Anda di halaman 1dari 500

ACADEMIA ROMN

ANUARUL
INSTITUTULUI DE ISTORIE A. D. XENOPOL

XLVIII
2011

BUCURETI
EDITURA ACADEMIEI ROMNE

ANUARUL INSTITUTULUI DE ISTORIE A. D. XENOPOL


Tom XLVIII, 2011

SUMAR
Institutul de Istorie A. D. Xenopol septuagenar. Marginalia (Alexandru Zub) .................

STUDII I ARTICOLE
EVUL MEDIU
ALEXANDRU SIMON, Soiile ungare ale lui Vlad III epe: rolul, impactul i receptarea
unor aliane i rivaliti medievale ............................................................................
DANIEL MIREA, Cronologia documentelor lui Vlad vv. necatul ......................................
LIVIU CMPEANU, Consideraii administrativ-juridice asupra celor Dou Scaune
(Media i eica <Mare>) n Evul Mediu .................................................................
CTLINA CHELCU, Justiie i fiscalitate n cazul mnstirilor nchinate din Moldova
(sfritul secolului XVI secolul XVII) .....................................................................

5
13
35
41

DE BELLO
EMANUEL CONSTANTIN ANTOCHE, Lxpdition polonaise de 1450 en Moldavie et
la bataille de la petite rivire de Crasna (Izvorul Crasnei, 6 septembre 1450) ........
IULIAN MIHAI DAMIAN, Cruciada i romnii ntr-un proiect de la mijlocul secolului XV .....
FLORIN ARDELEAN, Frontiera apusean a Principatului Transilvan ca zon de conflict
n anii 1570 ...............................................................................................................
CONSTANTIN ARDELEANU, A British Military Mission to the Near East, Russia and
the Danubian Principalities (1835-1836) .................................................................

63
81
91
101

MODERNITATEA
CRISTIAN PLOSCARU, Boierimea din Moldova sub ocupaie rus (1807-1812). Reacii
i iniiative politice ....................................................................................................
GH. CLIVETI, Restaurarea domniilor pmntene n Principatele Romne, la 1822.
Implicaii europene (I) ..............................................................................................
VENIAMIN CIOBANU, Noi informaii documentare privind unificarea Principatelor
Romne (1859-1861) .................................................................................................
DANIEL PAVL, Filantropie i asisten public n lumea urban romneasc
(1864-1914) ........................................................................................................
LAURENIU STAMATIN, Implicarea nalilor ierarhi ai B.O.R. n evenimentele
politico-militare din anii 1877-1878 .........................................................................

Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol, t. XLVIII, 2011, p. IVI, 1492

117
131
163
193
207

II

ISTORIA CULTURII
MARIUS CHELCU, CTLINA CHELCU, Mnstirea Golia: reper al organizrii
spaiului urban ..........................................................................................................
SIMONA IVAC, Nicolae Istrati, un crturar moldovean adversar al Unirii Principatelor .....
LIGIA-MARIA FODOR, Din istoria nvmntului privat n Bucovina sub austrieci.
Gimnaziul evreiesc din Storojine (1906-1918) .........................................................
DAN PRODAN, The Turkologists from three Generations in Romania (1900-1945).
Nicolae Iorga Franz Babinger Mihail Guboglu. Similitudes Collaborations
Results .......................................................................................................................

223
241
265
273

SECOLUL XX
OVIDIU BURUIAN, Cercul de studii al Partidului Naional Liberal: practici politice i
mize simbolice n perioada interbelic .....................................................................
BOGDAN-ALEXANDRU SCHIPOR, Blocul Balcanic al Neutrilor n 1939. O iniiativ
britanic, un proiect al tuturor .................................................................................
IONU NISTOR, Literatura romneasc de propagand i reconfigurarea Balcanilor
(1940-1944) ...............................................................................................................
OTTMAR TRAC, Constituirea Grupului Etnic German din Romnia i relaiile cu
Biserica evanghelic din Transilvania n primii ani ai erei Andreas Schmidt.
1940-1942 .................................................................................................................
PAUL NISTOR, Relaiile Romniei cu O.N.U. (1954) .........................................................
DIMITRIS MICHALOPOULOS, Peasants and banks under communism: some early
soviet experiments according to the Greek Diplomatic Service ................................

283
293
305
315
329
345

NUMISMATIC
VIOREL M. BUTNARIU, Cu privire la problema editrii unui Lexicon Numismatic
pentru Moldova (1359-1859) (I) .............................................................................

351

DOCUMENTE
DAN DUMITRU IACOB, Catagrafia cldirilor din Bacu la 1850 ....................................
DUMITRU IVNESCU, Rscoala din 1907 n memorialistic, scrisori oficiale i jurnale
de front ......................................................................................................................

391
421

RECENZII
ALEXANDRU-FLORIN PLATON, BOGDAN-PETRU MALEON, LIVIU PILAT (ed.),
Ideologii politice i reprezentri ale puterii n Europa (Georgiana Zaharia) ............
MIHAI DIM. STURDZA (coordonator i coautor), Familiile boiereti din Moldova i
ara Romneasc. Enciclopedie istoric, genealogic i biografic, vol. II,
Boian Buzescu (Mircea Ciubotaru) ........................................................................
LUCIAN NASTAS, Suveranii universitilor romneti. Mecanisme de selecie i
promovare a elitei intelectuale, I, Profesorii Facultilor de Filosofie i Litere.
1864-1948 (Mihai Carp) ...........................................................................................

447
449
452

III

NOTE BIBLIOGRAFICE
DANA PERCEC, ANDREEA ERBAN, ANDREEA VERTE-OLTEANU, Anglia
elisabetan. Ghid de istorie cultural (Ctlina Mihalache) .....................................
ALEX DRACE-FRANCIS, The Making of Modern Romanian Culture. Literacy and the
Development of National Identity (Elena Bedreag) ...................................................
IRINA GAVRIL (coord.), Cellalt autentic. Lumea romneasc n literatura de
cltorie. 1800-1850 (Ancua Vlas)...........................................................................
LILIANA ANDREEA VASILE, S nu aud lumea. Familia romneasc n Vechiul Regat
(Mihaela Ttaru) ........................................................................................................
CONSTANTIN ROMANESCU, Pagini i imagini din trecutul medical ieean
(Sorin Grigoru)........................................................................................................

455
456
457
459
460

REVISTA REVISTELOR
Revista de istorie social, XIII-XV, 2008-2010 (Sorin Grigoru) .....................................
Argesis. Studii i comunicri, tom XVIII, 2009 (Ionel-Claudiu Dumitrescu).....................
Relations Internationales, nr. 138, aprilie-iunie 2009 (Adrian-Bogdan Ceobanu) ..............
Studii i materiale de istorie medie, XXVIII, 2010 (Sorin Grigoru) ...............................

463
464
464
465

VIAA TIINIFIC
Activitatea Institutului de Istorie A. D. Xenopol n anul 2010
(Bogdan-Alexandru Schipor) ....................................................................................

467

IN MEMORIAM
Recviem pentru un mare istoric: Leonid Boicu (Dumitru Vitcu) ...........................................

481

ABREVIERI ......................................................................................................................

491

ANNUAIRE DE LINSTITUT DHISTOIRE A. D. XENOPOL

Tome XLVIII, 2011

SOMMAIRE
LInstitut dHistoire A. D. Xenopol septuagnaire. Marginalia (Alexandru Zub) ............

TUDES ET ARTICLES
MOYEN GE
ALEXANDRU SIMON, Les Femmes hongroises de Vlad III epe: le rle, limpacte et la
rception de certaines alliances et rivalits mdivales ..............................................
DANIEL MIREA, La Chronologie des documents de Vlad vv. necatul ..............................
LIVIU CMPEANU, Considrations administratives-juridiques sur les Deux Siges
(Media et eica <Mare>) au Moyen ge ................................................................
CTLINA CHELCU, Justice et fiscalit dans le cas des monastres ddis de Moldavie
(fin du XVIe sicle XVIIe sicle) ..............................................................................

5
13
35
41

DE BELLO
EMANUEL CONSTANTIN ANTOCHE, LExpdition polonaise de 1450 en Moldavie et
la bataille de la petite rivire de Crasna (Izvorul Crasnei, le 6 septembre 1450) .........
IULIAN MIHAI DAMIAN, La Croisade et les Roumains dans un projet du milieu
du XVe sicle .............................................................................................................
FLORIN ARDELEAN, La frontire douest de la Principaut de Transylvanie en tant que
zone de conflit dans les annes 1570 .........................................................................
CONSTANTIN ARDELEANU, Une mission militaire Britannique dans le Proche Orient,
la Russie et les Principauts Danubiennes (1835-1836) ...........................................

63
81
91
101

MODERNIT
CRISTIAN PLOSCARU, Les Boyards de Moldavie sous loccupation russe (1807-1812).
Ractions et initiatives politiques ..............................................................................
GH. CLIVETI, La Restauration des rgnes locaux dans les Principauts Roumaines en 1822.
Implications europennes (I) .....................................................................................
VENIAMIN CIOBANU, Nouvelles informations documentaires sur lunifications des
Principauts Roumaines (1859-1861) .......................................................................
DANIEL PAVL, Philanthropie et assistance publique dans le monde urbain roumain
(1864-1914) ...............................................................................................................
LAURENIU STAMATIN, LImplication des hirarques de lglise Orthodoxe Roumaine
dans les vnements politiques et militaires des annes 1877-1878 .........................

Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol, t. XLVIII, 2011, p. IVI, 1492

117
131
163
193
207

VI

HISTOIRE DE LA CULTURE
MARIUS CHELCU, CTLINA CHELCU, Le Monastre de Golia: repre dans
lorganisation de lespace urbain ............................................................................
SIMONA IVAC, Nicolae Istrati, un savant moldave adversaire de lunification des
Principauts ..............................................................................................................
LIGIA-MARIA FODOR, De lhistoire de lducation prive en Bucovine sous les
Autrichiens. Lcole secondaire juive de Storojine (1906-1918) .............................
DAN PRODAN, Turcologues de trois gnrations en Roumanie (1900-1945). Nicolae Iorga
Franz Babinger Mihail Guboglu. Ressemblances collaborations rsultats ........

223
241
265
273

XXe SICLE
OVIDIU BURUIAN, Le Cercle dtudes du Parti National Libral: pratiques et enjeux
symboliques des libraux roumains dans lentre-deux-guerres ................................
BOGDAN-ALEXANDRU SCHIPOR, Le Bloc Balkanique des Neutres en 1939. Une
initiative britannique, un projet de tous ....................................................................
IONU NISTOR, La Littrature roumaine de propagande et la reconfiguration des
Balkans (1940-1944) .................................................................................................
OTTMAR TRAC, La Constitution du Group Ethnique Allemand de Roumanie et les
relations avec lglise vanglique de Transylvanie dans les premires annes de
lre Andreas Schmidt. 1940-1942 ........................................................................
PAUL NISTOR, Les Relations de Roumanie avec ONU (1954) ...........................................
DIMITRIS MICHALOPOULOS, Les Paysans et les banques pendant le communisme:
quelques exprimentations sovitiques prcoces daprs le Service
Diplomatique Grec ....................................................................................................

283
293
305
315
329
345

NUMISMATIQUE
VIOREL M. BUTNARIU, Sur le problme de ldition dun Lexique Numismatique pour
la Moldavie (1359-1859) (I) ....................................................................................

351

DOCUMENTS
DAN DUMITRU IACOB, Le Recensement des btiments de Bacu en 1850 ......................
DUMITRU IVNESCU, Lmeute de 1907 dans les mmoires, les lettres officielles et les
journaux de guerre ....................................................................................................

391
421

COMPTES RENDUS ......................................................................................................

447

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES ..................................................................................

455

REVUES .............................................................................................................................

463

VIE SCIENTIFIQUE ......................................................................................................

467

IN MEMORIAM ..............................................................................................................

481

ABRVIATIONS .............................................................................................................

491

INSTITUTUL DE ISTORIE A. D. XENOPOL SEPTUAGENAR.


MARGINALIA

Aveam ntr-un fel datoria de a nu trece insensibil pe lng un atare eveniment.


apte decenii de existen activ, cnd e vorba de un aezmnt de cultur, nu e puin
lucru i nu poate fi ignorat fr a lsa loc la bnuiala c acel interstiiu a fost mai puin
semnificativ pentru domeniul n cauz.
Am avut de mai multe ori ocazia s m refer la istoriografia ieean, secvenial
sau n lucrri mai ample, de caracter monografic ori n tentative de rapid sintez,
pornind anume de la tradiiile moldave n domeniu, care au definit n timp o cert
preeminen, de la cronistic pn la discursul contemporan. Unele studii de amnunt,
privitoare la anumite figuri, teme, idei etc., s-au ntreprins totui, alctuind o literatur
destul de vast i destul de complex pentru a face anevoioas realizarea unei panorame
a domeniului.
n 1982, cnd se mplineau patru decenii de activitate, profesorul M. PetrescuDmbovia, director n exerciiu, a fcut un cuprinztor bilan, diviznd materia n etape,
oarecum pe decenii, constatnd n pofida unor dificulti inerente o continuitate
grosso modo ntre istoriografia interbelic i studiile de dup rzboi1. Unele aspecte, pe
domenii, au fost evocate mai analitic, atunci i mai trziu, n acelai spirit de continuitate i nnoire benefic.
Eu nsumi am socotit c trebuie s conturez un fel de bilan istorico-cultural,
cutnd a pune de acord preocuprile analitice, de tip pozitivist, cu tentativele de
necesar sintez2. Sesizam atunci c asemenea explorri ineau ndeobte cont de rezultatele la care s-a ajuns n materiile conexe, istoria fiind, precum se tie, o disciplin prin
excelen cumulard, al crei contur nu se poate trasa dect provizoriu i numai prin
colaborarea tuturor tiinelor despre om3. Mai observam, n loc de concluzie, c orice
istorie bine gndit este pn la urm o istorie cultural, cci structurile socio-economice nu intereseaz n sine, ci numai n msura n care ele particip la explicarea
mutaiilor de ordin sufletesc i ideatic, aadar suprastructural4. De la statistic i
eveniment, aa-zicnd, interesul se deplasa, legitim, spre o istorie problematizat, aa
cum evolua domeniul i n alte zone ale lumii, mai bine situate geopolitic.
1
M. Petrescu-Dmbovia, Institutul de Istorie i Arheologie A. D. Xenopol la 40 de ani. Realizri i
perspective, n AIIAX, 19/1982, p. I-XXIII.
2
Al. Zub, Contribuii ieene la istoria culturii naionale (1940-1980), n AIIAI, 19/1982, p. 1-24.
3
Ibidem, p. 21-22.
4
Ibidem, p. 22.

Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol, t. XLVIII, 2011, p. 13

ALEXANDRU ZUB

La semicentenarul Institutului, aproape nesesizat de breasl, socoteam c o istorie


a acestuia era nc prematur, deoarece nainte de a contura o imagine de ansamblu, e
nevoie de studii fragmentare, pe epoci, teme, personaliti, astfel ca sinteza s beneficieze de piloni ct mai siguri5. Lunga tradiie istoriografic a locului obliga la eforturi
consonante, Rzboiul ntregirii i moartea lui A. D. Xenopol, cel mai de seam reprezentant al breslei din epoca modern, au fcut ca studiile asupra trecutului nostru istoric s
scad, ca putere de impact, ca prestigiu i chiar ca orizont integrativ. Ilie Minea, G. Brtianu,
A. Oetea, I. Hudi, dintre profesionitii domeniului, au depus eforturi nsemnate
pentru a rennoda firul esut de naintai, ns metropola moldav n-a mai avut puterea
de a-i reine i motiva, nct Ilie Minea a fost silit s se ocupe mai de toate, n revista
Cercetri istorice, ca i n studiile personale, n detrimentul sintezei6. Tocmai de aceea,
ridicarea Seminarului su, n 1941, la rang de institut, cu numele marelui nainta, a
revigorat momentan studiile istorice, n pofida greutilor aduse de rzboi. S-a stins ns
prematur, n 1943, nainte ca noul aezmnt s dea roadele visate de fondator.
Urmaul su, basarabeanul Alexandru Boldur, istoric de vast orizont i de ampl
informaie, a fost nevoit s activeze n anii tulburi i dramatici de dup ultima conflagraie mondial, ani n care nu existau condiii favorabile pentru o coal istoriografic
de prestigiu. El a apucat totui s schieze un amplu proiect de renovaie7, rmas totui
n acest stadiu, asemeni altora din epoc. tiina istoric romn se afla n stare de
criz, dup opinia sa, iar depirea situaiei nu se putea nchipui fr strdanii individuale i de echip bine conduse.
Succesorul su la direcia Institutului, un slavist, Ion-Radu Mircea, a fost nc mai
puin norocos pe linia iniiat de Minea i extins de Boldur. Era un moment nefast, de
schimbri intempestive i n istoriografie, moment dominat de M. Roller i ali
culturnici, cum avea s le spun un bun cunosctor al domeniului8.
Fuzionnd un timp cu multe tiine sociale, apoi numai cu filologia, studiile de istorie
au avut civa ani un statut ambiguu, n care totui unii profesioniti de formaie mai veche
i-au putut exercita relativ onest meseria, mai ales n zona instrumentelor de lucru.
n 1964, cercetarea istoric a cunoscut mutaii nsemnate i organizatoric, n
sensul c istoria i arheologia au fost reunite ntr-un singur institut, condus de
modernistul Valerian Popovici, dup a crui moarte, n 1967, a fost numit director
arheologul Mircea Petrescu-Dmbovia, viitorul academician, care l-a condus, cu
rezultate remarcabile, pn n anul de graie 1989.
n rstimpul menionat la urm, peste dou decenii, institutul a cunoscut o cert
evoluie pozitiv, pe alocuri spectaculoas, lucru reflectat n publicaiile colective sau
de autor scoase sub egida sa, n premiile atribuite de forurile competente, n manifestrile publice organizate. Anuarul Institutului de Istorie i Arheologie A. D. Xenopol,
ca i Arheologia Moldovei au ajuns repere ineluctabile n istoriografie.
Remarcam ntr-o schi ocazional c nota distinctiv a cercettorilor din Iai a
fost poate un accent n plus pe document i restituie monografic, accent tot mai
vizibil n anii 60-70, cnd primul ealon de tineri istorici erau n msur s produc
dovezi certe de profesionalism9. Este o remarc pe care orice nou lectur a textelor,
5

Idem, Institutul de Istorie A. D. Xenopol. Semicentenar, n AIIX, 28/1991, p. 1.


Cf. idem, Istorie i istorici n Romnia interbelic, Iai, 1989.
7
Alexandru Boldur, tiina istoric romn n ultimii 25 ani, n Studii i cercetri istorice, XX, 1947,
p. 1-95 (i extras).
8
Vlad Georgescu, Politic i istorie. Cazul comunitilor romni, Mnchen, 1981.
9
Al. Zub, Institutul de Istorie A. D. Xenopol. Semicentenar, p. 6.
6

INSTITUTUL DE ISTORIE A. D. XENOPOL SEPTUAGENAR

fcut n deplina cunoatere a epocii, o verific din plin. Chiar i n anii cnd institutele
din zona umanioarelor au funcionat sub egida Academiei de tiine Social Politice,
meseria de istoric s-a putut exercita onorabil, cu unele sincope, firete. A depins
oarecum de fiecare istoric s-i defineasc limitele racordrii la discursul oficial.
Disoluia regimului totalitar, cu penibila tranziie consecutiv, n-a adus doar
beneficii corpului istoriografic. Institutele de resort au fost preluate benefic de
Academia Romn. Mi-a revenit mie, din primele zile, fr s o fi dorit, conducerea
Institutului ieean, a crui secie de arheologie s-a transformat repede n institut
autonom, pentru a-i gestiona mai bine interesele specifice. Primul tom din anuar, n
noile circumstane, n-a putut iei dect diminuat cantitativ i cu o regretabil ntrziere,
motivat n prealabil prin mutaiile produse, care au avut darul s jeneze desfurarea
fireasc a cercetrii. Publicaia scoas se dorea totodat spaiu expozitiv pentru rezultatele dobndite n cercetarea istoric, dar i cmp experimental, atelier, la ndemna
noilor devoi ai domeniului, cu preocuparea de a reda istoriografiei noastre demnitatea
tiinific i moral10. Receptivitatea fa de noile paradigme epistemice nu trebuia s
diminueze interesul pentru sporul documentar i analitic, dincolo de care istoriografia
nu poate nzui la progresele ateptate.
n acelai timp, o revist de teorie i cultur istoric, Xenopoliana, a fost pus la
dispoziia celor sensibili la aceast dimensiune a profesiei (1993), ca buletin al
Fundaiei omonime, create pentru a rspunde tocmai unei asemenea nevoi. Tranziia
impunea eforturi n plus de analiz conceptual, de reflecie sistematic i n zona
istoriografiei, acolo unde adevrurile sunt mai mobile, construciile multiple i n
continu renovare, dup cum se i opina n argumentul introductiv al publicaiei11.
Numele lui A. D. Xenopol, existent n titulatura Institutului, a fundaiei conexe i
a revistei n cauz, trebuia s fie o sugestie de continuitate pe ambele planuri: al
empiriei i al refleciei teoretice. Marele istoric ne-a dat prima sintez complet de
Istoria romnilor din Dacia Traian, dar i ntia sintez epistemologic sub titlul de
Theorie de lhistoire, ambele sinteze rmnnd nite repere ineluctabile n domeniu.
Tocmai de aceea revista trebuia s fac loc, programatic, la analize menite s contribuie
la cunoaterea istoricului patronim, ca punte fireasc ntre noi i lume, un fel de a
lega mesajul unei opere de problemele istoriografiei actuale12.
Dup aproape dou decenii, se poate constata c n ambele direcii s-au produs
gesturi semnificative, chiar dac unii dintre cei chemai s le dea curs s-au artat nc
prea puin sensibili la rigorile profesiei de istoric. Institutul n ansamblu a cunoscut ns,
cum sesizam n alt loc, o dezvoltare consonant cu exigenele istoriografiei din lumea
apusean, modelndu-i din mers vechile programe i asumnd altele noi, mai adecvate, n
acord cu spiritul interdisciplinar de care studiul istoriei se las ptruns tot mai mult13.
Analiza sistematic a cii strbtute de la schimbarea de regim pn azi rmne s
se fac, la modul profesional, de ctre cei care se preocup mai insistent de istoria
istoriei.
Alexandru Zub*
10

Idem, Cuvnt nainte, n AIIX, 27/1990, p. VI.


Idem, Argument, n Xenopoliana, I, 1-4, 1993, p. 2.
12
Ibidem, p. 3.
13
Idem, n loc de prefa, n vol. Institutul de Istorie A. D. Xenopol Iai, 1990-2000, prezentare de
Mihai-tefan Ceauu, Iai, 2001, p. 7-8.
*
Academician, Institutul de Istorie A. D. Xenopol Iai.
11

STUDII I ARTICOLE
EVUL MEDIU

ALEXANDRU SIMON*

SOIILE UNGARE ALE LUI VLAD III EPE:


ROLUL, IMPACTUL I RECEPTAREA UNOR ALIANE I
RIVALITI MEDIEVALE**
La nceputul lunii martie 1462, trimisul republicii veneiene n Ungaria, Pietro Tomasso,
i informa stpna c Vlad III epe se cstorise cu o rud apropiat a lui Matia Corvin.
Nunta avusese loc de curnd, ntre sfritul sngeroasei campanii dunrene antiotomane
a lui Vlad i nceputul postului Patelui. Pentru contemporani, de la Michael Beheim la
Antonio Bonfini, noua consoart a lui epe era fie fiica lui Iancu de Hunedoara (care-l
executase pe tatl lui Vlad III, Vlad II Dracul, la 1447, i pe care Vlad III, reconciliat
formal cu tatl lui Matia la 1453, l trdase n ajunul miracolului cruciat de la
Belgrad), fie vara primar a lui Matia. Pentru Vlad III, aceast alian matrimonial
trebuia s fie o garanie suplimentar a sprijinului regal mpotriva Turcului, n condiiile
n care fratele i rivalul su la tronul transalpin, viitorul Radu III cel Frumos, favoritul
lui Mehmed II, era cstorit cu o nepoat a Marei Brankovi, vduva respectat a lui
Murad II i protectoarea lui Mehmed n tinereea lui.
[Conform raportului trimis dogelui Pasquale Mailipiero, pe 4 martie 1462 din Buda, de
Pietro de Tomasso (de Thomassis), care l-a nsoit pe tot parcursul anului pe Matia Corvin
n deplasrile sale din regatul ungar (inclusiv n Transilvania, cnd Vlad a fost arestat n ultimele
zile ale lunii noiembrie 1462)]: Et in verit Serenissimo Principe [Pasquale Mailipiero], se mai
fo neccessario [ca Matia Corvin s fie sprijinit mpotriva Imperiului Otoman], hora, et
da tegnir che sel Turco [Mehmed II] etiam havea altro obiecto che questo anno far contra
questo regno [Ungaria], mutera proposito per vendicar la crudelit fata per ditto Valacho
[Vlad III], che hora homo del ditto Signor Re et ha tolto una sua [de-a regelui Matia Corvin]
parente per moglie. [Nunta nu l-a surprins pe trimis i nici pe autoritile veneiene, care au
luat-o drept un lucru perfect normal, mai ales c ele fuseser cele care nregistraser sec,
sub 1458, c pe tronul Ungariei urcase Matia, de progenie humile, de casa de Valaccia.]

Dificultile financiare, interesele austriece, autoritatea limitat pe care o avea fiul lui
Iancu n interiorul rii sale, precum i abilitatea sultanului Mehmed II sau (re)mobilizarea
opoziiei din ara Romneasc fa de Vlad III transformau expediia otoman din 1462
dintr-un eec major ntr-un triumf al sultanului. n noiembrie, Vlad, refugiat n sud-estul
Transilvaniei, a i fost reinut de Matia (sosit cu mare ntrziere la grania valah de sud
a regatului), sub acuzaia de trdare: Vlad ar fi dorit s-l predea pe rege sultanului, n
schimbul revenirii sale pe tron, tot aa cum Matia i dduse unchiul, ambiiosul i
intrigantul Mihail Szilgyi, fost aliat al lui Vlad, pe mna lui Mehmed, la 1460. n
*
**

Cercettor tiinific la Centrul de Studii Transilvane din Cluj-Napoca.


Studiu finanat prin grantul CNCSIS, TE, 356/2010.

Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol, t. XLVIII, 2011, p. 512

ALEXANDRU SIMON

pofida zvonurilor i a propagandei construite repede n jurul lor (i, ntr-o vreme n care
puine lucruri monarhice murdare rmneau secrete, acceptate i de marele rival al lui
Matia, mpratul Frederic III de Habsburg, fostul adversar, devenit aliat al lui Iancu),
Vlad III nu a intrat direct n temni, reinerea sa aprnd drept una preventiv. Vlad,
fostul oaspete forat al lui Murad II (1442-1448) i al lui Iancu (1451-1456), era acum
n minile lui Matia. i se tia deja c, n cderea fratele su, Ladislau, domnul muntean
jucase un anume rol, deschiznd drumul spre o captivitate traumatizant (1457-1458),
ce schimba pentru totdeauna caracterul viitorului rege Matia1.
Totui, Vlad III a fost retras de rege abia din iarna lui 1464-1465. ncercrile lui
Matia de a-l rentrona pe Vlad III (cu ocazia campaniilor regale antiotomane din 1463 i
1464) euaser (foarte probabil) datorit opoziiei interne. Totodat, Matia i gsise un
alt sprijin (temporar) regional valah n tefan III al Moldovei, fiul lui Bogdan II,
domnul romn cel mai fidel lui Iancu (adpostit de guvernator dup asasinarea tatlui
su la 1451, tefan l-a prsit pe Iancu la 1456, mpreun cu Vlad, care l-a ajutat apoi
pe tefan s devin domn al Moldovei la 1457; ulterior, tefan intra destul de repede n
conflict att cu Vlad, ct i cu Matia). tefan a recucerit la nceputul lui 1465 Chilia,
portul de la Gurile Dunrii, de unde garnizoana ungar fusese recent alungat (anterior,
Vlad cutase sprijinul Caffei, metropola genovez din Crimeea, spernd c fora ei i va
1
Pentru soia lui Vlad de la 1462: Ion Bianu, tefan cel Mare. Cteva documente din arhivul de stat de
la Milano, n Columna lui Traian, Bucureti, IV (1883), 1-2, p. 30-47 (aici no. 1, p. 34-35; din pcate nu am
putut identifica raportul n Archivio di Stato di Milano, Archivio Ducale Sforzesco, Potenze Estere, Venezia,
cart. 349, 1462, unde el trebuie s se fi aflat). ntruct genealogia huniad prezint numeroase lacune i istorii,
unele create i instrumentalizate deja de Matia (Al. Simon, La parentle ottomane des Hunyadis, n Matthias
Corvinus und seine Zeit: Europa am bergang vom Mittelalter zur Neuzeit zwischen Wien und Konstantinopel
(=Denkschriften der sterreichischen Akademie der Wissenschaften, CDX), edited by Christian Gastgeber,
Ekaterini Mitsiou, Ioan-Aurel Pop, Mihailo Popovi, Johannes Preiser-Kapeller, Al. Simon, Wien, 2011, p. 25-32), iar
viitorul palatin al Ungariei, Emeric (Imre) Szapolyai, pare s fi fost fiul nelegitim al lui Iancu (vezi i Pl Engel, The
Realm of St. Stephen. A History of Medieval Hungary. 895-1526, London, 2001, p. 308-310), nu putem exclude
posibilitatea ca aceast soie s fi fost o fiic nelegitim de a lui Iancu (ori fiica unei surori uterine sau
nelegitime a viitorului guvernator). A fost probabil i prima mireas a lui Vlad, Mihnea (cel Ru, pe atunci
ostatec la Istanbul) fiind cel mai probabil un copil din flori al lui Vlad, el petrecndu-i ns cea mai mare
parte din via n Ungaria (Alexandru Lapedatu, Mihnea cel Ru i ungurii. 1508-1510, n AIINC, I, 1921-1922,
p. 46-76). n ceea ce privete problema trdrii lui Vlad, datarea unui act emis de Mehmed II din ara
Romneasc pe 15 noiembrie ar putea fi decisiv (Bojko Bojovi, Raguse (Dubrovnik) et lEmpire Ottoman,
1430-1520. Les actes impriaux ottomans en vieux serbe de Murad II Selim Ier, Paris, 1998, no. 29, p. 232). Dac
a fost ntocmit n 1476 (cum indic i ultimul su editor), ar nsemna c victoria lui tefan III al Moldovei,
tefan Bthory (nc doar jude al curii regale) i a lui Vlad III din ara Romneasc, de la sfritul lui 1476, a
fost de fapt o victorie asupra sultanului (o raritate cretin, att n Evul Mediu, ct i n Epoca Modern
Timpurie). Dac actul dateaz din 1462 (i n acest caz nu exist vreun element suplimentar de datare care s
poat nclina cu adevrat balana ntr-o parte sau alta), documentul emis de Mehmed II ar indica revenirea
sultanului n ara Romneasc, n ateptarea unui premiu major (Matia venise n est cu numai cteva mii de
oameni). Peste 10 zile, Vlad a fost arestat de Jan Jiskra, trecut n serviciul regelui (pentru 1462: Al. Simon,
Dracula Rising: Crusader Honor and Treason at the Ottoman Border, n curs de apariie). n final, innd cont
de acest episod i de faptul c Vlad epe a supravieuit totui n Ungaria, este posibil ca el s fi tiut adevrul
(s fi avut informaii) despre capturarea lui Mihai Szilgyi de ctre otomani, Vlad fiind n legturi destul de strnse
cu fostul regent al Ungariei, de care Matia se rupsese destul de repede dup ntronarea sa de la 1458. n ceea ce
privete povestirile despre Vlad epe i raportul dintre ele i aciunile antiotomane ale domnului, de la 1461-1462,
a se vedea, pe plan local romnesc, alturi de abordrile de sintez ale lui Nicolae Stoicescu (Vlad epe,
Bucureti, 1976), tefan Andreescu (Vlad epe (Dracula) ntre legend i adevr istoric, Bucureti, 19982) i
Matei Cazacu (Dracula, Paris, 2004), analizele (nelipsite de scpri i antagonisme) ale lui Ioan Bogdan (Vlad epe
i naraiunile germane i ruseti asupra lui, Bucureti, 1896) ori Constantin A. Stoide (Luptele lui Vlad epe
cu turcii. 1461-1462, n AIIAI, XV (1978), p. 15-38; idem, n legtur cu scrisoarea datat 11 februarie 1462.
Contribuii la cunoaterea domniei lui Vlad epe, n AIIAI, XVIII (1981), p. 151-165; vezi aici i Andrei Corbea
[-Hoiie], Cu privire la corespondena lui Vlad epe cu Matia Corvin, n AIIAI, XVII (1980), p. 669-685).

SOIILE UNGARE ALE LUI VLAD III EPE

asigura linitea la grania est-dunrean a rii Romneti, stpnit acum de Radu).


Pn la aceste evenimente, Vlad nu a fost desprit de prima sa soie (numele ei rmne
necunoscut). n anii de dup cderea sa de pe tron, reprezentanii autoritii regale nc
i artau sailor transilvneni pe Dracula voievod i pe soia sa (parte din posesiunile
ei par s se fi nvecinat cu teritoriile sailor, cei mai importani adversari ai lui Vlad III
de la frontiera sud-estic a regatului).
[Francisc (Ference) de Kezi, castelanul Hunedoarei, cerea Sibiului plata datoriei defunctului
Jakob Soor i nu uita s aminteasc.] Sed quia vestris amicis bene manifestum foret sumus
per dictum dominum nostrum regem penes in consortem Drakale vayvodae constituti.
[Datoria lui Soor, de ale crui bunuri beneficia, prin voina tnrului rege, soia fostului
domn al rii Romneti, venea de la Iancu, ntrind ideea unei legturi directe de snge
ntre ea i tatl lui Matia.] Recordamur quomodo tempore illo quo dominus noster rex
partibus in illis Transilvanis fuerat constitutus [adic n toamna lui 1462] nos quaedam
debita nostra puta florenos auri sexigentos et sexaginta tres a Jacobo Sor vestro condam
concive, quibus idem nobis mediante literis condam domini nostri gubernatoris Johannis
de Hunyad ac propria manu scriptarum suarum debitoria obligatur coram vestris amicitiis
et iuratis pro quiquidem Jacobo quaedam astutia decogitata finxit ad deliberationem septem
sedem Saxonicalium domini nostri regis tandem prorogasse neque vos hiis auditis [] (Lipova,
6 iulie 1464).
[Peste trei luni, tefan de Idrifaia, numit administrator al domeniului Amla, alturi de
Mihail Zekel de Sntioana (cpitanul Bistriei i comitele Sibiului), de Matia (pe 1 mai, la
dou zile dup ndelung ateptata sa ncoronare cu Sfnta Coroan a Ungariei), pentru a
calma conflictele pentru domeniu cu autoritile transilvane, ngduia locuitorilor Scaunului Ocna Sibiului s-i pasc porcii n pdurile domeniului, nu nainte de a sublinia cine
era nc stpnul Amlaului.] Ad quod vestris respondemus amicitiis, quod nos certitudinis
veritatem comperimus ab illo, qui eandem Omlas cum pertinentiis a magnifico Wlad
vaivoda tenuit, ut tam ipsi de sede Zeredahel et alii vicini eandem Omlas circumiacentes
licentia mediante sub pactatione iuxta voluntatem officialis easdem silvas usi fuissent []
(Delenii, 8 octombrie 1464).
[Dei Matia pare s-i fi dorit evitarea acestei msuri, lui Vlad III i-a fost retras domeniul,
el fiind vzut drept cauza tuturor problemelor recente legate de acesta (n anii 1360, vechiul
Ducat al Amlaului fusese acordat, alturi de Ducatul Fgraului, domnilor rii Romneti ca fief, ambele fiind apoi retrase acestora, pentru scurt vreme, de Iancu n anii 1450).
n primvara lui 1467, Matia a trebuit s foreze Dieta regatului s accepte intrarea domeniilor Amlaului, Fgraului i Rodnei sub administrarea direct a coroanei, pentru a putea
fi date domnilor rii Romneti i Moldovei, n cazul cnd acetia i pierdeau tronul n
lupta cu otomanii. Decizia sa a avut o contribuie serioas la declanarea rebeliunii din
Transilvania n acea var.]

Dac a avut loc vreodat, desprirea dintre Vlad i ruda lui Matia a venit dup 1465.
Dup acea dat, Vlad nu i-a mai prut util regelui Matia, altfel dect ca sperietoare, cu
ocazia negocierilor pentru armistiiul ungaro-otoman din primvara lui 1468. Matia a
plecat apoi n cruciad, n nord, atacndu-i fostul socru, Georg Podiebrad, regele
eretic al Boemiei (prima soie a lui Matia, foarte tnra Katarina, murise la naterea
fiului lor care nu avea s triasc nici el cu o lun nainte de ncoronarea lui Matia
din 1464 i la doar cteva luni de la ncheierea tratatului de la Wiener Neustadt-Sopron
dintre Matia i Frederic, prin care supravieuirea dinastic a fiului lui Iancu era condiionat de existena unui urma legitim de sex masculin). Vlad a intrat ntr-un con de
umbr ungar, pn cnd noul conflict dintre Matia i Frederic (declanat la 1470 de refuzul
mpratului de a-i da lui Matia o fiic de soie i de a-l recunoate ca rege al Boemiei),

ALEXANDRU SIMON

banii dai Budei de Veneia, n nevoie disperat de ajutor contra Turcului, raidul otoman
asupra Oradiei i campaniile transalpine ale lui tefan III al Moldovei l-au obligat pe
rege s reia lupta cu Mehmed II (1473-1474)2.
Reactivat, Vlad a fost folosit prima dat drept cpitan n luptele ungaro-otomane
de la frontierele srbeti i bosniace ale Sfintei Coroane i mai ales la cucerirea
Sabaului, la nceputul lui 1476 (unde cruzimea sa i a lui Vuk Brankovi l oca i pe
legatul papal). Nedorit iniial nici de saii braoveni, nici de tefan ca domn al rii
Romneti, n locul lui Basarab III Laiot, Vlad s-a reapropiat de tronul transalpin abia
dup luptele aliailor ungari i moldavi cu Mehmed din vara lui 1476. La sfritul
anului, a revenit la conducerea rii (dei se vehicula n continuare c puterea sa
ascundea de fapt un condominium ntre Basarab IV epelu i el, n poziie secund, de
comandant i cpitan regal ungar pentru ar). A treia domnie a lui Vlad a fost i ultima,
nainte de mijlocul lunii ianuarie 1477 el pierzndu-i viaa n lupt cu otomanii i
dumanii si interni. n urma sa rmneau zvonuri, destule regrete, deja o legend
neagr, cteva proprieti n regatul ungar, copii legitimi sau nelegitimi i o vduv. Identitatea celei din urm ne este cunoscut dintr-un act de vnzare din 1489. Ea era Iustina
(Jusztina) Pongrcz, verioara primar a regelui pe linie matern (tatl ei, Oswald /
Osvt i Elisabeta / Erzsbet Szilgyi, mama lui Matia, erau frai) i o veritabil
2
Pentru anii 1463-1468 petrecui de Vlad n Ungaria, exemplificm cu: Archivio di Stato di Genova,
Banco di San Giorgio, Sala 34, Caffae-Massaria, reg. 590/1243, 1463, c. 171r (1 martie 1463; actul a ajuns
sub 1462 n Nicolae Iorga, Acte i fragmente cu privire la istoria romnilor, III [1399-1499], Bucureti, 1899,
p. 42); [Giovanni di Mauro Gondola], Cronice ulteriore di Ragusa, n Chronica Ragusina Junii Resti (ab origine
urbis usque ad annum 1451) item Ioannis Gundulai 1451-1484 (=Monumenta spectantia Historiam Slavorum
Meridionalium, XXV, Scriptores, II), editor Speratus Nastilis, Zagreb, 1893, p. 371 (cronica vorbete clar de
voievodul rii Romneti, care l-a nsoit pe Matia n Bosnia, ns cum Radu III cel Frumos nu putea intra n
discuie, fiind loial sultanului, iar Vlad era chinuit de Matia, logica a dus la identificarea voievodului valah
cu Petru III Aron, fostul domn al Moldovei; vezi Victor Eskenazy, O precizare asupra politicii externe a rii
Romneti n vremea lui Radu cel Frumos, n RdI, XXX (1977), 11, p. 1665-1667; nu este poate lipsit de
importan c, la 1463-1464, vrful bosniac de lance al lui Matia a fost Emeric Szapolyai, iar Voica, soia lui
Mihnea, era nrudit cu familia Szapolyai, dup cum afirma chiar Ioan (Jnos) Szapolyai, viitorul rege al Ungariei;
Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria romnilor, XV-1, Acte i scrisori din arhivele oraelor
ardelene (Bistria, Braov, Sibiu), ediie N. Iorga, Bucureti, 1911, no. 390, p. 216); Al. Simon, Valahii la Baia:
Regatul Ungariei, Domnia Moldovei i Imperiul Otoman la 1467, n AIIX, XLVII (2009), p. 127-150 (n anii
1466-1467, n vederea campaniei antiotomane, datorit experienelor transalpine din anii precedeni. n primul
rnd, Matia a mizat pe ctigarea lui Radu III). Vlad III i soia sa la 1464: Urkundenbuch zur Geschichte der
Deutschen in Siebenbrgen, VI, 1458-1473, editori Gustav Gndisch, Herta Gndisch, Gernot Nussbcher i Konrad
Gndisch, Bukarest, 1981, no. 3389, p. 192; no. 3400, p. 200 (documentele originale sunt pstrate la Direcia
Judeean a Arhivelor Naionale Filiala Sibiu, Sibiu, Archiv der Stadt Hermannstadt, Coll. Post, V, no. 1162;
Urkunden, II, no. 236). Numirea regal a administratorilor domeniului Amlaului din 1 mai 1464 (Magyar
Orszgos Levltr [Arhiva Naional Ungar], Budapest (MOL), Diplomatikai Levltr [Arhiva diplomatic],
[no.] 29294), care ar putea clarifica problema Amlaului, este prea deteriorat pentru a permite altceva dect
ipoteze nesigure. n privina anilor ungari ai lui tefan III cel Mare i Vlad III epe, vezi, pe lng studiile
privindu-l pe Vlad i citate anterior, Matei Cazacu, La Valachie et la bataille de Kossov (1448), n RESEE, IX
(1971), p. 131-139; Leon imanschi, O cumpn a copilriei lui tefan cel Mare: Reuseni, 15 octombrie 1451,
n AIIAI, XIX (1982), p. 183-199; idem, Dumitru Agache, nscunarea lui tefan cel Mare: preliminarii i
consecine (1450-1460), n Romnia i civiliaia occidental, editor Kurt W. Treptow, Iai, 1997, p. 195-218;
Sorin Iftimi, La politique de Jean Hunyadi en Moldavie, precum i Bogdan Petru Maleon, Stephen the Great
and John Hunyadi: Opinions of Historiography, n Between Worlds, II, Extincta est lucerna orbis. John
Hunyadi and his Time (=Mlanges dHistoire Gnrale, NS, I, 2), edited by Ana Dumitran, Lornd Mdly,
Al. Simon, Cluj-Napoca, 2009, p. 365-378, respectiv p. 379-385; Al. Simon, Notes on John Hunyadis Actions
and Images, n Analele Universitii Oradea. Istorie (Oradea), XVIII (2009), p. 35-51; idem, John Hunyadi
between Belgrade and Cetatea Alb in the 1450s, n Banatica. Revista Muzeului de Istorie a Banatului
Montan (Reia), XXV (2009), p. 25-38; idem, Milanese Perspectives on the Hungarian Events of 1456, n
Miscellanea Historica et Archaeologica in Honorem Professoris Ionel Cndea, editori Valeriu Srbu, Cristian Luca,
Brila, 2009, p. 249-260 (mai ales).

SOIILE UNGARE ALE LUI VLAD III EPE

mireas de serviciu (n special pentru probleme de rangul doi) a vrului ei regal (a


fost cstorit pe rnd cu Ladislau / Lszl Pongrcz de Szentmiklos, Vlad III epe,
Paul / Pl Suki i Ioan / Jnos Erdlyi, i Iustina le-a supravieuit tuturor).
[Iacob Roszly, castelanul cetii episcopale a Pcs-ului, i-a vndut lui Gheorghe de Gyula
(Gyulai), pentru 200 de florini de aur, casa voievodului Vlad din centrul trgului. Castelanul i cpitanul banderiei episcopului umanist de Pcs, Sigismund Ernuszt, primise casa,
n urma interveniei prelatului local pe lng Matia. Casa fusese confiscat de la fostul
servitor i familiar al lui Vlad, Dionisie (Denes), executat pentru crimele sale (Dionisie
primise casa, numit deja Casa lui Dracula, de la vduva lui Vlad III, doamna Iustina
<Pongrcz>, decedat aparent ntre timp pe la mijlocul anilor 1480). Nu se tie ct noroc
le-a purtat casa noilor si proprietari. Ca i Dionisie, i Roszly a pierit de sabie, cznd n
lupta de la Csontmez, din iulie 1490, cnd trupele lui Pl Kinizsi (Pavel Chinezul) i-au
zdrobit pe otenii fiului nelegitim al lui Matia, tnrul Ioan Corvin, sprijinit i de episcopul
de Pcs i banderia sa.]
Nos capitulum ecclesie Quinqueecclesiensis memorie commendamus, quiod egregius
Iacobus Kwn dictus de Rosaal [Iacob (Jakab) Roszly] castellanus castri Quinqueecclesiensis coram nobis personaliter constitutus libere confessus extitit in hunc modum:
quomodo ipse quandam domum suam lapideam, Drakwlyahaza vocatam in civitate Quinqueecclesiensi fundatam, cui ab orientali fundus Benedicti Zabo [Benedict (Benedek) Szab],
meridionali et occidentali vie plaustrales communes, aquilonari vero plagis domus
rectoratus altaris Sancte Katherine virginis in ecclesia parochiali Sancti Bartholomei
apostoli in dicta civitate Quinqueecclesiensi fundata constructi contigue vicinari asseruntur,
quam quidem domum sive fundum generosa domina Iustina relicta condam Dragwlya
waywode cuidam Dionisio [Dionisie (Denes)] famulo suo ob servitiorum suorum merita in
perpetuum contulisse perhibetur, sed postmodum eodem Dionisio in crimine latrocinii
deprehenso et ob id iussu regie maiestatis per iudicem et iuratos cives huius civitatis
Quinqueecclesiensis, uti idem Iacobus Kwn retulit, laqueo mortis iuridice condempnato
eandem dom<um sive / aut fun>dum idem serenissimus dominus Mathias rex etc. [regele
Matia Corvin] acreverendus dominus Sigismundus episcopus huius ecclesie nostre Quinqueecclesiensis [Sigismund (Zsigmond) Ernuszt, episcop de Pcs] dicto Iacobo Kwn pro
fidelibus servitiis suis per notam dicti commisso criminis manifestam sub certis libertatibus
et privilegiis contulisset perhenniter possidendam egregiis Georgio de Gywla [Gheorghe
(Gyrgy) de Gyula / Gyulai] ac Iohanni [Ioan (Jnos)], Gregorio [Grigore (Gergely)] et
Michaeli [Mihail (Mihly)] filiis eiusdem ipsorumque heredibus et posteritatibus universis
pro ducentis florenis auri puri iam plene persolutis et perceptis dedisset et vendidisset iure
perpetuo et irrevocabiliter tenendam possidendam pariter et habendam simul cum cunctis
suis libertatibus et privilegiis, aliis etiam utilitatibus et pertinentiis ad eandem de iure
spectantibus et pertinere debentibus, quibus scilicet hactenus dictus Iacobus Kwn tenuisset
et possedisset, et signanter una sessione deserta penes dictum fundum curie a parte
meridionali habitam, nullum ius nullamve iuris et dominii proprietatem in eadem sibipsi
reservando, sed totum et omne ius ac omnem iuris et dominii proprietatem, si quod et quam
memoratus Iacobus Kwn in eadem domo qualitercumque imposterum habere speraret, in
prefatos Georgium, Iohannem, Gregorium et Michaelem de Gywla ac eorum heredes
transferens pleno iure harum nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. Datum
feria quinta proxima post festum nativitatis gloriosissime Virginis Marie. Anno Domini
Millesimo Quadringentesimo Octogesimo Nono (Pcs, 10 septembrie 1489).

Din cstoria lui Vlad cu Iustina (oficiat probabil n 1474-1475, primul ei so murind la
nceputul deceniului), ca de fapt din toate celelalte mariaje ale ei, nu au rezultat copii. A
fost poate chiar unul din motivele pentru care Matia i-a dat-o pe Iustina (n vrst de
aproximativ 30 de ani) de soie lui Vlad, n vreme ce el se pregtea s se cstoreasc
cu Beatrice, fiica regelui lipsit de scrupule al Neapolelui, controversatul i crudul

10

ALEXANDRU SIMON

Ferdinand de Aragon, bastardul lui Alfonso V, unul dintre vremelnicii aliai italici ai lui
Iancu (ambiioasa Beatrice s-a dovedit ns n curnd la fel de infertil ca Iustina)3.
Conta mai mult, n acea epoc cel puin, faptul c mariajul dintre Vlad III i Iustina
constituia o nou ncercare (pornit tot din nord) de reconciliere a ramurilor rivale ale
dinastiei Basarabilor, ntre Dneti (de care, pe linie patern, Iancu era legat, dei mai
puin strns dect i-ar fi dorit-o el ori mai apoi fiul su) i Drculeti (reprezentai la
acea vreme, n primul rnd, prin Vlad III epe, Radu III cel Frumos i viitorul Vlad IV
Clugrul, fiii lui Vlad II Dracul, victima lui Iancu). i mai important era c, prin cstoriile cu verioare primare ale monarhului huniad (una s-ar putea s fi fost mai mult
dect att), Vlad devenea (i, din ce se tie, a i rmas) singurul domn romn legat nu
doar o dat, ci de dou ori, prin aliane matrimoniale strnse de un rege (a doua oar
dup ce povestirile despre cruzimile i abuzurile sale se rspndiser). Din acest punct
de vedere, povestirile despre sadismul lui Vlad, acceptate ca atare i de adversarii
protectorului i paznicului su regal (povestiri la a cror rspndire Matia nsui contri3
Pentru ultimii ani din viaa lui Vlad epe, aciunile sale i contextul lor: t. Andreescu, Laction de
Vlad epe dans le sud-est de lEurope en 1476, n RESEE, XV (1977), 2, p. 259-272; Al. Simon, S nu ucizi
o pasre cnttoare: soarta unui fortissimus rei Christiane athleta n ochii Veneiei, n Pe urmele trecutului.
Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani, editori Susana Andea, I.-A. Pop, Al. Simon, Cluj-Napoca, 2009,
p. 159-169 (aici p. 161-162). n privina actului emis de capitlul din Pcs privind casa lui Vlad (achiziionat,
probabil, n timpul pregtirii campaniei regale anti-otomane din iarna 1475-1476, Pcs-ul aflndu-se la frontiera
sudic a regatului ungar propriu-zis): Sttny stredn Archv [Arhivele Naionale <Slovace>], Bratislava, [Secia] L,
Rody i panstav [Familii i neamuri], I. Rody (L-I), Rvay spolon archv rodu [Arhiva familiei Rvay], fond
Gyulay, 10. 25; 10 septembrie 1489; fotocopie: MOL, (Secia U) Diplomatikai Fnykpgyjtemny [Arhiva
copiilor fotografice, no. 260135]. Actul a fost identificat de Andrs Kubinyi (Mtys Kirly, Budapest, 2001,
p. 14-15; n englez Matthias Rex, Budapest, 2008, p. 39-40; de unde provin i principalele date asupra
Iustinei; profesorul Kubinyi susinea c Iustina a murit abia la sfritul secolului). Pe baza trimiterii regretatului
profesor (pentru prima dat n Matthias Corvinus: The King and the Man, n Between Worlds, I, Stephen the
Great, Matthias Corvinus and their Time (=Mlanges dHistoire Gnrale, NS, I, 1), edited by Lszl Koszta,
Ovidiu Murean, Al. Simon, Cluj-Napoca, 2007, p. 21-22), care ns, ca i ali cercettori (nu doar) maghiari,
nu cunotea cstoria ungar a lui Vlad de la 1462, am folosit sursa (spre exemplu n tefan cel Mare i Matia
Corvin. O coexisten medieval, Cluj-Napoca, 2006 [2007], p. 197, 296). Ea a rmas, din cte cunoatem, inedit;
actul neavnd un impact ungar direct i major (cel puin nu nainte de mediatizarea Pcs-ului, devenit i el capital
cultural european), fotocopia budapestan fiind de proast calitate, iar originalul de la Bratislava, paradoxal,
greu accesibil. Informaiile asupra celor implicai n vnzarea de la 1489 provin eminamente din studiile
asupra evenimentelor ungare din anii urmtori. A se vedea A. Kubinyi, Die Komitasgespannschaften im Jahr 1490
und das Problem der Thronfolge von Jnos Corvin, n idem, Matthias Corvinus. Die Regierung eines Knigreiches
in Ostmitteleuropa, Herne, 1999, p. 113-137; Gyrgy Szkely, A rendek vlaszton: a dinasztiavlts harcai
1490-1492 ben [Schimbarea ordinii n urma alegerii strilor: rzboiul dinastic dintre 1490-1492], Hadtrtnelmi
Kzlemnyek [Studii de istorie militar] (Budapest), CXVI (2003), 2, p. 427-456; Tibor Neumann, Bkekts
Pozsonyban orszggyls Budn: A Jagell-Habsburg kapcsolatok egy fejezete (1490-1492) (I-II) [Tratat de
pace la Bratislava Diet la Buda: contribuie la studiul relaiilor jagiellono-habsburgice. 1490-1492], Szzadok
[Secole] (Budapest), CLXIV (2010), 2, p. 335-372; CXLV (2011), 2, p. 293-347. Cstoria dintre Iustina i Vlad a
fost celebrat practic concomitent cu ncheierea negocierilor pentru cstoria lui Matia cu fiica lui Ferdinand.
Aceast coinciden i caracterul lui Ferdinand (dac despre Vlad se spunea c mnca ntre dumanii si trai n
eap, despre Ferdinand se zicea c-i mpiase adversarii executai i i aezase la o mas special amenejat n
palatul su), singurul monarh care, n urma interveniei papei Sixt IV, aceptase s se nrudeasc cu contestatul
Matia, ar putea fi relevante pentru natura relaiei dintre Matia i Vlad i totodat pentru natura lui Matia
(pentru cstoria neapoletan a regelui i complicaiile aferente acesteia, Ferdinand fiind principalul adversar italic
al Veneiei: Szabacs de Vajay, Un ambassadeur bien choisi: Bernardius de Frangipanus et sa mission Naples, en
1476, n The man of many devices who wandered full many ways: Festschrift in Honor of Jnos M. Bak, edited by
Balzs Nagy, Mrcell Sebk, Budapest, 1999, p. 550-557; Pter E. Kovcs, Magyarorszg s Npoly politikai
kapcsolatai a Mtys-korban [Relaiile politice dintre Ungaria i Neapole n vremea lui Matia], n Tanulmnyok
Szakly Ferenc Emlkre, editori Pl Fodor, Gza Plffy, Istvn Gyrgy Tth, Budapest, 2002, p. 229-247. Iar cu
accent pe Ferdinand: Ernesto Pontieri, Ferrante dAragona, re di Napoli, Napoli, 1969; Alan Ryder, Ferdinando I
(Ferrante) dAragona, re di Napoli, n Dizionario Bibliografico degli Italiani (Roma), XLVI (1996), p. 174-197.

SOIILE UNGARE ALE LUI VLAD III EPE

11

buise, n ajunul cstoriei huniado-drculeti din 1462, el ludndu-se cu sngeroasele


reuite ale lui Vlad mpotriva turcilor), trebuiesc privite altfel, i nu n sensul unei
defimri coordonate de Matia (al crui caracter putea acomoda i aceast variant).
Dac a existat cu adevrat o campanie de propagand anti-Dracula, n spatele ei nu a
stat Matia, ci probabil marele su duman, Frederic III (care n-a pierdut vreodat ocazia
de a profita de pe urma greelilor lui Matia), secondat, poate, n plan rsritean de
tefan III al Moldovei (ridicat n locul dunrean al lui Vlad). n cele din urm, n
raport cu cei mai importani vecini cretini ai si, Matia i tefan, Vlad a avut dou
defecte majore care i-au afectat dramatic cariera i imaginea. n primul rnd, Vlad i-a
pierdut tronul, pe cnd Matia i tefan III i le-au pstrat timp de decenii (n vreme ce
cruzimile lor, n Transilvania la 1467-1468 sau n Boemia n anii urmtori, n cazul lui
Matia sau, spre exemplu, n ara Romneasc, n anii 1470 i la nceputul anilor 1480,
n cel al lui tefan, nu au fost mai mici dect ale lui Vlad). n al doilea rnd, el nu a avut
abilitatea diplomatic necesar supravieuirii politice pe plan local i regional4.
4
Despre Dneti i Drculeti, n contextul originii valahe (transalpine) a unei pri din familia lui Iancu i
Matia i al preteniilor i ambiiilor lor de la sud de Carpai, vezi i Al. Simon, Antonio Bonfinis Valachorum
regulus: Stephen the Great, Transylvania and Matthias Corvinus, n Between Worlds, I, p. 205-224. ntruct nici
din celelalte cstorii Iustina nu avea copii, iar cstoria ei cu Vlad a avut loc abia pe la 1474-1475, Mircea (?) i
Vlad, cei doi fii legitimi ai domnului cunoscui pn acum, i aflai la nceputul anilor 1480 n suita regal (Vlad),
respectiv n cea a apropiatului lui Matia Corvin, Johann (Jan) Filipecz, episcopul Oradiei, proveneau foarte
probabil din prima cstorie huniad a lui Vlad III, fiind crescui n laboratorul domnesc de la Buda (orientativ:
Ferenc Forgach, Rerum Hungariciarum sui temporis commentarii libri XXII, Bratislava-Kosice, 1788, p. 274-275;
M. Cazacu, Dracula, Paris, 2004, p. 229-237; n mod interesant, cele mai clare informaii privind situaia nainte
de moartea lui Matia acestor fii ai lui Vlad provin din mediile moldave i ruseti legate de Buda prin aliana
tripartit ncheiat ntre Matia, Ivan III al Moscovei i tefan III al Moldovei la 1482-1483). Din pcate, nu
putem spune nimic despre vrsta lor, foarte important pentru cunoaterea primei cstorii a lui Vlad. Ei
trebuie s fi fost destul de tineri la nceputul deceniului nou (ceea ce ar nsemna c se nscuser spre 1470 i
c Vlad nu s-a desprit de prima sa soie ungar pn la moartea ei), de vreme ce, dincolo de problema intern i
extern reprezentat de Vlad III, tefan III i Matia se vedeau nevoii s apeleze, n anii 1480-1482, la soluii
domneti cum erau Mircea, fiu de curv, sau fostul clugr Vlad. Pentru perspectiva clasic asupra
legendei negre a lui Vlad epe: erban Papacostea, Cu privire la geneza i rspndirea povestirilor despre
faptele lui Vlad epe, n Rsl, XIII (1966), p. 159-167. Un fapt major a fost ns constant neglijat: Frederic III
i anturajul su au acceptat i rspndit la rndul lor legenda neagr (vezi i Thomas Ebendorf, Chronica
regem Romanorum (Monumenta Germaniae Historica, I, NS, 18), ediie Harald Zimmermann, II Hannover,
2003, p. 925-926): un lucru contrar intereselor mpratului, dac inem cont c legenda era rodul propagandei
fcute de impostorul ungar de origine joas valah, pe care Frederic dorea s-l rpun (vezi i Al. Simon,
Refacerea trecutului dorit: ipostaze medievale, moderne i contemporane ale unui monarh, n Anuarul Institutului
de Istorie George Bariiu (Cluj-Napoca), L (2011), p. 75-86). Explicaia acestui paradox este cel mai probabil
dubl. Pe de o parte, majoritatea celor spuse despre Vlad erau adevrate. Pe de alt parte, legturile
matrimoniale dintre Vlad III i Matia i originea lor valah, forma, pe fundalul faptelor lui Vlad, un ansamblu
compromitor pentru rege (ambii cronicari regali, Ioan / Jnos Thurczy, reprezentantul nobilimii tradiionale
ungare, la 1488, i, n anii urmtori, umanistul, Antonio Bonfini, adus n Ungaria de regina Beatrice, au trecut
sub tcere faptul c Matia contractase dou cstorii cu Vlad, chiar i una prnd s fie prea mult). Din aceast
ghear de imagine, Matia Corvin scpa parial, doar pentru c l arestase pe voievodul transalpin. ansa de
imagine a lui Matia a fost c, de la sfritul lui 1463 i pn la 1470, relaiile sale cu Frederic au fost predominant
bune (datorit acordului de la Wiener Neustadt) i c n deceniile care au urmat Matia a reuit s gseasc nu
puini susintori ntre adversarii germani ai mpratului (n general: Karl Nehring, Matthias Corvinus, Kaiser
Friedrich III. und das Reich. Zum hunyadisch-habsburgischen Gegensatz im Donauraum, Mnchen, 19892). n ceea
ce-l privete pe tefan: atacul su mpreun cu otomanii de la 1462, asupra Chiliei (vezi recent Ovidiu Cristea,
Prieten prietenului i duman dumanului: colaborri militare moldo-otomane n timpul domniei lui tefan cel
Mare, n Putna, ctitorii ei i lumea lor, [editor O. Cristea], Bucureti, 2011, p. 75-84, aici p. 78-80), apoi
reinerile sale din anii 1470 vizavi de Vlad (ca exemplu din 1476: Hurmuzaki, XV-1, no. 100, p. 92) i, nu n
ultimul rnd, calea pe care legenda lui Dracula s-a rspndit n mediul ortodox (pentru aceste rspndiri,
vezi: M. Cazacu, Aux sources de l'autocratie russe. Les influences roumaines et hongroises, XVe-XVIe sicles,
n CMRS, XXIV (1983), p. 7-41; idem, LHistoire du prince Dracula en Europe centrale et orientale au XVe sicle,

12

ALEXANDRU SIMON

THE HUNGARIAN WIVES OF VLAD III THE IMPALER (DRACULA):


THE ROLE, IMPACT AND RECEPTION OF MEDIEVAL ALLIANCES AND RIVALRIES
(Summary)
Keywords: Vlad III the Impaler, political marriage, diplomatic skills, Matthias Corvinus
Vlad III the Impaler of Walachia (Dracula) is usually believed to have been married to one
close relative of king Matthias Corvinus of Hungary (either a half-sister or a cousin of the
monarch). New and old sources reveal however that Vlad III was married in fact twice to a close
relative of Matthias (the first time in 1462 and the second time around 1474-1475). These two
marriages thus re-open the controversial question of the spread and nature of the late medieval
stories on Draculas cruelties. Given also the fact that these stories were accepted and developed
by the entourage of the kings arch-enemy, emperor Frederick III of Habsburg, it becomes
unlikely that Matthias was the master-mind behind these stories in order to cover up his own antiOttoman failures of 1461-1462. In the end, in relation to his most important Christian neighbours,
Matthias and Stephen III of Moldavia, Vlad had two fatal flaws that dramatically affected his
career and his image: he lost his throne, whereas Matthias and Stephen managed to retain theirs
for decades (while their cruelties, in Transylvania in 1467-1468 and in Bohemia in subsequent years, in
Matthiass case, and, for instance, in Walachia in the 1470s and early 1480s, in Stephen IIIs case,
were by no means less excessive than those of Vlad), and he lacked the diplomatic skills needed
to survive on local and regional level.

Genve, 19962) nu contureaz imaginea unui binevoitor fa de Vlad epe. tefan III al Moldovei l-a asumat
pe Vlad III al rii Romneti doar n urma interveniilor regelui Matia Corvin, din lips de alternative transalpine
mai bune ori din raiuni de imagine, n relaie cu Veneia (vezi i Al. Simon, The Costs and Benefits of AntiOttoman Warfare: Documents on the Case of Moldavia (1475-1477), n RRH, XLVIII (2009), p. 37-53). La
trecerea dintre secolele XV i XVI (n anul 1502 spre exemplu), poate i din cauza abilitii excesive a lui
tefan III ntre cruce i Turc (n special n cursul noului rzboi veneto-otoman nceput la 1499), atenia acordat de
veneieni succeselor lui Vlad III epe, din 1461-1462, o depea pe aceea dat Vasluiului: este cazul inventarelor cruciate ntocmite de ctre Marino Sanudo cel Tnr n Le vite dei dogi sau n ai si I diarii
(orientativ, vezi Le vite dei dogi (1474-1494), ediie Angela Caracciolo Aric, I, Padova, 1989, p. 218-219;
I diarii; IV, Aprilie 1501-Marzo 1503, editor Nicol Barozzi, Venezia, 1880, col. 325).

DANIEL MIREA*

CRONOLOGIA DOCUMENTELOR LUI VLAD VV. NECATUL

Pe o baz documentar ce nu a fost nicicnd mai larg, mai bine editat i mai la
ndemn ca acum, fost-au gndul mieu acela de a aborda anumite aspecte privitoare
la sfatul domnesc al rii Rumneti. La documentele din vremea domniei lui Vlad vv.
necatul (1530-1532) am constatat schimbri n dregtorii mult mai numeroase dect la
ali domni, ceea ce vine n contradicie cu caracterul stabil al acestei domnii. Boierii l-au
cerut domn la Poart, l-au adus n ar i i-au fost credincioi, iar pe cei mai muli dintre
ei, tnrul Vlad vv. i-a inut n dregtorii i rspltit dup fapte i posibiliti. Legtura
dintre boierii din sfat i domn a fost una de loialitate i sprijin reciproc. Atras de frecvena schimbrilor n dregtorii, am cutat mobilul lor. A ieit la lumin o situaie care a
ocupat cu repeziciune locul central al cercetrii. Am constatat c unele date puse de
dieci nu se verific. Acest lucru fusese observat i de editorii documentelor acestui domn,
publicate mpreun mai nti n colecia Documente privind Istoria Romniei (DIR)1, apoi
n Documenta Romaniae Historica (DRH)2. Alte datri, propuse chiar de editori, le-am
gsit ca fiind insuficient ntemeiate. A trebuit s constat i c, odat cu adncirea cercetrii, problemele iau amploare.
n deceniile ce s-au scurs de la editare, cronologia din DRH nu a ridicat probleme,
rmnnd valabil pn azi. Datele stabilite de editori au fost acceptate i folosite n
istoriografie ca atare. Problemele legate de cronologia documentelor nu sunt evidente,
motiv pentru care a lipsit oarecum i stringena rezolvrii lor. Ele trebuie mai nti
depistate i formulate ca atare, cci abia dup identificarea unei situaii ca fiind problematic se impune i necesitatea soluionrii ei, se pot cuta modaliti i strategii de
rezolvare.
n rndurile de mai jos voi arta (1.) care sunt problemele pe care le ridic
cronologia de azi a documentelor date de Vlad vv. necatul i voi da (2.) o soluie de
rezolvare a lor. Rezultatul va fi o alt cronologie dect cea actual, una pe care o voi
prezenta cititorului din convingerea c este mai apropiat de cea real, care a fost aievea
i a crei corect i complet gsire rmne un ideal. Unele dintre problemele abordate
aici pot fi ntlnite i la cronologiile documentelor altor domni, astfel c ele sunt
relevante i dincolo de acest studiu de caz.
*

Humboldt-Universitt din Berlin.


