Anda di halaman 1dari 6

160

140
120
100
80
60

Sistol awal
sistol 1
sistole 2
sistol 3

40
20
0

Grafik perubahan sistol golongan darah AB

140
120
100
80

nadi awal
nadi 1
nadi 2

60

nadi 3

40
20
0

Grafik perubahan diastole pada golongan darah AB

140
120
100
80

nadi awal
nadi 1
nadi 2

60

nadi 3

40
20
0

Grafik perubahan nadi pada golongan darah AB

160
140
120
100
80
60

Sistol awal
sistol 1
sistole 2
sistol 3

40
20
0

Grafik perubahan sistol pada golongan darah A

90
80
70
60

diastol awal

50

diastol 1

40

distol 3

diastol 2

30
20
10
0

Garfik perubahan diastole golongan darah A

140
120
100

nadi awal
nadi 1

80

nadi 2
60

nadi 3

40
20
0

Garfik perubahan nadi golongan darah A

160
140
120
100
80
60

Sistol awal
sistol 1
sistole 2
sistol 3

40
20
0

Grafik perubahan sistol pada golongan darah B

90
80
70
60

diastol awal

50

diastol 1

40

distol 3

diastol 2

30
20
10
0

Garfik perubahan diastole golongan darah B

140
120
100

nadi awal
nadi 1

80

nadi 2
60

nadi 3

40
20
0

Garfik perubahan nadi golongan darah B

160
140
120
100
80
60

Sistol awal
sistol 1
sistole 2
sistol 3

40
20
0

Grafik perubahan sistol pada golongan darah O

80
70
60
50
40
30

diastol awal
diastol 1
diastol 2
distol 3

20
10
0

Garfik perubahan diastole golongan darah O

160
140
120
100
80
60

nadi awal
nadi 1
nadi 2
nadi 3

40
20
0

Garfik perubahan nadi golongan darah O