

-1

0
2

1
-8

2
-12

(b) Rujuk Graf


(c)

y=.
x=..

(d)

x=.. , ..

212

3.5
4.4

4
22

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 22
(a) Lengkapkan jadual 1 di ruangan jawapan bagi persamaan
(2 Markah)

(b) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm pada 5 unit pada paksi-y,
lukiskan graf
bagi
.5
(4 Markah)
(c) Daripada graf anda, cari:
i.
Nilai y apabila x=4.2
ii.
Nilai x apabila y = 23
(2 Markah)

(d) Lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari nilai-nilai x yang memuaskan
persamaan
bagi
.5
Nyatakan nilai-nilai x
(4 Markah)

Jawapan
(a)
x
y

-3
14

-2

-1
0

0
-1

1
2

2
9

(b) Rujuk Graf


(c)

y=.
x=..

(d)

x=.. , ..

213

4
35

4.5
44

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 23
(a) Lengkapkan jadual 1 di ruangan jawapan bagi persamaan
(2 Markah)

(b) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm pada 5 unit pada paksi-y,
lukiskan graf
bagi
(4 Markah)
(c) Daripada graf anda, cari:
i.
Nilai x apabila y= - 10
ii.
Nilai y apabila x = 1.7
(2 Markah)

(d) Lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari nilai-nilai x yang memuaskan
persamaan
bagi
Nyatakan nilai-nilai x
(4 Markah)

Jawapan
(a)
x
y

-4
19

-3
2

-2.5

-2
-11

-1
-20

0
-25

(b) Rujuk Graf


(c)

x=.
y=..

(d)

x=.. , ..

214

1
-26

3
-16

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 24
(a) Lengkapkan jadual 1 di ruangan jawapan bagi persamaan
(2 Markah)

(b) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 0.5 unit pada paksi-x dan 2 cm pada 0.5 unit pada
paksi-y, lukiskan graf
bagi
(4 Markah)
(c) Daripada graf anda, cari:
i.
Nilai x apabila y= 1
ii.
Nilai y apabila x = 0.7
(2 Markah)

(d) Lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari nilai-nilai x yang memuaskan
persamaan
bagi
Nyatakan nilai-nilai x
(4 Markah)

Jawapan
(a)
x
y

-2

-1.9
-6.92

-1.5
0.75

-1

-0.6
3.77

0
3

(b) Rujuk Graf


(c)

x=.
y=..

(d)

x=.. , ..

215

0.6
2.23

1.5
6.75

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

STATISTIK
1.

(d)

Jadual di bawah menunjukkan taburan kekerapan tinggi dalam cm bagi sekumpulan 60 pelajar.
Tinggi (cm)

Kekerapan

145 149

150 154

10

155 159

12

160 164

13

165 - 169

170 174

175 179

180 184

(a)

i)
ii)

(b)

Berdasarkan jadual diatas, lengkapkan jadual di


bawah ruangan jawapan.
(3 markah)
Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf
Dengan menggunakann skala 2 cm kepada 5 cm
pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 5 pelajar
pada paksi mencancang, lukiskan satu ogif bagi data
tersebut
(4 markah)

(c)

Nyatakan saiz selang kelas dalam jadual


Hitungkan min anggaran tinggi bagi
kumpulan pelajar itu
(4 markah)

daripada pelajar pelajar itu mempunyai tinggi lebih dari k cm.


Cari nilai k berdasarkan ogif yang dilukis
( 1 markah)

Jawapan
(a)
i)
ii)

(b)

Sempadan atas

Kekerapan

( cm)

longgokan

144.5

(c)
(d)

149.5

216

Rujuk graf

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


2

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Jadual di bawah menunjukkan masa menunggu dalam minit bagi sekumpulan 100 orang pesakit
yang menerima rawatan daripada jabatan pesakit luar hospital
Masa
menunggu
( minit)

Bilangan

(a)

Kira min anggaran bagi masa menunggu untuk


menerima rawatan dari jebetan pesakit luar
hospital.
(3 markah)

(b)

Berdasarkan jadual di atas, l;engkapkan jadual di


bawah dalam ruang jawapan untuk menunjukkan
taburan kekerapan pesakit.
(2 markah)

pesakit

10 14

15 19

20 24

14

25 29

25

30 34

27

35 39

19

40 - 44

(c)

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 unit pada satah mengufuk dan 2 cm kepada 10 pesakit
pada satah menegak, lukiskan graf ogif untuk data tersebut.
(4 markah)
(d)
Dari ogif yang anda lukis, cari
(i)
julat antara kuartil
(ii)
bilangan pesakit yang menunggu lebih dari 38 minit
(3 markah)
Jawapan
(a)
(c)
Rujuk graf
(d)

i)

ii)

(b)
Masa
Menunggu
(minit)
10 14
15 19
20 24
25 29
30 34
35 39
40 44

Bilangan
Pesakit

Sempadan
Atas

0
2
8
14
25
27
19
5
217

Kekerapan
Longgokan

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


3.

SMK(A) KENINGAU

Data dalam rajah di bawah menunjukkan skor yang di perolehi oleh 40 orang peserta dalam satu
pertandingan kuiz Matematik secara bertulis.
25
40
31
45
34

(a)

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

26
43
37
28
39

34
17
36
44
24

45
48
35
36
30

33
37
29
50
38

30
42
31
39
34

39
37
33
27
44

32
43
23
40
35

Berdasarkan jadual di atas lengkapkan jadual di bawah


(3 markah)

(b)

Berdasarkan jadual hitungkan min anggaran skor yang diperolehi oleh peserta
(3 markah)

(c)

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 markah pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 5
peserta pada paksi mencancang, lukiskan satu ogif bagi data tersebut.
(4 markah)

(d)

Berdasarkan ogif, hitungkan julat antara kuartil


(2 markah)

Jawapan
(a)
Selang Kelas

Kekerapan

Sempadan Atas

11 15
16 20
21 25
26 30
31 35
36 40
41 45
46 - 50

(b)

(c)
(d)

Rujuk graf

218

Kekerapan
Longgokan

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


4.

SMK(A) KENINGAU

Data di bawah menunjukkan markah matematik bagi 50 calon dalam suatu peperiksaan.
51
65
62
56
64

(a)

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

59
46
58
62
54

61
63
55
60
67

65
60
58
66
64

61
69
57
52
60

70
58
63
65
60

56
70
59
48
61

72
52
74
57
68

64
77
64
62
75

62
65
57
69
56

Berdasarkan data, lengkapkan jadual


(4 markah)

(b)

Berdasarkan jadual di bawah, hitungkan min anggaran markah bagi calon calon peperiksaan itu
(3 markah)

(c)

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 markah pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 5
orang calon pada paksi mencancang, lukis satu ogif bagi data tersebut
(4 markah)

(d)

Dengan menggunakan ogif yang telah dilukis, cari markah terendah jika 5 calon terbaik akan
diberikan hadiah
(1markah)
Jawapan
(a)
Selang kelas
Sempadan atas
Kekerapan
Kekerapan Longgokan
41 45
45.5
0
46 50
50.5
51 55
55.5
56 60
60.5
61 65
65.5
66 70
70.5
71 75
75.5
76 - 80
80.5
(b)

(c)
(d)

Rujuk graf

219

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


5.

SMK(A) KENINGAU

Data dalam rajah di bawah menunjukkan markah ujian Matematik bagi 40 orang pelajar
28
23
21
19
30

(a)

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

22
20
39
34
32

34
22
35
31
29

26
33
14
26
27

22
39
38
40
32

37
17
24
32
40

35
45
27
28
33

38
28
35
44
30

Berdasarkan data di atas lengkapkan jadual diruangan jawapan


(4 markah)

(b)

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 markah pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 5
pelajar pada paksi mencancang, lukiskan satu ogif.
(5 markah)

(c)

Kirakan julat antara kuartil berdasarkan ogif


(3 markah)

Jawapan
(a)
Markah

Sempadan Atas

Kekerapan

Kekerapan Longgokan

6 10

10.5

11 15
16 - 20

(b)
(c)

Rujuk graf

220

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


6.

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Data dalam rajah di bawah menunjukkan masa yang di ambil oleh 40 orang pelajar untuk berlari
sejauh 400 m.

35

46

51

58

70

74

79

84

87

75

75

63

56

52

39

42

43

48

55

65

71

76

72

89

81

82

77

73

55

68

64

50

51

67

54

59

73

78

86

61

(a)

Berdasarkan data, lengkapkan jadual di bawah


(4 markah)

(b)

Berdasarkan jadual
(i)
Nyatakan kelas mod
(ii)
Nyatakan saiz selang kelas
(iii)
Hitungkan min masa yang diambil oleh pelajar
(5 markah)

(c)

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 unit pada paksi x dan 2 cm kepada 1 unit untuk
paksi y , lukiskan satu histogram bagi mewakili data itu
(4 markah)

(d)

Berdasarkan histogram, nyatakan satu maklumat tentang larian tersebut


(1 markah)

Jawapan
(a)
Masa

Kekerapan

( saat )
30 39

(b)

(c)

Titik

(d)

Tengah
2

(i)
(ii)

(iii)

221

Rujuk graf

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


7.

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Data dalam rajah di bawah menunjukkan markah yang diperolehi sekumpulan 40 orang murid
dalam suatu ujian Matematik

59

62

71

32

80

57

60

74

39

90

93

45

50

65

52

42

82

77

70

89

55

59

65

74

77

71

61

67

62

58

78

75

48

70

68

60

72

53

80

65

(a)

Berdasarkan data, lengkapkan jadual di bawah


(4 markah)

(b)

Hitungkan min anggaran markah bagi kumpulan murid murid itu


(3 markah)

(c)

Menggunakan skala 2 cm kepada 10 markah pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 5 murid pada
paksi mencancang, lukiskan satu ogif bagi data tersebut
(4 markah)

(d)

Nyatakan satu maklumat berdasarkan ogif


(1 markah)

Jawapan
(a)

Markah

Kekerapan

20 29

Kekerapan

Sempadan

Longgokan

Atas

30 39
40 49
50 59
60 69
70 79
80 89
90 99

(c)

(b)

(d)

222

Rujuk graf

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


8.

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Data di bawah menunjukkan bilangan panggilan telefon yang dibuat oleh 40 orang pelajar dalam
sebulan
28

22

34

26

22

37

35

38

23

20

22

33

39

17

43

28

21

39

35

14

38

24

27

35

19

34

31

26

40

32

28

44

30

32

29

27

32

37

33

30

(a)

Berdasarkan data tersebut, lengkapkan jadual di

(c)

ruangan jawapan.

kepada 5 panggilan telefon pada paksi


(4 markah)

(b)

mengufuk dan 2 cm kepada 5 orang

Hitungkan min panggilan telefon yang dibuat

pelajar pada paksi menegak, lukiskan

oleh pelajar pelajar itu.

histogram bagi data itu.


(4 markah)

(3 markah)
Jawapan

(d)

(a)

Berdasarkan kepada histogram,


nyatakan bilangan pelajar yang

Bilangan panggilan

Titik tengah

Kekerapan

telefon

membuat lebih daripada 30 panggilan


(1 markah)

10 14

(b)

(c)

Dengan menggunakan skala 2 cm

Rujuk graf

(d)

223

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


9.

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Jadual di bawah menunjukkan taburan berat 40 ekor penyu yang dilepaskan ke laut dalam
program pemuliharaan.

Berat (kg)

11 15

16 20

21 25

26 30

31 35

36 40

41 45

Kekerapan

12

(a)

Berdasarkan taburan berat, lengkapkan jadual di bawah


(3 markah)

(b)

Hitungkan min anggaran berat bagi seekor penyu


(3 markah)

(c)

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 kg pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 5 penyu
pada paksi mencancang, lukiskan satu ogif bagi data.
(5 markah)

(d)

Berdasarkan ogif, cari bilangan penyu yang mempunyai berat antara 28 kg dan 38 kg
(1 markah)

Jawapan
(a)
Berat (kg)

Kekerapan

Kekerpan

Sempadan Atas

Longgokan
11 15

16 20

21 25

26 30

31 35

12

36 40

41 45

(c)

(b)

(d)

224

Rujuk graf

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


10.

