Anda di halaman 1dari 7

JADWAL PETUGAS JUMAT TAHUN 2013.M/1434.

MASJID BESAR NURUL AMAN KOTABARU


IMAM
TANGGAL

WAKTU

UTAMA

KHATIB
CADANGAN

UTAMA

MUAZIN/BILAL

CADANGAN

UTAMA

CADANGAN

Kepala KUA

Subhannudin

Mursalim

Zakfar

Birsandi

Bohari

Januari 2013.M/1434.H
04 Januari 2013
11 Januari 2013
18 Januari 2013
25 Januari 2013

11.39

H.M. Daud,S.Sos

Elmiyadi

11.43

H.Ibrahim, S.Pd

Supianto, S.Pd.I

Qamarul Khair
S.Ag
Aunurrahman.

11.45

Elmiyadi

Kusmadi. S.Pd.I

Supianto, S.Pd.I

Zulkifli.HP

Muslih

Kamarudin

11.47

Supianto, S.Pd.I

Mulyadi

Kusmadi. S.Pd.I

Midarno

Wahidin

Sakir Maulana

Pebruari 2013.M/1434.H
01 Pebruari 2013

11.49

Kusmadi. S.Pd.I

Abdul Halim

Kepala KUA

08 Pebruari 2013

11.49

Mulyadi

Zulkifli.HP

Zakfar

15 Pebruari 2013

11.49

Abdul Halim

22 Pebruari 2013

11.49

Zulkifli.HP

Supardi.T
Sahaden

Zulkifli.HP
Midarno

Darwin, S.Pd.I

Mursalim
Bohari

Juanda
Subhannudin

Kamarudin

Birsandi

Bustanil Arifin,
S.Pd.I

Sakir Maulana

Muslih

Juanda
Subhannudin

Wahidin
Mursalim

Birsandi

Bohari

Shalahuddin,
S.Pd.SD

Thamrin,

Maret 2013.M/1434.H
01

Maret 2013

11.47

08

Maret 2013

11.46

15

Maret 2013

11.45

Supardi.T

Abdul Manan

Darwin, S.Pd.I

Sahaden

Arden

Shalahuddin,
S.Pd.SD

Udin Jafri, S.Pd.I


Samsul Arifin,
S.Pd.I

Abdul Manan

Saikhu

Thamrin,

Hasbullah

22

Maret 2013

11.43
Arden

29

Maret 2013

11.41

05

April 2013

11.39

Saikhu

12

April 2013

11.36

Abdullah Jawawi
H.M. Daud,S.Sos

19

April 2013

11.35

H.Ibrahim, S.Pd

26

April 2013

11.33

Elmiyadi

03 Mei 2013

11.32

10 Mei 2013

11.32

Supianto, S.Pd.I
Kusmadi. S.Pd.I

17 Mei 2013

11.31

Mulyadi

24 Mei 2013

11.31

Abdul Halim

31 Mei 2013

11.32

Zulkifli.HP

07

Juni 2013

11.34

14

Juni 2013

11.35

21

Juni 2013

11.37

Abdullah Jawawi
H.M. Daud,S.Sos

Bustanil Arifin,
S.Pd.I

Udin Jafri, S.Pd.I

April 2013.M/1434.H
H.Ibrahim, S.Pd
Samsul Arifin,
S.Pd.I
Elmiyadi
Hasbullah
Qamarul Khair
Supianto, S.Pd.I
S.Ag
Kusmadi. S.Pd.I
Aunurrahman.

Mei 2013.M/1434.H
Supianto, S.Pd.I
Abdul Halim
Kusmadi. S.Pd.I
Mulyadi
Zulkifli.HP

Supardi.T
Sahaden

Qamarul Khair
S.Ag
Aunurrahman.