DIR, seria B. ara Romneasc, veacul XVI, vol. II (1526-1550), comitetul de redacie Ion Ionacu et al.,
redactor resp. Mihail Roller, Bucureti, 1951, doc. nr. 79-115, mai puin doc. nr. 86, n total 36 de documente.
2
DRH, seria B, vol. III (1526-1535), ntocmit de Damaschin Mioc et al., Bucureti, 1975, doc. nr. 92-136,
mai puin nr. 97 (dat de j. Barbul (II) Craiovescul m. ban) i nr. 131, al crui emitent poate fi i Vlad Vintil vv.,
n total 42 de documente.
1

Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol, t. XLVIII, 2011, p. 1333

14

DANIEL MIREA

Indispensabile cercetrii de fa sunt cteva precizri de nceput, care i arat


totodat i limitele: 1. Metoda folosit este cea a criticii istorice. n planul criticii diplomatice, studiul nu adaug nimic la cele spuse pn azi; 2. M voi ocupa numai de documentele zise interne ale acestui domn. Datarea documentelor considerate externe, multe
fr dat sau doar parial datate, este dependent n bun parte de datarea celor interne.
Aadar, se impune oricum, ca prioritar, abordarea mai nti a celor interne; 3. Editorul,
punnd prin munca sa documentul sub ochii cititorului, deschide calea, este nceptor de
drum. Stabilirea cu mai mare exactitate a datei unui document este datoria i privilegiul
celor venii mai trziu pe acest drum. Acestora le revine sarcina de a ti referitor la
critica (istoric a) documentului cel puin tot att ct a putut ti i editorul n momentul
efecturii acelei critici. Ct a tiut editorul, se poate numai presupune, dar pregtirea i
experiena acumulat pe trmul criticii diplomatice arat nivelul nalt al acelor cunotine. C acest nivel este legat de o pregtire special, de o experien i de aptitudini
strict personale, deci imposibil de atins, cu tot avantajul adus de sporul de informaii
acumulat n perioada scurs de la editare pn azi, se nelege de la sine.
Informaii legate de domnia lui Vlad vv. necatul pot fi gsite n multe lucrri cu o
tematic mai larg. Studiile speciale ce i-au propus s abordeze evenimente i aspecte
ale acestei scurte domnii au fost ns puine3. Din fericire, numrul documentelor
pstrate din domnia lui a crescut continuu, lrgindu-se astfel baza documentar. Pe
lng cele 42 de documente editate n colecia DRH, ntre timp au mai fost depistate i
publicate nc ase4.
Cele 42 de documente i-au gsit locul n DRH dup criteriul cronologic. Dei
38 dintre ele au vleatul n dat, doar 34 au i fost datate dup vleat. La opt documente
(patru cu vleat, patru fr vleat) datarea s-a fcut dup alte criterii i anume: dup
marele logoft a fost datat unul, dup divan trei, dup domn i vleatul
probabil unul, dup domn, sfat i locul de emitere unul, dup domn i marii
dregtori unul i din domnia lui Vlad necatul un document5. Rezultatul de
ansamblu este cronologia actual6. Ca oricare alt cronologie ea este un construct,
avnd la baz criteriile de datare cu care editorii au operat.
3
La Iai a aprut cel mai valoros dintre studiile legate de acest domn. El a ieit acum aproape apte
decenii din pana lui Dumitru Ciurea, Domnia lui Vlad Vod necatul (Iunie 1530 Octombrie 1532), n CI,
anul XVII, Iai, 1943, p. 252-265; studiul a fost precedat de un scurt articol al lui Ilie Minea, Sfetnicii lui Vlad
Vod necatul (1530-1532), n CI, anul XIII-XVI, nr. 1-2, 1940, p. 714-715; Ion Donat, Cu privire la domnia
lui Vlad necatul, n SMIM, vol. IX, 1978, p. 117-123; n anii din urm, ca parte a unei ample lucrri,
Constantin Rezachevici a abordat i aceast domnie (Cronologia critic a domnilor din ara Romneasc i
Moldova ante 1324-1881, sec. XIV-XVI, vol. I (= Enciclopedia domnilor romni, I), Bucureti, 2001, p. 183-185).
4
Vezi: 1. Nicolae Chipurici, Documente inedite din sec. al XVI-lea la F.A.S. Mehedini, n RA, vol. XLII,
1980, doc. nr. 1, p. 67, o trad. din 9 aprilie 1746 a unui doc. datat 13 septembrie 7039/1530; 2. Petronel Zahariuc,
O biseric veche din Bucureti i neamul Doamnei Anca, n Vocaia istoriei. Prinos profesorului erban
Papacostea, vol. ngrijit de O. Cristea, Gh. Lazr, Brila, 2008, p. 697-701, orig. i trad., doc. cu data 6 martie 7040
(meniune n DRH, B, vol. III, doc. nr. 122, p. 196); 3. Pavel M. Florea, Noi documente munteneti din secolul
al XVI-lea, n Hrisovul, vol. XIV, Bucureti, 2008 (anul de pe copert, dar vol. a aprut n primvara anului
2009), doc. nr. 2, p. 252-253, orig. i trad., doc. datat 27 iunie 7040/1532; 4.-5. Doc. publicate de D. Nastase,
F. Marinescu, Les actes roumains de Simopetra (Mont Athos). Catalogue sommaire, Athenes, 1987, doc. nr. 15
(datat 21 mai 1531) i nr. 17 (datat 17 aprilie 1532), p. 17; 6. Boko I. Bojovi, Chilandar et les pays roumains
(XVe-XVIIe sicles) Les actes des princes roumains des archives de Chilandar (Mont-Athos), Paris, 2010,
doc. nr. 17, p. 176-180. Domnia sa fcuse cunoscut anterior existena actului n Chilandar et les pays
roumains, n nchinare lui Petre . Nsturel la 80 de ani, ngrijit de I. Cndea, P. Cernovodeanu i Gh. Lazr,
Brila, 2003, p. 144.
5
Vezi DRH, B, vol. III, doc. nr. 94, nr. 98, nr. 134, nr. 136, nr. 111, nr. 99, nr. 100 i nr. 103.
6
Prin alctuirea cronologiei documentelor unui domn neleg operaia de ordonare a lor dup criteriul
scurgerii timpului, din trecut spre prezent. Aceast niruire vrea s reconstituie azi succesiunea n care doc. au

CRONOLOGIA DOCUMENTELOR LUI VLAD VV. NECATUL

15

mprejurrile n care Vlad vv. numit n timpul vieii cel Tnr, iar dup
moarte necatul a ajuns domn al rii Rumneti sunt redate sumar n cronica rii:
Moise-voievod a rmas n scaun un an i jumtate. Apoi l-a omort pe vornicul
Neagu i pe postelnicul Drgan i pe ali boieri. Unii din ei au fugit i s-au dus la sultan
i au uneltit ca s-l scoat din scaun i au adus domnia lui Vlad-voievod. Prinznd de
veste, a fugit Moise-voievod n ara Ungureasc7. Domnia lui se ncadreaz ntre post
22 mai 7038/1530, ultimul document cunoscut azi8 dat de Moisi vv. naintea fugii n
Ardeal, i ante 8 octombrie 1532, data la care ajungea la Braov tirea c Vlad vv.
murise9. Se tie c el a fost fiul altui Vlad vv. cel Tnr (Vldu vv., domn 1510-1512)
i al doamnei Anca. A avut o sor, Dragosina, i se presupune c ar fi avut i un frate,
Dragomir Clugrul, ajuns i acesta domn al rii Rumneti10. Soia lui Vlad vv. necatul
a fost doamna Ana11.
1. Problemele legate de cronologia actual a documentelor lui Vlad vv. necatul
sunt multe i, cum se va vedea, deloc simple.
1.1. Una dintre problemele majore este alternana dregtorilor12 n sfatul domnesc.
Dei s-au acceptat alternane pentru o serie de documente, editorii afirm, totui, c
dregtorii titulari la datele respective ar fi de fapt alii dect cei care apar n documente.
Astfel, n documentul datat 5 noiembrie 7040/153113, n sfat apar jupan Drghici mare
vornic i jupan erban fost vornic, dar editorii constat c: n acest timp n alte
documente j. Drghici apare ca fost mare vornic, iar j. erban ca m. vornic14. ntr-un
fost emise odinioar de cancelaria domneasc n acel timp. O cronologie rmne prin chiar natura ei deschis,
ea se completeaz organic cu fiecare nou doc. ori informaie i se verific n mod continuu prin acestea.
Cronologia real va rmne pentru totdeauna incomplet, cci nu toate doc. date atunci s-au pstrat i nu la
toate doc. ajunse pn la noi de la acel domn se va putea stabili cu absolut certitudine data.
7
Virgil Cndea, Letopiseul rii Romneti (1292-1664) n versiunea arab a lui Macarie Zaim, n
SRdI, tomul 23, nr. 4, 1970, p. 685.
8
DRH, vol. III, doc. nr. 91, p. 145-147.
9
Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt in Siebenbrgen, Bd. II, Kronstadt, 1889, p. 273,
rndurile 22-27.
10
Vezi Istoria Romnilor, vol. IV, Bucureti, 2001, p. 422, unde se afirm c Vlad (al V-lea) necatul a
fost frate cu Radu (Dragomir) Clugrul. n Plana Genealogia Basarabilor, ataat volumului, domnul
este ns dat ca Vlad VII necatul, iar un voevod cu numele Radu Clugrul nu apare nicieri. Vezi n
acest sens C. Rezachevici, Cronologia critic a domnilor, vol. I, Plana I4. Basarabii (4): Ramura
Drculetilor de la Vlad Clugrul, Mircea Ciobanul i Vlad cel Tnr.
11
n aceeai Istoria Romnilor, vol. IV, p. 421, se afirm c Vlad vv. necatul ar fi fost cstorit de
dou ori. n Fig. 85 a fost reprodus fotografic un sigiliu reprezentnd bustul lui Vlad necatul i al soiei
sale, aplicat pe o scrisoare din 18 iul. 1530 adresat braovenilor (n Lista ilustraiilor, p. 825, se arat c
reproducerea s-ar fi fcut dup lucrarea lui Dan Cernovodeanu, Lvolution des armoiries des pays Roumains
depuis leur apparition jusqu nos jours (13e-20e sicles), II, Paris, 1997). Tot la p. 421 mai aflm ns i c:
n septembrie 1532, Vlad voievod, care nc din anul anterior se cstorise cu Ana, o fiic a lui Petru Rare,
s-a necat n Dmbovia. Domnul are la dispoziie o matri (matrice) sigilar n care este reprezentat alturi
de soia pe care ar fi avut-o ante 18 iulie 1530, iar n anul 1531 se cstorete cu Ana. Un doc. dat la 18 iulie 1530
ctre braoveni nu am aflat nc.
12
Prin alternan neleg: 1. suplinirea pentru scurt timp a titularului de ctre un alt dregtor, care i
este subordonat (dregtor al 2-lea) sau de ctre unul care a fost cndva dregtor titular n aceast dregtorie
(fost dregtor). Fostul dregtor mai ales n cazul celor ce sunt numii jupani n sfatul domnesc poate aprea
n sfat i independent de dregtorul titular; 2. apariia simultan n acte a doi dregtori (cnd unul, cnd altul)
ce par a fi titulari de rang egal n aceeai dregtorie (de pild, pentru stolnic n ara Rumneasc n sec. al 16-lea,
spre sfritul domniei lui Alexandru vv. Mircea ori n cea a lui Alexandru vv. cel Ru, pentru sptar n vremea
lui tefan vv. Surdul, pentru vistier la nceputul domniei lui Petru vv. Cercel sau a lui Mihail vv. Viteazul).
Alternanele n sfat sunt, cel puin pentru acest secol, doc. o arat cu prisosin, o realitate n modul de
funcionare a acestei instituii.
13
DRH, B, vol. III, doc. nr. 119, p. 192-193.
14
DRH, B, vol. III, p. 193, nota 1.

16

DANIEL MIREA

alt document, datat 14 iulie 7040/153215, apar n sfat Radul comis i Vintil stolnic, dar
se remarc i aici c n acest timp mare comis era Staico intescul i mare stolnic,
Staico al lui Prvan16. Nici nu-i de mirare c documentele date la 5 noiembrie 1531 i
14 iulie 1532 ridic probleme. Ele se afl ntr-o situaie special n cadrul cronologiei
documentelor lui Vlad vv. necatul, situaie care a atras atenia, dar nu a fost cercetat
mai ndeaproape. Specificitatea ei const n aceea c din ambele zile s-au pstrat i alte
documente, n care sfatul domnesc este ns unul diferit. Avem aici, pentru fiecare zi n
parte, cazul unei alternane n dregtorii n aceeai zi.
i n alte cazuri ntre data din act i componena sfatului domnesc exist inadvertene. La documentele date la 28 mai 7040/153217 i 14 iulie 7040/153218, editorii
afirm pentru fiecare document n parte c: Dup sfat, pare a fi din 1531. Care este
valoarea de adevr a unor asemenea afirmaii ntr-un volum din DRH? Care au fost
argumentele care au dus la concluzia c documentele trebuie datate dup vleatul lor din
anul 1532 i nu din 1531, cum par a fi? De ce doar par a fi, fr s fie? Dac s-au
ivit ndoieli, ndoieli ce au trebuit s fie exprimate prin note, de ce ele nu sunt artate
cititorului, fie i sumar, aa cum s-a procedat spre exemplu n seria A a coleciei, cci nu
este locul ntr-o colecie de documente de a le arta mai n amnunt. Asemenea informaii suplimentare slujesc att documentului, ct i coleciei, ele sunt orientative
pentru cititor. Acesta ar putea beneficia de experiena acumulat de editori i ar putea fi
atenionat asupra unora dintre multiplele probleme pe care le ridic documentele.
Dac pentru documentele de mai sus trebuie acceptate notele puse, ceea ce s-a i
fcut, alta este situaia n cazul actului dat la 18 aprilie 7039/153119. Prin el domnul
ntrete cinstitului vlastelin i primului sfetnic jupan Drghici mare vornic mai
multe sate. Primul dintre martorii din sfatul actului este chiar beneficiarul, j. Drghici
Vintilescul m. vornic. Editorii accept i aici data, dar nu sunt de acord cu componena
sfatului domnesc i afirm categoric: n acest timp mare vornic era erban20. Oare nu
a tiut Vlad vv. necatul cine era atunci m. vornic i prim sfetnic i au tiut peste sute de
ani mai bine editorii? Editorii au tiut cine era m. vornic din alte documente, unele
datate n parte chiar de ei, numai c rezultatul (i.e. cronologia) nu corespunde ntru totul
cu coninutul actelor i nu se verific, de unde apare necesitatea unor asemenea note
explicative. Dar notele, n loc s limpezeasc o situaie nu tocmai clar, o las tot ca
mai nainte, iar pe cititor, cu nedumeriri.
Documentele cu datri problematice sunt cele cu nr. 112, nr. 119, nr. 123, nr. 126
i nr. 127. Unele dintre datri nu se verific nici prin tirile din alte izvoare. Iat cum:
1.2. n timpul domniei lui Vlad vv. necatul s-au petrecut evenimente care au lsat
urme documentare ce sunt de folos i pentru cercetarea de fa. Unul dintre ele este
ducerea la sultan n anul 1532 a ceea ce era considerat la Poart tributul necredincioilor rii Rumneti. Relatrile n legtur cu evenimentele ntmplate n
timpul acestei deplasri sunt sumare, ns suficiente i de aa natur nct se poate
urmri modul n care ele se ncadreaz n cronologia actual a documentelor.
tiri ne d cunoscuta scrisoare a lui Vlad Vintil vv. adresat lui Stephan Bathory
de Somly, datat Fwresth, 22. die Junii A. D. 1533. Ea a fost publicat la noi n
15

DRH, B, vol. III, doc. nr. 128, p. 203-204.


DRH, B, vol. III, p. 204, nota 1.
17
DRH, B, vol. III, doc. nr. 126, p. 200-202.
18
DRH, B, vol. III, doc. nr. 127, p. 202-203.
19
DRH, B, vol. III, doc. nr. 112, p. 177-179.
20
DRH, B, vol. III, p. 178, nota 1.
16

CRONOLOGIA DOCUMENTELOR LUI VLAD VV. NECATUL

17

colecia de documente scoas de Andrei (Endre) Veress21. Asupra ei s-au oprit mai n
amnunt, ntre alii, D. Ciurea22 i I. Ionacu23. Se amintesc voievodului Transilvaniei
incidentele petrecute cu aproape un an n urm. nsrcinai cu ducerea tributului au fost
jupanii Theodor din Drgoeti, mare logoft, i erban din Izvorani, vornic, specificrile dregtoriilor fiind pentru cercetarea de fa de cea mai mare importan. Urmrind
itinerarul campaniei sultanale, reiese c, dup ce pleac la 26 aprilie din Istanbul,
Sleyman este la 4 mai n Adrianopol (unde rmne 12 zile), la 23 mai n Plovdiv, la
2 iunie n Sofia, sosete la 11 iunie la Ni, la 25 iunie la Belgrad, trece apoi rul Sava i
ine la 3 iulie 1532 divan24. Hotrrea luat, aceea de a duce tributul per Hungariam,
trebuie pus n legtur cu mai multe circumstane, ns cea mai important dintre ele
este locul n care se afla sultanul. Se tia bine n ar unde se afla el, dac ajunsese la
Sofia sau nu25. Campaniile lui Sleyman Kanun spre Ungaria pn la acea dat urmaser
itinerarul Istanbul-Adrianopol-Plovdiv-Sofia-Ni-Belgrad. Acestea erau puncte fixe pe
drumul cel mai accesibil ctre inta aleas. Abia la Belgrad el se ramific n funcie de
scopul precizat al fiecrei campanii. Domnul i boierii tiau acest lucru i, anticipnd
timpul necesar pentru parcurgerea distanei dintre boieri i sultan, dar i viteza de
deplasare a sultanului, au ales drumul prin ara Ardealului i prin Banat. Acest fapt
arat c predarea tributului s-a fcut cu siguran la nord de Ni, cci altfel trecerea s-ar
fi putut face direct peste hotarul rii Rumneti, prin locuri cu att mai sigure cu ct este
vorba de trimiterea tributului ctre sultan, i nu era necesar alegerea drumului (mai
nesigur cum se vede) prin Ardeal. Actul de predare a tributului s-a fcut la o dat necunoscut nc, dup itinerarul sultanal post 12 iunie 1532. Din scrisoarea lui Vlad vv. Vintil
i din afirmaiile lui Gritti, cum c Tudor logoft totdeauna venea cu banii haraciului i-i preda la Poarta Fericirii26, crezusem iniial c el mpreun cu j. erban au
dus tributul la sultan. Din documentul publicat recent de Pavel M. Florea, dat la 27 iunie
7040/1532, n care j. Theodor apare ca martor27, reiese c el era n acest timp n ar; la
21
Acta et epistolae relationum Transylvaniae Hungariaeque cum Moldavia et Valachia, vol. primum
1468-1540 (= Fontes Rerum Transilvanicarum, IV; = Aktk s levelek Erdly- s Magyarorszg Moldovval
s Havasalfldvel val viszonyhoz, els ktet (1468-1540), Kolozsvr/Budapest, 1914, No. 196, p. 235-236.
Redau pasajul care intereseaz aici: dum et quando potentissimus Caesar Turcorum Austriam invaserat
preadecessor, videlicet Wlad waiwoda Transalpinensis, tributum regni nostri Transalpinensis ipsi Caesari
Turcorum medio nonnullorum bojaronum nostrorum, videlicet Theodoro Supremo Logoffetho et Serban
udvornicis per Hungariam mittere decreverat, cum vero ad civitatem regiae Karansebes pervenissent, tunc
ipsi civitatenses ab eis mille florenos acceperant sub eo colore, quod ipsos comitare velint, quo usque cum
tributo illo ad Caesarem pervenire possint.
22
Domnia lui Vlad Vod necatul, p. 263-264.
23
Biserici, chipuri i documente din Olt, vol. I, Craiova, 1934, p. 157.
24
Joseph von Hammer-Purgstall, Geschichte des Osmanischen Reiches (= Verffentlichungen der
Hammer Purgstall Gesellschaft, hrsg. v. Franz Sauer, Reihe A, Werke I), Einleitung und Bibliografie
Dr. Herbert W. Duda, Bd. 3, Graz, 1963 (reprint), p. 665-666.
25
Vezi pe lng cunoscuta scrisoare a lui Neacul din Cmpulung, din care reiese cum circulau
asemenea tiri, i scrisoarea lui Staico logoft ctre braoveni: dau tire domniei voastre c acum Duminec
ni-a sosit omul dela Nicopole i ne spune c marele mprat a plecat i sa apropiat de Sofia, iar baalarii au
plecat nainte cu otile, pe Dunre n sus, spre Smedorova. (I. Bogdan, Documente privitoare la relaiile
rii Romneti cu Braovul i cu ara Ungureasc n sec. XV i XVI, 1413-1508, vol. I, Bucureti, 1905,
doc. CCXLIV, p. 299-300.)
26
Aurel Decei, Aloisio Gritti n slujba sultanului Soliman Kanun, dup unele documente turceti
inedite (1533-1534), n SMIM, vol. VII, 1974, p. 153.
27
O scurt i cuprinztoare definiie a noiunii de martor la O. Sachelarie i N. Stoicescu (coord.), Instituii
feudale din rile romne. Dicionar, Bucureti, 1988, p. 283: sinonim vditor (subl. autorilor nota mea, D.M.).
Persoan care asist la un fapt i l atest. Un doc. are sfat domnesc nu pentru a fi mai credibil, o dovad n
plus a celor scrise. Martorii apar din felurite motive, uneori legate doar de natura actului i mai puin de
persoan sau dregtorie. Ei apar ns ntotdeauna pentru c aveau o legtur specific cu acel act i pentru c

18

DANIEL MIREA

fel la 14 i la 21 iulie 153228 i n documentele urmtoare. Dac tributul s-a nmnat post
12 iunie i dac j. Theodor se afla la 27 iunie n Bucureti, atunci nu el a putut duce tributul
la sultan mpreun cu j. erban. Dup incidentele descrise n scrisoare, j. Theodor trebuie s
se fi desprit de j. erban i s fi revenit n ar. Aceast perioad se ncadreaz n
cronologia documentelor, cci ntre 28 mai i (acum) 27 iunie 1532 nu avem documente cu
sfat domnesc. Numai c, n documentele date la 28 mai i 14 iulie 1532 j. Theodor apare ca
fost mare logoft, ceea ce nu corespunde cu coninutul scrisorii lui Vlad Vintil vv., n
care se afirm clar c j. Theodor/Tudor a dus tributul n calitate de mare logoft
(Supremo Logoffetho). Tot n aceste documente j. erban apare ca mare vornic, n timp
ce n scrisoare el este numit simplu vornic (udvornicis). Este puin probabil ca marele
logoft s fie numit explicit astfel n scrisoare, iar marele vornic s fie numit doar
vornic. Aceste dou documente ce ncadreaz data din scrisoare sunt i cele ce par a fi
din anul 1531, dar au fost datate din 1532. Documentele date la 23 aprilie, 2 mai, i
acum cel de la 27 iunie 1532 l arat pe j. Theodor ca m. logoft, ceea ce corespunde
cu coninutul scrisorii. Un indiciu c j. erban este cel care a dus tributul este faptul c
reapare printre martorii din sfat, deci se afla din nou n ar, abia la 16 august 153229.
Jupan Hamza ban, alt boier numit n scrisoare, apare n sfat la 27 iunie, la 14 iulie,
apoi i la 16 august i 18 septembrie 1532, deci el nu l-a nsoit pe Aloisio Gritti pn la
Buda, unde acesta sosete la 6 sau 7 iulie 153230, i nu a luat parte la asediul cetii Gran
(nceput n august i ncheiat n ultima decad a lui septembrie cu insuccesul
asediatorilor).
1.3. Pentru rezolvarea problemelor artate mai sus, este indispensabil a privi mai
ndeaproape alternanele din sfatul domnesc. Care sunt boierii care alterneaz i n care
dregtorii? Ei sunt urmtorii:
n dregtoria de mare vornic: j. erban apare la data de 15 i 25 iunie, 6 iulie, 13 septembrie, 4 octombrie, 15, 16 i 27 noiembrie 1530, la 9, 20, 22 i 27 ianuarie, 10 iulie,
24 octombrie, 5 noiembrie, 17 decembrie 1531, precum i la martie, 28 mai i 14 iulie
153231; el alterneaz n dregtorie cu j. Drghici, care apare la 18 aprilie, 5 noiembrie 1531,
dar i la 23 aprilie, 2 mai, 14, 21 i 24 iulie, 16 august, 1 i 18 septembrie 153232;
porunca s-a dat n prezena lor. Nu putea fi trecut drept martor cineva care nu se afla la faa locului, cu att
mai puin dac nu se afla n ar i despre care nici nu se putea ti dac mai era n via sau nu n acel moment.
Un boier este scris ca martor nu pentru c are o dregtorie oarecare i, fiindc sunt trecui ceilali boieri din
sfat, atunci este dat i el, ci este scris n act pentru c a fost prezent cu domnul i cu beneficiarul actului (cu
toii, fa n fa) atunci cnd s-a inut judecata/s-a dat porunca, hrisovul, cartea, uricul etc., deci a avut
calitatea de martor al deciziei n sensul definiiei de mai sus. Acest lucru este valabil la modul general, dar
excepii vor fi fost i aici
28
DRH, B, vol. III, doc. nr. 128 i nr. 129.
29
DRH, B, vol. III, doc. nr. 132 i nr. 133.
30
Vezi Francesco della Valle da Padoa, Una breve narracione della grandezza, virtu, valore, et della
infelice morte dell Illustrissimo Signor Conte Alouise Gritti, publicat de Ivn Nagy, Gritti Alajost illet
eredeti emlkiratok, n Magyar Trtetnelmi Tr, Pesten, MDCCCLVII, p. 29 (cu o trad. parial, dar mai
corect, n Cltori strini prin rile romne, vol. I, ngrijit de Maria Holban, Bucureti, 1968, p. 321-340);
Dr. Heinrich Kretschmayr, Ludovico Gritti. Eine Monographie, n Archiv fr sterreichische Geschichte,
36-er Band. Erste Hlfte, Wien 1896, p. 42; Gizella Nemeth Papo, Adriano Papo, Ludovico Gritti un principemercante del rinascimento tra Venezia, i turchi e la corona dUngheria, Venezia, 2002, p. 178.
31
DRH, B, vol. III, doc. nr. 92, nr. 95, nr. 96, n cel publicat de N. Chipurici, nr. 101, nr. 104-108, nr. 98,
nr. 109, nr. 110, nr. 115, nr. 117, nr. 118, nr. 121, nr. 126 i nr. 127; el este i fost m. vornic n doc. nr. 119 i
nr. 132-136.
32
DRH, B, vol. III, doc. nr. 112, nr. 119, nr. 123, nr. 124 i nr. 128-136; el este i fost m. vornic n doc.
nr. 92, nr. 96, n cel publicat de N. Chipurici, nr. 101, nr. 104-110, nr. 115, nr. 117, nr. 118, nr. 120, nr. 121,
nr. 126 i nr. 127.

CRONOLOGIA DOCUMENTELOR LUI VLAD VV. NECATUL

19

n dregtoria de mare logoft: j. Vlsan/Vlcsan apare la 15, 23, 25 iunie, 6 iulie,


13 septembrie, 4 i 25 octombrie, 15, 16 i 27 noiembrie 1530, la 9, 20, 22 i 27 ianuarie,
18 aprilie, 10 iulie, 24 octombrie, 5 noiembrie i 17 decembrie 1531, precum i la
martie, 28 mai, 14 iulie 153233; el alterneaz cu j. Theodor, care apare la 23 aprilie, 2 mai,
14, 21 i 24 iulie, 16 august, 1 i 18 septembrie 153234;
n dregtoria de mare comis: Danciul al lui Bogdan apare la 15 i 25 iunie, 6 iulie,
13 septembrie, 4 octombrie, 15, 16 i 27 noiembrie 1530, la 9, 20, 22 i 27 ianuarie,
18 aprilie, 10 iulie, 24 octombrie, 5 noiembrie i 17 decembrie 1531, precum i la martie,
28 mai i 14 iulie 153235; el alterneaz cu Staico intescul, care apare la 23 aprilie, 2 mai,
21 i 24 iulie, 16 august, 1 i 18 septembrie 153236;
n dregtoria de mare postelnic: j. Staico intescul apare la data de 15, 25 iunie,
6 iulie, 13 septembrie, 4 octombrie, 15, 16 i 27 noiembrie 1530, la 9, 20, 22, 27 ianuarie,
18 aprilie, 10 iulie, 24 octombrie, 5 noiembrie, 17 decembrie 1531, precum i la martie,
28 mai i 14 iulie 153237; el alterneaz cu j. Radul Paadiia, care apare la 23 aprilie, 14, 21
i 24 iulie, 16 august, 1 i 18 septembrie 153238.
La alternanele de mai sus se adaug cele de genul m. vornic/fost m. vornic i
m. logoft/fost m. logoft. Astfel, j. Drghici este cnd fost m. vornic, cnd m. vornic i
alterneaz cu j. erban; j. Theodor este cnd m. logoft, cnd fost m. logoft i alterneaz cu j. Vl(c)san. Staico intescul nu numai c alterneaz cu ali dregtori, ci
schimb i dregtoriile: el este m. comis n documentele cu nr. 123 i nr. 124, n locul
lui Danciul, este ns din nou m. postelnic, cum fusese i anterior, n documentele cu nr. 126
i nr. 127, pentru a rmne dup 14 iulie 1532 i pn la sfritul domniei, m. comis. n
total, fr a lua n considerare documentul datat n colecie ca fiind de la 20 <august>
153039, n perioada aprilie 1531 iulie 1532, sunt apte moduri de a alterna. Cine poate
acum s mai neleag felul n care domnul i-a apropiat fidelii dregtori i care s fi fost
motivele unui asemenea haos n sfatul domnesc?
2. Clarificarea cronologiei o voi face prin eliminarea alternanelor, mai nti a
celor din aceeai zi i apoi a celor rmase. Se observ c alternanele ncep cu
documentul dat la 18 aprilie 7039/1531 (nr. 112), iau amploare, ating un maxim la 28 mai
i 14 iulie 7040/1532 (nr. 126 i nr. 127, ce par a fi din 1531), pentru a disprea apoi
imediat i definitiv.
2.1. Alternana de la 14 iulie 1532. Din aceast zi sunt documentele cu nr. 12740 i
nr. 128. Dei ar fi din aceeai zi, sfaturile domneti sunt foarte diferite. Am artat n alt
33
DRH, B, vol. III, doc. nr. 92-96, n cel publicat de N. Chipurici, nr. 98, nr. 100-106, nr. 108, nr. 98,
nr. 109, nr. 110, nr. 112, nr. 115, nr. 117, nr. 118, nr. 120, nr. 121, nr. 126 i nr. 127; el este i fost m. logoft
n doc. nr. 119, nr. 123 i nr. 132-136.
34
DRH, B, vol. III, doc. nr. 123, nr. 124, nr. 128-130, nr. 132-136; el este i fost m. logoft n doc. nr. 92,
nr. 96, n cel publicat de N. Chipurici, nr. 101, nr. 104-110, nr. 115, nr. 117, nr. 118-121, nr. 126 i nr. 127.
35
DRH, B, vol. III, doc. nr. 92, nr. 95, nr. 96, n cel publicat de N. Chipurici, doc. nr. 101, nr. 104-108,
nr. 98, nr. 109, nr. 110, nr. 112, nr. 115, nr. 117-121, nr. 126 i nr. 127.
36
DRH, B, vol. III, doc. nr. 123, nr. 124, nr. 129, nr. 130 i nr. 132-136.
37
DRH, B, vol. III, doc. nr. 92, nr. 95, nr. 96, n cel publicat de N. Chipurici, nr. 100, nr. 101, nr. 104-108,
nr. 98, nr. 109, nr. 110, nr. 112, nr. 115, nr. 117-121, nr. 126 i nr. 127.
38
DRH, B, vol. III, doc. nr. 123, nr. 128-130 i nr. 132-136.
39
DRH, B, vol. III, doc. nr. 98, p. 156-157. Pentru datarea acestui doc. vezi Daniel Mirea, Despre vechimea
mnstirii Sadova de lng apa Jiului, n Hrisovul, vol. XIV (2008), Bucureti, 2009, p. 238-250; data
lui real este 20 ianuarie <1531>.
40
Acest doc. a fost editat n DRH doar n trad., pentru c originalul slav de la Biblioteca Academiei
nu a putut fi gsit. ntre timp, orig. slav (35 x 20 cm, pecetea timbrat) a fost achiziionat(!) alturi de alte
doc., n total ase din sec. al XVI-lea, de ctre DGAS (cf. Silvia Vtafu-Gitan, Achiziii noi. Direcia

20

DANIEL MIREA

parte41 c documentele datate din aceeai zi, dar avnd sfaturi domneti diferite, nu pot
fi acceptate ca fiind date n aceeai zi a anului, cci pentru o zi oarecare nu pot fi
acceptate alternane multiple. Chiar dac mai muli boieri apar alternant n dregtorii,
totui ei nu pot alterna i n aceeai zi. O asemenea alternan nu are nici un sens. Documentul nr. 127 nu doar pare a fi din anul 1531, ci chiar este, cci din anul 1532 este
cel cu nr. 128.
Documentele nr. 126 (28 mai) i 127 (14 iulie) au acelai sfat domnesc i deci
ntre ele exist o legtur cert. Ele au fost datate dup vleat ca fiind din 1532.
mpotriva datrii lor din anul 1532 se ridic: 1. faptul c alternane din aceeai zi pentru
documentele nr. 127 i nr. 128 din 14 iulie 1532 nu pot fi acceptate i 2. faptul c
informaiile din scrisoarea lui Vlad vv. Vintil din anul 1533 i arat pe j. Theodor i
j. erban n anul 1532 n alte dregtorii dect cele pe care ei le au n actuala cronologie.
Documentul nr. 126 nu poate fi din anul 1532, data lui fiind legat, prin componena
identic a sfatului domnesc, de cea a doc. nr. 127. Ambele documente nu doar par a fi
din anul 1531, ci chiar sunt42. Posibilitatea ca ele s fie din anul 1530 este, prin apariia
n sfat a lui Drghici m. sptar, exclus (vezi Anexa II). Pentru c documentele date la
28 mai i 14 iulie 7040 sunt din anul 1531, alternanele se reduc acum la documentele
cu nr. 112-123 i perioada rmas n discuie este 18 aprilie 1531 23 aprilie 1532.
Documentul dat la 18 aprilie (nr. 112) este cel n care apar pentru ntia oar alternane
i n care j. Drghici apare ca mare vornic i prim sfetnic.
2.2. Alternana de la 5 noiembrie 1531. Rezolvarea problemelor pe care le ridic
alternanele rmase, acum mai reduse n amploarea lor, este legat de apariia n dregtorii a lui j. Drghici Vintilescul43. Ca i la 14 iulie, avem i la 5 noiembrie 7040/1531
dou documente44 cu sfaturi domneti diferite. Vd n ele cheia rezolvrii cronologiei
documentelor cu nr. 112-123. Situaia lor special este una dubl: nu numai c ar fi fost
date n aceeai zi, ci i persoanele ce apar n ambele acte sunt aproape identice.
Dei documentele ar fi date n aceeai zi a anului, 5 nov. 1531, este clar c beneficiarii actului, j. Iarciul din Iarslveti i j. Iarciul din Miheti, nu se puteau nfri n
pr peste nite proprieti asupra crora existau dubii c aveau drepturi depline sau
nu. Domnul a lmurit mai nti, dup dreptate i dup legea lui Dumnezeu, cui
aparineau ocinile i abia apoi s-a putut face nfrirea. Editorii numeroteaz documentele ca atare, dup ordinea lor fireasc: mai nti documentul nr. 118, de pr i
Arhivelor Centrale, n RA, anul LXVI, vol. LI, 1989, nr. 4, p. 393-394; aici se afirm i c: documentul din
14 iulie 1532 emanat din cancelaria domnitorului Vlad necatul constituie prima atestare documentar a
localitii Fieni). Doc. se afla un an mai trziu n F.A.S. Judeul Dmbovia (N. Bungrezeanu, D. Prvan,
Achiziii noi, n RA, anul LXVII, vol. LII, 1990, p. 204-205) i a putut fi publicat n lucrarea D. Prvan, C. Condrea,
N. Bungrezeanu, Din tezaurul arhivistic dmboviean. Catalog de documente 1526-1848, Bucureti, 1993, sub
nr. 2, p. 20, o fotocopie la p. 22. Fiind un catalog, doc. a putut fi dat doar n rezumat, ns cu data 1523
(7070) iulie 14(!)
41
Daniel Mirea, Domnul rii Rumneti n anul 1525 (I), n AIIX, vol. XLV, 2008, p. 36.
42
Prima atestare a localitii Fieni este, deocamdat, 14 iulie 7040/<1531>. Referitor la Fieni, vezi i
Dicionarul Toponimic al Romniei. Muntenia, vol. III (E-J), sub redacia Nicolae Saramandu, Bucureti,
2009, p. 44-45; Bibliografia istoric a oraelor din Romnia (= Contribuii privind istoria oraelor, vol. VI),
ed. revzut i adugit, coord. Vasile Ciobanu, Judit Pl, Anda-Lucia Spnu, Bucureti, 2008, p. 237.
43
Draghici/Drghici Vintilescul a fost unul din cei mai de seam boieri ai acestui domn, pe drept
numit primul sfetnic. ntr-o scrisoare a lui ctre braoveni, datat 3 iunie <1530>, afirm: iat cum ne a dat
Dumnezeu, i am venit iari n ara-Romnsc cu voina dumnezeiasc i cu norocul domnului nostru Vlad
voevod, i sa urcat n scaun n batina lui (Gr. G. Tocilescu, 534 Documente istorice slavo-romne, no. 433,
p. 434-435). El este deci unul dintre acei boieri despre care n cronic se spune c au fugit i s-au dus la
sultan i au uneltit ca s-l scoat din scaun pe Moise-voievod i au adus domnia lui Vlad-voievod.
44
DRH, B, vol. III, doc. nr. 118, p. 191-192 i nr. 119, p. 192-193.

CRONOLOGIA DOCUMENTELOR LUI VLAD VV. NECATUL

21

ntrire, i apoi cel cu nr. 119, de nfrire. Avem aici cazul ceva mai rar, de nfrire
ntre veri primari45.
Data de 5 noiembrie 1531 cade ntr-o duminic. Acest fapt vine n sprijinul
datrii, cci este cunoscut faptul c nfririle se fceau de obicei n biseric, dup
slujb, de fa cu martori, jurndu-se cu mna pe Sfnta Scriptur sau pe alte lucruri
considerate sfinte, i abia apoi ele erau consemnate printr-un act de cancelarie, ca s le
fie acelora de folos la nevoie. Data este o dovad c documentul de nfrire ar fi
putut fi scris chiar n ziua n care aceasta s-a fcut, ntr-o duminic. Ispravnicul actului
este marele portar, ceea ce nu poate uimi. Fr a fi exclusiv una dintre atribuiile lor,
portarii apar ca ispravnici mai des dect ali dregtori n cazul nfririlor i
hotrniciilor. Actul este scris de Giura logoft46, boier cu mare experien de cancelarie,
cci el apare ca ispravnic n multe din documentele vremii. Pecetea este timbrat,
fiind cea zis mijlocie, pe msura naturii actului i a crei matrice era mai la ndemna
lui Giura al doilea logoft.
Situaia artat de sfatul domnesc este aceea c, n aceast zi, j. Draghici/Drghici
Vintilescul ar fi vornic dar i mare vornic, iar j. erban din Izvorani, nti mare
vornic dar i fost vornic. Jupan Vl(c)san este mare logoft i fost logoft,
singur j. Tudor din Drgoeti fiind n ambele acte fost mare logoft. O asemenea
situaie este inacceptabil. Se impune aici, ca i n alte cazuri, necesitatea de a da un
rspuns la o ntrebare mai simpl: care este componena sfatului domnesc la 5 noiembrie 7040? Nu tiau toi aceti mari dregtori ce scriu subalternii lor? Nu tiau cei ce au
scris cine este mai marele cancelariei i cine este marele vornic al rii? Numai faptul c
documentele au acelai vleat nu este, n opinia mea, un argument suficient pentru a
accepta faptul c documentele (cu sfaturi domneti att de diferite) sunt date n acelai
an. Din documentele pstrate de la nceputul domniei lui Vlad vv. necatul, reiese clar
c j. Drghici Vintilescul este fost m. vornic, iar din ultimele documente de la acest
domn reiese tot att de clar c el este mare vornic. Tot astfel, j. Tudor este la nceputul
domniei lui Vlad vv. necatul fost m. logoft, pentru a aprea n ultimele acte ca mare
logoft. Deci, cndva, n timpul domniei, ambii devin titulari n dregtorii. Se pune
ntrebarea care este acea dat la care j. Drghici a ajuns mare vornic i j. Tudor a ajuns
mare logoft? Rspunsul l ofer chiar documentele de la 5 noiembrie 7040.
Data de 5 noiembrie cade n timpul domniei acestui Vlad vv. numai n anii 1530
i 1531. Dac documentele sunt date n ordinea lor fireasc i corect numerotate, adic
documentul de judecat (nr. 118) este anterior celui de nfrire (nr. 119), i dac ele nici
nu pot fi date, dup sfatul domnesc, din aceeai zi a anului, atunci doc. nr. 118 este din
anul 1530, iar doc. nr. 119 este din anul 1531. Pstrnd ziua i luna din dat, fixarea
anului dup sfatul domnesc i nu dup vleat este, n opinia mea, calea viabil pentru a
rezolva aici problema acestei alternane din aceeai zi. Urmrind itinerarul domnesc,
reiese c Vlad vv. s-a aflat la 5 noiembrie i n anul 1530 n Bucureti i a putut da de
acolo acest act. nfrirea s-a fcut (s-a putut face?) abia la un an dup ce proprietarul
dobndise ocina prin judecat domneasc.
45
Vezi Gheorghe Cron, Instituii medievale romneti. nfrirea de moie. Jurtorii, Bucureti, 1969,
partea V.5. (nfririle ntre veri), p. 58-59.
46
Despre el, vezi N. Stoicescu, Dicionar al marilor dregtori din ara Romneasc i Moldova
sec. XIV-XVII, Bucureti, 1971, p. 60; tefan Andreescu, Boierii lui Radu vod de la Afumai (Observaii
asupra pomelnicului mnstirii Argeului), n Perspective medievale, Bucureti, 2002, p. 69 (studiu cu unele
completri fa de cel publicat iniial n GB, anul XXVI, nr. 7-8, 1967, p. 800-829).

22

DANIEL MIREA

Pe lng o asemenea posibilitate de rezolvare a datrilor se ridic nc una. Este


posibil ca pra s se fi judecat anterior zilei de 5 noiembrie 1531, dar, fiind cunoscut
faptul c beneficiarul voia s se nfreasc, scrierea documentului a fost ntrziat i ele
s-au scris mpreun la 5 noiembrie, unul cu sfatul domnesc anterior, din momentul cnd
s-a rezolvat pra, i cellalt cu sfatul actual, de la 5 noiembrie 1531, din duminica n
care s-a fcut nfrirea. Fiind deja la curtea domneasc, boierii mai degrab puteau
primi deodat dou acte, dect s vin n faa domnului i s le cear la un interval de
exact un an. Adic actul de pr ar fi fost dat a. 5 noiembrie 1531, cnd se vede c se
fac schimbrile n sfat, i a fost alctuit atunci cu acel sfat, dar a fost scris de Oprea
abia la 5 noiembrie, mpreun cu cel de al doilea. Tot ceea ce se poate spune cu certitudine n legtur cu aceste dou acte este c cel de pr i ntrire este dat anterior celui
de nfrire i c poruncile nu au fost date n aceeai zi a anului, ci au fost cel mult scrise
n aceeai zi. Acest lucru reiese clar din componena sfatului domnesc i este n
conformitate cu practica juridic.
Am optat pentru prima variant, soluia datrii primului dintre acte din anul
anterior, presupunnd c Oprea gramatic a scris aici greit vleatul. El a scris greit i
actul de la 14 iulie 7040/1532, a crui dat este de fapt 14 iulie <1531>. A scris greit
dup criteriul general valabil presupus la editarea documentelor, acela c anul ncepe la
1 septembrie.
Indiferent care variant se suprapune cu adevrul, perioada n care j. Drghici
devine titular mare vornic i ia locul lui j. erban n aceast dregtorie este post 24 octombrie ante 5 noiembrie 1531. Pentru c j. Drghici devine abia acum m. vornic i
rmne titular pn la sfritul domniei, toate documentele n care el apare ca mare
vornic i sunt datate ante 24 octombrie 5 noiembrie 1531 trebuie datate ulterior acestei
perioade. Toate aceste documente sunt doar unul singur, cel de la 18 aprilie 7039/1531
(nr. 112), cu care ncep alternanele din timpul acestui domn, n care el i este numit
cinstitul vlastelin i primul sfetnic, document datat dup vleat din 1531. El trebuie
ns datat dup sfatul domnesc din anul 1532. Astfel datat, documentul nu introduce nici
un fel de alternane de felul celor artate mai sus. Toate documentele n care j. Drghici
apare ca fost mare vornic i sunt datate ulterior perioadei 24 octombrie 5 noiembrie 1531
trebuie datate acum anterior ei. Ele sunt, pe lng cele cu nr. 126 i 127, datate nou mai
sus, dou: doc. nr. 120, datat n prezent ca fiind de la 17 decembrie 1531, a crui dat
este acum 17 decembrie <1530>, i doc. nr. 121, datat ca fiind din mart 1532, a crui
dat este acum martie <1531>.
Dei prin noile datri alternanele dispar aproape n ntregime, nu toate
problemele i gsesc o rezolvare. Una dintre ele persist. Prezent nc de la bun
nceput, ea nu a putut atrage atenia n mod deosebit, datorit multitudinii alternanelor
ce apreau n vechea cronologie. Problema ar putea rmne de o parte i acum, lsat n
nisipurile mictoare din deertul informaiilor considerate fr vreo valoare, dar, prin
singularitatea ei, m oblig a o privi mai cu atenie. Situaia este urmtoarea: n
documentul de la 5 noiembrie 7040/1531, scris de Giura, apar jupanii Theodor fost
mare logoft i <Vl>san fost logoft, ns un mare logoft nu este dat. n toate documentele lui Vlad vv. necatul, unul dintre cei doi este m. logoft; acesta este singurul
document fr un m. logoft. Or, este greu de presupus c domnul avea la 5 noiembrie 1531
doi foti mari logofei, dar niciun mare logoft. Trebuie presupus c unul dintre cei doi
este marele logoft i c avem de a face cu o greeal a celui ce a scris documentul (Giura).
Care dintre cei doi este marele logoft? Este cunoscut faptul c Giura i j. Theodor s-au

CRONOLOGIA DOCUMENTELOR LUI VLAD VV. NECATUL

23

aflat n strnse relaii personale47. Dac exista cineva dintre cei care scriau acte ce putea
ti dac j. Theodor devenise mare sau era tot fost mare logoft, acea persoan nu putea
fi alta dect Giura logoft, om al cancelariei domneti. n cunotina relaiilor dintre cei
doi, cred c trebuie s se dea crezare celor scrise de Giura i considerat corect informaia din act, c la 5 noiembrie 1531 j. Theodor nu devenise nc mare logoft, ci el
este nc fost mare logoft, aa cum apare printre martori. Pot fi aduse ca argument
relaiile dintre cei doi boieri, pentru a face plauzibil c Giura logoft nu a putut grei
tocmai cnd scria titlul lui j. Theodor, dar ncrederea pe care o am n cele scrise de Giura
nu este nemotivat. Motivul, strin de argumentaie, este acela c sprijin noua datare a
documentelor dat de mine. Adic la 24 octombrie 1531 mare logoft este j. Vl(c)san, iar
prin datarea de acum a documentului de la 18 aprilie 7039/<1532> reiese c el este mare
logoft i la aceast dat. Rspunsul la ntrebarea cine a fost la 5 noiembrie 1531 m. logoft
se rezolv de la sine: a fost j. Vl(c)san. Sau Vlad vv. a avut n perioada noiembrie 1531
a. 18 aprilie 1532 un m. logoft necunoscut azi, sau dregtoria a fost un timp vacant i
domnul a avut doi foti mari logofei, sau Giura l-a pus greit pe j. Vlsan ca fost n loc
de mare logoft. O alt posibilitate nu vd.
2.3. Pentru c studiul ncearc s stabileasc o cronologie a tuturor documentelor
interne cunoscute azi de la Vlad vv. necatul, m voi ocupa i de datrile altor
documente.
2.3.1. Documentul datat <1530 oct. 1531 iulie>48. Este vorba de un act dat din
Bucureti prin care domnul ntrete m-rii Codmeana vinriciul de la Ocna i din
gleile domneti de la 200 de case i care a fost datat dup domn, sfat i locul de
emitere. El fusese datat n mai vechea colecie DIR de la <1530 iunie 1532 septembrie>49, deci din ntreaga domnie. Actul este rupt (lips 2/3), iar din sfatul
domnesc sunt lizibili doar j. Vlsan m. logoft i Staico intescul m. <postelnic>.
Datarea din DRH acoper numai perioada mai probabil la care actul a putut fi dat i este
incomplet. ntru susinerea acestei afirmaii aduc actul de la 17 decembrie 7040/1531
(cum am artat, el este de fapt din 1530), n care apar aceti doi boieri n sfatul domnesc
i care este dat tot din Bucureti. Deci documentul de mai sus ar fi putut fi, chiar dup
cronologia din DRH, i de la 17 decembrie 1531 sau din jurul acestei date, iar pe baza
argumentelor aduse acolo, nu se putea limita datarea ca fiind cel mai trziu din 1531 iulie.
Pentru c s-au acceptat alternane multiple n sfatul domnesc, nici nu se putea da cu
exactitate o lun anume cnd se ncheie prezena unuia sau altuia dintre boieri n
dregtorie. Ei ar fi putut s apar alternativ n ntreaga domnie, iar documentele cu
alternanele respective ar fi putut fi rmase azi necunoscute. Dac se accept alternane
multiple, atunci datrile dup sfatul domnesc sunt incomplete i lipsite de un temei
suficient, cci nu se poate ti cu exactitate, pentru c nu toate documentele s-au pstrat,
cnd ncep sau nceteaz respectivele alternane.
Din intitulatio i dup boierii amintii n dregtorii, este clar c documentul este
de la Vlad vv. necatul. Dup cei doi dregtori el poate fi datat acum <1530 iunie
1532 a. aprilie 23>. Ultimul document n care Staico intescul apare ca m. postelnic este
47
Vezi t. Andreescu, Semnificaia politic a portretelor din naosul bisericii de la Stneti, n
Perspective medievale, p. 75-98. Intereseaz aici doar faptul n sine, c j. Tudor apare zugrvit n naosul
bisericii ctitorite de Giura, dovad a bunelor i strnselor relaii ce trebuie s fi existat ntre cei doi boieri.
Despre ei se tie c s-au refugiat mpreun, n vara anului 1534, cu toate rudele i supuii lor n vestita ar
numit Haeg, acolo salvndu-i viaa (A. Decei, Aloisio Gritti n slujba sultanului Soliman Kanun, p. 153).
48
DRH, B, vol. III, doc. nr. 100, p. 158-160.
49
DIR, seria B, veacul XVI, vol. II, doc. nr. 79, p. 78-79.

24

DANIEL MIREA

cel de la 18 aprilie 7039/<1532>. La 23 aprilie 1532 el este deja m. comis. La fel j. Vl(c)san
este nc m. logoft la 18 aprilie 7039/<1532>, iar la 23 aprilie 1532 apare ca fost m. logoft
(vezi Anexa II). Dup locul emiterii actului, acest interval poate fi ns restrns. n
iunie-iulie 1530 domnul s-a aflat n Trgovite, n luna august el a fost preocupat de
conflictul cu Moisi vv. i nu a avut rgazul s dea asemenea acte, iar o deplasare la
Bucureti n acest timp nu este cunoscut. nainte de 11 septembrie domnul se afla n
Piteti50, trece post 13 septembrie51 n ara Brsei, intr n Ardeal, se afl ante 19 septembrie lng cetatea Fgraului52, pentru a se ntoarce la 24 septembrie pe la Rucr53,
dup care se deplaseaz la Bucureti, de unde d, la 4 octombrie 1530, actul pentru
Frtat prclab. Clugrii de la m-rea Codmeana, aflnd c domnul este n Bucureti, se
duc acolo, cer i primesc documentul de fa. Deplasarea Rucr-Bucureti a domnului,
sosirea la m-re a tirii c domnul se afla acum n Bucureti i deplasarea clugrilor la
domn necesit un timp, astfel nct luna septembrie poate fi i ea cu totul exclus din
datare. Din luna aprilie 1532 exist tiri suficiente c domnul s-a aflat nu la Bucureti, ci
la Trgovite, n ateptarea lui Aloisio Gritti. Acesta sosise aici ante 16 aprilie 153254.
Domnul se afla la Trgovite nc nainte de 2 aprilie 153255, astfel c i luna aprilie 1532
poate fi exclus din datare. Actul a fost dat n intervalul <1530 oct. 1532 martie>. O
restrngere a acestui interval dup locul emiterii (Bucureti) este pe mai departe
posibil, cci n anul 1531 l vedem pe domn n lunile ianuarie, martie i (probabil) la
25 aprilie n Trgovite, la 28 mai n Piteti, la 24 octombrie din nou n Trgovite etc.
2.3.2. Dintre documentele lui Vlad vv. necatul atrag atenia i cele cinci date
mnstirii Bistria56. Cronologia lor actual poate fi, att dup elementele de cronologie,
ct i dup sfatul domnesc (unde apare) considerat corect. Pentru trei dintre ele (nr. 95,
nr. 107 i nr. 108), corectitudinea datei o consider mai presus de orice ndoial. Totui,
datarea actual a celor dou rmase (nr. 93 i nr. 103) este problematic. La nivelul
compatibilitii datelor lor cu ale altor documente ale vremii nu am gsit contradicii.
Problemele apar doar la nivelul interdependenei cu celelalte trei, ce au data definitiv
stabilit, n sensul c niruirea n timp a tuturor celor cinci documente st, n opinia
mea, n contradicie cu autoritatea emitentului, adic pun sub semnul ntrebrii autoritatea judectoreasc a domnului.
Primul document (nr. 93) este dat la 23 iunie 7038/1530, fr loc, fiind o porunc:
satelor sfintei mnstiri de la Bistria, anume: eoul i Bbeani i Milostea i Prul i
Potelul cu balta i Vodastra i Gndenii i Vlturetii i Stroetii i Celeiul cu grla i
Mucelul i Tismeana i Grditea, ca s fie slobode i n pace de toate slujbele i
djdiile. Documentul nu are sfat domnesc i datarea lui se bazeaz pe vleat. Dup intitulatio, zi, lun i ispravnic Vlsan, m. logoft documentul ar putea fi i din anul 1531.
50
Quellen, II. Band, p. 204, rndurile 12-14: feria secunda ante Matthei apostoli et evangelistae
(= 19 septembrie) uni exploratori ad Pytest dum waiwoda cum Turcis erumpere voluit misso, et diebus octo emanenti.
51
Nicolae Chipurici, Documente inedite din sec. al XVI-lea, doc. nr. 1, p. 67, datat 13 septembrie
7039/1530; vezi i D. Mirea, Despre vechimea mnstirii Sadova, p. 242, nota 15.
52
Quellen, II. Band, p. 203, rndurile 8-9 i rndul 14: ante feria secunda post crucis (= 19 septembrie) Wlad waiwodam circa Fogaras castrametantem una cum Turcis.
53
Quellen, II. Band, p. 205, rndurile 19-20 i rndul 13: Sabbato post Matthei (= 24 septembrie)
Wlad waiwodam et Mehmet Beck in Rwckor existentes.
54
H. Kretschmayr, Ludovico Gritti, Anhang, doc. nr. 4, p. 90.
55
Quellen, II. Band, p. 258-259, rndurile 45-1: feria tertia paschae (= 2 aprilie) cum eodem
Thoma David missus est usque in Thergowystyam ad magnificum dominum Wlad waywodam, Thomas
Hwssyw. Cred c domnul s-a aflat n Trgovite i anterior i a srbtorit acolo Ziua de Pati, care a czut n
acel an la 31 martie.
56
DRH, B, vol. III, doc. nr. 93, nr. 95, nr. 103, nr. 107 i nr. 108.

CRONOLOGIA DOCUMENTELOR LUI VLAD VV. NECATUL

25

Anul 1532 poate fi exclus. Din act reiese c toate satele erau ale mnstirii. Numai o
proprietate, deoarece este impozitabil, poate deveni slobod de djdii i slujbe. Doar
peste dou zile, la 25 iunie 7038/1530 (doc. nr. 95), domnul ntrete m-rii ca s-i fie
Celeiul jumtate, pentru c i este veche i dreapt ocin. Documentul are i sfat
domnesc i asupra corectitudinii datei lui, repet, nu pot exista dubii. Cum poate un sat fi
scutit de dri i dup dou zile ntrit ca proprietate? Scutirea este un privilegiu, ea este
ulterioar ntririi unei proprieti i o presupune. ntrirea s-a fcut dou zile mai trziu
nu n urma unei judeci, ci la cerere. La fel stau lucrurile i cu satul Grditea. La 29 octombrie <1530-1531>57 (doc. nr. 103), al doilea document a crui datare o consider problematic, domnul d porunc m-rii: cu aceast carte a domniei mele s-i stpneasc
satul su anume Grditea, dup cum l-au inut mai nainte i s-i ia toat dajdia ce
este din sat, pentru c l-am dat i domnia mea i voi, slugile jupanului Staico mare
postelnic, s v ferii de acel sat Iar cui i se va prea strmb, iar el s vin fa
naintea domniei mele, s se prasc; iar pn atunci s stpneasc acest sat clugrii.
Avem i aici problema c satul este ntrit dup ce, la 23 iunie, fusese privilegiat. Dei
domnul ar fi scutit i ntrit deja satul, el las deschis posibilitatea de a fi pus sub
semnul ntrebrii chiar dreptul de proprietate al mnstirii asupra lui. Situaia este similar
i n cazul satului Bbeani, amintit i el n privilegiul de la 23 iunie. La 9 ianuarie
7039/1531 (doc. nr. 103), domnul d mnstirii s-i fie jumtate din Bbeani, pentru c
este veche i dreapt ocin a sfintei mnstiri58. i aici satul este scutit nti, pentru a fi
apoi, luni de zile mai trziu, ntrit ca proprietate.
Mai verosimil este scutirea satelor de toate slujbele i djdiile printr-un act mai
cuprinztor, dat dup ce anumite proprieti sunt, fiecare n parte, acolo unde s-a impus
i era necesar, ntrite. Actul de la 23 iunie a fost dat mnstirii Bistria s fie sfintei
mnstiri de ntrire i frailor de hran, iar domniei mele i printelui domniei mele de
venic pomenire. Trebuie inut cont aici de faptul c m-rea Bistria este ctitorie a
boierilor Craioveti. Prin implicarea ctitorilor fusese ndeprtat din domnie tatl lui
Vlad vv. necatul, iar domnul se afla acum n conflict cu Craiovetii. Asemenea lucruri
nu pot fi uitate, desconsiderate sau trecute cu vederea, mai ales n contextul n care
aducerea de la Poart ca domn a lui Vlad vv. necatul (i nu a altuia dintre pretendenii
aflai acolo) este un rspuns al boierimii la puterea adunat sub Moisi vv. de o ramur a
Craiovetilor. Or, clugrii mnstirii nu puteau cere asemenea privilegii de la un domn
abia sosit n ar (trecuser circa trei sptmni din domnie), domn al crui tat fusese
ucis prin implicarea unora dintre ctitori59. Ei au venit i au tatonat inteniile i modul de
a fi al noului domn, cernd pentru nceput, la 25 iunie 1530, ntrirea a jumtate din
57
Datarea doc. ridicase probleme, astfel c a aprut n vechea colecie DIR att n vol. I (datat acolo
dup vleatul 7001, ce apare n trad. din 1849), ct i n vol. II (datat de editori dup domn i ispravnic); vezi
i DIR, Introducere, vol. I, Bucureti, 1956, p. 48-49.
58
Pentru acest act, vezi i DRH, B, vol. I, doc. nr. 246, p. 400-401.
59
Vlad vv. necatul a considerat ca principal vinovat pentru moartea tatlui su nu pe Mehmet beg i
nici pe Craioveti la modul general, ci pe Basarab vv. Neagoe. Ctitoria lui Neagoe vv., m-rea Arge, nu
primete ceva de la acest domn. Cele dou acte pstrate de la el pentru m-rea Arge (DRH, B, vol. III, doc. nr. 126
i nr. 130) sunt date dup judeci domneti ncheiate n defavoarea acesteia. Nici la ali domni nu am gsit
vreo referin c Vlad vv. necatul ar fi dat ceva m-rii. O excepie face doc. de la 10 aprilie 1535 (DRH, B,
vol. III, doc. nr. 195, p. 325-328), n care Vlad Vintil vv. afirm: am druit acestei sfinte mnstiri numite
Argi i cinstitului printe egumen chir Paisie ieromonahul i tuturor frailor s le fie morile de pe
Ialomia, n satul Berileti, pentru c au fost date i cldite pentru sfnta mnstire de rposatul Vlad voievod
necatul. n schimb, n doc. dat de Alexandru vv. la 8 ianuarie 7077/1569 (DRH, B, vol. VI, ngrijit de t. tefnescu
i Olimpia Diaconescu, Bucureti, 1985, doc. nr. 126, p. 157-158) nu se face o referire la un doc. de la Vlad vv.
necatul, cum se arat n indice onomastic, p. 358, ci la unul dat de Vlad Vintil vv. Coninutul actului dat
de Alexandru vv. este aproape identic cu al celui dat la <1533 iulie 2> (DRH, B, vol. III, doc. nr. 163, p. 263).

26

DANIEL MIREA

Celei, satul fiind, lucru notoriu, i al lor, ceea ce domnul nu le putea refuza. Abia dup
moartea lui j. Barbul (II) Craiovescul i a lui Moisi vv. (ambii nmormntai la m-rea
Bistria), clugrii cer ntrirea altor sate, unul dup altul, pe unde erau probleme, i pot
cere de la domn n anul urmtor nnoirea scutirilor de dri, privilegiu att de nsemnat.
Ce-i drept, unii domni dau asemenea cuprinztoare privilegii chiar la nceputul domniei,
cazul lui Moisi vv. cu numai un an mai nainte, dar ntr-un cu totul alt context, avnd
sprijinul familiei boierilor ctitori. Nu este cazul aici. Acest domn nu a fost sprijinit de
boierii Craioveti n vara anului 1530. Mai degrab m-rea a rmas temporar fr ocrotire
i a avut de suferit amestecturi. Din actul de la 29 octombrie se vede cum slugile
marelui postelnic intraser n satul Grditea.
n cronologia din DRH, j. Barbul (II) Craiovescul m. ban fcea, mpreun cu al su
preaiubit frate, jupan Drghici postelnic, danii m-rii Cozia la 7 august 7038/153060. Se
poate astfel presupune c marele ban ar fi putut avea o oarecare influen i asupra unor
danii ale domnului ctre m-rea Bistria. Nu cred c documentul de la 7 august are vreo
valoare n clarificarea cronologiei documentelor date de Vlad vv. necatul m-rii Bistria.
Nu exist azi nici o dovad c, la nceputul domniei lui Vlad vv. necatul, j. Barbul (II)
Craiovescul a rmas n ar i s-a retras dincolo de Jiu, unde ar fi fost mai n siguran,
n vreme ce Moisi vv. fugea n Ardeal, i nici c el a putut da asemenea acte la 7 august
1530 i influena ceva. Primirea/pstrarea unei dregtorii presupunea depunerea unui
jurmnt de credin fa de noul domn. Domnul rii nu avea niciun motiv s-l menin
n dregtoria de m. ban pe j. Barbul (II), cumnatul lui Moisi vv., i nu ar fi acceptat o
asemenea retragere din partea lui peste Jiu. El a rmas m. ban pn la lupta de la
Viioara n virtutea monopolului pe care boierii Craioveti l mai aveau la acea vreme
asupra acestei dregtorii. Actul de la 7 august 7038 este unul de ntrire, ceea ce nu
putea veni dect de la o autoritate din interiorul rii, cci nu ddeau boierii asemenea
acte din pribegie, i el este foarte gritor asupra modului cum se vedea marele ban pe
sine n acel moment. ns, la 7 august 1530, situaia real a lui j. Barbul (II) Craiovescul
era cu totul alta dect cea care reiese din act. Actul nu a fost dat din afara rii, din
vremea de pribegie a marelui ban alturi de Moisi vv. Din niciun cuvnt al su nu se
face simit acea tensiune existenial pe care o cunoate bine orice om ce a trebuit s
triasc o vreme, dintr-o nevoie, mpotriva propriei voine, n alt parte. Documentul de
la 7 august l cred a fi din 1529, an n al crui context se ncadreaz ntru totul61 i fr
vreo legtur cu evenimentele din 1530 ori cu situaia moiilor m-rii Bistria, situaie ce
60

DRH, B, vol. III, doc. nr. 97, p. 155-156.


Vezi scrisoarea lui Moisi vv. ctre sibieni dat dou zile mai trziu, la 9 august <1529>, publicat de
Silviu Dragomir, Documente noua privitoare la relaiile rii Romneti cu Sibiiul n secolii XV i XVI, n
Anuarul Institutului de Istorie National Universitatea Regele Ferdinand I, Cluj, vol. IV (1926-1927),
Bucureti, 1929, doc. nr. 35, p. 44-46: ci v fac de tire, ori v plecai graia voastr lui Ian craiu, ori cu
adevrat s tii, c sunt gata acum domnia mea i voiu merge asupra voastr cu toat ara domniei mele.
Din moment ce domnul i toat ara sunt gata, cartea ctre m-rea Cozia a fost dat de j. Barbul (II)
Craiovescul nu numai n contiina propriei puteri ceea ce rzbate clar din act ci i n cea a unor apropiate
confruntri militare. ntrirea poate fi vzut ca un gest de mbunare a voinei divine, un asemenea sprijin
fiind o necesitate a viitorului imediat, ce anuna situaii imprevizibile. Este posibil ca, urmnd s treac n
Ardeal, j. Barbul (II) m. ban s se fi aflat chiar la m-rea Cozia sau n mprejurimi. Rezultatul expediiei ce a
urmat este comunicat de Moisi vv. braovenilor, drept luare aminte, la 10 sept. <1529>: Astfel domnia mea
am fcut dup porunca mperatului turcesc; i am trimis domnia mea pe boieri cu otile domniei mele n
inutul Ardlului; astfel mult ru i prad i ardere s-au fcut. (Gr. G. Tocilescu, 534 Documente istorice
slavo-romne, no. 314, p. 310-311). La 25 sept. 7037/<1529>, j. Barbul (II) era din nou n ar i d o
carte asemntoare m-rii Bistria (DRH, B, vol. III, doc. nr. 88, p. 141-142; dup vleat, actul ar fi din anul 1528,
dar datarea lui de ctre editori din anul 1529 este corect, mai puin locul, Craiova; nu reiese de nicieri c
actul a fost dat din Craiova.)
61

CRONOLOGIA DOCUMENTELOR LUI VLAD VV. NECATUL

27

depindea atunci i de relaia dintre domn i marele ban. Actualul prim document dat de
Vlad vv. necatul m-rii Bistria este, n opinia mea, ultimul dintre cele cinci i cronologia documentelor o consider a fi urmtoarea: 25 iunie 7038/1530, 29 octombrie <1530>
(anul 1531 devine improbabil prin noua datare a documentului de la 23 iunie), 9 ianuarie
7039/1531 (dou documente) i 23 iunie 7038/<1531>, adic ordinea lor real ar fi nr. 95,
nr. 103, nr. 107, nr. 108 i nr. 93.
Ponderea argumentelor aduse aici nu este suficient pentru a schimba definitiv
datele celor dou documente ctre m-rea Bistria, dar am considerat necesar s art
unele aspecte care se ridic mpotriva datrilor actuale. Pentru c certitudinea lipsete
aici, aceste noi datri trebuie privite ca propuneri, ca o punere a lor n discuie.
2.3.3. Am lsat de o parte documentele considerate a fi de la Vlad vv. Vintil (cel
puin patru) care nu au sfatul domnesc, data complet i nici filiaia n intitulatio dat
explicit, astfel c este posibil ca ele s fi fost date totui de Vlad vv. necatul. Nu numai
n trecut editorii au ntmpinat greuti n clasificarea unor asemenea documente,
problemele persist i n lucrrile mai noi62. Data unor asemenea acte nu poate fi
stabilit prin critica istoric, ci se impune o critic diplomatic comparat n care trebuie
incluse i documentele externe de la aceti domni. n sprijinul unei asemenea abordri
vine faptul c documentele cu sfat domnesc pstrate de la Vlad vv. Vintil au fost, ct
pot vedea azi, corect datate n colecia DRH.
Concluzii
Zece documente din domnia lui Vlad vv. necatul au datele schimbate n comparaie cu cele din alte lucrri (vezi Anexa I). Actele au fost scrise de Borea (doc. nr. 122;
originalul publicat de P. Zahariuc), Dragomir (doc. nr. 98), Nanul (doc. nr. 120), Neguit
(doc. nr. 112), Oprea (doc. nr. 118, doc. nr. 127 i cel de mai jos vezi nota 63), Stan
(doc. nr. 126), Tudor (doc. nr. 121), iar ntr-un act rupt (doc. nr. 100) partea cu numele
diacului nu s-a pstrat. Consider deschis problema datrii a dou documente date m-rii
Bistria (doc. nr. 93 i nr. 103, n care numele diecilor nu apar).
Rmne valabil o concluzie mai veche: dac se pot exclude alternanele din
sfatul domnesc ntr-o anumit perioad de timp dintr-o domnie, acest fapt nu poate fi un
argument pentru a exclude posibilitatea alternanelor i la ali domni sau n alte timpuri,
la modul general. O extrapolare este nentemeiat. ntotdeauna trebuie efectuat un
studiu de caz i cercetat dac alternanele respective sunt ntemeiate sau nu. Acolo unde
aceast cercetare nu se poate face cu temei, trebuie acceptate datrile aa cum au fost
stabilite de editorii coleciei DRH. Ele rmn un standard al istoriografiei romneti,
singurele valabile n cercetare, dac nu din convingere, atunci prin consens i pn la
proba contrarie.
Din documentul dat la 28 mai 7040/<1531> (nr. 126) reiese c domnul se afla la
acea dat n Piteti. Este singurul document din anul 1531 dat din acest loc i ziua cade
ntr-o duminic. Ambele (locul i ziua) se ridic mai degrab mpotriva unei datri din
anul 1531. Dar, dup sfatul domnesc, aceasta este data lui. Deplasarea domnului la
Piteti n luna mai 1531 trebuie pus n legtur cu asedierea unor ceti rmase
ferdinandiste, mai apoi i a Sibiului, de ctre trupele lui Szapolya. Situaia a solicitat
prezena domnului mai aproape de zona respectiv. Exist tiri (nesigure) c domnul ar
62
Vezi, spre ex., Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt, IX-er Band: Zunfturkunden 1420-1580,
bearbeitet von Gernot Nussbcher und Elisabeta Marin, Kronstadt/Braov, 1999, doc. 74, p. 150-151 i
explicaiile din nota actului, p. 151.