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Jadual di bawah menunjukkan taburan kekerapan tinggi dalam cm bagi sekumpulan 82 orang
murid.
Tinggi

Kekerapan

(a)

Nyatakan kelas mod


(1 markah)

(cm)
130 134

135 139

11

(b)

Berdasarkan jadual di atas, lengkapkan jadual pada


ruang jawapan untuk menunjukkan kekerapan
longgokan ketinggian itu.

(d)

140 144

21

145 149

23

150 154

13

155 159

160 164

(3 markah)
(c)

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 cm pada


paksi mengufuk dan 2 cm kepada 10 murid pada
paksi mencancang, lukis satu ogif bagi data tersebut

(6 markah)

25% daripada muris murid dalam kumpulan tersebut mempunyai ketinggian kurang daripada q
cm. Murid murid ini tidak terlibat di dalam permainan bola jaring. Dengan menggunakan ogif
yang telah dilukis, cari nilai q.
(2 markah)

Jawapan
(b)

(a)

(c)

Rujuk graf

(d)

Sempadan

Kekerapan

Atas (cm)

Longgokan

129.5

134.5

225

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


11.

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Data di bawah menunjukkan masa yang diambil, dalam minit, oleh 30 orang pelajar untuk
menyelesaikan soalan trigonometri.

(a)

43

50

49

54

60

65

47

35

56

61

66

56

47

55

51

58

41

48

62

52

40

57

58

63

72

52

53

36

67

54

Berdasarkan data di atas, lengkapkan jadual pada ruangan jawapan


(3 markah)

(b)

Berdasarkan jadual
(i)

Tentukan kelas mod

(ii)

Hitungkan min masa yang diambil oleh pelajar


(4 markah)

(c)

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 minit pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada
seorang pelajar pada paksi menegak, lukiskan polygon kekerapan pada ruangan yang disediakan.
(5 markah)

Jawapan
(a)
Masa
(minit)

Kekerapan

Titik

(b)

(i)

Tengah

35 39

(ii)

40 44

(c)

Rujuk graf

226

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


12.

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Data di bawah menunjukkan markah yang diperolehi oleh sekumpulan 45 orang pelajar bagi
suatu Ujian Pra Sains.
36

39

33

22

18

20

15

28

18

12

36

10

40

23

28

17

15

20

36

23

33

30

28

12

22

28

34

43

14

24

36

18

18

22

43

10

11

10

18

22

28

Dengan menggunakan data data di atas, lengkapkan jadual di ruangan jawapan dengan

(a)

mengambil selang kelas dengan saiz kelas 5 markah.


(3 markah)
(b)

Hitungkan min markah bagi kumpulan di atas


(3 markah)
Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 markah pada paksi x dan 2 cm kepada seorang

(c)

pelajar pada paksi y, lukiskan sebuah polygon kekerapan bagi menggambarkan data tersebut
(5 markah)
(d)

Berdasarkan polygon kekerapan, nyatakan kelas mod


(1 markah)

Jawapan
(a)

(b)
Selang

Titik

kelas

Tengah

Kekerapan

59
10 14

(c)

Rujuk Graf

(d)
227

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


13.

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Data di bawah menunjukkan markah ujian Matematik bagi 60 orang pelajar

42

48

54

41

52

49

60

45

40

49

67

51

47

54

42

57

58

41

47

51

55

44

37

51

57

40

51

41

46

48

55

69

52

45

45

52

53

50

46

58

62

58

51

54

57

46

56

60

57

50

44

50

50

55

55

63

63

61

37

46

(a)

Menggunakan data di atas,

(c)

lengkapkan jadual pada ruangan


jawapan

Berdasarkan ogif di (b), cari,


(i)

Median

(ii)

Markah terendah untuk gred

(4 markah)
(b)

A jika guru menetapkan

Dengan menggunakan skala 2 cm

hanya 10% pelajar

kepada 5 markah pada paksi x

mendapat gred A

dan 2 cm kepada 5 orang pada

(4 markah)

paksi y, lukiskan ogif bagi data


tersebut.
(4 markah)
Jawapan
(a)
Markah

Kekerapan

30 34

35 39

40 44

45 49

13

50 54

16

55 59

12

Kekerapan

Sempadan

Longgokan

Atas

(b)

Rujuk Graf

(c)

(i)

(ii)

60 64
65 69
228

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


14.

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Data di bawah menunjukkan umur ahli satu kelab golf


45

53

48

54

46

53

55

43

47

52

63

57

50

40

52

45

49

61

54

56

51

41

56

51

61

50

66

48

51

44

57

53

47

55

46

67

42

57

58

63

42

64

50

49

52

47

55

52

45

51

(a)

Berdasarkan data di atas, dengan

(c)

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5

menggunakan saiz selang kelas 5,

tahun pada paksi x dan 2 cm kepada 2 orang

lengkapkan jadual pada ruangan

pada paksi y, lukiskan satu histogram bagi

jawapan

data itu
(4 markah)

(b)

Berdasarkan data, hitungkan min

(3 markah)
(d)

anggaran umur ahli kelab golf

Berdasarkan histogram, nyatakan satu


maklumat yang diperolehi
(1 markah)

(3 markah)

Jawapan
(a)

(b)
Umur

Titik
Tengah

Kekerapan

40 44

(c)

Rujuk graf

(d)

229

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


15.

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Data di bawah menunjukkan kutipan sumbangan, dalam RM, oleh 48 orang pelajar di sebuah
sekolah.

18

14

30

22

19

27

18

17

33

24

38

25

23

28

25

34

10

13

21

28

16

24

12

22

26

31

27

13

31

26

38

17

19

14

21

30

24

19

27

18

34

24

29

(a)

Berdasarkan data itu, lengkapkan jadual di

(c)

ruangan jawapan

kepada RM5 pada paksi mengufuk dan 2


(4 markah)

(b)

Dengan menggunakan skala 2 cm

cm kepada 1 pelajar pada paksi

Berdasarkan jadual, hitungkan min

mencancang, lukis satu histogram bagi

anggaran kutipan sumbangan bagi seorang

data itu.

pelajar

(3 markah)
(3 markah)

(d)

Berdasarkan histogram, hitung bilangan


pelajar yang membuat kutipan sekurang

Jawapan

kurangnya RM 11
(a)

(2 markah)
Selang

Titik

Kelas

Tengah

(b)

Kekerapan

15
6 10

(c)
(d)

230

Rujuk Graf

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


16.

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Jadual di bawah menunjukkan ketinggian, dalam cm, bagi 22 orang pelajar di sebuah MRSM
Tinggi (cm)

Kekerapan

155 159

160 164

165 169

170 174

175 179

180 184

(a)

(i)

Nyatakan kelas mod

(ii)

Kirakan min tinggi pelajar-pelajar


(4 markah)

(b)

Berdasarkan jadual di atas, lengkapkan jadual pada


ruangan jawapan yang disediakan
(2 markah)

(c)

Dengan menngunakan skala 2 cm kepada 5 cm pada


paksi mengufuk dan 2 cm kepada 2 orang pelajar
pada paksi menegak, lukis satu ogif bagi data yang
di beri

(d)

(3 markah)

Menggunakan ogif, cari,


(i)

Julat antara kuartil

(ii)

Jika tiga pelajar yang tertinggi akan dipilih untuk latihan bola keranjang, cari
tinggi minimum pelajar itu
(3 markah)

Jawapan
(a)

(i)
(ii)

(b)
Tinggi
(cm)

Kekerapan

150 154

155 159

160 164

165 169

170 174

175 179

180 184

Sempadan

Kekerapan

Atas

Longgokan

(c)

Rujuk Graf

(d)

(i)
(ii)

231

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Data data dalam jadual di bawah menunjukkan markah yang diperoleh oleh sekumpulan 45

17.

orang pelajar bagi suatu Kuiz Matematik

(a)

15

20

36

23

33

30

28

12

22

28

34

43

14

24

36

18

12

36

10

40

23

28

17

18

22

43

10

11

10

18

22

28

36

39

33

22

18

19

15

28

18

Dengan menggunakan data-data di atas dan dengan mengambil selang kelas dengan saiz 5
markah, lengkapkan jadual yang di sediakan di ruang jawapan yang disediakan.
(4 markah)

(b)

Hitungkan min markah bagi kumpulan di atas.


(4 markah)

(c)

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 markah pada paksi x dan 2 cm kepada 1 orang
pelajar pada paksi y, lukiskan sebuah histogram bagi menggambarkan data data tersebut
(3 markah)

(d)

Dengan menggunakan histogram, hitungkan peratu pelajar yang memperolehi markah kurang
daripada 25 markah.
(2 markah)

Jawapan
(a)

Skor

Kekerapan

59

10 - 14

(b)

Titik Tengah

(c)
(d)

232

Rujuk Graf

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


18.

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Data di bawah menunjukkan nilai wang, dalam RM, yang didermakan oleh 40 keluarga kepada
Tabung persatuan kanak kanak miskin.

(a)

19

40

35

17

26

30

24

22

28

23

39

33

34

33

28

39

35

27

27

45

22

21

35

38

28

30

14

31

32

37

34

40

44

20

38

29

22

26

32

32

Menggunakan data di atas dan dengan menggunakan saiz selang kelas RM5, lengkapkan jadual
berikut :
Nilai Wang

(4 markah)
Kekerapan

(RM)

Kekerapan
Longgokan

(b)

Dengan menggunakan skala 2 cm

11 15

kepada RM5 pada paksi x dan 2 cm

16 20

kepada 5 keluarga pada paksi y,


binakan ogif bagi data itu.
(5 markah)
(c)

Daripada ogif yang anda bina,


(i)

carikan julat antara kuartil


(3 markah)

(ii)

Kuartil ketiga
(1 markah)

Jawapan
(c)

(i)

Julat antara Kuartil

(ii)

Kuartil ketiga

233

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


19.

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Data di bawah menunjukkan bilangan panggilan telefon yang dibuat oleh 40 orang pelajar dalam
sebulan.

(a)

28

22

34

26

22

37

35

38

23

20

22

33

39

17

43

28

21

39

35

14

38

24

27

35

19

34

31

26

40

32

28

44

30

32

29

27

32

37

33

30

Berdasarkan data di atas, lengkapkan jadual pada ruangan jawapan


(4 markah)

(b)

Hitungkan min panggilan telefon yang dibuat oleh pelajar pelajar itu.
(3 markah)

(c)

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 panggilan telefon pada paksi ufuk dan 2 cm kepada 1
orang pelajar pada paksi tegak, lukiskan histogram bagi data itu.
(4 markah)

(d)

Berdasarkan histogram, nyatakan bilangan pelajar yang membuat lebih daripada 30 panggilan
telefon.
(1 markah)

Jawapan
(a)
Bilangan
Panggilan
Telefon

(b)
Titik
Tengah

Kekerapan

10 14

(c)
(d)

234

Rujuk graf

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


20.

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Data di bawah menunjukkan kelajuan, dalam

SMK(A) KENINGAU

, dicatatkan dari 40 buah kenderaan melalui

menara tinjau.

(a)

41

57

53

57

53

60

72

75

51

46

69

45

65

74

67

52

64

52

58

62

55

47

56

61

66

57

47

62

59

60

48

68

56

68

77

54

50

55

63

58

Berdasarkan data itu, lengkapkan jadual pada ruangan jawapan


(4 markah)

(b)

Hitungkan min anggaran laju bagi kenderaan yang melalui menara tinjau.
(3 markah)

(c)

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada

pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 1

kenderaan pada paksi mencancang, lukiskan satu histogram bagi data tersebut..
(4 markah)
(d)

Denda akan dikenakan kepada kenderaan yang melebihi

. Berdasarkan histogram,

nyatakan bilangan kenderaan yang akan dikenakan denda.