Muslih

Kamarudin

Wahidin

Sakir Maulana

Supianto, S.Pd.I

Mursalim

Kusmadi. S.Pd.I

Bohari

Juanda
Subhannudin

Kamarudin

Birsandi

Sakir Maulana

Muslih

Juanda
Subhannudin

Mursalim

Kepala KUA
Zakfar

Midarno
Darwin, S.Pd.I

Wahidin

Kepala KUA

Shalahuddin,
S.Pd.SD

Birsandi

Zakfar

Thamrin,

Muslih

Bohari

Zulkifli.HP

Udin Jafri, S.Pd.I

Wahidin

Kamarudin

Samsul Arifin,
S.Pd.I

Mursalim

Juni 2013.M/1434.H
Supardi.T
Sahaden

Arden
H.M. Daud,S.Sos
H.Ibrahim, S.Pd

Shalahuddin,
S.Pd.SD

Hasbullah
Qamarul Khair
S.Ag

Abdullah Jawawi

Thamrin,

Aunurrahman,

Abdul Manan
28

Juni 2013

11.38

Arden

Midarno
Darwin, S.Pd.I

Juli 2013.M/1434.H

Muslih
Bohari
Kamarudin

Juanda
Subhannudin

Sakir Maulana

Birsandi

05

Juli 2013

11.39

12

Juli 2013

11.40

19
26

Juli 2013
Juli 2013

Saikhu

Kusmadi. S.Pd.I
Elmiyadi

11.40

Abdullah Jawawi
H.M. Daud,S.Sos

11.41

H.Ibrahim, S.Pd

Supianto, S.Pd.I
Mulyadi

Udin Jafri, S.Pd.I


Samsul Arifin,
S.Pd.I

Zulkifli.HP

Hasbullah
Qamarul Khair
S.Ag

Darwin, S.Pd.I

Bohari

Juanda
Subhannudin

Kamarudin

Birsandi

Sakir Maulana

Midarno

Muslih

Wahidin

Supianto, S.Pd.I

Aunurrahman.
Supianto, S.Pd.I

Wahidin
Mursalim

Kusmadi. S.Pd.I

Kusmadi. S.Pd.I

Bohari

Midarno

Agustus 2013.M/1434.H
02 Agustus 2013

11.41

09 Agustus 2013

11.41

16 Agustus 2013

Elmiyadi

Abdul Halim
Zulkifli.HP

11.39

Supianto, S.Pd.I
Kusmadi. S.Pd.I

23 Agustus 2013

11.37

Mulyadi

30 Agustus 2013

11.36

Abdul Halim

06 September
2013
13 September
2013
20 September
2013
27 September
2013

11.33

04 Oktober 2013

11.25

11 Oktober 2013

11.23

18 Oktober 2013

11.22

Supardi.T

Shalahuddin,
S.Pd.SD

Sahaden

Kepala KUA

Kepala KUA

Abdul Manan

Zakfar

Zakfar

Kamarudin
Sakir Maulana

Subhannudin
Birsandi
Muslih
Wahidin
Mursalim

September 2013.M/1434.H
Bohari
Zulkifli.HP

Arden

Zulkifli.HP

Thamrin,

Supardi.T

Saikhu

Midarno

Birsandi

Darwin, S.Pd.I

Udin Jafri, S.Pd.I


Samsul Arifin,
S.Pd.I

Shalahuddin,
S.Pd.SD

Hasbullah

Muslih

Aunurrahman.
Supianto, S.Pd.I

Wahidin
Mursalim

Kusmadi. S.Pd.I

Bohari

11.32
11.30
Sahaden
11.26

Abdullah Jawawi
H.M. Daud,S.Sos

Abdul Manan

Juanda
Subhannudin

Kamarudin
Sakir Maulana
Juanda

Oktober 2013.M/1434.H
Arden

H.Ibrahim, S.Pd

Zulkifli.HP

Saikhu

Elmiyadi

Midarno

Abdullah Jawawi

Supianto, S.Pd.I

Darwin, S.Pd.I

Subhannudin
Birsandi
Muslih

25 Oktober 2013

11.21

01 November
2013
08 November
2013
15 November
2013
22 November
2013
29 November
2013

11.19

H.M. Daud,S.Sos

Kusmadi. S.Pd.I

Midarno

Kamarudin

Kepala KUA

Juanda

November 2013.M/1434.H
H.Ibrahim, S.Pd

Supianto, S.Pd.I

Thamrin,

Elmiyadi

Mulyadi

Udin Jafri, S.Pd.I


Samsul Arifin,
S.Pd.I

11.19
11.19
11.21

Supianto, S.Pd.I
Kusmadi. S.Pd.I

11.22

Mulyadi

Abdul Halim
Zulkifli.HP

Hasbullah
Qamarul Khair
S.Ag

Supardi.T

Qamarul Khair
S.Ag
Aunurrahman.

Bohari
Sakir Maulana
Kamarudin

Supianto, S.Pd.I

Juanda
Subhannudin

Kusmadi. S.Pd.I

Birsandi

Wahidin
Mursalim

Udin Jafri, S.Pd.I

Muslih

Birsandi

Zulkifli.HP

Wahidin
Mursalim

Desember 2013.M/1434.H
06 Desember
2010
13 Desember
2010
20 Desember
2010
27 Desember
2010

11.26

Bohari
Abdul Manan

H. Ibrahim, S.Pd

Abdul Halim

Kusmadi. S.Pd.I

Zulkifli.HP

Supianto, S.Pd.I

11.28
11.31

Aunurrahman.
Supianto, S.Pd.I

Kamarudin

Midarno
Kusmadi. S.Pd.I

Bohari
Darwin, S.Pd.I

11.37

Sakir Maulana
Kamarudin

Supardi.T

Arden

Kepala KUA

Juanda

Midarno

CADANGAN TETAP
IMAM

KHATIB

MUADZIN/BILAL

Abdul Halim
Zulkifli HP

Taufik Hidayat
Sumardi.MY

Subhannudin
Bohari

Zainudin BS
Nasrun

Zulkifli.D
Supianto, S.Pd.I

Muslih
Mursalim

Perhatian
1. Petugas shalat jumat diharapkan hadir paling lama 5 menit sebelum masuk waktu shalat.
2. Kepada para petugas shalat jumat diharapkan berada tidak jauh dari mimbar.
3. Khusus kepada petugas shalat jumat yang berhalangan melaksanakan tugasnya diharapkan untuk
Memberitahu kepada pengurus MASJID NURUL AMAN kotabaru dua hari sebelumnya.
Atau menghubungi Via Telpon
: Sumardi .MY HP.082152269726 ( Ketua Masjid Nurul Aman )
: Mahyudin,S.Pd.I HP 085252033330 ( Sekretaris Masjid Nurul Aman )
: Taufik Hidayat HP 085347515351 ( Koord Seksi Bidang Imarah )