28

DANIEL MIREA

fi participat personal cu trupe la aceste conflicte. Duminica n care s-a dat actul nu este
una oarecare, ci a Rusaliilor, fiind o judecat inut ntre clugrii m-rii Arge i cteva
slugi domneti. n vechea cronologie, opt acte din totalul iniial de 42 ar fi fost date
duminica. Numrul lor se normalizeaz acum la apte din 48.
Interesant este o privire asupra modului n care documentele recent publicate se
ncadreaz n cronologii. Documente scoase la lumin pn azi din arhivele de la Athos
se ncadreaz att n cronologia din DRH, ct i n cea dat aici. n cea din DRH alternanele ar spori ns ca numr, n prezenta i gsesc locul fr a induce n vreun fel
alternane. Documentele de la 23 <iunie>63 i de la 27 iunie 7040/1532 cad ntre 28 mai
i 14 iulie, ntre documentele ce preau a fi din anul 1531, dar au fost datate iniial n
DRH din 1532. Ambele nu numai c sporesc numrul alternanelor din vechea cronologie, dar nici nu se ncadreaz n ea; ele se ncadreaz fr probleme n cronologia
nou, aduc chiar informaii suplimentare n legtur cu schimbrile din componena
sfatului domnesc (vezi Anexa II.3.).
Am abordat aici cteva dintre problemele pe care le ridic, sub aspectul datrii lor,
documentele din vremea lui Vlad vv. necatul. n situaia documentar actual, unele
dintre aceste probleme nu pot fi ptrunse pe deplin, altele i gsesc rezolvarea dincolo
de linia ce marcheaz terenul certitudinilor. Noi articole i studii, n chip fericit documente necunoscute azi, vor aduce clarificri, ndreptri i lmuriri.
Am alturat studiului dou anexe. Anexa I cuprinde documentele lui Vlad vv.
necatul nou datate. Anexa II d, n trei tabele, o vedere general a boierilor dregtori i
a schimbrilor survenite n sfatul domnesc din anii 1530-1532. i-au gsit locul n ele
primele i ultimele documente pstrate pentru fiecare din anii de domnie respectivi, cele
care sunt relevante pentru schimbrile n componena sfatului domnesc, cele nou datate
n Anexa I, precum i cele ce au fost editate pn azi n afara coleciei DRH.

63

Doc. de la 23 <iunie> 7040/1532, la data la care scriu, nc inedit (Muzeul Judeean Vlcea, Col. Doc. ist.,
nr. inv. 57. Copie, hrtie 22 x 11,5 cm, rupt), mi-a fost comunicat cu bunvoin de dl. Pavel M. Florea, prof. univ. dr.
la Facultatea de Arhivistic din Bucureti, editor i al doc. de la 27 iunie 7040/1532. El s-a pstrat n trad.,
numai parial (de fapt doar cteva rnduri, partea de la urm, ncepnd cu clauza prohibitiv), i a fost
tlmcit de Levrentie dasclu, la leat 7275. Doc. este scris de Oprea grmatic n scaunul Bucuretilor,
measea iulie dni 23 leat 7040 i are sfat domnesc. Data de lun nu poate fi cea real, cci la 21 i 24 iulie
1532 domnul se afla n Piteti (v. DRH, B, vol. III, doc. nr. 129 i nr. 130, precum i Quellen, II. Band, p. 270,
rndurile 11-12: ipso die Mariae Magdalenae (= 22 iulie), popae Bolgarorum nostrorum ad Wlad waywodam
in Pytesscht misso. Sibienii trimit omul lor ntr-acolo pentru c aflaser ante 22 iulie c domnul se afla n
Piteti de la o vreme). Corect este, cred, 23 <iunie> 1532, dup loc i sfatul domnesc i innd cont de faptul
c n traducerile pstrate confuziile iunie-iulie sunt mai numeroase; lunile mai, aug. i sept. 1532, posibile i
ele, le consider de aceea mai improbabile. n asemenea condiii, doc. nu poate fi o dovad mai cu greutate n
argumentaie, pentru care fapt nici nu l-am folosit n acest studiu, dar l comunic aici cititorului, din obligaia
de a arta integral baza documentar avut la dispoziie. Din doc. reiese c la 23 <iunie> j. Theodor m. logoft
se afla deja lng domn, ceea ce ntrete presupunerea c dup cele ntmplate la Caransebe el se ntoarce n
ar, iar j. erban i continu drumul spre sultan.

CRONOLOGIA DOCUMENTELOR LUI VLAD VV. NECATUL

29

CHRONOLOGY OF DOCUMENTS OF VLAD THE DROWNED


(Summary)
Keywords: chronology, documents, Wallachia, Vlad the Drowned, princely council, 1530-1532
In this study, the author examined the 48 documents known today as dating back from the
reign of Vlad the Drowned (June 1530 ante 8 October 1532). Out of them, 42 were published in
1975 in the collection Documenta Romaniae Historica, Series B, Volume III, and in the
meantime the six remaining were discovered and published. The Princes correspondence with
people and institutions outside Wallachia has not been included in the present research.
The result of this study is the new dating of ten of the documents. The newly dated
documents are listed in Annex I (no. 1 to 10). For other two documents (11-12) I have proposed
new dates.
Annex II offers an overview of the boyars that composed the princely council and of the
changes occurred in high dignities during the reign of Prince (Voivode) Vlad the Drowned.

ANEXE
Anexa I. Documentele lui Vlad vv. necatul nou datate
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Datarea din DRH, B, vol. III


1530 (7038)
august 7
1531 (7040)
noiembrie 5
1531 (7040)
decembrie 17
1532 (7040)
mart
1532 (7040)
martie 6
1532 (7040)
mai 28
1532 (7040)
iulie 14

(doc. nr. 97)


(doc. nr. 118)
(doc. nr. 120)
(doc. nr. 121)
(doc. nr. 122)
(doc. nr. 126)
(doc. nr. 127)

8. 1531 (7040)
aprilie 18
9. 1532 (7040)
iulie 23
10. <1530 oct. 1531 iulie>

(doc. nr. 112)


(v. nota 63 n text)
(doc. nr. 100)

11. <1530-1531>
12. 1530 (7038)

(doc. nr. 118)


(doc. nr. 93)

octombrie 29
iunie 23

Datarea nou
<1529> august 7
<1530> noiembrie 5
<1530> decembrie 17
<1531> martie
<1531> martie 6
<1531> mai 28
<1531> iulie 14
<1532> aprilie 18
1532 <iunie> 23
<1530 oct.-1532 martie>1
Datarea propus
<1530> octombrie 29
<1531> iunie 23

1
Doc. datat dup domn, itinerarul domnesc, j. Vl(c)san m. logoft, Staico intescul m. <postelnic> i
locul de emitere. Datarea mai exact a acestui doc. rmne o problem deschis, vezi 2.3.1. n text.

DANIEL MIREA

30

Anexa II
Pe orizontal: bara indicat de sgeat este chiar data din coloana sub care se afl sgeata.
Pe vertical: la o dat oarecare cobornd, se obine componena sfatului domnesc.
= indic data la care boierul apare pentru ntia oar n timpul domniei lui Vlad vv. n
dregtoria respectiv sau cu acest titlu;
= indic data la care boierul apare pentru ultima oar n timpul domniei lui Vlad vv. n
dregtoria respectiv sau cu acest titlu;
| = indic intervalul n care se face schimbarea n dregtorie;
= indic perioada de continuitate n dregtorie;
| | = indic intervalul n care un dregtor lipsete pentru o vreme mai ndelungat din sfatul
domnesc sau n care dregtoria este vacant;
m. / j. / (j.) / sf.d. = mare / boier numit jupan n sfatul domnesc / boier numit uneori jupan n sfatul
domnesc / sfat domnesc;
(123) = pagina din N. Stoicescu, Dicionar al marilor dregtori, la care poate fi gsit boierul
respectiv.
Ali mari dregtori n timpul acestei domnii sunt:
Radici/Rdici m. portar: la 4 iunie <1530>1, la 5 noiembrie 7040/<1530> (doc. nr. 118) i la
5 noiembrie 7040/1531 (doc. nr. 119);
Stan m. prclab (din Bujorani)2: la 22 iunie <1530>3;
Stoica m. arma4: la 6 martie 7040/<1531>5;
Vintil m. clucer (din Corneti/Cornel)6: la 27 noiembrie 1530 (doc. nr. 106) i la 27 ianuarie 1531
(doc. nr. 110)7; este apoi m. stolnic (v. Anexa II.3.).

Gr. G. Tocilescu, 534 Documente istorice slavo-romne, no. 319, p. 317.


Pentru el, v. N. Stoicescu, Dicionar al marilor dregtori, p. 89.
3
S. Dragomir, Documente noua, doc. nr. 37, p. 48-49.
4
Este i el unul dintre boierii din Bujorani, fiul lui Radul vornic (DRH, B, vol. III, doc. nr. 215, p. 360-362,
doc. dat la 11 dec. 7044/1535), frate cu Muja comis i Stan postelnic ( v. i DRH, B, vol. IV, doc. nr. 143, p. 176-177,
doc. dat la 25 mai 7051/1543), vr primar cu Stan m. prclab. Prin var-sa Neaca, fiica lui Ivanco, este rud
cu boierii din Izvorani. Nu l sprijin pe j. erban m. ban n vara anului 1539 i ajunge m. paharnic n sfatul
domnesc al lui Radul vv. Paisie (23 aug. 1539 a. 26 ian. 1541). Moare probabil a. 25 mai 1543, doc. n care
apar numai fraii lui. Pentru urmaii lui Stoica arma, v. doc. dat la 23 aug. 7077/1569 (DRH, B, vol. VI, doc.
nr. 161, p. 197-198).
5
DRH, B, vol. III, doc. nr. 122, meniune; orig. i trad. la P. Zahariuc, O biseric veche din Bucureti,
Anex, p. 698-701.
6
Pentru el, v. N. Stoicescu, Dicionar al marilor dregtori, p. 102; George D. Florescu, Vintil I din
Corneni, n n amintirea lui Constantin Giurescu la 25 de ani dela moartea lui (1875-1918), Bucureti,
1944, p. 201-248.
7
Actul s-a aflat n posesia lui George D. Florescu, care afirm (Vintil I din Corneni, p. 202, nota 2)
c trad. ar fi a lui Lupp dascl slovenesc. La vremea editrii lui n colecia DRH, actul se afla la Institutul de
Istorie Nicolae Iorga i editorii afirm c trad. este din a doua jumtate a secolului al XVIII-lea, dup
originalul slav.
2

Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol, t. XLVIII, 2011, p. 1333

Componena sfatului domnesc al rii Rumneti n timpul domniei lui Vlad vv. necatul (1530-1532)

Data doc.

Titlul/
Dregtoria
1. f. m. vornic

3
15
25
13
iunie
iunie
iunie
sept.

7038
7038
7039
<1530>
(1.; fr sf. d.)
(nr. 92)
(nr. 95)
(2.)
1530
j. Drghici Vintilescul (din Floreti, 55-56)

16
sept.
7039

4
oct.
7039

(3.; fr sf. d.)

(nr. 101)

2.

f. m. logoft

j. T(h)eodor/Tudor (din Drgoeti, 98-99)

3.

m. vornic

j. erban (din Izvorani, 95)

4.

m. logoft

j. Vl(c)san Furcovici (fratele lui Radul vistier, 103)

5.

m. ban

6.

sptar

7.

vistier

(j.) Radul Furc/Furcovici (fratele lui j. Vlcsan m. log., 83)

8.

paharnic

9.

stolnic

Staico al lui Prvan (88)

10.

comis

Danciul (I) al lui Bogdan (din Popeti, 50)

11.

m. postelnic

(j.) Staico intescul (din inteti, 89)

Dragomir (din Cepturile, 53)

5
nov.
7040
1531
(nr. 118)
<1530>

16
nov.
7039

27
nov.
7039

(nr. 105)

(nr. 106)

17
dec.
7040
1531
(nr. 120)
<1530>

9
ian.
7039
(nr. 107/108)

1531

j. Hamza (din Obislav, al


Jiului, al Craiovei, 62-63)
Drghici al lui Stoican (din Mrgineni, 56-57)

Udrite (din Mrgineni, fratele lui Drghici sptar, 101-102)

CRONOLOGIA DOCUMENTELOR LUI VLAD VV. NECATUL

II.1. Anii 1530-1531 (dup: DRH, B, vol. III; 1. Grigore G. Tocilescu, 534 Documente istorice slavo-romne, No. 433, p. 434-435; 2. Nicolae Chipurici,
Documente inedite din sec. al XVI-lea, doc. nr. 1, p. 67; 3. Grigore G. Tocilescu, 534 Documente istorice slavo-romne, No. 323, p. 320-321;
Anexa I de mai sus)

2007

Mai sunt martori:


j. Hamza din Obislav (f. m.) vistier la 6 iulie 7038/1530.
31

Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol, t. XLVIII, 2011, p. 1333

32
II.2. Anii 1531-1532 (dup: DRH, B, vol. III; 1. D. Mirea, Despre vechimea mnstirii Sadova, p. 238-250, pentru datare; 2. Boko I. Bojovi,
Chilandar et les pays roumains (XVe-XVIe sicles) Les actes des princes roumains des archives de Chilandar, doc. nr. 17, p. 176-180, orig.;
3. P. Zahariuc, O biseric veche din Bucureti, p. 690-701, orig. i trad.; D. Nastase, F. Marinescu, Les actes roumains de Simopetra, doc. nr. 15, p. 17,
rezumat; 4. D. Nastase, F. Marinescu, Les actes roumains de Simopetra, doc. nr. 15, p. 17, men. dup orig., cu data de lun mai, scrie Stroe diac
mic doc. mi-a fost accesibil prin bunvoina dlui prof. univ. dr. Petronel Zahariuc; Anexa I de mai sus).
Data doc.

Titlul/
Dregtoria

20
ghenar
7038
1530
(nr. 98)
<1.; 1531>

27
febr.
7039
1531
(2.; fr sf. d.)

mart
7040
1532
(nr. 121)
<1531>

6
martie
7040
1532
(3.; nr. 122)
<1531>

21
martie/mai(?)
7039
1531
(4.)

28
mai
7040
1532
(nr. 126)
<1531>

14
iulie
7040
1532
(nr. 127)
<1531>

24
oct.
7040

5
nov.
7040

(nr. 117)

(nr. 119)

18
aprilie
7039
1531
(nr. 112)
<1532>

m. vornic

j. erban (din Izvorani, 95)

j. Draghici Vintilescul

2.

f. m. vornic

j. Drghici/Draghici Vintilescul (din Floreti, 55-56)

3.

m. logoft

j. Vl(c)san Furcovici (103)

j. erban
din Izvorani

4.

f. m. logoft

j. T(h)eodor/Tudor (din Drgoeti, 98-99)

5.

m. ban

j. Hamza (din Obislav, al Jiului, al Craiovei, 62-63)

6.

sptar

Drghici al lui Stoican (din Mrgineni, 56-57)

7.

vistier

8.

paharnic

Udrite (din Mrgineni, fratele lui Drghici al lui Stoican sptar, 101-102)

9.

stolnic

Staico al lui Prvan (88)

10.

comis

Danciul (I) al lui Bogdan (din Popeti, 50)

11.

m. postelnic

(j.) Radul Furc/Furcovici (fratele lui j. Vlcsan Furcovici m. log., 83)

(j.) Staico intescul (din inteti, 89)

Dragomir
din
Cepturile

2011

Mai sunt martori:


Badea al doilea m. postelnic la 22 ianuarie 7039/1531 (n orig. Balea); Dragul din Orboeti stolnic la mart 7040/<1531> (n locul lui Staico al lui Prvan).

DANIEL MIREA

1.

II.3. Anul 1532 (dup: DRH, B, vol. III; 1. doc. inedit; Muzeul Judeean Vlcea, Col. Doc. ist., nr. inv. 57; pentru datare vezi nota 63; 2. P. M. Florea,
Noi documente munteneti din secolul al XVI-lea, doc. nr. 2, p. 252-253; Anexa I de mai sus).
Data doc.
Titlul/
Dregtoria
1. m. vornic
2.

f. m. vornic

3.

m. logoft

j. T(h)eodor/Tudor (din Drgoeti, 98-99)

4.

f. m. logoft

j. Vl(c)san Furcovici (103)

5.

m. ban

j. Hamza (din Obislav, al Jiului, al Craiovei, 62-63)

6.

sptar

Drghici al lui Stoican (din Mrgineni, 56-57)

7.

vistier

8.

paharnic

9.

stolnic

10.

comis

11.

m. postelnic

27
iunie
7040
(2.)

14
iulie
7040
(nr. 128)

21
iulie
7040
(nr. 129)

16
aug.
7040
(nr. 132/133)

18
sept.
7041
(nr. 135/136)
1532

j. erban (din Izvorani, 95)

(j.) Radul Furc/Furcovici (fratele lui j. Vlcsan m. log., 83)


Udrite (din Mrgineni, fratele lui
Drghici sptar, 101-102)
Staico al lui Prvan (88)

Radul (din Floceti)


Vintil/Ventil (din Corneti, ginerele lui j. Draghici m. vornic, 102)

Staico intescul (din inteti, 89)


Radul
Paadiia

Giura (din
Stneti, 60)

Radul Paadiia (din Balomireti, 84)

2009

33

Mai sunt martori:


Pan comis la 23 <iunie> (ca ispravnic este dat ns Stoica vel comis, probabil scris greit n loc de Staico) i Badea al doilea m. postelnic la 16 aug.
7040/1532.
Doc. de la 14 iulie 1532 s-a pstrat n traducere. Avem o omitere, n sensul c traductorul actului a srit peste unul dintre boierii din sfatul domnesc.
Completarea se poate face dup sf. d. al doc. de la 27 iunie i al celui dat la 21 iulie 1532, astfel: n loc de Drghici sptar i Radul comis i Vintil
stolnic, corect ar fi fost Drghici sptar i Radul <paharnic i Staico> comis i Vintil stolnic.

CRONOLOGIA DOCUMENTELOR LUI VLAD VV. NECATUL

23
2
23 iulie
aprilie
mai
<iunie>
7040
7040
7040
(nr. 123)
(nr. 124)
(1.)
1532
j. Drghici/Draghici Vintilescul (din Floreti, 55-56)

LIVIU CMPEANU*

CONSIDERAII ADMINISTRATIV-JURIDICE
ASUPRA CELOR DOU SCAUNE (MEDIA I EICA <MARE>)
N EVUL MEDIU
A doua unitate administrativ-teritorial sau autonomie local a sailor din
Transilvania, dup comitatul sibian1, a fost format din Cele Dou Scaune, Media i
eica Mare. Nu se pot preciza prea multe despre nceputurile acestora. S-a demonstrat
pe cale arheologic c teritoriul Celor Dou Scaune a fost colonizat iniial cu secui2.
Fiind zon de grani, comitatul sibian avea, n secolele XII-XIII, nspre Nord-Est, dou
pori (mag. kapus), la Copa Mic i la Copa Mare, care barau teritoriile nc
neocupate de regalitatea maghiar. n baza documentelor cunoscute s-a putut stabili c
saii s-au aezat pe teritoriul devenit ulterior al Celor Dou Scaune, abia din a doua
jumtate a secolului al XIII-lea (dup 1263) sau chiar la nceputul secolului urmtor3. n
a doua jumtate a secolului al XIII-lea, ncep s fie menionate aezri care ulterior au
aparinut de Cele Dou Scaune. Ele sunt ns la acea dat domenii nobiliare i nu se
poate preciza dac locuitorii acestora erau sau nu sai4. Nici atestarea la 1283 a
capitlului mediean, de care aparineau opt localiti, nu ofer indicii despre nceputurile
Celor Dou Scaune, Mediaul fiind considerat la aceast dat nc villa5. Cu att mai
mult cu ct acest capitlu era aparintor de Alba Iulia i nu de Esztergom, ca i prepozitura sailor din Sibiu. n cumprarea de ctre preoii capitlului mediean a celei mai
mari pri ale decimei, de la episcopul de Alba Iulia, Th. Ngler a vzut un prim pas
ctre obinerea dreptului sibian (a Andreanumului).
Primele tiri sigure dateaz de la 1315, cnd saii din Cele Dou Scaune primesc
de la regalitate aceleai privilegii ca i sibienii, pstrndu-i autonomia administrativ*

Academia Romn, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca.


Cmpeanu Liviu, De la comitat la scaun principal. Evoluia administrativ-juridic a Sibiului i a
provinciei aferente n Evul Mediu, n AMN, 47, Historica, II/2010, 2010, p. 81-90.
2
Historische Sttten. Siebenbrgen, ed. Harald Roth, Stuttgart, 2003, p. 113 (n continuare, Historische Sttten).
3
Thomas Ngler, Aezarea sailor n Transilvania, Bucureti, 1981, p. 200-201 (n continuare, Th. Ngler,
Aezarea sailor); Idem, Aezarea sailor n Transilvania i aportul lor la dezvoltarea societii feudale
romneti, n Studii de istorie a naionalitilor conlocuitoare din Romnia i a nfririi lor cu naiunea
romn. Naionalitatea german, vol. I, Bucureti, 1976, p. 97-98 (n continuare, Th. Ngler, Aezarea i
aportul); tefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, vol. IV, Cluj-Napoca, 1989, p. 83 (n continuare, t. Pascu,
Voievodatul, IV).
4
Ibidem, p. 84; Thomas Ngler, loc. cit.
5
Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbrgen, vol. I (1191-1342), ed. Fr. Zimmermann i
Carl Werner, Hermannstadt, 1892, p. 145 (n continuare, Ub., numrul volumului va fi indicat cu cifre
romane); Th. Ngler, Aezarea sailor, p. 201-202.
1

Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol, t. XLVIII, 2011, p. 3540

36

LIVIU CMPEANU

juridic6. La acea dat, reprezentanii scaunelor Media, eica Mare i Biertan (care
pare s fi avut iniial un rol administrativ-juridic la fel de important ca i primele) s-au
prezentat n faa regelui Carol Robert, plngndu-se c cei doi voievozi rebeli Ladislau
(tatl i fiul) au desprit provincia lor de comitatul sibian7. Ca urmare, regele, avnd
nevoie de susintori dat fiind poziia lui fragil n regat le-a acordat sailor din
Media, Biertan i eica dreptul de a se uni cu provincia sibian: Iar noi [] am aezat
din nou, n numele domnului, pe numiii sai din Media, eica Mare i Biertan n
vechile lor liberti, scondu-i de sub orice stpnitor nedrept i am hotrt s fie unii
[cu obtea Sailor din Sibiu, n. ed.], n aa fel, ca att ei, ct i fiii fiilor lor s se bucure
pe veci ca i obtea sailor din Sibiu de una i aceea libertate dat i rnduit lor de
sfinii regi, strbunii notrii8. n aceeai diplom apare de dou ori un amnunt interesant i anume acela c saii din Cele Dou Scaune odinioar triau laolalt, bucurndu-se de aceeai libertate ca a Sailor de Sibiu [] dar prin fapta i silnicia lui
Ladislau, rposatul voievod al Transilvaniei, au fost cotropii i desprii de acea obte
a Sailor din Sibiu i au fost inui pn acuma mpotriva libertii lor, de ctre fiul
acestuia, numit de asemenea Ladislau voevodul Transilvaniei9. i mai jos: numiii
sai din Media, eica Mare, Biertan i din locurile ce in de ele, ineau de aceeai
obte a Sailor de Sibiu, ca unii ce se bucurau de aceleai privilegii ca i acetia10.
Aceast informaie, ntrit prin repetiie, vine s arate ct de important era considerat
de ctre rege i de dregtorii lui faptul c Cele Dou Scaune se bucurau de aceleai
privilegii (deci aveau acelai statut juridic) ca i Sibiul. Nu se poate stabili, din pcate,
cnd i n ce circumstane au fost acordate Celor Dou Scaune privilegiile sibienilor,
documente n acest sens nu s-au pstrat. Oricum, potrivit documentului citat, este vorba
despre o realitate din a doua jumtate a secolului XIII, nainte de moartea regelui
Andrei al III-lea (1301), dup care situaia politic a regatului s-a destabilizat, puterea
de facto fiind luat de voievodul Ladislau (Kan).
Aceast unire de la 1315 a Celor Dou Scaune cu Sibiul i-a fcut pe istoricii
sai mai vechi (ca de exemplu R. Theil) s cread c n secolul al XIII-lea Cele Dou
Scaune erau subuniti ale comitatului Sibiu. Or, istoriografia mai nou a demonstrat c
la acea dat Celor Dou Scaune le este acordat dreptului sibian, fr a constitui totui
mpreun cu Sibiul o singur unitate administrativ, funcionnd n continuare ca
unitate administrativ-teritorial separat (comitat)11.
6

Idem, Die Verwaltungsrechtliche Stellung der Zwei Sthle bis 1485, n vol. Gruppenautonomie in
Siebenbrgen, ed. Wolfgang Kessler, Kln-Viena, 1990, p. 122-125 (n continuare, Th. Ngler, Die Verwaltungsrechtliche Stellung der Zwei Sthle); cf. t. Pascu, op. cit., p. 84.
7
Pentru activitatea i rolul voievodului Ladislau Kan, vezi: Tudor Slgean, Ladislau Kan, Cluj-Napoca,
2007, passim.
8
DIR, C. Transilvania, veacurile XI, XII, XIII (n continuare DIR, C., vol. I), Bucureti, 1951, p. 241;
textul latin n Ub. I, p. 315-317. Cf. Thomas Ngler, Die Verwaltungsrechtliche Stellung der Zwei Sthle, p. 126-127;
Idem, Aezarea sailor, p. 199.
9
DIR, C., vol. I, p. 240.
10
Ibidem, p. 241.
11
Georg Eduard Mller, Die Grafen des Mediascher Provinzialverbandes oder der sogenannten zwei
Sthle, n Archiv des Vereins fr Siebebrgische Landeskunde, vol. XXXIV/1907, Tom 3, p. 266 (n
continuare, Georg Eduard Mller, Die Grafen des Mediascher Provinzialverbandes; revista se va cita n
continuare: Archiv); Thomas Ngler, Aezarea sailor, p. 199; Idem, Die Verwaltungsrechtliche Stellung
der Zwei Sthle, p. 127; t. Pascu, op. cit., p. 84; G. Gndisch, Schisches Leben im 13. und 14. Jahrhundert,
n Geschichte der Deutschen auf dem Gebiete Rumniens, ed. C. Gllner, Bucureti, 1979, p. 42-43 (n continuare, G. Gndisch, Schisches Leben); Dirk Moldt, Deutsche Stadtrechte im Mittelalterlichn Siebenbrgen.
Korporationsrechte Sachsenspiegelrecht Bergrecht, Kln Weimar Viena, 2009, p. 59-60.

CONSIDERAII ADMINISTRATIV-JURIDICE ASUPRA CELOR DOU SCAUNE

37

Aceast diplom din 1315 a pregtit terenul pentru extinderea tuturor drepturilor
i privilegiilor cuprinse n Diploma Andrean asupra Celor Dou Scaune, la 1318. n
acest an, regele Carol Robert, aflat nc n aceeai situaie politic fragil i dorind s i
sporeasc numrul de susintori, emite pentru saii din Cele Dou Scaune o nou
diplom prin care erau eliberai de orice fel de obligaii militare. Ei trebuiau doar s
plteasc aa-zisa Dare a Sfntului Martin (11. Nov.) (germ.= Martinszins), n valoare
de 400 de mrci de argint. Cea mai important prevedere a acestei diplome regale era:
Mai hotrm de asemenea ca la inerea judecilor i la cercetarea pricinilor, ei s
urmeze aceeai datin [lege cutumiar, n.n.] i s se foloseasc de aceleai privilegii,
pe care se tie c le are i obtea Sailor din Sibiu12. Faptul c locuitorii Celor Dou
Scaune aveau obligaii militare i fiscale diferite fa de cei din provincia Sibian (la
acea dat Sibiul nc funciona ca i comitat) vine s arate nc o dat c Cele Dou
Scaune nu au fost incluse n comitatul sibian13.
Scaunele Media i eica (Mare), ca i Sibiul la nceput, se aflau sub autoritatea
unui comite, primul fiind atestat la 26 martie 1320: nobilis vir magister Symon filius
Michalis comes de Medyes14. Este sigur c, dei atestat att de trziu, comitatul este o
realitate din secolul al XIII-lea. Mai aflm la 15 septembrie 1339 de un nobilis vir
magister Ladislaus filius Dyonisii de genera Herman comes trium generum Siculorum,
Chanadyensium, Bistricyensium et de Megyes15. Faptul c i comiii celor Dou Scaune
erau secondai de vice-comii, este atestat la 20 octombrie 1349, cnd este pomenit
magistro Stephano de Wruszfa vicecomiti de Seelk et de Mygges16. Acelai este atestat la
13 decembrie acelai an, ca hominem oficialem de Megyes al lui Andreas, comitele
secuilor, al Braovului, al Stmarului i al Maramureului17. n perioada 1349-1369,
dispare din documente titlul de comite al Mediaului, iar de la 1369 comiii secuieti au
nceput s exercite iari aceast atribuie, pn la 1402, cnd Mediaul este scos de
rege de sub autoritatea acestora18.
Comitele secuiesc exercita funcia de comite al Mediaului ca funcie paralel sau
chiar secundar, ca i comitele de Sibiu, care era n acelai timp i demnitar la Curtea
regal: dovad n acest sens st faptul c aceasta din urm nici nu mai este menionat n
titulatur19. Aceast lips poate fi explicat prin existen vice-comitelui, acel homo
oficialus de Megyes, care se ocupa de problemele comitatului mediean20.
G. E. Mller contrazice istoriografia mai veche i arat c funcia de comite al
Mediaului nu era aceeai cu funcia de jude suprem (Oberrichter), instituit abia la
140221, cnd Cele Dou Scaune (Media i eica Mare) au fost scoase de ctre regele
Sigismund de sub autoritatea comitelui secuiesc i puse sub autoritatea unui jude
12
DIR, C., vol. I, p. 284; textul latin al documentului n Ub. I, p. 331-332; trad. n german la Ernst
Wagner, Quellen zur Geschichte der der Siebenbrger Sachsen 1191-1975, Kln-Wien, 1976, p. 36-37.
13
Cf. Thomas Ngler, Aezarea sailor, p. 202-203; t. Pascu, op. cit., p. 84.
14
Ub. I, p. 352; G. E. Mller, Die Grafen des Mediascher Provinzialverbandes, p. 261; cf. Thomas
Ngler, Die Verwaltungsrechtliche Stellung der Zwei Sthle, p. 125.
15
Ub. I, p. 500; G. E. Mller op. cit., p. 261; Thomas Ngler, op. cit., p. 125-126.
16
Ub. II, ed. Franz Zimmermann, Carl Werner, Georg Mller, Sibiu, 1897, p. 65-68; G. E. Mller, loc. cit.
17
Ub. II, p. 72; G. E. Mller, loc. cit.
18
Ibidem, p. 262.
19
Ub. II, p. 72: 7 dec. 1349 magister Andreas comes Siculorum, Brassouiensis, Zathmariensis et
Maramorosyensis.
20
G. E. Mller, Die Grafen des Mediascher Provinzialverbandes, p. 265.
21
Ibidem, p. 263-264; H. J. Knall, Chronik der Stadt Mediasch, n Mediasch. Beitrge zur Geschichte
der Stadt aus vier Jahrhunderte, vol. I, Media, 2007, p. 322.

38

LIVIU CMPEANU

suprem (Oberrichter)22. Principala prerogativ a comitelui, justiia criminal, nu a fost


transmis judelui suprem, ea fiind exercitat asupra Celor Dou Scaune de ctre voievodul Transilvaniei (transmis desigur prin funcia cumulat de comite secuiesc), pn
spre sfritul secolului al XV-lea23.
La 1359 Mediaul este atestat deja ca civitas24, iar ncepnd cu 1369 Mediaul
este atestat ca sediu scunal n fruntea cruia a stat, aa cum s-a artat, comitele
secuiesc, pn la nceputul secolului al XV-lea25. Desigur, de problemele interne ale
scaunului se ocupa vice-comitele, pe care l putem vedea n acel oficial de Media, mai
sus-menionat.
La 1402, s-au prezentat n faa regelui villicul Mediaului (este prima atestare a
villicului mediean) Cuncz i comitele Mihail, pro parte communitatis omnim Saxonum
de sedisbus Megyes et Selk, plngndu-se de abuzurile comitelui secuiesc i, totodat,
rugndu-l pe rege s i elibereze de sub jurisdicia acestuia. Avnd n considerare
fidelitatea i meritele comunitii sailor din Cele Dou Scaune, regele Sigismund i
elibereaz de sub autoritatea comitelui secuiesc ut ipsi deinceps in antea inte se seum
ipsorum medio comitem seu iudicem eligere et statuere valeant atque possint, care s
judece dup dreptul i obiceiul sibian26. Cu aceast ocazie, regele le-a confirmat sailor
din Cele Dou Scaune i libertile sibiene, primite n 1315 de la Carol Robert. Prin
instituirea judelui suprem (germ. Oberrichter), ales liber de ctre sai dintre ei, se
schimb i statutul Celor Dou Scaune din comitat n scaune de judecat, am vzut i n
document dualitatea comite-iudice.
La 1416 este atestat deja un jude de Media, n persoana lui Johannes, care
mpreun cu Anthonius iuratus civis din eica intervin la regele Sigismund pentru
hotarul a dou aezri aparintoare de Cele Dou Scaune27. Observm existena unui
singur jude, rezident la Media, nsoit de un reprezentant al celuilalt scaun. De la
aceast dat ncepe s fie atestat judele Mediaului. Acesta era secondat de un vice-jude,
formnd astfel un sistem administrativ care a funcionat pn la 1552, cnd Cele Dou
Scaune se contopesc i devin Scaunul Media, condus de judele primar al oraului28. La
Media exista i un notar scunal, atestat prima dat la 1414 n persoana lui Henricus Sax
(notario sede Medyes)29.
Localitatea eica (Mare) este atestat la 130930, iar Scaunul, la rndul lui, este
pomenit prima dat la 133631, fiind apoi invocat cu regularitate, ncepnd cu 136532.
Interesant este c la eica este atestat n 1349 un Stephanus vicecomes de Seelk et de
Mygges33, care nu este altul dect acel oficial de Media, menionat mai sus. Putem
22
Georg Eduard Mller, Sthle und Distrikte als Unterteilungen der Siebenbrgisch-Deutschen Nationsuniversitt 1141-1876, Sibiu, 1941, p. 12 (n continuare, G.E. Mller, Sthle und Distrikte).
23
Idem, Die Grafen des Mediascher Provinzialverbandes, p. 263-264.
24
Ub. II, p. 166.
25
Ibidem, p. 326: Ludovic I al Ungariei confirm drepturile i obligaiile obinute de saii din scaunele
Media, eica i eica Mic n 1318 de la Carol Robert.
26
Ub. III, ed. Franz Zimmermann, Carl Werner, Georg Mller, Sibiu, 1902, p. 289-290; Cf. G.E. Mller,
Die Grafen des Mediascher Provinzialverbandes, p. 263-264.
27
Ub. III, p. 655-656.
28
G.E. Mller, Sthle und Distrikte, p. 31; Historische Sttten, p. 113.
29
Ub. III, p. 603.
30
Historische Sttten, p. 172; Coriolan Suciu, Dicionar istoric al localitilor din Transilvania, vol. II,
Bucureti, [1968], p. 169: 1308-1310 Selk.
31
Ub. I, p. 473-474; Cf. t. Pascu, Voievodatul, IV, p. 83.
32
Ub. II, p. 228, 229, 318, 326, 540, 541.
33
Ibidem, p. 66-68, 72-73.

CONSIDERAII ADMINISTRATIV-JURIDICE ASUPRA CELOR DOU SCAUNE

39

conchide c acest vicecomite, nainte de 1402, rezida n eica Mare i c se ocupa poate
nu predilect dar direct de problemele celui de-al doilea Scaun. Situaia se pare c s-a
perpetuat i dup 1402, cnd ambele Scaune au primit un jude, urmnd probabil ca de
problemele Scaunului eica s se ocupe vice-judele sau, aa cum am vzut, juraii
comunitii. Dei a fost sediu scunal pn la mijlocul secolului al XVI-lea, localitatea a
avut doar rang de trg (oppidum)34.
Cele dou Scaune, prezentate ca entitate de la prima lor atestare (1315), sunt
aezate, din punct de vedere geografic, ntre Podiul Hrtibaciului i Valea Trnavei
Mari, fiind compuse din 24 de aezri libere/comuniti35.
Componena Celor Dou Scaune:

Cele 2 Scaune
Scaunele Media i eica
(atestate la 1315)36
Agrbiciu (germ. Arbegen, mag. Egerbegy/Szaszegerbegy, lat. Egurberg/Egerbegyn/
Egirbing) atestat la 1343.
Alma/Alma Vii/Alma Sseasc (germ. Almen, mag. Szaszalmas/Szaszalmad, lat.
Almasium/Alma) atestat la 1289.
Ael (germ. Hetzeldorf, mag. Ecel/Eczel, lat. Villa Ecelini/Eclini/Ecel) atestat la 1283.
Axente Sever/Frua/Friua (germ. Frauendorf, mag. Aszanyfalva, lat. Villa dominarum/
Assonyfalva) atestat la 1305.
Bazna/Bozne de Sus (germ. Baassen/Oberbaussen, mag. Felsbayom/Bazna, lat. Bazna/
Szaszbazna superior) atestat la 1302.
Bgaci/Bgaciu (germ. Bogeschdorf/Bogistorf, mag. Bagacs/Bagacsa, lat. Bocach/
Bogath/Bogadsch) atestat la 1352.
Biertan (germ. Birthelm, mag. Bertalom, lat. Bertelm/Buratolm/Britholm) atestat la
1283.
Bratei (germ. Bretei/Pretei, mag. Barathely/Parathely, lat. Mons Marie/Morun/Portia)
atestat la 1283.
Buzd/Bozd/Buzu (germ. Bussd/Bssd, mag. Szaszbuzd, lat. Bozd/Busd/Buzd/Buz)
atestat la 1334.
Copa Mare (germ. Grosskopisch, mag. Nagykapus, lat. Copus majori/Copuss/Colx)
atestat la 1283.
Copa Mic (germ. Kleinkopisch, mag. Kicskapus, lat. Copus minor) atestat la 1402.
Curciu/Cri (germ. Kirtsch/Koerts, mag. Krs, lat. Ceurus/Corus/Kewrus/Kewres)
atestat la 1322.
34
Franz Zimmermann, Das Archiv der Stadt Hermannstadt und der schsischen Nation. Ein Fhrer
durch das selbe, Sibiu, 1901, p. 45.
35
t. Pascu, Voievodatul, IV, p. 83-84.
36
E. Wagner, Historisch-Satistisches Ortsnamenbuch fr Siebenbrgen, Kln-Viena, 1977, p. 374, 376;
Th. Ngler, Aezarea sailor, p. 281; G. E. Mller, Sthle und Distrikte, p. 187-190; M. Orend, Zur
Heimatfrage der Siebenbrger Sachsen. Vergleichung der siebenbrgisch-deutschen Ortsnamen mit denen
des brigen deutschen Sprachgebietes, n Archiv, vol. XLIII/1926, tom 2-3, p. 257-265, cu datele primelor
atestri documentare i denumirile sseti ale localitilor; Franz Zimmermann, op. cit., p. 45, fr data
atestrilor. Pentru fiecare localitate, Coriolan Suciu, op. cit., vol. I-II, sub detto.

40

LIVIU CMPEANU

Dupu/Dupudorfu/Tobie (germ. Tobsdorf, mag. Tablas/Tobias, lat. Villa Thobiae/


Thobiesdorf) atestat la 1268.
Haag/Hazag (germ. Haschagen/Haschag, mag. Hasag, lat. Hasach/Hasadis/Hasag)
atestat la 1263.
Ighiu Nou/Ibidorfu Ssesc (germ. Eibesdorf, mag. Szaszivanfalva/Iva/Igisdorf, lat.
Villa Isopis/Isontelke) atestat la 1305.
Media, atestat la 1373 (vezi supra!).
Mona (germ. Meschen, mag. Mozsna/Szaszmozsna/Fejerfalu, lat. Musna/Mosna)
atestat la 1280.
Nema (germ. Nimesch/Nimeschdorf, mag. Nemes/Nemsa, lat. Nimps/Nyms/Nemesia)
atestat la 1359.
arou pe Trnave/arou Ssesc (germ. Scharosch/Grosscharss, mag. Szaszsaros, lat.
Sarus/Saros/Sara) atestat la 1283.
eica Mare (germ. Marktschelken/Grosschelken, mag. Nagyselik, lat. Selk major/
Nagyselik) atestat la 1308.
eica Mic (germ. Kleinschelken, mag. Kisselk, lat. Selk minor/Sarselk) atestat la 1311.
oala/aia (germ. Schaal/Schal, mag. Sllya/Slya, lat. Villa Saoli/Saol) atestat la 1331.
Valchid/Vltitu/Valhit (germ. Waldhtten/Valdhuttin, mag. Vlthid/Vladhid/Waldhid,
lat. Waldhyd/Waltudya/Walthodia) atestat la 1317.
Valea Viilor/Vorumloc (germ. Wurmloch, mag. Nagybaromlaka/Baromlaka, lat. Baromlak/
Worumlaka/Barlak) atestat la 1305.
Vel/Vola (germ. Wlz/Wlzen, mag. Vlc/Velcz/Vlgy/Vlcz, lat. Velcz/Weulch/
Veultz/Volts) atestat la 1339.

JURISTISCH-ADMINISTRATIVEN BERCKSICHTIGUNGEN BER DIE ZWEI


STHLE (MEDIASCH UND GROSS-SCHELKEN) IM MITTELALTER
(Zusammenfassung)
Schlsselwrter: Zwei Sthle, Mediascher Komitat, Schisches Leben, hermannstdter
Recht
Die Zwei Sthle odar das Mediascher Provinzialverband wurde ziemlich spt angesiedelt,
am Ende des 13. odar gar in den ersten Jahren des 14. Jahrhunders. Sicher ist es dass vor den
Sachsen dieses Gebiet mit Szekle besiedelt war und dass es ein Grenzgebiet des Hermannstdter
Komitats war. Beweis dafr sind die zwei Tore (ung. gyepk) bei Gross- und Kleinkopisch die
den Gebiet des Hermannstdter Komitats von den Kokeltalgebiet, dass noch nicht unter
ungarische Herrschaft war, abtrennten. Die ersten urkundliche Beweise ber die Zwei Sthle sind
uns nur ab die ersten Jahrn des 14. Jh. beliefert. Damals wurde ein Mediascher Komitat erwhnt,
dass das hermannstdter Recht genieste und sich unter die Gewalt des Szeklergrafen befand. Die
Grafschaft wurde erst am Anfang des 15. Jh. (1402) abgeschaft, durch den Knig Sigismund von
Luxemburg. Die Zwei Sthle wurden unter die Gewalt eines Oberrichters gestellt, welcher frei
von den Sachsen der Zwei Sthle gewhl wurde. Dass heist dass 1402 Mediasch und (Markt-)
Schelken eine grssere rechtliche Unabhngigkeit gewannen. Die Zwei Sthle wurden erst um die
Mitte des 16. Jh. vereinigt: 1552 wurde Mediasch, wegen das Beenden der Stadtmauern, als Stadt
mit vollen Recht anerkannt und, gleichzeitig auch als Hauptsitz des Mediascher Stuhles. Zum
Schluss haben wir eine Liste mit die zum Mediascher Stuhl gehrenden Gemeinden angebracht.

CTLINA CHELCU*

JUSTIIE I FISCALITATE
N CAZUL MNSTIRILOR NCHINATE DIN MOLDOVA
(SFRITUL SECOLULUI XVI SECOLUL XVII)
Argument
Instaurat pe la jumtatea secolului XVI, regimul otoman n Moldova a contribuit
i la mrirea drilor interne, acestea urmnd cuantumul obligaiilor ctre Poart. Ne
gndim la nmulirea impozitelor din Moldova, mai cu seam n secolul XVII, atingndu-se apogeul n secolul XVIII1. n acest context, vechile dri au fost convertite n
redevene monetare, dublate, ncepnd cu a doua jumtate a secolului XVI, de eliminarea imunitilor fiscale. Asupra lor se revenea ns mai trziu, sub alte forme. Astfel,
intervin schimbri i n modul de executare a pedepselor de ctre cei nvinuii,
ngduindu-se nlocuirea pedepselor propriu-zise cu plata unor sume de bani. Chiar i
cele mai grave, ca tlhria (jcuire, tlhug), se puteau rscumpra sau chiar ierta,
n anumite condiii, de domn, ca judector suprem al rii. n general, se ajunge ca
pedepsele corporale i cele privative de libertate s ia, din ce n ce mai mult, forma
pecuniar a executrii lor. Pe de o parte, aceast practic devine o component a
planului general de colectare a numerarului necesar domniei, pentru satisfacerea
cerinelor otomane. Pe de alt parte, modul ei de aplicare asupra majoritarilor ortodoci,
dar i asupra minoritarilor din perspectiv etnic sau confesional, ne d indicii despre
percepiile i auto-siturile identitare din acea epoc.
O problem aparte o constituie imunitile fiscale i juridice dobndite de mnstirile din Moldova. n irul acestor privilegii, se ncadreaz i ncasarea de ctre acestea
a amenzilor pentru infraciunii grave (fapt mare), precum omuciderea (moartea de
om). Cu alte cuvinte, modul n care amenda penal perceput de domn sau de dregtorii si devenea att o modalitate de sancionare, ct i o surs de venituri. Vom
ncerca, n msura n care sursele ne vor permite, s identificm i competena judiciar
a egumenilor n materie penal. Dificultatea demersului nostru vine din faptul c, dac n
cazul mnstirilor obinuite se cunosc elementele ce compuneau coninutul imunitilor
*

Cercettor tiinific, Institutul de Istorie A. D. Xenopol Iai.


Alexandru Constantinescu, Drile n ara Romneasc i Moldova (sec. XIV-XV), n SAI, 1975, 23,
p. 110-118; N. Stoicescu, Regimul fiscal al preoilor din ara Romneasc i Moldova pn la Regulamentul
organic (sec. XV-XIX), n BOR, 1971, 23, nr. 5-6, p. 370-381; Matei D. Vlad, Le rgime fiscal et administratif
dans les villages de colonisation de Valachie et de Moldavie au XVIII sicle, n Revue Roumaine
dHistoire, 1971, 10, nr. 6, 1013-1026; I. Caprou, O istorie a Moldovei prin relaiile de credit (pn la
mijlocul secolului al XVIII-lea), Iai, 1989.
1

Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol, t. XLVIII, 2011, p. 4161

42

CTLINA CHELCU

juridice i fiscale, n privina mnstirilor nchinate actele de acordare a acelorai


privilegii sunt mai srace n informaii. De drept, cercetarea nclcrilor legii aparinea
domnului, care percepea i amenda stabilit n funcie de gravitatea faptei svrite. Ca
urmare, insistm asupra acestui aspect ce ine de relaia dintre dou instituii, Domnie i
Biseric, n perioada supus ateniei, din perspectiva unor privilegii juridice i fiscale
recunoscute mnstirilor nchinate. Epoca nchinrii mnstirilor din Moldova la
Locurile Sfinte ncepe la sfritul secolului XVI, n timpul domniei lui Petru chiopu,
odat cu zidirea mnstirii Sf. Sava din Iai, n 1583, cu banii mnstirii omonime din
Ierusalim. Clugrii greci venii de acolo primeau n dar de la vod acel loc de case ca
s locuiasc acolo i s-i fac i biseric2.
Analiza imunitilor fiscale i juridice acordate mnstirilor nchinate din
Moldova doar pe parcursul secolului XVII, nu i al celui urmtor, se justific prin faptul
c, de la nceputul perioadei fanariote, nchinrile lcaelor din Moldova ncep s ia o
alt turnur prin interpretri abuzive ale dreptului de ctitorire. Aceast practic este
anunat nc de la sfritul secolului XVII i va continua n veacul urmtor, provocnd
grave probleme n ceea ce privete respectarea jurisdiciei ecleziastice i a regimului
privilegiat al Bisericii, n general. Acestea sunt argumentele opiunii noastre pentru
intervalul temporal delimitat de sfritul secolului XVI secolul XVII.
Introducere
Dac sursele diplomatice interne sunt ct se poate de clare n privina imunitilor
fiscale de care s-au bucurat mnstirile, dreptul de judecat al monahilor recunoscut
de domnie ateapt nc unele clarificri. Cu privire la fundamentul jurisdiciei bisericeti n Moldova medieval i premodern, originea ei bizantin a fost deja artat.
Exercitarea ei nu excludea aplicarea legii rii, a unor obiceiuri, dar baza ei era pravila
canonic i nomocanonic3. Biserica beneficia de o larg competen judiciar, ea
putnd judeca abaterile clericilor, pricinile lor civile i canonice cu excepia vinilor
grave a cror cercetare era pstrat n competena justiiei domneti , pcatele canonice
ale mirenilor (adulterul, incestul, cstoria a patra, abandonul soului sau soiei, relaiile
sexuale nepermise), pricinile mirenilor de desprenie, nfiere, zestre, motenire, tutel,
testamente4. Privilegiile juridice i fiscale recunoscute Bisericii i au rdcinile n
gndirea politic a mprailor bizantini, transpus ulterior n texte juridice i transmis
rilor romne prin dreptul receptat. Un exemplu ar fi ideea de filantropie, manifestat
prin scutirile fiscale acordate lcaelor de cult5.
n legtur cu acest subiect, exist investigaii colaterale, referitoare la influena
bizantin n spaiul romnesc6, la sistemul imunitilor n societatea medieval romneasc7,
2
DIR, Veacul XVI, A. Moldova, vol. III (1571-1590), Bucureti, 1951 p. 224-225, nr. 277; Documente
privitoare la istoria oraului Iai, vol. I, Acte interne (1408-1660), editate de Ioan Caprou i Petronel
Zahariuc, Iai, Editura Dosoftei, 1999, p. 35-38, nr. 23 (n continuare, Ioan Caprou, Petronel Zahariuc,
Documente Iai, I); v. i Dan Bdru, Ioan Caprou, Iaii vechilor zidiri pn la 1821, ediia a II-a, revzut,
Iai, 2007, p. 45.
3
Valentin Al. Georgescu, Bizanul i instituiile romneti pn la mijlocul secolului al XVII-lea, Bucureti,
Editura Academiei, 1980, p. 254.
4
Instituii feudale din rile Romne, coordonatori Ovid Sachelarie i Nicolae Stoicescu, Bucureti,
1988, p. 268.
5
Ibidem, p. 229.
6
Valentin Al. Georgescu, op. cit.
7
A. Cazacu, Justiia feudal, n V. Costchel, P. P. Panaitescu, A. Cazacu, Viaa feudal n ara
Romneasc i Moldova (sec. XIV-XVII), Bucureti, Ed. tiinific, 1957, p. 463-500; N. Grigora, Instituii

JUSTIIE I FISCALITATE N MOLDOVA

43

la competena juridic a Bisericii din Moldova8. De asemenea, se adaug i contribuiile


cu caracter preponderent descriptiv, preocupate de practicile nchinrii mnstirilor din
Moldova la Locurile Sfinte ale Ortodoxiei9. De aceea, se impune parcurgerea atent a
documentelor, cu redarea expres a pasajelor privitoare la privilegiile fiscale i juridice
de care beneficiau respectivele mnstiri.
nainte de nchinare: secolele XV-XVI
n urma parcurgerii documentelor de cancelarie din perioada anterioar iniierii
practicii nchinrilor, am constatat c se impun anumite distincii ntre imunitile atribuite de ctre domn fie mnstirilor, fie mitropolitului, fie episcopilor. Ele se remarc
ndeosebi cnd era vorba de unele delicte svrite de locuitorii ai satelor pe care
mnstirile le stpneau: sate ale mnstirilor, sate mnstireti pustiite, slobozii ale
mnstirilor, steni din satele sau sloboziile mnstirilor, poslunicii mnstirilor, sate
ale Mitropoliei ori ale episcopiilor de Roman, Rdui i Hui. De asemenea, au existat
diferene n ceea ce privete competena judiciar a instanelor ecleziastice: unele aveau
dreptul de a judeca orice fapt penal, inclusiv omorul, altora nu li se acorda i acest
drept, ce rmnea n atribuiile judectoreti ale domnului. Se nelege c, n cazul
infraciunilor comise de slujitori ai Bisericii, clerici sau mireni, era supus judecii
delictul canonic, n urma procedurii judiciare acordndu-se o pedeaps bisericeasc10,
prevzut de nomocanoanele bizantine i de dreptul bisericesc dezvoltat apoi n rile cu
populaie ortodox11. Pedeapsa trebuia s fie pur spiritual, avnd ca obiectiv ndreptarea duhovniceasc a celui vinovat12. Dreptul de a judeca deinut de egumeni i de
clugrii mnstirilor putea fi exercitat prin mputernicire domneasc13, aa cum se
petreceau lucrurile i n Imperiul basileilor: aici i se recunoscuser Bisericii atribuii
judiciare14, ca urmare nlimii morale la care Biserica nelegea s ridice exerciiul
funciunii judectoreti15.
feudale din Moldova, I, Organizarea de stat pn la mijlocul sec. al XVIII-lea, Bucureti, Ed. Academiei,
1971; V. Costchel, Domeniul feudal, n . Costchel, P. P. Panaitescu, A. Cazacu, Viaa feudal, p. 211-314;
P. P. Panaitescu, Biserica, n . Costchel, P. P. Panaitescu, A. Cazacu, Viaa feudal, p. 445-462; Vasile V.
Muntean, Bizanul i romnii. Cercetare comparativ privind organizarea mnstirilor, Iai, Trinitas, 2005.
8
t. Berechet, Dreptul vechilor notri ierarhi la judecarea mirenilor, Bucureti, 1938; Gh. Cron,
Clericii n serviciul justiiei, Bucureti, 1938; idem, Justiia bisericeasc din Moldova i ara Romneasc n
secolele XIV-XVIII, n MMS, an. LI, 1975, nr. 3-4, p. 258-274; idem, Instanele de judecat ale bisericii din
rile Romne n secolele XIV-XVIII, n MMS, an. LII, 1976, nr. 5-6, p. 338-359.
9
N. Iorga, Muntele Athos n legtur cu erile noastre, Bucureti, 1914; Teodor Bodogae, Ajutoarele
romneti la mnstirile sin Sfntul Munte Athos, Sibiu, 1940; M. Beza, Biblioteci mnstireti n Epir,
Rodos i Paros, n AARMSLit, s. III, t. VII, 1934-1936, p. 237-241; idem, Biblioteci mnstireti n Palestina,
n AARMSLit, s. III, t. VI, 1932-1934, p. 195-197; idem, Biblioteci mnstireti n Palestina, Chipru i
Muntele Sinai, n AARMSLit, s. III, t. VI, 1932-1934, p. 207-215; idem, Biblioteci mnstireti n Patmos, n
AARMSLit, s. III, t. VIII, 1936-1938, p. 1-6; idem, Biblioteci mnstireti n Siria, Atena i Insula Hios, n
AARMSLit, s. III, t. VIII, 1936-1938, p. 7-20; idem, Biblioteci mnstireti la Muntele Athos, extras din
AARMSLit, s. III, t. VII, 1934; idem, Urme romneti n Rsritul ortodox, ediia a II-a, mrit, cu numeroase
adugiri de text i ilustraii, Bucureti, 1937.
10
Vlassios I. Phidas, Drept canonic. O perspectiv ortodox, traducere n romnete de Pr. Lect. Dr.
Adrian Dinu, Iai, Editura Trinitas, 2008, p. 134.
11
Gheorghe Cron, Justiia bisericeasc, p. 258.
12
Vlassios I. Phidas, op. cit., p. 135.
13
Gheorghe Cron, Clericii n serviciul justiiei, p. 21.
14
Valentin Al. Georgescu, op. cit., p. 68; istoricul dreptului romnesc recunoate modelul bizantin n
regimul scutirilor acordate mnstirilor.
15
Gheorghe Cron, op. cit., p. 15.

44

CTLINA CHELCU

Pn spre mijlocul secolului XV, privilegiul de imunitate acordat mnstirilor din


Moldova prin care li se conceda jurisdicia asupra infraciunilor svrite de locuitorii
de pe domeniul imunitar sau beneficiau de scutiri de obligaii fiscale este redat prin
expresia uric cu tot venitul16, uric, n veci17, fr a se detalia coninutul imunitii.
Sau, uneori, se fceau minime precizri n acest sens: uric cu tot venitul, i cu darea i
cu tot18. Nerespectarea dispoziiilor domneti atrgeau grele blesteme. Primul document pstrat, n care privilegiul de imunitate enumer scutirile de sarcinile fiscale i
publice de care beneficiaz populaia domeniului ecleziastic respectiv, este de la tefan
voievod, fiul lui Alexandru cel Bun, al crui coninut intereseaz i subiectul nostru.
Domnul ntrete mnstirii de la Horodnic, prin actul din 1 august 1444, stpnirea
asupra satului Balasinui, preciznd scutirile ce i se acord mnstirii respective: Va
plti cu gtul nerespectarea poruncii domneti de ctre vreun dregtor. Pentru c ce
venit va fi, de orice fel, din acel sat, ei <dregtorii domneti> s nu-l ia de la aceast
mnstire19. n materie de judecat, domnul hotrte ca pe acei oameni nimeni s nu
ndrzneasc s-i judece, niciodat, ci s-i judece dregtorii din aceast mnstire i alt
judector s nu aib niciodat, n veci20. Un alt document emis tot de cancelaria lui
tefan vod la 11 martie 1446 ntrete mnstirii Neam stpnirea asupra mai multor
sate. Domnul druia mnstirii veniturile acestor aezri, precum i dreptul de a judeca
pricinile aprute pe teritoriul lor. Le scutea de toate drile i slujbele domneti,
interzicnd dregtorilor nsrcinai cu adunarea impozitelor s intre n satele respective21. ntre scutiri se menioneaz: i, de asemenea, nici osluharii s nu umble n
aceste sate, nici judectorii, nimeni s nu ia gloab cnd se va face vreo moarte n satele
lor, ci singuri clugrii s ia gloaba. Ct privete imunitatea judiciar pe care domnul o
conced egumenului i clugrilor mnstirii Neam, deducem din textul documentului
c acetia ar fi exercitat o jurisdicie deplin, mai cu seam c se menioneaz i competena asupra celor nvinuii de omor, delict judecat, de regul, de ctre domn. i, de
asemenea, pe aceti oameni din aceste sate nimeni s nu ndrzneasc s-i judece ntru
nimic i nici pentru orice fapt. Iar cui i se va prea c are strmbtate de la aceti
oameni din aceste sate, acel s-i prasc naintea egumenului de la Neam i naintea
dregtorilor mnstirii, i alt judector s nu aib. i, de asemenea, nici osluharii s nu
umble n aceste sate, nici judectorii, nimeni s nu ia gloab cnd se va face vreo moarte
n satele lor, ci singuri clugrii s ia gloab22. Deci i amenda pe care trebuia s o
plteasc domniei cel vinovat de comiterea infraciunii de fapt mare era acordat
mnstirii sub forma unei scutiri. n anul urmtor, aceleiai mnstiri i este confirmat
stpnirea peste satele sale, precum i scutirile i jurisdicia acordate pn atunci de
domnii anteriori. Ideea c mnstirea prelua amenzile colectate n urma svririi unor
infraciuni este, din nou, menionat: nici globnicii, nici priparii s nu ia gloab de la
16

Instituii feudale n rile Romne, p. 231.


DRH, A. Moldova, vol. I (1384-1448), ntocmit de C. Cihodaru, I. Caprou i L. imanschi, Bucureti,
1975, p. 75, nr. 51.
18
Ibidem, p. 185, nr. 132.
19
Ibidem, p. 352-353, nr. 249.
20
Ibidem, p. 353, nr. 249.
21
Toate aceste sate mnstireti s fie slobode de toate, s nu dea aceti oameni din aceste sate nici
dare, nici podad, nici ili, nici podvoad, nici desetin din albine i nici din porci. i, de asemenea, nici la
cetate s nu munceasc, i nici la mori i la iazuri, i s nu aib nici o alt dare i slujb. i, de asemenea, n
aceste sate s nu umble nici globnicii, nici priparii, nici iliarii i nici altul nimeni dintre dregtorii i
pererubii notri (Ibidem, p. 377, nr. 266).
22
Ibidem, p. 377-378, nr. 266.
17

JUSTIIE I FISCALITATE N MOLDOVA

45

aceti oameni din aceste sate, chiar dac ntre aceti oameni va fi duegubin, fie
tlhrie, fie orice alt fapt, sau mare sau mic23. Cu privire la recunoaterea jurisdiciei mnstireti, domnul precizeaz: dregtorii notri s nu aib dreptul s judece
pe oamenii lor i nici s-i prade, ci numai clugrii de la mnstirea de la Neam cu
egumenul i cu cine tiu ei s judece pe oamenii lor din aceste sate mai sus-scrise i s
fac ei cu aceast gloab ce tiu24. ntr-un alt document cu o destinaie asemntoare,
domnul reconfirm competena judiciar a clugrilor: orice fel de fapt s-ar ntmpla
ntre aceti oameni, s-i judece clugrii i ei s ia aceast gloab i tot venitul provenit
de la aceti oameni25. La 5 aprilie 1448, mnstirii Pobrata prin egumenul i dregtorii
si le este recunoscut dreptul de a judeca pricinile ivite n satele ce tocmai intraser n
stpnirea mnstirii, interzicndu-li-se slugilor domneti s nu ia gloab, nici tretin,
pentru nici o vin, nici mare, nici mic, i s nu-i judece pe aceti oameni n nici un loc, ci
s-i judece nsui egumenul de la Pobrata sau dregtorii lor, iar alt judector s nu aib26.
Un document emis de cancelaria lui Alexndrel vod la 27 iunie 1449 arat c
domnul acord egumenului mnstirii Pobrata i dregtorilor acestuia dreptul de a-i
judeca pe oamenii din satele mnstireti pentru orice fel de fapt. Ei trebuiau s vin
naintea egumenului sau a mputerniciilor si pentru orice, fie chiar omor sau orice fel
de fapt; i alt judector s nu aib niciodat, n veci, pentru nimic, ci el nsui s-i
judece oamenii si i s-i urmreasc pentru toate, i pentru gloabe i pentru orice fel de
vini, oricte se vor face la oamenii lor27. Este evident jurisdicia deplin acordat
mnstirii. De asemenea, o jurisdicie mprit ntre domn i conducerea mnstirii
Moldovia asupra ttarilor i sailor de la Baia este artat de Petru vod Aron n 1454:
s nu-i judece nimeni, dect numai domnia mea i clugrii28.
Scutiri de impozite, inclusiv de plata amenzilor pentru fapte penale omor,
fapt mare, fapt mic sunt acordate de Petru Aron la 8 decembrie 1454. n ceea
ce privete jurisdicia asupra stenilor din satele confirmate mnstirii Neam, ca i pn
atunci se precizeaz c aceasta s fie fcut naintea egumenului de la Neam i
naintea dregtorilor mnstirii, iar alt judector s nu aib29. La 31 august 1458,
tefan cel Mare acord mnstirii Moldovia, ntre altele, drept de slobozie pentru satul
Borhineti. Alturi de scutirile fiscale enumerate pentru satul respectiv, apare i scutirea
de a plti amenda pentru obligaia de a identifica i de a prinde pe ucigaii, tlharii sau
hoii care ar fi svrit fapte cu caracter penal pe teritoriul su: dregtorii domneti s
nu gonasc n hotarul acestui sat, pe urma rufctorilor30. Imunitatea fiscal este
limpede exprimat n acest document: Iar acest venit i toate slujbele din acest sat,
totul s asculte de sfnta biseric de la Moldovia31. Prin actul din 3 februarie 1467,
tefan cel Mare scutete de podvoade pe oamenii mnstirii Bistria din satele
confirmate de domn n stpnirea clugrilor, acordnd, n acelai timp, egumenului
dreptul de judecat asupra acestora, precum i acela de a ncasa gloabele i pripasul. n
23

Ibidem, p. 387, nr. 273.


Ibidem, p. 387-388, nr. 273.
25
Ibidem, p. 293, nr. 277.
26
Ibidem, p. 394-395, nr. 278.
27
DRH, A. Moldova, vol. II (1449-1486), ntocmit de Leon imanschi, n colaborare cu Georgeta Ignat i
Dumitru Agache, Bucureti, 1976, II, p. 7, nr. 5.
28
Ibidem, p. 58, nr. 41.
29
Ibidem, p. 62, nr. 44.
30
Ibidem, p. 108, nr. 74; n Instituii feudale romneti se spune: ca s avantajeze un sat (mnstiresc,
de exemplu), domnul l scutea de aceast obligaie (p. 486).
31
DRH, II, p. 108, nr. 74.
24

46

CTLINA CHELCU

cuprinsul actului, ponderea cea mai mare o are dispoziia ca dregtorii domneti din
inutul Neam, din care fceau parte i satele respective, s nu colecteze amenzile
penale, nici s nu judece pe locuitorii acelor sate. Ordinea lucrurilor stabilite de domn
este urmtoarea: nimeni altul s nu ndrzneasc s-i judece pe aceti oameni ai
mnstirii () i nici gloab s nu ia de la ei, nici pentru omor, nici pentru urma
rufctorilor, nici pentru tlhrie, nici pentru furt, nici pentru rpire de fat, nici pentru
ran sngeroas i nici pentru lovitur cu vnti, i nici pentru altceva, nici pentru vreo
fapt, nici pentru fapt mare i nici pentru fapt mic, s nu ndrzneasc s-i judece pe
aceti oameni ai mnstirii i nici s-i tulbure, i nici s nu ia gloab de la ei, nici pre
de-un gro, c s-i judece nii clugrii notri de la Bistria pe oamenii lor i gloaba s
o ia de la oamenii lor egumenul i cu clugrii, iar alt judector s nu aib asupra lor,
pentru c am dat s fie mnstirii noastre de la Bistria, neclintit niciodat, n veci, tot
venitul care va cdea n aceste sate mnstireti32. Avem de-a face, i n acest caz, cu o
concedare ctre egumen a competenei judectoreti depline, deci inclusiv asupra
delictelor grave precum omuciderea i furturile, a cror judecare era rezervat domniei.
Din actele de pn acum, ncasarea amenzilor pentru orice fel de infraciune, fie mare,
fie mic era ncredinat mnstirilor. Cu alte cuvinte, dreptul de jurisdicie recunoscut
acestora asupra locuitorilor din satele aflate n stpnirea lor a constituit o important
surs de venit, avnd, aadar, un caracter patrimonial. Prerogativa judiciar a egumenului i dregtorilor si era dublat de privilegiul fiscal de ncasare a amenzilor penale:
dreptul de a judeca i dreptul de a globi33. Urmrim, n continuare, ce spun actele.
O schimbare n regimul scutirilor de pn acum se produce n timpul lui tefan
cel Mare. Prin actul din 19 august 1472, el scutete trei sate aparinnd mnstirii
Sfntul Nicolae din Poian (Pobrata) de toate gloabele, n afara celor cuvenite domniei
pentru omor i rpire de fat: ci numai s ia globnicii notri, pentru noi, gloaba noastr
pentru omor i pentru rpire de fat, de la aceti oameni ai mnstirii din tustrele satele,
iar alt gloab i treab s nu aib nici pentru fapt mare, i nici pentru fapt mic34. n
ceea ce privete judecarea infraciunilor comise, aceasta este concedat egumenului i
mputerniciilor acestuia, singuri () s-i urmreasc35 pentru toate, i pentru gloabe i
pentru alte vinovii, cte vor fi s se svreasc la aceti oameni, iar cui i se va
prea c are vreo strmbtate de la aceti oameni din aceste sate ntru orice, sau pentru
fapt mare, sau pentru fapt mic (subl. n.), ei s-i prasc i s-i trag naintea egumenilor, oricine va fi atunci la hramul Sfntul Nicolae, i naintea dregtorilor lui, iar alt
judector s nu aib niciodat ntru nimic36. Slujitorilor domneti li se interzice
amestecul n judecarea pricinilor: s nu-i judece ntru nimic i pentru nici o fapt
nimeni dintre panii i dintre dregtorii notri. Este un alt exemplu de imunitate juridic
i fiscal, cu excepia amenzilor pentru omor (du[egubstvo) i rpire ce vor intra n
cmara domnului. De regul, cuantumul unor astfel de amenzi era mare, ncasarea lor
aducnd un venit considerabil37. Astfel, fa de acele cazuri mai sus-amintite din 1448 i
32

Ibidem, p. 211-212, nr. 146.