(1 markah)
Jawapan
(a)

Selang Kelas

Titik Tengah

Kekerapan

(b)

41 45

(c)
(d)

235

Rujuk Graf

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


21.

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Data dalam rajah di bawah menunjukkan bilangan buku yang di baca oleh 40 orang muris dalam
suatu program membaca di sebuah kelas.

(a)

13

10

15

12

14

17

14

20

20

21

10

16

19

22

24

18

11

15

21

14

15

17

19

16

12

13

17

14

18

12

11

24

23

Berdasakan data dan dengan menggunak saiz selang kelas 3, lengkapkan jadul pada ruangn
jawapan
(4 markah)

(b)

Berdasarkan jadual, hitung min anggaran bilangan buku yang dibaca oleh seorang murid.
(3 markah)

(c)

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 3 buah buku pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada
seorang murid pada paksi mencancang, lukis satu histogram bagi data tersebut.
(4 markah)

(d)

Berdasarkan histogram, nyatakan bilangan murid yang membaca buku lebih daripada 16 buah.
(1 markah)

Jawapan
(a)

Selang kelas

5-7

Kekerapan

(b)

Titik Tengah

8 10

(c)
(d)

236

Rujuk graf

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


22.

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Data di bawah menunjukkan berat dalam kg, bagi sekumpulan 40 orang murid dari Kelas
Cempaka di SK Serikandi.

(a)

33

23

35

39

46

54

45

32

34

33

56

38

35

46

47

48

27

36

33

50

21

28

25

48

28

36

29

37

56

43

42

32

58

43

35

38

50

42

34

35

Dengan menggunakan data diatas dan menggunakan selang kelas bersaiz 5 kg, lengkapkan jadual
dalam ruang jawapan yang disediakan.
(4 markah)

(b)

Berdasarkan jadual, hitungkan anggaran min berat bagi murid murid.


(3 markah)

(c)

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 kg pada paksi x dan 2 cm kepada 1 murid pada
paksi y, lukislan sebuah histogram bagi menggambarkan data tersebut.
(4 markah)

(d)

Nyatakan satu maklumat yang boleh diperolehi berdasarkan histogram.


(1 markah)

Jawapan
(a)

Selang Kelas

Kekerapan

Titik Tengah

20 24

22

(b)

25 - 29

(c)
(d)

237

Rujuk graf

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


23.

(a)

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Data di bawah menunjukkan bayaran bil telefon. dalam RM, oleh 40 keluarga dalam sebulan.
89

76

65

72

83

68

63

62

80

80

67

73

69

68

70

90

78

88

67

64

93

75

69

69

87

80

77

73

85

71

61

65

79

83

71

60

94

72

73

82

Berdasarkan data, lengkapkan jadual pada ruangan jawapan


(5 markah)

(b)

Berdasarkan jadual, hitungkan min anggaran bil telefon bagi satu keluarga.
(3 markah)

(c)

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada RM5 pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 1 keluarga
pada paksi mencancang, lukiskan satu histogram bagi data itu.
(3 markah)

(d)

Berdasarkan histogram, nyatakan bilangan keluarga yang membuat bayaran bil telefon kurang
daripada RM75
(1 markah)

Jawapan
(a) Selang Kelas

Kekerapan

Titik Tengah

(b)

60 64

(c)
(d)

238

Rujuk graf

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


24.

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Jadual di bawah menunjukkan taburan kekerapan jisim, dalam kg, bagi sekumpulan 80 orang
murid.
Jisim (kg)

Kekerapan

30 34

35 39

40 44

11

45 49

21

50 54

22

55 59

10

60 64

(a)

(i)

Nyatakan kelas mod

(ii)

Hitungkan min anggaran jisim bagi kumpulan


murid itu
(4 markah)

(b)

Berdasarkan jadual di atas lengkapkan jadual pada


ruangan jawapan untuk menunjukkan kekerapan
longgokan jisim itu.
(3 markah)

(c)

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 kg pada


paksi mengufuk dan 2 cm kepada 10 murid pada paksi
mencancang, lukis satu ogif bagi data tersebut.
(4 markah)

(d)

25% daripada murid murid dalam kumpulan tersebut mempunyai jisim kurang daripada p kg.
Murid murid ini akan dibekalkan dengan makan berkhasiat. Dengan menggunaka ogif yang
telah anda lukis, cari nilai p
(1 markah)

Jawapan
(a)

(i)
(ii)

(b)

Sempadan

Kekerapan

(c)

Atas

Longgokan

(d)

29.5

34.5

239

Rujuk Graf

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


25.

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Data dalam rajah di bawah menunjukkan markah yang diperolehi oleh sekumpulan pelajar dalam
Peperiksaan Percubaan

(a)

48

56

42

55

69

58

54

51

50

48

65

51

62

54

47

46

46

39

49

41

42

56

60

62

35

45

54

55

61

57

44

50

Berdasarkan data di atas dan dengan menggunakan saiz selang 5 markah, lengkapkan jadual pada
ruangan jawapan.
(4 markah)

(b)

Berdasarkan jadual, hitung min anggaran markah yang diperoleh oleh pelajar.
(3 markah)

(c)

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 markah pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 5
pelajar pada paksi mencancang, lukis satu ogif bagi data itu.
(4 markah)

(d)

Berdasarkan ogif, nyatakan satu maklumat berkaitan markah tersebut.


(1 markah)

Jawapan
(a)
Markah

Kekerapan

Kekerapan

(b)

Longgokan

30 34
35 39

(c)
(d)

240

Rujuk Graf

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


26.

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Data di bawah menunjukkan bilangan buku yang dibaca oleh 40 orang murid dalam suatu
program membaca di sebuah kelas.

(a)

13

10

15

12

14

17

14

20

20

21

10

16

19

22

24

18

11

15

21

14

15

17

19

16

12

13

17

14

18

12

11

24

23

Berdasarkan data dan dengan menggunakan saiz selang kelas 3, lengkapkan jadual pada ruangan
jawapan.
(4 markah)

(b)

Berdasarkan jadual, hitung min anggaran bilangan buku yang di baca.


(3 markah)

(c)

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 3 buah buku pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada
seorang murid pada paksi mencancang, lukis satu histogram bagi data tersebut.
(4 markah)

(d)

Berdasarkan histogram, nyatakan bilangan murid yang membaca lebih daripada 16 buah.
(1 markah)

Jawapan
(a)

Selang Kelas
57

Kekerapan

Titik Tengah

(c)

(d)

8 10

(b)

241

Rujuk graf

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


27.

(a)

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Data di bawah menunjukkan markah bagi 40 orang pelajar dalam ujian Matematik

59

70

74

32

80

57

60

42

74

58

43

48

65

50

52

42

82

70

39

65

55

65

59

71

77

71

61

67

77

80

78

35

45

62

68

60

72

53

89

48

Berdasarkan data, lengkapkan jadual pada ruangan jawapan


(3 markah)

(b)

Berdasarkaj jadual, nyatakan


(i)

Nyatakan kelas mod

(ii)

Hitungkan min anggaram markah


(4 markah)

(c)

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 markah pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 1
pelajar pada paksi mencancang, lukis satu polygon kekerapan bagi data tersebut.
(5 markah)

Jawapan
(a)

(b)

Markah

Titik Tengah

Kekerapan

20 29

24.5

(i)
(ii)

242

(c)

Rujuk graf

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


28.

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Data di bawah menunjukkan jisim, dalam kg, surat khabar lama yang dikumpul oleh 40 orang
murid dalam satu kempen kitar semula.

(a)

41

31

42

30

46

50

37

35

37

41

45

36

47

47

46

40

43

46

52

40

53

44

45

30

50

58

43

52

37

42

31

49

48

31

57

38

42

57

54

52

Berdasarkan data, lengkapkan jadual pada ruangan jawapan


(4 markah)

(b)

Berdasarkan jadual, hitung min anggaran jisim surat khabar lama yang dikumpul oleh seorang
murid
(3 markah)

(c)

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 kg pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 1 murid
pada paksi mencancang, lukis satu polygon kekerapan bagi data tersebut.
(5 markah)

Jawapan
(a)

Berat (kg)

Titik Tengah

Kekerapan

30 34

(b)

243

(c)

Rujuk Graf

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


29

(a)

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Jadual pada ruangan jawapan menunjukkan jadual kekerapan yang tidak lengkap bagi
skor yang diperoleh 60 murid dalam suatu permainan Matematik.
Menggunakan selang kelas 10, lengkapkan jadual pada ruangan jawapan
(2 markah)

(b)

Berdasarkan jadual
(i)

Nyatakan kelas mod

(ii)

Hitungkan min skor bagi permainan Matematik


(4 markah)

(c)

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 skor pada paksi x dan 2 cm kepada


2 orang pada paksi y, lukiskan histogram bagi data itu.
(4 markah)

(d)

Pelajar yang mencapai skor melebihi 49.5 akan dianugerahkan sijil. Kirakan peratus
pelajar yang layak mendapat sijil.
(2 markah)

Jawapan
(a)

Skor

Kekerapan

Titik tengah

(c)

10 19

14.5

(d)

20 29

6
10
15
12
9
5

(b)

(i)
(ii)

244

Rujik graf

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


30.

(a)

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Data di bawah menunjukkan berat daging, dalam kg, yang dijual setiap hari dalam tempoh 40 hari

35

64

44

46

66

70

69

78

93

48

42

51

65

77

83

56

76

85

57

93

60

73

72

61

55

67

45

36

71

67

80

40

57

59

71

81

92

60

63

53

(i)

Berdasarkan data di atas, lengkapkan jadual pada ruangan jawapan.


(4 markah)

(ii)

Hitungkan min anggaran berat daging yang dijual dalam tempoh 40 hari
(3 markah)

(b)

Menggunakan skala 2 cm kepada 10 kg pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 1 hari pada paksi
mencancang, lukis satu polygon kekerapan bagi data tersebut.
(4 markah)

(c)

Berdasarkan polygon kekerapan, nyatakan bilangan hari, berat daging dijual lebih dari
69 kg.
(1 markah)

Jawapan
(a)

(i)

Berat

Titik Tengah

Frekuensi

(b)
(c)

30 39

(ii)

245

Rujuk graf

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


31.

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Data dalam rajah di bawah menunjukkan berat badan, dalam kg, bagi 40 orang pelajar dalam
sebuah kelas.

(a)

35

42

37

41

41

54

50

38

43

41

47

51

33

46

36

46

40

46

37

45

54

42

49

42

47

34

53

53

35

47

40

39

36

48

44

59

42

52

31

44

Berdasarkan data di atas, lengkapkan jadual pada ruangan jawapan.


(4 markah)

(b)

Hitung min anggaran bagi berat badan kumpulan pelajar itu.


(3 markah)

(c)

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 kg pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 2 orang
pelajar pada paksi mencancang, lukis satu polygon kekerapan bagi data tersebut.
(4 markah)

(d)

Nyatakan satu maklumat tentang berat badan pelajar berdasarkan polygon kekerapan.
(1 markah)

Jawapan
(a)

Selang kelas

Kekerapan

Titik Tengah

(c)

25 29

27

(d)

30 34

(b)

246

Rujuk Graf

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


32.

(a)

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Data di bawah menunjukkan jisim, betul kepada kg terdekat, bagi sekumpulan pelajar
36

35

42

26

18

33

29

43

33

24

31

28

41

24

17

47

20

41

35

29

34

38

42

24

26

20

26

36

48

21

39

34

32

24

38

49

40

35

40

28

Berdasarkan data, lengkapkan jadual pada ruangan jawapan.


