Anda di halaman 1dari 4

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Gejala
G0001
G0002
G0003
G0004
G0005
G0006
G0007
G0008
G0009
G0010
G0011
G0012
G0013
G0014
G0015
G0016
G0017
G0018
G0019
G0020
G0021
G0022
G0023

K0001
0.85
0.4
0.4
0.4
0.25
0.35
0.25

K0002

K0003

K0004

0.45

0.35
0.35

0.4
0.4
0.35
0.9
0.5
0.4

0.35

0.2
0.4
0.8
0.7
0.6
0.5
0.85
0.7
0.6

K0005

K0006

0.5
0.3
0.3
0.85

0.8
0.7
0.6
0.4
0.35

0.4
0.9

Gejala
Kelihatan ngantuk dan bulu berdiri
Bulu kusam dan mengkerut
Diare
Mencret kehijau-hijauan
Badan kurus
Tampak lesu
Nafsu makan berkurang
Mencret bercampur darah
Produksi telur menurun
Muka pucat
Bersin-bersin
Pembengkakan dari sinus dan mata
Keluar nanah dari mata
Kelopak mata kemerahan
Tidur paruhnya turun ke bawah
Duduk membungkuk
Mencret keputih-putihan
Sayap menggantung
Kaki pincang
Sempoyongan
Napas cepat
Kualitas telur jelek

Kode
G0001
G0002
G0003
G0004
G0005
G0006
G0007
G0008
G0009
G0010
G0011
G0012
G0013
G0014
G0015
G0016
G0017
G0018
G0019
G0020
G0021
G0022

Nama Kelas
Tipus Ayam
Berak Darah
Salesma Ayam
Gumboro
Mareks
Produksi Telur

Kode
K0001
K0002
K0003
K0004
K0005
K0006

Contoh :
G0002
G0005

NAMA KELOMPOK :
Ro'i Fahreza
Moh. Arsyad Mubarak S.
Kukuh Pambudi
Yuni Widyaningtyas
Nancy

K0001
K0002
0.65
0.85
0.7725
0.85

untuk mengeahui penyakit maka di cari nilai maksimummna


Max=
0.85

Jadi ayam yang menalami gejala G0002 dan G0005 merpakan penyakt K
jika nilai max-(K-1)< 0,3 maka di ekomendasikan mempunai penyakit K0

G0005 merpakan penyakt K0002


ikan mempunai penyakit K0001atau K0002