Gheorghe Cron, op. cit., p. 24; Istoria dreptului romnesc, vol. I, Bucureti, 1980, p. 394.
DRH, II, p. 278-279, nr. 187.
35
Editorii acestui volum de documente au tradus slavonescul da dovida6t<\> ih<\> prin s-i urmreasc, fa de editorii coleciei Documente privind istoria Romniei, A, Moldova, vol. I: s-i pedepseasc.
Traducerea fcut de editorii volumului aparinnd coleciei DRH este cea corect, pentru c nu este vorba
despre aplicarea sentinelor de ctre cei ce au judecat, ci, mai degrab, de urmrirea celor dovedii gsii
vinovai pentru strngerea gloabelor artate prin sentine (vezi Gheorghe Cron, op. cit., p. 24, nota 4).
36
DRH, II, p. 278-279, nr. 187.
37
Pentru cuantumul acestor amenzi, vezi Instituii feudale n rile Romne, p. 180.
33
34

JUSTIIE I FISCALITATE N MOLDOVA

47

1449 n care mnstirii Pobrata i erau recunoscute i competena juridic pentru omor,
documentul din 1472 reprezint o prob pentru restrngerea privilegiilor, acordarea sau
diminuarea lor depinznd, firete, de voina domneasc.
La 30 august 1479, tefan cel Mare acord episcopului de Rdui, Ioanichie, i
succesorilor acestuia dreptul de judecat asupra oamenilor din satul Rdui i din
regiunea Comanilor aparinnd Episcopiei (subl. n.), cu excepia sfezilor i furturilor
din trguri, lsate n competena vornicilor de trg. n acelai timp, interzicea boierilor,
dregtorilor i slujitorilor domneti, precum i oltuzilor i prgarilor de Suceava i de
Siret s se amestece n aceste sate: nici s-i judece i nici s ia gloab de la ei, nici
pentru fapt mare, i nici pentru fapt mic, i nici pentru omor, nici pentru rpire de
fat care se vor face acolo, n acel sat, Rdui. Numai pentru sfada n trg i pentru
furtul care s-ar dovedi de fa n trg s-i judece pe aceti oameni din Rdui vornicii
de trg, iar pentru altceva s nu aib treab s-i judece, ci s-i judece rugtorul nostru,
chir Ioanichie, sau acela pe care l va alege Dumnezeu s fie episcop la mitropolia
noastr de la Rdui sau vornicii lor, i nimeni altul (subl. n.); i acord, de
asemenea, dreptul de a ncasa gloabele i pripasurile din aceste sate, scutindu-i, totodat,
pe locuitorii acestora de slujbe domneti. Aadar, jurisdicia episcopului nu acoperea
cazurile de sfad n trg despre care credem c se neleg diverse pricini penale i
de furturi comise pe teritoriul trgurilor. Administraia lor fiind supus domniei, infraciunile erau lsate n competena reprezentanilor acestuia. Documentul continu cu o
precizare foarte important pentru subiectul nostru: cu acei oameni din acele sate s
n-aib treab nici un boier al nostru, i nici starotii de ein, i nici globnicii, i nici
pererubii, nici s-i judece, i nici s ia gloab de la ei, nici pentru fapt mare, i nici
pentru fapt mic, nici pentru omor, nici pentru rpire de fat care se vor face acolo, la
Comani, ci s-i judece episcopii notri sau vornicii lor, cum scriem mai sus38 (subl. n.).
Specificarea unor limite ale competenei judiciare concedate episcopului n cazul trgurilor, pe de o parte, i mputernicirea acordat lui pentru exercitarea jurisdiciei depline
asupra satelor aflate n stpnirea Episcopiei, pe de alt parte (a crei formulare este
aidoma celei acordate egumenilor) confirm ideea c n aceast perioad, delictele de
orice fel puteau intra, prin mputernicire domneasc, n sfera de jurisdicie ecleziastic.
Formule ca nimeni altul s nu ndrzneasc s se amestece n venitul mnstirii,
cu unele excepii, i alt judector s nu aib, ci tot acest venit s fie al mnstirii,
confirm, pe de o parte, caracterul patrimonial al judecii mnstireti asupra locuitorilor din satele aflate n stpnirea lor, iar pe de alta, ntinsele privilegii judiciare i
fiscale de care lcaurile de cult moldovene s-au bucurat n secolul XV.
Delimitarea din ce n ce mai clar a jurisdiciei mnstireti de aceea domneasc
devine evident n secolul XVI. Dac scutirile fiscale rezultate n urma svririi infraciunilor n satele mnstireti se pstreaz de pild, oricte sate ascult de acea sfnt
mnstire a noastr de la Putna, fie din inutul Suceava, fie din inutul Cernui sau din
orice alt inut vor avea ei sate n ara noastr, prin toate acele sate ale lor () s nu
mearg i s nu adune nici o gloab de la acei oameni, care vor tri n satele lor, nici
pentru omor, nici pentru rpire de fat i nici o alt gloab, ci toate gloabele ce se vor
afla la acei oameni din acele sate, ele toate s fie sfintei noastre mnstiri de la
Putna39 judecarea cazurilor de omor este fcut numai de domn: n afar de cazul n
care vreunui om din acele sate i se va ntmpla s omoare un om, acela s aib a-i lua
38
39

DRH, II, p. 336, nr. 220; p. 363-364, nr. 239.


Document din 17 ianuarie 1522, n DRH, vol. IV, p. 409, nr. 153 (mss).

48

CTLINA CHELCU

legea de la noi dup obicei, iar gloaba, de asemenea, s fie mnstirii40. Mai mult,
identificm chiar o restrngere a atribuiilor juridice mnstireti, domnul dovedindu-i
competena i n cazul altor spee: i iari oricui i se va prea vreo oarecare strmbtate de la vreun oarecare om din acele sate, acela s aib a-i ntreba asupra lui lege
naintea noastr sau naintea egumenului. Toate cele scrise mai sus s fie acelei sfinte
mnstiri a noastre de la Putna de la noi uric, neclintit, niciodat, n veci41. Este vorba,
aadar, despre reducerea dreptului de judecat al mnstirii mai cu seam n pricinile cu
caracter penal.
Epoca nchinrilor
n vremea n care unul dintre istoricii dreptului medieval romnesc, Valentin Al.
Georgescu, redacta remarcabila lucrare consacrat influenei bizantine asupra instituiilor romneti pn la mijlocul secolului XVIII, el recunotea, ntr-un scurt pasaj,
complexitatea regimului juridic al mnstirilor nchinate: era o simpl nchinare ctitoriceasc, o simpl afectare de venituri sau o trecere n proprietatea beneficiarului
nchinrii?42 Este o ntrebare creia nici el, nici alii de dup el nu au gsit un rspuns
mulumitor. Dificultatea chestiunii rezid, n primul rnd, chiar n zgrcenia informaiilor
din actele juridice de nchinare, emise n plin epoc a nchinrilor, adic secolul XVII.
Mai trebuiesc luate n calcul lipsa unei cercetri sistematice a surselor istorice datnd
din a doua jumtate a secolului XVIII i, mai cu seam, a celor din veacul urmtor, cnd
disputa n jurul secularizrii averilor mnstireti era n plin desfurare43. Dar numai o
cercetare riguroas a documentelor oficiale sau particulare emise n acest interval de
timp va putea s aduc informaii necesare pentru lmurirea acestei probleme. Poate c,
prin contribuia noastr n rndurile ce urmeaz, vom aduce o frm de adevr cu
privire la aceast problem.
Petru vod chiopu este domnul cu care ncepe epoca nchinrilor n Moldova. Cu
certitudine c descendena muntean44 i cunoaterea realitilor din ara romneasc de
la sud de Carpai au facilitat adoptarea modelului nchinrilor. Nici nu fuseser nc
nceput ridicarea zidurilor viitoarei mnstiri, c domnul drui, n 1583, un loc de case
clugrilor greci de la mnstirea Sf. Sava de la Ierusalim ca s locuiasc acolo i s-i
fac i biseric, ca s fie rug i pomenire venic a domniei noastre, i pentru
pomenirea prinilor notri, i a frailor domniei noastre, i a doamnei i a copiilor
domniei noastre i a altor domni, pe cine Dumnezeu va alege s fie domn, dup viaa
40

Ibidem.
Ibidem.
42
Valentin Al. Georgescu, op. cit., p. 173.
43
n 1861, de pild, Ioan Brezoianu se declara, n lucrarea Mnstirile zise nchinate i clugrii
strini, n favoarea secularizrii averilor mnstireti, argumentnd cu inexistena dreptului de proprietate al
Locurilor Sfinte asupra satelor deinute de metohuri, precum i a jurisdiciei chiriarhului locului fa de
mnstirea nchinat. Cu privire la istoricul mnstirilor nchinate din spaiul romnesc i, mai cu seam, la
evenimentele istorice din preajma secularizrii averilor mnstireti, petrecut n 1863, vezi Marin PopescuSpineni, Procesul mnstirilor nchinate. Contribuii la istoria social romneasc, Bucureti, 1963, singura
contribuie de sintez pe aceast tem n istoriografia romneasc.
44
Petru chiopu era fiul lui Mircea voievod (1509-1510), nepotul lui Mihnea cel Ru (1508-1509) i
frate cu Alexandru al II-lea Mircea. Mihnea cel Ru era fiul lui Vlad epe. nrudirea cu familia domnitoare a
Moldovei se face prin aliana matrimonial dintre Maria Voichia, var primar cu Vlad epe, i tefan cel
Mare, din cstoria crora s-a nscut Bogdan al III-lea, tatl lui tefni vod. Rezult c Petru chiopu era
nepotul, prin alian, al lui Bogdan al III-lea i vr al treilea cu tefni (vezi Stoica Nicolaescu, Petru vod
cel Tnr i Petru vod chiopul. O chestiune controversat n istoria romnilor, Bucureti, 1915).
41

JUSTIIE I FISCALITATE N MOLDOVA

49

noastr, n ara Moldovei, i pentru ntreaga ar i ntreaga Cretintate45. Locul de


case fusese cumprat chiar de domn, fiind deci drept domnesc, i nu luat cu vreo sil
sau prdciune de la cineva46. n acelai mod se petrecuser lucrurile i n ara Romneasc, unde viitorului schit oltean Zdralea sau Roaba i fusese druit loc de zidire de
ctre boierii Craioveti, ctitori la mnstirea athonit Xenofon dup 150047. Ruda sa
muntean, Mihnea Turcitul, fiul lui Alexandru al II-lea Mircea, fcu, n 1585, a doua
nchinare ctre Muntele Athos, anume mnstirea Plumbuita48.
Mnstirea ridicat de clugrii greci n Iai se numi tot Sf. Sava i este deja
metoh al lavrei de la Ierusalim la 7 iunie 160049. Sursele mai trzii au artat c mnstirea nchinat Sfntului Mormnt era folosit ca reedin pentru patriarhii lumii
ortodoxe i episcopii greci n trecere prin Iai50. La nceput de secol XVII, mnstirea
dobndete, mai nti prin daniile fcute de domni i de particulari, apoi prin cumprturile proprii, un ntins domeniu51. Dou biserici, una din Cotnari52, alta din trgul
Galai53, i devin metohuri, n urma ntririi de ctre domn, cu ncuviinarea mitropolitului i a celor trei episcopi ai rii, i cu bunvoina Sfatului domnesc, s fie sub
ascultare i purtare de grij acea sfnt biseric, rugtorilor notri clugri de la sfnta
ruga noastr, sfnta mnstire numit Sf. Sava54; i oamenii din popor, ce au ascultat
pn n ceasul acesta de acea sfnt biseric, de acum, de asemenea, s aib a asculta i
s se nevoiasc pentru tot ce va avea nevoie acea sfnt biseric55. Obligaia clugrilor este nscrierea domnului i a familiei sale la marele pomelnic: s ne scrie pe
noi, i doamna, i copiii notri i prinii notri la sfntul marele pomelnic i s roage
nencetat pe Domnul Dumnezeu pentru noi56.
Sursele care s-au pstrat dovedesc un tratament identic cu acela de care s-au
bucurat i alte lcauri nchinate din Moldova. De pild, la 28 februarie 1627, Miron
Barnovschi druiete mnstirii Sf. Sava din Iai venitul gloabelor i duegubinilor din
satul Uricani, pe Bahlui, n inutul Crligtura. Se menioneaz expres n act faptul c
satul fusese cumprat de domn dreapt cumprtur a domniei mele , poruncind
globnicilor i duegubinarilor s nu ia venitul din amenzi ce s-ar strnge acolo. n opinia
noastr, precizarea nici marii vtafi s nu tulbure acolo pentru gloabe i pentru snge i
nici deugubinarii s nu tulbure acolo pentru deugubinile din acest sat. Iar dac va fi un
astfel de om ru sau vinovat de omor sau va fi pentru alt pedeaps, atunci slugile
noastre mai sus scrise s-i fac lege dup fapta lui, cum este mai sus57 sugereaz c
domnul conced competena jurisdicional dregtorilor si, cu excepia omorului i a
furturilor. n rest, avem de-a face cu aspectul fiscal al problemei i nu cu neintervenia
45
DIR, XVI, III, p. 224-225, nr. 277; Ioan Caprou, Petronel Zahariuc, Documente Iai, I, p. 35-38, nr. 23;
v. i Dan Bdru, Ioan Caprou, op. cit., p. 45.
46
DIR, XVI, III, p. 225, nr. 277; Ioan Caprou, Petronel Zahariuc, Documente Iai, I, p. 37, nr. 23.
47
Teodor Bodogae, op. cit., p. 73.
48
Ibidem, p. 73.
49
Ioan Caprou, Petronel Zahariuc, Documente Iai, I, p. 73-74, nr. 50: sfnta mnstire unde este
hramul Adormirea Nsctoarei de Dumnezeu, metohul Sfntului Sava de la Ierusalim.
50
Dan Bdru, Ioan Caprou, op. cit., p. 165.
51
Domeniul Mnstirii Sf. Sava din Iai este tema unui alt studiu al nostru, aflat n lucru.
52
Ioan Caprou, Petronel Zahariuc, Documente Iai, I, p. 162-163, nr. 119.
53
Ibidem, p. 170-172, nr. 122.
54
Ibidem, p. 164.
55
Ibidem, I, p. 172.
56
Ibidem, p. 195-195, nr. 145.
57
DRH, A., Moldova, XIX (1626-1628), volum ntocmit de Haralambie Chirc, Bucureti, Editura
Academiei, 1969, p. 186-188, nr. 156.

50

CTLINA CHELCU

juridic a reprezentanilor acestuia n satul respectiv. n afar de contribuia anual la


plata tributului, satul metohului marii lavre de la Ierusalim primete scutiri de celelalte
obligaii fa de domnie, iar clugrilor li se rennoiete, o lun mai trziu, dreptul de a
ncasa amenzile. Toate acestea, la care se aduga venitul din perceperea ferei, aveau o
destinaie precis: traiul monahilor i ntreinerea mnstirii58.
La 26 martie 1618, Radu vod Mihnea, cu voia doamnei Maria, fiica lui Petru
chiopu voievod, nchin Sfntului Mormnt din Ierusalim mnstirea Galata din Iai.
Urmnd tipicul dreptului bizantin al ctitoririi, domnul, n calitatea sa de nepot al lui
Petru chiopu sfnt rposatul unchi al domniei mele, Petru voievod59 , cu binecuvntarea ierarhilor rii i cu bunvoina Sfatului domnesc, dar i cu voia () doamnei
Maria, fiica rposatului Petru voievod, spune documentul, am dat-o i am nchinat-o
() cu tot ce are sfnta mnstire, cu sate, cu iazuri, i mori, i vii, i prisci cu stupi i
igani, acolo unde se slvete n lumea ntreag, la cetatea Ierusalimului, unde este
Mormntul Domnului Dumnezeului Mntuitorului nostru Iisus Hristos, unde este
hramul nlrii lui Hristos i unde este crmuitor i purttor de grij chir Theofan
slvitul i marele patriarh al Ierusalimului60. Gestul este justificat, n primul rnd, de
situaia grea n care ajunsese mnstirea, cuprins de mare slbiciune i srcie, ca
urmare a conflictelor ce avuseser loc la sfritul secolului XVI i nceputul veacului
urmtor, a furturilor, dar i a unei administraii deficiente din partea clugrilor care nu
aveau team de Dumnezeu n inimile lor, ci au fost fr grij, toate le cheltuiau i le
risipeau fr grij61. Urmeaz condiiile pe care le stabilete ctitorul pentru chivernisirea lcaului: rugtorii notri care vor locui de acum nainte n aceast mai sus
spus mnstire Galata s socoteasc despre venitul care vine ntr-un an de la toate
casele i viile i stupii, i fie clugrilor pentru hran i pentru pomenirea ctitorilor care
au dat i au miluit sfnta mnstire62. Reiese limpede c nchinarea s-a fcut respectnd
normele dreptului de ctitorie: motenirea calitii de ctitor, acordul chiriarhului locului,
nzestrarea mnstirii cu mijloace materiale, nscrierea domnului i a familiei sale la
sfntul i marele i dumnezeiescul pomelnic. Ceea ce atrage atenia este elementul ce
apare n plus fa de o ctitorire obinuit, i anume obligaiile ce decurgeau din statutul
de metoh al lcaului de la Ierusalim. i se spune n document: Iar ce va rmne mai
mult din acel venit, din acel an, s aib a-l strnge i a-l vinde egumenul de la sfnta
mnstire i s fac bani, ns cu tirea i cu scrisoarea printelui i rugtorului nostru,
chir mitropolitul Sucevii, i s-i trimit cu pecetea sfiniei sale la mai sus scrisa i slvita
cetate a Ierusalimului i s-i dea n minile i slvitului patriarh63 (subl. n.). Reiese din
text faptul c lavrei de la Ierusalim i revenea surplusul rmas, transformat n bani, dup
asigurarea cu toate cele necesare traiului monahilor i ntreinerea mnstirii. Foarte
important pentru situaia juridic n care se afla mnstirea proaspt nchinat este faptul
c venitul trimis la Ierusalim trebuia s aib ncuviinarea episcopului locului, adic a
mitropolitului, n spe. n al doilea act de nchinare, n ordine cronologic, de ctre
58

Ibidem, p. 188-190, nr. 156.


Radu Mihnea era fiul lui Mihnea al II-lea Turcitul, nepot al lui Alexandru al II-lea Mircea, fratele lui
Petru chiopu. Voica Maria Pucau consider c nchinarea mnstirii Galata de ctre Radu Mihnea a fost un
act de uzurpare a dreptului de ctitorire (Maria Voica Pucau, Actul de ctitorire ca fenomen istoric n ara
Romneasc i Moldova pn la sfritul secolului al XVIII-lea, Bucureti, 2011, p. 159).
60
Ioan Caprou, Petronel Zahariuc, Documente Iai, I, p. 168, nr. 121.
61
Ibidem, p. 168.
62
Ibidem, p. 169.
63
Ibidem.
59

JUSTIIE I FISCALITATE N MOLDOVA

51

motenitorul direct al lui Petru vod, anume fiica sa, Maria, un an mai trziu64, apare
chiar termenul nchinat sub forma ncnat65.
Amenzile percepute ca urmare a svririi de infraciuni ctre mnstirea nouzidit Galata, ncasate n mai multe sate aflate n stpnirea ei, erau druite de ctitorul
ei, Petru chiopu, la 158366 i ntrite de Ieremia Moghil civa ani mai trziu67.
Aadar, nainte de a fi nchinat la Ierusalim, mnstirii Galata i sunt druite, printr-un
act special al lui Mihail vod Moghil de la 28 noiembrie 1607, gloabele i duegubinile i morile de oameni, cte se vor face prin toate satele sfintei mnstiri, din toate
inuturile, ca s aib ei a-i lua toate gloabele, s le fie de ciubote. Confirmarea acestor
scutiri este justificat de necesitatea de a perpetua o stare de lucruri precum a fost i n
zilele altor sfntrposai domni i precum au carte i de la sfntrposatul printele
domniei mele, Simion voievod68. Ct privete jurisdicia asupra satelor mnstireti,
domnul poruncete ca oamenii domneti prclabi i mari vtafi s judece doar pe
vecini, deci pe ranii neliberi, lsnd, astfel, n grija egumenului judecarea celorlali.
Porunca lui vod e ca dregtorii si s judece dup dreptate i s-i ia feria de la
oricine, cum i va fi judecata, iar alt prdciune s nu fac, nici s nu aib a-i prda mai
mult peste ferie69. Acelai ndemn ctre judecata cu dreptate, cu oameni buni i
luarea feriei tot cu dreptate, iar alt treab la gloabe i duegubine s nu aib venea i
de la Miron Barnovschi n 1626, cnd ngduia mnstirii Galata s strng amenzile
penale din satele sale. Scopul ncasrii lor este bine precizat: s fie rugtorilor notri
monahi de la sfnta mnstire pentru mbrcminte i pentru ciubote70. Hotrrea
domniei pare mult mai vehement fa de aceea n urm cu 20 de ani, sugernd existena
abuzurilor comise de oamenii si n respectarea rnduielii stabilite71. Domnul arunc
asupra lor i ameninarea pedepsei cu spnzurtoarea pentru nerespectarea poruncii.
Mnstirii Pngrai i sunt druite gloabele i duegubinile, dar s fie luate dup
dreptate, de la cine va rmne vinovat, dup lege72. Termenul dreptate, ntlnit n
limba romn n secolul XVII este sinonim cu acela de justiie73. Bisericii i erau
acceptate, n Cartea romneasc de nvtur, sentinele dac au legiuit dirept74,
deci se cerea respectarea unor principii, unor norme n judecarea faptelor75.
Emiterea unor acte destinate a nnoi dania domneasc a amenzilor a fost urmarea
direct a nerespectrii poruncii domneti chiar de dregtorii si. La 16 ianuarie 1628, de
64

Ibidem, p. 180-182, nr. 129.


Ibidem, p. 182, nota 4.
Ibidem, p. 38, nr. 24.
67
Ibidem, p. 63-64, nr. 40.
68
Ioan Caprou, Petronel Zahariuc, Documente Iai, I, p. 110-111, nr. 79.
69
Ibidem, p. 111.
70
DRH, XIX, p. 77-78, nr. 59.
71
n unele cazuri, abuzurile dregtorilor domneti concretizate n nerespectarea regimului scutirilor
acordate mnstirilor sunt explicite n actele vremii (Ibidem, p. 399-400, nr. 294).
72
Ibidem, p. 89, nr. 69.
73
Instituii feudale n rile Romne, p. 267.
74
Carte romneasc de nvtur, ediie critic, Bucureti, 1961, p. 171, glava 58, zaceala 10.
75
Dup lege i dup dreptate, principii ce trebuiau respectate n judecarea faptelor, o expresie
prezent des n hrisoavele din secolul XVII. Dup Daniel Barbu, legea pare s fie, indistinct, att pravila
mprteasc, dreptul romano-bizantin receptat, ct i legea rii, obiceiul pmntului. () Legea rmnnd
exterioar dreptii, aceasta nu ar fi altceva dect numele dat echilibrului relaiilor de putere, s-ar situa n acel
punct fragil de cumpn n care interesul individual, definit n funcie de condiia social a purttorului su,
poate aprea legitim n raport cu alte interese particulare sau generale. Dreptatea vechilor hrisoave romneti
este, probabil, asemntoare echitii din common law (Daniel Barbu, O arheologie constituional romneasc. Studii i documente, Bucureti, 2000, p. 58).
65
66

52

CTLINA CHELCU

pild, egumenul mpreun cu clugrii de la mnstirea Sf. Paraschiva din Iai s-au
jluit pre prclabii de inuturi c le ntr n sate de le prad vecinii i-i ciobotescu fr
de isprav, alta mbl deugubinarii n toat vremea, de fac npti a fmei i a fete de
oameni buni i a srace pe minciuni, de fac i-i bag n fieri i-i ciobotescu, alta umbl
slugile htmneti i giudzii igneti de le nvluescu iganii i-i prad76. Mnstirea
Sf. Paraschiva din Iai este nchinat ca metoh la Mnstirea Sinai potrivit dorinei lui
Nestor Ureche, mare vornic al rii de Jos, ctitorul ei; actul nchinrii dateaz din
21 decembrie 1610, fiind emis de cancelaria lui Constantin Moghil voievod77. Motivele
nchinrii: lipsurile cu care se confrunt clugrii sinaii n cruntele vremuri din urm
cauzate de primejdiile i npasele de la blestemaii saracini i mai ales de la fiii agarenilor fr Dumnezeu78. i acest lca primete scutiri de dri pentru satul Ulmi, inutul
Hrlu, i i se druiesc amenzile penale, din cuantumul crora egumenul va trimite
clugrilor de la Mnstirea Sinai pentru trai i ntreinere79.
De nerespectarea scutirilor acordate mnstirii Secu, din inutul Neam se plng i
clugrii de aici de rutate mult din partea slujitorilor domneti. Domnul poruncete
ca gloabele s intre n avutul mnstirii, iar rufctorii nescare oameni ri, furi sau
tlhari s fie adui naintea sa pentru a fi judecai80. nmulirea slujbailor domniei pe
teritoriul rii, la nceputul secolului XVII, avnd sarcini fiscale i judectoreti, este
evident ca urmare a ndemnului exprimat, aproape nentrerupt, de respectare a regimului satelor de inut: Pentr-aceia i voi, toate slugile noastre, ci vei mbla cu
slujbele domniei mele la acel nutu, ntru nemic s nu-i nvluii, nici bucatele s nu le
luai pentru alte sate81.
Acordarea scutirilor mnstirii Galata, ntre care se numr i gloabele i duegubinile strnse n satele Belceti, Plopi i Clugreni, toate situate pe Bahlui, inutul
Hrlu, este condiionat, la 16 decembrie 1626, de trimiterea cuantumului lor la sfnta
biseric a lui Dumnezu a Erusalimului, pentru ca s fii acolo pentru chivernisala acei
sfinte mnstiri, cu ndatorirea nscrierii numelui domnului la marele pomelnic82. Cele
trei sate fuseser druite de Petru chiopu la terminarea zidirii ei, fiind drepte
domneti, asculttoare de ocolul trgului Cotnari83. O citire pe dos a textului documentului din 1626 arat c amenzile luate n cazurile de omor sunt cedate mnstirii, i
nu dreptul de judecat asupra faptelor, acesta fiind recunoscut, aa cum reiese din text,
marelui vornic: iar di vor fi numai niscariva mori de om ntr-acele sati i cu aciia s
n-aib treab vel vornicul, ce ntru toate s aib treab egumenul di la aceast sfnt
mnstiri, i altul nimi s n-aib treab a ntra ntr-acele sati nici cu o angrii, cari snt
pe alii n ara domnii meli, ce ei numai ca s aib a sluji i a asculta la sfnta
mnstire84. Este vorba, aadar, de respectarea scutirilor acordate de domn i n
76

DRH, XIX, p. 399-400, nr. 294.


Ioan Caprou, Petronel Zahariuc, Documente Iai, I, p. 126-131, nr. 93.
78
Ibidem, p. 129-130.
79
DRH, A., Moldova, vol. XXI (1632-1633), volum ntocmit de C. Cihodaru, I. Caprou i L. imanschi,
Bucureti, Editura Academiei, 1971, p. 373-376, nr. 293.
80
DRH, XIX, p. 185-186, nr. 155.
81
Ibidem, p. 186.
82
Ibidem, p. 170, nr. 142; vezi i DRH, 19, p. 79, nr. 60; DRH, 19, p. 86, nr. 67: satul Vlceti stpnit
de mnstirea Galata cruia i se acord scutiri de dri fusese cumprat pe bani gata drepi i poprii de ctre
Petru chiopu (p. 86).
83
DRH, XXI, p. 441.
84
DRH, XIX, p. 170. O situaie asemntoare este n cazul satului Ulmi, confirmat mnstirii Sf. Paraschiva
din Iai de ctre Alexandru Ilia voievod: dup ce sunt niruite scutirile fiscale pentru oamenii satului, se
spune: nici globnici, nici deugubinari s nu intre n acel sat, chiar dac se vor ntmpla mori de oameni n
77

JUSTIIE I FISCALITATE N MOLDOVA

53

cazurile de omor, ale cror amenzi aveau un cuantum destul de mare85, dar nu i despre
recunoaterea dreptului de judecat a cazurilor grave de ctre egumen. Un hrisov
asemntor fusese dat la pe la nceputul aceluiai an pentru aceleai sate mnstireti86.
Ceea ce surprinde n aceste dou acte este enunarea destinatarului: am dat i am ntrit
de la noi, n ara noastr, Moldova, sfintei, slvitei biserici din Ierusalim, unde este
mormntul nfricotor i fctor de minuni al Domnului Dumnezeu i Mntuitorului
nostru, Isus Hristos, cu trei sate () care sate mai sus-scrise din zile strvechi au fost
drepte domneti, asculttoare de ocolul trgului Cotnar, apoi au fost danie i miluire de
la acest Petru voievod cel Btrn rugii sale nou-zidite, mnstirea Galata, care este
aproape de trgul Iai, care acum s-a fgduit i s-a druit a fi metoh acestei mai susscrise sfinte biserici a lui Dumnezeu din Ierusalim.
Aadar, i dup nchinarea la Ierusalim petrecut 1618 i 1619, mnstirii lui
Petru vod chiopu i sunt confirmate scutirile de toate drile i angheriile, n afar de
darea mprteasc de la oamenii din satul Voroveti, inutul Iai. ntre acestea se
numr i gloabele i duegubinile ce se vor face n satul sfintei mnstiri Voroveti,
interzicnd micilor dregtori n sarcina crora se afla strngerea amenzilor penale s nu
le perceap. Argumentul pe care l invoc Alexandru vod <Coconul> este pentru c
au artat <clugrii> i carte naintea domniei mele de la rposatul Radul voievod i de
la ali domni care au fost nainte de noi87. Astfel procedeaz i ali domni precum
Moise Moghil voievod n 163188, 163389 i 163490 sau Vasile Lupu n 163491 invocnd
aceeai continuitate a imunitii n cazul Galatei, n special pentru satele Belceti, Plopi
i Clugreni din inutul Hrlu92.
Un alt caz este cel al mnstirii Adormirea Maicii Domnului, cunoscut i sub
numele de Mnstirea Barnovschi. Ridicat de evlaviosul domn, este nchinat, la 9 decembrie 1627, bisericii Sfntului Mormnt din Ierusalim. n actul de nchinare domnul
druiete ctitoriei sale satul Toporui din inutul Cernui, pe care l scutete de toate
drile93. Se precizeaz faptul c satul a fost drept de motenire al domniei mele, adic
moia lui printeasc, cum se spune n alt document94. ntre altele, interzice globnicilor i duegubinarilor s perceap amenzile de la locuitorii rufctori ai satului
respectiv. Insist asupra celor percepute ca urmare a omuciderilor, vreo moarte de
om, poruncind marilor vornici s le lase n seama clugrilor. Destinaia acestor scutiri
este clar: s le trimit la clugrii care triesc la biserica din Ierusalim, ca s le fie
acel sat, s nu aib treab marii vornici, nici pentru o angherie, cte sunt pe ali sraci ai notri din ara
domniei mele (DRH, XXI, p. 375).
85
Pentru cuantumul acestor amenzi, vezi Instituii feudale n rile Romne, p. 180.
86
DRH, XIX, p. 35-39, nr. 27.
87
Ioan Caprou, Petronel Zahariuc, Documente Iai, I, p. 270-271, nr. 200.
88
Ibidem, p. 296-297, nr. 220.
89
DRH, XXI, p. 439-442, nr. 347; p. 442-444, nr. 348.
90
DRH, A., Moldova, vol. XXII (1634), volum ntocmit de C. Cihodaru, I. Caprou i L. imanschi,
Bucureti, Editura Academiei, 1974, nr. 54, p. 58-59.
91
Ibidem, p. 209-212, nr. 188.
92
Nu la fel stau lucrurile cu satul mnstiresc Vlceti, de asemenea scutit de dri, dar pentru care
mnstirii Galata i mai este ngduit a lua amenzile penale. Tonul autoritar al domnului transpare cnd cere
respectarea regimului de scutiri al satului, precum i justa aplicare a amenzilor: i voi prclabi i globnici de
acel inut, s socotii, de s vor afla nescai oameni, fctori ri, n sat, furi sau tlhari, de fa, pre acee s-i
prdai i s-i globii, iar oamenii cei drepi s-i lsai n pace, ntru nemic s nu-i nvluii. Iar cine va
nvlui, bine s tie, c de mare certare vor fi de la domniia mea (Ibidem, p. 254-255, nr. 225).
93
DRH, XIX, p. 348-353, nr. 266.
94
Ibidem, p. 501.

54

CTLINA CHELCU

pentru nclminte i pentru mbrcminte i pentru alte trebuine ale acelui sfnt loc i
ale bisericii lui Dumnezeu95. Cteva zile mai trziu, Miron vod Barnovschi reitereaz
gestul ctitoricesc prin ntrirea satelor ipote, din inutul Hrlu, i Munteni, din inutul
Vaslui, mnstirii Adormirea din Iai, nchinnd-o mpreun cu satele sale aceluiai
sfnt aezmnt96. i cele dou sate sunt stpniri ale domnului, cel dinti dobndit
pentru dreapt slujb de la domnii anteriori, al doilea fiind drept domnesc, asculttor
de ocolul trgului Vasluiului. Scutirile acordate celor dou sate, i n exemplul
anterior, au ca destinaie asigurarea traiului clugrilor de la Sfntul Mormnt.
Cu privire la administrarea satului Toporui, Miron vod nu ngduie trimiterea
unui dregtor din partea mnstirii, ci insist pentru cel de-al locului, dup moartea
cruia stenii de acolo s-i pun alt ureadnic, care va fi voia lor97. Mai mult, ca i n
cazul mnstirii Galata, domnul precizeaz ca surplusul din gru, i semnturi i alte
bucate, ei <clugrii> s le vnd acolo i banii s-i trimit la egumenul care va fi la
mnstirea din trgul Iai, iar egumenul s-i trimit la sfnta i marea biseric din
Ierusalim98. Cu alte cuvinte, domnia i pstreaz oarecum dreptul de a controla administrativ satul nchinat prin faptul c stabilete exact traseul daniei materiale pe care
metohul o va trimite lavrei sale. Participarea la administrarea averii unui loca de cult
fcea parte din privilegiile acordate ctitorilor. Aadar, nu este vorba de ruperea satului
de controlul domniei. Dificultatea elucidrii regimului juridic al mnstirilor nchinate
pornete tocmai de la formulele contradictorii care apar n documente privitoare la
modul de administrare al satelor nchinate. Miron Barnovschi spune n acelai
document: oamenii din Toporui s asculte de oamenii pe care i vor trimite aici
patriarhii de Ierusalim99. ntr-un alt document, asupra cruia vom insista mai jos, Chiril
<Lucaris>, patriarh de Constantinopol, spune c mnstirea tocmai nchinat i cele
dou sate vor fi crmuite i stpnite de preasfntul i preafericitul patriarh al
Ierusalimului, chir Theofan () i de prinii de la Sfntul Mormnt trimii de el n
ar, iar moiile s rmn libere, nerobite, neclcate, scutite, nesuprate i necercetate de orice om domnesc i boieresc, prin scutire domneasc, s fie supuse de acum
nainte, fr putin de a fi rpite i desprite, preasfintei biserici a Sfntului i de via
primitorului Mormnt100.
La 21 mai 1628, la Constantinopol, patriarhul ecumenic atunci nc n funcie
ntrea prin semntura sa nchinarea mai sus artat, la cererea lui Miron Barnovschi
i s-a cerut i o scrisoare a noastr de ctre acel pomeni ctitor i domn, se specifica
n actul respectiv101. Se invoc autoritatea scrisorilor patriarhiceti pentru ntrirea i
pstrarea nchinrilor102. Gestul patriarhului ecumenic nu poate fi neles dect prin
cunoaterea tradiiei canonice, adic a principiilor i a normelor de drept dup care s-a
organizat i a fost condus Biserica. Calitatea de judectori ecumenici (titulus
universalis) atribuit patriarhilor de Constantinopol, ceea le permitea i participarea la
judecile interne103, fusese consfinit prin canoanele alctuite i adoptate nc de la
95
Ibidem, p. 352; scutirile sunt confirmate de Moise Movil, la 25 august 1633 (DRH, XXI, p. 444-446,
nr. 349) i la 13 ianuarie 1634 (Ibidem, p. 18-19, nr. 17).
96
DRH, XIX, p. 359-364, nr. 270.
97
Ibidem, p. 352.
98
Ibidem, p. 352.
99
Ibidem, p. 352.
100
Ioan Caprou, Petronel Zahariuc, Documente Iai, I, p. 254.
101
Ibidem, p. 251-254, nr. 186.
102
Ibidem.
103
Valentin Al. Georgescu, op. cit., p. 98.

JUSTIIE I FISCALITATE N MOLDOVA

55

ntemeierea instituiei bisericeti. Prin canoanele 3 al Sinodului al II-lea Ecumenic de la


Constantinopol (381), 9, 17, 28 al Sinodului al IV-lea Ecumenic de la Calcedon (451) i
a canonului 36 de la Sinodul Ecumenic Quinisext din Trullo (Constantinopol, 691-692)
se stabilea poziia de ntietate a Patriarhiei ecumenice de Constantinopol, mai nti
onorific (canonul 3 sinodul II ecumenic)104, apoi de facto manifestat prin hirotonirea
mitropoliilor i prin atribuiile jurisdicionale fa de celelalte scaune patriarhiceti 105.
Instituia imunitii i dreptul de ctitorire
Avem deja cteva elemente pentru desluirea a ceea ce a nsemnat, din punct de
vedere juridic, nchinarea unui lca, fie n interiorul rii, fie ctre Locurile Sfinte ale
Cretintii. Am anticipat, prin exemplele de mai sus i vom continua s artm c
procesul nzestrrilor unui aezmnt bisericesc nu se petrecea la ntmplare, ntregul
proces ntemeindu-se pe respectarea unor norme de drept canonic i laic bizantin, adic
a ceea ce numim dreptul de ctitorire. nelegerea coninutului su va conduce la
conturarea mcar a ctorva tue ale statutului mnstirilor nchinate din Moldova.
nchinarea unei mnstiri se nscrie n irul actelor ctitoriceti. Un act de ctitorie,
n general, era nsoit n mod obligatoriu de o nzestrare cu bunuri. Averea bisericeasc
i avea rdcinile n actele de ctitorire pentru ndeplinirea rolului de odihnitoare a celor
ostenii i nsetai i n-ar fi putut valorifica virtutea milei cretine106. Iar pentru a
satisface trebuinele serviciului liturgic, avea nevoie i de bunuri pmnteti ca s-i
ntrein slujitorii i s-i sprijine pe cei care i cereau ajutorul107. Pe baza textelor
canonice i a legilor mprailor bizantini, averea bisericii se compunea din toate acele
lucruri necesare pentru viaa ei extern i pentru ndeplinirea menirii sale. Era un drept
fundamentat pe textul Scripturii, n care unul din ndemnurile Mntuitorului era de a
mpri totul cu aproapele108.
n ceea ce privete acordul chiriarhului locului, legislaia canonic este explicit,
acesta fiind absolut necesar pentru o ctitorie. Fr ncuviinarea arhiereasc, fundaia nu
putea cpta via, iar pentru ca acea dezlegare s fie mult mai vizibil se recurgea, de
obicei, la obinerea unei confirmri scrise109. Urmnd normele canonice i dispoziiile
cuprinse n legislaia bizantin, titlul de ctitor se acorda de ctre autoritatea bisericeasc,
iar consimmntul episcopului eparhiei n care se nfiina un aezmnt era obligatoriu110. ncuviinarea chiriarhului nu reprezenta un gest formal, fiindc ntre atribuiile
104

Nicodim Mila, Canoanele Bisericii Ortodoxe nsoite de comentarii, vol. I, partea II (Canoanele
Sinoadelor Ecumenice), traducere fcut de Uro Kovincici i dr. Nicolae Popovici, Arad, 1931, comentariile
lui N. Mila la canonul 3 al Sinodului al II-lea de la Constantinopol (381), p. 99.
105
Ibidem, p. 97-101, 207-218, 233-236, 257-296, 403-404; canonul 36 de la Trullo, ordinea celor dinti
scaune ecumenice este: scaunul Constantinopolului s beneficieze de prerogative identice cu tronul Romei vechi i
s se nale ca acela n afacerile bisericeti, fiind al doilea dup acela, dup carele s se numere scaunul marei ceti
Alexandria, apoi cel al Antiohiei i dup acesta cel al cetii Ierusalimului (p. 403). Nu ne intereseaz aici
discuiile n jurul raportului patriarhului de Constantinopol cu episcopul Romei vechi al cror rezultat este cuprins
i n textul canoanelor invocate. Vezi i Ioan Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note i comentarii, ediia a III-a
mbuntit, ngrijit de Dr. Sorin Joant, Sibiu, 2005, p. 90-11, 17-18, 101-104, 138-139.
106
Iorgu D. Ivan, Bunurile bisericeti n primele ase secole, Bucureti, 1937.
107
Nicodim Mila, Dreptul bisericesc oriental, trad. dup ediia a II-a german de D. I. Cornilescu i
Vasile S. Radu, revzut de I. Mihlcescu, Bucureti, 1915, p. 422.
108
Ibidem, p. 422.
109
Gheorghe Cron, Dreptul de ctitorie n ara Romneasc i Moldova. Constituirea i natura
juridic a fundaiilor din evul mediu, n SMIM, IV, 1960, p. 97; Ioan N. Floca, Drept canonic ortodox.
Legislaie i administraie bisericeasc, vol. I, Bucureti, 1990, p. 496.
110
Gheorghe Cron, op. cit., p. 83.

56

CTLINA CHELCU

ierarhului care ddea acordul, potrivit canoanelor, se numra i aceea de a verifica dac
fondatorul putea asigura ctitoriei sale mijloacele trebuitoare pentru construcia lcaului
de nchinare i pentru ntreinerea slujitorilor111. Prin acest procedeu se nlturau
inconvenientele unei folosiri abuzive a dreptului de proprietate, cci nainte de a obine
aprobarea ctitoririi, ctitorul trebuia s cedeze bisericii, prin reprezentantul ei, episcopul
locului, tot ceea ce druia noii instituii112. Aadar, spre deosebire de ntrirea
domneasc, ncuviinarea primit din partea ierarhului era o prim msur de administraie. nsrcinai cu supravegherea fundaiilor religioase, ierarhii exercitau i aceast
atribuie de cercetare prealabil a posibilitilor de care dispuneau fondatorii113. Apoi,
att domnii care confirm aceste acte de nchinare, precum i ierarhii care consimt
nfiinarea lor sunt trecui n pomelnice alturi de ctitori114.
Voina ctitorului determina crearea fundaiei sale care trebuia n mod obligatoriu
s primeasc acordul reprezentantului bisericii115 i ntrirea domneasc. De aici
decurgea o alt trstur a dreptului de ctitorire, transmiterea ctre motenitori a privilegiilor i sarcinilor ctitoriale116. Actul de ctitorie presupunea, pe lng privilegii, i
asumarea unor obligaii precum aceea de a preda efectiv bunurile fgduite prin actul de
ctitorie, plus grija pentru folosirea bunurilor respective n scopul fixat dinainte. Aceste
prevederi ngrdeau tendina ctitorilor de a se socoti stpni ai aezmintelor nfiinate117.
Ceea ce ni se pare extrem de important cnd vorbim despre actul de ctitorire n
rile romne este calitatea de protectori ai aezmintelor pe care domnii romni i-o
nsuesc. Urmare a vechii tradiii potrivit creia acetia trebuiau s ridice i s nzestreze
fundaii pioase118, procesul nchinrii mnstirilor moldovene s-a desfurat, cel puin la
nceputurile sale, n concordan cu normele ctitoriceti bizantine. Continuarea tradiiei
bizantine a fundrii edificiilor religioase, respectarea imunitilor juridice sau fiscale
stabilite de precedesori prin confirmrile domneti, nzestrarea i protejarea lcaurilor
respective, reglementarea ctitoriilor potrivit normelor cuprinse n nomocanoane sunt,
toate, elemente ale dreptului de ctitorie bizantin pe care le regsim i n cazul nchinrii
mnstirilor moldovene la Locurile Sfinte.
Cu toate c primele acte de nchinare au ncercat s respecte normele juridice ale
dreptului de ctitorire, dificultatea elucidrii statutului juridic al metohurilor moldovene
sporete pentru c, aa cum arta Valentin Al. Georgescu, a drui, a nchina i a
rmne stpn absolut pe bunul druit sau nchinat era o contradicie interzis de dreptul
laic i canonic119. Istoricul vorbete de o puternic sintez de adaptare local120 a
111

Ibidem, p. 98.
Ioan N. Floca, op. cit., p. 498. Att n dreptul canonic ct i n bazilicale au fost identificate cteva
etape ce au condus ctre stabilirea rolului chiriarhului de supraveghetor i garant al folosirii corecte a averilor
bisericeti (Emilian Birda, Stavropighia n dreptul bisericesc, n Glasul Bisericii. Revist oficial a Sfintei
Mitropolii a Ungro-Vlahiei, an XIV, nr. 34, martie-aprilie 1955, p. 188-189).
113
Gheorghe Cron, op. cit., p. 99.
114
Ibidem, p. 98.
115
Gheorghe Cron, op. cit., p. 94.
116
Ibidem, p. 84; Nicodim Mila, op. cit., p. 440-441.
117
Ibidem, p. 83. Din cteva legi de dinainte de Iustinian, s-ar prea c ctitorilor li de recunotea chiar
i un drept de proprietate asupra bisericilor sau mnstirilor ntemeiate de ei, nu numai un drept de administrare a bunurilor lor, sub supravegherea episcopului (Ioan N. Floca, op. cit., p. 496). Chiar i nelesul iniial
al cuvntului ctitor, acela de dobnditor, posesor, stpn, ne arat c la nceputurile cretinismului aceast situaie
era una acceptat; abia mai trziu a nceput s fie privit ca un abuz, cuvntului schimbndu-i-se nelesul n acela
de ziditor, ntemeietor, fondator (Valentin Al. Georgescu, op. cit., p. 155).
118
Gheorghe Cron, op. cit., p. 89.
119
Valentin Al. Georgescu, op. cit., p. 178.
120
Ibidem, p. 155.
112

JUSTIIE I FISCALITATE N MOLDOVA

57

daniei de nchinare i a dreptului ctitoricesc bizantin. nchinarea realiza, prin mijlocirea


persoanei fizice sau a lcaului de cult care o primea, un obiectiv durabil care, n
general, depea mijloacele personale ale druitorului. ndeobte, un scop pios,
cucernic, o pia causa legat de credina cretin i organizat cu o relativ autonomie
(drepturi i obligaii), rmnnd ntr-o dependen variabil de lcaul principal de cult
(episcopie, mitropolie), pus n cauz prin nchinare sau prin dreptul obiectiv121. De
aceea, instituia imunitii este greu se reconstituit n cazul mnstirilor nchinate. Dac
natura ei fiscal, i mai cu seam aceea privitoare la ncasarea, prin dreptul concedat de
ctre domn, a amenzilor penale ca urmare a infraciunilor petrecute n satele mnstireti
poate fi investigat, imunitatea juridic este, n acest moment, foarte greu de identificat.
Un exemplu de aplicare a normelor dreptului de ctitorie este renchinarea
mnstirea Hlincea. A fost nchinat de Maria, soia lui Zotu Tzigara i fiica lui Petru
chiopu voievod, la mnstirea Dionisiu de la Muntele Athos, dar n vremea lui Radu
Mihnea vod ea decade, ca urmare a lipsei de grij a clugrilor athonii122. i cum
situaia nu se remedia vznd pustiindu-se pomana mea i de unii, i de alii, clugri
ce se cheam c-au ezut ntr-acee svnt loc a lui Dumnedzu, Maria o pune sub
ascultarea mnstirii Galata, ctitoria tatlui su123. Doi ani mai trziu, n 1626, Miron
Barnovschi o gsete tot pustiit i srac cam din toate. Drept urmare, i druiete
locul din jurul mnstirii i o d spre ntreinere clugrilor pe care Radu Mihnea i
scosese din mnstirea Aron vod124. Nici n timpul domniei lui Vasile Lupu soarta
mnstirii lui Zota nu se schimbase, pentru c domnul o renchin la mnstirea Driano
de la Arghirocastro nchinare ntrit i de fiul su, tefni , prilej cu care druiete
mnstirii satul Hlincea, mpreun cu cei 15 poslunici scutii de dri125. Nu avem actul
de nchinare de la Vasile vod Lupu, ns ceea ce s-a petrecut cu mnstirea de sub
Codrii Iailor este dovada clar a respectrii dreptului de ctitorire bizantin, prin
renchinarea unui lca n caz de nerespectare a obligaiilor asumate de ctitori126.
Prin urmare, putem spune c exist o foarte mare asemnare ntre documentele ce
nfieaz nzestrarea lcaelor nou-construite sau refcute cu sate ce primesc scutiri
fiscale i, parial, juridice n secolele XV-XVI i actele prin care o mnstire este
nchinat, mpreun cu anumite sate sau locuri de case unui aezmnt din Orientul
ortodox. Deosebirea const n necesitatea trimiterii surplusului material, transformat n
bani de ctre clugrii greci ce devin, odat cu nchinarea, administratorii moiilor respective lcaului ce i avea metohul n Moldova. Nu se poate vorbi pentru secolul XVII de
pierderea controlului domniei asupra mnstirii respective sau asupra satelor nchinate.
Judecarea pricinilor penale grave tlhria i omorul au rmas n competena sa. Apoi,
druirea amenzilor, al cror curs firesc ar fi luat drumul cmrii domneti nu este un fapt
ieit din comun, nscriindu-se ntr-o tradiie, am putea spune, nceput n secolul XV
limit temporal de la care am putut urmri actele de cancelarie. Mai mult dect att,
aceast practic se continu i n veacul XVIII pentru c, spun sursele, s cuvin a s
giudeca cu Divanul gospod127. Prin urmare, putem considera c n procesul nchinrii
121

Ibidem, p. 154-155.
Ioan Caprou, Petronel Zahariuc, Documente Iai, I, p. 152-153, nr. 111; clugrii n-au mai venit,
nici au mai purtat grij de metoh i de sate, ce-au lsat tot de s-au pusteit (document din 18 decembrie 1616).
123
Ibidem, p. 208-209, nr. 157.
124
Ibidem, p. 212-213, nr. 160.
125
Ibidem, p. 529-530, nr. 479; p. 531-534, nr. 482.
126
Gheorghe Cron, op. cit., p. 84.
127
Documente privitoare la istoria oraului Iai, volumul IV, Acte interne (1726-1740), editate de Ioan
Caprou, Iai, Editura Dosoftei, 2001, p. 206; Documente privitoare la istoria oraului Iai, volumul V, Acte
122

58

CTLINA CHELCU

mnstirilor moldovene, mpreun cu unele din satele lor, domnul a urmat etapele
gestului obinuit al ctitoriei, cel puin pentru perioada aflat n atenia noastr.
Concluzii
Aadar, pe parcursul secolului XVII, domnii confirm mnstirilor nchinate
scutirile fiscale i juridice aidoma veacurilor anterioare. Mnstirilor Galata, Adormirea
Maicii Domnului (zis i Barnovschi), Sf. Sava, Cetuia, Hlincea, Sf. Paraschiva, dar i
altele128 nchinate la Sfntul Mormnt de la Ierusalim, le sunt recunoscute statutul fiscal
de excepie129, datorit poslunicilor aflai n slujba lcaelor de cult, a scutirilor de
obligaii fiscale, a ncasrii amenzilor pentru infraciunile svrite de locuitorii de pe
domeniul imunitar, dar i a dreptului de a-i judeca pe acetia, exceptnd omorurile i
furturile. Cu alte cuvinte, domnia renun la atribuiile sale i ale reprezentanilor si n
materie juridic, ca i la perceperea drilor i prestarea muncilor ce i se cuveneau de la
locuitori, n favoarea mnstirilor respective. Reiese limpede c i aceste mnstiri
beneficiau de acelai regim fiscal i juridic precum cele nenchinate. n ceea ce privete
jurisdicia asupra locuitorilor din satele nchinate, n toate documentele de pn la sfritul secolului XVII pe care le-am parcurs, domnul transfer egumenilor atribuiile
judectoreti, mai puin n cele de omor i furturi, care rmn n competena lui: Iar
altu nime peste dnii s nu nble, nici s aib treab cu dnii, nime a-i giudeca sau a-i
globi, fr numai egumenii lor, numai cnd s-ar gsi niscare mori de om sau furtuaguri
adevrate fcute de dnii, atunci s aib treab giudeul a-i giudeca i a-i certa i a-i
globi, se arat ntr-un document de la sfritul secolului130. i aici se invoc respectarea
dispoziiilor lsate de ctitorii lcaelor respective: s hie pre aedzarea i legtura
domnilor acelor btrni, ctitorilor acestor svinte mnstiri, cci legturile ctitorilor
cuprindu mai mult mil dat n toate131.
Specific practicii nchinrilor n Moldova este faptul c satele ce primesc scutiri
de dri (sau li se ngduie perceperea amenzilor penale) sunt moii ale domnului: sate
aparinnd ocolului unui trg, sate motenite sau dobndite pentru dreapt i credincioas slujb; iar locul unde trebuia ridicat mnstirea era tot loc drept domnesc.
Din actele de nchinare, de ntrire a nchinrilor de ctre ierarhi strini (cazul
Mnstirii Adormirea Maicii Domnului din Iai, a crei nchinare este ntrit de
patriarhul Constantinopolului), din acelea n care se reflect revolta clugrilor romni
mpotriva celor strini, venii dup actul nchinrii, reiese c egumenii mnstirilor
nchinate erau numii de beneficiarul strin de care depindeau administrativ. n ceea ce
privete competenele lor judectoreti, actele vorbesc foarte puin, de cele mai multe
ori chiar deloc. n cazurile penale foarte grave, precum omorul i furturile, se spune
foarte clar c cei vinovai de astfel de infraciuni rmn sub jurisdicia domniei.
Valentin Al. Georgescu merge ceva mai departe i spune c egumeni ai mnstirilor
nchinate, greci, de origine, aveau atribuii judiciare canonice la nivel inferior, dar nu
interne (1741-1755), editate de Ioan Caprou, Iai, Editura Dosoftei, 2001, p. 211, 230: afar de mori de
om i pricini de furtuag.
128
Brnova, Dealu Mare, Dumbrvia, Bistria, Tazlu, Cain.
129
Instituii feudale n rile Romne, p. 371.
130
Document de la Constantin Duca voievod, din 1 iulie 1693, prin care confirm mnstirilor
Sfntului Mormnt scutirile avute de la ali domni (Documente privitoare la istoria oraului Iai, volumul III,
Acte interne (1691-1725), editate de Ioan Caprou, Iai, Editura Dosoftei, p. 45-48, nr. 56 (n continuare,
Ioan Caprou, Documente Iai, III).
131
Ioan Caprou, Documente Iai, III, p. 48.

JUSTIIE I FISCALITATE N MOLDOVA

59

neglijabil132. Cercetarea noastr scoate ns n eviden dou aspecte: 1) nchinarea


mnstirilor n Moldova a fost un act de ctitorie, pentru c acest proces a urmat, cel
puin la nceputurile lui, normele de drept bizantin n cazul fundrii aezmintelor religioase; 2) att n secolele XV-XVI, ct i n perioada de nceput a nchinrilor, mnstirile din Moldova au beneficiat de privilegii administrative, fiscale i judectoreti
acordate de domnie. Amploarea privilegiilor a variat pe parcursul celor trei secole
analizate, iar lrgirea sau restrngerea lor trebuie pus n legtur i cu capacitatea
domniei de a dispune de un aparat capabil s controleze din punct de vedere birocratic
(fiscal i juridic) teritoriul rii. Consolidarea acestui aparat este tot mai vizibil din
secolul XVI, ajungnd, n veacul urmtor, ca domnia s supravegheze, prin reprezentanii si, ntreg teritoriul rii. Firete, fenomenul nu a rmas fr urmri. Unele
consecine se regsesc n limitarea dreptului de judecat acordat mnstirilor. Dac n
secolul XV egumenul i mputerniciii si aveau competen judectoreasc deplin
asupra locuitorilor satelor mnstireti druite sau ntrite de domn, inclusiv asupra
faptelor penale grave, precum omorul i furturile, de la sfritul aceluiai secol domnia a
restrns competenele judiciare acordate pn atunci. Se ajunge astfel ca, n veacul XVII,
dregtorii domneti din orae i inuturi s judece n numele domnului i faptele penale
grave svrite n cuprinsul stpnirilor bisericeti. De aceea, n actele de ntrire
acordate mnstirilor nchinate se menionau scutirile fiscale pentru satele nchinate o
dat cu mnstirea, ns judecarea locuitorilor de pe acele moii era lsat n seama
dregtorilor, domnul rezervndu-i competena asupra cazurilor de omor i furturi.
Coninutul actelor de nchinare i de confirmare a nchinrilor, cel puin pentru
perioada de nceput a acestui proces, reflect ntr-o pondere covritoare aspectul fiscal
al gestului fcut, pentru mntuirea sufleteasc, potrivit documentului de epoc133;
iubirea pe care au avut-o ctre Dumnezeu i cte sfintele biserici i mnstiri i ctre
rugtorii lui Dumnezeu, pe care i-au miluit i i-au ntrit, pentru mntuirea sufletelor lor
i venica lor pomenire134, dintr-o pietate excesiv, ar spune un istoric135. Prin
urmare, este vorba despre procesul prin care Locurile Sfinte ce beneficiau de metohuri
dobndeau dreptul de uzufruct asupra satelor acestora136. Mrturia lui Dimitrie Cantemir
cu privire la nsuirea surplusului cu voie de la vod concord cu textele surselor corespunztoare secolului XVII: din veniturile mnstirii ei las acolo doar att ct este
necesar pentru hrana clugrilor, restul se adun pentru nevoile lavrelor mai mari i se
132

Valentin Al. Georgescu, op. cit., p. 93.


Cu privire la motivele nchinrilor, exist opinii care pun sub semnul ndoielii pietatea domnilor,
starea precar i lipsa slujitorilor ecleziastici, susinute n textele actelor respective: cauze politice care au
impus domnilor, candidailor la domnie, boierimii, unor ierarhi dup cum se tie interesul de a nchina
ctre aezminte strine lcauri religioase din principate n scopul de a-i crea mijloace de presiune i surse
de venituri cu o circulaie mai larg i mai puin controlat de ctre Poarta otoman; sub faada unor mari
principii canonice i dogmatice, obiectivul contient i esenial era cel de natur politic i economic
(Valentin Al. Georgescu, op. cit., p. 93). i Dimitrie Cantemir motiva practica nchinrilor ca semn al
evlaviei: dac ns domnul sau boierul se teme ca, dup moartea lui, mnstirea s nu se drme sau s se
ruineze, o nchin vreuneia din lavrele mai mari, care se gsesc n locurile pomenite mai sus. Dup aceasta,
arhimandriii acestor lavre sunt obligai s privegheze asupra mnstirii i s se ngrijeasc s se afle acolo tot
timpul clugri cu o via neptat i nzestrai cu moravuri alese (Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei,
Bucureti, 1973, p. 359).
134
Ioan Caprou, Petronel Zahariuc, Documente Iai, I, p. 232.
135
Marin Popescu-Spineni, op. cit., p. 7.
136
Teodor Bodogae, op. cit., p. 73, nota 1: metoh ( = participare, sucursal, dependin)
nsemna n limbajul donatorilor mai curnd uzufruct dect proprietate. i venitul care se trimitea la locurile
sfinte reprezenta numai suma rmas dup reparaia metohului, dup achitarea impozitului i a ctimii fixat
n timp de rzboi.
133

60

CTLINA CHELCU

trimite acolo n fiecare an137. La nceputul epocii nchinrilor, prevederile cuprinse n


acte nu erau peste tot respectate de clugrii strini care veneau, odat cu nchinarea,
ducnd la numeroase plngeri i chiar conflicte ntre monahii romni, ai pmntului i
acetia138; fapte ce l-au ndemnat pe mitropolitul Anastasie Crimca, ctitor la mnstirea
Dragomirna, s arunce ntr-o nsemnare pe un manuscris la 16 martie 1610 triplul
blestem n cazul n care mnstirea Dragomirna, unde era ctitor, ar fi fost nchinat
Sfntului Munte sau Ierusalimului, sau s dea sub stpnire mnstirea noastr Patriarhiei sau mitropolitului, sau s schimbe pe clugrii rii Moldovei, sau s puie
egumen din o mnstire strin139.
Prin urmare, pentru apariia i evoluia fenomenului nchinrilor cele mai
puternice impulsuri au venit dinspre Bisericile Orientului care au apelat la generozitatea
cretineasc a domnilor notri140 i au ncurajat dorina ctitorilor noilor mnstiri zidite
ctre sfritul secolului XVI i n secolul urmtor de a asigura trinicia material i
spiritual a lcaelor prin legtura cu Locurile Sfinte ale cretintii orientale.
O alt motivaie important pentru astfel de gesturi a reprezentat-o starea material precar a unor lcauri i lipsa slujitorilor, nchinarea urmnd s previn ruinarea
mnstirilor141 i inerea lor n fiin prin intermediul monahilor aghiorii (cunoscui
pentru calitile lor de buni administratori)142, Domnii romni deveneau, astfel, motenitori ai tradiiei bizantine, bulgare i srbeti de patronare a Muntelui Athos143, a
Ierusalimului sau a Antiohiei. Se poate face o legtur ntre venirea grecilor a
balcanicilor, n general n Moldova, n a doua jumtate a secolului XVI, i procesul
nchinrii. Aa cum se cunoate, daniile domnilor romni la Locurile Sfinte nu au
ncetat a se face pn s fi fost nchinate cele dinti lcauri. ns, prin punerea satelor
mnstireti sub oblduirea clugrilor greci, n special, se asigura o surs de venit
sigur pentru ntreinerea zidirilor i a vieii monahale, mai cu seam ntr-o vreme n
care lumea ortodox, aflat sub stpnire otoman, nu mai gsea resurse pentru a-i
susine existena.

137

Dimitrie Cantemir, op. cit., p. 359.


A se vedea actul de judecat din 30 iunie 1626 n pricina dintre clugrii greci i clugrii moldoveni
pentru mnstirea Aron Vod din Iai, nchinat de Radu Mihnea voievod la mnstirea Sf. Ioan Boteztorul
de la Sozopole (Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria romnilor, vol. XIV/1, Bucureti,
1915, ntocmit de N. Iorga,, nr. CCXXII, p. 121; DRH, XIX, p. 106-108, nr. 87). Numrul mnstirilor
nchinate Locurilor Sfinte era n continu cretere, fapt ce a produs nemulumiri n rndul clerului i
credincioilor romni, din pricina multelor abuzuri ale egumenilor i clugrilor greci trimii s le administreze (Mircea Pcurariu, Istoria bisericii ortodoxe romne, vol. 2, Bucureti, 1981, p. 216). Tema conflictului ntre clugrii romni i cei greci, izbucnit odat cu nchinrile mnstirilor moldovene la Locurile
Sfinte, constituie tema unui alt studiu aflat n lucru.
139
nsemnri de pe manuscrise i cri vechi din ara Moldovei. Un Corpus, editat de I. Caprou i
E. Chiaburu, volumul I (1429-1750), Iai, casa Editorial Demiurg, 2008, p. 149-150. Aceast noti a fost
lsat de Anastasie Crimca drept urmare a tendinei lumii avute i influenei crescnde a clerului grecesc n
Moldova (N. Grigora, Mitropolitul Anastasie Crimca (1600-1629), n MMS, an. XXXIV, 1958, nr. 3-4, p. 304).
140
Marin Popescu-Spineni, op. cit., p. 26.
141
Constantin Cantemir nchin mnstirea sa, Mira, Muntelui Athos, pentru c: ara a ajuns la mare
cdere. ntre altele nu se gsesc nici preoi vrednici, care s ntrein cuvenita rnduial bisericeasc i
monastireasc. Aadar, el face nchinarea, ca nu cumva cu timpul s se zdrniceasc pomenirea lui (Marin
Popescu-Spineni, Procesul mnstirilor nchinate, p. 20).
142
Teodor Bodogae, op. cit., p. 72-73.
143
Ibidem, p. 73.
138

JUSTIIE I FISCALITATE N MOLDOVA

61

JUSTICE AND TAXATION IN MOLDAVIA (LATE 16th CENTURY 17th CENTURY):


THE CASE OF THE DEDICATED MONASTERIES
(Summary)
Keywords: taxation, dedicated monasteries, criminal penalties, fiscal privileges
Both the subject of our research and the periodical classification we propose are tightly
related to Moldavias politico-juridical relationships with the Ottoman Empire, which have direct
implications in the domestic political structure and financial organization, in the criminal code
practices. In the 17th century, the subordination to the Ottoman Empire increased. Afterward, the
Phanariote regime introduced in 1714 implied the administration of the two countries like quasiprovinces of the Empire, with the help of Princes of Greek origin, directly appointed by the
Sultan, with no consultation of the indigenous political class. These foreign Princes particular
situation led to a political conduct that was their specific one, thus unavoidably determining a
significant modification of the Romanian traditional world structures. In our investigation, this
will be underlined by analysing the documents that mention criminal penalties that attest the
execution of punishments, out of which the most frequent one was the redemption of the offence
by paying a sum of money. We must say that the number of such papers is a limited one among
the written documents, most of them being acts issued in the aftermath of civil trials and making
no distinction between civil and criminal issues as far as the procedure is concerned. These
situations are to be explained by the absence of the written motivation for the court order in
jurisdictional procedure. Such procedure, consisting in the quoting, in the order, the juridical
norm that the judges were referring to when making the decision, became compulsory after
Constantin Mavrocordats request. This is one further reason to establish temporary limits to
cover the 17th century and the first half of the 18th one.
A particular problem are the fiscal immunities acquired by some of the Moldavian
monasteries. Among these privileges, there is the levying, by these monasteries, of the fines
(gloabe) for serious offences (big deed) like murder. By right, the investigation of the
offences was the responsibility of the Prince, who was also levying the fine, established according
to the gravity of the crime. Consequently, we insist upon this aspect pertaining to the relation
between two institutions, the Principality and the Church, in the period we have in view, from the
perspective of some juridical and fiscal privileges that the monasteries were entitled to. For that,
we follow the way in which the criminal fine levied by the Prince or his tax farmers becomes both
a modality to punish and a source of incomes. Continuing this idea, we intend to motivate the
levying, by some monasteries, of the quantum of punishment for murder (duegubina), usually
meant to the princely court.