(3 markah)

(b)

Berdasarkan jadual, hitungkan min anggaran berat bagi pelajar pelajar .


(3 markah)

(c)

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 kg pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 1 pelajar
pada paksi mencancang, lukiskan satu polygon kekerapan bagi data itu.
(5 markah)

(d)

Berdasarkan polgon kekerapan, nyatakan bilangan pelajar yang berjisim lebih daripada 30 kg.
(1 markah)

Jawapan
(a)

Selang Kelas

Kekerapan

Titik Tengah

(c)
(d)

16 20

(b)

247

Rujuk graf

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


33.

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Data di bawah menunjukkan jumlah wang yang dibelanjakan oelh 60 orang pelajar dalam
seminggu

25

43

32

25

43

27

43

29

37

42

15

32

26

28

22

31

21

41

34

23

31

21

36

28

43

47

44

33

25

18

28

44

27

17

43

21

48

32

24

27

43

25

26

38

49

35

37

23

31

46

30

29

33

39

43

34

40

47

39

26

(a)

Berdasarkan data dan dengan menggunakan selang kelas 5, lengkapkan jadual pada ruangan
jawapan
(4 markah)

(b)

Nyatakan kelas mod.


(1 markah)

(c)

Berdasarkan jadual, hitungkan min anggaran wang yang digunakan oleh seorang murid.
(3 markah)

(d)

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada RM 5 pada paksi x, dan 2 cm mewakili 2 orang murid
pada paksi y, lukiskan satu histogram bagi data tersebut.
(4 markah)

Jawapan
(a)

Wang Belanja
(RM)

(d)
Kekerapan

Titik Tengah

15 19

(b)
(c)
248

Rujuk graf

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


34.

(a)

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Jadual di bawah menunjukkan umur, dalam tahun, bagi sekumpulan pelawat ke suatu pameran
26

36

25

28

36

27

22

20

37

43

20

32

42

30

38

24

32

31

25

29

18

20

15

25

37

22

19

35

30

26

30

17

31

21

33

33

38

12

24

13

Berdasarkan data itu, lengkapkan jadual di ruangan jawapan.


(4 markah)

(b)

Berdasarkan jadual, kira min anggaran umur bagi seorang pelawat.


(3 markah)

(c)

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 tahun pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 1
pelawat pada paksi mencancang, lukis satu polygon kekerapan bagi data itu.
(4 markah)

(d)

Dengan menggunakan pologon kekerapan, cari bilanagn pelwat yang berumur lebih daripada 23
tahun.
(1 markah)

Jawapan
(a)

Umur (tahun)

Titik Tengah

9 13

11

Kekerapan

(c)
(d)

14 18

(b)

249

Rujuk graf

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


35.

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Data di bawah menunjukkan umur, dalam tahun, bagi 40 lelaki di dalam satu kawasan
perumahan.

(a)

45

38

35

45

29

41

26

30

36

42

27

41

30

26

43

46

43

42

32

31

27

37

36

28

22

25

35

29

35

43

43

40

26

34

37

37

48

37

32

39

Berdasarkan data, lengkapkan jadual pada ruangan jawapan


(3 markah)

(b)

Berdasarkan jadual, hitung min anggran umur bagi seorang lelaki.


(3 markah)

(c)

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 tahun pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 1 lelaki
pada paksi mencancang, lukis satu polygon kekerapan bagi data tersebut.
(5 markah)

(d)

Berdasarkan polygon kekerapan, nyatakan bilangan lelaki yang berumur lebih dari 34 tahun.
(1 markah)

Jawapan
(a)

(c)

Selang
Titik Tengah

Kekerapan
(d)

Kelas
20 24

22

(b)
250

Rujuk graf

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


36.

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Data di bawah menunjukkan bilangan buah epal yang dibeli oleh 40 orang pelanggan pada hari
Selasa.

(a)

54

52

38

39

45

37

32

20

25

40

43

21

48

28

38

51

23

36

44

26

35

42

35

25

39

23

34

31

29

26

53

46

38

31

28

41

37

31

47

33

Berdasarkan data, lengkapkan jadual pada ruangan jawapan.


(4 markah)

(b)

Berdasarkan jadual di (a)


(i)

Nyatakan kelas mod

(ii)

Hitung min bilangan buah epal yang dibeli oelh pelanggan pada hari tersebut.
(4 markah)

(c)

Menggunakan skala 2 cm kepada 5 biji epal pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada seorang
pelajar pada paksi mencancang, lukis polygon kekerapan bagi data tersebut.
(4 markah)

Jawapan
(a)

Bilangan
Buah Epal

Titik Tengah

Kekerapan

20 24

(b)

(i)
(ii)
251

(c)

Rujuk Graf

ZULKIFLE BIN MOHAMAD


37.

(a)

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Data di bawah menunjukkan jisim, dalam kg, bagi sekumpulan 30 murid

63

56

50

41

61

55

32

40

46

54

42

47

53

45

53

54

59

37

57

52

44

51

47

53

40

48

59

48

39

64

Berdasarkan data, lengkapkan jadual pada ruangan jawapan.


(3 markah)

(b)

(i)

Nyatakan kelas mod

(ii)

Hitung min anggaran jsism bagi sekumpulan murid itu.


(4 markah)

(c)

Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 kg pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 1 murid
pada paksi mencancang, lukis satu polygon kekerapan bagi data tersebut.
(5 markah)

Jawapan
(a)

Jisim (kg)

Kekerapan

Titik Tengah

30 34

(b)

(i)
(ii)

252

(c)

Rujuk graf

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

PELAN DAN DONGAKAN


Soalan 1
(a)

Rajah di bawah menunjukkan sebuah gabungan pepejal yang terdiri daripada gabungan kuboid
dan separuh silinder tercantum pada satah JKNR. Tapak BMNP terletak pada satah mengufuk.
Diameter separuh silinder itu ialah 4 cm dan UN = 6 cm

Lukiskan skala penuh , dongakan pepejal itu


pada satah mencancang yang selari dengan
BM sebagaimana di lihat dari X
(4 markah)

Pepejal prisma tegak dicantumkan kepada pepejal seperti rajah pada satah tegak BGHC. Gabungan
pepejal itu dicantumkan seperti dalam rajah di bawah. Segitiga bersudut tegak ABE adalah keratan rentas
seragam prisma itu dan ADEF ialah sebuah satah condong. Tapak ABCD ialah segiempat tegak terletak
pada satah memgufuk. C adalah titik tengah BP dan FG = 3 cm

Lukis dengan skala penuh,

253

(i)

pelan gabungan pepejal itu.


(4 markah)

(ii)

dongakan gabungan pepejal pada


satah mencancang yang selari
dengan MN sebagaimana dilihat
dari Y
(4 markah)

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 2
(a)

Rajah di bawah menunjukkan sbuah pepejal dengan tapak segiempat tepat ABCD di atas satah
mengufuk.

Lukiskan skala penuh pelan bagi pepejal itu.


(3 markah)

(b)

Satu prisma denga QRUVW sebagai keratan rentas seragamnya bercantum dengan pepejal di atas
pada satu permukaan PQWJ dan permukaan JHVW seperti yang ditunjukkan dalam rajah di
bawah. Satah HTUV adalah condong dan satah RSTU adalah mendatar. Diberi PQ = SR = 3 cm.

Lukis dengan skala penuh,


(i)

dongakan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan BC sebagaimana dilihat dari X.
(4 markah)

(ii)

dongakan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan AB sebagaimana dilihat dari Y
(5 markah)

254

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 3
(a)

Rajah di bawah menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma tegak dengan tapak segiempat
tepat ABHG terletak dia atas satah mengufuk. Permukaan ABCDE ialah keratan rentas seragam
prisma itu. Tepi EA dan CB adalah tegak. Segiempat tepat EDKF dan segiempat tepat DCJK
ialah satah condong. Tinggi D dari AB ialah 5 cm dan ED = DC

Lukiskan skala penuh, dongakan pepejal itu


pada satah mencancang yang selari dengan
AB sebagaimana dilihat dari X
(3 markah)

(b)

Sebuah pepejal berbentuk separuh silinder dengan diameter LN = 4 cm dicantumkan kepada


prisma diatas pada satah mencancang PLNR. Gabungan pepejal adalah seperi ditunjukkan pada
rajah di bawah. Tapak ABPQRHG terletak pada satah mengufuk. Di beri bahawa CL = NJ = 2 cm

Lukis dengan skala penuh


(i)

(ii)

255

Pelan gabungan pepejal itu


(4 markah)
Dongakan gabungan pepejal itu pada
satah mencancang yang selari dengan
BH sebagaimana dilihat dari Y
(5 markah)

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 4
(a)

Rajah di bawah menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma tegak dengan tapak segi emapat
tepat ABCD terletak di atas satah mengufuk. Trapezium BCHG ialah keratan rentas seragam
prisma itu. Segi empat tepat EFGH ialah satah condong. Tepi AF dan BG adalah tegak.

Lukis dengan skala penuh, dongakan pepejal


itu pada satah mencancang yang selari dengan
BC sebagaimana dilihat dari X
(3 markah)

(b)

Sebuah pepejal lain berbentuk prisma tegak dengan trapezium BCHN sebagai keratan rentas
dicantumkan kepada prisma dalam rajah di atas pada satah mencancang BHCN, Gabungan
pepejal itu adalah seperi rajah di bawah. Tapak ABJKCD terletak pada suatu satah mengufuk.
Segi empat tepat BJMN ialah satah condong dan segiempat tepat MLHN ialah satah mengufuk.
Tepi KL adalah tegak.

Lukis dengan skala penuh,


(i)
pelan pepejal itu
(4 markah)
(ii)

dongakan gabungan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan ABJ sebagaimana
dilihat dari Y
(5 markah)

256

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 5
(a)

Rajah di bawah menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma tegak dengan tapak segiempat
tepat ABCD terlatak pada satah mengufuk. Segiempat tepat GHJF dan ELJF ialah satah condong.
Tepi AG, BH, CL dan DE adalah tegak. F berada tegak di atas M dan J berada tegak di atas N.
Diberi bahawa FM = JN = 7 cm, AM = BN = 2 cm dan AD = BC = 6 cm.

Lukis dengan skala penuh, dongakan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan BC
sebagaimana dilihat dari X.
(3 markah)

(b)

Sebuah pepejal lain berbentuk kuboid dicantumkan dengan rajah di atas pada satah mencancang
BCLT. Gabungan pepejal adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Tapak
ABPQCD terletak diatas satah mengufuk.

Lukis dengan skala penuh

257

(i)

pelan gabungan pepejal itu


(4 markah)

(ii)

dongakan pepejal itu pada satah


mencancang yang selari dengan ABP
sebagaimana dilihat dari Y
(5 markah)

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 6
(a)

Rajah di bawah menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma tegak dengan tapak ABCD
terletak di atas satah mengufuk. Permukaan ABHGF ialah keratan rentas seragamnya. Segiempat
tepat FGKE ialah satah condong dan segiempat GHJK ialah satah mengufuk. Tepi AF dan BH
adalah tegak.

Lukis dengan skala penuh, dongakan


gabungan pepejal
itu pada satah
mencancang yang selari dengan AB
sebagaimana dilihat dari X
(3 markah)

(b)

Sebuah pepejal lain yang berbentuk kuboid dicantumkan kepada pepejal dalam rajah di atas pada
satah mencancang DRKE untuk membentuk sabuah gabungan pepejal seperi dalam rajah di
bawah. Tapak QDRS terletak pada satah mengufuk. Tepi DEP dan RKL adalah tegak.

