Anda di halaman 1dari 5

Bab 2 Penulisan Hasil Pembelajaran

1.1

Domain Pembelajaran = hasil pembelajaran

1.

menentukan aktiviti, penilaian, dan kaedah yang paling sesuai kepada


hasil pembelajaran yang diingini apabila anda tahu jenis pembelajaran
domain.

2.

Domain termasuk

i)

kognitif

melibatkan pengetahuan sains dan perkembangan kemahiran intelek

Bloom dikategorikan domain kepada enam peringkat bermula daripada


tingkah laku yang paling mudah kepada yang paling kompleks
1)

Pengetahuan (mengingat, menghafal)

2)

Pemahaman (menginterpretasikan)

3)

Aplikasi (menggunakan konsep untuk memecahkan masalah)

4)

Analisis (menjabarkan suatu konsep)

5)

Sintesis ( menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu


konsep utuh)

6)

Evaluasi (membandingkan nilai-nilai, ide, metode, dll).

ii)

afektif

Sikap, motivasi, penyertaan, dan menilai apa yang dipelajari


1)

Pengenalan (ingin menerima, sadar akan adanya sesuatu)

2)

Merespon (aktif berpartisipasi)

3) Penghargaan (menerima nilai-nilai, setia kepada nilai-nilai


tertentu)
4)

Pengorganisasian(menghubung-hubungkan nilai-nilai yang


dipercayainya)

5)

Pengamalan ( menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari pola


hidupnya)

iii)

psikomotor

bidang psikomotor termasuk hasil pembelajaran yang menegaskan


kemahiran gerakan seperti penulisan, menaip, berenang, melompat
tinggi, bermain, memasak, melukis, membina sesuatu dan mengoperasi
mesin atau alat.
i)

Persepsi

ii)

Kesiapan

iii)

Gerakan terbimbing

iv)
v)
vi)
vii)

Gerakan yang terbiasa


Gerakan kompleks
Penyesuaian pola gerakan
permulaan

iv)

interpersonal

memberi tumpuan kepada orang-orang berinteraksi dengan orang lain


semasa lakukan eksperimen dan berkongsi idea-idea

Kemahiran interpersonal dipelajari dengan melihat model,


mengamalkan kemahiran dan mendapatkan maklum balas dalam bentuk
kejurulatihan.

kemahiran dalam domain interpersonal


a)

Mencari / memberi maklumat (meminta dan menawarkan


maklumat)

b)

Mencadangkan (mengemukakan idea)

c)

Bangunan dan menyokong (menolong idea persons lain bergerak


ke hadapan)

d)

menutup keluar / membawa masuk (tidak termasuk yang


melibatkan atau yang lain)

e)

tidak bersetuju (sesuai yang menawarkan perbezaan pendapat)

f)

Summarising (menyatakan semula dalam bentuk padat


perbincangan atau kumpulan idea).

1.2 Hasil Pembelajaran


~

pernyataan yang menentukan pengetahuan dan kebolehan yang muridmurid harus mencapai hasil pengajaran dan pembelajaran.

mengenal pasti pengetahuan, kemahiran dan sikap yang boleh


diperhatikan dan boleh diukur.

2 fokus utama hasil pembelajaran yang baik adalah:


a)

Apakah murid akan dapat melakukan pada akhir sesi pengajaran

b)

Petunjuk bagaimana tingkah laku akan ditunjukkan.

2.

kelebihan dalam mengenal pasti hasil pembelajaran

i)

dapat menentukan pelbagai peringkat kemahiran kognitif yang kita


mahu dari murid-murid ketika belajar kandungan tertentu & tahap
pemikiran kognitif kebolehan murid

ii)

kemahiran dan sikap dan nilai serta pengetahuan yang berkaitan


dengan kandungan.

iii)

guru dan murid-murid jelas tentang jenis pengajaran dan


pembelajaran y digunakan dan bagaimana untuk menilai pembelajaran.

3.

perbezaan di antara objektif & hasil pembelajaran


objektif
Objektif menyatakan apa yang

hasil pembelajaran
Hasil pembelajaran menyatakan

guru perlu buat yakni apa yang

apa yang pelajar tahu dan boleh

perlu diajar, dan apa yang perlu

buat atau jangkaan apa yang

dirancang untuk mengajar, bukan

pelajar tahu dan boleh buat

penyataan akhir pendidikan.

setelah mengikuti kursus

Objektif dibina untuk:

pengajian mereka.
Hasil pembelajaran dibina untuk:

Memastikan perubahan
perlakuan dalam diri pelajar,

daripada segi apa yang

dalam proses P&P

pelajar tahu dan boleh buat

Menentukan senarai topik,

di akhir kursus pengajian.

konsep, generalisasi atau

dalam kursus pengajian dan


mata pelajaran.

mereka.
~

kurikulum dan instruksi


kurikulum yang meliputi
kandungan dan perlakuan

intentional.
~

pembelajaran.

Mengetahui apa yang perlu


diubah.

Memperbaiki dan
mempertingkatkan kualiti

pelajar dalam proses


pengajaran dan

Menjadikan apa yang


diajarkan dan dipelajari itu

Menyediakan panduan dalam


penggubalan dan rekabentuk

Memastikan pelajar
menguruskan pembelajaran

kandungan unsur-unsur lain

Menilai prestasi pelajar

pembelajaran.
~

Merancang ke arah
memperbaiki mutu
pendidikan dan keberkesanan
institusi.

Mengetahui di mana sumber


manusia boleh dilaburkan.

Menyediakan akauntibiliti

kepada konstituen luar

4.

Ciri-ciri yang baik Hasil Pembelajaran

a)

Khusus dan menggunakan bahasa yang aktif

b)

Memberi tumpuan kepada pelajar.

c)

yang realistik. Ia adalah apa yang murid-murid akan dapat melakukan


mengikut kebolehan murid.

d)

Nyatakan kaedah yang berguna taksiran dan unsur-unsur tertentu


yang akan dinilai: hasil pembelajaran yang baik e)

Tawaran garis

masa untuk menyiapkan hasil pembelajaran yang diinginkan

5.

Pembinaan Hasil Pembelajaran

Hasil Pembelajaran terdiri daripada

a)

perkataan tindakan
mengenal pasti prestasi yang akan ditunjukkan oleh murid

b)

kenyataan pembelajaran
pembelajaran akan menunjukkan prestasi yang

c)

standard kriteria
kenyataan itu menunjukkan prestasi yang boleh diterima bahawa murid
perlu menunjukkan dalam pembelajaran yang berkaitan

Anda mungkin juga menyukai