Anda di halaman 1dari 4

LATIHAN DALAM

PERKHIDMATAN
(LDP) KEMAHIRAN
BERFIKIR ARAS
TINGGI (KBAT)
2014
SMK INANAM KOTA KINABALU, SABAH
21 MEI 2014 (RABU)
BILIK SRI LEDANG, SMK INANAM

KERTAS KERJA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) KEMAHIRAN


BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN INANAM, KOTA KINABALU
2014
NAMA PROGRAM
LDP Kemahiran Aras Tinggi (KBAT).
TEMA PROGRAM
Membudayakan Kemahiran Berfikir.
ANJURAN
Kumpulan Pemandu Program iTHINK (KBAT) dan Bidang Sains & Matematik
PENGENALAN
Selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, setiap pelajar
perlu mempunyai 6 ciri-ciri utama bagi membolehkan mereka bersaing pada
peringkat global. Ini termasuklah penekanan pada ciri-ciri kemahiran berfikir.
Program ini bertujuan untuk memperkenalkan semula guru dengan kaedah,
teknik dan aktiviti yang dapat menjana cara pemikiran pelajar supaya lebih
kritis dan kreatif. Seterusnya, diharapkan pelajar akan lebih menguasai
kemahiran berfikir aras tinggi agar dapat membantu mereka menghadapi
era globalisasi.
OBJEKTIF
Secara umum, LDP ini bertujuan meningkatkan kompetensi para guru dalam
pengajaran dan pembelajaran setiap subjek menggunakan pemikiran
beraras tinggi. Objektif kursus termasuk:
a.
b.

c.

d.
e.

memahami maksud dan konsep Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT),


falsafah dan teori-teori asas KBAT
meningkatkan kemahiran KBAT melalui pemahaman prinsip-prinsip
berkaitan dengan KBAT, meningkatan penggunaan strategi-strategi
penyelesaian masalah kontemporari bagi subjek masing-masing,
menambah dan meluaskan informasi/pengetahuan tentang pedagogi
pengajaran subjek serta kaedah pentaksiran yang mengambil kira
KBAT,
mempraktikkan pemikiran yang dapat memupuk kreativiti, pemikiran
kritis dan pemikiran inkuiri, dan
memahami objektif pentaksiran Lembaga Peperiksaan, TIMSS dan PISA
dan mengaitkannya kepada kurikulum dan amalan kelas
2

TARIKH
21 MEI 2014
(RABU)
TEMPAT
Bilik Sri Ledang, SMK Inanam Kota Kinabalu
MASA
2.00 4.00 ptg
KUMPULAN SASARAN
Para guru SMK Inanam
SUMBER
Tenaga Kumpulan Pemandu iTHINK & Ketua Panitia Sains & Matematik
Kewangan Sekolah
AHLI JAWATAN KUASA PELAKSANA
PENASIHAT
:
DATIN HAJAH NOORAYATI MUHAMAD
PENGERUSI
:
EN. MOHD AL-BEARI HJ. BINSIN
SETIAUSAHA
:
EN. ASRIZAL ALDIN
PENGURUS PROGRAM: CIK NURUL AKMA BINTI WAJIMIN
AHLI JAWATANKUASA: KUMPULAN PEMANDU i-THINK (KBAT) SMK INANAM
KETUA PANITIA SAINS
KETUA PANITIA MATEMATIK
JU PPMR BAHASA INGGERIS
BAJET
1. Kertas (nota dan aktiviti)
1 rim
= RM
10.00
2. Minum petang
81 + (3 guru pelatih) =84 x rm3.50
Teh susu
=84 x RM1.50
Kuih (2 jenis)
=84 x RM2.00
=
RM294.00
RM304.00

ATURCARA
MASA
2.00
2.30
3.30
3.50
4.00

SESI
Pengenalan
3 Aras Intelek
Taksonomi Bloom
Bengkel
Si Tanggang /
Pokok Kelapa
Masa Menunggu
Bersurai

PENUTUP
Bermatlamatkan kecemerlangan, diharapkan LDP yang dirancang akan
berjaya mencapai objektif yang ditetapkan. Semoga guru guru berjaya
menimba pengalaman dan berkemahiran dalam menghasilkan soalan
soalan yang bermutu dan berkualiti.

Disediakan oleh,

(NURUL AKMA BINTI WAJIMIN)


Jurulatih Utama i-THINK
SMK Inanam

Disemak oleh,

Diluluskan oleh,

(HJ. MOHD AL-BEARI HJ. BINSIN)


MUHAMAD)
PK Pentadbiran
SMK Inanam

(DATIN HJH. NOORAYATI


Pengetua Cemerlang
SMK Inanam