Lukis dengan skala penuh,


(i)

pelan gabungan pepejal itu


(4 markah)

(ii)

dongakan gabungan pepejal


itu pada satah mencancang
yang selari dengan QA
sebagaimana dilihat dari Y
(5 markah)

258

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 7
(a)

Rajah di bawah menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma tegak dengan tapak segiempat
tepat ABCD di atas satah mengufuk. Permukaan ABIGH ialah keratan rentas seragamnya.
Segiempat tepat EFFH ialah satah mengufuk. Segiempat tepat FGIJ ialah satah condong. AH dan
BI adalah tegak.

Lukiskan dengan skala penuh, dongakan


pepejal itu pada satah mencancang yang selari
dengan DA sebagaimana dilihat dari X
(3 markah)

(b)
Sebuah pepejal lain berbentuk prisma tegak dengan tapak segiempat tepat LKCM dan segitiga
KQC sebagai keratan rentas seragamnya, dicantumkan kepada prisma tegak dalam rajah di atas pada
satah mencancang DCJFE. Gabungan pepejal adalah seperti rajah di bawah. Tapak LKDABCM terletak
pada suatu satah mengufuk. Tepi KQ adalah tegak. Segiempat tepat PQCM adalah satah condong.

Lukis dengan skala penuh,


(i)
Dongakan gabungan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan AB sebagaimana
dilihat dari Y
(5 markah)
(ii)

Pelan gabungan pepejal itu


(4 markah)
259

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 8
(a)

Rajah di bawah menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma tegak dengan tapak segiempat
tepat ABCD terletak pada satah mengufuk. Segiempat ABFE adalah satah condong dan segitiga
BCF adalah satah tegak.

Lukiskan dengan skala penuh, pelan bagi


pepejal itu
(3 markah)

(b)

Sebuah pepejal lain berbentuk prisma tegak dengan tapak segiempat tepat GHIJ dan trapezium
HIML sebagai keratan rentas seragam, dicantumkan kepada prisma dalam rajah di atas. Tapak
ABCHIJGD terletak pada satah mengufuk. Tepi HL adalah tegak. Segi emapat tepat KLMN
adalah satah condong dan segiempat tepat JIMN adalah satah menegak.

Lukis dengan skala penuh,


(i)
dongakan gabungan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan HI sebagaimana
dilihat dari X
(4 markah)
(ii)

dongakan gabungan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan AB sebagaimana
dilihat dari Y
(5 markah)
260

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 9
(a)

Rajah di bawah menunjukkan pepejal berbentuk prisma tegak dengan tapak segiempat tepat
ABCD terletak di atas satah mengufuk. Trapezium BCQP ialah keratan rentas prisma itu. Segi
empat tepat ABPS ialah satah condong. Tepi CQ dan DR adalah tegak.

Lukis dengan skala penuh, dongakan pepejal itu


pada satah mencancang yang selari denga AB
sebagaimana dilihat dari X.
(3 markah)

(b)

Sebuah pepejal lain berbentuk prisma tegak dengan segi riga bersudut tegak EFG sebagai keratan
rentas seragamnya dicantumkan kepada prisma dalam rajah di atas pada satah mengufuk EFUS.
Gabungan pepejal adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Segi empat tepat EGTS
ialah satah condong. Tepi FG dan TU adalah tegak.

Lukis dengan skala penuh,


(i)
Dongakan gebungan pepejal itu pada satah
mencancang yang selari dengan AB sebagaimana
dilihat dari Y
(4 markah)
(ii)

Pelan gabungan pepejal itu


(5 markah)

261

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 10
(a)

Rajah di bawah menunjukkan sebuah pepejal prisma tegak dengan tapak segiempat tepat ABCD
di atas meja yang mengufuk. BCFGJ adalah keratan rentas seragamnya. Segiempat tepat GHIJ
ialah satah condong dan segi empat tepat GFEF ialah satah mengufuk. AI, BJ, CF dan DE adalah
sisi-sisi tegak.

Lukis dengan skala penuh, dongakan pepejal itu pada satah tegak yang selari dengan BC
sebagaimana dilihat dari X
(3 markah)
(b)

Sebuah kuboid dikeluarkan dari pepejal dalam rajah di atas seperti ditunjukkan dalam rajah di
bawah.

Lukis dengan skala penuh


(i)

pelan bagi pepejal itu


(4 markah)

(ii)

Dongakan pepejal itu pada satah tegak yang selari dengan BA sebagaimana dilihat dari Y
(5 markah)
262

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 11
(a)

Rajah di bawah menunjukkan cantuman pepejal yang terdiri daripada sebuah kuboid dan sebuah
prisma dengan tapak ABPQRCD yang terletak pada suatu satah mengufuk. Trapezium ABFE
adalah keratan rentas seraagam bagi prisma itu. Segiempat tepat EFGH ialah satah condong. Tepi
AE, BF, PU dan QT adalah tegak. W ialah tengah PU dan G ialah titik tengah CV.

Lukis dengan skala penuh, dongakan


gabungan pepejal itu pada satah
mencancang yang selari dengan QR
sebagaimana dilihat dari Y
(4 markah)

(b)

Sebuah pepejal berbentuk separuh silinder dicantumkan kepada pepejal dalam rajah di atas pada
satah mencancang DCGH dan CRSV. Gabungan pepejal adalah seperi rajah di bawah.

Lukis dengan skala penuh,

263

(i)

pelan gabungan pepejal itu


(4 markah)

(ii)

dongakan gabungan pepejal itu


pada satah mencancang yang
selari dengan DR sebagaimana
dilihat dari X.
(4 markah)

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 12
(a)

Rajah di bwah menunjukkan sebuah pepejal dengan tapak segiempat sama PQRS yang terletak di
atas satah mengufuk. Permukaan ADESP ialah keratan rentas seragamnya. Tepi BA selari dengan
CD dan FE. ABCD dan CDEF ialah satah condong. Titik D ialah 6 cm tegak di atas titik tengah
PS

Lukiskan skala penuh pelan pepejal itu


(3 markah)

(b)

Sebuah pepejal berbentuk prisma dengan keratan rentas seragam GHIJKL dicantumkan kepada
pepejal itu. Pada satah tegak ZKRF. Gabungan pepejal adalah seperti Tapak PSKLWRQ terletak
pada satah mengufuk. Diberi JI = 1 cm

Lukiskan dengan skala penuh


(i) Dongakan gabungan pepejal itu pada satah
mencancang yang salari dengan PS
sebagaimana dilihat dari X
(4 markah)

264

(ii) Dongakan gabungan pepejal itu pada


satah mencancang yang selari dengan LW
sebagaimana dilihat dari Y
(5 markah)

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 13
(a)

Rajah di bawah menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma tegak dengan tapak segiempat
tepat EFGH terletak di atas meja mengufuk. Permukaan EFRJKL ialah keratan rentas seragamnya.
Segiempat tepat KLMN dan JPQR ialah satah mengufuk dan segiempat tepat JKNP ialah satah
condong. Tepi RF dan LE adalah tegak.

Lukiskan dengan skala penuh, dongakan


pepejal itu pada satah mencancang yang
selari dengan EF sebagaimana di lihat dari X

(b) Sebuah pepejal berbentuk kuboid dikeluarkan daripada pepejal tadi. Pepejal yang tinggal adalah
seperti rajah di bawah. Segiempat tepat TUVM ialah satah mengufuk. Tepi JT dan BW adalah tegak.
UF = 4 cm dan UV = 3 cm

Lukiskan dengan skala penuh


(i)

Pelan gabungan pepejal tersebut


(4 markah)

(ii)

Dongakan pepejel yang tinggal itu pada satah mencancang yang selari dengan FG
sebagaimana dilihat dari Y
(5 markah)
265

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 14
(a)

Rajah di bawah menunjukkan sebuah prisma tegak dengan dengan tapak ssisiempat ABCD di
atas meja mengufuk. Permukaan ABHIJ ialah keratan rentas seragam prisma itu. Sisiempat IHGF
ialah satah condong. Sisiempat sama JIFE ialah satah mengufuk. Tepi AJ, DE, BH dan CG adalah
tegak

Lukiskan dengan skala penuh, dongakan pepejal


itu pada satah mencancang yang selari dengan BC
sebagaimana dilihat dari P
(3 markah)

(b)

Sebuah kon berjejari 2 cm dan tinggi 5 cm digabungkan kepada pepejal dalam rajah di bawah
pada satah JIFE untuk membentuk pepejal seperti ditunjukkan pada rajah di bawah.

Lukiskan dengan skala penuh,


(i)

Pelan gabungan pepejal itu


(5 markah)

(ii)

Dongakan gabungan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan AB sebagaimana
dilihat dari Q
(4 Markah)
266

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 15
(a)

Rajah di bawah menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma tegak dengan tapak segiempat
sama. ABCD terletak diatas meja mengufuk. Permukaan ABGMQ ialah keratan rentas
seragamnya. Segiempat MNFG ialah satah condong. Segi empat tepat MNPQ ialah satah
mengufuk. Tepi AQ, DP, BG dan CF ialah garis tegak.

Lukiskan skala penuh dongakan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan BC sebagaimana
dilihat dari X
(3 markah)
(b)

Separuh silinder berdiameter 6 cm di cantumkan kepada prisma pada satah mengufuk MNPQ.
Pepejal gabungan itu ditunjukkan seperti rajah di bawah.

Lukiskan dengan skala penuh


(i)

Pelan pepejal gabungan itu


(5 markah)

(ii)

Dongakan pepejal gabungan itu pada satah


mencancang yang selari dengan AB sebagaimana
dilihat dari Y
(4 markah)
267

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 16
(a)

Rajah di bawah menunjukkan gabungan pepejal yang mengandungi sebuah prisma tegak dan
sebuah kuboid. Pepejal itu diletakkan di atas sebuag neja mengufuk. Tepi AK, BH, CI, DJ, EL
dan FM adalah tegak. V terletak 4 cm di atas T. Panjang KT = 3 cm dan panjang HI = KJ = BC =
AD = 10 cm. Segiempat sama LMNH ialah satah mengufuk dan segiempat tepat HUVK dan
IJUV adalah satah condong.
Lukiskan dengan skala penuh, pelan pepejal itu

(b)

(3 markah)

Sebuah separuh silinder berjejari 2 cm dicantumkan kepada prisma di atas satah LMNH.
Gabungan pepejal adalah seperti ditunjukkan dalam rajah di bawah.

Lukiskan dengan skala penuh,


(i)

dongakan gabungan pepejal itu pada satah


mencancang yang selari dengan AE
sebagaimana di lihat dari X
(4 markah)

(ii)

Dongakan gabungan pepejal itu pada satah


mencancang yang selari dengan EF
sebagaimana dilihat dari Y
(5 markah)

268

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 17
(a)

Rajah di bawah menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma tegak dengan tapak segiempat
tepat JKQR terletak di atas satah mengufuk. Permukaan KQPL ialah keratan rentas seragam
prisma itu. Segi empat tepat MLPN ialah satah condong. Tepi KL dan QP adalah tegak.

Lukiskan dengan skala penuh, dongakan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan JK
sebagaimana dilihat dari X
( 3 markah)

(b)

Sebuah pepejal lain berbentuk prisma tegak dengan trapezium WVUT sebagai keratan rentas
seragam dicantumkan kepada prisma pada satah mencancang RQPN. Gabungan pepejal adalah
seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Tapak JKQVWR terletak di atas satah mengufuk
dan segi empat tepat ialah satah condong.

