Anda di halaman 1dari 16

Pengenalan

Java

Sejarah Java

Tajuk 1.1 OO.java

Ciri Bahasa Java


Java Sepintas Lalu
Alatan Perisian Untuk Pembangunan Aturcara

Java
Aturcara Java

Ciri Bahasa Java

Tajuk 1.2
OO.java

Ringkas ()

Berorientasi Objek (Object-Oriented)


Teragih (Distributed)
Teguh (Robust)
Selamat (Secure)
Tidak bersandarkan senibina

komputer (Architecture Independent)

Mudah alih (Portable)


Ditafsirkan (Interpreted)
Berprestasi tinggi (High Performanced)
Multi benangan (Multithreaded)
Dinamik (Dynamic)

Java Sepintas Lalu

Ingat kembali persekitaran bahasa C.


#include <stdio.h>
void main(void) {
printf(Hello World);
}

Pengkompil C

hello.c

hello.exe

Fail binari yang dihasilkan oleh pengkompil C dalam suatu

pelantar tidak boleh dilaksanakan pada pelantar lain.

Kod Sumber
Aturcara

Pengkompil C
(Windows)

Aturcara
(Versi Windows)

Pengkompil C
(Macintosh)

Aturcara
(Versi Macintosh)

Pengkompil C
(Linux)

Aturcara
(Versi Linux)

Pengkompil Java akan menghasilkan

fail kodbait. Kodbait adalah suatu set


arahan yang mirip arahan bahasa
mesin tetapi tidak bersandarkan mesin.
class Aplikasi {
public static void main(String[ ] args) {
(new TukangHello).papar(world);
}
}
class TukangHello {
public void papar(String str) {
System.out.print(Hello +str);
}
}

hello.java

Pengkompil Java
(Versi Windows)

Aplikasi.class
TukangHello.class

Fail kodbait Java dilaksanakan oleh

pentafsir Java yang khusus untuk


pelantar yang digunakan. Pentafsir
Java juga digelar Mesin Maya Java
(Java Virtual Machine JVM).
Aplikasi.class

java Aplikasi

TukangHello.class
Hello world
Mesin Maya Java
(Versi Windows)

Kod sumber aturcara Java tidak perlu

dikompil semula untuk


melaksanakannya pada mana-mana
pelantar. Yang penting, ada JVM untuk
pelantar yang digunakan.

hello.java

Pengkompil Java
(Versi Windows)
Hello world

Mesin Maya Java


(Versi Linux)
Mesin Maya Java
(Versi OS/2)
Mesin Maya Java
(Versi Windows)

Aplikasi.class
TukangHello.class

Windows
Linux
OS/2

Alatan Perisian Untuk Pembangunan Java


Beberapa alatan yang disediakan dalam JDK

java
Pentafsir java

javac
Pengkompil java

appletviewer
Alat pandang aplet java

javadoc
Penjana dokumentasi

Beberapa persekitaran pembangunan bersepadu

(IDE) Java:

TextPad
JCreator
Kawa
Java WebIDE
Visual Caf
Forte for Java
Visual J++
Visualage Java

Aturcara Java

Dua bentuk:

Aplikasi
Aplet

Akan dibincangkan kemudian.

Contoh aturcara Java mudah:

class Aplikasi {
public static void main(String[ ] args) {
System.out.println(Hello world);
}
}
Nama fail:

hello.java

Untuk mengkompil fail sumber:

javac hello.java
Nama fail sumber

Untuk melaksanakan aplikasi:

java Aplikasi
Nama kelas yang
mengandungi
metod main

Hello world

Anda mungkin juga menyukai