DE BELLO

EMANUEL CONSTANTIN ANTOCHE*

LEXPDITION POLONAISE DE 1450 EN MOLDAVIE


ET LA BATAILLE DE LA PETITE RIVIRE DE CRASNA
(IZVORUL CRASNEI, 6 SEPTEMBRE 1450)1

La dbcle de lost crois Varna (10 novembre 1444) ainsi que la fin tragique du
monarque Ladislas (Wadysaw) III Jagellon2 provoqurent un vif moi Cracovie et
Buda. Les deux puissances majeures de lEurope orientale enfin runies dans un combat
suprme pour dlivrer la cit impriale de Constantinople de lencerclement ottoman se
retrouvrent du jour au lendemain sans roi et le front de la croisade fut bris dun seul
coup. En Pologne, le dsarroi de la noblesse fut son comble, car plusieurs prlats de
lEglise ainsi que beaucoup de chevaliers illustres de la garde qui chargrent
imprudemment dans la journe fatidique y laissrent leurs vies sur le champ de bataille
ou furent capturs3.
Quant la tte royale, elle fut promene au bout dune lance travers les villes
ottomanes pour tre ensuite offerte comme trophe au sultan mamelouk az-Zahir Saif
ad-Din akmak (1438-1453)4. Macabre pilogue, qui refltait lampleur du dsastre, tel
quil fut racont dans les chroniques de lpoque, Historia de rege Vladislao de
Callimachus Buonacorsi ou les Annales de Jean Dlugosz5, dautant que la Dite runie
*
Chercheur associ au laboratoire UMR 8032 du CNRS (CETOBAC EHESS), Membre de la
Commission Franaise dHistoire Militaire, antoche@live.fr
1
la mmoire de Leon imanschi (1938-2005).
2
Roi de Pologne (1434-1444) et de Hongrie (Ulszl Ier, 1440-1444).
3
J. Dlugosz, Historiae Polonicae, libri XII, ed. Al. Przezdziecki, IV, Cracovie, 1876, p. 731; Fr. Pall,
Un moment dcisif de lhistoire du Sud-est europen. La croisade de Varna, in Balcania, Bucarest, I, 7,
1944, p. 117-118; J. Dabrowski, La Pologne et lexpdition de Varna en 1444, in RES, X, 1930, p. 65-68;
K. M. Setton, The Papacy and the Levant (1204-1571), II. Philadelphia, 1978, p. 90-91; notre recherche,
Les expditions de Nicopolis (1396) et de Varna (1444): une comparaison, in MT, IV, 1-2, 2002, p. 63-64;
C. Imber, The Crusade of Varna, 1443-1445, Ashgate Publishing, 2006, p. 30-32, ainsi que W. Fakowski, La
lutte pour le pouvoir dans les premires annes du rgne de Casimir Jagellon, in RH, 283, 1, 1990, p. 38-39.
4
M. Cazacu, Dracula, Paris, 2004, 76, pratique trs courante lpoque, amplement explique dans
ltude de P. H. Stahl, Chasseurs de ttes balkaniques (15e-19e sicles). Contribution lanthropologie
sociale du crne, in BBR, IX (XIII, nouv.-srie), 1982, p. 2-18.
5
Philippi Callimachi Buonacorsi Da Gemignano (Callimachus), Historia de rege Vladislao, ed. I. Lichonska,
T. Kowalewski, A. Komornicka, Varsovie, 1961, III, p. 202-210; Dlugosz, Historiae, p. 726-733. Pour une lecture
approprie de cette chronique, une source essentielle pour lhistoire de lEurope orientale aux XIVe-XVe sicle, voir
M. Koczerska, tat et perspectives des recherches sur Jan Dlugosz, in APH, LII, 1985, p. 171-219, ainsi que
le recueil dtudes, Dlugossiana. Studia historyczne w pisetlecie mierci Jana Dugosza, dir. St. Gawda,
Cracovie, p. 1980.

Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol, t. XLVIII, 2011, p. 6380

64

EMANUEL CONSTANTIN ANTOCHE

en aot 1444 Piotrkw sentant la ncessit de la prsence de son roi au pays alors
que tant daffaires attendaient son retour, se pronont contre lexpdition turque6.
Aprs la priode de linterrgne instaur en 1445, sous le gouvernement du
cardinal Zbigniew Olenicki (1389-1455), du chancelier Jean Taszka Koniecpolski (?-1455)
et de la puissante famille Tczyski, oligarchie qui reprsentait les intrts de lEglise et
des magnats de la Malopolska, la Pologne choisit en septembre 1446 un nouveau
monarque, Casimir Jagellon, grand duc de Lithuanie (depuis 1440 sous le nom de
Kazimieras) et frre de Ladislas III. Il a fallu prement ngocier le maintien de lunion
personnelle polono-lithuanienne, tel quil a t dfini au temps du feu Ladislas II
Jagellon (1386-1434), une sorte dhgmonie fdrative dans la mesure o les deux
pays avaient poursuivi pratiquement des politiques spares durant plusieurs dcennies.
Indubitablement, les boyards lithuaniens commencrent requrir les mmes droits et
privilges que la noblesse polonaise, exigences que le roi Casimir IV sempressa de
garantir par la charte quil signa Wilno (2 mai 1447), quelques semaines avant son
couronnement (25 juin 1447)7.
Dans le problme de laccs la mer qui se posait ds lors pour la constellation
politique de Jagellons, les tendances taient plutt divergentes. Pour les magnats, la
szlachta et les chevins des villes de la Wielkopolska, leffort principal aurait d tre
dirig vers la Baltique o les possessions de lOrdre teutonique en Prusse et en
Pomranie constituaient le principal obstacle. De son ct, la noblesse de la Malopolska
et de la Lithuanie, regardait vers lest et surtout vers le sud, tente se tailler de
nouvelles conqutes et se frayer un chemin vers le littoral septentrional de la mer
Noire8. Cet axe, Baltique mer Noire, colonne vertbrale gostratgique de lunion
polono-lithuanienne correspondant en quelque sorte aux vellits expansionnistes de la
monarchie sidentifiait aussi aux voies commerciales qui traversaient lEurope orientale
cette poque et dont la plus importante tait Dantzig (Gdansk) Varsovie Lublin
Lww (Leopol, Lemberg, Liov). Cette dernire ville reprsentait un nud commercial
dintrt majeur, car une route la ralliant Cracovie assurait le trafic avec le royaume de
Bohme et les bourgs allemands du Saint Empire, tandis qu lest, elle tait en
communication avec Kiev, cit florissante sur les bords du Dniepr9. De Lww partaient
aussi vers le sud les routes commerciales qui traversaient la principaut vassale de
Moldavie jusquau liman du Dniestr et aux bouches du Danube, zones domines par les
villes portuaires de Cetatea Alb (Asprokastron, Aqkerman, Bielgorod Dniestrovski) et
de Chilia (Kili) avec lancien Licostomo10. Pareil au principe des vaisseaux commu6

Dabrowski, La Pologne, p. 68; Fakowski, La lutte, p. 37-39; A. B. Boswell, Jageos Successors:


the Thirteen Years War with the Knights, 1434-66, in The Cambridge History of Poland. From the Origins to
Sobieski (to 1696), dir. W. F. Reddaway, J. H. Penson, O. Halecki, R. Dybosky, Cambridge 1950, p. 238.
7
Ibidem, p. 240-241; Fakowski, La lutte, p. 39-42, 45; Fr. Pape, in Historya Polityczna Polski, I,
Cracovie, 1923, p. 547-549; L. Kolankowski, Polska Jagieonw. Dzieje polityczne, Lww, 1933, p. 92-93;
N. Davies, Histoire de la Pologne, Paris, 1986, p. 321; I. Lalko, Aperu de lhistoire politique du GrandDuch de Lithuanie, Paris, 2000, p. 17-35.
8
Kolankowski, Polska, p. 94-97; Fakowski, La lutte, p. 46; P. P. Panaitescu, La route commerciale de
Pologne la mer Noire au Moyen Age, in RIR, III, 2-3, 1933, p. 180-183; Cazacu, propos de lexpansion
polono-lituanienne au nord de la mer Noire aux XIVe-XVe sicles: Czarnigrad, la Cit Noire de lembouchure du
Dniestr, in Pass Turco-Tatar, Prsent Sovitique. Etudes offertes Alexandre Bennigsen, ed. Ch. LemercierQuelquejay, G. Veinstein, S. E. Wimbush), Louvain-Paris, 1986, p. 99-122 avec une riche bibliographie.
9
Panaitescu, La route, p. 173-174; St. Kutrzeba, Handel Polski ze Wschodem w wiekach rednych,
Cracovie, 1903, p. 15-26, ainsi que louvrage classique de St. Lewicki, Drogi handlowe w Polsce w wiekach
rednych, Cracovie, 1906.
10
Kutrzeba, Handel Polski, p. 56-57; N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei i Cetii Albe, Bucarest, 1899;
Panaitescu, Legturile moldo-polone n sec. XV i problema Chiliei, in Rsl, III, 1958, p. 95-115; C. C. Giurescu,

LEXPDITION POLONAISE DE 1450 EN MOLDAVIE

65

nicants, Chilia11 et Cetatea Alb reprsentaient les principaux dbouchs qui reliaient
la Baltique et lEurope centrale la mer Noire, leur possession assurant incontestablement le contrle du Bas Danube et du basin du Dniestr.
De quelle manire le royaume de Pologne arrivait assurer son emprise sur le
segment mridional de ces routes? Lhommage de vassalit prt personnellement et
rgulirement depuis 1387 par les princes de Moldavie12 ne prvoyait que deux obligations du droit mdival: auxilium et consilium. Selon une juste observation de Petre P.
Panaitescu, il ny avait pas dautre situation avantageuse pour la puissance suzeraine
part la libre circulation et la scurit de ses commerants sur le territoire de la principaut vassale. Non sans raison, le chroniqueur Martin Cromer (1512-1589) considrait
cette vassalit comme une sorte de clientlisme dans le sens antique du terme13.
Le rgne dAlexandre le Bon (avril 1400 janvier 1432) allait demeurer dans la
mmoire commune des Moldaves comme une longue priode de paix, de stabilit
intrieure et de prosprit conomique14. Politiquement, le vovode maintint lalliance
avec le royaume polonais, quil renouvela dailleurs plusieurs reprises: 1404, 1407,
1411, 1415, 1417. Alexandre envoya aussi de laide militaire son suzerain, confront
cette poque une longue guerre avec les chevaliers teutoniques, des contingents
moldaves en participant dailleurs au sein de larme polono-lithuanienne la clbre
bataille de Grunwald (Tannenberg, le 15 juillet 1410) ainsi quau sige de Marienburg
(Malborg), la rsidence de lordre, en 1422. Bien que le prince de Moldavie ait rempli
ses obligations qui dcoulaient de son allgeance, ni Ladislas II Jagellon, ni le grandduc de Lithuanie ne firent quelque chose pour secourir leur vassal lorsque les Ottomans
attaqurent au dbut de lt 1420 la forteresse de Cetatea Alb. Trois ambassades
moldaves se succdrent en mai-juin la cour du royaume pour solliciter du soutien
militaire contre la menace qui pesait aux frontires mridionales. Alexandre dut
Trguri sau orae i ceti moldovene din secolul X pn la mijlocul secolului al XVIlea, Bucarest, 1967, p. 53-59
avec la carte, p. 57; An Economic and Social History of the Ottoman Empire (1300-1914), ed. H. Inalcik, D. Quataert,
Cambridge, 1994, chap. The Bursa-Istanbul-Akkerman-Lwow Route, p. 285-291; M. Berindei, Lemprise
ottomane sur la route moldave avant la conqute de Kili et dAqkerman, in Journal of Turkish Studies, 10,
mlanges H. Inalcik, 1987, p. 47-71; . Papacostea, nceputurile politicii comerciale a rii Romneti i
Moldovei (secolele XIV-XVI). Drum i stat, in Geneza statului n evul mediu romnesc. Studii critice,
Bucarest, 1999, p. 163-221; S. Iosipescu, Marea Neagr de la Imperiul Mongol i coloniile genoveze la
afirmarea statelor riverane i cucerirea otoman (1204-1484), in Marea Neagr de la lacul bizantin la
provocrile secolului XXI, ed. gnral M. E. Ionescu, Bucarest, 2006, p. 90-91.
11
Selon les dires du sultan Byezd II Vel (1481-1521), Chilia tait la clef et la porte de toute la
Moldavie, de Hongrie et du Danube, J. Radonic, Acta et diplomata ragusina, I/2, Belgrade, 1934, p. 757.
12
En 1387, le prince de Moldavie, Pierre II Muat (1375-1391) accepta de plein gr la suzerainet
polonaise en recevant cette occasion les rgions nordiques de la Bucovine ou le pays de epeni (Terra
Sepenicensis). Lacte de lhommage dans M. Costchescu, Documente moldoveneti nainte de tefan cel
Mare II, Jassy, 1932, p. 599-603. De mme, C. Racovi, nceputurile suzeranitii polone asupra Moldovei, in RIR,
X, 1940, p. 237-332; V. Ciobanu, Cauze politice i implicaii juridice ale stabilirii raporturilor romno-polone la
sfritul secolului XIV (1387-1396), in AIIAI, XXVII, 1990, 103-119; Idem, rile Romne i Polonia,
secolele XIV-XVI, Bucarest, 1985, p. 15-19; Il. Czamaska, Modavia i Wooszczyzna wobec Polski. Wegier i Turcji
w XIV i XV wieku, Poznan, 1996, p. 52-54; Cronica Moldovei de la Cracovia. Secolul XIII nceputul secolului XVII.
Textul inedit al unui autor polon anonim, ed. C. Rezachevici, Bucarest, 2006, p. 96 avec bibliographie p. 47-48.
13
Suivre lanalyse de Panaitescu, La route, 183-184 avec bibliographie. Notons aussi le droit de dpt
et dtape de la ville de Lww pour les marchands moldaves ainsi qualignement de la monnaie moldave sur
celle polonaise constamment dvalue (la mauvaise monnaie chasse la bonne), facteurs qui dfavorisaient
dans les changes le commerce de la principaut, Cazacu, Limpact ottoman sur les pays roumains et ses
incidences montaires (1452-1504), in RRH, XII, 1973, p. 161-165.
14
Rezachevici, Cronologia critic a domnilor din ara Romneasc i Moldova I (sec. XIV-XVI), Bucarest,
2001, p. 471-476, ainsi que la biographie de C. Cihodaru, Alexandru cel Bun (23 apri1ie 1399 1 ianuarie 1432),
Jassy, 1984.

66

EMANUEL CONSTANTIN ANTOCHE

repousser seul cette attaque tout en rflchissant lefficacit de lalliance avec la


Pologne quil rompit dailleurs vers la fin de son rgne15.
Cette prsence ottomane au Bas Danube et dans la Dobroudja voisine allait
dailleurs bouleverser lquilibre des forces en Europe Orientale16 tout en dterminant la
particularit gopolitique de la principaut moldave celle dun tat-tampon entour
par la Pologne-Lithuanie, le royaume de Hongrie et lEmpire ottoman espace
convoit, car circonscrit par les Carpates, le Dniestr, les bouches du Danube et le
littoral septentrional de la Mer Noire.
Il faut souligner aussi que labsence dune rgle stricte rgissant la succession des
princes au trne eut souvent des consquences dsastreuses pour la stabilit politique de
la Moldavie cette poque de son histoire17. A partir de 1432, la principaut moldave
allait sombrer pour une dure de presque trois dcennies dans la guerre civile, priode
de troubles provoque par des luttes pour le pouvoir entre les rejetons dAlexandre le
Bon, les princes Ilia, Etienne II et Pierre III, ainsi que leurs successeurs18. Ce combat
acharn avec de vifs revirements de situation accentua davantage lemprise polonaise
sur la Moldavie, la puissance suzeraine offrant souvent asile et soutien militaire aux
princes dfaits sur le champ de bataille. Ce fut le cas dIlia lorsquil perdit pour la
premire fois son trne, vaincu par Etienne II Loloni en septembre 1433. Mais
noublions pas que ce prince avait pous le 25 octobre 1425 Suceava, Marie (Maka)
Holszaska, de la famille lithuanienne Olgimontovici-Holszaski, sur cadette de Sofia
Holszaska, reine de Pologne et mre de Ladislas III et de Casimir IV Jagellon19.
Selon la chronique de Dlugosz, ce fut elle-mme qui alla retrouver le roi Lww,
vers la fin du juillet 1448 pour lui offrir 200 cavaliers moldaves qui avaient servi sous
les ordres de son fils, le prince Roman II qui chass du pouvoir en Moldavie par Pierre III,
le fils cadet dAlexandre le Bon, et rfugi en Podolie, perdit mme sa vie, probablement empoisonn par les boyards de son entourage (2 juillet). Pierre venait dtre
15
Ibidem, p. 236-245; Ciobanu, rile Romne, p. 36-38; Panaitescu, Lupta comun a Moldovei i a
Poloniei mpotriva cavalerilor teutoni, in Rsl, IV, 1960, p. 225-238. Pour Grunwald, voir notre tude,
Quelques aspects concernant lvolution tactique du chariot sur le champ de bataille dans lhistoire militaire
universelle. LAntiquit et le Moyen Age jusqu lavnement des Hussites (1420), in Guerre et socit en
Europe. Perspectives de nouvelles recherches, dir. A. Corvisier, D. Preda, Bucarest, 2004, p. 61-62 avec la
bibliographie sur la bataille. Lpisode de Malborg est racont par Dlugosz, Historiae liv. XI, p. 299-300.
16
Iosipescu, Marea Neagr, p. 94-95; N. Beldiceanu, La conqute des cits marchandes de Kilia et de
Cetatea Alb par Bayezid II, in SOF, XXIII, 1964, p. 49-84; A. Ghia, Condiiile instaurrii dominaiei otomane
n Dobrogea, in Studii istorice sud-est europene I, dir. E. Stnescu, Bucarest, 1974, p. 43-88; V. Ciocltan, Poarta
Osman i gurile Dunrii n secolul al XV-lea, in RdI, 11, 1985, p. 1058-1074; Papacostea, Premisele politice
ale hegemoniei economice a Imperiului otoman n spaiul Mrii Negre (1453-1484), in Studii de istorie romneasc, Economie i societate (secolele XIII-XVIII), Brila, 2009, p. 71-102.
17
Sommairement le systme pourrait tre caractris dhrditaire-lectif: on lisait les princes
toujours dans la famille rgnante, mais tous les membres btards inclus taient susceptibles daccder au
trne do des luttes intestines incessantes entre les diffrentes partis et les prtendants quils soutenaient ,
Cazacu, LHistoire du Prince Dracula en Europe Centrale et Orientale (XVe sicle). Prsentation, dition
critique, traduction et commentaire, Genve, 1996, p. 2.
18
La chronologie dtaille de leurs rgnes in Rezachevici, Cronologia, p. 476-502, et L. imanschi,
Precizri cronologice privind istoria Moldovei ntre 1432-1447, in AIIAI, VII, 1970, p. 59-81.
19
Rezachevici, Cronologia, p. 477. Pour une tude plus approfondie des luttes pour le pouvoir, on peut
consulter aussi avec profit: Czamaska, Modavia, p. 89-104; Iorga, Histoire des Roumains et de la Romanit
Orientale IV, Les Chevaliers, Bucarest, 1937, p. 52-68, 92-93, 108-111; Giurescu, Istoria romnilor. De la
Mircea cel Btrn i Alexandru cel Bun pn la Mihai Viteazul II, Bucarest, 1943, p. 16-28; N. Grigora, ara
Romneasc a Moldovei, pn la tefan cel Mare (1359-1457), Jassy, 1978, p. 119-165; imanschi, Criza
politic din Moldova dintre anii 1432 i 1437, in AIIAI, XXXIII, 1996, p. 23-27; D. I. Murean, Isihasmul i
prima etap a rezistenei la deciziile conciliului florentin n Moldova (1442-1447), in SUBBH, XLIV, 1999, p. 3-57.

LEXPDITION POLONAISE DE 1450 EN MOLDAVIE

67

intronis, entre fin fvrier et fin avril par les troupes de Csupor de Monoszl, un noble
croate la solde du gouverneur de Hongrie20.
Ce changement de pouvoir doit tre compris et mis en relation avec les prparatifs
pour une nouvelle expdition contre les Ottomans21, car dans la lutte suprme qui
sannonait aprs Varna, Hunyadi devait sassurer imprativement le flanc gauche
danubien en installant des hommes de confiance au pouvoir en Moldavie et dans la
Valachie voisine. Cest dans ce cadre quil limina aussi Vlad Dracul (1437-1442;
1444-1447), le vovode de cette dernire principaut, parce quil stait rconcili avec
les Ottomans, et sefforant mener une politique montaire protectionniste, avait fini
par fermer son pays la monnaie hongroise. La rplique du gouverneur, une expdition
clair au sud des Carpates, se solda par la dfaite et la mise mort de Vlad et de son fils
Mircea une date situe entre le 23 novembre et le 4 dcembre 1447. Il offrit le trne
valaque Vladislav II (1447-1456), qui avait, semble-t-il, dj tent sa chance en juinjuillet de la mme anne22. Quant linstallation dune garnison hongroise Chilia au
printemps du 1448, acte qui symbolisait en quelque sorte le couronnement de la
politique expansionniste mene par le royaume de Saint-Etienne en direction de la mer
Noire23, il sagissait aussi dun choix militaire judicieux qui rpondait aux impratives
stratgiques de la croisade. Quelques mois plus tard, en juillet, la forteresse fut attaque
par une flotte ottomane dune soixantaine de vaisseaux, assaut repouss par la flottille
hongroise du Danube et les troupes valaques de Vladislav24.
Les Annales de Jean Dlugosz ainsi que la chronique de Marcin Bielski nous
informent que le roi Casimir IV aurait mme voulu intervenir militairement en
Moldavie afin de remettre son cousin germain sur le trne, mais le dcs de Roman II
ainsi quune lettre reue de la part de Jean Hunyadi dans laquelle le gouverneur de
Hongrie le suppliait presque de tolrer Pierre III, le temps de lexpdition anti-turque,
attnurent son ardeur guerrire25. Le 22 aot, Pierre III prta finalement serment
dallgeance dans la forteresse de Hotin (Chocim) devant les envoys du monarque
polonais qui promettait en change de protger le nouveau rgne contre les ventuels
ennemis de lextrieur26. De toute manire, Pierre III tait le seul membre de la dynastie
20
Dlugosz, Historiae, V, 1878, XIII, p. 52-53; Iorga, Histoire, p. 110-111; Rezachevici, Cronologia,
p. 504-506, 509-510.
21
Ciobanu, rile Romne, p. 54; Czamaska, Modavia, p. 105-107; E. Denize, Il. Czan, Marile
puteri i spaiul romnesc n secolele XV-XVI, Bucarest, 2001, p. 35-36.
22
Cazacu, Dracula, p. 41; Idem, Limpact ottoman, p. 168-170; Pall, Intervenia lui Iancu de Hunedoara
n ara Romneasc i Moldova n anii 1447-1448, in SRdI, XVI, 1963, p. 1049-1072; Idem, De nouveau sur
laction de Iancu de Hunedoara en Valachie pendant lanne 1447, in RRH, XV, 1976, p. 447-464; Idem,
Encore une fois sur laction de Iancu de Hunedoara (Hunyadi) en Valachie pendant lanne 1447, in RRH,
XVII, 1978, p. 743-753.
23
A ce sujet notamment, Pall, Stpnirea lui Iancu de Hunedoara asupra Chiliei i problema
ajutorrii Bizanului (1448-1465), in SRdI, XVIII, 3, 1965, p. 619-638 et Papacostea, The Black Sea in the
Political Strategies of Sigismund of Luxemburg, in TR, Worlds in Change: Church Union and Crusading in
the Fourteenth and Fifteenth Centuries, XVIII, supl. 2, 2009, p. 279-289 avec bibliogr.
24
Cazacu, P. St. Nsturel, Une dmonstration navale des Turcs devant Constantinople et la bataille de
Kilia (1448), in JS, juillet-septembre 1979, p. 197-210; I. Djuric, Le crpuscule de Byzance, Paris, 1996, p. 358.
25
Dlugosz, Historiae, p. 53-54; M. Bielski, Kronika Polska V. Varsovie 1830, p. 13-14. Voir aussi, Cronica
Moldovei de la Cracovia, p. 102-103; La lettre de Hunyadi date du 1er aot 1448 se trouve publie dans
Codex epistolaris saeculi decimi quinti, ed. A. Sokolowski, J. Szujski, A. Lewicki, II, Cracovie, 1876, p. 40-41.
26
Dlugosz, Historiae, p. 54-55. Lhommage de Pierre III in Costchescu, Documente, p. 733-736, ainsi que
la lettre du roi Casimir IV, envoye le 20 aot de Kamieniek-Podolsk et reproduite par imanschi, O cumpn
a copilriei lui tefan cel Mare: Reuseni, 15 octombrie 1451, in AIIAI, XIX, 1982, p. 197-198. Voir aussi, Idem,
Criza politic, p. 28; Idem, D. Agache, nscunarea lui tefan cel Mare: preliminarii i consecine (1450-1468),

68

EMANUEL CONSTANTIN ANTOCHE

de Bogdan capable de diriger la principaut aprs la disparition de Roman II, car le frre
de celui-ci, le futur Alexandre II navait mme pas atteint lge de dix ans. Quant aux
prparatifs concernant lexpdition de 1448 contre les Ottomans, le royaume de Pologne
navait pas dautre choix que de suivre le chemin trac par Jean Hunyadi comme il
lavait dj fait par le pass. Il ne sagissait pas seulement de venger la mort de Ladislas III
Jagellon mais de recrer un front commun en Europe Orientale pour contrer la menace
ottomane. Un contingent polonais fort de plusieurs milliers de combattants, trois mille
cavaliers moldaves ainsi que quatre mille Valaques sous les ordres du prince Vladislav II
intgrrent dailleurs larme rassemble par le gouverneur de Hongrie, peut-tre la
meilleure quil commanda durant toute sa carrire militaire27.
Ce fut dans le mme contexte que se droula aussi la passation du pouvoir en
Moldavie aprs le dcs de Pierre III durant la premire semaine doctobre 1448. Csupor
de Monoszl assura pour deux mois le gouvernement de la principaut (aprs 10 octobre
fin dcembre 1448) jusqu la monte sur le trne dAlexandre II, qui arriv de Pologne
entama son rgne sous lemprise de Marie Holszaska et des boyards du parti
polonophile ayant comme chef de file, Manuil prclab (chtelain) de Hotin28. Le
nouveau pouvoir allait durer peine une dizaine de mois, car fin septembre 1449, un
autre prtendant venu de Valachie revendiquait par les armes le droit la couronne de
ses anctres. Il sagissait de Bogdan II, un btard dAlexandre le Bon ou plutt dun fils
illgitime du frre de celui-ci, jupn Bogdan qui avait t associ au trne jusquen
140729. Avec le concours de la noblesse hostile Alexandre II qui lui fournit des
contingents recruts dans les provinces mridionales du pays (la Basse Moldavie), il
envahit la principaut et chassa le jeune prince rgnant, en lui infligeant une lourde
dfaite, le 12 octobre Tmani, au nord de Roman30.
Afin de gagner du temps pour consolider son pouvoir, loigner ses ennemis de la
rgion et retarder une ventuelle riposte militaire des Polonais, Bogdan conclut le 2 dcembre
un accord avec Thodore (Dietrich) Buczacki, chtelain de Kamieniek-Podolsk et
gouverneur de la Podolie, un des plus puissants magnats des confins mridionaux, en
acceptant mme de lui payer un tribut rgulier31. Ce trait ne servit rien, car au cours
in Romania and Western Civilization, dir. K. W. Treptow, Jassy, 1997, p. 196-197; Ciobanu, rile Romne, p. 54-55
avec bibliographie; Czamaska, Modavia, p. 108-109; V. Prvan, Alexndrel vod i Bogdan vod. epte ani
din istoria Moldovei 1449-1455, in Studii de istorie medieval i modern, ed. L. Nastas, Bucarest, 1990, p. 74-75.
27
Les chroniques dAskpaazade et dIdrs Bidlis in Cronici turceti privind rile romne, Extrase I,
(XIVe-XVIIe sicles), ed. M. Guboglu, M. A. Mehmet, Bucarest, 1966, p. 91, 175; Iorga, Les aventures
sarrazines des Franais de Bourgogne au XVe sicle, in Mlanges dHistoire Gnrale, dir. C. Marinescu,
I, Cluj, 1927, p. 42; A. Decei, Oastea lui Iancu Huniade nainte de btlia de la Kossovo (1448). Scrisoarea
lui Pasquale de Sorgo, in RIR, XVI, 1946, p. 41-42, 50; Cazacu, La Valachie et la bataille de Kossovo (1448),
in RESEE, IX, 1, 1971, p. 131-152.
28
Rezachevici, Cronologia, p. 507-508; imanschi, Criza politic, loc. cit. Pour Manuil prclab de
Hotin, un des boyards moldaves les plus influents de lpoque voir N. Stoicescu, Dicionar al marilor
dregtori din ara Romneasc i Moldova (sec. XV-XVII), Bucarest, 1968, p. 278; K. Przybo, Urzdnicy
wojewdztwa podolskiego XV-XVIII wieku. Spisy, Cracovie, 1994, p. 109.
29
Suivre lanalyse de Rezachevici, Cronologia avec bibliographie, p. 513-515.
30
Prvan, Alexndrel vod, p. 80-81; imanschi, Criza politic, loc. cit.; Idem, O cumpn, p. 192-193.
De mme Iorga, Histoire, p. 121: Le 12 octobre 1449, Bogdan gagne la bataille de Tmani, village
hongrois (lanctre tant Tmas, Thomas).
31
Prvan, Alexndrel vod, p. 82; Rezachevici, Cronologia, p. 515. Lors de loccupation de la Podolie
en 1430, le roi Ladislas II Jagellon installa la famille Buczacki en la personne des frres Michal, Teodoryk
(Dietrich) et Michal-Muzylo qui runirent entre leurs mains les mmes fonctions politiques et militaires que
les Korjatowicz lithuaniens un sicle plus tt, R. Bchtold, Sdwestrussland im Mittelalter (Territoriale,
wirtschaftliche und soziale Verhltnisse), Ble, 1951, p. 80-91; Cazacu, propos de lexpansion, p. 103-108.

LEXPDITION POLONAISE DE 1450 EN MOLDAVIE

69

du mois de janvier 1450, une arme recrute en Ruthnie laquelle se joignirent des
contingents podoliens, attaqua la Moldavie afin de rinstaller au pouvoir le prince
Alexandre. Commandes par Jean Olieski de Sienno (Sienieski), les troupes polonaises
occuprent Hotin, Suceava et Neam, tout en infligeant quelques revers la partie
adverse. Retranch sur ses terres dans les rgions montagneuses situes au sud-ouest du
pays (Bacu, Trotu, Borzeti), Bogdan II prpara vite sa revanche. Fort du soutien
apport par la noblesse moldave hostile cette intervention polonaise en faveur
dAlexandre32, il rassembla aussi bon nombre de guerriers de larrire-ban (la Grande
Arme)33 que Dlugosz qualifia de praedonum et latronum manus34. Sa contreoffensive fut couronne de succs, car fin fvrier dbut mars 1450, il russit
reconqurir le trne. Vaincus pour la seconde fois, Alexandre et ses partisans se
rfugirent en Podolie de lautre ct de la frontire. Nous savons aussi que face cette
rude preuve quil dut traverser avec son fils Etienne (le futur prince Etienne III le Grand,
1457-1504), Bogdan envoya le 11 fvrier de la bourgade de Roman une lettre Jean
Hunyadi dans laquelle il se mettait sous la protection du gouverneur de Hongrie, tout en
demandant asile de lautre ct des Carpates pour sa famille et une quinzaine de boyards
mentionns dans le document. Quelques mois plus tard, plus prcisment le 5 juillet,
Bogdan se voyait oblig de renouveler sa requte en rclamant cette fois-ci du renfort
militaire35 afin de repousser une autre arme polonaise rassemble Lww, plus
32

Suivre lanalyse de imanschi, O cumpn, loc. cit.


En roumain Oastea cea mare, larrire-ban quivalent de la leve en masse destine renforcer les
effectifs de la Petite Arme (Oastea cea mic), constitue des contingents fournis par les boyards. Pour lorganisation et larmement de larme moldave cette poque voir: I. I. Bogdan, Documentul Rzenilor din 1484 i
organizarea armatei moldovene n sec. XV, in AARMSI, IIe srie, XXX, 1907-1908, p. 361-413; Gnral R. Rosetti,
Studii asupra chipului cum se fptuia rzboiul de ctre tefan cel Mare, Memoriul I: Armamentul, Memoriul II,
Organizarea, Memoriul III, Principii tactice ale Moldovenilor i ale vecinilor, in AARMSI, IIIe srie, IV, 1925,
p. 367-444; Idem, Essais sur lart militaire des Roumains, Bucarest, 1935, p. 28-34; I. Foceneanu, Gh. Diaconu,
Bazele puterii militare a lui tefan cel Mare, in Studii cu privire la tefan cel Mare, Bucarest, 1956, p. 113-168;
Stoicescu, The Greater Army of Walachia and Moldavia (14th-16th Centuries), in Pages from the History of
the Romanian Army, dir. Al. Gh. Savu, Bucarest, 1975, p. 56-66; Idem, La structure et lorganisation de
larme des pays roumains au XIVe-XVIIIe sicles, in Larme et la socit roumaine, dir. Al. Gh. Savu,
Bucarest, 1980, p. 161-186; Idem, C. Knig, in Istoria militar a poporului romn, II, Bucarest, 1986, p. 31-84;
Panaitescu, Cercetri asupra organizaiei armatei moldovene n evul mediu, in AP, II, 1-2, 2006, p. 153-166.
34
Dlugosz, Historiae, p. 73. La mme expression rencontre dans Bielski, Kronika, p. 18: Bogdan
zasi zebrawszy otrostwa gornego niemao wypdzi Alexandra. Il nous semble ncessaire de rappeler que
la seule source contemporaine qui nous relate le conflit arm de 1450, demeure les Annales de Dlugosz
compiles par Bielski ainsi que par dautres chroniqueurs polonais postrieurs, Bernard Wapowski, Mathieu
Miechowski, Martin Cromer, Mathieu Stryjkowski et Aleksander Gwagnin. Nous allons nous limiter aux
rcits de Dlugosz, de Bielski, de Wapowski, Dzieje Korony Polskiej i Wielkiego Ksistwa Litewskiego od roku
1380 do 1535, d. M. Malinowski, III, Wilno, 1848, p. 70-79 ainsi quaux informations fournies par la chronique
moldave de Cracovie (Cronica Moldovei de la Cracovia), p. 103-104. Quant au chroniqueur moldave Gr. Ureche,
Chronique de Moldavie depuis le milieu du XIVe sicle jusqu lan 1594 par Grgoire Urechi, ed. . Picot,
Paris, 1885, p. 73-81, il sinspire largement du rcit de Bielski, voir Panaitescu, Influena polon n opera i
personalitatea cronicarilor Grigore Ureche i Miron Costin, in AARMSI, IIIe srie, IV, 1925, p. 45, 69-71.
Pour les autres chroniqueurs mentionns nous renvoyons chez Prvan, Alexndrel vod, n. 121, p. 89 et
Rezachevici, Cronologia, p. 516.
35
Les deux lettres furent dcouvertes par Bogdan et publies in Cinci documente istorice slavoromne din Archiva Curii Imperiale de la Viena, in AARMSI, IIe srie, IX, 1888-1889, 1890, p. 52-58. Reproduites aussi par Costchescu, Documente, p. 749-750, 755-757 et analyses par Prvan, Alexndrel vod,
p. 83-85, Rezachevici, Cronologia, p. 515-516, et Grigora, ara Romneasc, p. 172. Pour ces vnements,
voir Iorga, Histoire, p. 121-122, et Giurescu, Istoria, p. 25-26, ainsi que la bibliographie polonaise, notamment
Czamaska, Modavia, p. 109-111; Z. Spieralski, Z dziejw wojen polsko-moldawskich. Sprawa pockucha do
wstapienia na tron Zygmunta I, in SMHW, IX, 1965, p. 70; Idem, Awantury moldawskie, Varsovie, 1967, p. 33-34.
33

70

EMANUEL CONSTANTIN ANTOCHE

nombreuse et mieux constitue que la prcdente qui se prparait denvahir la Moldavie


pour rtablir au pouvoir le jeune Alexandre.
Le problme moldave fut amplement dbattu par Casimir IV dans le conseil de
couronne runi Cracovie, le 9 mars 1450. Alors on discuta sans rserve la question de
savoir sil tait ou non utile dincorporer la principaut au royaume polonais, de pousser
les frontires jusquau Danube et de conqurir la cit portuaire de Cetatea Alb,
scnario gopolitique irralisable, car ni lEmpire ottoman, ni le royaume de Hongrie,
nauraient jamais tolr que les tendards polonais flottent dans cette rgion dune
grande importance stratgique et commerciale. Par ailleurs, on ne disposait pas des
moyens militaires ncessaires pour une telle entreprise, dautant plus que les Moldaves,
qui aimaient vivre avec leur religion et leurs coutumes, semblaient bien dcids
sopposer par les armes. Fin diplomate, le roi avait opt finalement pour une solution de
compromis, au sein de laquelle la Moldavie, ayant sa tte un vovode vassal et fidle
la couronne polonaise devait jouer le rle davant-poste face la puissance ottomane,
victorieuse de la croisade lors de la seconde bataille de Kossovopolje (17-19 octobre 1448).
En fin de compte, on dcida denvahir ce pays pour aider le cousin germain de Casimir IV
reconqurir son trne36.
Ce conseil de couronne du mars 1450 doit tre mis aussi en relation avec lorientation gopolitique ultrieure du royaume, dcide par Casimir IV, qui culmina avec le
dclenchement en 1454 dune nouvelle guerre contre les Chevaliers teutoniques.
Plusieurs facteurs dordre gographique, conomique et politique dictrent ce choix,
cest--dire le contrle du segment septentrional de laxe Baltique mer Noire, option
qui rpondait dj aux exigences formules par la noblesse et les villes de la
Wielkopolska. Il fallait mieux possder le dbouch le plus sr de cette route que
saventurer au-del des confins mridionaux du royaume travers les forts
impntrables de la Moldavie pour affronter ensuite les redoutables armes ottomanes
au Bas Danube ou dans les contres qui bordaient la faade maritime de la principaut37.
36

Dlugosz, Historiae, p. 73: Antequam itaque Kazimirus Rex ex Cracovia discederet, pluribus diebus
habuit super hac re deliberationem, an videlicet novus exercitus contra Moldaviam et Bogdanum mittendus
esset, et an cura et defensio Ilichnonis (Alexandre) suscipienda et continuanda, neglecto Bogdano, qui per
nuntios suos fidelitatem, obedientiam et subiectionem, seque et omnia sua repromittebat. Consultum autem
fuit Regi, ut tempus opportunum, sibi oblatum, non negligeret, sed terram Moldaviae praedictam, foecundam
rebus omnibus, sed et portu suo Albocastrensi opulentam, personaliter cum exercitu aggrederetur, et Bogdano
expulso vel capto, Ilichnone vero aliqua sorte in terris Russiae contentanto, terram ipsam perpetuo Regno
Poloniae uniret et incorporaret. Verum, quia res laboriosa videbatur, aliam deliberationem Rex secutus est,
hanc videlicet: ut omnes terrae Russiae consurgant et Ilichnoni suffragium ferant, ad propellendum
Bogdanum. Voir aussi le rcit de Wapowski, Dzieje Korony, p. 71-72, et dUreche, Chronique, p. 75:
Casimir dlibra avec ses conseillers sur ce quil devait faire dun pays aussi remuant et o le pouvoir tait
aussi peu stable. Les uns lui conseillaient de chasser les princes et de nen plus tolrer; dinstaller son
administration [en Moldavie] et de convertir ce pays en provinces polonaises. Les autres disaient, au contraire,
quil valait mieux avoir pour dfense contre les Turcs les remparts dautrui que les siens propres. Les
facteurs conomiques et commerciaux ainsi que leur importance pour les provinces mridionales du royaume,
Lithuanie incluse, avaient t tudi par Czamaska, Modavia, p. 111-112.
37
Pour les prliminaires de la Guerre de Treize Ans (1454-1466) et laffranchissement du pouvoir
royal face loligarchie des magnats de la Malopolska, voir Fakowski, La lutte, p. 46-47; Pape, Historya
Polityczna, p. 553-571, et Boswell, Jageos Successors, p. 243-244. Pour les relations avec lEmpire ottoman
aux XVe-XVIe sicles, voir Papacostea, Premisele politice, p. 78-79 avec bibliographie et D. Kolodziejczyk,
Ottoman-Polish Diplomatic Relations (15th-18th), An Annotated Edition of Ahdnames and Other Documents,
Leiden, 2000, p. 109-126. Le rle stratgique de la Moldavie en tant que bouclier de la Pologne face
lexpansion ottomane tudi par Rezachevici, Rolul romnilor n aprarea Europei de expansiunea otoman
(secolele XIV-XVI), Bucarest, 2001, p. 213-223.

LEXPDITION POLONAISE DE 1450 EN MOLDAVIE

71

Il parat que depuis le dsastre subi par les troupes du royaume Plonini
(ploniny = montagne en pol.) en 1368, victoire du prince Pierre Ier (1367-1368) sur une
puissante arme envoye par Casimir III le Grand (1333-1370) pour conqurir la
Moldavie, aucune attaque polonaise dune telle ampleur navait encore menac le
pays38. Malheureusement, nous ne disposons pas des sources qui puissent nous indiquer
les effectifs de larme dinvasion. Nous savons cependant que la szlachta des provinces
mridionales (la Ruthnie, la Podolie, la Volhynie) fut mobilise sous les ordres de
Pierre Odrowasz de Sprowa, palatin de Lww et capitaine gnral de la Galicie, de
Predzdbor Koniecpolski, chtelain de Sandomir et gouverneur de Przemisl, et de
Thodore Buczacki, le chtelain de Kamieniek-Podolsk. Les troupes taient formes
dans leur majeure partie de la cavalerie lourde et lgre, le reste de linfanterie, sans
doute, de la pitaille mercenaire, qui dhabitude combattait protge par les chariots de
larme (en formation de tbor). A part ce rassemblement de forces, il fallait compter
aussi sur un corps de cavalerie moldave runi par les boyards fidles Alexandre et
command par Manuil, le chtelain de Hotin39.
Ce fut devant cette imposante forteresse occupe par les partisans du jeune prince
que les allis franchirent le Dniestr dans la premire semaine daot 1450. De son ct,
aprs avoir demand laide de Hunyadi, Bogdan replia son arme au centre du pays
dans les forts profondes de la rgion de Vaslui. Nous ignorons aussi les effectifs
moldaves, mais grce aux informations fournies par la Annales de Dlugosz nous savons
que le vovode rassembla des forces importantes vu le danger qui guettait sa principaut. Aux cts des contingents fournis par la noblesse, il leva les combattants de
larrire-ban dans de nombreuses rgions du pays. Il sagissait dunits (bannires)
appartenant la Grande Arme, autrement on ne peut pas expliquer la prsence des
foules pdestres, qui lors de la bataille qui se droula le 6 septembre, coupaient les
jarrets des montures polonaises coups de fauchard40.
38
Une guerre dinvasion, ouverte, bruyante, comme nen avait jamais exist contre la Moldavie, en
dehors de lexploit lgendaire mentionn vers la moiti du XIVe sicle, Iorga, Histoire, p. 122. Pour la
bataille de Plonini, notamment Rezachevici, Cronologia, p. 432-442 avec bibliographie, ainsi que Cazacu,
Lucius Apronianus, Roman Ier de Moldavie?, in BBRF, VIII, (XII), 1980-1981, p. 257-272.
39
Dlugosz, Historiae, p. 74-75; Bielski, Kronika, p. 18; Wapowski, Dzieje Korony, p. 72-73: Powtrnie
wic cale rycerstwo ruskie i podolskie poruszone na t wypraw multaska. Dowdztwo poruczono Piotrowi
Odrowowi, Przedborowi s Koniecpola i Teodorykowi Buczackiemu, ktrzy Dniestr przebywszy pod
zamkiem Chocimiem, ainsi que Ureche, Chronique, p. 75: On chargea donc Odrovaz et Koniecpolski,
conformment au dsir exprim par un certain nombre de Moldaves, de replacer Alexandre sur son trne, les
armes la main. Les chefs runirent les troupes russes et reurent des Moldaves eux-mmes des forces
imposantes. Ils pntrrent en Moldavie avec trois corps: les Moldaves sous leur prince Alexandre; un corps
de Podoliens command par Buczacki et le reste de leur troupes sous les ordres de Koniecpolski. En ce qui
concerne Pierre Odrowasz et Koniecpolski, voir aussi Przybo, Urzdnicy wojewdztwa ruskiego XV-XVIII wieku.
Spisy, Wrocaw, 1987, p. 158, 236. Pour lorganisation et les effectifs de larme polonaise cette poque,
voir J. Wimmer, Linfanterie dans larme polonaise aux XVe-XVIIIe sicles, in Histoire militaire de la Pologne.
Problmes choisis, Dissertations, Etudes, Esquisses, Varsovie, 1970, p. 79-82; Idem, Historia piechoty polskiej do
roku 1860, Varsovie, 1978, p. 53-72; Idem, La thorie et la pratique des luttes contre les Tatars aux XVe-XVIIe sicles,
in Larme aux poques des grandes transformations sociales, dir. E. Kozowski, Wimmer, Varsovie, 1980,
p. 265-280. Quant aux volutions tactiques de la redoutable cavalerie polonaise elles firent dj lobjet dune
abondante littrature militaire au XVIe sicle. Parmi les principaux titres: ST. Laski, Spraw i postpkw
rycerskich i przewagi opisanie krtkie, ouvrage crit avant 1548, d. anonyme Lww, 1599, rd. avec
louvrage de lhetman J. Tarnowski (1488-1561), Consilium rationis bellicae, in Stanislawa Laskiego Wojewody
Sieradzkiego prace naukowe, ed. M. Malinowski, Wilno, 1864, ainsi que le trait de Bielski, Sprawa rycerska
(Laffaire des chevaliers), Cracovie, 1569.
40
Dlugosz, Historiae, p. 76; Bielski, Kronika, p. 20. Voir aussi les propos de Prvan, Alexndrel vod, p. 88.

72

EMANUEL CONSTANTIN ANTOCHE

Selon les chroniques de Wapowski, de Bielski et dUreche, la stratgie du


vovode de Moldavie tait dloigner les troupes dinvasion de leurs propres bases et
de les attirer lintrieur du territoire moldave pour livrer bataille dcisive, toutes forces
runies dans un endroit accident ou couvert de forts qui aurait rduit la capacit
combative de la cavalerie ennemie. Ayant t inform o se trouvait concentre larme
adverse, le commandement polonais ne disposait pas dautre alternative stratgique que
davancer sa recherche pour engager le combat et la vaincre afin dliminer cette
menace qui pesait sur lobjectif principal de lexpdition, linstauration au pouvoir
dAlexandre. La marche dura presque tout le mois daot. Aprs avoir descendu la
valle du Prut, rivire qui fut franchie par le gu de Flciu41 au nord-est de Brlad, les
forces polonaises remontrent vers le nord jusqu la rivire homonyme, quils durent
franchir aussi pour arriver Lipov, une dizaine de km au sud de la bourgade de
Vaslui42, lieu entour de vastes forts, dont les profondeurs cachaient larme de
Bogdan43. Litinraire suivi par les troupes polonaises peu prs 300 km vol
doiseau depuis Hotin constitue un dtail essentiel dans lanalyse des vnements
survenus aprs le 29 aot, date laquelle les pourparlers de paix demands par le
vovode furent accepts par le commandement ennemi. Larme royale ne pouvait plus
poursuivre indfiniment dans un terrain qui lui tait hostile un adversaire qui refusait le
combat face face.
Sept jours plus tard, le samedi 5 septembre, ante festum Nativitatis Sanctae
Mariae aprs de longues tractations, durant lesquelles le commandement moldave
eut tout le loisir de juger la capacit combative et le moral des forces ennemies, un trait
de paix fut enfin sign entre les deux belligrants. Ses clauses principales stipulaient que
Bogdan II allait rgner encore trois ans en Moldavie jusqu ce que son jeune rival ait
lge requis pour accder au trne (lge de 15 ans, en 1453). En change de cette
concession accorde par la puissance suzeraine, il tait oblig dacquitter annuellement
7.000 ducats turcs (le ducato, en turc yaldz altunu)44, somme dont le montant galait
41
Itinraire reconstitu correctement par Iorga, Histoire, p. 123; Idem, Istoria armatei romneti, I, Vlenii
de Munte, 1910, p. 108, reprit aussi par Grigora, ara Romneasc, p. 173.
42
Dlugosz, Historiae, p. 75: superato fluvio Pruth, venit exercitus ad oppidum Lipowyecz, sperans
illic Bogdanum et suas gentes reperire; Bielski, Kronika, p. 18-19: Ktorzy przeszedwszy rzek Niestr
stanli pod Chocimiem zamkiem, ktory na Alexandra trzymano, a Bogdan u Lipowca by z swym woyskiem.
O ktorym dowiedziawszy sie naszy, przeprawili sie wnete przez Prut rzek, chcc mu da bitw: ale on nie
dotrzymawszy im pola ustpi, aby ich tym daley w ziemi sw za sob zawiod y strudzi. De mme
Wapowski, Dzieje Korony, p. 73, et Ureche, Chronique, p. 75-77. Pour la bourgade de Vaslui, atteste pour la
premire fois en 1435, voir Giurescu, Trguri sau orae, p. 315-320. Voir aussi les cartes prsentes la fin de
notre recherche, tires de Ghidul drumurilor din Romnia, dir. I. Cmrescu, Automobil-Clubul Regal Romn,
Bucarest, 1928, carte nr. 15, ainsi que Indicatorul localitilor din Romnia, d. I. Iordan, P. Gtescu, D. I. Oancea,
Bucarest, 1974, carte jud. Vaslui et 167.
43
En 1870 aux environs de Lipov, la fort stendait encore sur peu prs 1.300 arpents, Iorga,
Istoria lui tefan cel Mare, ed. M. Berza, Bucarest, 1966, p. 46. Prvan, Alexndrel vod, n. 111, p. 86, le
confirmait aussi dans son tude: Sat i ru (com. Lipova) n jud. Vaslui, plasa Crasna. Pn astzi satul
Lipov e mpresurat de ntini codri.
44
Dans les Annales de Dlugosz, loc. cit., apparat la somme de 70.000 ducats turcs: Treuga itaque
firmata, septem dies in tractatu pacis et iuxta certas conditiones et capitula, quibus gubernatio terrae
Valachiae, usque ad quindecimum annum Ilichnonis [Alexandre], sub annuo, septuaginta millium aureorum
Turcorum censu, in manus regias tradendo, Bogdano permittebatur, pax Sabbato inscribitur et firmatur .
Mme somme chez Wapowski, Dzieje Korony, p. 73: aby do pitnastego roku ycia Aleksandra, rzdzil
Multanami [les Moldaves] jak opiekun, roczny haracz oplacany przez Wolochw sultanowi w iloci 70,000
czerwonych zlotych. Prvan, Alexndrel, p. 87, et Iorga, Histoire, loc. cit., affirment que cette somme a t
corrige par Wapowski or, il semble que la correction a bien t effectue par Bielski, Kronika, p. 19: A gdy
a Barladu rzeki naszy przyszli, niechcia im przedsi da bitwy tylko co w lesiech lea, a Posy swoie do nich

LEXPDITION POLONAISE DE 1450 EN MOLDAVIE

73

presque le khardj (2.000 ducats), que la principaut dut payer pour la premire fois aux
Ottomans en 1456 (ou mme plutt, en 1454-1455)45. Ce trait qui semblait tout fait
inacceptable pour Bogdan allait aussi dans le sens des protestations du chtelain Manuil,
personnage qui dfendait avec conviction les droits au trne dAlexandre46. Non sans
raison, Manuil considrait sa signature comme une tricherie de Bogdan qui venait de
remporter une victoire stratgique et diplomatique clatante, car il russi a conserver
son pouvoir tout en loignant la menace reprsente par larme ennemie et ceci sans
recourir la force arme. Quant aux troupes royales, contentes de sen sortir sans
dommages du territoire hostile, elles quittrent sur-le-champ dans la journe du 5 septembre leur campement et prirent le chemin du retour en suivant le mme itinraire qu
larrive. Le premier objectif quelles devaient attendre le lendemain tait le village de
Crasna, situ une quinzaine de km sud-est de Lipov et de Vaslui dans la valle du
Brlad47. La chronique de Dlugosz nous raconte la suite des vnements:
Eodem itaque die, pace confecta, regius exercitus a Lipowyecz castra movet in propria
reversurus. Bogdan dolum conceptum amplius ferre non valens, suis omnibus, ut parati
sint, mandat, et in silva post villam Krassne consistente48, augustam habente et unicam
viam, invadere primum currus et impedimenta regii exercitus non negligant, facilius postea
exercitum regium invasuri. Dolum hunc capitanei exercitus regii illico agnoscentes
(denuntiatus enim erat eis per praedictum Burgulabonem (prclab), qui partes pupilli
Ilichnonis strenue defendebat, item per notarium Bogdani, qui nocte ante sequente ad
regium exercitum, singula quae Bogdan moliebatur, indicans profugerat), deliberatione
inita, hostium praestolabantur in loco adventum, ex curribus pugnam conserturi49.

Dans la nuit du 5 au 6 septembre, larme polonaise bivouaquait dans la plaine de


la petite rivire de Crasna, affluent du Brlad, une dizaine de km sud-est de la
bourgade de Vaslui et environ 5-6 km au nord du village homonyme50. A partir de
na zdradzie posa z upominkami niemaemi, chcc sie poda Krolowi y posuszestwo zwyke czyni, y na
kady rok dawa 7000. zotych we zocie, koni sto, woow na kuchni tysiac, tylko eby go broni od Turka.
Nayant cit que les Annales de Dlugosz, Czamaska, Modavia, p. 113, avance la somme de 70.000 ducats
turcs! Il semble quen ce qui concerne les vnements en question, cette historienne na pas consult les
chroniques de Wapowski et de Bielski, tout en ignorant les travaux essentiels de Prvan, de Iorga et de
imanschi relatifs lexpdition polonaise de 1450 en Moldavie.
45
imanschi, Criza politic, p. 29-30; Idem, Agache, nscunarea, 205; Papacostea, Premisele politice,
p. 79-80; M. A. Mehmet, Din raporturile Moldovei cu Imperiul Otoman n a doua jumtate a veacului al XV-lea,
in SRdI, XIII, 5, 1960, p. 166.
46
Prvan, Alexndrel vod, loc. cit.; Grigora, ara Romneasc, p. 174-176; Iorga, Relations entre
Roumains et Polonais pendant lpoque de lhommage et aprs, in ARBSH, 1-2, 1921, p. 89: Cette
somme, si leve ne signifiait pas certainement un tribut: ctait la partie des revenus du pays qui tait juge
devoir revenir lhritier lgitime.
47
Aujourdhui village dans la commune dAlbeti, dpartement de Vaslui, Indicatorul localitilor, 120.
48
La forme correcte serait et in silva ante villam Krassne consistente. Il parat que lorsquil
localise le village de Crasna, Dlugosz fait plutt rfrence litinraire suivi par larme polonaise en
direction de Lipov, et non durant la marche du retour. Voir plus loin, le passage dans laquelle il situe
lendroit o se droula la bataille in campo qui Krasnepolye appellatur, ad torrentem Krasnipotok, prope
oppidum Wasluy , p. 76-77.
49
Ibidem, p. 76.
50
La bataille se droula dans la plaine borde des forts denses, situe au nord de lendroit o la petite
rivire de Crasna se jette dans la rivire de Brlad, Simanschi in Istoria militar a poporului romn, p. 217-218,
texte qui prsente quelques erreurs dinterprtation, ayant t modifi par la censure communiste, fait avr
lpoque par lauteur lui-mme lors dune discussion prive. Quant Rezachevici, Cronologia, p. 517, il
affirme non sans raison que le futur prince de Moldavie, Etienne III le Grand, dj associ au trne prit part lui
aussi la bataille aux cts de son pre. Ce fut dans les mmes parages, quelques kilomtres au sud de la
bourgade de Vaslui quil remporta le 10 janvier 1475 la plus clatante victoire militaire de son rgne sur une arme

74

EMANUEL CONSTANTIN ANTOCHE

cette position, la seule voie daccs qui correspondait dailleurs litinraire suivi par
les troupes royales passait par une fort dense, lieu o les Moldaves de Bogdan
essayrent demmnager une embuscade dans laquelle ils avaient espr danantir ladversaire. Les Polonais furent avertis pendant la nuit par le secrtaire du vovode (pisar), qui
ayant trahi son matre, leur rvla le danger qui les menaait. Les chefs de larme
auraient dcid dans un premier temps de se fortifier sur place laide des chariots,
dattendre lattaque des Moldaves et de livrer la bataille lintrieur du tbor. La
position occupe par les troupes ntant pas dfendable, aprs de longues discussions ils
changrent davis en saccordant finalement de franchir la fort qui bloquait la
progression et de forcer le passage. Nous ne disposons pas dautres dtails qui puissent
expliquer cette dcision tellement risque. Les premiers lments choisis pour franchir
lobstacle taient le corps moldave command par le chtelain Manuil, les Podoliens
ainsi que les colonnes de chariots qui assuraient la logistique. Une fois arrives de
lautre ct, les troupes devaient attendre sur place le passage du reste de larme:
Placuit expost currus et impedimenta celerius per silvam traiicere, quo liberior fieret
dimicatio futura. Monente autem Burgulabone, ut currus et impedimenta, silva, quae per
detruncationem arborum erat exaggerata, omina, per plana traiicerentur, non fuit ei,
salubriter consulenti, paritum. Comittitur tamen illi curruum et Ilichnonis cura, et currus
cum impedimentis remittuntur ut ex altera parte silvae consistant et exercitus praestolentur
adventum. Tutatur ergo cum ala Podoliensium militum Valachus, quos sibi in praesidium
assumpserat, Burgulab currus et eos, licet non sine crebra hostium Valachorum invasione,
per silvam, in planum campum deducit51.

Nous ne savons pas quel moment les troupes de Manuil franchirent la fort de
Crasna. Il parat que le passage eut lieu aux premires lueurs du soleil, laube du 6 septembre, car une traverse pendant la nuit quivalait au suicide. Le fait que le chtelain
russit son coup, cest--dire repousser les assauts des Moldaves et franchir le bois avec
les chariots, signifie que les fantassins de Bogdan nont pas eu le temps de scier les
troncs darbres pour les faire ensuite renverser sur lennemi, tactique qui fut applique
Plonini (1368) ou quelques dcennies plus tard, lors de la bataille de la fort de Cosmin
(Codrii Cosminului, 26 octobre 1497), toujours contre des armes polonaises52. Ceci
nous indique aussi que Bogdan prit la dcision dattaquer les forces adverses,
vraisemblablement dans la journe du 5 septembre aprs la signature du trait. De toute
faon, son plan de bataille ntait plus valable aprs la trahison de son secrtaire, fait
dont nous ne savons pas sil en avait t mis au courant. Quant aux troupes qui avaient
ottomane commande par Soliman paa, le beylerbey de Roumlie. Mentionnons aussi que dans Ghidul
drumurilor, publi en 1928, carte nr. 15, figure un second village dnomm Crasna, situ lui aussi sur la petite
rivire homonyme une trentaine de kilomtres nord-est de Vaslui, mi-chemin entre cette ville et celle de
Jassy et une vingtaine de kilomtres de la rivire de Prut, aujourdhui Ciorteti, commune de Ciorteti,
dpartement de Jassy, voir Indicatorul localitilor, 120!
51
Dlugosz, Historiae, p. 76. Voir aussi les rcits de Wapowski, Dzieje Korony, p. 75-76, et de Bielski,
Kronika, p. 20.
52
En ce qui concerne cette victoire remporte par Etienne III le Grand sur larme polonaise commande
par le roi Jean Albert (1492-1501) voir Spieralski, Awantury, p. 57-61; E. Fischer, Btlia dintre tefan cel Mare i
Regele polon Ioan Albert n anul 1497, trad. capitaine I. Strica, Bucarest, 1904; Gh. I. Duzinchevici, Rzboiul
moldo-polon din anul 1497. Critica izvoarelor, in SMIM, VII, 1975, p. 9-63. Pour un aperu des embches
dans les montagnes et les forts dans lhistoire militaire mdivale roumaine, nous renvoyons notre
recherche, Les guerres irrgulires dans les principauts de Moldavie et de Valachie (XIVe-XVe sicles), in
Stratgies irrgulires, dir. H. Coutau-Bgarie, Paris, 2010, p. 160-183 avec la bibliographie du sujet. Voir
aussi le recueil dtudes, Fort et guerre, dir. A. Corvol, J.-P. Amat, Paris, 1994, ainsi que les propos de
Coutau-Bgarie, Obstacles de vgtation dans son Trait de stratgie, IIIe d., Paris, 2002, p. 771-774.

LEXPDITION POLONAISE DE 1450 EN MOLDAVIE

75

assailli les dtachements commands par Manuil, elles ne reprsentaient, parat-il, que
quelques units envoyes la hte, afin dinterdire le passage travers la fort vers le
village de Crasna, car le prince moldave dcida finalement de sortir son arme dans la
plaine borde par de vastes bois qui couvraient la rgion pour affronter lennemi en
bataille range. Il nest pas exclu daffirmer aussi que Bogdan avait dlibrment laiss
le corps de troupe command par Manuil de franchir la fort afin daffaiblir et de diviser
larme adverse, lobliger dengager le combat avec les forces disperses53.
Avec beaucoup dtendards et de buccins, les Moldaves firent leur apparition sur
le champ de bataille dans la journe du 6 septembre, vraisemblablement aprs lattaque
qui eut lieu contre les troupes du chtelain Manuil. Bogdan ne disposait que dun seul
dtachement de cavalerie qui masquait les lignes denses de fantassins, dont les premiers
rangs taient, semble-t-il, constitus des combattants dlite de lost princier (la Petite
Arme) qui dans certaines conditions tactiques voluaient pied. Ils taient soutenus
larrire par de grandes foules dauxiliaires, sans aucun doute, des guerriers de la
Grande Arme54.
Il parat que cette apparition soudaine de larme moldave, au grand complet,
prte en dcoudre avec ladversaire cra la surprise au sein du commandement
polonais qui dut parer au plus press et engager la bataille avec les effectifs dont il
disposait encore sur place. Les Annales de Dlugosz insiste davantage sur le dispositif de
combat adopt par larme royale:
Consternatus erat regius exercitus, quod et plures contra imperium ducum sequendo,
currus abscesserat, et gentes Ilichnonis et Valachis, qui se eis coniunxerant, hostium
multitudine visa, perterritas, et fugere magis, quam pugnare paratas, apertissime
cognoscebat: audendum tamen omnia, et experiendum fortunae munus, in tam inevitabili
necessitate statuit. Aciebus itaque ordinatis, et una ala Nicolao Porawa Haliciensi
capitaneo, altera Michaeli Buczaczki commissa, in campo, qui Krasnepolye appellatur, ad
torrentem Krasni potok, prope oppidum Wasluy, signis canere iussis, per Poloniae milites,
sub quator signis, videlicet Przemisliensi, Haliciensi, Sanoczensi et Podoliae, consistentibus, et octo turmas equitum, nonam peditum, habentibus, fit congressus55.

Lorsque les bannires polonaises se lancrent la charge des lignes adverses dans
lespoir de rompre le front et remporter la dcision du premier coup, la cavalerie
moldave esquiva le contact et dcouvrit la masse de linfanterie prte recevoir le
choc:
Una turma equitum hostilium tegebat peditem: in quam cum regius exercitus in aciem
stantem incurrisset, illa retrorsum cedens peditem ostendit; cum quo exercitus regius
53
Voir les similitudes tactiques avec la bataille de Cosmin qui se droula quarante-sept ans plus tard.
Dans la journe du 25 octobre, Etienne le Grand avait dlibrment laiss les troupes de la Wielkopolska
franchir la fort pour diviser larme royale en deux parties et attaquer le lendemain les forces de la
Maloposka qui campaient la lisire sud et qui sapprtaient leur tour traverser le bois. Les rcits de
Wapowski et de Miechowski analyss par Duzinchevici, Rzboiul, p. 42-57.
54
Dlugosz, Historiae, p. 76-77: Bogdan cum aliquot millibus Valachorum, partes suas sequentium, et
aliorum auxiliariorum suorum magna multitudine, in solis ortu supervenit Una turma equitum hostilium
tegebat peditem.
55
Ibidem, loc. cit. Voir aussi Wapowski, Dzieje Korony, p. 76, ainsi que lerreur de Bielski, Kronika,
p. 20 qui ayant mal interprt le texte de Dlugosz affirme que la cavalerie moldave tait divise en huit
escadrons (bannires): A w tym gdy nasze woyska w las miay wchodzi ukae sie Wolosza z lasow, z ktorych
ieden ufiec by tak wielki iezdy, e mia om Chorgwi, a drugi ufiec ieszcze by witszy pieszych Czerni Ludce.
Naszy tedy na cztery ufce wnete sie rozdzielili, bo te tylko Chorgwi byo. Il sen suit la disposition des
troupes donne par Dlugosz, les ailes commandes par Nicolas de Porawa et par Thodore Buczacki et le
centre par Pierre Odrowasz de Sprowa.

76

EMANUEL CONSTANTIN ANTOCHE


confligens, multos milites amisit56. Fervet inter utrosque crudelis pugna, et nuque hac,
neque altera parte inclinata, in totum diem dimicatio protenditur. Multi de Polonis cadunt,
plures tamen de hostibus, et campi cadaveribus sternuntur57.

Les chroniques polonaises affirment que la bataille se prolongea toute la journe


avec beaucoup de pertes de chaque ct. Ce qui nous intresse davantage cest que la
pitaille moldave, qui dressa une muraille de boucliers et de piques, rsista la
redoutable cavalerie du royaume avec beaucoup de tnacit. Lorsque le prince de
Moldavie avait dcid de donner les rserves, les Polonais subirent la contre-attaque des
guerriers de larrire-ban, qui munis de fauchards, coupaient les jarrets des montures
polonaises afin de jeter les cavaliers terre pour les achever par la suite. Pierre Odrowasz
de Sprowa, Nicolas Porawa ainsi que dautres nobles et chevaliers tels que Nicolas Klusz,
Jean Nyezwoiewski, Jean Bieskowski, Stanislas Davidowski, Jean Gamek de Lemberg
furent tus dans la mle, ce qui tmoigne de lacharnement et de la violence des
combats58. Mme rcit dans la chronique moldave de Grgoire Ureche avec la
traduction franaise du slaviste mile Picot:
Les Polonais, dans leur tmrit entrrent dans la fort pour la traverser et envoyrent
en avant les chariots accompagns par le prfet (le chtelain) de Hotin, par tous les
Moldaves et par les Podoliens. Quant ceux-ci furent au milieu de la fort, larme de
Bogdan slana sur les chariots des Polonais, qui se dfendirent, mais nchapprent
quaprs avoir prouv de grandes pertes. Le reste de larme voulut pntrer dans le bois,
mais alors les troupes de Bogdan se montrrent avec force drapeaux et trompettes; il avait
une nombreuse infanterie, mais pas de cavalerie. A cette vue, les Polonais se mirent en
bataille et placrent Alexandre au milieu deux. Le combat commenc avant le coucher
du soleil, se prolongea jusqu la nuit close et lon perdit beaucoup de monde des deux
cts. A la fin, des flots dinfanterie se jetrent sur les Polonais et en firent un grand
carnage dans un dfil, en coupant les tendons de leurs chevaux coup de faux. Les
capitaines polonais, qui voulaient animer leurs soldats, restrent sur la place, notamment
Pierre Odrowaz, Nicolas Porawa et Buczacki59.