Lukiskan dengan skala penuh,


(i)

Pelan gabungan pepejal itu


(4 markah)

(ii)

dongakan gabungan pepejal itu


pada satah mencancang yang
selari dengan KV sebagaimana
dilihat dari Y
(5 markah)

269

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 18
(a)

Rajah di bawah menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak segi empat tepat ABCD di atas
sebuah meja mengufuk. Permukaan AEHILD ialah keratan rentas seragam prisma itu. Segi empat
tepat IJKL ialah satah condong. Segiempat tepat EFGH adalaha satah mengufuk. Tepi AE, BF,
CK, DL, GJ dan HI adalah garis tegak. Diberi EH = FG = 3 cm

Lukiskan dengan skala penuh, dongakan


pepejal itu yang selari dengan DC
sebagaimana dilihat dari P
(4 markah)

(b)

Separuh silinder telah digabungkan dengan satah CDLK untuk membentuk gabungan pepejal
seperti rajah di bawah.

Lukiskan dengan skala penuh

270

(i)

Pelan bagi gabungan pepejal


(4 markah)

(ii)

Dongakan gabungan pepejal tersebut yang


selari dengan AD sebagaimana di lihat
dari Q
(4 markah)

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 19
(a)

Rajah di bawah menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma tegak dengan tapak segiempat
tepat ABCD terletak di atas satah mengufuk. Permukaan BFGJKC ialah keratan rentas
seragamnya. Segiempat tepat LKJI ialah satah condong dan segiempat sama EFGH ialah satah
mengufuk. Tapi GJ dan GH adalah tegak dan HI = GJ = 2 cm

Lukiskan dengan skala penuh, dongakan pepejal gabungan itu pada satah mencancang yang selari dengan
BC sebagaimana dilihat dari X
(3 markah)
(b)

Sebuah pepejal berbentuk separuh silinder berdiameter 4 cm dicantumkan kepada prisma pada
satah mencancang LDPM. Gabungan pepejal adalah seperti ditunjukkan pada rajah di bawah.

Lukiskan dengan skala penuh


(i)

Pelan gabungan pepejal itu


(4 markah)

(ii)

Dongakan gabungan pepejal itu pada


satah mencancang yang selari dengan
AB sebagaimana dilihat dari Y
(5 markah)

271

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 20
(a)

Rajah di bawah menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma tegak dengan tapak segiempat tepat
ABCD terletak di atas satah mengufuk.

Lukis dengan skala penuh pepejal itu


(3 markah)

(b)

Sebuah separuh silinder dikeluarkan daripada pepejal di atas. Pepejal yang tinggal adalah seperti
di bawah.

Lukiskan dengan skala penuh


(i)

Dongakan gabungan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan
AD sebagaimana dilihat dari X
(4 markah)

(ii)

Dongakan gabungan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan
DC sebagaimana dilihat dari Y
(5 markah)
272

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 21
(a)

Rajah di bawah menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma tegak dengan tapak segi empat
JKLM terletak di atas meja. Permukaan ALMHED ialah keratan rentas seragamnya. Segiempat
tepat ABCD dan EFGH ialah satah mengufuk. Tepi AL, HM dan DE adalah tegak.

Lukiskan dengan skala penuh, dongakan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan LM
sebagaimana dilihat dari X
(3 markah)

(b)

Sebuah pepejal lain yang berbentuk prisma tegak dicantumkan kepada pepejal dalam rajah di atas
pada satah mencancang BCFGJK untuk membentuk gabungan pepejal seperi rajah di bawah.
Diberi
.

Lukis dengan skala penuh,


(i)
pelan gabungan pepejal itu.
(4 markah)
(ii)

273

dongakan gabungan pepejal itu pada


satah mencancang yang selari dengan
MQ sebagaiana dilihat dari Y
(5 markah)

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 22
(a)

Rajah di bawah menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma tegak dengan tapak segiempat
tepat PQRS terletak di atas meja mngufuk. Permukaan PQDEVU ialah keratan rentas seragamnya.
Segiempat TUVW ialah satah condong. Segi empat tepat DEFG ialah satah mengufuk. Tepi PU,
ST, QD, RG, EV dan FW adalah tegak.

Lukis dengan skala penuh, pelan pepejal itu.


(3 Markah)

(b)

Sebuah pepejal lain bebentuk prisma tegak dengan trapezium ABPM sebagai keratan rentas
seragam dicantumkan kepada pepejal di atas pada satah mencancang BCSP untuk membentuk
sebuah gabungan pepejal seperi rajah di bawah.

Lukis dengan skala penuh,


(a)

Dongakan pepejal gabungan itu pada satah


mencancang yang selari dengan MPQ
sebagaimana dilihat dari X
(4 Markah)

(b)

Dongakan pepejal gabungan itu pada satah


mencancang yang selari dengan QR
sebagaimana dilihat diri Y
(5 Markah)

274

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 23
(a)

Rajah di bawag menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma tegak dengan tapak segi empat
tepat ABCD terletah di atas satah mengufuk. Permukaan BHCG ialah keratan rentas seragam
prisma itu. Tepi BG dab HG adalah tegak. Segi empat tepat EFGH ialah satah condong

Lukis dengan skala penuh, dongakan pepejal itu pada


satah mencancang yang selari dengan BC sebagaimana
dilihat dari X
(3 Markah)

(b)

Sebuah pepejal berbentuk separuh silinder berdiameter 3 cm di cantumkan kepada prisma pada
rajah di atas pada satah CLMD. Gabungan pepejal adalah seperti ditunjukkan dalam rajah di
bawah. Di beri panjang separuh silinder ialah 7 cm.

Lukis dengan skala penuh,

275

(i)

pelan gabungan pepejal itu.


(4 markah)

(ii)

dongakan gabungan pepejal


itu satah mencancang yang
selari
dengan
AB
sebagaimana dilihat dari Y
(5 Markah)

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

PENJELMAAN
Soalan 1
Rajah di bawah menunjukkan dua sisiempat ABCD dan BFEC dan sebuah heksagon CEFGHI dilukis
pada suatu satah Cartesan
(a) Penjelmaan T ialah translasi

dan penjelmaan R ialah putaran

lawan arah jam dan berpusat

di F
Nyatakan Koordinat bagi titik G di bawah setiap penjelmaan berikut:
i. TR
ii. RT
(4 Markah)
G

(b)

6
4

H
F

C
D
2

-2

(5 Markah)
B

(c) Diberi bahawa luas sisiempat BADC ialah

, hitungkan dalam

Jawapan:
(a)
i.
ii
(b)

BGHI ialah imej bagi BADC di bawah


gabungan penjelmaan VW
Huraikan Selengkapnya penjelmaan
(i) W
(ii) V

W:
V:

(c)

276

, kawasan berlorek
( 3 Markah)

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 2
(a)

Penjelmaan V ialah satu putaran


satu translasi
(i)
(ii)

lawan arah jam dan berpusat di

. Nyatakan koordinat titik

. Penjelmaan W ialah

di bawah penjelmaan berikut:

V
vw
( 3 Markah)

(b)

Rajah di bawah menunjukkan OKLM dan imej OEFG bagi satu penjelmaan X dan OPQR ialah
imej OKLM bagi satu penjelmaan Y.
G

F
E
O
T
K
L

(i) Huraikan selengkapnya penjelmaan X dan Y


(6 Markah)
(ii) Di beri luas imej OEFG ialah

, Hitungkan luas rantau berlorek dalam


(3 Markah)

Jawapan:
(a)
i.
ii
(b)

(i)

X:
Y:

(ii)

277

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 3
Rajah di bawah menunjukkan tiga sisiempat DEFG, PQRS, dan JKMN di lukis pada satu satah Cartesan
E

10

8
K

4
N

M
G

-10

(a)

F
6

-8

-2

Penjelmaan T ialah translasi

10

. Penjelmaan R ialah putaran

arah jam pada titik

i. Cari koordinat imej bagi titik F di bawah penjelmaan R


ii. Cari koordinat imej bagi titik E di bawah gabungan penjelmaan
(i)
(ii)

RT
(4 Markah)

(b)

Sisiempat JKMN ialah imej bagi sisiempat DEFG di bawah gabungan penjelmaan VU
Huraikan dengan selengkapnya penjelmaan
(i)

(ii)

V
(5 Markah)

(c)

Diberi luas sisiempat DEFH ialah

. Hitungkan, dalam

, luas rantau berlorek


(3 Markah)

Jawapan:
(a)
i.
ii.(i)
(b)

(i) U:

(ii)
(ii) V :

(c)

278

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 4
Rajah di bawah menunjukkan tiga sisiempat ABCD, JEFG, dan JKLM di lukis pada satu satah Cartesan.
K

10

L
M

8
D

F
6

-10

(a)

-8

-2

10

Penjelmaan T ialah translasi


Penjelmaan P ialah pantulan pada garis lurus y = 6
Nyatakan koordinat imej bagi titik E di bawah penjelmaan berikut:
i.

ii

TP
(3 Markah)

(b)

JEFG ialah imej bagi ABCD di bawah penjelmaan V


JKLM ialah imej bagi JEFG di bawah penjelmaan W
Huraikan selengkapnya

(c)

(i)

(ii)

Di beri bahawan luas sisiempat ABCD mewakili suatu kawasan yang mempunyai luas
Hitungkan luas dalam

, kawasan yang di wakili oleh rantau berlorek EKLMGF.


(9 markah)

(a)

(i).

(ii).

(b)

(i) V:

(ii) W :

(c)

279

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 5
Rajah di bawah menunjukkan sisiempat ABCD dan JKLM dilukis pada satah Cartesan
16
14

12
K

B
A

10
Q

E
4
2

-8

(a)

-6

-2

-4

(b)

Penjelmaan T ialah translasi

10

JKLM ialah imej bagi ABCD di bawah


gabungan penjelmaan WV. Huraikan

Penjelmaan P ialah pantulan pada garis

selengkapnya penjelmaan

lurus JM
Nyatakan Koordinat bagi titik E di bawah

(i)

(ii)

penjelmaan

(6 markah)

berikut:
(i)

(ii)

TP

(c)

LPQR ialah imej bagi ABCD di bawah


satu penjelmaan. Di beri luas kawasan

(3 Markah)

ABCD ialah
luas dalam

, Hitungkan
, kawasan berlorek yang

diwakili PKJMRQ.
(3 markah)
Jawapan
(a)

i.

ii

(b)

(i) V:

(ii) W:

(c)

280

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 6
G

E
A

6
D
5
4 C
3

2
1

F
-5 -4 -3 -2 -1

J
2 3

-1
-2

-3
-4

Gambarajah di atas menunjukkan sisiempat ABCD, EFCG dan JFHI


(a)

Penjelmaan T mewakili satu translasi


lurus
i.

. Penjelmaan P mewakili satu pantulan pada garis

. Nyatakan koordinat imej bagi titik B di bawah penjelmaan brikut:


T

ii
iii.

PT
(4 Markah)

(b)

EFCG ialah imej bagi ABCD di bawah satu penjelmaan V dan JFHI ialah iemj bagi EFCG di
bawah penjelmaan W
Huraikan selengkapnya
i.

Penjelmaan V

ii

Penjelmaan W
(6 Markah)

(c)

Di beri luas JFHI ialah 28 unit persegi, Hitungkan luas ABCD


(2 Markah)

Jawapan
(a)

i.

ii

(b)

V:

W:

(c)

281

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 7
Rajah di bawah menunjukkan trapezium ABCD, AEFG dan PQRS dilukis pada satu satah Cartesan
16
14

12
E
10
8

B
Q

-8

(a)

-6

-4

-2

(b)

Penjelmaan T ialah satu translasi

bagi ABCD di bawah penjelmaan N

garis lurus

Huraikan Selengkapnya Penjelmaan

Nyatakan Koordinat imej bagi titik D di


bawah penjelmaan berikut
T

(ii)

TR

ABCD ialah imej bagi PQRS di bawah


penjelmaan M dan AEFG ialah imej

Penjelmaan R ialah satu pantulan pada

(i)

10

(i)

(ii)

N
(6 Markah)

(c)

(3 Markah)

Diberi luas BEFGDC ialah


kira luas dalam

(
3
h
)
Jawapan
(a)

i.

