Anda di halaman 1dari 1

(Nama Kota), .....................

Kepada Yth, .........................


Di,
Tempat.
Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

: Hafidh Anas, S.Pd

TTL

: Pasar Kota Bahagia, 15-04-1990

Pendidikan :
Jurusan

Alamat

: Dusun Kuta Baroe, Desa Pasar Kota Bahagia.

No. HP

:-

Dengan ini mengajukan permohonan, kepada bapak agar sudi kiranya


menerima saya sebagai .....................................................
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini turut saya lampirkan:
1. .....
2. ........
3. .......