Anda di halaman 1dari 5

JADUAL BERTUGAS BULANAN PEMIMPIN PELAJAR

SMK BATU KIKIR (MODEL KHAS) TAHUN 2010

PEMIMPIN PELAJAR MENENGAH RENDAH

KAWASAN MINGGU UNIT BERTUGAS

MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4


BLOK A & B
(TINGKATAN 1 DAN 2) / 1 2 3 4
DEWAN, PARKING MOTOR & SURAU

BLOK H (TINGKATAN 3)
& TANDAS 2 3 4 1

1
PERHIMPUNAN & KANTIN 4 2 3
BLOK J, BLOK N (BILIK SENI)
DAN KOPERASI 3 4 1 2
PEMIMPIN PELAJAR MENENGAH ATAS

KAWASAN MINGGU UNIT BERTUGAS

MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4


BLOK TINGKATAN 4
DEWAN, PARKING 5 6 7 8
DAN SURAU

BLOK KBSM,BLOK N(BILIK SENI)


DAN TANDAS 6 7 8 5

PAGAR A, B DAN C 7 8 5 6
(pagi dan waktu balik)

PERHIMPUNAN DAN KANTIN 8 5 6 7


TATACARA PERGERAKAN PEMIMPIN TATACARA PERGERAKAN PEMIMPIN TATACARA PERGERAKAN PEMIMPIN
PELAJAR BERTUGAS DI KANTIN DAN PELAJAR BERTUGAS DI SEMUA PELAJAR BERTUGAS DI PERHIMPUNAN
KOPERASI. BANGUNAN/BLOK.
Semua PP tiba di sekolah sebelum
Semua PP tiba di sekolah sebelum 7.10 pagi
7.10 pagi
1. PP bertugas keluar awal 5 minit untuk 1. Pada hari-hari PERHIMPUNAN, PP
makan. 1. Pada hari-hari PERHIMPUNAN, bertugas tiba di PERHIMPUNAN
2. Jangan berlengah. Anda perlu bersedia arahkan para pelajar turun ke tapak selewat-lewatnya 7.15pagi.
apabila pelajar telah mula turun. perhimpunan bermula jam 7.15pagi 2. Jika PERHIMPUNAN di Dewan,
3. Budayakan pelajar BERATUR semasa hingga 7.20pagi. sediakan kerusi untuk guru-guru dan
membeli di kantin dan Koperasi. 2. Catat nama pelajar dan kelas yang pastikan mencukupi. Simpan semula
4. Hanya SATU barisan Lelaki dan SATU enggan menurut arahan Pemimpin kerusi selepas selesai perhimpunan.
barisan Perempuan dibenarkan untuk Pelajar. Jika lebih 5 orang di dalam 3. Exco / Ketua Unit/ Guru Pembimbing
setiap bahagian di Kantin dan di kelas, catatkan nama kelas sahaja. bertugas kenalpasti PP bertugas yang
Koperasi. 3. 7.25pagi – Pemimpin Pelajar bertugas hadir. Cepat carikan pengganti jika
5. Guna budi bicara apabila salah satu tunggu di tangga. Jangan benarkan ada yang tidak hadir.
barisan Lelaki atau Perempuan telah pelajar naik ke kelas untuk simpan 4. Pemimpin Pelajar arahkan pelajar di
berkurangan, barisan yang panjang beg. Arahkan pelajar tersebut terus PERHIMPUNAN untuk duduk dan
boleh dialihkan ke barisan kosong. ke PERHIMPUNAN. membaca senyap.
6. Catat nama-nama pelajar yang 4. Pemimpin Pelajar TIDAK dibenarkan 5. Pemimpin Pelajar bertugas buat
meninggalkan pinggan dan cawan di berada di atas blok selepas jam rondaan dan pantau bahan bacaan
atas meja. 7.25pagi selepas semua pelajar telah pelajar. Buku teks dan Buku Rujukan;
7. PP bertugas hendaklah berdiri di turun ke PERHIMPUNAN. Majalah Hiburan, Mastika dan
tempat yang ditetapkan sepanjang 5. Ketua Unit /Guru Pembimbing naik ke seumpamanya; adalah dilarang.
masa bertugas. blok pada 7.30pagi untuk pastikan 6. Pelajar diwajibkan membawa buku
tidak ada pelajar bersembunyi di cerita , novel atau bahan bacaan
dalam kelas/ponteng PERHIMPUNAN. yang sesuai untuk Program Nilam.
6. Ketua Unit/Guru Pembimbing pantau 7. PP bertugas dan yang ada di
kawasan persekitaran seperti surau, PERHIMPUNAN sila tahan pelajar
kawasan parking motor pelajar dan yang LEWAT ke perhimpunan/masuk
Dewan. Pelajar tidak dibenarkan ke dalam Dewan. Asingkan pelajar
berada di kawasan ini pada waktu yang lewat . Jadikan satu barisan
pagi dan rehat tanpa pengawasan lurus. Mereka perlu berdiri sepanjang
guru. perhimpunan berlangsung sebagai
7. Pemimpin Pelajar bertugas tunggu di satu bentuk hukuman.
tangga blok sehingga selesai 8. Semua Pemimpin Pelajar yang tiada
PERHIMPUNAN. tugas hendaklah mengambil tempat
8. Jangan benarkan pelajar naik ke blok di kalangan para pelajar mengikut
atau masuk kelas sepanjang masa kelas masing-masing semasa
perhimpunan PERHIMPUNAN di Dewan.
9. Pada waktu REHAT , Pemimpin 9. Semua PP ambil tempat yang
Pelajar bertugas keluar awal 5minit ditetapkan ketika berada di Tapak
untuk makan. Perhimpunan.
JADUAL TUGAS MINGGUAN JADUAL TUGAS MINGGUAN JADUAL TUGAS MINGGUAN