Inform par les fuyards de la dfaite qui menaait les troupes polonaises, le
chtelain Manuil rassembla les Moldaves et les Podoliens qui se trouvaient sous ses
ordres et rebroussa chemin en toute hte travers la fort quil venait peine de franchir
56
Pareil la manuvre des akndj lors de la bataille de Nicopolis (25 septembre 1396): Les Turcs
dautre part ordenerent leurs batailles et se mirent en tres belle ordonance pi et cheval, et firent une tele
cautelle pour decevoir noz gens: tout premierement une grant tourbe de Turcs qui a cheval estoient se mirent
en une grant bataille tout devant leurs gens de pi Quant les Sarrasins les virent assez pres, adont toute celle
bataille de gens a cheval se tourna serree ensemble, comme se ce fust une nuee, derriere ces pieulx et derriere
leurs gens de pi que ilz avoient ordonnez en II. belles batailles, si loings lune de lautre, Le Livre des
Faits du bon Messire Jehan Le Maingre, dit Bouciquaut, Mareschal de France et Gouverneur de Gennes,
ed. D. Lalande, I, Paris-Genve 1985, p. 104-105.
57
Dlugosz, Historiae, p. 77.
58
Ibidem, p. 77-78. Voir aussi la chronique de Wapowski, Dzieje Korony, p. 76-77: Jazda polska
polnie w cinione jj szeregi uderza, lecz z wielk klsk roztrca si o przema gajc sil. Hetmani
postrzeglszy nichezpieczestwo nagle przyskoczyli i obecnoci swoj porzdek przywracaj, lecz gdy
nieprzyjaciela z miejsca wzruszy usilujc w sam wir bitwy wpadaj, gdy na nic nie baczc koni postradali,
obaleni na ziemi od grotw nieprzyjacielskich gin!, ainsi que le rcit de Bielski, Kronika, p. 20: czasem
naszym czasem Woochom szczecie suzyo y spolny raz by a gdy na Czer przyszo, tedy ci dopiero naszym
konnym, zwaszcza w mieyscu ciasnym y nie rownym, kosami szkodzi poczli a Woodzowie przybiegwszy
ledwie bitw wznowili Zaczym iu Bogdanowa strona przemagaa nasze, y blisko zwycistwa byli.
59
Ureche, Chronique, p. 77-79, rcit tir en partie de la chronique de Bielski. Contrairement a ce
quaffirment Ureche, Bielski, mais aussi Wapowski, Dzieje Korony, p. 78, Buczacki avait bien survcu aux
combats, voir les propos de Przybo, Urzdnicy wojewdztwa podolskiego, p. 109.

LEXPDITION POLONAISE DE 1450 EN MOLDAVIE

77

quelques heures auparavant. Cette contre-attaque inopine sauva larme polonaise du


dsastre en provoquant le repli gnralis des forces adverses dans les bois qui
entouraient le champ de bataille. Selon Dlugosz, beaucoup de Moldaves furent tus
durant cette retraite par les hommes du chtelain Manuil:
Fuisset quoque et trepidatio non minor et inclinatio aciei subsecuta, nisi Burgulab, qui iam
silvam superaverat cum gentibus pro conductione curruum sibi adiunctis, veloci doctus
nuntio, regium exercitum victoria potiri, supervenisset. Is adventu suo hostes caede
nostrorum militum exultantes, terruit, ut repente terga darent et fugam capesserent. Regius
exercitus victoriam quidem, sed cruentam, amissis pluribus militibus insignibus, retulit;
persequi tamen fugientes, diuturna fatigatus pugna, non poterat. Sub eius praesentia
quoque hostium residuitas, quae fugiendo et retrogradendo exercitum regium lacessebat,
aut extincta, aut fatigata. Plures qui in arbores conscenderant, sagittis confecti
decidebant: in aliqua enim arbore plures quam sedecim occidebantur60.

Nous devons interprter avec quelques rserves ce passage du chroniqueur


polonais, car daprs ses propos, la retraite de larme moldave ressemblait plutt une
dbcle. Or, il semble que suite au retour du dtachement moldo-podolien sur le champ
de bataille, le prince de Moldavie aurait prit lui-mme la dcision de rompre le combat
en donnant le signal de retraite ses troupes qui se dispersrent dans les forts
environnantes. Fin connaisseur de lart militaire de son peuple, Grgoire Ureche laisse
le lecteur juger lui-mme sur le dnouement des affrontements:
Bogdan remportait la victoire si les Moldaves dAlexandre, qui avec les Podoliens, avaient
travers la fort en escortant les chariots de lavant-garde, ntaient venus aux secours des
Polonais. Ils retournrent au combat, rendirent le courage ceux qui allaient succomber
et repoussrent larme de Bogdan, qui se mit fuir et se dispersa dans les bois. Ainsi,
grce la bravoure des Moldaves, la victoire demeura aux Polonais, qui avaient dabord
t battus61.

Certes, les troupes polonaises restrent matre du terrain lensemble des


sources le confirment mais au prix de trs lourdes pertes, victoire tactique la
Pyrrhus qui leur tait en change toute capacit oprationnelle sur le plan stratgique
pour la suite de la campagne62. Quant aux forces moldaves de Bogdan, elles se
replirent dans les bois profonds de la rgion de Brlad une quarantaine de km au
60
Dlugosz, Historiae, loc. cit. Nous renvoyons aussi au rcit de Wapowski, Dzieje Korony, p. 77: Wszake
wypadek bitwy jeszcze nie byl rozstrzygnity, bo chocia Bogdan ujrzawszy poleglych wodzw ju cieszyl
si zwyciztwem, lecz burkolab na odglos rozpocztj walki wozy i ciary obozowe pod niewelk stra
zostawiwszy, s chorgwiami podolskimi i posilkowym olnirzem woloskim nadbiega i ze wi jazd na
nieprzyjaciela calodzienn prac znuonego wpada. Nie wytrzymali Wolochy natarczywoci wiego wojska,
po krwawj rzezi przelamani, s pola pierzchaj. Notons aussi que dans ldition anglaise abrge de la chronique
de Dlugosz, The Annals of Jan Dugosz. Annales seu cronicae incliti regni Poloniae, ed. M. Michael, P. Smith.
Carlton-Chichester, Redwood Books, 1997, p. 506, les passages concernant la bataille de Crasna ont t
supprims par les diteurs! De toute manire, une confrontation du texte latin avec la version anglaise trahit de
nombreuses erreurs de traduction.
61
Ureche, Chronique, p. 79-81, avec les propos de Panaitescu, Influena polon, p. 71, concernant la
dernire phrase du texte du chroniqueur: Ainsi, grce la bravoure des Moldaves, la victoire demeura aux
Polonais, qui avaient dabord t battus.
62
Eviter surtout les propos triomphalistes de certains auteurs qui rclament une victoire catgorique de
larme moldave: Iorga, Histoire, p. 124; Grigora, ara Romneasc, p. 177, dont le rcit de la bataille est
parsem derreurs; Istoria militar a poporului romn, p. 218, ainsi que lacadmicien t. tefnescu dans
Istoria romnilor, IV, De la universalitatea cretin ctre Europa patriilor, Bucarest, 2001, p. 327. Le
chercheur qui regardera attentivement ce texte, notamment p. 316-327, en le comparant larticle de imanschi,
Criza politic din Moldova, p. 23-31, rflchira aux aspects dontologiques du mtier dhistorien.

78

EMANUEL CONSTANTIN ANTOCHE

sud de Crasna63. Linitiative stratgique quelles gardrent incontestablement ainsi que


la supriorit des leurs effectifs leur permirent non seulement de manuvrer leur
guise, mais aussi de peser de manire dcisive sur le droulement ultrieur des
oprations militaires: laisser les restes de larme adverse retraiter librement de lautre
cot de la frontire ou de les anantir compltement. En somme, les Moldaves venaient
de remporter cette guerre contre le royaume de Pologne:
Cependant Alexandre reconnut quil ne pourrait saffermir sur le trne et que, sil avait
battu cette fois-ci son adversaire, il ne lui avait fait aucun mal. Il vit que Bogdan et ses
partisans, si habiles se loger dans les forts, avaient russi, malgr leur dfaite, sy
runir et, loin de dsesprer, prenaient position pour tomber sur les Polonais, quils
savaient privs de tout secours. Les Polonais firent ces rflexions en mme temps
quAlexandre et se sentirent trop faibles pour se flatter dtre victorieux dans une seconde
rencontre; ils navaient nullement ruin les forces de Bogdan et ne lui avaient tu que peu
de monde, tandis queux-mmes avaient t entirement dtruits. Reconnaissant donc
quils taient mal servis par la fortune, ils renoncrent semparer du trne et
nattendirent pas une nouvelle bataille; ils craignaient que Bogdan ne les assaillt
limproviste avec une arme rorganise et quils ne fussent plus malheureux encore que la
premire fois. Ils se runirent Alexandre et se retirrent ensemble vers la Pologne64.

Lchec inattendu de lexpdition ainsi que le refus de la Dite runie le 28 septembre 1451 Parczow de financer une nouvelle intervention militaire en Moldavie
obligea en quelque sorte Casimir IV ngocier avec Bogdan, qui pour une brve
priode, russit affranchir son pays de la suzerainet polonaise65. Ce fut le jeune
Alexandre conseill par les proches de son entourage qui eut finalement le dernier mot,
car en dcidant dliminer physiquement son rival, il fit appel aux services dun autre
prtendant rfugi en Pologne, un certain Pierre Aron (Harnazan, Harnasan),
personnage dont les origines demeurent encore obscures66. La famille dAlexandre lui
avait promis de partager avec lui le pouvoir en Moldavie sil russissait supprimer
Bogdan et semparer du trne. A la tte dune centaine de mercenaires moldaves il
pntra sur le territoire de la principaut, surprit et tua le vovode laube du vendredi
15 octobre 1451 Reuseni (non loin de Suceava) lors dun festin donn par un boyard,
oncle germain de Pierre Aron (avunculus germanus), impliqu lui aussi dans le coup67.
Echappant de justesse ses ennemis, Etienne, le fils de Bogdan, associ au trne,
se rfugia en Transylvanie la cour de Hunyadi o il attendit des jours meilleurs pour
reconqurir le pouvoir perdu (1457)68 et punir lassassin de son pre. En laissant Etienne
senfuir, Pierre Aron signa son propre arrt de mort, car ce jeune prince orphelin,
assoiff de vengeance, et destin un brillant avenir, le poursuivit de longues annes
sans relche jusqu ce que justice soit faite (bataille dOrbic, aot 1469)69.
63
Chronique moldave de Cracovie, p. 104: La paix conclue, Les Polonois voulant retourner, furent
attaqus de tous cts, et ca fut la fin aprs une grande perte et la plus grande peine, quils eurent le dessus,
et Bogdan se retira Barlath.
64
Ureche, Chronique, p. 81.
65
Pour la suite des vnements voir notamment Prvan, Alexndrel vod, p. 90-92; Spieralski,
Awantury, p. 34-36; Czamaska, Modavia, p. 114-115; Rezachevici, Cronologia, p. 517-518.
66
Lanalyse de imanschi, O cumpn, p. 189-191, 194, qui pense que Pierre Aron tait un btard
dAlexandre le Bon, thorie contredite par Rezachevici, Cronologia, p. 522-524, selon lequel il sagissait dun
personnage qui ntait pas dorigine princire.
67
Prvan, Alexndrel vod, p. 92-94; Iorga, Histoire, p. 124-125; imanschi, O cumpn, p. 183-186;
Rezachevici, Cronologia, p. 518-520.
68
ce sujet, ltude de Murean, Teoctist i ungerea domneasc a lui tefan cel Mare, in Romnii n
Europa medieval (ntre Orientul bizantin i Occidentul latin). Studii n onoarea profesorului Victor Spinei,
dir. D. Teicu, I. Cndea, Brila, 2008, p. 303-416.
69
imanschi Agache, Un deceniu de ostilitate moldo-ungar, 1460-1469, in Studii de istorie romnoungare, dir. L. Nastas, Jassy, 1999, p. 43-45.

LEXPDITION POLONAISE DE 1450 EN MOLDAVIE

79

Abrviations des priodiques


AP
APH
ARBSH
BBR
JS
MT
RES
RH
RRH
SMHW
SUBBH
TR

Analele Putnei (Monastre de Putna);


Acta Poloniae Historica (Varsovie);
Acadmie Roumaine. Bulletin de la Section Historique (Bucarest);
Buletinul Bibliotecii Romne (Fribourg-en-Brisgau);
Journal des Savants (Paris);
Mediaevalia Transilvanica (Satu Mare);
Revue des tudes slaves (Paris);
Revue Historique (Paris);
Revue roumaine dhistoire (Bucarest);
Studia i Materialy do Historii Wojskowosci (Varsovie);
Studia Universitatis Babe-Bolyai, Historia (Cluj-Napoca);
Transylvanian Review (Cluj-Napoca).

THE 1450 POLISH EXPEDITION TO MOLDAVIA


AND THE BATTLE OF IZVORUL CRASNEI (6th SEPTEMBER 1450)
(Summary)
Keywords: Cazimir IV of Poland, war, Moldova, Bogdan II, river Crasna, defensive
strategy
Based on Polish chronicles, this study presents the context which determined King Cazimir IV
of Poland to start the war against Moldavia (1450), which was then governed by Bogdan II, the
father of the future ruler Stephen the Great. Focusing on their military tactics, the author looks at
the battle of the River Crasna (6th September 1450) to bring to light the strategies used by both
armies and specifically the defensive strategy of Prince Bodgan II, who avoided and postponed a
decisive confrontation, forcing his adversary to follow him for a long period of time, without
seeing any concrete result. Thus the Polish army were worn down and got lost in a hostile and
unknown territory. The 1450 expedition failed but Bogdan II was killed one year later when he
was plotted against and assassinated.

Cartes

La petite rivire de Crasna et ses environs (Ghidul drumurilor din Romnia, carte nr. 15)

80

EMANUEL CONSTANTIN ANTOCHE

La rgion de Vaslui (Indicatorul localitilor din Romnia, carte dpartement de Vaslui)

IULIAN MIHAI DAMIAN*

CRUCIADA I ROMNII
NTR-UN PROIECT DE LA MIJLOCUL SECOLULUI XV
La 8 iulie 1453 ajungea la Roma trista veste a cuceririi Constantinopolului de
ctre armatele sultanului Mehmet al II-lea. Scrisoarea Senatului veneian, datat 30 iunie
1453, ddea drept cert pierderea coloniei Pera pe 28 mai 1453, iar n ziua urmtoare,
chiar a cetii lui Constantin, cucerit dup o btlie crncen1. Regretatul exeget al
acestor izvoare, Agostino Pertusi, a reconstituit cu minuiozitate modul n care vestea
cderii celei de-a doua Roma s-a rspndit n Apus. Pentru urechile pontifului roman
Nicolae al V-lea (1447-1455), care cu doar trei ani nainte putuse celebra anul jubiliar
din poziia papei care restaura unitatea cretin, ducnd astfel la ndeplinire proiectul
predecesorului su, trista veste suna ca o amputare a unei pri a corpului mistic al
Mntuitorului, dup cum prevesteau semnele timpurilor i un alt umanist i nalt prelat
al bisericii, polonezul Jan Dugosz: ex duobus Christianitatis oculis alter erutus, ex
duabus manibus altera amputata. Fr ndoial, umanistul de pe tronul lui Petru
reaciona nu numai n faa dezastrului din plan religios i politic, ci i la argumentul
cultural pe care pierderea celei de-a doua Rome o reprezenta, cderea acestui simbol al
continuitii cu antichitatea greco-roman fiind receptat ca i de contemporanul su
Enea Silvio Piccolomini drept o secunda mors [] Homero [], secundus Platoni
obitus2. O pat de neters pe obrazul unui pap atent la bunul su renume n ochii
contemporanilor i, mai ales, n memoria posteritii, dup cum o atest testamentul su
politic, care conine un amplu pasaj dedicat pierderii cetii lui Constantin i o autojustificare a propriului eec3. Imaginea lui Nicolae al V-lea de pap nclinat mai degrab
ctre tiine i arte, dect ctre rzboi, de umanist cretin, blnd i iubitor de pace,
impus de monografia lui Gibbon, e ntregit nu numai de o ampl literatur care a
*

Academia Romn, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca.


Archivio di Stato di Venezia, Venezia (ASVe), Senato Secreti (S.S.), Deliberazioni, reg. 19, f. 202r-203v;
La caduta di Costantinopoli, a cura di A. Pertusi, II, Leco nel Mondo, Milano, 20012, p. 18-23 (Caduta); n
regest: N. Iorga, Notes et extraits pour servir lhistoire des Croisades au XVe sicle, III, Paris, 1902, p. 287-288;
F. Thiriet, Rgestes des dlibrations du Snat de Venise concernant la Romanie, III, Paris-La Haye, 1961, no. 2928,
p. 187.
2
Heu, quot nunc magnorum nomina virorum peribunt? Secunda mors ista Homero est, secundus Platoni
obitus. Ubi nunc philosophorum aut poetarum ingenia requiremus? (Enea Silvio Piccolomini, pe 12 iulie 1453,
n Caduta, II, p. 40-49, citatul la p. 46).
3
Rerum Italicarum Scriptores, III 2, p. 947-950; Dethier, Monumenta Hungariae Historica, XXI, 1,
p. 577-662; Caduta, II, p. 144-149. mbrim punctul de vedere al lui Agostino Pertusi asupra acestui text,
care considera opera ca fiind fr ndoial autentic, dei rearanjat stilistic de biograful pontifului Gianozzo
Manetti (n Caduta, II, p. 143). Cf. A. Pagnotti, La Vita di Nicol V, n Archivio della Societ Romana di
Storia Patria, XIV, 1891, p. 411 sqq.
1

Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol, t. XLVIII, 2011, p. 8190

82

IULIAN MIHAI DAMIAN

reevaluat rolul jucat de pontiful roman n promovarea cruciadei4, ci i de propriile


afirmaii, integral justificate de argumente istorice pe care studii mai recente le-au pus n
lumin5. n testamentul su spiritual, Nicolae al V-lea definete din capul locului
problema pierderii Constantinopolului drept principale mentis nostrae propositum, i
asta nu doar ca rspuns la criticile ce i se aduc, ci ca real ngrijorare pentru efectele
devastante n plan politic i religios pe care cucerirea o reprezint. Susine c ar fi
afirmat cu trie opiunea sa clar de a veni n sprijinul constantinopolitanilor asediai,
imediat ce inteniile lui Mehmet al II-lea au devenit evidente, moment ce coincide n
plan politic cu hotrrea sultanului de a ridica o fortrea pe malul european al
Bosforului6. Un raport secret asupra inteniilor sultanului a stat la baza misiunii emisarului special Andronikos Bryennios Leontaris pe lng pap i celelalte state italiene,
nceput la Veneia i Ferrara n vara anului 1451, continuat la Roma i Napoli n
cursul toamnei7. ns doar n ianuarie 1452 trimisul lui Constantin al XI-lea revenea la
Constantinopol cu rspunsul papei8. n justificarea apologetic a propriilor fapte,
pontiful trece sub tcere precedentele tentative de negociere ale bazileului att cele
iniiate prin intermediul trimisului acestuia la Roma i Neapole, Manuel Dishypathos
(nc din februarie 1449)9, precum i tentativa de negociere nceput prin intermediul
genovezului Giovanni da Mare, n aprilie 144910. Meniunea n testamentul su spiritual
4
L. von Pastor, Geschichte der Ppste im Zeitalter der Renaissance bis zur Wahl Pius II, I, Freiburg in
Breisgau, 1925, p. 601 sqq; C. Marinescu, Le pape Nicolas V (1447-1455) et son attitude envers lEmpire
byzantin, n Actes du IVe Congrs international des tudes byzantines (= Bulletin de lInstitut Archologique
Bulgare, IX), Sofia, 1935 (reprint Nendeln 1978), p. 331-342; Idem, Notes sur quelques ambassadeurs
byzantins en Occident la veille de la chute de Constantinople sous les Turcs, n Mlanges H. Grgoire, II
(=Annuaire de lInstitut de Philologie et dHistoire Orientales et Slaves, X), Paris, 1950, p. 419-428; R. Guilland,
Les appels de Constantin XI Palologue Rome et Venise pour sauver Constantinople (1452-1453), n Byzantinoslavica, XIV, 1953, p. 226-244.
5
W. Deeters, Ein Breve des Papstes Nikolaus V. an den ostrmischen Kaiser von 1453, n Quellen und
Forschung aus italienischen Archiven und Bibliotheken, XLVIII, 1968, p. 365-368; M.M. Alexandrescu-Dersca
Bulgaru, Laction diplomatique et militaire de Venise pour la dfense de Constantinople (1452-1453), n
Revue Roumaine dHistoire, XIII, 1974, 2, p. 247-267; W. Brandmller, Die Reaktion Nikolaus V. auf den Fall
von Konstantinopel, n Rmische Quartalschrift fr christliche Altertumskunde und fr Kirchengeschichte, XC,
1994, p. 1-22. Mai recent, pe aceeai tem: Elisabeth Malamut, Les ambassades du dernier empereur de
Byzance, n Mlanges Gilbert Dagron (= Travaux et Mmoires, XIV), Paris, 2002, p. 429-448.
6
Postquam nos celeberrimam illam Constantini civitatem Mehemeto, Turcarum rege, acerrimo
orthodoxae fidei et christiani nominis hoste, terra marique magnis exercitibus praepotentique classe maiorem
in modum obsideri accepimus, quantum poteramus, obsessis Graecis favere et opitulari constituimus (Caduta,
II, p. 144).
7
E. Malamut, Les ambassades, p. 436-437. Leontaris s-ar fi aflat n iunie 1451 la Veneia (nos. 14-15),
continundu-i itinerarul prin Ferrara (no. 15), pentru a rmne din august n octombrie la Roma (no. 16) i a
ajunge, n cele din urm, la Neapole, la curtea lui Alfons de Aragon (n preajma datei de 10 octombrie),
probabil la invitaia papei (no. 17). De asemenea, a se vedea F. Dlger, P. Wirth, Regesten der
Kaiserurkunden des ostrmischen Reiches: von 565-1453, I-5, Regesten von 1341-1453, Mnchen, 1965,
nos. 3532-3535. Pentru un recent profil al lui Leontaris, a se vedea M. Miglio, Enciclopedia dei papi, III,
Rome, 2000, p. 644-658.
8
M. Paulov, LEmpire byzantin et les Tchques avant la chute de Constantinople, n Byzantinoslavica, XIV, 1953, p. 158-225; C. Marinesco, Le pape Nicolas V, p. 331-342.
9
F. Cerone, La politica orientale dAlfonso I dAragona, in Archivio Storico per le Provincie
Napoletane, XXVII, 1902, p. 447-448; cfr. E. Malamut, Les ambassades, p. 435, 445-446. Asupra raporturilor privilegiate dintre familia Dishypathos i o serie de exponeni ai curiei, a se vedea J. Harris, Greek
emigres in the West 1400-1520, Camberley, 1995, p. 179.
10
La 20 aprilie 1449, Republica genovez l informa pe papa Nicolae al V-lea asupra opiniei lui
Constantin al XII-lea fa de unirea proclamat solemn la Florena n 1439, susinnd c acesta ar fi ntru totul
dispus s-i asume poziia fratelui i predecesorului su la tron (Notes et extraits, III, p. 240-241; R. Guilland, Les
appels, p. 227; E. Malamut, Les ambassades, p. 435, punctul 6).

CRUCIADA I ROMNII NTR-UN PROIECT DE LA MIJLOCUL SECOLULUI XV 83

i politic a acestor dou demersuri ar fi alimentat, desigur, criticile mpotriva imobilitii


n materie de cruciad din primii si ani de pontificat i, pe de alt parte, misiunea lui
Leontaris a constituit momentul real de ieire din impasul politic dintre Roma i
Constantinopol, creat dup urcarea pe tron a lui Constantin al XI-lea. n discursul su n
faa papei, trimisul clarifica poziia mpratului n raport cu unirea florentin, susinnd
c acesta era dispus s ndeplineasc toate condiiile impuse de pap: proclamarea
solemn a unirii la Constantinopol, menionarea numelui papei n diptice i, mai ales,
restabilirea n drepturi a patriarhului Grigore al III-lea Mammas, n exil la Roma11.
Aceleai elemente aveau s apar n rspunsul papei ctre mprat, unde, recapitulnd
termenii acordului, ajutorul militar i financiar pentru despresurarea Constantinopolului
era condiionat de recunoaterea primatului i subordonarea sa eclezial12. ns doar
ncheierea cu succes a legaiei lui Isidor de Kiev la Constantinopol i, n cele din urm,
proclamarea solemn a unirii n Sfnta Sofia pe 12 decembrie 1452 puneau capt ovielilor pontifului. Soarta celei de-a doua Rome era la aceast dat, ns, pecetluit.
Ecoul cderii cetii de pe Bosfor a schimbat radical contextul politic european,
cruciada revenind pe agenda negocierilor dintre statele europene. La 30 septembrie 1453,
n toiul unei intense aciuni diplomatice pentru restabilirea pcii n peninsul i asigurarea sprijinului principalelor fore cretine din restul Europei, acelai Nicolae al V-lea,
presat de nevoia unei rspuns imediat, putea proclama solemn o bul de cruciad, prin
care decreta necesitatea stabilirii pcii n interiorul Cretintii: prim pas n vederea
proclamrii cruciadei, solicita pregtiri pentru cruciad, decretnd strngerea de
subsidia pentru construcia unei noi flote i pregtirea unei puternice armate13. n contul
viitoarei expediii, urma s se strng decima pontifical, pltit de toi prelaii, fr
excepii, dar i bun parte din veniturile Camerei apostolice din acel an. Dei sprijinit de
Enea Silvio Piccolomini, secretar imperial la acea vreme, negocierile cu principii
electori aveau s se prelungeasc vreme de ali doi ani, n inutile dezbateri purtate n
dietele de la Regensburg (aprilie-mai 1454), Frankfurt (septembrie 1454) i Wiener
Neustadt (februarie 1455). Efortul diplomatic al Sfntului Scaun nu era cu nimic mai
prejos dect cel depus n timpul lui Eugeniu al IV-lea. Cu toate acestea, complexa
situaie politic i eroarea politic a papei de a miza pe participarea lui Frederic al III-lea
la cruciad aveau s consume timp preios. Pe frontul italian, efortul cardinalului
Domenico Capranica era ncoronat de succes ceva mai repede, reuind stabilirea unui
acord ntre cinci dintre principalele state italiene, prin semnarea pcii de la Lodi (4 aprilie
1454)14. Doar Genova i Regatul de Neapole mai rmneau de convins.
Era nevoie de o operaiune de anvergura celei din 1444, dar cu o mai mare
mobilizare de fore, ntruct rapoartele detaliate referitoare la asediul Constantinopolului
11
[Mihail?] Ducas, XXXVI. 1 i 5 (Istoria turco-bizantin. 1341-1462 (= Scriptores Byzantini, I),
ediie Vasile Grecu, Bucureti, 1958); C. Marinescu, Le pape Nicolas V, p. 332-333; Idem, Note sur quelques
ambassadeurs, p. 426; R. Guilland, Les appels, p. 231; Caduta, p. 449, nota 1.
12
Epistolae Pontificiae ad Concilium Florentinum spectantes (Concilium Florentinum, I, 1), editor
G. Hofmann, III, Roma, 1946, no. 304, p. 135-138 (n greac) / 131-134 (n latin); Patrologia Graeca, CLX,
cols. 1201-1212; K. M. Setton, The Papacy and the Levant, II, The Fifteenth Century (= Memoirs of the
American Philosophical Society, CCXVII), Philadelphia, 1978, p. 105-106; J.-L. van Dieten, Der Streit in
Byzanz um die Rezeption der Unio Florentina, n Ostkirchliche Studien, XXXIX, 1990, p. 160-180 (n
special p. 166-169, 177-180, notele 38-61); R. Guilland, Les appels, p. 231-233; M.M. Alexandrescu, Laction
de Venise, p. 251, nota 26.
13
Archivio Segreto Vaticano, Citt del Vaticano, Reg. Vat. 430, f. 133 (30 septembrie 1453; ediie n
[Odorico Rinaldo], Annales ecclesiastici ab anno MCXCVIII ubi desinit Cardinalis Baronibus auctore Odorico
Raynaldo accedunt, XVIII, Ab anno 1417 usque ad annum 1458, Colonia, 1693, Ad annum 1453, p. 616-618).
14
ASV, Reg. Vat. 410, f. 53.

84

IULIAN MIHAI DAMIAN

demonstrau progresele militare ale otomanilor sub conducerea tnrului sultan


Mehmet al II-lea. Ca i predecesorul su, n enormul efort diplomatic i de organizare a
expediiei, pontiful putea conta pe colegiul cardinalilor, care ncepuse a funciona ca un
adevrat mare cartier general al cruciadei n imediatul post-conciliu, funciune deja
probat n vltoarea anilor de cruciad 1443/144415. n noiembrie 1453, cnd se altura
colegiului cardinalul Isidor de Kiev scpat ca prin minune din asediul Constantinopolului16, la Roma funciona o comisie de cardinali nsrcinat cu studierea celor mai
oportune mijloace de rspuns la provocarea otoman, din care fceau parte cei mai
influeni cardinali din biseric: Besarion Nicenul, Guillame dEstouteville, Domenico
Capranica, Latino Orsini, Pietro Barbo i Ludovico Trevisan17. n snul acestei comisii,
care reunea cteva dintre cele mai luminate mini politice i intelectuale ale timpului,
aveau s se nasc i s fie coordonate majoritatea proiectelor de cruciad vreme de mai
multe decenii.
*
*
*
Un izvor esenial pentru nelegerea planului de cruciad elaborat de aceast
instituie pontifical pentru a pune n valoare beneficiile politice derivate din succesul
diplomatic ncununat de pacea de la Lodi este un tratat intitulat Strategikon adversum
Turcos, dedicat papei, rmas pn la noi inedit, cu excepia primelor pagini, care conin
o amnunit descriere a armatei otomane18. Textul i aparine lui Lampo (Lampugnino)
Birago, umanist i traductor din greac, ajuns, ca i maestrul su Filelfo, n curia
roman ncepnd cu lunile iulie-septembrie 1453, dup o carier curial n Ducatul de
Milano (1441-1450), ntrerupt de ascensiunea lui Francesco Sforza. Buna cunoatere
de ctre Birago a lumii rsritene, dincolo de studiile sale teoretice, pare s fi fost
dobndit n intervalul 1450-1453, cnd Agostino Petrusi sugera c acesta s-ar fi aflat n
afara Italiei19, dei informaia textual nu las s se ntrevad c autorul ar fi fost prezent
la cucerirea Constantinopolului. nsui tratatul nu ar constitui un izvor n sens direct i,
chiar mai mult, anumite pri ale sale au fost interpretate de reputatul cercettor italian
drept o adaptare a unui original grec sau o transcriere a unei relatri orale. Pentru datarea
textului, intervalul septembrie 1453 - martie 1455 este cert20, primvara anului 1454 fiind,
n opinia noastr, momentul cel mai probabil al depunerii oficiale a textului n minile
pontifului i ale cardinalilor comiteni.
Notele marginale, n greac i latin, de pe exemplarul aflat n posesia cardinalului Besarion, pstrat n Biblioteca Marciana din Veneia (codex bessarioneus 437)21,
15
mprumutm aceast fericit expresie din titlul lucrrii colegului nostru Dan Ioan Murean (La
croisade en projets. Plans prsents au Grand Quartier Gnral de la croisade le Collge des cardinaux,
prezentat la colocviul internaional Les projets de croisade et leurs objectifs (XIIIe-XVIIe sicle, Paris, 12-13 iunie
2009, ale crui acte sunt n curs de tiprire), care ntregete i confirm observaiile noastre pe aceast tem
(La Depositeria della Crociata (1463-1490) e i sussidi dei pontefici romani a Mattia Corvino, n Annuario
dellIstituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, VIII, 2006, p. 135-152).
16
L. von Pastor, Geschichte der Ppste, II, p. 287.
17
Ibidem, I, p. 550; II, p. 369.
18
A. Pertusi, Le notizie sulla organizzazione amministrativa e militare dei turchi nello Strategicon
adversum Turchos di Lampo Birago, n Studi sul medioevo cristiano offerti a R. Morghen per il 90-o anniversario dellIstituto Storico Italiano (1883-1973), II, Roma 1974, p. 670-691 (comentariu), 692-700 (text; republicat n Caduta, II, p. 114-125).
19
Caduta, II, p. 112.
20
M. Miglio, Birago, Lampurgnino, n Dizionario Bibliografico dei Italiani, X, 1968, p. 161-162;
A. Pertusi, Le notizie, p. 671.
21
Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia (BNM), Fondo Bessarione, cod. <Marc. Lat.> 437 (1911).
Pentru descrierea codicelui Bessaroneus 437, vezi G. Valentinelli, Bibliotheca manuscripta ad S. Marci
Venetiarum, I, Venetiis, 1869, p. 31.

CRUCIADA I ROMNII NTR-UN PROIECT DE LA MIJLOCUL SECOLULUI XV 85

demonstreaz c opera a fost redactat n anturajul acestuia, din care i autorul a fcut
parte dup fuga sa de la Milano22. Studiul atent condus de Petrusi asupra pasajelor
editate a permis identificarea a cel puin 27 de elemente cu caracter original referitoare
la organizarea militar i administrativ a otomanilor, fapt ce demonstreaz accesul
autorului la informaii altfel inaccesibile, cel mai probabil aflate la dispoziia cardinalului Besarion. O serie de elemente interne ne permit s afirmm c textul a fost
compus naintea ncheierii legaiei cardinalului la Bologna (1450-1455), ora identificat
de ctre autor ca fiind locul ideal de adunare al cruciailor i de regrupare a resurselor
materiale necesare expediiei23. Chiar mai mult, Birago recomand pontifului numirea
lui Besarion, comparat, datorit prudenei i nelepciunii sale, cu Cato cel Btrn din
timpurile clasice, n funcia de legat apostolic i conductor spiritual al cruciadei. Uura,
astfel, sarcina grea (i ingrat) ce i-ar fi revenit pontifului umanist, de a organiza i
conduce reconquista24. Elegana textului, ce mbrac evidente note de captatio
benevolentiae din partea pontifului, vine n susinerea ipotezei potrivit creia textul ar fi
fost redactat n anturajul besarionean. Dincolo de elementul apologetic n susinerea
candidaturii lui Besarion ca legat apostolic pentru cruciad, n Strategikon sunt
coninute elemente eseniale pentru cunoaterea organizrii militare i administrative a
otomanilor, un inventar al forelor i mijloacelor de care dispune sultanul i unul al
resurselor Europei cretine. n economia tratatului, ns, cea mai mare parte e ocupat
de un detaliat proiect de cruciad.
*
*
*
Analiza lui Birago insist asupra descrierii armatei de care sultanul dispune, prezentnd-o n detaliu, cu o deosebit atenie asupra corpurilor de elit25, cu armamentul i
modul de lupt specific, flota, despre care se spune c, dup cucerirea Constantinopolului, a fost mult ntrit, precum i artileria i resursele pe care otomanii pot conta. O
bun parte din tratat este dedicat evalurii mijloacelor de care pontiful poate dispune
pentru expediie (ff. 9v-13v), pentru a trece apoi la armele i tehnicile de lupt n care
sunt specializate popoarele Europei (ff. 13r-35v). Printre celelalte naiuni, prezint i
forele de care dispune regatul ungar i amintete despre meritele lui Ioan/Iancu de
Hunedoara, dei autorul exclude posibilitatea ca o expediie s porneasc de aici,
datorit conjuncturii interne nefavorabile26. Atenia sa este concentrat asupra Imperiului, Franei, statelor iberice i Angliei (f. 35r-v), dei nucleul armatei, format dintr-un
corp de cavalerie i de infanterie grea, echipat dup standardele italice, urmeaz s fie
recrutat de statele peninsulare, ale crei fore le apreciaz absolut suficiente pentru o
astfel de ntreprindere27. Efectivele acestui corp de armat nu trebuie s depeasc, n
22

A. Pertusi, Le notizie, p. 673-674.


BNM, Cod. Bessarioneus 437, f. 36v (locus autem contrahendis copiis ad hunc egressum
comodissimus videri potest Bononia urbs cum sit peroportuna et quia non longe ab egressu absit et ad quam
commode milites convenire possint); cf. A. Pertusi, Le notizie, p. 674.
24
BNM, Cod. Bessarioneus 437, f. 37r ([] ad egregium illum Bessarionem cardinalem et Legatum
tuum quod curarum et laborum tuorum levamen futurum ipsum consilio et diligentia animique magnitudine
haud sane opus est scienti tibi atque experte totiens commemorare quem tu ita sepe laudas []).
25
BNM, Cod. Bessarioneus 437, f. 4r-9r (aceast parte se regsete editat n Caduta, II, p. 114-124).
26
BNM, Cod. Bessarioneus 437, f. 34r-v (Habent illi vires magnas utinam minus seditionibus laborarent
interque duces ceteros habent illum eregium Iohannem vaivodam quem, ut audio, plurimum hic hostis metuit).
27
BNM, Cod. Bessarioneus 437, f. 13r (Italiam, quam vel solam suis copiis suisque opibus dixi huic
bello sufficere).
23

86

IULIAN MIHAI DAMIAN

opinia sa, 27.000 de combatani28, la care s se adauge trupe auxiliare clare (n efectiv
de 15.000)29, asistate de cavaleria uoar a lui Skanderbeg (5.000 de combatani
clare)30. Autorul este extrem de atent la detaliile legate de armamentul ofensiv i
defensiv al acestui corp de armat, analizeaz soluii pentru creterea mobilitii lui
(armuri mai uoare i renunarea la toate echipamentele superflue, specifice armatelor
medievale). Caut soluii pentru a rezista la impactul atacului ienicerilor (f. 20r), dar i
rspunsuri eficiente la hruirile continue ale cavaleriei uoare otomane. Comandantul,
al crui nume nu l avanseaz, ar trebui s corespund ca geniu militar marilor generali
ai antichitii, iar calitilor sale i sunt dedicate numeroase pagini (ff. 44r-48v).
Expediia nsi trebuie s porneasc din Italia, urmnd dou ci posibile: una
terestr, prin Friuli, a doua peste Marea Adriatic, de la Brindissi n Salento pn n
Albania, de unde urmeaz s nainteze direct, prin Balcani, spre Sofia i Adrianopol.
Lui Iancu de Hunedoara i naiunilor nvecinate le-ar reveni sarcina de a efectua n atac
secundar, dispersnd astfel forele i atenia sultanului31. Autorul avanseaz costurile
armatei i ale flotei, pe care o consider absolut necesar. Armata urmeaz a fi una
complet profesionist, pltit per decimas nuper impositas in sacerdotia (f. 42r-v),
colectate din ntreaga Europ. Proiectul se dovedete deosebit de important ntruct red
n mod foarte clar viziunea renascentist asupra cruciadei, mprtit de autorul su,
dar i de curia pontifical. Un al doilea aspect const n mbinarea armonioas a corpurilor de armat occidentale cu capacitile de lupt ale popoarelor din rsritul Europei.
La fel ca n proiectul lui Iancu din 1448, albanezilor, dar i romnilor i srbilor le
revine un rol important n operaiuni, cci Birago este pe deplin contient c din
rndurile acestor belicossisimas nationes sultanul i recruteaz cei mai buni oteni:
Hosque omnes (Gianizeri), quos supra retuli, esse aiunt non tam Asianos quam
Europeos et a christianis oriundos tam equites quam pedites: Thraces,
Macedones, Thesalos, Peloponenses, Illyrios, Tribalos, Peones, Mysos superiores, Blachos sive, ut nos dicimus, Valacos [] 32.
*
*

28
Compoziia propus este urmtoarea: cavalerie grea 12.000 de oameni; infanterie grea, dotat cu
arme balistice i artilerie (bombardae, spingardae, balistae etc.) 15.000 de combatani (BNM, Cod. Bessarioneus 437, f. 13r); Ego vero ea sequar in quibus mihi visi sunt plerique viri militares ac prudentes convenire
satis, ipsi putentes esse et haberi oportere septem et viginti milia Italici generis militum electiorumque
egregieque instructorum: duodecim equitum quinque, quindecimque equitum/ peditum.
29
BNM, Cod. Bessarioneus 437, f. 13r (His addi opportere velut auxiliares copias externarum
nationum equitatum quinque milia levissime armatorum et haec quidem de virtute et genere numeroque
militum armandi vero equites haud sane, morem alium querendum puto quam eum quo nunc haec etas utitur).
30
BNM, Cod. Bessarioneus 437, f. 40v.
31
BNM, Cod. Bessarioneus 437, f. 35v (cile de atac: [] duos vero egressus tantum ab Italia ad hunc
hostem arbitror: alterum per Forum Iulii secundum mare superum sive per Mediterranea ad eas gentes
quibus iste nunc potissimum inminet alterum ab hoc diversissimum per id promuntorium quod spectat
Greciam Salentinum quondam nunc Hydruntis terram dictum et ad Albanenses quos assidue hic hostis vexat [];
atacul secundar i efectele sale: eas magis regiones ferre que ab Hungaris aliisque finitimis gentibus potius
invadendae essent [] si a pluribus et eisdem diversis partibus hic invadatur necessarium fiet ei alterum de
duobus ut vel diducens copias tutari undique conetur sua ac sit quidem consentaneum sit oppositum ubique in
nostris leviorem manum).
32
BNM, Cod. Bessarioneus 437, f. 5r (n Caduta, II, p. 120). Interesant de remarcat c, n opinia lui
Birago, armamentul defensiv al ienicerilor include i blachica levia, un mic scut, specific valahilor, care face
posibil utilizarea eficient a arcului (cf. Caduta, II, p. 122-123).

CRUCIADA I ROMNII NTR-UN PROIECT DE LA MIJLOCUL SECOLULUI XV 87

Unul dintre motivele pentru care tratatul ar merita editat n ntregime este prezena
unui pasaj lsat inedit de Agostino Pertusi n ediia sa parial din 197433. Este interesant de remarcat c despre romni (Blachi sau Valachi) Birago afirm, deja la aceast
dat (1454!), c sunt romani de origine i c vorbesc o limb asemntoare cu italiana
i, chiar mai mult, c s-ar trage dintr-un anume Flaccus:
Blachos sive, ut nos dicimus, Valacos corrupto nomine: sed eo tam a Flaco
aliquo ut creditur Romani generis deducto, quod et lingua eorum nostre haud
dissona in plerisque arguunt aiuntque.
Ne aflm n faa aceleai false etimologii a etnonimului medieval al romnilor,
vehiculat, doar civa ani mai trziu, de Enea Silvio Piccolomini n De Europa (1458)34
i n Comentarii35. Ea va deveni, n scurt vreme, un topos al textelor istorico-geografice despre romni din secolele XVI-XVIII36. Problema este amplu i magistral
tratat de Adolf Armbruster, savantul dacoromano-saxon, concluzionnd ns n
lucrarea sa c, dei originea lui Flaccus este mult mai complicat, ea reprezint o
inovaie renascentist a lui Pius al II-lea, n spiritul epocii sale, iar Flaccus se altur
astfel unor strmoi eponimi ca Italus, Hispanus, Francus, Germanus, Danus (Dacus),
Britannicus, Turcus etc.37.
Cu toate acestea, Francisc Pall sesizase c Ciriaco dAncona utilizeaz curent n
corespondena sa, vorbind despre romni i ara lor, forma Flacci, Flaccorum princeps,
Flaccorum ager, Flaccia, fapt ce l determina s considere c acesta fcuse deja n 1444
legtura dintre Valahi i proconsulul roman Flaccus [] cu mult nainte de Enea Silvio
Piccolomini n Europa sa38. Dar argumentaia sa nu i se pruse convingtoare lui
Armbruster, mai nclinat s dea credit afirmailor lui Bonfini, conform cruia Pius al II-lea
s-ar fi lsat influenat de pronunia germanic a etnonimului (Pius a Flacco pronunciatione Germanica Vlachos dici voluit)39.
Ampla apoziie a lui Birago cu privire la originea romnilor nu las loc de
ndoial cu privire la faptul c asocierea dintre generalul roman Flaccus i Valachi era
33
Omisiunea este fr ndoial intenionat, profesorul Pertusi, cercettor asiduu al realitilor est-europene,
inteniona probabil s dezvolte o cercetare despre romni, proiect care nu s-a putut ns pune n practic
datorit dispariiei sale. O parte din imensul material adunat a fost editat postum: A. Pertusi, Testi inediti e
poco noti sulla caduta di Costantinopoli, edizione postuma di A. Carile, Bologna, 1983; ori Idem, Martino
Segono da Novo Brdo vescovo di Dulcigno. Un umanista serbodalmata del tardo Quattrocento, Vita e opere,
a cura di Chiara Fraggiana di Sarzana, Roma, 1981.
34
Et coloniam Romanorum quae duces coercet eo deducta, duce quodam Flacco, a quo Flaccia
nuncupata. Exin longo temporis tractu corrupto, ut sit vocabulo Valachia dicta. Et pro Flaciis Valachi
appellati (Aeneae Sylvii Pii II Pontificis Maximi, in Europam sui temporis uarias continentem historias,
Opera quae extant omnia, Basileae 1551, 391-393; cf. A. Armbruster, Romanitatea romnilor. Istoria unei
idei, Bucureti, 19932, p. 58-59).
35
Valachi lingua utuntur Italica, verum imperfecta, et admodum corrupta; sunt qui legiones Romanas
eo missas olim censeant adversus Dacos, qui eas terras incolebant; legionibus Flaccum quendam praefuisse,
a quo Flacci primum, deinde Valachi, mutatis litteris, sint appellati (Pius Secundus Pontifex Maximus,
Commentarii rerum memorabilium quae temporibus suis contingerunt, Romae, 1584, lib. X, p. 447).
36
Imediat dup Pius al II-lea i evident sub influena acestuia, falsa etimologie va gsi un amplu
rsunet, ncepnd cu a lui Nicolaus Machiensis, episcop de Modrussa (Dalmaia), legat apostolic al lui Pius n
Regatul ungar (Valacchi [] a duce Flacco ita cognominati, nunc immutatione litterae Vlacchi apellati: quo
vocabulo non modo ea gens sed omnes quoque finitimae nationes Italos nominant). Cf. Armbruster,
Romanitatea romnilor, p. 64-65.
37
Ibidem, p. 59-60.
38
Francisc Pall, Ciriaco dAncona e la crociata contro i Turchi, n Bulletin de la Section Historique
de lAcadmie Roumaine, XX, 1938, p. 35.
39
Antonius de Bonfinis, Rerum Ungaricarum decades, ediie Jzsef Fgel, Lszl Juhsz, Bla Ivnyi,
II, Leipzig, 1937, lib. 7, p. 304-305.

88

IULIAN MIHAI DAMIAN

un lucru cunoscut i n bun msur acceptat de cititorii tratatului, aproape un


exerciiu de stil, obligatoriu chiar i ntr-un tratat de re militari din perioada primului
umanism italian. Falsa etimologie pare a fi vehiculat n ntregul cerc de umaniti
formai la coala lui Francesco Filelfo40, regrupai, civa ani mai trziu, n jurul cardinalului Besarion. Enea Silvio Piccolomini nu ar fi fcut nimic altceva dect s transpun
n scrierile sale un subiect al savantelor dezbateri din accademia bessarionea. n vastul
i ambiiosul proiect de reconstrucie a unitii unei unica et indivisibilis ars a latinilor
i grecilor, promovat de Besarion i mbriat cu entuziasm de o ntreag generaie de
umaniti, romnii nu puteau lipsi, fiind permanent parte integrant a proiectelor de
cruciad pe care cardinalul le propune, administreaz sau chiar conduce cu o abilitate
demn de tradiia politic pe care o reprezint. Pentru Birago, ns, interesul pentru
originea roman a valahilor41 este doar aparent marginal, el rmnnd consubstanial cu
subiectul lucrrii sale, i anume demonstrarea superioritii militare a italicilor. n opinia
lui, i ei ar fi fost depozitarii acelei virtus romana, care i propulsa drept aliai importani pentru reuita cruciadei.
Tocmai renvierea virtuilor (n primul rnd militare) ale strvechilor romani este
leit-motivul din Strategikon. Tratatul este construit pe dialogul permanent dintre
exempla antice i moderne, fr ns ca autorul, profund cunosctor al textelor clasice42
i admirator al antichitii, s cad n pesimismul comentatorilor contemporani, convini
de incapacitatea Europei cretine de a rspunde presiunii otomane43. Din contr, Birago
gsete n timpurile sale numeroase exemple de comandani militari demni de figurile
evocate n textele clasice44. Cu toate acestea, dei virtus este una dintre condiiile
eseniale n cazul comandantului expediiei, Birago evit s menioneze nume, considernd aceasta ca fiind de competena exclusiv a pontifului. n mod cert, ns, ca i n
cazul corpului de armat principal, acesta trebuie s fie ales dintre italici, ntruct,
afirm el, nu este convenabil s fie amestecate naiuni diferite n acelai corp de armat,
punct n care discursul lui Birago se demonstreaz a fi extrem de modern45. Din
40
Sunt cunoscute legturile umanistului cu mediile romneti (datnd deja din anul 1424): . Papacostea, Un
umanist italian, ambasador n slujba Bizanului, prin Moldova lui Alexandru cel Bun, n In honorem Gernot
Nussbcher, editori D. Nazare, R. Nazare, B.F. Popovici, Braov, 2004, p. 133-141.
41
Ca i despre celelalte popoare balcanice, el cunoate armamentul lor i modul de lupt, bazat pe
vitez. De la ei ar fi mprumutat ienicerii scutul mic, care le permite utilizarea arcului cu mare ndemnare:
levo homero gestantes blachica levia et habilia feruntque sagitas [] (BNM, Cod. Bessarioneus 437, f. 7; n
Caduta, II, p. 122).
42
Remarcabil activitatea de traductor din greac depus de Lampo Birago, un adevrat demers de
redescoperire i valorizare a unor texte eseniale pentru cunoaterea Antichitii: de la Antiquitates romanae
ale lui Dionis din Halicarnas, la Oeconomicus i Anabasis ale lui Xenofon, la Viaa lui Artaxerxes de Plutarh.
Pentru traducerile sale latine: O. Kristeller, Iter Italicum, I, London-Leiden, 1963, p. 118, 204, 245, 266, 327,
334, 348, 371; II, London-Leiden, 1967, p. 41, 69, 309, 476, 581, 604.
43
M. Meserve, Italian Humanists and the Problem of the Crusade, n Crusading in the Fifteenth
Century: Message and Impact, editor N. Housley, London-New York, 2004, p. 13-39.
44
BNM, Cod. Bessarioneus 437, f. 44v-45r (Qualis autem debeat hic dux esse, sunt ubique libri
veterum plenissimi, nec ignorat haec etas etiam. Sed eius quidem inventio, si aetate Ciceronis ipsa tam
florentia visa est, nisi propter unum difficilis cum pro Pompeio loquitur, quid hac nostra sperari potest, ea
quidem ii ad illam conferatur tam in ope unum istud certe puto nihil esse tam arduum aut tam difficile, quod
tamen nequeat a sapientia tua perfici).
45
BNM, Cod. Bessarioneus 437, f. 35r-v (<nationes> haud videri opportere plures simul commisceri.
Per se enim videtur natio quaeque melius pugnatura, modo ducem habeat egregium et ipsi pareant. Nam
confusis una pluribus et difficile est vitare seditionum incommoda nec est facile regere aut continere gentes
multas varias ac dissonas quam enim necesse est turbam affermat diversi mores, varia armorum genera,
dissimilisque pugnandi consuetudo, quas non saepe rixas inferent atque contenciones praedae bonorumque
cupiditas, emulatioque inter se gentium).

CRUCIADA I ROMNII NTR-UN PROIECT DE LA MIJLOCUL SECOLULUI XV 89

amnunita sa prezentare a forelor i mijloacelor militare aflate la dispoziia diferitelor


nationes europene (ff. 34r-35r) rzbate o concepie destul de clar asupra raporturilor
dintre noiunile de virtus i natio. Fr ndoial c n italici Birago i ntrevede pe cei
mai buni depozitari ai vechilor virtui militare romane, iar n mult ludata pacificatio
Italiae vede ndeplinit condiia esenial pentru o renatere i n plan politic a
peninsulei.
*
*
*
Totodat, din Strategikon rzbate clar i convingerea c popoarele Europei
rsritene, care vreme de secole i-au regsit la Constantinopol legtura lor cu antica
Rom, sunt, la rndul lor, depozitare ale acelorai virtui motenite de la vechii romani.
nflcrata apologie a romanitii Commonwealth-ului bizantin, n care Birago se
lanseaz, arat adeziunea sa la una dintre ideile fundamentale ale umanismului timpuriu
italian, i anume aceea de a depi contrapunerea dintre Europa apusean i cea rsritean, unite pentru o absolut necesar restauratio romanae rei dignitatis. Aceasta era
propus de Flavio Biondo n plan politic46 i susinut de membrii academiei lui
Besarion, prin ambiiosul lor proiect de redescoperire a patrimoniului spiritual i
cultural comun lumii greco-latine47. Cci cea de-a doua Rom afirm Birago i are
originea n prima, care a transferat acolo imperio domicilium ac sedem, i a dat chiar i
numele locuitorilor: Romanos enim se appellant ii qui videantur greci (f. 45r). Romane
sunt, de asemenea, instituiile, dreptul i nsemnele puterii. Aceast poziie a lui Birago
este de pus n legtur cu dezbaterea umanist asupra legitimitii imperiale iniiate de
Cusanus la Basel, prin denunarea a faimoasei donatio Constantini, falsul istoric pe baza
cruia pontifii i justificau dreptul ncoronrii mprailor romano-germani. Cci fr o
translatio imperii ctre Carol cel Mare, singurii adevrai depozitari ai tradiiei imperiale romane rmn mpraii noii Rome48, a acelei Rome pe care cucerirea otoman o
redusese la o condiie servil, nct risca s se piard chiar i amintirea vechilor sale
tradiii. Asemenea autorilor contemporani, autorul deplnge condiia romanitii
orientale, ameninat de riscul apostaziei n plan spiritual i de cel al pierderii propriei
identiti culturale. Jugul apstor al barbariei va avea efecte devastatoare att asupra
nobilei ceti a cezarilor, ct i asupra tuturor regiunilor intrate n umbra semilunii. Cci
cu greu neamurile supuse afirm Birago i vor putea pstra limba, tradiiile i toate
acele clarorum virorum reliquias, a cror depozitare au fost secole de-a rndul49.
46
Blondi Flavii, Historiarum ab inclinatione Romanorum Imperii Decades III, Basileae, in officina
Frobeniana, MDXXXI, Dec. II, 2 (cf A. Pertusi, Storiografia umanistica e mondo bizantino, in [Idem],
Bisanzio e i Turchi nella cultura del Rinascimento e del Barocco. Tre saggi di Agostino Pertusi, a cura di
Carlo Maria Mazzucchi, Milano, 2004, p. 3-112, n special p. 19-20).
47
BNM, Cod. Bessarioneus 437, f. 55v (Una superest spes adhuc mihi, nunc ex vobis feliciore altera
mea prole;/quae si etiam quavis causa me neglectura videri possit, non negliget salutem sua (sic!). Solum
enim illud in quo sua est nunc Constantinopolis meum fuit: et urbs eo loco mea Byzantium quandam dictum,
verum reliqua sunt urma omnia vestra enim urbis constitutio vestroque repleta genere sed quo ipso
principium Romane urbis immo vero ut tunc erant orbis universi. Jus in ea multos annos dictum est Latine,
conscripte illic lingua Latina leges multe elegantissime).
48
G. Falco, La polemica sul Medio Evo, Torino, 1933, p. 423; A. Pertusi, Storiografia umanistica, p. 31.
49
BNM, Cod. Bessarioneus 437, f. 55 v (digna miseratione parens quae ex tanta claritate in tenebras
et ex tantam quondam fidelitate in tam deformem incideri calamitatem, venerabilis orbi olim nuncquam
omnium despectissima dominata diu in Barbaros nunquam illis fide serviens cuius urbes tot clarae olim nunc
dirutae vix paucissime agnoscantur. Regio omnis insulaeque tot quomdam nobiles aut vastatae aut desertae
aut ita tenues sunt ut clarorum virorum reliquias nunc servus ager vix possit alere, cuius lingua tam culta, diu
in barbariem quamdam transeat).

90

IULIAN MIHAI DAMIAN

nflcratul apel la cruciad cu care Birago ncheie tratatul nu mai are nimic din
canoanele textuale ale tratatelor medievale de cruciad, argumentaia ultim fondndu-se
pe reformularea unei idei centrale a Antichitii: datoria sfnt a popoarelor Europei
Apusene cretine i romane, n acelai timp fa de fraii romani de la Rsrit,
tradus prin conceptul de eusebeia sau pietas erga parentes, virtutea roman prin
excelen.

THE ROMANIANS AND THE CRUSADE


IN EARLY RENAISSANCE: A NEW SOURCE
(Summary)
Keywords: military virtues, crusade, Christendom, Nicholas V
With the pontificate of Nicholas V, the age of Renaissance in the Roman Church involved
all the aspects of spiritual and political life. The secular institution of the crusade was reinterpreted by new patterns especially after the conquest of Constantinople, but a largely process of
rethinking Christendom was underway. An unpublished work from 1455 (Lampo Biragos
Strategicon adversus Turcos) offers a new perspective on the Romanian people, on his origins
and his military virtues.

FLORIN ARDELEAN*

FRONTIERA APUSEAN A PRINCIPATULUI TRANSILVAN


CA ZON DE CONFLICT N ANII 1570**
Principatul autonom al Transilvaniei a aprut n contextul destrmrii regatului
Ungariei, ca urmare a atacurilor otomane ce au culminat cu btlia de la Mohcs (1526)
i cu ocuparea capitalei Buda n anul 1541. Apariia noului stat a fost, n esen, consecina unor factori externi, dar la conturarea frontierelor sale, precum i a organizrii
interne specifice a contribuit i tradiia voievodal medieval1. Dac n partea de sud i
cea de rsrit frontiera principatului a fost marcat de lanul Carpatic, n vest i nord-vest
stpnirea principilor ardeleni s-a ntins dincolo de limitele juridico-administrative ale
vechiului voievodat, cuprinznd o niruire de comitate situate la rsrit de Tisa.
Aceast regiune, deseori numit Partium, a fost un prilej de disput i conflict militar
ntre principatul Transilvaniei i monarhia Habsburgic, ce emitea pretenii asupra
tuturor teritoriilor ce aparinuser regatului Ungariei.
Primul conflict militar de mare anvergur a avut loc n anul 1556, dup revenirea
reginei Isabela i a fiului ei, Ioan Sigismund, din exilul polon. Acest an a nsemnat, n
acelai timp, sfritul unei scurte perioade de stpnire habsburgic n Transilvania,
nceput n anul 1551. Principala miz a acestui conflict a fost stpnirea asupra comitatelor din Partium, i s-a desfurat, cu intermitene, pn n anul 1571, odat cu
ncheierea pcii de la Speyer2.
Prelund n mod efectiv puterea n 1564, dup moartea tatlui su Ferdinand,
Maximilian II a motenit problemele i conflictele antecesorului su. Printre ele se
numra i disputa cu tnrul conductor al Transilvaniei, Ioan Sigismund Zpolya,
pentru coroana Ungariei i pentru stpnirea efectiv a teritoriilor ce aparinuser
fostului regat. Maximilian nu era un mprat belicos, prefernd activitile administrative
*

Academia Romn, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca.


Cercetare finanat prin grant CNCSIS, TE, 356/2010.
1
Cristina Fenean, Constituirea principatului autonom al Transilvaniei, Bucureti, 1997; Octavian Ttar,
Anul 1541 n istoria Transilvaniei. Realiti politico-diplomatice i militare, n Ziridava (Arad), XXIII
(2002), p. 85-98; Terz Oborni, From province to principality: Continuity and Change in Transylvania in the
First Half of the Sixteenth Century, n Istvn Zombori (ed.), Fight Agains the Turk in Central-Europe in the
First Half of the 16th Century, Budapest, 2004, p. 165-179.
2
Dintre momentele marcante ale acestui conflict pn n anul 1564, anul urcrii lui Maximilian II pe
tronul imperial menionm: 1556 alungarea garnizoanelor imperiale din principalele fortificaii ale
Transilvaniei; aprilie 1557 recuperarea cetii Oradea; 1561 trdarea lui Melchior Balassa i trecerea lui de
partea Habsburgilor; 1562 btlia de la Hodod, urmat de ncheierea unui armistiiu pe un an ntre taberele
beligerante; 1563 reluarea ostilitilor la frontiera de nord-vest a Transilvaniei (F. Ardelean, Legislaie
militar i politic fiscal n timpul lui Ioan Sigismund Zpolya (1556-1570), n AMN, XLV-XLVI / 2008-2009,
2, p. 40-41).
**

Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol, t. XLVIII, 2011, p. 9199

92

FLORIN ARDELEAN

btliilor i campaniilor militare. ncercnd s profite de momentul succesiunii ce avea


loc n cadrul dinastiei de Habsburg, Ioan Sigismund a pregtit o nou campanie n
Ungaria superioar cu scopul de a ocupa comitatele de la est de Tisa.
nc din data de 4 iunie strile transilvnene au fost convocate n diet la Turda.
Principalul rost al acestei ntruniri a fost de a stabili contribuiile rii pentru campania
din acel an. Habsburgii cunoteau ns planurile ardelenilor, dup cum rezult din
raportul lui Francisc Zay, adresat mpratului la doar cteva zile dup ncheierea
lucrrilor dietei. Acesta mrturisete c informaiile i-au fost furnizate de ginerelui su
Paul Csaki, probabil participant direct la diet. Zay relateaz c fiul regelui Ioan i-a
adunat servitorii fideli din Ungaria i Transilvania pentru a pregti rzboi mpotriva
mpratului de la Viena. Iar dintre nobilii sosii, tefan Bthory de imleu dispunea de
cel mai numeros anturaj militar. n cadrul acestei ntruniri au fost capturai Nicolae Forro
i Nicolae Walkai, suspectai c ar furniza informaii trdtorului Melchior Balassa. Cei
doi au fost supui la tortur pentru a-i recunoate faptele. n cele din urm, Nicolae Forro a
fost decapitat alturi de complicele su3.
Pregtirile s-au prelungit mai multe luni de zile astfel c armata transilvnean a
nceput campania abia la nceputul lunii octombrie. Primul corp de oaste, alctuit din
12.000 de combatani, pus sub comanda cpitanului de Oradea tefan Bthory, a reuit
s cucereasc Stmarul, Ardudul, Atea, Hodod i Baia Mare. Dup aceste succese
surprinztoare, Ioan Sigismund i s-a alturat lui Bthory cu nc 16.000 de oteni i au
continuat s avanseze n teritoriile imperiale n ciuda iernii geroase care se anuna.
naintarea a fost ns anevoioas i fr succese notabile, n afar de cucerirea unor
fortificaii din comitatele Ung i Bereg. Oastea ardelean a revenit n ar pe la mijlocul
lunii noiembrie. Pn la sfritul lunii februarie 1565, generalul imperial de origine
elveian Lazarus Schwendi a reuit s ocupe cetatea Tokaj, stabilind astfel o important
baz de operaiuni pentru ofensivele care urmau. naintarea armatelor imperiale din
primvara anului 1565 a fost fulgertoare, pe parcursul unei singure luni de zile mai
fiind cucerite Szerencs, Satu Mare, Baia Mare, Ardud i Chioar. Aceast oaste imperial
nu s-a remarcat printr-un efectiv numeric foarte ridicat (era alctuit doar din 7.000 de
oameni), ns experiena soldailor profesioniti din zona de margine a imperiului s-a
dovedit a fi suficient4.
Prezena armatei austriece pe teritoriul Transilvaniei l-a determinat pe Ioan Sigismund
s accepte toate condiiile impuse de Maximilian n cadrul pcii de la Satu Mare (13 martie
1565). Transilvania pierdea astfel toate teritoriile din Partium, cu excepia comitatului
Bihor, iar Ioan Sigismund renuna la titlul de rege al Ungariei, pstrndu-l pe cel de
principe. Rgazul oferit de pacea de la Satu Mare a fost de scurt durat, deoarece
ostilitile dintre cele dou tabere au fost reluate n contextul iniierii unei campanii
sultanale n anul 1566. Ioan Sigismund era obligat s participe la campania turcilor n
virtutea ahd-nme-ului primit de la acesta. De altfel, condiia sprijinului militar pe care
Transilvania avea datoria de a-l acorda Porii, a fost reluat consecvent i n viitoarele
tratate dintre principii ardeleni i otomani. Cu ocazia acestei campanii, Ioan Sigismund
3
Sndor Szilgyi (ed.) Monumenta Comitialia Regni Transylvaniae, II, Budapest, 1877 (MCRT), no. XIV,
p. 233; no. XVII, p. 235-236.
4
Josephus Trausch (ed.), Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltardinum sive Annales Hungarici et Transilvanici,
Coronae, 1847 (CFLO), p. 64-65; Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt, IV, Brass, 1903, p. 139-140;
Albert Lefaivre, Les Magyars pendant la domination ottomane en Hongrie (1526-1722), I, Paris, 1902, p. 152;
Adalbert Burai, Despre cetatea de tip italian din Satu Mare, n Studii i Comunicri. Satu Mare, II (1969),
p. 130; C. Fenean, Constituirea, p. 35.

FRONTIERA APUSEAN A PRINCIPATULUI TRANSILVAN

93

s-a nfiat pentru a doua oar sultanului, care i-a acordat un nou ahd-nme ce
reglementa relaiile dintre Transilvania i puterea suzeran, stabilea cuantumul haraciului anual, precum i dreptul strilor de a-i alege n mod liber principele5.
Pregtirile armatei ardelene s-au fcut n cadrul a dou diete succesive, inute la
Turda, pe parcursul lunilor martie i mai. Era solicitat prezena personal la oaste a
tuturor nobililor din ar, alturi de a 16-a parte a supuilor, darea de 99 denari urmnd
s fie utilizat pentru nevoile otirii6. Dieta din mai-iunie 1566 a mprit i principalele
funcii militare n cadrul otirii rii. Funciile militare acordate cu aceste ocazii nu
aveau caracter permanent, ele avnd autoritate doar pe perioada desfurrii campaniei
n cauz. Cpitan general (general suprem) era desemnat Cristofor Hagymsi, care ocupa
i funcia de cpitan de Huszt, comandanii taberei (tbor mesterek) erau desemnai
Karoli Diens i tefan Tompa, comandanii strjilor (strsa mesterek) erau Obrai Nicolae
i Kiskendi Balas Frerencz, intendeni (vsrbirknak, adic cei care se ocupau de
aprovizionarea otirii) erau diecii Fratai Gergely i Szentmihlfalvi Pter, responsabili
cu fortificarea taberei (snc mesterek) Valkai Mikls i Matyus Jnos, responsabili cu
transportul i paza artileriei Forr Mikls i Frakas Mrton, crora le erau ncredinai
100 de cai pentru a-i duce la ndeplinire misiunea. Necesitile armatei erau luate n
considerare n cele mai mici detalii, ea fiind de obicei nsoit de un numr considerabil
de persoane cu rosturi auxiliare. Pe lng proviziile necesare i cantitile cu care
trebuia s contribuie fiecare poart fiscal, oastea mai avea nevoie de o serie de slujbai
precum: mcelari, fierari, brbieri (mai ales pentru cunotinele lor medicale), dulgheri7.
Corpul principal al otirii otomane a cucerit cetatea Gyula i, n luna septembrie
1566, a nceput asediul cetii Szighet, unde sultanul murea nainte de terminarea operaiunilor militare. Pe de alt parte, oastea ardelean acionase n zona obiectivelor avute
i n anii trecui, beneficiind i de sprijinul unor trupe otomane. Astfel au fost recucerite
o serie de fortificaii i localiti ce intraser n anul precedent n posesiunea Habsburgilor: Ardud, Cehu Silvaniei, Satu Mare, i Baia Mare8.
n prima parte a anului 1567, ostilitile dintre Habsburgi i transilvneni au
continuat la frontiera de nord-vest a principatului. Obiectivul urmrit de ambele pri
era ocuparea i meninerea controlului asupra celor mai importante orae i fortificaii
din aceast zon. Lazarus Schwendi, aflat n continuare n fruntea trupelor habsburgice,
a reuit s reocupe Stmarul, Chioarul i Baia Mare, ns o contraofensiv a otirii lui
Ioan Sigismund a readus ultimele dou localiti pomenite n stpnirea Transilvaniei9.
O incursiune a ttarilor l-a determinat pe Ioan Sigismund s se retrag, pentru a apra
teritoriile din interiorul rii. Profitnd de aceast situaie, Schwendi a reluat ofensiva. n
luna martie, n cadrul dietei de la Turda era semnalat cucerirea cetii Sadwar de ctre
Habsburgi, precum i ameninarea altor dou fortificaii importante ale ardelenilor:
Muncaci i Huszt10.
Moartea sultanului Sleyman, n 1566, a determinat o schimbare n raporturile
dintre Poart i Casa de Austria. Noul sultan, Selim al II-lea, spre deosebire de tatl su,
avea o fire mai pacifist. n 1568, diplomaii austrieci au reuit s obin semnarea unei
5
Ioan Aurel Pop, Thomas Ngler, Andrs Magyari (eds.), Istoria Transilvaniei, II, 1541-1711, Cluj-Napoca,
2007, p. 21-22.
6
MCRT, II, no. VI, p. 300.
7
Ibidem, no. IX, p. 309-311.
8
Octavian Ttar, Disputa transilvano-habsburgic pentru nord-vestul Principatului Transilvaniei
(1564-1571), n AMP, XXIII (2000), 1, p. 645.
9
C. Fenean, Constituirea, p. 36.
10
MCRT, II, no. XV, p. 329-330.

