Anda di halaman 1dari 1

FORMAT PENYEDIAAN KERTAS KERJA

1.TAJUK KERTAS KERJA - Tajuk hendaklah jelas dan menggambarkan objektif program.
2.TUJUAN/OBJEKTIF/MATLAMAT - Nyatakan secara jelas tujuan kertas kerja disediakan sama ada untuk kelulusan /
makluman / perbincangan, untuk siapa dikemukakan dan nyatakan apakah objektif / matlamat yang ingin dicapai.
3.PENERANGAN TENTANG PROJEK - Nyatakan secara jelas tujuan butiran mengenai tarikh / masa / tempat, peserta /
kumpulan sasar, yuran / bayaran yang dikenakan, kerjasama / bantuan agensi luar / Bahagian / Unit / Persatuan / Kelab lain.
4.JAWATANKUASA PELAKSANA - Nyatakan penaung / penasihat, senarai penuh AJK beserta No Pelajar & Jawatan,
peranan dan bidang tugas AJK
5.ANGGARAN KEWANGAN - Nyatakan secara terperinci dan logik angaran pendapatan, perbelanjaan dan sumber
pembiayaan dengan terperinci.
6.TENTATIF PROGRAM - Nyatakan secara jelas tentang tentatif program termasuk upacara perasmian & penutup serta
penceramah dan tajuk ceramah.
7.PESERTA - Nyatakan kumpulan sasar yang akan menyertai program ini.
8. PENCERAMAH/JEMPUTAN - Nyatakan secara jelas tentang cadangan penceramah / jemputan bersama-sama latar
belakang mereka untuk kelulusan HEP
9.SOKONGAN - Rujuk kertas kerja kepada penasihat untuk komen dan sokongan.
10.PENUTUP - Nyatakan terima kasih serta mohon pertimbangan untuk diluluskan.
*Kertas kerja disediakan dalam bahasa melayu dan dijilid dengan kemas. 7 salinan untuk projek luar negara dan tajaan serta 5
salinan untuk projek tajaan luar.
FORMAT PENYEDIAAN ANGGARAN KEWANGAN:
1.PENDAPATAN : Nyatakan dengan jelas anggaran pendapatan seperti yuran peserta, sumbangan luar / penaja / dan lain-lain
(jika ada) beserta jumlah keseluruhan.
2. PERBELANJAAN : Nyatakan dengan jelas perbelanjaan seperti makan / minum meliputi jamuan perasmian / penutup dan
jamuan VIP, pentadbiran meliputi percetakan / urusan pos / urusetia dll, logistik meliputi penginapan / pengankutan / peralatan
audio visual dll, cenderahati meliputi cenderahati perasmi / penceramah / panelis / honorarium penceramah / ahli panel,
publisiti meliputi kain pemidang / latar belakang pentas/ poster dan kotigensi meliputi 10% daripada keseluruhan kos projek
3.JUMLAH KESELURUHAN : Nyatakan dengan jelas jumlah keseluruhan implikasi kewangan program.
FORMAT PERBENTANGAN 'PROJEK PAPER @ PROPOSAL'
1. Sediakan slide presentation dalam bentuk Power Point dan bawa laptop masing untuk setiap kumpulan.
2. Print 'hard copy' dalam bentuk 'Handouts' 3 Slide per page untuk saya dan serah pada hari presentasi.
* Segala maklumat terbaru 'updated' prosedur dan format baru sila rujuk dengan Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UiTM
(HEP)