(b)

M:

ii.
N:

(c)

282

, bagi kawasan yang

berlorek
(3 markah)

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 8
(a)

Penjelmaan P ialah pantulan pada garis lurus


Penjelmaan R ialah satu putaran

lawan arah jam, pada pusat

Nyatakan koordinat bagi titik


(i)

(ii)

(iii)

PR

, di bawah setiap penjelmaan berikut:

(4 Markah)
(b)

Rajah di bawah menunjukkan tiga sisiempat ABCD, EFGH dan JKLM dilukis pada satu satah
Cartesan
10
8
R
G

4
P

6 Q

-8

-2

C
2

EFGH ialah imej bagi ABCD di bawah

(b)

penjelmaan V

(i)

F
-10

B
A

(ii)

10

Di beri bahawa sisiempat PQRS

PQRS ialah imej bagi EFGH di bawah

mewakili satu kawasan yang

penjelmaan W

mempunyai luas

Huraikan selengkapnya penjelmaan

luas, dalam

(a)

wakili oleh rantau berlorek

, hitungkan
, kawasan yang di

( 8 Markah)
Jawapan
(a)

i.

(b)

(i)(a)

ii

iii

(b)

(ii)

283

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 9
Rajah di bawah menunjukkan pentagon ABCDE, GFCDH, PQRST dan JKLMN yang dilukis pada satu
satah Cartesan
(a)

Penjelmaan V ialah pantulan pada garis


Penjelmaan U ialah translasi

J
8
6 L
A
E
B 4

-4

penjelmaan berikut
i.

ii.

VU
(3 Markah)

(b)

2 D

Nyatakan koordinat imej bagi titik S di bawah

10

GFCDH ialah imej bagi ABCDE dibawah


penjelmaan X dan PQRST ialah imej bagi
ABCDE di bawah penjelmaan Y.

-2

M
6

P Q
R

Huraikan selengkapnya
i.

Penjelmaan X

ii.

Penjelmaan Y
(5 markah)

(c)

JKLMN ialah imej bagi ABCD di


bawah satu pembesaran.

i.

Nyatakan pusat pembesaran

ii.

Di beri luas JKLMN ialah

, hitungkan luas bagi ABCDE


(4 Markah)

Jawapan
(a)

i.
ii

(b)

X:

Y:

(c)

i.
ii.

284

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 10
Rajah di bawah menunjukkan sisiempat ABCD, PQRS dan PTUV di lukis pada satah Cartesan

(a)

10
9

Penjelmaan N ialah pantulan pada

8
T

7
6

garis

Nyatakan koordinat imej bagi titik D


Q

di bawah penjelmaan

4
D

2
A

1
-2 -1

(b)

Penjelmaan M ialah translasi

i.

ii

NM

C
3

B
4

(3 Markah)
6 7

PTUV ialah imej bagi ABCD di bawah gabungan penjelmaan JK.


Huraikan selengkapnya penjelmaan:
i

ii

J
(6 Markah)

(c)

Di beri bahawa bahagian berlorek QTUVSR diwakili oleh kawasan yang mempunyai luas
, hitungkan luas dalam

, kawasan yang diwakili oleh PQRS.


(3 markah)

Jawapan
(a)

i.
ii

(b)

K:

J:

(c)

285

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 12
(a)

Penjelmaan Q ialah translasi


Penjelmaan R ialah putaran

lawan arah jam pada pusat

Penjelmaan P ialah pantulan pada garis

i. Titik

adalah imej bagi

di bawah penjelmaan P

Nyatakan nilai t
ii. Cari koordinat imej bagi titik

di bawah gabungan penjelmaan berikut:

(a)
(b)

RQ
(5 Markah)

(b)

Rajah di bawah menunjukkan tiga polygon bersisi enam, ABCDEF, GHIJKL dan PQRSTU
dilukis pada stu satah Cartesan.
E

10 D

8 F

i.

GHIJKL ialah imej bagi ABCDEF di


bawah penjelmaan M
PQRSTU ialah imej bagi GHIJKL di
bawah penjelmaan N

B
4

Huraikan selengkapnya penjelmaan

2
Q

U 4T

-2
P
-2

(a)

(b)

6
L

ii.

Di beri bahawa polygon ABCDEF


mewakili luas
Hitungkan luas dalam

-4

kawasan yang

diwakili oleh kawasan berlorek.


Jawapan
(a)

i.

(b)

(i)(a)

(
ii(a)

ii(b)

7
(b)

N
M

(ii)

a
r
k
286

a
h
)

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 13
(a)

Penjelmaan R ialah pantulan pada garis


Penjelmaan T ialah translasi
Cari koordinat imej bagi titik
i.

RT

ii.

TR

di bawah gabungan penjelmaan berikut:

(4 markah)
(b)

Rajah di bawah menunjukkan tiga sisempat, ABCD, EFGH dan KLMN dilukis pada satu satah
Cartesan

i. KLMN ialah imej bagi ABCD di


bawah gabungan penjelmaan VU

10
L

Huraikan selengkapnya penjelmaan:

8
D

K
A

6
F

B
4

E
H

(a)

(b)

ii. Di beri bahawa KLMN mewakili

suatu kawasan yang mempunyai luas


, hitungkan luas, dalam

-4

-2

kawasan yang diwakili oleh ABCD


( 8 Markah)

Jawapan
(a)

i.
ii

(b)

U:

V:

ii.

287

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 14
Rajah di bawah menunjukkan segiempat ABCD dan IJKL yang dilukis pada satu satah Cartesan

(a)

10

Penjelmaan M ialah translasi

Penjelmaan N ialah pantulan pada garis

8
D

Nyatakan koordinat imej titik I di bawah

6
K

penjelmaan berikut:

i.
ii.

(b)

-2

MN
(3 markah)

I
-4

IJKL adalaj imej bagi ABCD di bawah gabungan penjelmaan WY


Huraikan selengkapnya
i.

Penjelmaan Y

ii

Penjelmaan W
(5 Markah)

(c)

Di beri luas IJKL ialah

, hitungkan luas ABCD, dalam

Jawapan
(a)

i.
ii

(b)

Y:
W:

(c)

288

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 15
Rajah di bawah menunjukkan titik A(7, 5) dan titik P dilukis pada satu satah Cartesan

(a)

Penjelmaan T ialah translasi


dan penjelmaan R ialah putaran

lawan arah jam berpusat di P.


Nyatakan koordinat bagi titik A (7, 5)

4
P

di bawah penjelmaan berikut:

-2

(i)

(ii)

TR

10

(4 Markah)

-2

Rajah di bawah menunjukkan tiga pentagon, ABCDE, FGHIJ, dan FKLMN di lukis pada satu satah
Cartesan
(i)

8
M
6

bawah gabungan penjelmaan VU


Huraikan selengkapnya penjelmaan

J
K

FKLMN ialah imej bagi ABCDE di

(ii)

(a)

(b)

Di beri bahawa luas kawan berlorek


ialah

2 A

-2

6
B

10

12

pentagon ABCDE
(8 Markah)

Jawapan
(a)

i.

(b)

U:

. Hitungkan luas, dalam

ii

V:
(c)

289

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 16
Rajah di bawah menunjukkan trapezium ABCD, PQRS, PJKS dan NMLS dilukis pada suatu satah
Cartesan

20
18

16

(a)

dan penjelmaan U ialah pantulan

14

pada garis lurus

12

di bawah penjelmaan:

Q
P

6 R
4

J
K

(b)

Nyatakan koordinat imej bagi titk A

10
8

Penjelmaan T ialah translasi

i.

ii.

UT

L
6

(3 Markah)

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

PQRS ialah imej bagi ABCD di bawah penjelmaan V. Huraikan selengkapnya penjelmaan V
(3 markah)

(c)

(i)

MLSN ialah imej bagi QRSP di bawah penjelmaan WZ


Huraikan selengkapnya penjelmaan Z dan W
(4 Markah)

(ii)

Di beri luas rantau berlorek MLKJPN ialah


trapezium SKJP
(2 markah)

Jawapan
(a)

i.
Ii

(b)

V:

(c)(i)

W:

Z:
(ii)

290

, hitungkan luas, dalam

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 17
Rajah di bawah menunjukkan trapezium ABCD, LMNP, dan EFGH dilukis pada satu satah Cartesan.

12
11
M

9
8

7
6

10

4
3
2

1
-5

(a)

-4 -3 -2 -1

9 10 11 12

Diberi bahawa V ialah pantulan pada

trapezium LMNP di bawah penjelmaan

garis x = 3 dan W ialah translasi

Y. Huraikan selengkapnya penjelmaan

Nyatakan koordinat imej bagi titik F di

(i)
X
(ii)
Y
Trapezium

EFGH

(4 Markah)
ialah imej bagi

trapezium

ABCD

di

(c)

bawah penjelmaan:

(b)

(i)

VW

(ii)

WV

Trapezium LMNP ialah imej bagi

(i)

trapezium ABCD di bawah penjelmaan

pembesaran

X dan trapezium RSNT ialah imej bagi

(ii)

i.
ii

(b)

satu

pembesaran.

(4 Markah)

Jawapan
(a)

bawah

(c)

X:

(i)

(ii)

Y:

291

Nyatakan factor skala dan pusat

Diberi bahawa luas trapezium


EFGH ialah
, hitungkan
luas
trapezium
ABCD

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 18
(a)

Penjelmaan R ialah putaran

lawan arah jam pada pusat

Penjelmaan T ialah translasi


Nyatakan koordinat imej bagi titik
(i)

(ii)

RT

(iii)

TR

di bawah penjelmaan berikut:

(5 Markah)
(b)

Rajah di bawah menunjukkan sisiempat ABCD, EFGH dan EKLM dilukis pada satu satah
Cartesan.
(i)
10
B
8

bawah gabungan penjelmaan

UV. Huraikan selengkapnya


A

penjelmaan

D
6
H

(ii)

F
2

K
2

L
6

(b)

Diberi luas kawasan berlorek

12

( 7 Markah)

i.
ii
iii

(i)

, hitungkan

luas EFGH
10

Jawapan:

(b)

(a)

ialah

(a)

EKLM ialah imej ABCD di

V:

U:

ii.

292

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 19
Rajah di bawah menunjukkan titik

dan garis lurus

dilukis pada satu satah Cartesan


(a)

Penjelmaan P ialah satu translasi


. Penjelmaan Q ialah satu

pantulan pada garis lurus


2

Nyatakan koordinat imej bagi titik

(4,1)

di bawah setiap penjelmaan


-6

-4

-2

berikut:

-4

(i)

(ii)

(iii)

PQ
(4 Markah)

(b)

Rajah di bawah menunjukkan segitiga PQR, ACG dan EFG pada satu satah Cartesan

10

Segitiga ACG ialah imej bagi segitiga PQR di bawah


penjelmaan V

F
8

Segitiga EFG ialah imej bagi segitga ACG di bawah


penjelmaan W

6
A

(i)

4
P

(ii)
Q
2

R
4

10

12

14

16

Jawapan:
(a)

i.

(b)

(i)

ii.

iii

(a)V:
(b)W:

ii.

293

Huraikan selengkapnya penjelmaan


(a)
V
(b)
W
(6 Markah)
Diberi bahawa luas segitiga EFG mewakili satu
kawasan yang mempunyai luas
,
Hitungkan luas PQR
(2 Markah)

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 20
Rajah di bawah menunjukkan titik R ditanda pada suatu satah Cartesan.

(a)

10

Penjelmaan Q ialah pantulan pada


garis lurus

8
6

Penjelmaan P ialah translasi

Nyatakan koordinat imej bagi titik R di


bawah penjelmaan berikut :

(i)
2

(ii)

(b)

10

(4 Markah)

12

Rajah di bawah menunjukkan sebuah segiempat ABCD, PQRS dan PTUV, dilukis pada suatu
satah Cartesan.