94

FLORIN ARDELEAN

pci favorabile, n ciuda tributului pe care l plteau n continuare pentru posesiunile lor
din Ungaria superioar. n privina frontierelor, era consfinit situaia existent, fiecare
tabr (turcii, austriecii, dar i ardelenii) pstrnd teritoriile care se aflau n acel moment
sub controlul lor. n anii ce au urmat, confruntrile militare au fost nlocuite de tratative
diplomatice. Din aprilie 1570, Gaspar Bekes se afla la Viena unde trata cu reprezentanii
mpratului aspecte privind titulatura de rege al Ungariei, cstoria lui Ioan Sigismund
cu o principes german i teritoriile din zona de frontier aflate nc n litigiu.
Tratativele ncepute n anul 1570 au fost semnalul renunrii lui Ioan Sigismund la
mijloacele militare n rezolvarea litigiilor cu Maximilian II. Potenialul militar inferior
al Transilvaniei, instabilitatea nobilimii din Partium, precum i ncpnarea Casei de
Austria de a pstra teritoriile din aceast extremitate rsritean a imperiului l-au
determinat pe Ioan Sigismund s accepte, n aceast chestiune, cile diplomaiei. Pacea
de la Speyer a nsemnat finalul unui conflict, desfurat, cu intermitene, pe o durat de
un deceniu i jumtate (1556-1570). Textul final al tratatului a fost ct se poate de
nefavorabil Transilvaniei: Ioan Sigismund renuna la titlul de electus rex cu excepia
relaiilor cu Poarta, ducatele Opplen i Ratibor erau rezervate principelui n cazul n care
ar fi nevoit s se refugieze din Transilvania, iar Maximilian II era recunoscut n
principiu ca i stpn al Transilvaniei. n ceea ce privete disputele teritoriale,
Habsburgii au avut cel mai mult de ctigat. Din Partium, ardelenii continuau s administreze doar comitatul Bihor cu cetatea Oradea, Crasna, Solnocul Mijlociu (cu cetatea
Cehu, fr pertinenele acesteia din comitatul Satu Mare), Tnadul cu domeniile sale,
Maramureul cu cetatea Huszt, fr Ardud i Baia Mare. Prevederile acestui tratat
urmau s rmn secrete11.
n zilele ce au precedat alegerea noului voievod tefan Bthory, o parte din
nobilime i un numr considerabil de secui narmai s-au adunat n tabr lng Teiu
(Theowys), pregtii s susin cu armele alegerea liber a principelui12. Cele mai mari
temeri veneau din partea Curii vieneze care, n virtutea tratatului de la Speyer, avea pretenia
de a arbitra chestiunile majore de politic intern din Transilvania13. Ioan Sigismund
alctuise un testament politic nainte de moarte i desemnase trei dintre cei mai influeni
nobili transilvneni s l aplice: Cristofor Hagymsi, Mihail Csaki, care ocupase funcia
de cancelar n timpul defunctului principe, i Gaspar Bekes, principalul opozant al lui
Bthory i reprezentant al prii transilvnene n semnarea tratatului de la Speyer14.
Aceti executori testamentari aveau datoria, printre altele, de a asigura libera alegere a
noului voievod i de a-l pune n stpnirea vastului domeniu princiar alctuit din cele
mai nsemnate ceti ale rii: Alba Iulia, cu tot armamentul defunctului principe gsit aici,
Deva, Lugoj, Caransebe (castrum), Jidioara (fortalitia), Gilu, Gherla, Oradea (arx).
Toate aceste ceti, alturi de inventarul lor intern i extern, artileria i muniia din ele,
precum i pertinenele lor erau lsate n mna lui tefan Bthory. La acestea se adaug
cetile din secuime: Veech, Gurghiu, Szklytmadt, i Varheghy15.
11
O. Ttar, Tratatul de la Speyer (1570) dintre Maximilian al II-lea i Ioan Sigismund Zpolya i
statutul politico-teritorial al Transilvaniei pe plan european, n Annales Universitatis Apulensis. Historica
(Alba Iulia), VII (2003), p. 196.
12
MCRT, II, no. III, p. 454. Conform cronicarului Istvanffy, armata strilor adunat cu scopul de a
asigura libera alegere a noului principe era alctuit din 2.500 de clrei i 8.000 de pedetri (cf. A. Lefaivre,
Les Magyars, p. 182).
13
O. Ttar, Tratatul de la Speyer, p. 196.
14
Lszl Makkai, Andrs Mcsy (eds.), History of Transylvania, I, New York, 2001, p. 648.
15
MCRT, II, no. VIII, p. 478.

FRONTIERA APUSEAN A PRINCIPATULUI TRANSILVAN

95

Pe parcursul domniei sale n Transilvania, Bthory a fost preocupat de lrgirea


domeniului princiar. La 24 august 1571, voievodul Transilvaniei adresa o scrisoare lui
Maximilian II cerndu-i restituirea cetii Satu Mare. Bthory invoca argumentul
dreptului de motenire, amintindu-i mpratului c cetatea i trgul Stmarului i-au fost
date tatlui su sub form de donaie perpetu (in perpetuum donatum) de ctre regele
Ioan (Zpolya) i mai apoi confirmate de ctre Ferdinand de Habsburg. De asemenea,
adaug c respectiva cetate s-a aflat n cuprinsul principatului pn la trdarea lui
Melchior Ballasa, iar mai apoi el a recuperat-o prin fora armelor n anul 1564. n
primvara anului urmtor, cetatea a ajuns din nou n minile Habsburgilor, dup o
campanie fulgertoare a generalului Lazr Schwendi16. Maximilian refuz cererea
voievodului ardelean, invocnd tratatele i negocierile mai trzii (Speyer), care plasau
comitatul Satu Mare, cu toate posesiunile din cuprinsul su, n stpnirea Habsburgilor17. Tot pe cale diplomatic ncearc voievodul tefan Bthory s menin i cetatea
Huszt (repartizat Transilvaniei n cadrul tratatului de la Speyer), pentru care ns
Maximilian cerea o sum de rscumprare de 30.000 de florini, sub pretextul unei
prevederi din testamentul lui Ioan Sigismund18. Acest litigiu s-a rezolvat prin intervenia
direct a sultanului, care a solicitat executorilor testamentari s asigure trecerea Huszt-ului
n stpnirea lui Bthory. Mai mult, Cristofor Hagymsi, unul dintre cei trei executori
testamentari i n acelai timp cpitan al cetii Huszt, a trecut de partea voievodului,
devenind unul dintre consilierii si apropiai19.
Cea mai important cetate transilvnean de la frontiera apusean era Oradea.
Deintorii funciei de cpitan n aceast cetate erau persoane influente din anturajul
principelui, de cele mai multe ori ndeplinind i funcia de cpitan general cu ocazia
campaniilor militare de amploare. n anul 1569, a debutat construcia cetii moderne,
de tip bastionar, pe locul vechii ceti medievale20. Ridicarea elementelor de fortificaie
i mai ales a bastioanelor a fost o munc de durat, care s-a ntins pe parcursul ntregii
domnii a lui tefan Bthory, continund i n timpul urmailor si. Efortul financiar
depus n acest proiect a fost de asemenea foarte mare, construcia cetii constituind una
dintre cele mai mari cheltuieli publice n primii si ani de domnie. Dieta inut n
Cluj, la sfritul lunii noiembrie 1571, a decis utilizarea ntregii sume strnse din darea
de 99 dn. de poart fiscal pentru construcia acestei ceti21. Mai trziu, ntre anii 1573
i 1580, dietele au votat ocazional dri speciale pentru cetate n valoare de 50 de dn.,
care se adugau la darea obinuit de 99 dn., utilizat acum n alte scopuri22. Abia n
1582 s-a revenit la formula anterioar anului 1573, cnd subsidiul pentru construcia
cetii Oradea a fost nc o dat stabilit la 99 dn. de poart fiscal23. Contribuiile
financiare strnse de pe ntreg cuprinsul rii erau completate de contribuii n munc,
care i priveau de obicei doar pe locuitorii din trgul de la poalele cetii sau pe cei din
satele apropiate. n 1574, locuitorii trgului Oradea, nobili sau slujbai, trebuiau s
participe cu toii la ridicarea palncii ce nconjura trgul i cetatea. Nobilii comitatului
participau la construcia unei poriuni din palanc cu cte un om pentru fiecare dou
16

MCRT, II, no. IX, p. 483; A. Burai, Despre cetatea de tip italian din Satu Mare, p. 130.
MCRT, II, no. XII, p. 490-491.
18
Ibidem, no. XI, p. 481; no. X, p. 486; no. XII, p. 489.
19
Rodica Ciocan, Etienne Bthory et les Roumains, Bucureti, 1939.
20
Doru Marta, Istoriografia cetii Oradea, n Crisia (Oradea), XXX (2000), p. 167.
21
MCRT, II, no. XIV, p. 495.
22
Ibidem, no. XX, p. 533; no. XXVII, p. 556; III, no. VI, p. 114; no. VIII, p. 122; no. XI, p. 143; no. XIV,
17

p. 153.

23

Ibidem, III, no. XVIII, p. 170.

96

FLORIN ARDELEAN

pori fiscale24. Doi ani mai trziu, obligaia de munc la cetate era extins asupra
comitatelor Bihor, Crasna i Solnoc, care trimiteau pentru fiecare 10 pori fiscale cte
un om pentru a lucra la bastionul de pmnt. Fiecare om trebuia s stea cte dou
sptmni la dispoziia cpitanului care supraveghea desfurarea lucrrilor25.
Prima aciune militar de amploare n care a fost implicat Bthory dup alegerea
sa ca voievod a fost asediul cetii Fgra din toamna anului 1573. n aceast cetate se
refugiase Gaspar Bekes, adversar notoriu al voievodului legitim, care refuzase s
recunoasc numirea sa n calitate de voievod. Odat ce ameninrile lui Bthory s-au
nmulit, Bekes s-a retras cu numeroi soldai n Fgra, cetate ce i fusese lsat prin
testament de fostul principe Ioan Sigismund. Bekes conta pe sprijinul Habsburgilor, pe
care i favorizase cu ocazia tratatului de la Speyer, acceptnd condiiile foarte favorabile
acestora. Maximilian a ezitat s intervin n mod direct n aceast faz incipient a
conflictului, deoarece se temea de o eventual intervenie militar a otomanilor, lucru pe
care dorea s l evite i Bthory n egal msur26.
Bekes avea civa susintori i n rndul persoanelor influente de la curtea
princiar, care simpatizau cu el pe temeiul apartenenei sale confesionale. Existau suficieni nobili calvini care i doreau mai degrab un principe protestant dect unul catolic,
ns nu ndrzneau s i manifeste pe fa preferinele. Un susintor discret al lui Bekes
era i celebrul medic italian Giorgio Biandrata. El l slujise i pe Ioan Sigismund, cptnd
o influen considerabil asupra acestuia i continund s eas intrigi politice i la
curtea lui Bthory27. Voievodul a mobilizat oastea rii cu acordul strilor i a mpresurat cetatea nobilului rebel care, n lipsa unui ajutor extern, nu avea nici o ans de
reuit. Garnizoana fidel lui Bekes a rezistat asediului timp de 18 zile, ns acesta
scpase din ncercuire nc din prima noapte, cutnd refugiu n teritoriile controlate de
Habsburgi28. Dei unele relatri susineau c Bthory a reuit s captureze familia
rebelului, alturi de cea mai mare parte a bunurilor sale, alte surse afirm c Bekes ar fi
reuit s scape cu o parte nsemnat din tezaurul princiar care era pstrat n aceast
cetate29. Din scrisorile medicului Biandrata rezult c Bthory a fost grav rnit n timpul
acestui asediu, viaa fiindu-i pus n pericol30.
La mai puin de doi ani de la aceste evenimente, Bekes se afla n Polonia, unde
strngea armat pentru a ncerca, nc o dat, s l nlture pe Bthory de pe tronul
Transilvaniei. Bekes a reuit s strng cteva mii de mercenari poloni cu sprijinul
financiar al mpratului de la Viena, ns conta ntr-o mare msur i pe secui, care erau
pregtii s treac de partea sa31. Dup asediul Fgraului n 1573, Bthory a necat n
snge o revolt a secuilor, strnind astfel i mai mult antipatia acestora. ncreztor n
ansele sale, Bekes a ptruns n Transilvania la nceputul lunii iulie a anului 1575.
Trupele susintorilor si nu au reuit s fac jonciunea nainte de confruntarea final,
Bthory obligndu-l pe adversarul su s accepte lupta nainte ca secuii s i se poat
altura. Locul btliei a fost ales de principele transilvnean pe valea Mureului, n
apropiere de localitatea Snpaul, unde oastea sa ocupase deja o poziie favorabil pe o
24

Ibidem, II, no. XXVII, p. 556.


Ibidem, III, no. III, p. 107.
26
Andrei Veress (ed.), Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei i rii Romneti. Acte
i scrisori, II, Bucureti, 1929, no. 14, p. 12-13.
27
Ibidem, no. 17, p. 15.
28
Ibidem, no. 19, p. 19.
29
CFLO, p. 66-67.
30
Acte i scrisori, II, no. 18, p. 17.
31
Ibidem, no. 59, p. 66.
25

FRONTIERA APUSEAN A PRINCIPATULUI TRANSILVAN

97

nlime n apropierea rului. Bthory beneficia de un numr mai mare de combatani


(10.000 de oameni), precum i de cteva piese de artilerie plasate pe teren nalt. n
armata principelui ardelean se aflau i 200 de oameni trimii de voievodul rii Romneti Alexandru II Mircea32. Oastea lui Bekes era mai puin numeroas, ns alctuit
din soldai experimentai: mercenari poloni, pedestrai din cetile habsburgice de la
frontiera cu turcii, precum i clrei nobili transilvneni, n total 4.000 de oameni.
Soldaii lui Bekes erau foarte bine pltii, solda celor din tabra sa era dubl fa de cea
a otenilor lui Bthory i pltit anticipat. Btlia a nceput n jurul orei 10 dimineaa i
a durat pn seara trziu. Decisiv n cadrul acestei confruntri a fost utilizarea eficient
a artileriei ardelene, care a avut un efect devastator asupra infanteriei adverse, n timp ce
cavaleria transilvnean, superioar numeric, i-a copleit adversarii care prseau
cmpul de lupt n dezordine. Bekes a reuit s se salveze i de aceast dat mpreun
cu 800 de clrei33. n aceast btlie a fost capturat celebrul poet Valentin Balassi, cel
mai de seam reprezentant al poeziei renascentiste maghiare, care se afla n oastea lui
Bekes. Contient de valoarea prizonierului su, Bthory l-a primit pe acesta la curtea sa
de la Alba Iulia, unde a rmas pentru o perioad34. Aceast victorie a consolidat autoritatea lui Bthory n Transilvania i i-a determinat pe nobilii poloni s l considere un
candidat potrivit pentru ocuparea tronului de la Cracovia.
La sfritul lunii iulie era semnalat la curtea de la Viena un sol transilvnean care
solicita extrdarea rebelului Bekes, precum i lmuriri despre prezena trupelor imperiale
n armata acestuia. Maximilian l-a asigurat pe solul ardelean c nu a avut nici o legtur
cu Bekes i cu insurgena lui i c, dac acesta va fi prins pe teritoriile sale, va fi fr
ndoial trimis n Transilvania. n ceea ce privete trupele habsburgice prezente n
btlia de la Snpaul, mpratul a afirmat c acestea s-au alturat lui Bekes fr tire sa,
comind un act de insubordonare35. Realitatea era ns cu totul alta. Bekes acionase cu
sprijinul tacit al lui Maximilian, iar trupele de la cetile de frontier fuseser dislocate cu
acordul i susinerea cpitanului general al Ungariei superioare, generalul Ioan Rueber36.
n ajunul plecrii sale n Polonia, tefan Bthory l-a trimis pe ceauul Amhat aflat
pn n acel moment la curtea sa din Alba Iulia napoi la Poart, pentru a susine cauza
principelui ardelean n chestiunea tronului polonez. Pe data de 3 martie 1576, tefan a
pornit spre Sibiu cu 1.500 de clrei, 2.000 de pedestrai i 12 tunuri. De aici i-a
continuat cltoria spre Braov, unde a ajuns pe data de 12 martie. La Braov a petrecut
cteva zile pentru a se odihni i pentru a-i aproviziona cu alimente i armament
anturajul ce avea s l nsoeasc n Polonia. Dup o edere de trei zile, a pornit spre
Moldova, nsoit de 500 de clrei, 1.000 de darabani i de civa nobili de seam din ar:
Ladislau Gyulafi, Farkas Bethlen, doi reprezentani ai familiei Bnffi, Balthazar Kemeny,
Farkas Kornis, tefan Pernyeszi, Andrei Lzr, Nicolae Mik, Emeric Bek, Moise Szkely
i Petru Dczo. Cristofor Bathory prsise i el Alba Iulia pentru a se ocupa de organizarea dietei n Cluj. Pe 11 martie el se afla deja la destinaie, n fruntea unui corp de
oaste consistent, de 4.000 de clrei i pedetri, pe care i-a aezat n tabr n apropierea oraului. Tot n acest timp, un corp de 2.000 de oteni se aflau adunai n tabr
32
Ioachim Crciun, Cronicarul Szamosykzy i nsemnrile lui privitoare la romni 1566-1608, Cluj,
1928, p. 95.
33
Acte i scrisori, II, no. 60, p. 67; no. 61, p. 68; no. 63, p. 69.
34
Istvan Bitskey, Courtly Culture in Royal Hungary and Transylvania, n Lszlo Ksa (ed.), A Cultural
History of Hungary. From the Beginings to the Eighteenth Century, Budapest, 1999, p. 255; History of
Transylvania, I, p. 740.
35
Acte i scrisori, II, no. 64, p. 70-71.
36
Costin Fenean, Doi cronicari ardeleni din secolul al XVII-lea, Timioara, 2001, p. 36.

98

FLORIN ARDELEAN

n secuime i ali 3.000 n mprejurimile cetii Oradea. Aceast oaste era meninut
pentru a face fa unui eventual atac din partea Habsburgilor, n contextul n care
Maximilian era rivalul lui Bthory la tronul Poloniei. Iar micrile de trupe desfurate
de Habsburgi la frontier i-au determinat pe ardeleni s ntreasc efectivele otirii ce
apra grania de vest. Prin urmare, Cristofor Hagymsi a prsit tabra din Cluj nsoit
de 600 de clrei i 100 de darabani pentru a ntri efectivele aflate n mprejurimile
cetii Oradea. n sprijinul cauzei transilvnene s-au mobilizat i forele paalcului din
Buda, care au luat o poziie amenintoare fa de posesiunile Habsburgilor din vecintate, n timp ce paa de la Timioara i begii de Lipova i Cenad s-au ndreptat cu
otile lor spre Gyula. Scaunul voievodal a fost ocupat de Cristofor cu acceptul strilor,
ns regele polon pstra n continuare titulatura princiar i o pondere nsemnat n
conducerea afacerilor interne i externe ale Transilvaniei37.
Precauiile militare ale transilvnenilor i-au determinat pe Habsburgi s renune la
orice tentative de a mpiedica urcarea lui Bthory pe tronul Poloniei. Cu toate acestea,
au existat unele tulburri n partea de nord a Transilvaniei, cauzate, se pare, de nite
afaceri personale ale comitelui de Maramure, Gaspar Kornis. Spre sfritul lunii
martie, oamenii cpitanului de Caovia, Ioan Rueber, i-au fcut simit prezena n
prile maramureene, pustiind localitatea Kirvat. Prima reacie a transilvnenilor a fost
de a recurge la mijloace diplomatice, pentru a aplana acest potenial conflict de frontier. Astfel, Cristofor Kereszturi, comitele cmrii de sare din Turda, a fost trimis la
cpitanul Stmarului, Teuffenbach, pentru a cere explicaii n privina acestei agresiuni.
Teuffenbach a dat ns un rspuns linititor transilvnenilor, afirmnd c pustiirea
satului maramureean era o reacie legitim la o incursiune similar, realizat de
oamenii cpitanului Kornis n prile stpnite de Habsburgi i c Majestatea Sa
imperial nu avea nici o intenie de a porni rzboi mpotriva Transilvaniei38. ntr-adevr,
la nceputul anului 1576, comitele maramureean Gaspar Kornis venise cu o ceat
narmat n comitatul Ugocsea (aflat sub stpnire imperial), provocnd distrugeri n
cteva aezri aflate sub jurisdicia acestui comitat. Intervenia nobilului ardelean era
ns justificat de dorina de a intra n stpnirea unor posesiuni de aici, care i reveneau
n mod legitim, graie cstoriei sale cu Elisabeta Tholdy39.
n perioada n care Maximilian II a ocupat tronul imperial, frontiera transilvanohabsburgic a nregistrat mari fluctuaii. Principatul autonom al Transilvaniei se gsea
n primele decenii de existen i parcurgea nc un proces de formare instituional i
delimitare teritorial. Profitnd de conflictele militare turco-habsburgice, conductorii
Transilvaniei (Ioan Sigismund Zpolya i mai apoi tefan Bthory) au ncercat s i
extind stpnirea efectiv asupra unor teritorii ct mai ntinse din fostul regat al
Ungariei, n virtutea preteniei de motenitori ai coroanei Sfntului tefan. Frontiera de
vest a principatului a fost un spaiu dominat de confruntri militare aproape permanente,
fie c era vorba de marile campanii organizate de autoritile centrale ale celor dou
state, fie de disputele minore dintre nobilii din regiune.

37

MCRT, III, p. 4-5.


Ibidem, p. 6.
39
A. Veress (ed.), Bthory Istvn erdlyi fejedelem s lengyel kirly levelezse, II, 1576-1586, Kolozsvr,
1944, no. 459, p. 19-20.
38

FRONTIERA APUSEAN A PRINCIPATULUI TRANSILVAN

99

THE WESTERN BORDER OF THE TRANSYLVANIAN PRINCIPALITY


AS A CONFLICT AREA IN THE 1570s
(Summary)
Keywords: Maximilian II of Habsburg, Szapolyai Family, Stephen Bthory, Transylvania,
Border
At the beginning of the 1570s the Habsburg monarchy seemed to have finally reached the
eastern point where control over the divided and young Transylvanian principality was actually
possible, after the failure of the previous (more notable) attempts in the late 1520s or 1550s.
Transylvanian authorities were however able to counteract, making the most (like their predecessors) from the Habsburg-Ottoman conflicts. This eastern joint-course of action and reaction
turned the western border area of the principality into a zone of almost permanent, major and minor,
military conflicts.

CONSTANTIN ARDELEANU*

A BRITISH MILITARY MISSION TO THE NEAR EAST, RUSSIA AND


THE DANUBIAN PRINCIPALITIES (1835-1836)
In the mid-1830s, the international scene was dominated by a new phase in the
evolution of the Eastern Question, following the rapid succession of conflicts and
diplomatic solutions the Russo-Turkish war and the Peace of Adrianople (1828-29),
the Egyptian crisis and the Peace of Kutiah (1832-33), the Treaty of Unkiar-Iskelessi
and the Convention of Mnchengratz that greatly increased Russias position in the
Near East. The cold war or rather armed peace that ensued in the British-Russian
relations is perhaps one of the most instructive periods in the making of 19th century
diplomacy and public opinion. The development of the rivalry, already alimented by
Tsar Nicholas autocratic and anti-liberal attitude in Belgium or Poland, which placed
his country in opposition to the principles of liberty, humanity, and progress1, seemed
duly confirmed by Russias designs at the Straits and further East, towards Persia and
India. British Russophobia matured in the summer of 1833, both in the highest political
circles and among the larger public, influenced by the campaigns waged in the insular
press by converted Turcophiles and professed Russophobes2. Britains vital interest,
political and commercial, in the survival of Turkey and the increasing Russian pressure
towards the Straits shaped Britains policy in the Near East, aiming to check the
extension of the Russian control in the Black Sea area.
In the following years, the complicated Near Eastern chess game was played on a
board stretching across the Sea of Marmora, with the Russian fleet anchored in the
Black Sea and the British navy ready for action in the Eastern Mediterranean as the
direct opponents, and with France and Austria as impatient kibitzers. Britains reasoned
moves greatly depended on the safe and quick access to reliable information from those
districts, so that special investigators were sent out from time to time to supplement the
regular official sources of information, that is, the reports of the ambassadors at
Constantinople and Petrograd and of the consuls of the Levant and southern Russia3. If
David Urquharts missions received due attention from historians, following the
*

Lecturer, Dunrea de Jos University of Galai, constantin.ardeleanu@ugal.ro


Oscar J. Hammen, Free Europe versus Russia, 1830-1854, in American Slavic and East European
Review, XI, 1, February 1952, p. 28.
2
See the classical work of J. H. Gleason, The Genesis of Russophobia in Great Britain 1815-1841,
Cambridge, Mass., 1950.
3
Vernon John Puryear, International Economics and Diplomacy in the Near East. A study of British
Commercial Policy in the Levant, 1834-1853, with a foreword by Robert J. Kerner, 2nd edition, [Hamden,
Conn.], 1969, p. 23.
1

Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol, t. XLVIII, 2011, p. 101116

102

CONSTANTIN ARDELEANU

diplomatic and press scandals in which the Scottish publicist was involved4, other
enquiry missions to the Black Sea area are less known, being referred to either for their
value as travel literature, or mentioned tangentially into a much larger context. Such
was the case of Lieutenant-Colonel A. E. Macintosh, who visited Sevastopol at the end
of 1834, of navy officer Adolphus Slade, who travelled extensively and reported on the
state of the Russian navy in the Black Sea after his inspection in July-August 18355, or
of James Hudson, special investigator in Circassia at the end of 1835, to name only
those explorers who examined the Russian Pontic ports before the war scare of 18366.
These were the circumstances in which, after almost a year of blockage in the
mutual Anglo-Russian diplomatic representations, John George Lambdon, 1st Earl of
Durham, was appointed British ambassador to St. Petersburg. The experienced diplomat
did not hasten directly to his office, but followed a lengthier route, via Athens,
Constantinople, Odessa, Kiew, Moscow, a veritable tour de force meant to clearly point
out the new direction and dimension of British Eastern policy7. In the same time,
following the considerable jealousy arisen in Britain as to supposed designs of
Russia against the Porte, and rumours having reached the Government of preparations
for war in the neighbourhood of the Black Sea, Durhams voyage was an excellent
opportunity to assess the veracity of these reports by sending a naval and a military
officer to personally ascertain whether unusual preparations were perceivable in
fortresses, military stations, ports, and arsenals8. The mission was official and overt,
and the consent of Tsar Nicholas was obtained on a basis of reciprocity, as the British
Government had recently permitted the complete inspection of all British naval
establishments and arsenals by a captain of the Russian navy9.
The officers chosen for this tour were Lieutenant-Colonel William Lennox
Lascelles Fitzgerald de Ros and Captain Charles Ramsay Drinkwater Bethune. Born on
1 September 1797, at Thames Ditton, Surrey, de Ros had completed his education at
Westminster School and Christ Church, Oxford, and then embarked upon a military
career, joining the Life Guards in March 1819. Following a remarkable cursus
honorum, de Ros was promoted to the rank of Lieutenant-Colonel in September 183110.
4
Cf. G. H. Bolsover, Lord Ponsonby and the Eastern Question (1833-1839), in SEER, XIII, 1934-1935,
pp. 98-118; Idem, David Urquhart and the Eastern Question, 1833-37. A Study in Publicity and Diplomacy,
in Journal of Modern History, VIII, 1936, pp. 444-467; Charles K. Webster, Urquhart, Ponsonby and
Palmerston, in English Historical Review, LXII, 1947, pp. 327-351; Margaret Lamb, The Making of a
Russophobe: David Urquhart: The Formative Years, 1825-1835, in The International History Review, III,
1981, pp. 330-357.
5
Adolphus Slade, Turkey, Greece and Malta, vol. II, London, 1837, pp. 316-357.
6
V. J. Puryear, International Economics, p. 30.
7
Leonard Cooper, Radical Jack: The Life of John George Lambton, First Earl of Durham, Viscount
Lambton, and Baron Durham, London, 1959, p. 202.
8
William Lennox Lascelles Fitzgerald de Ros, Journal of a Tour in the Principalities, Crimea, and
countries adjacent to the Black Sea in the years 1835-36, London, 1855, p. III; in the phrasing of Lady de Ros, her
husbands mission was to accompany Lord Durhams embassy to the Black Sea, in order to observe the
warlike preparations which the Russian Government was said to be making Blanche Arthur Georgina Swinton, A
sketch of the life of Georgiana, Lady de Ros: with some reminiscences of her family and friends, including the
Duke of Wellington, London, 1893, p. 26.
9
De Ros, op. cit., p. III. The open character also visible in the press Lord Durham was accompanied
by some English officers, who intend to view the Russian military and naval establishment at Odessa, and
other parts of the Black Sea, and then go to Kiew, where the Emperor Nicholas will review a corp of troops,
on his return from Toplitz The Times, 15 October 1835, 002 F.
10
Biographical details at http://www.thepeerage.com/p5831.htm#i58305; other references in the
introduction to the family papers, De Ros papers, preserved at the Public Record Office of Northern Ireland
http://www.proni.gov.uk/introduction__de_ros_papers_d638.pdf (accessed 10 August 2011).

A BRITISH MILITARY MISSION

103

Captain Drinkwater (born on 27 December 1802) entered the Royal Navy at the age of 13,
serving the Admiralty on different ships in Europe and the Americas. He was promoted
Lieutenant in 1822, Captain in 1828, and in 1829 served as Acting-Captain on the
Magnificent receiving-ship in Jamaica11.
The instructions were sent on 25 July 1835, when Lord Palmerston, the Foreign
Secretary, directed Captain Drinkwater to head to the Near East on board Pluto, the
steamer bound to Constantinople and carrying His Majestys Ambassador Extraordinary
to the Shah of Persia, Henry Ellis, and his staff12. In the Turkish capital, Drinkwater was
to be attached to Earl of Durhams embassy and report upon the state of the Naval
Establishments of Russia on the Black Sea13. In the same time, de Ros was ordered to
embark on the frigate Barham, in the suite of Lord Durham14. Their appointment was
made at very short notice, only two days prior to departure, so the officers were to
receive further instructions as to their itinerary from Durham, after the necessary
conferences with John Ponsonby, the British Ambassador at Constantinople.
Starting from the regular journal of so interesting a voyage and journey kept by
Lieutenant-Colonel de Ros, published in 1855, due to the interest revived as to those
countries by the Crimean War, this paper aims to offer a larger perspective on the
officers enquiry mission, by referring to the official reports sent to the Foreign Office.
Interesting and important in themselves, the expert accounts on the military and naval
strength of Russia in the provinces bordering the Black Sea were sent home in the very
period when the relations between Britain and Russia were strained to the maximum
and Palmerston was caught between Ponsonbys alarming despatches and Durhams
tranquillising assurances. The notes written during a mission which lacked neither
entertainment and amusement, nor difficulty and danger do not confine to the arid and
monotonous tone which military reports often have, as they also contain references to
the political, economic or social realities from the districts visited.
*
*
*
1. The Eastern Mediterranean, Greece and Turkey
Lieutenant-Colonel de Ros left Southampton on 27 July on board H.M.S.
Barham, with a party consisting of Lord Durham and his secretaries, Arthur Kinnaird
and Edward Ellice. With good wind and without much delay, they reached the
Mediterranean a week later, but anchored at Valleta, in Malta, only on 17 August15.
After visiting the usual sites and attending a dinner in Durhams honour, the team left
the island two days later, heading to Athens. The Greek stopover lasted for four days, a
period devoted equally to sightseeing and to getting accustomed to the local political
and military realities. On 25 August, the party landed at the celebrated Piraeus, whence
11

William OByrne, A Naval Biographical Dictionary: comprising the life and services of every living
officer in Her Majestys Navy, from the rank of Admiral to that of Lieutenant, inclusive, London, 1849, p. 77;
his papers are preserved at the National Maritime Museum http://www.aim25.ac.uk/cgi-bin/vcdf
/detail?coll_id=18204&inst_id=126&nv1=browse&nv2=sub (accessed 10 August 2011).
12
Cf. David James, Francis Hopkins, An Irish visitor to the court of the Shah of Persia in 1835.
Extract from the unpublished diary of Sir Francis Hopkins of Athboy, in Studies: An Irish Quarterly
Review, 60, 238, Summer 1971, p. 139.
13
London, The National Archives, Foreign Office, FO 65/219, Palmerston to Captain Drinkwater, 25 July
1835, Draft.
14
Ibidem, FO 65/219, Palmerston to Lt.-Colonel de Ros, 25 July 1835, Draft.
15
Details in de Ros, op. cit., pp. 3-13.

104

CONSTANTIN ARDELEANU

Sir Edmund Lyons, the British Ambassador, took them to the capital along a road ankledeep in dust, the grandeur of the ancient relics contrasting visibly to the ruinous and
wretched aspect of the modern city16.
For Durham, the stops in Malta and Greece were significant opportunities to get
him acquainted with the local feelings on the Eastern Question, especially as Rear
Admiral Sir Thomas Briggs, superintendent of Malta dockyard, and Sir Edmund were in
permanent communication with Ponsonby in Constantinople. De Ros took advantage of
the occasion to observe and discuss the state of the Greek army, among his interlocutors
being General Church and the British consul at Athens, Griffith. At the royal palace,
where Durham was received several times, and at the reception organized by the Greek
Chancellor, Count Armansperg, de Ros conversed to several Greek and Bavarian
ministers or officers and the diplomatic corps. On the basis of this information and from
his personal investigations, the officer drew his first report, Note upon the Greek
army, referring to the general state of a military force caught between the national
Greek tradition and the modernisation imposed by King Othons Bavarian instructors.
The military force of the Kingdom of Greece consists principally of Bavarians,
specially levied for serving in Greece; the officers, induced to join the new army by the
easy promotion to higher grades, appeared as deficient in system & activity, as they are
inexperienced. The material conditions and the training of the troops were much
wanting, with the battalions encamped on the burning sandy plain outside Athens in
small & overcrowded tents, without the most common precautions or superintendence,
for the health of the men, or order & discipline of the camp. Those quartered in the town
are equally neglected by their officer, & the hospital is dirty & irregularly conducted.
De Ros also insisted on the conflicts between the Greeks and the Bavarians, the two
nations being at first mixed in the ranks of the cavalry, but lately it was found
necessary to form the Greeks in separate squadrons []. The promotion of officers is
nominally by seniority & without distinction of Greek and Bavarians, but these
regulations are broken whenever it is convenient & indeed they scarcely disguise it17.
H.M.S. Barham left the Greek capital in the evening of 28 August, heading to
the plague-stricken Constantinople. Approaching the Turkish capital, LieutenantColonel de Ros had the opportunity to talk to Adolphus Slade, who, on board The
Columbine, was returning from a visit to Russia and Turkey. With poor wind, the ship
only reached Constantinople on 3 September, the picturesque capital making an
excellent impression on the visitors18. The group took quarters at Therapia, Lord
Ponsonbys residence, twelve miles beyond Constantinople, on the European shore. The
political importance of the visit was great, the objective of Durhams circuitous route
being clearly stated in a subsequent letter: It gave me the opportunity of becoming
personally acquainted with the state of affairs in Greece and Turkey, and of being able
subsequently to judge of the correctness of the representations made to me. I knew that
at St. Petersburg I should derive great advantage from the possession of this knowledge,
and, besides, I wished to re-establish our influence at Constantinople, which had been
suffered to lapse into discreditable abeyance19. So Durham was occupied in long
16
De Ros impressions Ibidem, pp. 20-30; Durhams in Stuart Johnson Reid, Life and Letters of the
first Earl of Durham, vol. II, London, 1906, pp. 9-11; see also L. Cooper, op. cit., p. 203.
17
FO 65/219, Note upon the Greek Army (August 1835) enclosure in de Ros despatch to
Palmerston, Constantinople, September 1835.
18
De Ros, op. cit., pp. 30-37; S. J. Reid, op. cit., II, pp. 11-12.
19
Ibidem, p. 16.

A BRITISH MILITARY MISSION

105

conversations with Ponsonby and in different official ceremonies organised by the


Turkish authorities or by the British and foreign diplomatic corps accredited in
Constantinople. The city and its surroundings also received due attention, including,
after a reported decline of the plague, a visit to the dismal and dark bazaars, amid the
indescribable narrowness, filth, and badness of the pavement of the so-called streets of
Constantinople20.
As in Athens, de Ros was extremely interested to notice the state of the Turkish
army and navy, for which he had plenty of occasions, such as visits to the capitanpashas ship or to the Turkish camp. A longer inspection took place on 12 September,
with a visit to the Admiralty and the review of several ships, after which the British
team examined the military school, organised on Bells system, and all the boys mixed
without respect to rank. At the barracks in Scutari, a noble and convenient building,
with galleries along the whole range for exercise of the troops in bad weather, the
officer watched closely the manoeuvres of the regiments of infantry, cavalry and
artillery, all drilled on the French system21.
His concluding Note on the present condition of the Turkish army is rather
positive, with solid references to the organisation of the Turkish army on European
principles, visible both in dress and in discipline. The Instruction is carried on upon the
French system & almost entirely under the superintendence of retired officers of
Napoleons armies. These persons have however no positive rank in the Turkish service,
being only recognized as Instructors but their pay is pretty good & they are in general
satisfied with their treatment & condition. The inferior officers & the soldiers of the
Turkish army are surprisingly diligent & attentive to their instruction, which is carried
on in a mild explanatory manner, nor indeed is there need of harshness, for the recruits
are usually quiet, orderly peasants so willing to acquire their duty, that it is very
common to see them practising their firelock exercises when standing sentry. Judging
from his inspections, de Ros considered that the Sultan is well aware that it must be his
main object, however occupied with more distant & speculative improvements, to bring
forward without loss of time an effective force of well disciplined Infantry, & in this he
is to a certain degree already succeeding. With several drawbacks in the correspondence between the French system and the Turkish character, there were still many
corrections to be done for the modernisation of the army. Although the infantry and
cavalry were visibly improved, the corps of artillery was thought be have the best
soldiers in the Turkish army, as they proved by their courage & fidelity at the
destruction of the Janissaries22.
The officer drew another valuable report, The Defences of the Dardanelles &
Bosphorus, based on the observations of an experienced officer of engineers upon the
Batteries & Defences of the Dardanelles, providing data on the condition of the works
and their efficiency. The passage of the Dardanelles could be forced from the Westward
in normal condition, as the batteries are easily assailable by means of Detachments
landed at a convenient distance under cover of the Guns of an invading fleet. It was a
completely different situation if the Turks concentrated superior forces at the
Dardanelles, though they had no political interest in rendering the Sea of Marmora
inaccessible from the Westward, in case of Constantinople being occupied by an
20

De Ros, op. cit., pp. 46-47.


Ibidem, pp. 55-59.
22
FO 65/219, Remarks upon the Turkish Army (September 1835) enclosure in de Ros despatch to
Palmerston, Odessa, 2 October 1835.
21

106

CONSTANTIN ARDELEANU

enemy coming from the Black Sea, viz. Russia. Every improvement therefore in the
Defences at the entrance would immediately be turned to the disadvantage of the Turks,
while the Defences are already quite sufficient protection to them against any ordinary
invasion. As for protection against attacks coming from the East, he considered that a
few more improvements could render the Bosphorus absolutely impassable, a fact
which would create a feeling of security highly conducive to the independence of the
Porte. But, nonetheless, Constantinople was exposed to a descent upon the coast, a
little northward of the Black Sea entrance of the Bosphorus, which could be resisted by
field enhancements along the European side of the strait behind Therapia and
Buyukder23.
As for Captain Drinkwater, after stops at Gibraltar and Malta, the steamer Pluto
arrived in Constantinople on 23 August. Following the completion of Ellis schedule of
official visits and sightseeing24, the ship left for Trebizond on 1 September. The guns
were removed before the ship left England, except two swivels for saluting and it
carried an admiralty yacht flag (invented, I believe, for the occasion), lest the British
ensign should be refused admittance into the Russian Lake25. Drinkwater also made
this voyage and, once returned to the Turkish capital, joined Lord Durhams suite. In
preparation to their mission to southern Russia, the two officers received an outline of
Lord Durhams views as to the places to visit. He considers it advisable we should go
to the coast of Abassia, at the eastern end of the Black Sea, and he also wishes us to
look at Anapa. They also conversed with Colonel Macintosh, who provided personal
information on Russia, whereas Count Boutenief, the Russian Ambassador to the Porte,
assured them that the Tsar wanted the British officers to attend him, in October, at the
reviews of the Russian troops26.
2. Southern Russia
The party resumed the journey on 15 September, in the Pluto steamer, the Black
Sea receiving them with an equinoctial gale that sent almost all of us dreadfully sick to
our berths27. Due to the presence of the plague in Constantinople, Durham and his
company were confined for a fortnight in the Lazaretto of Odessa, where comfortable
clean apartments, neatly furnished, were provided, with a sort of garden and walk in
front looking over the sea, from a broken cliff28. The intricate quarantine procedures
condemned the guests to a rigid programme, with the privilege of being allowed to row
about the harbour in a boat or to walk, assisted by a Gardien, into the country. Durham
received several visits, including those of Count Mikhail Semyonovich Vorontsov,
Governor-General of Southern Russia, and Admiral Mikhail Petrovich Lazarev,
Commander of the Black Sea fleet29.
After their release from quarantine, on 3 October, the guests were excellently
received in Odessa, and the next week was spent in official ceremonies, social
23
FO 65/227, The Defences of the Dardanelles & Bosphorus (September 1835) enclosure in de
Ros despatch to Palmerston, London, 27 February 1836.
24
Details in Lieut.-Colonel [Charles] Stuart, Journal of a residence in Northern Persia and the
Adjacent provinces of Turkey, London, 1854, pp. 62-63.
25
D. James, op. cit., p. 141.
26
De Ros, op. cit., pp. 48-53.
27
Ibidem, p. 61; S. J. Reid, op. cit., II, p. 13.
28
De Ros, op. cit., pp. 61-62.
29
Ibidem, pp. 61-68; S. J. Reid, op. cit., II, p. 13.

A BRITISH MILITARY MISSION

107

entertainments and visits to the country-side or the city, with its streets constantly alive
with droschkys, carriages, and foot passengers30. De Ros and Drinkwater made all
necessary purchases for their mission, so that, on 11 October, they started, together with
Lord Durham, to Kiew, via Nikolayev. The road proved extremely tiresome, a mere
track over the dusty steppe, soon turned into an ocean of mud, preparing them for the
adventures of travelling in Eastern Europe. Admiral Lazarev guided them through the
port and dockyard of Nikolayev, allowing Drinkwater to report on their state. Residence
of the Commander in Chief of the Black Sea fleet, the place depended entirely on the
naval establishment, its population consisting chiefly of employees and boatmen. A line
of telegraph, not yet functional, connected it with Sevastopol, the direct distance being
about 180 miles. The arsenal extended about one mile along the left bank of the river
Ingoul, and several improvements were in progress both in the buildings and in their
arrangement. Owing to the distance from the sea and the intricacy and small depth of
water in the channel (18 feet), Nikolayev was not fit as a major port for the Russian
fleet. But it was their principal building establishment, three line of battle ships being
under construction. The establishments at Nicolaew connected with the Navy are a
pilot school, consisting of 150 boys, a school of artillery and a hydrographical Depot.
The boys of the Pilot School receive a nautical education and are pushed far in
mathematics. The model of a ship is constructed within the building, on which it is
endeavoured to teach them the practical part of their profession as far as rigging is
concerned. Fifteen go out yearly who are introduced into the service performing a
similar duty to that of master. An establishment for the instruction of young men in
different trades and manufactures is on the point of being formed on a plan similar to
that at Petersburgh31.
The journey to Kiew, via Elisavetgrad (now Kirovohrad), Mirgorod (Myrhorod)
and Bielaya-Tserkow (Bila Tserkva), was extremely trying, but instructive for
understanding the state of the land troops and the military colonies in Southern Russia.
De Ros devoted one of his reports to the Cavalry Colonies in the South of Russia, also
included in his published travelogue. In these colonies, the soldier actually serving has
no concern with the agriculture of the colony, but is simply quartered upon the
peasantry. They were established in the large districts with a considerable agricultural
population, the troops being quartered in different villages, in the proportion of one
soldier and horse upon every three ploughs, the personal property being estimated by
the number of ploughs or pairs of oxen a man employed upon his land. The peasantry
of the colonies are exempt from every taxation, and their eldest sons are free from
military conscription, but their younger sons are liable, not to general service, but to
whatever extent of conscription is requisite for keeping up to its establishment the
regiment of their own district. There were also established squadron (village) and regimental (district) schools, allowing children to receive a satisfactory education, whereas
administrative and judicial proceedings were reserved to a committee of officers and
elders of the peasantry, the judicial court of a village of one squadron consisting of
three of these military administrators, three peasants chosen from among themselves,
and the priest. Each regiment had a stud and provisions of corn and forage for two
years, so that the cavalry colonies have proved a successful measure. The troops are in
very fine order, the horses large, strong, and active, and their equipment, rather
30

De Ros, op. cit., p. 70.


FO 65/227, Note on the Port of Nicolaew (September 1835 the date is evidently mistaken)
enclosure in Drinkwaters despatch to Palmerston, Vienna, 13 January 1836.
31

108

CONSTANTIN ARDELEANU

serviceable than showy, is of a capital description. There mustered at each colony about
nine thousand effectives, in all twenty-seven thousand heavy cavalry, a prodigious
force. The points of assembly for the three colonies were as follows: I. Bielaya-Tserkow,
about fifty English miles south of Kiew; 2. Petricowka or Novipraga, about forty miles
east of Elizabethgrad; 3. Tschigouriew, near Kharcow32.
In Kiew, where Lord Durham and his companions remained for a week, waiting
for Tsar Nicholas arrival, the party had the usual schedule of official meetings and
enjoyments of tea-parties, balls and theatres, varied with visits to the city and its
surroundings. Few sights impressed the visitors, among them the churches, which,
though not large, have splendid gilding and paintings in the interiors, especially on the
large screens which face the entrance of the Greek churches33. As for its military
significance, Lieutenant-Colonel de Ros reported on the arsenal, laid out in long
galleries, in which the arms are arranged with great order and convenience. It contains
fifty thousand muskets and twenty thousand sabres and lances; also field-battery and
horse-artillery guns, to the amount of three hundred and twenty pieces. There is likewise
a battering train, but it is small, and by no means in as good order as the others. New
fortifications of large extent were in progress, the plan being to strengthen the old
fortress round the south by advanced works, and, commencing from the fortress, to
carry a permanent line round the upper town, and so return to the river about a mile to
the northward. The portion of the fortification most complete is a huge battery, four
hundred paces in length, which, beginning at the glacis of the fortress, terminates in a
two-story Martello tower, about eighty feet in diameter. The probable object of
fortifying this inland city is to establish a good place of assembly for troops and
reserves, in event of any disturbance among the military colonies, or from the side of
Gallicia34.
The Emperor arrived on 22 October and met the British delegation, the following
day, with a most gracious reception35. De Ros and Drinkwater were invited to return
to Petersburg with him, after accompanying the Tsar round his inspections in the South,
a proposal which they had to decline. So, on 24 October the officers followed the
Emperor in his southward inspection, whereas Lord Durham started his long journey to
Petersburg, via Moscow. At Bila Tserkva, after attending the Sunday mass, they
witnessed the Emperor meeting a corps of veterans, who received him with an
enthusiasm not to be mistaken. The moment the parade was over, he called them round
him, having dismissed his staff, and spoke to them individually for some minutes,
noticing many by name marks of condescension which they received with shouts of
delight, rushing round him, kissing his hand, and touching his shoulders, but all with the
greatest respect36. The grand manoeuvre of the army, a magnificent spectacle, took
place on 26 October. The entire troops forty thousand infantry, ten thousand cavalry,
and one hundred and thirty guns were commanded by the Tsar himself. As for the
cavalry, the troops paraded at the military colony of Petricowka or Novipraga: sixty-four
32

Ibidem, Cavalry Colonies in the South of Russia (October 1835); De Ros, op. cit., pp. 97-100.
Ibidem, p. 86.
34
FO 65/227, Kiew & its communication with the Sea Port (October 1835) enclosure in de Ros
despatch to Palmerston, Lemberg, 3 January 1836; De Ros, op. cit., pp. 83-86.
35
I had the honour of an audience at three o'clock, which lasted until four. I was received by his Majesty
in a manner so cordial and friendly that I feel convinced that he still entertains those gracious feelings, the prevalence of which during my former Embassy was of such material advantage to me (S. J. Reid, op. cit., II, p. 14).
36
De Ros, op. cit., pp. 92-93.
33

A BRITISH MILITARY MISSION

109

squadrons (about nine thousand horses) and thirty-two pieces of cannon, mostly twelvepounders; the heavy cavalry were the finest troops I ever beheld. A third inspection
included the review of forty-two squadrons and thirty-two guns, followed by a review
of the boys of the colony, in number six hundred, with a colonel of twelve years old, a
ride of cadets and, lastly, a parade of five hundred ploughs and oxen belonging to the
colony37.
On 29 October, de Ros and Drinkwater took leave of the Emperor in a private
audience, when his Majesty was full of kindness and again invited us to Petersburg38,
and then started to Nikolayev and further on, to Sevastopol. Drinkwaters Note on the
Port of Kherson, where they reached on 1 November, mentions the state of the local
naval establishment, removed to Nicolaew on account of the small depth of water at
the mouth of the Dnieper (7 feet). It has in consequence much declined. As however it is
well situated with respect to the timber trade, which is increasing on the Dnieper, as the
forests are cut away to the north, and as it is proposed to deepen the embouchure and
also render the cataracts of the Dnieper navigable, it may again rank as a flourishing
town. The local naval school, though small, enjoyed an education of a superior
description, the course being completed in six years, followed by six more years of
service at sea39.
After a stop at Simpheropol, the capital of the Crimea, where they were quartered
in the ancient palace of the Tartar khans at Bakhchisarai, the officers resumed their
voyage to Sevastopol, whence the Pluto was to take them further East, to the
Circassian coast. Their destination was the port of Anapa, a gloomy, desolate-looking
place, like a fortified barrack-yard, with extensive entrenchments, a great many guns,
and a number of stacks of hay and grain, but not a vessel in the roadstead, nor any sign
of trade or commerce, nor, indeed, anything of a port or harbour40. In his report, de Ros
does not seem to have been impressed with the strength of the fortress: it was of
Turkish construction originally, & the Russians appear to have considered it sufficient
for their purposes, without re-modelling it upon any more scientific system. The sea
wall is above half a mile long, & you can perceive from the sea that it embraces a good
deal of land up the slope of the hill, the whole interior being full of Barracks, Houses, &
Stacks of Corn & Forage, with some windmills, & one or two churches. It is in fact a
large fortified bank & military Shore for feeding & keeping up the numerous Posts
maintained by the Russians to check & control the Circassian Chiefs, who are generally
in a state of predatory warfare with them. There is an open Roadstead, but no Port. The
garrison of Anapa is usually from 4 to 5,000 men, but of them a considerable proportion
is ineffective during the sickly season41.
The same evening, 7 November, the vessel ran up the Straits of Yenicale and
anchored in the port of Kertsch, a place of some commerce, with many vessels in the
roads. After the official visits to the local authorities and the usual sightseeing, the
37

Ibidem, pp. 94-96.


Ibidem, p. 96.
39
FO 65/227, Note on the Port of Kherson (October 1835 also mistakenly dated) enclosure in
Drinkwaters despatch to Palmerston, Vienna, 13 January 1836.
40
De Ros, op. cit., p. 105.
41
FO 65/227, Anapa (November 1835) enclosure in de Ros despatch to Palmerston, Lemberg,
3 January 1836; they laid for some hours before the fortress of Anapa of which we had a good view from the
Sea but the Quarantine & other reasons rendered landing impossible nor indeed did it appear necessary for our
object FO 65/219, de Ros to Palmerston, Bucharest, 11 December 1835, private.
38

110

CONSTANTIN ARDELEANU

officers returned to Sevastopol, with a stop at Aloupka, at Count Vorontsovs house42.


For three days, 12-14 November, they inspected the harbour and the fortifications of
Sevastopol, accompanied by Admiral Lazarev43 or John Upton, the English civil
engineer who was supervising the works. Both officers presented, from a different
perspective, the military value of the port. If de Ros report, insisting on the land
fortification of Sevastopol (which is to embrace with a single line of entrenchment,
with redoubts at seven or eight of the most commanding angles, the great ridge of land
upon which Sebastopol is built, together with the adjacent harbour, barracks, and public
works!) is published in his travelogue44, Captain Drinkwaters Note on the Port of
Sevastopol deserves a closer presentation. The principal naval station of Russia in the
Black Sea, the port of Sevastopol consists of a large inlet running nearly East and
West, which I term the Road, and from which branch several smaller ones to the south.
The easternmost branch formed the Harbour, into which the ships were hauled for
repairs or were laid up for the winter, the depth of water allowing the largest ships to lie
close to the shore. Between the Harbour and Artillery Bay stood the town, on a rising
ground, and further on to the Westward was the Quarantine Harbour. The present naval
establishment is not at all commensurate with the goodness of the Ports, or the wants of
the fleet. The stone houses and workshops are situated on the south side of the harbour,
but are ill arranged and not in good repair. There is one building ship where a 44 guns
frigate is nearly completed. Large scale works were underway for the completion of
the Docks. It is proposed to construct at the head of Ship Bay (Baie de vaisseaux) one
Dock for a 120 gun ship, two for 84 and two for frigates. These will be connected with a
basin 30 feet above the level of the harbour, with which it will communicate by three
locks. As there is no tide in the Black Sea the water to supply the Docks will be brought
from a distance of 10 mile by an aqueduct and they will be emptied by sluices. This
work was planned by an English engineer, Mr. Upton, who has resided nine years in
Russia, and it is being carried on under his superintendence. His salary is 1,000 a year.
The aqueduct is already finished and the docks are commenced in a style superior to
anything yet seen in this part of the world. It being considered inconvenient, having the
Docks separate from the other establishments, the present Commander in chief Rear
admiral Lazarov, has planned a new arsenal which will be in connection with them. It
will when complete be a compact work, but the advantage can hardly compensate for
the enormous expense. The hill between Ship Bay and the Harbour is to be partly cut
down to a height of 8 feet, and on this platform the new arsenal will stand. It is
estimated that this work alone will employ 5000 men for 8 years. In England the same
number would do the work in half the time. On the hill above will stand barracks for the
seamen and behind them the hospital. This arrangement has the inconvenience of not
leaving room for extending the arsenal should it be thereafter required. Other
improvements included the construction of a granite quay for the whole harbour, as well
as a rope house and a watering place, supplied from the same aqueduct which fills the
Docks at present ships water from the small river at the head of the harbour which is
at an inconvenient distance. The expanses were estimated at 6,000,000 roubles
42

De Ros, op. cit., pp. 105-109.


In December 1835, Lazarev wrote about Captain Drinkworths visit; he had asked for plans of the
ship of the line Tri Sviatitelia-120 under construction; in return, Captain Drinkwater promised to send from
England plans of the Medea steamer John C. Daly, Russian Seapower and The Eastern Question, 1827-41,
Annapolis, 1991, p. 113.
44
De Ros, op. cit., pp. 111-114.
43

A BRITISH MILITARY MISSION

111

(260,000), but Drinkwater added that three times that sum will not cover it. Due to
its great importance as a military port, it was considered necessary to build new
defensive works, consisting of a chain of seven redoubts connected by a rampart and
ditch. The entrance of the port will be defended by batteries on both sides. On the
South a round Tower, with a battery facing obliquely to seaward commanded by the
western redoubt of the chain and being in connection with batteries overlooking the
quarantine harbour. On the north side a similar tower and battery. The works were not
completed, so that the number and position of the guns could not be indicated, but a
large number of men are employed in there during the summer months, and
arrangements will be made in the ensuing year 1836 to keep them working during the
winter. At present the Port of Sevastopol is closed against merchant ships except in case
of distress, but it is probable that this regulation may be soon altered45.
During their stay in Southern Russia, Drinkwater also drew up an extremely
interesting Note on the Black Sea fleet, with detailed quantitative and qualitative
remarks on the Russian naval force. If the precise number of ships was that mentioned
in an imperial decree dated January 1835, the value of the report lies in his expert
information on the quality of the vessels. Of the 120 guns ships, one is afloat and in
perfect repair, and one will be shortly commenced at Nicolaew. Of the 84 guns ships,
six are afloat all in pretty good repair; one will be launched in November and one more
probably in the spring of 1836. There are also afloat five line of battle ships of 80 and 74
guns which are old ships, hardly sea worthy. Of the 60 gun ships, seven are afloat, but
three or four of these require a good deal of repair. Of the 44 gun ships, one is building,
nearly complete, and four are afloat not one of which I imagine is fit for Service. Of the
small vessels it is difficult to get an exact account, but perhaps there may be ten or
twelve small craft fit for sea. I conclude therefore that in the Spring of 1836 Russia may
have an efficient force in the Black Sea of 10 sail of the line, 8 Frigates, 12 smaller
vessels. At present there are no armed steam vessels but perhaps six might be collected,
part government, and part from Odessa. The fleet was fitted according to the English
model, a system employed after the return to Russia of five young men who learnt in
England the practical side of the naval education. The party consisted of three
shipbuilders, one rigger and one sail maker; they were permitted to reside three years at
Portsmouth, where they appear to have well employed their time. There are also at
Nicolaew and Sevastopol several English workmen such as caulkers, sail makers &c.
Beyond these improvements, the quality of the ships was not great. Expected to last ten
years, they were reckoned old after seven, a fact related to the bad material, sufficient
care not being taken in felling the timber, and to the lack of docks, so that no repairs
can be executed under water. Thus, the Black Sea fleet consisted of 18 divisions, out of
a total of 45 divisions of the Russian Navy, with a total crew of 18,000 men. But it was
seldom the case, so that the present force was estimated at about ten or twelve thousand
men. In terms of quality of troops, the seamen were obtained from the same
conscription that supplied the army. They serve for 20 years, but if they remain after
that period receive double pay. It cost the government 300 roubles a year for food and
clothing and 20 roubles pay, the total, 320 roubles, being equivalent to about 13 sterling.
At the end of his report, Drinkwater concluded that, under the active superintendence of
Admiral Lazarev, partly brought up in the English service, the Black Sea fleet may be
45
FO 65/227, Note on the Port of Sevastopol (November 1835) enclosure in Drinkwaters
despatch to Palmerston, Vienna, 13 January 1836.

112

CONSTANTIN ARDELEANU

considered, as far as the material is concerned, in an efficient and improving state.


I must however remark that a portion of the activity displayed in the repairs and
alterations going forward is to be attributed to an expected visit of the Emperor in the
ensuing year (1836) who where ever he appears gives an extraordinary impetus to the
administration46.
At the end of about six weeks spent in Russia, with inspections in the most
important fortresses, military stations, ports and arsenals along the northern Black Sea
coast, the two officers could not notice any unusual military or naval preparations that
could endanger the British interests in the Near East. They both noticed the Russians
efforts to improve the instructions of the troops, the strength of the forts or the quality of
the military equipments, but there was nothing bizarre or exceedingly bellicose in the
attitude of the Russian commanding officers or of the Tsar himself. In fact, de Ros and
Drinkwater adopted the same tone that was to emanate from Durhams subsequent
dispatches during the war scare of 1836 Russias military and naval forces were
improving, with several enhancements following the English model, but there was no
immediate danger for Britains vitals in the area. Russia was to be closely examined, but
not feared to the extent referred to in the radical press.
3. The Danubian Principalities
After their inspection in Southern Russia, the two officers started for the Danube,
their aim being to visit Silistra, the last fort occupied by Russia after the war of 1828-29,
until the full payment of the indemnities stipulated by the peace of Adrianople. The
importance of the position was great, securing Russia a bridgehead in Turkey, and, as
the Western diplomatic circles suspected Russias intentions to permanently hold it47, de Ros
and Drinkwater wanted to assess it military value. Thus, in the afternoon of 15 November,
they headed for the Danube, on board the Pluto, with the intention of getting up the
river as far as Galatz (Galai), in Moldavia, and then proceed by land to Silistra48. The
vessel reached the Sulina mouth of the Danube too late to attempt entering the river, so
that it had to remain at sea and lay rolling all night in a terrible swell, which finished
the destruction of the Plutos small remnant of crockery49. As the weather remained
extremely bad, and the Pluto is a most uncomfortable, unsafe, crank, rolling steamer50,
commander Duffill decided to return to Odessa. Drinkwater thought necessary to write a
Note on the Danube, as the occupation of the river mouths by Russia, in 1829, not
only secured her control over the maritime navigation at the Lower Danube, but also
had a significant military value for facilitating Russias actions against European
Turkey. His report is extremely positive and did not confirm the reports, which were to
increase in number and passion in the following years, that Russia was using the
46

FO 65/227, Note on the Black Sea Fleet (October 1835) enclosure in Drinkwaters despatch to
Palmerston, Vienna, 13 January 1836; mentions of this report, with its importance for British interests, in C. W. Crawley,
Anglo-Russian Relations 1815-40, in Cambridge Historical Journal, 3, 1, 1929, p. 71 and C. J. Bartlett,
Great Britain and Sea Power, 1815-1853, Oxford, 1963, p. 105.
47
Chester William New, Lord Durham, a biography of John George Lambton, first Earl of Durham,
Oxford, 1929, p. 290.
48
A Romanian version of their journey through the Danubian Principalities in Constantin Ardeleanu,
Cltoria n Principatele Romne a lui William Lennox Lascelles Fitzgerald, Lord de Ros (1835), in Cellalt
autentic. Lumea romneasc n literatura de cltorie, edited by Irina Gavril, Bucureti, 2010, pp. 222-246.
49
De Ros, op. cit., p. 116.
50
FO 65/219, de Ros to Palmerston, Bucharest, 11 December 1835, private.

A BRITISH MILITARY MISSION

113

quarantine as a means to hinder Danube navigation: I can find no authority for the
report that Russia has any establishment in the Delta of the Danube, nor that toll is
extorted from vessels entering that River. Occasionally men are obtained to assists
vessels in going up, who are remunerated for their trouble, but this is quite optional. She
has a guard vessel in the Soulineh branch for the purpose of quarantine. This vessel is
removed about the month of November. Russian considers the quarantine on the left
bank of the Danube as under her superintendence, and has for that object an officer
residing at Bucharest. The efficiency has been exemplified by the total disappearance of
Plague from the Principalities51.
So the two officers started to Silistra on the lengthy land route, via Jassy (Iai) and
Bucharest (Bucureti), an extremely difficult voyage in that season of the year. They
started on 19 November, prepared for a bad road, but the reality was beyond all
expectations. With short days and bad weather (the cold was intense, and the wind like
a razor), their voyage continued by carriage or sledge, with horses or oxen, as the local
conditions and the weather permitted. The reached Kichenew (Chiinu), the capital of
Bessarabia, on 23 November, covering 110 mile in five days and nights labour and
fatigue. From Kichenew, an old Turkish town, a strange mixture of Asiatic countenances with Poles, Germans, Moldavians, and Jews, de Ros and Drinkwater headed to
Jassy, a large straggling town, composed partly of fine hotels, and partly of miserable
huts. After hiring Lombardi, a candle-snuffer at the local theatre, as a courier, to go
on ahead of us to Silistria and back, for travelling in this country without one is
impossible, the officers proceeded south, on 29 November, on even worse roads, with
exciting adventures when crossing half-thawed rivers with no bridges52. In the
Wallachian capital, Bucharest, a place comparable to Jassy, but far more busy, and
with beautiful shops, the British consul, Robert Gilmore Colquhoun, took them about
the town and helped them procure all necessary provisions for such a cold winter53.
The officers reached Silistra on 6 December and, provided with a letter from
Count Woronzow, were received by the Russian governor, Colonel Ollenitz, who
showed them the fortifications. The place is of an irregular half-circular form, the front
next the river being straight; there are four bastions along the shore, and six in the halfcircular sweep which embraces the town. There are no outworks, except a sort of lunette
on the eastern side; in fact, the so-called fortress is only a wall and ditch, and it is much
commanded by a hill on the south-west. The bastions are mostly very small, and so
crowded with guns of all sorts and calibre, that the serving them must be almost as
dangerous to the defenders as to the besiegers. There is a bomb-proof hospital, and a
magazine, in which is a vast store of powder, eighteen thousand pouds, the poud being
thirty-six pounds English. The barracks are ranges of wretched huts. The garrison,
including the Cossacks from the sanitary cordon against the plague, numbered almost
five thousand soldiers, but five thousand more were reported as stationed in Wallachia
and Moldavia. Moored opposite the walls are nine very large barges, with stage decks,
51

FO 65/227, Note on the Danube (November 1835) enclosure in Drinkwaters despatch to


Palmerston, Vienna, 13 January 1836.
52
Adventures also referred by de Ros wife, who mentioned that his return journey through Moldavia and
Wallachia, in deep snow in the middle of winter, was one of great difficulty and danger B. A. G. Swinton, op. cit.,
p. 26.
53
The odyssey along the route from Odessa to Bucharest in FO 65/219, de Ros to Palmerston,
Bucharest, 11 December 1835, private, and with more piquant details and value as travel literature in de Ros,
op. cit., pp. 117-133.

114

CONSTANTIN ARDELEANU

each able to carry a battalion, a squadron, or a field battery across the river, and more
are building, with the view of being able to transport a whole division at once across the
river, when required54.
At the end of their investigation, the officers set out on their return voyage in the
evening of 7 December, heading back to Bucharest, where Consul Cunningham
prepared them a dense schedule of receptions at the prince of Wallachia and the consuls,
visits to the theatre and the usual balls and dancing parties. Accompanied by Consul
Cunningham, the newly appointed British Consul General in the Danubian Principalities, the officers started for Jassy on 13 December, during a severe frost, in our
wagon on a sledge, with the wheels attached to it, ready for use55. In the Moldavian
capital, they paid their homage to prince Mihail Sturdza, being received with much
attention, and had the opportunity to converse, during a ball, with Hetman Theodore
Balsch, the Commander-in-chief of the Moldavian army56. Based on this information,
de Ros could add at the end of his report on Silistra and the Principalities about the
Russian contribution to the training of the new Moldavian army, as there were at Jassy
about a dozen Russian under-officers, employed in instructing the new corps of
Moldavian militia in their exercises57. Another interesting report concerned the secret
passage of small Russian detachments, but totalling as much as eight thousand men,
through the Principalities, who, by way of Silistra, could go further, to Serbia or to
Turkey58. Though both variants seemed improbable for such a large number, the report
showed once more the advantages of the position held by the Russians at Silistra and
their possibility of having military road open along the two Principalities.
4. Austria
De Ros and Drinkwater left Jassy on 21 December, accompanied, up to the
Austrian frontier, by the princes aide-de-camp, with the body of the carriage upon
skates, the wheels on one sledge, and the baggage on another. During a dreadful cold
(the beards of the Jews and the whiskers of the trabans became a mass of icicles), they
reached the border two days later, and after completing all formalities, entered
Austria59. The very first mile in this province (the Bucovina) presented a striking
contrast to what we have lately quitted. A fine, straight macadamized road led through a
wood, where we found at intervals small posts of infantry, for the protection of
travellers against the robbers who infest the frontier, as well as against the wolves60. In
Czernowitz, the provincial capital, a pretty little town, full of neat houses, and some
handsome hotels, Colonel Spanochty, the Commandant of the Austrian troops, helped
them make all the arrangements necessary for proceeding to Vienna. On 26 December,
they left for Lemberg, reached on 31 December, much tired after a journey of 170 miles,
in an intense cold. In his report on Austrian Poland, de Ros referred to the strange
54
FO 65/227, Silistria & the Principalities (December 1835) enclosure in de Ros despatch to
Palmerston, Lemberg, 3 January 1836; De Ros, op. cit., pp. 134-137.
55
Ibidem, p. 139; FO 78/265, f. 251-253, Cunningham to Palmerston, No. 16, Jassy, 26 December 1835.
56
De Ros, op. cit., pp. 141-142.
57
FO 65/227, Silistria & the Principalities (December 1835) enclosure in de Ros despatch to
Palmerston, Lemberg, 3 January 1836.
58
FO 65/227, Report on the secret passage of Russian Troops through the Principalities (December
1835) enclosure in de Ros despatch to Palmerston, London, 27 February 1836.
59
De Ros, op. cit., pp. 144-149.
60
Ibidem, pp. 149-150.