TEMPAT : PERHIMPUNAN DAN KANTIN TEMPAT : PERHIMPUNAN DAN KANTIN TEMPAT : PERHIMPUNAN DAN KANTIN
(UNIT 9) (MEN. ATAS) (MEN.RENDAH)

MINGGU : MINGGU : MINGGU :

TARIKH : TARIKH : TARIKH :

EXCO BERTANGGUNGJAWAB: EXCO BERTANGGUNGJAWAB: EXCO BERTANGGUNGJAWAB:


GURU PEMBIMBING : PN. RUZITA MD.ZIN GURU PEMBIMBING: GURU PEMBIMBING:

PERHIMPUNAN PERHIMPUNAN PERHIMPUNAN


BI TEMPAT PP BERTUGAS BI TEMPAT PP BERTUGAS BI TEMPAT PP BERTUGAS
L L L

1. Pengerusi 1. 1. Pengerusi 1. 1. Pengerusi 1.


Majlis Majlis Majlis (Rabu)
(Jumaat) (Isnin/Jumaat
)
2. Zikir Asma- 1. 2. Siaraya/zikir 1.
ul-Husna (Isnin &
(Jumaat) 2. Doa Sekolah Rabu )

3. Doa Sekolah 1. 3. Siaraya/zikir 3. Bendera / 1.


(Isnin dan Doa Sekolah
Jumaat) (Isnin)
4. Bendera 1.
4. Barisan 1. 4. Barisan 1.
2. Pelajar Pelajar Lewat
Lewat 2. (sebelah 2.
3. (sebelah Tingkatan 1)
Tingkatan 6)
KANTIN :
KANTIN : KANTIN BI TEMPAT PP BERTUGAS
BI TEMPAT PP BERTUGAS BI TEMPAT PP BERTUGAS L
L L
1. Bahagian
1. Bahagian 1. Bahagian Nasi
Nasi Nasi
2. Bahagian
2. Bahagian 2. Bahagian Makanan
Makanan Makanan Segera
Segera Segera
Bahagian Mi
Bahagian Mi Bahagian Mi 3. Sup
3. Sup 3. Sup