(i)
10
8

T
Q

(ii)
4

P
B

PTUV ialah imej bagi ABCD di bawah gabungan


penjelmaan VW.
Huraikan selengkapnya penjelmaan:
(a)
W
(b)
V
Di beri bahawa luas kawasan berlorek ialah
.Hitungkan luas, dalam
, segiempat
ABCD.
(8 Markah)

C
2

Jawapan
(a)
(i)

D 8

10

(ii)

(b) V :
(ii)

(b)

(i)(a) W :

294

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Soalan 21
Rajah di bawah menunjukkan titik

dan garis lurus

SMK(A) KENINGAU

dilukis pada suatu satah Cartesan.

(a)

Penjelmaan T ialah translasi

Penjelmaan R ialah pantulan pada


garis lurus
.

Nyatakan koordinat imej bagi titik


di bawah penjelmaan berikut :

-2

(i)
(ii)

10

T
TR

-2

(b)

(3 Markah)

Rajah di bawah menunjukkan tiga pentagon ABCDE, FGHIJK dan SGPQR dilukis pada suatu
satah Cartesan.
i)
D

10

E
8

SGPQR ialah imej bagi ABCDE di


bawah penjemaan VU.
Huraikan selengkapnya, penjelmaan :

S
A

Q
J

F
G

(ii)
P

-4

-2

(a)

(b)

Diberi bahawa kawasan


berlorek
mewakili
luas
, hitungkan luas,
dalam
, kawasan yang
diwakili oleh FGHJK.
(9 Markah)

Jawapan
(a)

(i)

(ii)

(b)

(i)(a)

(b)

(ii)

295

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 22
Rajah di bawah menunjukkan sisi empat ABCD, EFGH dan JHKL yang dilukis pada satah Cartesan.

12
L
J

10
K
8
6
H
E

4
2

C
B

-10

-8

-4

-6

-2

-2

(a)

(b)

Penjelmaan P mewakili satu pantulan


pada garis
.

Huraikan selengkapnya penjelmaan :

Penjelmaan Q mewakili satu putaran


melalui sudut
lawan arah jam pada
pusat E.
Nyatakan koordinat imej bagi titik H di
bawah penjelmaan berikut :
(i)
P
(ii)
PQ
(3 Markah)
JHKL ialah imej ABCD di bawah
gabungan penjelmaan ST.

(c)

(i)

(b)

(i) T :

(ii)

(6 Markah)

EFGH ialah imej bagi JHKL di bawah


satu pembesaran. Diberi bahawa luas
EFGH ialah
. Hitungkan luas,
dalam
, JHKL.
(3 Markah)

Jawapan
(a)

(i)

(ii)

(ii) S :
(c)

296

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 23
Rajah di bawah menunjukkan titik K dilukis pada satu satah Catesan
(a)
6

Penjelmaan R ialah satu pantulan


pada garis lurus
.

4
K

Nyatakan koordinat imej bagi titik


K di bawah penjelmaan berikut :

-6

-4

-2

Penjelmaan T ialah translasi

-2

(i)

(ii)

TR
(3 Markah)

(b)

Rajah di bawah menunjukkan sisi empat EFGH, JKLM dan PQLN dilukis pada satu satah
Cartesan.

12

(i)

Q
10
P
8
E

(ii)

K
J

4
G
2

(9 Markah)

L
0

10

12

14

Jawapan
(a)

(i)

(b)

(i) (a) U :

PQLN ialah imej bagi EFGH di bawah


gabungan penjelmaan VU.
Huraikan selengkapnya penjelmaan :
(a)
U
(b)
V
Di beri bahawa EFGH mewakili suatu
kawasan yang mempunyai luas
. Hitung luas, dalam
,
kawasan yang diwakili oleh kawasan
berlorek.

(ii)

(b) V :
(c)

297

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 24
Rajah di bawah menunjukkan tiga titik, J, K dan L, dan tiga sisi empat P, Q dan R dilukis pada satu satah
Cartesan.
(a)

Penjelmaan R ialah putaran


jam pada pusat L.

10
8

Penjelmaan T ialah translasi

Nyatakan :

(i)

(ii)
-4

-2

koordinat imej titik J di bawah


penjelmaan T

10

koordinat titik K di bawah


gabungan penjelmaan berikut :
(a)

TP

(b)
PR
Sisi empat R ialah imej bagi sisi empat P di bawah gabungan penjelmaan VU.
Huraikan selengkapnya penjelmaan :
(i)
U
(ii)
V

(b)

lawan arah

Penjelmaan P ialah pantulan pada garis


lurus
.

L
Q

(5 Markah)

(5 Markah)
Diberi bahawa luas sisi empat P mewakili suatu keratan yang mempunyai luas
.
Hitungkan luas dalam
, kawasan yang diwakili oleh sisi empat R.
(2 Markah)

(c)

Jawapan
(a)

(i)
(ii)(a)

(b)

(ii)(b)

(i) U :
(ii) V :

(c)

298

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 25
Rajah di bawah menunjukkan titik J dan titik K dilukis pada satu satah Cartesan.
(a)

Penjelmaan P ialah satu pantulan pada


garis

10

Penjelmaan R ialah satu putaran


arah jam pada pusat J.

Penjelmaan T ialah translasi

Nyatakan koordinat imej bagi titik K di


bawah penjelmaan berikut :

ikut

-4

-2

10

(i)

RT

(ii)

PR
(4 Markah)

(b)

Rajah di bawah menunjukkan tiga sisi empat ABCD, JKLM dan PQLR dilukis pada suatu satah
Cartesan.

12

i)
10
P
8
Q

6
J

4
R

(ii)

K
C

B
A
2

10

(i)

(b)

(i) (a)U :

(a)

(b)

Diberi bahawa luas kawasan berlorek


PQKJMR ialah
. Hitung luas,
dalam
, bagi ABCD.
(8 Markah)

12

14

Jawapan
(a)

PQLR ialah imej bagi ABCD di bawah


gabungan penjelmaan VU. Huraikan
selengkapnya penjelmaan :

(ii)

(b) V :
(ii)

299

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 26
(a)

10
8

Penjelmaan T ialah translasi

Cari koordinat imej bagi titik J di


bawah penjelmaan berikut :

(i)
(ii)
(iii)

-4

(b)

Penjelmaan P ialah satu pantulan pada


garis
Penjelmaan R ialah satu putaran
ikut arah lawan jam pada pusat K.

-2

P
RP
RT

10

(4 Markah)

Rajah di bawah menunjukkan dua pentagon, ABCDE dan JKLMA dilukis pada suatu satah
Cartesan.
(i)
10

JKLMA ialah imej bagi ABCDE di


bawah gabungan penjelmaan WV
Huraikan selengkapnya penjelmaan :

8
6
K

J
4
2

D
A

-4

-2

(ii)

E
2

10

(i)

(ii)

(b)

(i)(a) V :

(iii)

(b)W :
(ii)

300

(b)

Diberi bahawa ABCDE mewakili suatu


kawasan yang mempunyai luas
.
Hitung luas, dalam
, kawasan yang
diwakili oleh kawasan berlorek.
(8 Markah)

Jawapan
(a)

(a)

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 27
Rajah di bawah menunjukkan tiga segitiga, PQR, CAG dan EFG dilukis pada suatu satah Cartesan.
12

(a)
10
8

Nyatakan koordinat imej titik C di


bawah penjelmaan berikut :

6
A

(i)

(ii)

TR

P
G

2
Q
0

(b)

Penjelmaan R ialah satu pantulan


pada garis lurus
.

Penjelmaan T ialah Translasi

R
4

( 3 Markah)
6

10

12

14

Segitiga CAG ialah imej bagi segitiga PQR di bawah penjelmaan V. Segitiga EFG ialah imej bagi
segitiga CAG di bawah penjelmaan W
Huraikan selengkapnya penjelmaan :
(i)

(ii)

W
(6 Markah)

(c)

Diberi bahawa luas segitiga PQR ialah

. Kira luas, dalam

Jawapan
(a)

(i)
(ii)

(b)

(i) U :
(ii) V :

(c)

301

, bagi kawasan yang berlorek.


(3 Markah)

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 28
Rajah di bawah menunjukkan titik A pada suatu satah Cartesan.
(a)

Penjelmaan T ialah translasi

Penjelmaan U ialah pantulan pada garis


.

4
A

Penjelmaan V ialah satu putaran


arah jam pada pusat

-4

-2

ikut

Nyatakan koordinat imej bagi titik A di


bawah penjelmaan berikut :

10

-2

(i)

-4

(ii)

UV
(4 Markah)

(b)

Rajah di bawah menunjukkan dua segitiga ABC dan DGF dilukis pada satu satah Cartesan.
(i)
6
A

Huraikan selengkapnya penjelmaan :

4
C

-4

-2
G

Segitiga DGF ialah imej bagi ABC di


bawah gabungan penjelmaan WV

2
F

10

-2
-4

(ii)

(a)

(b)

Di beri bahawa luas segi tiga DEC


ialah
. Hitung luas, dalam
,
kawasan yang diwakili oleh kawasan
berlorek.
(8 markah)

Jawapan
(a)

(i)

(b)

(i)(a) V :
(b) W :

(ii)

(c)

302

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

SMK(A) KENINGAU

Soalan 29
(a)

Penjelmaan T ialah translasi


Penjelmaan P ialah pantulan pada garis
Penjelmaan R ialah putaran

ikut arah jam pada pusat

(i)

Titik

ialah imej bagi titik

(ii)

Cari koordinat imej bagi titik

di bawah penjelmaan R. Nyatakan nilai k.


dibawah gabungan penjelmaan berikut :

(a)
(b)

PT
(4 Markah)

(b)

Rajah di bawah menunjukkan tiga pentagon, ABCDE, AJRQP, dan AKLMN dilukis pada suatu
satah Cartesan.
Pentagon AJRQP ialah imej bagi
pentagon
ABCDE
di
bawah
penjelmaan V dan pentagon AKLMN
ialah imej bagi pentagon AJRQP di
bawah penjelmaan W.

10
N

9 M
8

R5

A
B

(i)

6
4
3

Huraikan selengkapnya penjelmaan :


(a)

(b)

(ii)

1 K
-6 -5 -4 -3 -2

-1

Di beri bahawa luas kawasan berlorek


ialah
, hitungkan luas bagi
pentagon ABCDE, dalam
.
(8 Markah)

Jawapan
(a)

(i)
(ii)(a)

(b)

(ii)(b)

(i)(a) V :
(b) W :

(c)

303

ZULKIFLE BIN MOHAMAD

MODUL MATEMATIK SPM


www.cikguzulkifle.blogspot.com

Soalan 30
Rajah di bawah menunjukkan titik J dan garis lurus

SMK(A) KENINGAU

dilukis pada suatu satah Cartesan.

(a)

Penjelmaan W ialah pantulan pada


garis
.

Penjelmaan M ialah translasi

Nyatakan koordinat imej bagi titik J

di bawah penjelmaan berikut :


-4

-2

10

-2

(i)

WM

(ii)

MW

-4

(4 Markah)

(b)

Rajah di bawah menunjukkan segitiga ABC, PQR dan TQS dilukis pada satu satah Cartesan.
(i)

10
8

Huraikan selengkapnya penjelmaan


R

6
Q

4
B

(ii)

P
2

C
T

-2

TPQRS ialah imej bagi ABC di bawah


gabungan penjelmaan UV.

10

(a)

(b)

Diberi luas segitiga ABC ialah


, hitungkan luas, dalam
,
kawasan yang diwakili oleh rantau
berlorek.
(8 Markah)

Jawapan
(a)

(i)

(b)

(i)(a) U :
(b) V :

(ii)

(c)

304

Anda mungkin juga menyukai