Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 6

Tahun:
6 Bestari
Masa:
1 Jam
Bidang:
Membentuk Dan Membuat Binaan
Tajuk:
Kad Hari Jadi Pop Up
Aktiviti:
Membuat kad harijadi pop up menggunakan teknik kolaj.
Pengetahuan sedia ada:
1. Murid -murid pernah mempelajari teknik kolaj yang mudah.
2. Murid-murid telah mempelajari bagaimana membuat kad harijadi.
Hasil Pembelajaran:
Pada akhir pelajaran murid dapat:
Aras 1 - Menggunakan asas seni reka dalam membentuk binaan yang kompleks.
Aras 2 Mengetahui bahasa seni visual berkaitan penghasilan hasil kerja 3D
Aras 3 Membuat model yang kompleks dengan menggunakan pelbagai alat
bahan, teknik, struktur dan hiasan mengikut tatacara secara kreatif.
Objektif :
Pada akhir pelajaran ini murid dapat:
i. Menggunakan bahan serta teknik kolaj yang sesuai untuk menghiasi permukaan 2D
dan 3D.

ii. Mengaplikasikan corak kolaj bermotifkan flora dan fauna dalam rekaan yang
dihasilkan.
iii. Menguasai kawalan tatacara dan disiplin seperti kekemasan, ruang dan warna
dalam menghasilkan corak dan rekaan.
ABM:
CD interaktif , gambar dan lagu.
Alat dan Bahan:
Persediaan guru:
Contoh hasilan guru, carta langkah, pelbagai jenis warna.
Persediaan murid:
Kertas lukisan, pensil, pensil warna, warna air, gunting,kertas warna, gam
Pembaris dan gam.
Nilai:
Kebersihan, berdisiplin, dan kerjasama
KBKK:
Murid dapat menjana idea secara kreatif dan dapat menghargai benda-benda
sekeliling.

Langkah

Isi

Aktiviti Pengajaran dan

Strategi P&P Nilai /

Masa

Pelajaran/Fokus

Pembelajaran

catatan

Pembelajaran
gu Lagu selamat

Set Induksi
(5 minit)

Guru memainkan lahu

Nilai:

hari jadi beserta

selamat hari jadi dan murid

Bekerjasama

lirik.

menyanyi bersama-sama.

Berusaha

Murid bertepuk tangan


sambil menyanyi.

Kemahiran generic
Verbal Linguistik

Langkah 1

(10 minit)

Definisi dan

Guru menjelaskan secara

Nilai:

contoh kad harijadi

ringkas definisi dan contoh- Tekun, Kerajinan,

menggunakan

contoh kad harijadi

teknik kolaj.

menggunakan teknk kolaj.

Hormat
Kemahiran Generik
Visual, ruang,

Langkah 2

Guru menunjukkan

bentuk dan warna.


Hasilan guru

Kad Hari Jadi Pop

beberapa contoh kad hari

Carta langkah

Up

jadi yang menggunakan

Objek 2D dan 3D

Pengenalan alat

teknik kolaj.

Nilai:

dan bahan

Guru mengarahkan murid

Kebersihan

mengeluarkan alat dan

Berdisiplin

bahan yang telah dibawa

Kemahiran generik

(10 minit)

Hasilan guru:

oleh murid.
Kinestetik
Guru menerangkan

Visual ruang

kegunaan setiap alat dan


bahan yang akan
digunakan untuk aktiviti
hari ini
Langkah 3
(30 minit)

Demonstrasi
guru dan aktiviti

Guru mengarahkan murid

Nilai :

mengeluarkan alat dan

Bekerjasama

bahan yang telah dibawa

Kebersihan

oleh murid.

Tolong menolong
Berdisiplin

Guru menunjukkan
demonstrasi cara

Kemahiran Generik

menghasilkan kad hari jadi

Verbal linguistic

pop up sambil diperhatikan

Visual-ruang,

oleh murid.

warna, bentuk

Aktiviti menghasilkan kad


hari jadi pop up oleh
murid-murid mengikut
bentuk motif yang dipilih
iaitu motif flora dan fauna.
Guru memerhatikan murid
sepanjang aktiviti
dilaksanakan.
Penutup
(5 minit)

Sesi apresiasi

Guru mempamerkan dan

Nilai:

dan refleksi kerja

seterusnya menceritakan

Keberanian

murid

tentang hasil kerja mereka.

Hormatmenghormati

Murid membuat pameran

Bekerjasama

hasil kerja mereka.


Kemahiran generic
Menyatakan perasaan diri
terhadap kegiatan yang
dijalankan.
Guru memainkan semula
lagu hari jadi dan murid
menyanyi bersama-sama.
Guru menilai hasil kerja

Verbal linguistik

murid-murid dan
membimbing murid untuk
melakukan penilaian
terhadap kerja mereka.

Dihasilkan Oleh :
Juliana Binti Sarju
780118016850
PSV1
Ambilan Jun 2011