4. Bahagian Air
JADUAL TUGAS MINGGUAN JADUAL TUGAS MINGGUAN JADUAL
JADUAL
JADUAL TUGAS
TUGAS
TUGAS MINGGUAN
MINGGUAN
MINGGUAN
(MENENGAH
(MENENGAH
(MENENGAHRENDAH)ATAS)
ATAS)
TEMPAT : BLOK A & B (TINGKATAN TEMPAT : BLOK H (MODEL KHAS & T.3) TEMPAT : PAGAR A, PAGAR B DAN
1 & 2) ) DAN TANDAS PAGAR
TEMPAT
C : BLOK J, BLOK N (BILIK SENI) ,
MINGGU : DAN
TEMPAT : BLOKKOPERASI
E(pagi
(TINGKATAN
danDAN
waktu4)
BLOK
DEWAN,
balik)
KBSM
MINGGU : PARKING dan KOPERASI
TARIKH : MINGGU SURAU, : TANDAS (BENGKEL
TARIKH : MPV) MINGGU :
EXCO BERTANGGUNGJAWAB: MINGGU
TARIKH : :
EXCO BERTANGGUNGJAWAB: GURU PEMBIMBING : MINGGU
TARIKH : :
GURU PEMBIMBING : BI TEMPAT PP BERTUGAS EXCO
TARIKH
BERTANGGUNGJAWAB:
:
BI TEMPAT PP BERTUGAS L TARIKH
GURU
EXCOPEMBIMBING
BERTANGGUNGJAWAB:
: hingga
:
L GURU
EXCO
BIL BERTANGGUNGJAWAB:
BERTUGAS
TEMPAT :
PP BERTUGAS
1. Tangga 1. EXCO
BI GURU
BERTANGGUNGJAWAB
BERTUGAS
TEMPAT : PP BERTUGAS
:
1. BLOK 1. (berhampiran GURU
LI PEMBIMBING
1. TEMPAT
PAGAR A 1. PP: BERTUGAS
TING. 1 Pagar C) BIL TEMPAT PP BERTUGAS
DAN 2. 1. BLOK J
SURAU 2. Tingkat 1 dan 1. ARAS 1
3. tandas Aras 1
2. BLOK
2. PAGAR
N (BILIKB 1.
SENI) (PAGI &
2. BLOK 1. 3. Tingkat 2 dan REHAT)
TING. 2 tandas Aras 2 2. ARAS 2
2.
4. Tingkat 3 dan 3. BLOK
3.
PERHIMPUNAN
PAGAR
KBSM C SEMUA
1. PP kecuali
tandas Aras 3 PAGI yang bertugas di Blok J
3. SURAU, KETUA UNIT/GURU dan Blok N
DEWAN PEMBIMBING 4. KOPERASI
DAN 5. Tandas . 3. SURAU, 1
PARKING Perempuan 4. DEWAN
4.
KOPERASI
TANDAS
(berhampiran Nota:DAN LELAKI .(BLOK
bengkel MPV) 1.PARKING
H)
7.10pagi - PP berkumpul di Tapak
Nota: Perhimpunan/Dewan Za’ba
4. 1.TANDAS
7.10pagi -kerusi
PP berkumpul
2. Sediakan guru dan di Tapak
simpan
PELAJAR
Perhimpunan/Dewan Za’ba
semula selepas selesai
2.PEREMPU-
Sediakan kerusi guru dan simpan
ANperhimpunan.
semula selepas
3.(BENGKEL
Pastikan pelajarselesai
yang tiba di
perhimpunan.
perhimpunan supaya terus duduk di
MPV)
3. dalam
Pastikan pelajar
barisan danyang tiba di senyap.
membaca
perhimpunan
4. Kenalpasti supaya
pelajar terus
yang duduk di
asyik
dalam barisan
bercakap atau dan membaca
membuat senyap.
bising,
4. ambil
Kenalpasti pelajar yang asyik
tindakan dengan menarik
bercakap
keluar atautersebut
pelajar membuat bising,
dan hantar ke
ambil tindakan dengan
barisan pelajar lewat. menarik
keluarwaktu
5. Pada pelajar tersebut
REHAT, dan hantar
pastikan semuake
barisanberatur
pelajar pelajar semasa
lewat. membeli di
5. koperasi.
Pada waktu REHAT,
Hanya satupastikan
barisan semua
lelaki
pelajar
dan satuberatur
barisansemasa membeli di
perempuan