DITETAPKAN DI
TANGGAL

:
:

KOTABARU
31 DESEMBER 2012

PENGGURUS MASJID BESAR


NURUL AMAN KOTABARU
KETUA

KOORD.SEKSI BIDANG IMARAH

SEKRETARIS

SUMARDI.MY

TAUFIK HIDAYAT

MAHYUDIN,S.Pd.I

JADWAL PETUGAS JUMAT TAHUN 2014.M/1435.H

MASJID BESAR NURUL AMAN KOTABARU

TANGGAL

IMAM

WAKTU

KHATIB

MUAZIN/BILAL

UTAMA

CADANGAN

UTAMA

CADANGAN

UTAMA

CADANGAN

DESEMBER 2014 M /1435 H


JANUARI 2014 M /1435 H

03 januari 2014

11.39

H.M Daud,S.Sos

Kusmadi

Darwin

Zulkifli DD

Subhanudin

Birsandi

10 januari 2014

11.41

H.Ibrahim N

Supianto

Edi Rahman

Taufik Hidayat

Birsandi

Untung Safutra

17 januari 2014

11.45

Elmiyadi

Mulyadi

Ust Jafar

Usmar Wahyudin

Untung Safutra

Wahidin

24 januari 2014

11.47

Abdul Halim

Abdul Manan

M Qamarul khair

Masruwan

Wahidin

Muslih

31 januari 2014

11.47

Abdullah Jawawi

H Ibrahim N

Shalahudin

Darwin

Muslih

Mursalim

FEBRUARI 2014 M /1435 H


07 februari 2014

11.49

Burhanudin

Supardi T

Taufik hidayat

Kusmadi

Mursalim

Kamarudin

14 februari 2014

11.49

Supianto,S.Pd.I

Elmiyadi

Zulkifli DD

Usmar Wahyudin

Kamarudin

Bohari

21 februari 2014

11.49

Kusmadi,S.Pd.I

Abdul Halim

Musruwan

Bustanil Arifin

Bohari

Subhanudin

28 februari 2014

11.48

Abdul Manan

Supianto

Supianto

Darwin

Subhanudin

Untung Safutra

MARET 2014 M /1435 H


7 maret 2014

11.46

Supardi.T

Kusmadi

Kusmadi

Taufik Hidayat

Mursalim

Subhanudin

14 maret 2014

11.45

Shalahudin

Mulyadi

Atmiko

Kusmadi

Birsandi

Untung Safutra

21 maret 2014

11.43

M.Qamarulkhair

Abdul Manan

Ust Husainillah

Zulkifli DD

Untung Safutra

Wahidin

28 maret 2014

11.41

Mulyadi

H Ibrahim N

Bustanil Arifin

Edi Rahman

Wahidin

Muslih

APRIL 2014 M /1435 H


4 april 2014

11.39

Kusmadi

Supianto

Ka.KUA

Supianto

Muslih

Mursalim

11 april 2014

11.36

Supianto

Abdul Manan

Usmar Wahyudin

Taufik Hidayat

Mursalim

Kamarudin

18 april 2014

11.35

Abdullah Jawawi

Kamarudin

Bohari

Elmiyadi
Ust. M
Jafar
NOVEMBER
2014
/1435 H

Darwin

CADANGAN TETAP
IMAM

KHATIB

MUADZIN/BILAL

Elmiyadi
Abdul Halim
H. Ibrahim N
Abdul Manan
Nasrun

Kusmadi
Taufik Hidayat
Sumardi MY
Zulkiifli DD
Darwin

Birsandi
Subhanudin
Bohari
Muslih
Mursalim

Perhatian
1. Petugas shalat jumat diharapkan hadir paling lama 5 menit sebelum masuk waktu shalat.
2. Kepada para petugas shalat jumat diharapkan berada tidak jauh dari mimbar.
3. Khusus kepada petugas shalat jumat yang berhalangan melaksanakan tugasnya diharapkan untuk
Memberitahu kepada pengurus MASJID NURUL AMAN kotabaru dua hari sebelumnya.
Atau menghubungi Via Telpon
: Sumardi .MY HP.082152269726 ( Ketua Masjid Nurul Aman )
: Taufik Hidayat HP 085347515351 ( Koord Seksi Bidang Imarah )
DISUSUN OLEH

DITETAPKAN DI
TANGGAL
KETUA

SEKSI BIDANG IMARAH

SUMARDI.MY

TAUFIK HIDAYAT

:
:

: KOOR.SEKSI IMARAH ( Taufik Hidayat )

KOTABARU
31 DESEMBER 2013

SEKRETARIS

MAHYUDIN,S.Pd.I