A BRITISH MILITARY MISSION

115

situation of Galicia, with an open and assailable frontier on the side of Russia, as there
are no fortresses or strong Towns for its protection, but where the Austrians
maintained an immense army (sixty thousand men) in a complete state of efficiency. In
fact, the links between the Austrian and Russian parts of Poland were so strong that
whatever movement takes place in the one, immediately affects the other, and the
correspondence between the principal Persons who are desirous of change, neither has
been, nor can be effectually checked, by either Russia or Austria. Thus, the Austrian
authorities were trying to conciliate the Galician subjects by improving the state of the
country, by building roads and encouraging commerce, doing a great deal towards
detaching the Peasantry from their blind and feudal devotion to their nobility, and
binding them to a government, which however arbitrary in its execution, has certainly
the ends of justice in view and seeks to preserve and maintain the right of private
property. Nevertheless, despite these efforts, the Polish subjects of Austria maintained
a visible separation in the relations with the military authorities, in clear contrast with
the evident overtures of conciliation which have never abated on the part of the Civil
Authorities towards the Polish subjects of Austria61.
In Lemberg, the Governor of the province, General Langenau, proved extremely
hospitable, entertaining them to different parties and helping them proceed in their
journey. In extreme weather conditions, travelling by sledges in a storm of snow and
sleet, going through snow-drifts, where our horses were up to their girths, they
officers passed through Teschen, Olmutz, Brnn, Polsnitz, Nicholsburg, and reached
Vienna on 11 January62. The end of de Ros journal deprives us of more information on
the two weeks spent in the Austrian capital, but the details of a conversation with Prince
Metternich, during a ball, on general European politics were report to the Foreign
Office. The Chancellor considered that, though great and powerful, the Russian forces
were not very mobile, and that he did not attach credit to the notion entertained in
England of aggressive intentions on the part of the Russians Turkey; intentions which if
really existing would be watched with peculiar jealously by Austria, who of all
European Powers was the most closely interested in sustaining the Turks Empire, &
took care never to be without the best information as to what was going on in those
parts, especially in the Principalities of Moldavia & Wallachia. As for the Russian
question, as discussed in England, he consider it to be rather the field of combat
between parties who were constantly seeking popular grounds for attacking each other,
than as a matter fairly considered & investigated upon its own merits, or with any
patriotic & public view of general advantage63.
5. Conclusions
The officers returned to Britain, via Cologne and Rotterdam, reaching London on
3 February 1836. Altogether, their journey lasted for about 190 days, during which they
travelled 4,000 miles by land and as much by sea and spent a grand total of 874.18.
The final phase of the visit to the Near East took place in the summer of 1836, when
Tsar Nicholas sent Lieutenant-Colonel de Ros a collection of arms, following the
61
FO 65/227, Austrian Poland (January 1836) enclosure in de Ros despatch to Palmerston,
London, 27 February 1836
62
De Ros, op. cit., pp. 155-157.
63
FO 65/227, Note of a Coronation with Prince Metternich at a Ball in Vienna (January 1836) enclosure
in de Ros despatch to Palmerston, London, 27 February 1836.

116

CONSTANTIN ARDELEANU

officers interest in the weapons of the Russian cavalry troops. The arms were sent to
the Ordinance Office, and de Ros requested them not for their value, but as the
memorial of a period of great interest to myself, & as a mark of kindness individually
shown to me by a remarkable Personage. But, nevertheless, the arms were considered
as a present from the Russian to the British Government, as it was forbidden to persons
in the British service to receive presents from foreign sovereigns64.
The two officers sent about ten reports with information relating to the state of the
Russian troops, plus details on the Greek, Turkish, Moldavian and Austrian forces.
Captain Drinkwaters valuable and accurate information on the Russian naval strength
could be judged as optimistic for Britains interest in the Near East, as he also
emphasised several structural deficiencies of the Russian army, such as poor dockyard
facilities or the rapid decay of the ships. Both officers referred to the costs of these
improvements, much bigger than in England, and to their slow progress. In fact, their
expert information was verified by the subsequent reports sent by Consul James
Yeames from Odessa or by Ambassador Durham from Petersburg. But by the time the
officers returned to London, British-Russian relations were more strained than when
they visited the Black Sea area, and, with the evolution of Near Eastern affairs and the
violent tone of the Russophobic press, there was little room for the moderation they
recommended.
A BRITISH MILITARY MISSION TO THE NEAR EAST,
RUSSIA AND THE DANUBIAN PRINCIPALITIES (1835-1836)
(Summary)
Keywords: military missions, Lieutenant-Colonel William Lennox Lascelles Fitzgerald de
Ros, Captain Charles Ramsay Drinkwater Bethune, Russian army, Russian fleet, Black Sea,
British Russophobia, Danubian Principalities, Tsar Nicholas.
In 1835, during a strained phase of Russian-British relations, when the western public was
flooded with rumours of Russias bellicose preparations, the Foreign Office was extremely eager
to have reliable information on the military situation of the Black Sea area. Thus, when the Earl of
Durham was appointed British ambassador to St. Petersburg, it was also decided to send to
Southern Russia two British officers to personally ascertain whether unusual preparations were
perceivable in fortresses, military stations, ports, and arsenals. The mission was official and
overt, and the consent of Tsar Nicholas was obtained on a basis of reciprocity. Thus, LieutenantColonel William Lennox Lascelles Fitzgerald de Ros and Captain Charles Ramsay Drinkwater
Bethune started, in July 1835, for the Crimea, via Constantinople, a mission which was to last for
more than half a year, period during which they travelled 4,000 miles by land and as much by sea.
Starting from de Ros journal, published in 1855, and their unpublished correspondence with the
Foreign Office, this paper offers a detailed prcis of their itinerary and mission, with details on
military aspects (the status of Greek, Turkish, Moldavian and Austrian armies), but also with
minute references to the political, economic or social realities from the districts visited.

64

FO 65/227, de Ros to Backhouse, London, 9 August 1836; Backhouse to de Ros, 16 August 1836.

MODERNITATEA

CRISTIAN PLOSCARU*

BOIERIMEA DIN MOLDOVA SUB OCUPAIE RUS (1807-1812).


REACII I INIIATIVE POLITICE
Primii ani ai secolului XIX aveau s fie marcai, n Principatele Romne, de
consecinele politice ale hatierifului din 1802, att n planul poziiei Principatelor n
cadrul chestiunii orientale, ct i al regimului intern de guvernare1. Prin intermediul
prevederilor acestuia, arul i asigura controlul asupra domnilor fanarioi, al cror destin
politic atrna tot mai mult de bunvoina ambasadorului rus de la Constantinopol2.
Titularii scaunelor princiare de la Iai i Bucureti au pendulat cu dificultate ntre tutela
ruseasc, preteniile financiare exorbitante ale Porii3 i exigenele politice impuse de
marile familii ale boierimii pmntene, a cror colaborare trebuia ctigat, cci
vremea fricii boierilor mari de domnul fanariot trecuse4. n acest context istoric,
presiunea exercitat de Rusia asupra factorilor interni de putere (domnul, boierii) s-a
manifestat, mai ales, pe calea promovrii unui proiect de reform administrativ i
juridic, experimentat n anii de ocupaie (1807-1812) i care trebuia transpus ntr-un
aezmnt regulamentar pentru Moldova i ara Romneasc. Acest proiect reflect
ct se poate de bine ceea ce se nelegea la Petersburg prin civilizare i o ordine
stabil a lucrurilor, ca alternativ la modelul revoluionar francez pentru teritoriile de la
frontierele apusene ale Imperiului Rus.
ncercnd s contracareze tentativele Franei de a-i insinua influena politic n
Moldova i ara Romneasc, Rusia introducea, n timpul lungii ocupaii, dintre 1806 i
1812, anumite schimbri n administrarea lor. i aceasta n ciuda faptului c arul
*

Lector univ. dr., Facultatea de Istorie a Universitii Alexandru Ioan Cuza, Iai, Romnia.
Despre consecinele hatierifului din 1802, vezi lucrrile clasice ale lui A. D. Xenopol (Resboaele
dintre rui i turci i nrurirea lor asupra erilor romne, I, Iai, Goldner, 1880, reeditat cu titlul Rzboaiele
dintre rui i turci i nrurirea lor asupra rilor Romne, Bucureti, Editura Albatros, 1997), Nicolae Iorga
(Alte lmuriri despre veacul al XVIII-lea dup izvoare apusene. Luarea Basarabiei i Moruzetii, Bucureti,
Institutul de Arte Grafice Carol Gbl, 1910) i Leon Casso, Rusia i basinul dunrean, traducere din rusete i
studiu introductiv de t. Gr. Berechet, Iai, Tipografia Terek, 1940, alturi de studiile mai noi (Vladimir Mischevca,
Ion Jarcuchi, Pacea de la Bucureti (din istoria diplomatic a ncheierii tratatului de pace ruso-turc de la
16/28 mai 1812), Chiinu, Editura tiina, 1992; Marian Stroia, Romnii, marile puteri i sud-estul Europei
(1800-1830), Bucureti, Editura Semne, 2002; Armand Gou, ntre Napoleon i Alexandru I: principatele
Dunrene la nceputul secolului al XIX-lea, Bucureti, Editura Academiei, 2008).
2
Vezi Andrei Oetea, Influena Moldovei i rii Romneti asupra politicii Porii, n idem, Scrieri istorice
alese, prefa de David Prodan, ediie i studiu introductiv de Florin Constantiniu i erban Papacostea, Cluj-Napoca,
Editura Dacia, 1980, p. 200-202.
3
Vezi idem, Un cartel fanariot pentru exploatarea rilor Romne, n idem, Scrieri istorice alese,
p. 205-210.
4
G. I. Ionescu-Gion, Bucuretii n timpul lui Napoleon Bonaparte, n Literatur i art romn, I,
1896, p. 43.
1

Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol, t. XLVIII, 2011, p. 117130

118

CRISTIAN PLOSCARU

Alexandru I i transmitea ambasadorului Italinski s avertizeze Poarta c n cazul cnd


s-ar lsa trt n mrejele politicii franceze i i-ar permite s aduc vreo schimbare
la starea actual a lucrurilor n Moldova i n Valahia (s.n.), acest fapt ar fi o
nclcare a tratatelor n vigoare5.
Nemulumit de rezultatele politicii anterioare, de balansare ntre domnul fanariot
i marii boieri pmnteni, cabinetul de la Petersburg a ncercat de la nceput, prin
trimisul special Rodofinikin s inspire [boierilor n.n.] un spirit de independen care
contrasta cu firea lor [] i s le inspire curaj6. Pregtea astfel instituirea unor
schimbri n sistema de guvernare tradiional, pe care s o impun validrii suzeranului n urma victoriei n rzboi, n condiiile n care nu se puteau anexa Principatele.
Una dintre primele msuri, pe linia acelora pentru care pledase Vasilie Malinovski
civa ani nainte, era formulat la Istanbul de ambasadorul Italinski. Se cerea Porii att
retragerea caimacamilor numii de Scarlat Callimachi i Alexandru Suu, ct i acordul
ca boierii adunndu-se, s aib a alege dup obicei, dintre dnii, pe un nti boier ca
lociitor domnesc (s.n.)7, raliindu-se aadar uneia dintre dorinele protipendadei moldovene, nu ns i a celei muntene, care spera s aleag un domn pmntean, nu un
ba-boier. Ultima sa pretenie era n consonan cu dorinele boierilor moldoveni, care
apelaser la generalul Apraxin pentru a transmite la Petersburg c de supt ocrmuire
Domniile lor [boierii divnii n.n.] doresc a fi s fie slobozi [] i nsui lcuitori ai
Moldaviei i a Valahiei mai mulmii sunt crmuindu-se de Mitropolitul i de Divan (s.n.)
dect de un domn8.
Imediat dup revocarea caimacamilor lui Scarlat Callimachi, stlpii rii au
alctuit de la dnii i ntre dnii o autoritate, pe care o numir ntiul Divan (s.a.), n
locul unei cimcmii, Divan format din apte membri, toi boieri de clasa ntia (s.a.),
care regula toate treburile ocrmuirii, arogndu-i o putere similar n fapt cu aceea
domneasc9. Dac pn atunci evghenitii moldoveni ezitaser ntre a rmne fideli
pontului alegerii unui domn pmntean sau a-l nlocui, cu titlu provizoriu, prelungit
ct mai mult, cu un Mare Divan format din stlpii rii, la 1806 opiunea lor se
contura limpede, urmnd ca membrii acestuia s fie fruntaii celor mai puternice familii
(Bal, Sturdza, Cantacuzino, Roset i Ghica). Sistema boiereasc din Moldova i
ntregea astfel tendina oligarhic din ultimile dou-trei decenii, ilustrnd att obiectivele politice ale stlpilor rii ct i erodarea imaginii puterii domneti: n fapt,
accentuat de credina acelorai evgheniti c alegerea unuia dintre dnii ca domn
ar crea noi probleme, accentund discordia dintre marile familii.
5
D. A. Sturdza, C. Colescu-Vartic, Acte i documente relative la istoria renascerei Romniei, I, 1391-1841,
Bucureti, Tipografia Carol Gbl, 1889, p. 486 (8 martie 1806, Alexandru I ctre Italinski).
6
Radu Rosetti, Arhiva Senatorilor din Chiinu i ocupaia ruseasc dela 1806-1812, I, Cauzele
rsboiului. nceputul ocupaiei, n AARMSI, seria a II-a, XXXI, 1908, p. 433 (4 octombrie 1806, Reinhard
ctre Talleyrand).
7
Documente privitoare la Istoria Romnilor, colecia Eudoxiu de Hurmuzaki, supl. I2, 1781-1814,
culese din Arhivele Ministerului Afacerilor Strine din Paris de Al. I. Odobescu, Bucureti, 1885, p. 350 (8 septembrie 1806 (?), Italinski ctre Reis Effendi). Data real este 16 august 1806, dup cum rezult din a doua
not a lui Italinski ctre Reis Effendi, din 17 septembrie (ibidem, supl. I2, p. 352). Confuzia fcut de editor
privind data a fost probabil cauzat de faptul c nota ambasadorului rus Italinski ctre Reis Effendi a ajuns la
cunotina diplomaiei franceze prin intermediul unui raport al lui Sebastiani ctre Paris, datat 8 septembrie,
unde aprea ca anex i o copie a amintitei note ruseti.
8
Constantin Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldaviei i a catedralei mitropolitane din Iai, Bucureti,
Tipografia Crilor Bisericeti, 1888, p. 84 (august 1807, Raportul generalului rusesc Apraxin ctr
mpratul Rusiei).
9
Radu Rosetti, op. cit., III, p. 6 (Copie de pe raportul fcut de Cunicov lui Prozorovski n privina
organizrii Divanurilor).

BOIERIMEA DIN MOLDOVA SUB OCUPAIE RUS (1807-1812)

119

Drept urmare, marii boieri moldoveni nu s-au putut mpca uor cu situaia atunci
cnd generalul Lascarov, primul prezident al administraiei de ocupaie din Moldova, a
rnduit doar ase dintre ei n Divan i l-a ndeprtat pe mitropolit, pe motiv c numind
n Divan un numr mic de boieri, dorise s scurteze discuiunile nesfrite [dintre
divnii n.n.] i s obin ca mersul afacerilor curente, serviciul Visteriei [] i ngrijirea spitalelor s fie accelerate. Lascarov gndise acest Divan restrns ca un fel de
guvern, urmnd ca n cazul cnd s-ar ivi afaceri atingnd aezmintele rii [] s
mai cear nu numai sfatul mitropolitului ci i pe al ntregii boierimi10, n vreme ce
ntiul Divan dorit de marii boieri avea n primul rnd funcii oblduitoare, nu
mplinitoare, lsnd regularea afacerilor curente pe seama celorlalte Divanuri. Se
observ i de aceast dat tendina oficialilor rui de a institui o separare instituional
ntre un Divan restrns, organizat dup modelul unui guvern i avnd atribuii strict
administrative i o Adunare sau Sfat obtesc, ce s cuprind ct mai muli boieri, cu rol
de instituie consultativ (sftuitoare i socotitoare) numai la pricini de nsemntate
deosebit11.
Cu toat opoziia boierilor moldoveni, Prozorovski a insistat ca n fruntea administraiei provizorii s funcioneze un fel de preedinie a Divanului, compus din
persoane care alctuiesc ocrmuirea, a crei ntia datorie va fi s fac pe Divan s se
in de mplinirea datoriilor sale. Acest tip de guvern i includea pe mitropolitul
Veniamin, pe Gherasim, episcop de Roman, pe vistiernicul Iordache Bal i logoftul
Costache Ghica12. Varianta impus de Prozorovski era contrar inteniilor iniiale ale
stlpilor rii, lipsindu-i de puterea deciziei, pe care ntiul Divan gndit de ei ar fi
trebuit s o aib n toate trebile obteti.
Alte idei de reform ce apar n predlojeniile oficialilor rui la 1807 vizau ca
Divanul s pun capt tuturor prigonirilor i intrigilor dintre membrii si i s lucreze
cu conglsuirea trebuitoare, acceptnd ideea ca sarcinile rii s fie purtate dup
analog de toi locuitorii rii, inclusiv de ctre boieri13. ntr-un plan ceva mai concret,
Prozorovski, lmurit de ctre general-maiorul Ilie Catargiu14 n privina specificului
administraiei moldovene, dorea ca sumele vrsate n casa rsurilor s nu mai fie
ntrebuinate pentru plata lefurilor i ajutoarelor ctre toi dregtorii. Invoca faptul c
nu exist vreo norm scris pentru asemenea materie, numai dregtorii disciplinai i
srguincioi urmnd a primi aceste rspltiri, n funcie de calitatea serviciului, nu de
rangul deinut, aa cum se obinuia n Moldova15.
Se pare c una dintre prioritile politice vizate de Rodofinikin a fost nlturarea
mitropolitului Veniamin Costache. Bletii au czut la nelegere cu Rodofinikin, n
braele cruia [] au fost silii s se arunce pentru a-i pstra supremaia politic i
slujbele divnite16 i de la care au obinut promisiunea mririi zilelor boerescului
10
Cf. ibidem, I, p. 508-509 (30 octombrie 1807, Rspunsul lui Lascarov la o jalb a ctorva mari boieri
moldoveni, care cereau ndeprtarea sa de la conducerea Divanului).
11
Cf. ibidem, p. 509.
12
Cf. ibidem, I, p. 512 (18 ianuarie 1808, Predlojania lui Prozorovski ctre Divanul Moldovei).
13
Cf. ibidem, I, p. 510 (16 noiembrie 1807, Predlojania lui Prozorovski ctre Divanul Moldovei).
14
Ilie Catargiu (1747-1822), fiul lui Apostol Catargiu, se nsurase cu domnia Elena Ghica, fiica lui
vod Grigore al III-lea Ghica, emigrase n Transnistria la 1792 i, primind titlul de general, fusese nsrcinat
ntre 1806-1812 cu conducerea comisiei afacerilor hotarnice n Moldova (Gh. Bezviconi, Boierimea
Moldovei dintre Prut i Nistru, Bucureti, Editura Tritonic, 2004, p. 24).
15
Radu Rosetti, op. cit., I, p. 511 (18 ianuarie 1808, Predlojania lui Prozorovski ctre Divanul
Moldovei).
16
Ibidem, I, p. 437 (17 octombrie 1806, Reinhard ctre Talleyrand).

120

CRISTIAN PLOSCARU

peste ceea ce prevedea aezmntul lui Alexandru Moruzi din 1805 (12 zile). Faciunea Bal care se gsea n minoritate fa de ceilali mari boieri, aflai n opoziie, a
obinut cteva mizerabile semnturi pe un memoriu adresat arului Alexandru I, n
care cereau mijlocirea Rusiei la Poart, pentru ca zilele boerescului s fie fixate la 36 pe
an n loc de 12, peste capul noului domn, ce urma a fi numit de Poart. Mitropolitul
Veniamin i muli ali boieri refuzau s adere la un act ce stipula un interes sordid al
urzitorilor si, Bletii, iar mitropolitul susinea c arul nu avea s acorde sprijinul
su unei cereri care nu beneficia de semnturile ierarhilor Bisericii17. Strdania lui
Rodofinikin de a concilia cele dou grupuri evgheniste eua, spre satisfacia agentului
francez de la Iai, Charles Reinhard18.
Rezistena mitropolitului fa de iniiativa Bletilor a condus la urzirea unui
complot viznd rsturnarea lui Veniamin Costache din demnitatea arhiereasc. Uneltirile lui Gavriil Bnulescu se sprijineau pe faptul c pe mitropolitul Veniamin nu-l
voiesc boierii, mai ales Bletii, fraii Iordache i Constantin Ciuntu19. n favoarea
ideii c intriga a fost pregtit n afara rii, implicnd amestecul unor oficiali rui,
pledeaz prezena lui Alexandru Mavrocordat Firaris la Dubsari, fieful lui Gavriil
Bnulescu, nc din august-septembrie 180620. La 7/19 februarie 1807, Hammer, agentul
austriac, transmitea la Viena tirea c Rusia inteniona s obin numirea lui Alexandru
Mavrocordat Firaris n domnia Moldovei21, iar cteva zile mai devreme Brenner,
agentul austriac de la Bucureti, aflase c Alexandru I emisese un ucaz potrivnic lui
Alexandru Moruzi22: detalii care cu certitudine au o legtur direct cu noua ncercare a
lui Gavriil Bnulescu de a se instala n scaunul mitropolitan de la Iai. Un Anton
Mavrichie (?)23, ce se afl pe lng [] printele Gavriil la Dubsari, i-a mprtit
sptarului Iordache Ramadan, ginere al logoftului Dimitrie Sturdza24, a se face din
partea noastr a pmntenilor o jalb ctre Prozorovski, precum [] i de ctre
boierii munteni s-au fcut [] ca s se rnduiasc Exarh asupra acestor Eparhii []
proin Mitropolit Chiovias, chir Gavriil, urmnd ca sptarul Ramadan s-i ntiineze pe
unii boieri de la Iai ca s o socoteasc i de va fi plcut s o iscleasc25.
Respectivii boieri munteni erau Constantin (Dinu) Filipescu i fiii si, sosii n Iai la
2 noiembrie 180626. Motivul pentru care cred c Iordache Ramadan a fost socotit de
ncredere, complotitii neateptndu-se a fi dai n vileag, este urmtorul: Iordache
Ramadan era nepot de fiu al vistiernicului Dumitracu Ramadan, a crui soie Sultana s-a
17

Vezi ibidem, I, p. 438 (26 octombrie 1806, Reinhard ctre Talleyrand).


Documente privitoare la Istoria Romnilor, colecia Eudoxiu de Hurmuzaki, XVI, Coresponden diplomatic i rapoarte consulare franceze 1603-1824, publicate de Nerva Hodo, Bucureti, 1912, p. 781 (6 noiembrie
1806, Reinhard ctre Talleyrand).
19
C. Erbiceanu, op. cit., p. 50 (Declaraia unui cunoscut al Mitropolitului Veniamin care d pe fa
influena rus n expulzarea Mitropolitului).
20
Documente privitoare la Istoria Romnilor, colecia Eudoxiu de Hurmuzaki, XVI, p. 749 (Iai, 3 septembrie 1806, Reinhard ctre Talleyrand).
21
Ibidem, XIX2, Coresponden diplomatic i rapoarte consulare austriace (1798-1812), publicate
de Ion I. Nistor, Cernui, 1938, p. 386 (Iai, 19 februarie 1807, Hammer ctre Stadion).
22
Ibidem, XIX2, p. 379-380 (Bucureti, 29 ianuarie 1807, Brenner ctre Stadion).
23
Nu tiu cine este acest Anton Mavrichie, dar doi Mavrichie, Costache (vtori grmtic) i Dumitrache
(stolnic), figureaz n lista boierilor moldoveni de la 1810 (Radu Rosetti, op. cit., III, p. 21, 26).
24
Radu Rosetti, op. cit., I, p. 152.
25
C. Erbiceanu, op. cit., p. 45 (20 mai 1807, Declaraia lui Dimitrie Sturdza despre urzirea unor
intrigi, spre a scoate din scaun pe Mitropolitul Veniamin).
26
Documente privitoare la Istoria Romnilor, colecia Eudoxiu de Hurmuzaki, XIX2, p. 442 (Iai,
9 noiembrie 1806, Hammer ctre Stadion).
18

BOIERIMEA DIN MOLDOVA SUB OCUPAIE RUS (1807-1812)

121

recstorit cu Ioan Mavrocordat Vod (dup decesul vistierului), tatl lui Alexandru
Mavrocordat Firaris (din prima cstorie, cu Maria Guliano)27. Interesante sunt i
numele celor care au fost pui de Dimitrie Sturdza s mrturiseasc dac au avut vreun
amestec n intrig: Alexandru Mavrocordat, nepotul lui Firaris, Iordache Roset
Roznovanu i Lupu Bal, ultimii bnuii a fi implicai, probabil datorit legturilor de
familie, cu fraii Iordache i Constantin Ciuntu, urzitorii rsturnrii vldicii Veniamin28.
Uneltirile Bletilor cu Gavriil Bnulescu Bodoni au primit repede un rspuns
din partea celorlali boieri, care se grbeau s trimit tot un Bal, Lupu29, la generalul
Michelson, ca din partea Divanului, cu o declaraiune de credin fa de Rusia30.
Dou luni mai trziu, aceeai boieri, numii de generalul Apraxin n rspunsul su ali
membri ai Divanului (deci, nu toi), n frunte cu mitropolitul Veniamin, l trimiteau pe
Alecu Ianculeu la acest general, pe frontiera Nistrului, pentru a reitera n numele rii
nchinarea ctre Rusia i dorina ca armatele imperiale s ajung la Iai31. Alegerea lui
Alecu Ianculeu ca rnduit pentru aceast misiune s-ar putea datora faptului c tia
rusete, presupunere sprijinit pe faptul c epistola lui Apraxin era redactat n limba
rus. De asemenea, Alecu Ianculeu se nrudea prin cstorie cu ramura bleasc de
care aparinea amintitul Lupu Bal (semnatar al jalbei contra frailor Bal din 1806),
soia sa Ana Bal, fiica lui Grigore Bal de la Ioneni i a Zoei Costache, fiind sora lui
Teodor Bal Frederic, apropiat al Sturdzetilor i n dumnie cu Bletii celeilalte
ramuri, puternicii boieri Iordache i Ciuntu Bal32.
Fruntaii celuilalt taraf trimiteau i ei jalb arului Alexandru I, mpreun cu
civa mari boieri munteni sosii la Iai, anunnd vrerea lor de a trimite o deputie la
Petersburg pentru priimirea i npreunarea [Moldovei i rii Romneti n.n.] cu
imperia supt a cria umbrire bine i petrec zilele noroadele, toat ara fiind gata a
cdea la picioarele nprtetii sale mriri33. Faptul c era vorba de mai multe jalbe,
naintate de faciuni diferite ale lenurilor [membrilor n.n.] Divanului Moldaviei,
rezult i din raportul naintat de Apraxin lui Alexandru I, unde se preciza c a primit
jalobele lor cu osrdie i cu umilin, de la mai muli boieri delegai, oarecare
trimii la mine (s.n.), deci, cel puin nc un deputat n afar de Alecu Ianculeu34.
Aceste detalii ofer un plus de credibilitate informaiei inserate de V. A. Urechia,
potrivit creia ultima jalb, aceea a Bletilor, a fost nmnat lui Apraxin de ctre o
delegaie, format dintr-un episcop (Meletie Lefter Brandaburu, episcop de Hui) i
doi boieri35. n cele din urm, icanat de autoritile ruseti abia instalate i opunndu-se
27
Genealogia Cantacuzinilor de banul Mihai Cantacuzino, publicat i adnotat de N. Iorga, Bucureti,
Institutul de Arte Grafice i Editur Minerva, 1902, p. 391.
28
C. Erbiceanu, op. cit., p. 46.
29
Lupu Bal aparinea unei alte ramuri a Bletilor dect aceea din care se trgea alt Lupu Bal, tatl frailor
Iordache i Constantin Bal Ciuntu. El era fiul lui Vasile Bal, fiind nsurat cu Zoe Vrnav (Mihai Dimitrie Sturdza,
Familiile boiereti din Moldova i ara Romneasc. Enciclopedie istoric, genealogic i biografic, I,
Abaza-Bogdan, Bucureti, Editura Simetria, 2004, p. 253).
30
Vezi rspunsul lui Michelson din 19 mai 1807, n Constantin Erbiceanu, op. cit., p. 77.
31
Ibidem, p. 81 (25 august 1807, Rspunsul lui Apraxin, relativ la ntrzierea armatei ruseti de a
intra n Principate).
32
Mihai Dimitrie Sturdza, op. cit., p. 253; Alexandru Beldiman, op. cit., p. 381.
33
C. Erbiceanu, op. cit., p. 82-83 (Iai, 28 august 1807, Jalba Moldovenilor i Muntenilor ctr
generalul rusesc Apraxin).
34
Ibidem, p. 84.
35
V. A Urechia, Istoria Romnilor, seria 1800-1830, IX, Bucuresci, Institutul Carol Gbl, 1896, p. 176-177.
Hammer descria lucrurile n aceeai manier, cu diferena c Lupu Bal era prezentat ca deputat trimis de
Constantin Ipsilanti, iar cealalt delegaie, condus de episcopul Meletie, ca fiind din partea boierilor.

122

CRISTIAN PLOSCARU

voinei lor n cteva rnduri, cercetat apoi cu privire la administrarea moiilor i


veniturilor Mitropoliei, Veniamin Costache s-a retras din scaun la mnstirea Slatina, n
martie 1808. Lsa drumul deschis ambiiosului rival Gavriil Bnulescu36, nu nainte ns
de a face o ultim ncercare de a-i salva scaunul arhipstoresc cu ajutorul generalului
rus Harding, ginerele lui Grigora Sturdza37. Interesant i emblematic pentru pulsul
politic al momentului este detaliul c mitropolitul Veniamin a corespondat i cu prinul
Paul Sapieha, amberlan al lui Napoleon I pe timpul ederii acestuia n Marele Ducat al
Varoviei, mare nobil polonez, fiind prt de Gavriil Bnulescu Bodoni i acuzat de
Prozorovski c uneltete cu francezii contra Rusiei38.
Ruptura dintre cele dou tarafuri a ieit i mai mult la iveal atunci cnd vod
Constantin Ipsilanti, n drum spre Petersburg, a cerut de la Divanul Moldovei 150.000 lei
pentru cheltuielile cltoriei. Boierii divnii au reacionat n funcie de taberele n care
erau ncadrai, fraii Bleti (Iordache, Teodor Bozianul i Constantin Ciuntu),
Iordache Roset Roznovanu i vornicul Constantin Paladi, cari erau n ri termeni cu
Ipsilanti, nu voiau s avanseze acea sum, iar boierii Grigora Sturdza, Sndulache
Sturdza, Iordache Cantacuzino Pacanu, Conachi [Gavriil n.n.] i alii, cari erau n
buni termeni cu fostul domn, erau gata a-l ajuta39. Peste numai cteva zile, sosea la Iai,
n fruntea armatei ruseti generalul Lascarov, care a cutat o cale de mpcare ntre
tarafuri, reflectat n componena Divanului. Acesta era dominat de adversarii
Bletilor: logofeii Costache Ghica i Iordache Cantacuzino Pacanu, vistiernicul
Sndulache Sturdza i vornicul Gavriil Conachi, din cellalt taraf intrnd n Divan
doar Iordache Bal i Iordache Roset Roznovanu. Din voina generalului, poate incitat
de Bleti, dar i datorit sistemei de guvernare din Rusia, mitropolitul fu cu desvrire deprtat de orice afacere politic, altfel spus, exclus din Divan40. Astfel, Lascarov
spera s fie depite greutile care se iveau din mprejurarea c Divanul este mprit n
mai multe partide, cari pierzndu-i timpul n intrigi i prigoniri [reciproce n.n.], afacerile
[publice n.n.] stau pe loc41. Boierii deprtai din Divan s-au adunat n jurul mitropolitului Veniamin pentru a protesta fa de aceast msur i, trecnd peste vechea
rivalitate, s-au legat mpreun Constantin Bal Ciuntu, Grigora Sturdza, Constantin
Paladi i boierul Alecu Bal de la Dumbrveni, adunnd multe isclituri [] de la unii
[boieri n.n.] cari n-au ocupat nc nici o slujb n administraia provizorie, pesemne
Hammer nu avea de unde s tie de cabala mpotriva mitropolitului (Documente privitoare la Istoria
Romnilor, colecia Eudoxiu de Hurmuzaki, XIX2, p. 425; Iai, 7 iunie 1807, Hammer ctre Stadion).
36
C. Erbiceanu, op. cit., p. 348 (31 mai 1807, Mitropolitul Veniamin arat c armatele ruseti
consum nutrimentul locuitorilor). 47 (1 martie 1808, Boierii divniti dau Mitropolitului Veniamin ca loc de
retragere mnstirea Slatina); N. Iorga, Istoria Bisericii romneti, II, p. 312. Veniamin Costache avusese o
disput n privina proviantului i cu Manolache Bal, stabilit n Rusia la 1792, polcovnic rus, venit la Iai
cu armata. El era frate cu Iordache i Constantin Ciuntu (Inscripii ale familiei Bal, n Mihai Dimitrie Sturdza,
op. cit., p. 264), iar detaliul c locuia la Dubsari face plauzibil ideea c i el era implicat n rsturnarea lui
Veniamin Costache (vezi Documente privitoare la Istoria Romnilor, colecia Eudoxiu de Hurmuzaki, XIX2,
p. 449; Iai, 13 august 1807, Duldner ctre Stadion).
37
Generalul Harding, viitor guvernator militar al Basarabiei la 1814, se cstorise cu Elena (Elenco)
Sturdza, fiica lui Grigora Sturdza (Gh. Bezviconi, Boierii Sturdza i Basarabia, n AB, V, 1933, nr. 4, p. 306).
38
Documente privitoare la Istoria Romnilor, colecia Eudoxiu de Hurmuzaki, XIX2, p. 553-554 (Iai,
16 februarie 1809, Brenner ctre Stadion).
39
Radu Rosetti, op. cit., I, p. 506-507 (nota corespondentului anonim din septembrie 1807). Informaiile erau confirmate ntocmai de Duldner (Documente privitoare la Istoria Romnilor, colecia Eudoxiu de
Hurmuzaki, XIX2, p. 455; Iai, 17 septembrie 1807, Duldner ctre Stadion), ceea ce justific bnuiala c
informatorul secret i procura copii dup rapoartele austriecilor, transmindu-le la consulatul rus.
40
Radu Rosetti, op. cit., I, p. 507.
41
Ibidem, I, p. 508.

BOIERIMEA DIN MOLDOVA SUB OCUPAIE RUS (1807-1812)

123

rubedenii i oameni de cas. Toi subscriau jalba trimis feldmarealului Prozorovski,


n care se cerea rspicat nlocuirea generalului Lascarov42. Drept urmare, pentru a se
evita zzania ntre boieri i a se pregti sosirea lui Prozorovski la Iai, Lascarov a fcut un
pas napoi. Divanul era repede completat cu protestatarii Ciuntu Bal, Grigora Sturdza i
Constantin Paladi, care i aduceau i cteva rubedenii, pe Nicolae Bal, fratele lui
Constantin Bal Ciuntu, respectiv pe Dimitrie Sturdza, vrul lui Grigora Sturdza, n
fruntea Divanului fiind reaezat mitropolitul43. n acelai timp, capul protestatarilor,
Constantin Bal Ciuntu, care mai cu deosebire [] a cutezat chiar s publice, spre
suprarea i necinstirea lui Lascarov, c Mrirea Sa [arul n.n.] l va destitui n
curnd, era sever admonestat de Prozorovski i avertizat s arate lui Lascarov [] tot
respectul ce i se cuvine44.
Pe lng reacia drastic a lui Prozorovski, informaia respectiv arat faptul c
miza controlului asupra Divanului sprsese pe moment cele dou tarafuri. Boierii
ndeprtai de Lascarov se reuneau ntr-un grup care trecea peste grania rivalitilor ce
i separaser pn atunci pe Bleti de Sturdzeti. Un alt motiv, ct se poate de
caracteristic politicii boiereti, decurgea din faptul c Lascarov i poruncise sptarului
erban Cananu45 s fac o cercetare a abuzurilor svrite la isprvniciile Iai i
Hotin46, strnind furia boierilor Constantin Bal i Grigora Sturdza, stpni a multe
moii n ambele inuturi47, moii de pe care mai ales Constantin Bal a perceput [] nu
numai bani, dar i producte n natur, ce ar fi trebuit s ajung n magaziile otirii
ruseti48. Nefiind membri n Divan, ambii boieri nu se puteau apra de intruziunea
administraiei n trebile moiilor lor, motiv de aprig mnie i de uneltire mpotriva
lui Lascarov, avnd drept int, atins de altfel, intrarea lor n Divan. Ca i n alte
prilejuri din anii anteriori, considerentele de putere precumpneau asupra unei politici
de principii, revendicri sau obiective obteti. Perspectiva constituirii unei partide
boiereti de opoziie, care s atace ideile de care se folosea Rusia pentru a-i legitima
dominaia (solidaritatea ortodox i obiectivele comune ale rzboiului contra Porii) nu
se ntrezrea, boierii divnii avnd, n schimb, curajul de a-i nfrunta pe oficialii rui
atunci cnd le erau lezate interesele sociale sau de putere.
Numirea generalului maior Serghei Cunicov n fruntea Divanurilor celor dou
Principate, survenit la 22 martie 1808, avea s aduc noi mutaii n configuraia puterii
din ambele ri i s pun la ncercare att trinicia tarafurilor ct i politica
boieresc a fruntailor marilor familii49. Modul de organizare a instituiilor impus de
Cunicov i Crasno Milaevici i-a nemulumit pe marii boieri moldoveni. Dorind s
42

Cf. ibidem, I, p. 509 (Rspunsul generalului Lascarov).


Ibidem, I, p. 508.
44
Cf. ibidem, I, p. 509 (Predlojania lui Prozorovski ctre Divanul Moldovei). Copia predlojaniei
respective era expediat n traducere german de Hammer cabinetului su (Hurmuzaki, Documente, XIX2,
Bucureti, 16 noiembrie 1807).
45
Vezi Lista boierilor Moldovei la 1810, n Radu Rosetti, op. cit., III, p. 58, unde erban Cananu este
singurul membru al familiei care figureaz cu rang de sptar, la rangurile mai mari neaprnd nici un Cananu.
46
La Iai era ispravnic Alecu Mavrocordat, nepot al lui Grigora Sturdza (sora acestuia, Maria Sturdza,
era mritat cu beizadeaua Dimitrie Mavrocordat, tatl lui Alecu; Alexandru A. C. Sturdza, op. cit., p. 182),
iar la Hotin Constantin Mavrocordat (Radu Rosetti, ibidem, III, p. 49), nepot i viitor ginere al lui Constantin
Bal Ciuntu, lund de soa n 1813 pe fata sa Casandra (Mihai Dimitrie Sturdza, op. cit., p. 257).
47
n inutul Iai, Constantin Bal Ciuntu stpnea satele Limbeni, Puleni, uora Veche, Dnueni,
Crsteti, iar Grigora Sturdza moiile Dondeni, Cobani, Vasiliui, Tometi, Rcea, Mcreti (Uricariul,
VIII, p. 337-358; Condica liuzilor).
48
Radu Rosetti, Arhiva Senatorilor, I, p. 510.
49
Ibidem, I, p. 513.
43

124

CRISTIAN PLOSCARU

monopolizeze dregtoriile divnite, nu priveau cu ochi buni instituirea naltului Departament sau Comitet, prezidat de ctre exarhul Gavriil Bnulescu, care i lipsea de o parte
semnificativ a prghiilor puterii. Iritai de faptul c oficialii rui numai cu noi fac ceea
ce vor, Teodor Bal Frederic i Dimitrie Sturdza, membri ai Divanului judectoresc,
primeau o jalb din partea clirosului grecesc din mnstirile nchinate fr s li se
cuvin. Jalba trebuia naintat, conform regulilor instituite de rui, comitetului
condus de mitropolit, fa de care e mai inferior Divanul judectoresc, motiv pentru
care Gavriil Bnulescu i acuza pe cei doi i poate chiar i alii a fi prtai ai vreunei
conspiraiuni (s.n.)50.
Motivele noului episod de rezisten par s fie rezultatul toleranei oficialilor
rui fa de preteniile Fondului bisericesc din Bucovina asupra ctorva moii hotinene,
de care erau interesai boierii din Divan. Dup cum preciza Duldner ntr-un raport51,
suprarea evghenitilor fiind calmat n urma formrii unui comitet boieresc, din
porunca lui Cunicov, care s studieze actele de proprietate, comitet n care au fost
numii vornicii Teodor Bal Frederic, Dimitrie Bogdan i Manolache Dimachi52. Nu
tim cum s-a ncheiat acest nou incident provocat de disputa boierilor pentru moii.
Bnuiala c preteniile puse nainte de Fondul bisericesc bucovinean, reprezentat n
Moldova de Teodor Mustea, erau o nou manevr politic a vistierului Iordache Bal
care ar fi dorit ca drepturile Fondului bisericesc s fie recunoscute i apoi s
cumpere el moiile de la austrieci este ntrit de informaiile din alt not a lui
Duldner. n respectivul document se spunea c Divanul naintase ageniei un act n care
Iordache Bal era disculpat de nite acuzaii (nu se preciza ale cui) referitoare tocmai la
preteniile Fondului bisericesc asupra unor moii hotinene53 dar ea arat ct de
influenat era politica boiereasc de problema stpnirii moiilor, surs a puterii
adevrate a marilor familii boiereti pmntene.
Evghenitii moldoveni, aspru mustrai de Cunicov nc de la numirea sa i
avertizai s se puie capt nenelegerilor [] ntre mai muli funcionari de seam54,
s-au mpotrivit, de data asta fr succes, unei noi iniiative ruseti, anume aceea de a se
numi, pe lng oficialii rui, deputai numai din rndul boierimii inutae de neam,
selectai din familiile de frunte de prin inuturi, fr acordul Divanului, pentru a-i
ajuta n serviciu pe ofierii i intendenii armatei (Mihalache Racovi, Iordache Giurge,
Ion Greceanu, Costache Lazu, Vasile Miclescu, Ion Vrnav, Costache Crupenschi,
Dracache Roset, Alecu Canta, Constantin Neculce, Toma Stamatin, Ion Jora55). Aprea,
deci, un motiv n plus al viitoarelor confruntri de putere ntre marile familii i cteva
neamuri inutae cu strmoi mari dregtori, lupte ce aveau s agite viaa politic din
Moldova vreme de dou decenii56. Dup experiena dobndit n Insulele Ioniene, unde
50
Constantin N. Tomescu, Diferite tiri din arhiva consiliului eparhial Chiinu, n AB, V, 1933, p. 59
(octombrie 1810, Gavriil Bnulescu ctre N. Caminschi).
51
Documente privitoare la Istoria Romnilor, colecia Eudoxiu de Hurmuzaki, XIX2, p. 519-520 (Iai,
28 iulie 1808, Duldner ctre Stadion).
52
Ibidem, XIX2, p. 522 (Iai, 18 august 1808, Duldner ctre Stadion).
53
Ibidem, XIX2, p. 680-681 (Iai, 31 octombrie 1810, Duldner ctre Metternich).
54
Radu Rosetti, op. cit., II, Negocierile diplomatice i operaiunile militare de la 1807 la 1812,
Bucureti, 1909, p. 60.
55
Ibidem, III, p. 58-60 (Lista boierilor Moldovei la 1810).
56
Ibidem, II, p. 71. Interesant este faptul c majoritatea acestor boieri din familii vechi i datorau
poziia nrudirii cu boieri puternici din marile familii. Iordache Giurge l-a nsurat pe Iancu, fiul su, cu
Teodosia, fiica lui Petrache Sturdza i a Ecaterinei, nscut Bal, var primar cu Ciuntu i Iordache Bal vistiernicul (Mihai Dimitrie Sturdza, op. cit., p. 252). Costache Lazu era ginerele lui Neculai Roset Roznovanu, cumnat
cu Iordache, dup sora acestuia, Natalia (R. Rosetti, op. cit., I, p. 74). Banul Toma Stamatin, socrul lui

BOIERIMEA DIN MOLDOVA SUB OCUPAIE RUS (1807-1812)

125

se folosise de ura dintre marea nobilime corfiot i nobilii din celelalte Insule, mai
puin bogai i fr veleiti de nobilime de snge57, Rusia ncerca o tactic similar i
n Moldova. Cunicov anuna Divanul c trebuia realizat o cercetare a familiilor
boiereti, pentru a proba ndreptirea la ranguri i la numrul de scutelnici deinut de
fiecare58, sub pretextul unor considerente fiscale, dar n fapt intind strunirea boierilor
i validarea statutului lor social-politic de ctre stat: strategie de continuitate, aplicat
ulterior n Basarabia i n Principate, n contextul elaborrii Regulamentului Organic.
Aceast dispoziie amenintoare a ntrit, printre boieri, convingerea cu Rusia
pregtea anexarea rii, introducnd cu ncetul un mod de guvernare asemntor cu
cel din Imperiu. n nota consulului Andrei Pisani din 15 aprilie 1810, se afirma limpede
c arul Alexandru I consider Moldova i ara Romneasc drept provincii care fac
parte din Imperiul su i drept urmare trebuie conduse prin legile sale, care nu
ngduie drepturi a cror folosin nu este permis dect n Turcia. Avertiza statul
austriac de faptul c pmntenilor care erau supui austrieci nu avea s li se recunoasc
dubla supuenie59, atitudine ce nu era de natur a-i mpca pe boierii moldoveni cu
o stpnire care nclca ceea ce ei numeau aezmintele i obiceiurile din vechime60.
Poate din aceste motive, marcnd nceputul unor reacii de nencredere i ostilitate
fa de politica ruseasc, Iordache Catargiu a plecat la Paris n vara anului 1810, sub
acoperirea dorinei de a aduce din strintate un profesor particular pentru fiii si,
Constantin i tefan61. Dup ntoarcerea n ar, el a fost prt de cumnata sa,
Smaranda Bogdan62, c ar fi fost trimis de unii boieri n capitala Franei cu scopul de a ruga
pe Napoleon s deie pe rui afar din Moldova, pe care ei sunt gata s i-o nchine (s.n.)63.
Alte detalii nu se cunosc, doar Radu Rosetti tiind, din corespondena gsit n Arhiva
Senatorilor din Chiinu c generalul Kamenski a cerut unele informaii contelui
Stackelberg, ambasador rus la Paris, care i-ar fi confirmat faptul c Iordache Catargiu a
fcut [] mare ru Rusiei i a spus neadevruri mari despre Moldova. Era vorba,
probabil, de inteniile anexioniste i de povara suportat de ar pentru aprovizionarea
armatei ruseti64. Misiunea lui Iordache Catargiu la Paris rmne nvluit n cea,
capii ambelor tarafuri fiindu-i potrivnici i punnd umrul la surghiunirea lui n
Transnistria, ceea ce nu sttea n firea boierilor, solidari cu npstuitul n astfel de
situaii. Dac atitudinea vistiernicului Iordache Roset Roznovanu se explic ntructva,
fiind cunoscut pentru fidelitatea sa fa de Rusia65, neobinuit este faptul c nici
Costandin Sion, pretindea c se trage din Movileti (Costandin Sion, op. cit., p. 161) i c se nrudete cu
Catargietii (Paul Pltnea, op. cit., p. 179) etc., dar mai muli boieri din aceste familii aveau s fie n primele
rnduri ale uzurprii sistemei magnailor la 1821-1823, civa (Dracache Roset, Costache Crupenschi)
avnd certe legturi cu grupul crvunar.
57
Be oka Pocc, I, Mockba, oecko epap, 1960, p. 293-294 (8 septembrie
1802, G. D. Mocenigo ctre Alexandru I).
58
Documente privitoare la Istoria Romnilor, colecia Eudoxiu de Hurmuzaki, XIX2, p. 652 (Iai, 7 iulie 1810,
Duldner ctre Metternich).
59
Ibidem, XIX2, p. 635 (15 aprilie 1815, Copia notei consilierului de curte imperial ctre contele Saint
Iulien n chestiunea ceteniei locuitorilor din Principate).
60
Ibidem, XIX2, p. 635 (Iai, 19 aprilie 1810, Duldner ctre Metternich).
61
T. G. Bulat, Charles Sigisbert Sonnini Farnes de Manoncourt i Marie Lachepelle Labouloy
institutori n Moldova la 1810 i neplcerile lor, n AB, VIII, 1936, nr. 1, p. 28.
62
Iordache Catargiu se cstorise cu Elena Roset, fiica vistiernicului Lascarache Roset, Smaranda Bogdan
fiind sora ei i soia lui Dimitrie Bogdan (Radu Rosetti, op. cit., I, p. 110-111).
63
Radu Rosetti, Amintiri, I, Ce-am auzit de la alii, ediie ngrijit i prefa de Mircea Anghelescu,
Bucureti, Editura Fundaiei Culturale Romne, 1996, p. 92.
64
Ibidem, I, p. 92-93; idem, Arhiva Senatorilor, III, p. 105-106.
65
Ibidem, I, p. 93, 95, n. 11-13; idem, Amintiri, I, p. 90.

126

CRISTIAN PLOSCARU

Grigora Sturdza nu s-a artat mai clement cu evghenistul convertit brusc la franuzism i masonerie. l incita pe Soninni, profesorul venit cu Iordache Catargiu de la
Paris, s depun noi plngeri mpotriva lui ctre generalul Crasno-Milaevici, n
sperana c-i va grbi arestarea i exilul66. nsui Soninni constatase c Iordache
Catargiu este n general urt n Moldova, tratat de boieri ca un proscris, un aventurier, doar cumnatul su, aga Constantin Cantacuzino Pacanu, orator nestvilit, un
limbut, care i urte pe strini i i insult n egal msur pe rui i pe francezi,
fiindu-i prieten devotat67.
n hrtiile gsite acas la Iordache Catargiu, scrise cifrat i avnd semne
masonice, figurau trei nume de boieri, Constantin Bal, Iordache Roset Roznovanu i
stolnicul Mihalachi, n slujba dieciei de visterie68. Chiar dac generalii rui nu au dat
mare importan incidentului, ce li s-a prut o conspiraie urzit naiv, refuznd
probabil a crede c primii doi mari boieri erau implicai n complot, unele asocieri de
persoane indic posibile afiniti cu francmasonii de pe la 1787, de care vorbea N. Iorga,
i cu grupul presupus masonic, constituit pe la 1780-1790, n jurul mitropolitului
Leon Gheuca69. Una dintre coincidenele cele mai sugestive este aceea c stolnicul
Mihalachi era ginerele medelnicerului Vasile Nacu, ultimul slujind de mic la arhimandritul Gherasim, egumenul mnstirii Precista din Roman, care l-au nsurat egumenul
i l-a nzestrat70. Acest arhiereu crturar, Gherasim Putneanul, este autorul manuscrisului miscelaneu, coninnd, ntre altele, celebrele texte Panegiricul lui tefan cel Mare,
pamfletul Cuvntul unui ran ctre boieri i textul Coresponden ntre doi strini. El
a ocupat egumenia mnstirii Precista din Roman ntre 1785-179771 i, dup cum
rezult din pamfletul amintit, mprtea aceleai idei critice la adresa marilor familii
ca i mitropolitul Iacov Stamati (1792-1803)72, pe care aceiai stlpi ai rii ncercaser s-l nlture civa ani mai devreme, tot n favoarea lui Gavriil Bnulescu. Datele
aflate la dispoziie nu sunt ntru totul lmuritoare asupra componenei acestui grup de
crturari i francmasoni moldoveni. Dar uneltirile mpotriva mitropoliilor Iacov
Stamati i Veniamin Costache, avndu-i ca principali actori pe Gavriil Bnulescu i
Alexandru Mavrocordat Firaris, unchiul sptarului Ioan Cantacuzino73 la care se
adaug i profunda implicare a Bletilor, fraii Iordache i Constantin Ciuntu ,
indic existena a dou grupuri de conspiratori i iniiai, cu interese i demersuri
diferite, contrare chiar. Cel de-al doilea grup, din care nu fceau parte nici Bletii,
66

T. G. Bulat, op. cit., p. 42. Surghiunirea lui Iordache Catargiu este confirmat ntr-un raport austriac,
n care se preciza c acesta se ntorsese de puine zile de la Paris prin Viena, fiind arestat n casa lui n ziua
de 17 februarie 1811 [] cu pecetluirea hrtiilor i a lzilor lui, fapt care aruncase groaza printre boieri
(Documente privitoare la Istoria Romnilor, colecia Eudoxiu de Hurmuzaki, XIX2, p. 706; Iai, 3 martie 1811,
Duldner ctre Metternich).
67
T. G. Bulat, op. cit., p. 38, 42-43.
68
Radu Rosetti, Arhiva Senatorilor, III, p. 107.
69
Vezi Maria Magdalena Szkely, Conspirateurs et initis dans la Moldavie du XVIIIe sicle, n
RER, XIX-XX, Paris-Iai, 1995-1996, p. 278-280.
70
Costandin Sion, Arhondologia Moldovei. Amintiri i note contimporane. Boierii moldoveni, text ales
i stabilit, glosar i indice de Rodica Rotaru, prefa de Mircea Anghelescu, postfa, note i comentarii de
tefan S. Gorovei, Bucureti, Editura Minerva, 1973, p. 169, 191.
71
Vezi N. A. Ursu, Cuvnt de ngropare vechiului tefan Voievod, domnul rii Moldovii, cel ce s-au
numit Mare, ediie i studiu introductiv de N. A. Ursu, extras din Mitropolia Moldovei i Bucovinei, LXVI,
1990, nr. 4, p. 24-28.
72
Documente privitoare la Istoria Romnilor, colecia Eudoxiu de Hurmuzaki, serie nou, IV, p. 336
(Iai, 22 octombrie 1801, Nota primului informator).
73
Genealogia Cantacuzinilor, p. 128.

BOIERIMEA DIN MOLDOVA SUB OCUPAIE RUS (1807-1812)

127

nici Ioan Cantacuzino, de altfel rude apropiate74, a fost activat de ndeprtarea lui
Veniamin Costache, motivat probabil de acuzaia c ar coresponda cu contele Sapieha.
Adversarii mitropolitului i-au convins cumva pe oficialii rui de faptul c ntre corespondena amintit, datat februarie 1809, apariia unui pamflet contra Bletilor n
ziarul Journal de Francfort cteva luni nainte i misiunea lui Iordache Catargiu la
Paris, n 1810, toate, se pare, orchestrate de nite boieri conspiratori, rivali ai
Bletilor, ar exista o legtur de natur a lovi n interesele Rusiei.
Revenind la stolnicul Mihalache, acesta stpnea rzeete o parte a satului
Crjoani (Tutova), unde aveau pri sptreasa Safta i sptarul Constantin Sturdza,
copii ai logoftului Dimitrie Sturdza, el fiind i vechilul lor75. Mai mult, satul figura la
1802 n stpnirea lui tefan Sturdza de Brlad, soul Saftei76. Pe baza acestor informaii i a altora, expuse n continuare, misiunea lui Iordache Catargiu la Paris las
impresia c ar fi o reacie la ndeprtarea vldicii Veniamin Costache. Cel din urm,
mpreun cu civa boieri (Dimitrie Sturdza, Lupu Bal, Teodor Bal Frederic i alii), l
trimisese pe Alecu Iancoleu n deputie la generalul Apraxin, alegerea respectivului
boier nefiind ntmpltoare: era frate cu soacra lui Iordache Catargiu, Ecaterina Roset77.
Poate c de aceea a fost trimis Iordache Catargiu la Paris, fiind de notorietate n epoc
faptul c acesta era mare meter de condei i cel mai subire din toi boierii de pe vremea
aceea, pe deasupra foarte iret i priceput la intrigi78. Despre el, Crasno-Milaevici
spunea c tie franceza i poate s stea n faa oricrui om ct de detept ar fi (s.n.)79.
Dei Duldner susinea c surghiunirea Catargiului aruncase groaza printre
boieri, mrturiile din plngerile lui Sonnini indic un climat de ostilitate ntre stlpii
rii, accentuat nc de pe la 1808, atunci cnd, n Journal de Francfort, periodic de
orientare filofrancez, fusese publicat un pamflet foarte dur la adresa lui Iordache Bal:
mbtrnit n intrigi, slbit n constituia sa fizic, boier omnipotent prin influena
covritoare pe care o avea asupra generalului Cunicov i care nu caut dect s-i
ngroae finanele. El se opune cu hotrre unui lucru dac vine din partea cuiva ce nu
mprtete vederile sale, afirmaie care sugereaz c respectivul pamflet era de
provenien evghenist, deoarece tocmeala n diverse pricini obteti nu-i implica
pe boierii din afara protipendadei. Concluzia este ntrit de alt precizare, n care Matei
Crupenschi80, om tnr, fr talent, fr cunotine, dar credincios lui Iordache Bal,
74
Reamintesc faptul c Teodor Bal, fratele lui Iordache i Constantin Ciuntu Bal, era cstorit cu
Maria, fiica lui Prvu Cantacuzino, fratele lui Rducanu Cantacuzino, ultimul fiind tatl lui Ioan Cantacuzino
(I. C. Filitti, Arhiva Gheorghe Grigore Cantacuzino, Bucureti, Institutul Carol Gbl, 1919, p. 353;
Cantacuzino. Tabloul II).
75
Corneliu Istrati, Condica visteriei Moldovei din anul 1816, Iai, Editura Academiei Romne, 1979, p. 62.
76
Uricariul cuprinztoriu de hrisoave, anaforale i alte acte ale Moldovei din suta XIV-a pn la a
XIX-a, sub redacia lui Theodor Codrescu, VII, Iassi, Tipografia Buciumului Romn, 1886, p. 351 (Condica
liuzilor); Alexandru A. C. Sturdza, Rgne de Michel Sturdza prince rgnant de Moldavie 1834-1849, Paris,
Plon, 1907, p. 183.
77
Fiica lui Lascarache Roset i a Ecaterinei Iancoleu, Elena Roset a fost prima soie a lui Iordache Catargiu
(Radu Rosetti, Amintiri, I, p. 111). Dintr-o nsemnare pe arborele genealogic al familiei Catargiu, rezulta c la
data ntocmirii sale, 16 mai 1815, cei doi erau nc mpreun (ibidem, I, p. 111, n. 2).
78
Ibidem, I, p. 94.
79
Idem, Arhiva Senatorilor, III, p. 105.
80
Matei Crupenschi, viitorul viceguvernator al Basarabiei, era fiul lui Iordache Crupenschi i al Mariei Milu
(Millo) (Gh. Bezviconi, Familia Krupenski, n Din Trecutul Nostru, VII, 1939, p. 9). El s-a ridicat cu
ajutorul lui Iordache Roset Roznovanu (ibidem, p. 12), care i era unchi. Un frate al mamei sale, Enache Milu
(Millo), tatl poetului Matei Milu (la rndul su, unchi de frate al actorului Matei Millo), se cstorise cu
Safta, sora lui Iordache Roset Roznovanu (Radu Rosetti, Familia Rosetti, I, Cobortorii moldoveni ai lui
Lascaris Rousaitos, Bucureti, Imprimeria Naional, 1938, p. 76).

128

CRISTIAN PLOSCARU

era acuzat c i ctigase influena pe lng Kunikov i Crasno-Milaevici prin


meritul de a-i denigra cu pricepere pe boerii cei mai respectabili ai rii (s.n.)81. Nu
trecuser dect trei luni de la numirea generalului Kunikov n fruntea administraiei
provizorii i promisiunile sale dintr-o not public (23 mai 1808) de a ajuta la []
ameliorarea administraiei i de a nchide prin regulamente plgile deschise i supurnd
de care ara e devorat erau socotite ca nclcate. Cu toate c generalul ntreprinsese o
reformare a instituiilor de conducere (vezi mai sus), el se fcea vinovat c ndrznise
a exclude din administraie persoanele cele mai recomandate prin talentele i patriotismul lor, adic pe boierii autori ai pamfletului82. Cu ctva timp nainte, comitetul
Divanului, condus de Constantin Bal Ciuntu i de logoftul Costache Ghica
(Sulgearoglu), distribuise otcupurile rii (menzilurile, vmile, sarea, pcura etc.) altor
fruntai evgheniti (Iordache Bal, Sndulache Sturdza, Alecu Bal de la Dumbrveni,
hatmanului Constantinic Palade i lui Emanoil Bal, fratele Ciuntului, general rus, dar
care apare cu rang de postelnic). n plus, Iordache Bal i Costache Ghica i mpreau subarendarea unor moii domneti din inutul Hotin, cu mare folos83. Iar din
punct de vedere politic faptul c generalul Kunikov se mutase la Stnca, la celebrul
conac al lui Iordache Roset Roznovanu84, indica de partea cui era puterea. ngrijorai de
influena sa i a nepotului Matei Crupenschi asupra lui Kunikov, autori necunoscui,
desigur boieri, ntocmeau o plngere, aruncat n curtea mitropoliei. Cei doi erau acuzai
de aceleai practici incriminate i n pamfletul publicat n Journal de Francfort:
uzurparea puterii, nsuirea banilor din casa rsurilor, c anuleaz pensiile i posturile
de judectori etc85.
Posibilitatea ca pamfletul din 1808 i misiunea lui Iordache Catargiu de la Paris
s fi reprezentat o reacie a familiilor Cantacuzino-Pacanu, Sturdza (ramura Dimitrie
Sturdza), Roset (ramura Rducanu), Catargiu, i a altor boieri credincioi mitropolitului Veniamin, trebuie luat n considerare86. Faptul c nici Iordache Cantacuzino
Pacanu, nici fiii si, Constantin i Dimitrie, nici Rducanu Roset, Iordache sau
Constantin Catargiu nu au fost n vreo slujb ntre 1808-1810, fiind dai deoparte87
este un argument destul de serios. Limbajul rafinat din pamfletul aprut n Journal de
Francfort ndreapt gndul spre Iordache Catargiu, care era cel mai bun cunosctor din
Iei n asemine afaceri88. Se adaug relaiile de prietenie dintre Dimitrie Sturdza
(nsurat, ca i Iordache Cantacuzino-Pacanu, cu o Ventura; n plus, fata primului,
Pulheria, fusese mritat cu Nicolae, fiul celui de-al doilea89), Rducanu Roset i
Iordache Cantacuzino Pacanu, al crui fiu, Constantin, era cstorit cu Pulheria, fiica
lui Lascarache Roset, o alt fiic a acestuia, Ileana, fiind soaa lui Iordache Catargiu90.
De altfel, imediat dup anunarea ncheierii pci cu turcii i retragerea armatelor ruseti
81

Radu Rosetti, Arhiva Senatorilor, III, p. 4.


Ibidem, III, p. 4-5.
83
Ibidem, III, p. 2 (nota informatorului secret, fr dat).
84
Documente privitoare la Istoria Romnilor, colecia Eudoxiu de Hurmuzaki, XIX2, p. 519 (Iai, 28 iulie
1808, Duldner ctre Stadion).
85
Cf. Alexei Agachi, ara Moldovei i ara Romneasc sub ocupaia militar rus (1806-1812),
Iai, Casa Editorial Demiurg, 2008, p. 55.
86
Arestarea egumenilor greci ai mnstirilor Galata i Golia, la cererea mitropolitului Gavriil Bnulescu,
la cteva zile dup surghiunirea lui Iordache Catargiu, pare s confirme aceast ipotez, artnd implicarea
clericilor fideli lui Veniamin Costache n complotul presupus a fi masonic (ibidem, XIX2, p. 709-710;
17 martie 1811, Duldner ctre Metternich).
87
Vezi lista boierilor dregtori n acest interval, la Radu Rosetti, op. cit., III, p. 7-10.
88
Idem, Amintiri, I, p. 94.
89
Alexandru A. C. Sturdza, op. cit., p. 183.
90
Radu Rosetti, Familia Rosetti, I, p. 83.
82

BOIERIMEA DIN MOLDOVA SUB OCUPAIE RUS (1807-1812)

129

din Moldova, Iordache Cantacuzino Pacanu, Dimitrie Sturdza i Alexandru Mavrocordat


(fiul beizadelei Dumitracu Mavrocordat), alt aprtor al mitropolitului Veniamin la 1807,
expediau o jalb lui Capodistria, n care l acuzau pe Crasno-Milaevici de politica
dus n Moldova91.
Oricum au stat lucrurile n fapt, aceste incidente, dezagreabile pentru Rusia,
reflect aceeai disput pentru putere ntre ,marile familii i nravul boieresc de a
nchina ara unei alte Puteri, dect s-i avantajeze cu ceva pe boierii rivali cu mari
slujbe. Martin, numit provizoriu viceconsul la Iai n vara anului 1810, constata c
membrii Divanului erau partizani ai Rusiei, formnd ceea ce el numea partidul rus.
Preciza ns c ali boieri doresc o nou ordine a lucrurilor i, de asemenea,
ntoarcerea ocrmuirii domneti92, informaie care confirma cele dou direcii ale
politicii boiereti. Pe de o parte, cei mai puternici stlpi ai rii doreau un regim
oligarhic, patronat de un Divan al marilor familii, dorina [lor n.n.] de cpetenie fiind
de a obine o ocrmuire aristocratic (s.n.), de cealalt parte, marii boieri ndeprtai
din slujbe, nempcai cu tirania lor, preferau ntoarcerea fanarioilor, meninndu-se
guvernarea domnilor93. Ruptura ntre aceste dou pri, n fapt o ruptur produs n
interiorul boierimii mari de neam, fusese potenat de problema ndeprtrii mitropolitului Veniamin, de conflictele provocate de mprirea moiilor hotinene i ale
acelora scoase la vnzare de Fondul bisericesc austriac, de preferina oficialilor rui
pentru taraful Blesc i Roznovenesc. Aceast falie ncepea s se ntrevad n acei
ani, subminnd destul de mult instituirea unei sisteme boiereti de tip oligarhic, care
s adune laolalt toate familiile marii boierimi pmntene. Totodat, nici opoziia care
se conturase, inclusiv la nivelul unor timide contacte franceze i masonice, nu
ntrunea calitile unei opoziii naionale, obiectivele sale limitndu-se, n cadrul
intern, la surparea supremaiei Bletilor, iar n plan extern, la obinerea unui suport la
Petersburg n acelai scop. Agitnd ideea proteciei franceze, boierii respectivi nu
ntreprindeau nimic concret n acest sens, iar retorica lor, ostil Bletilor, nu ilustra
existena unor contaminri ideologice de factur naional sau constituional.
Utiliznd nimic altceva dect armele politicii boiereti i avnd ca obiective slujbe,
moii i influen asupra administraiei, aceast opoziie avea s se sting imediat ce o
parte a urzitorilor si i gseau locul n Divanul noului domn, Scarlat Callimachi.
91
Documente privitoare la Istoria Romnilor, colecia Eudoxiu de Hurmuzaki, XIX2, p. 772 (Iai,
18 septembrie 1812, Cantemir ctre Metternich). Tot n anii ocupaiei ruseti, un episod la care a asistat toat
suflarea Iailor (George Sion, Suvenire contimpurane, Bucuresci, 1888, p. 87-88) a fost tierea boierilor
Ilie Catargiu i Ilie Cantacuzino, pedepsii de autoriti pentru c l-au ajutat i tinuit pe un tlhar, Bujor
(Radu Rosetti, Arhiva Senatorilor, II, p. 714-716). Soaa lui Ilie Cantacuzino, Ecaterina Armida Baot,
pare a se fi bucurat de execuia brbatului, de care odat scpat, s-a mritat repede cu intendentul armatei
de ocupaie de la Iai, colonelul rus Alexei Bolgovskoi, care, mutat apoi la Varovia, i-a cedat-o
superiorului su i amantului Ecaterinei, generalul Albrecht, care s-a nsurat cu ea. Expulzat din Varovia de
ctre marele duce Constantin, fratele arului Alexandru I, pentru infidelitile sale fr sfrit, Ecaterina Baot s-a
ntors n Moldova. Ofierul rus Liprandi a fost martor ocular al scandalului de la Varovia (Liprandi, Din jurnalul
intim i memorii, n Pukin n amintirile i povestirile contemporanilor, Leningrad, 1936, p. 554, apud Eufrosina
Dvoicenko, Pukin i refugiaii Eteriei la Chiinu, n Art i Tehnic Grafic, Buletinul Imprimeriilor
Statului, caietul 9, Bucureti, 1939, p. 21). Elena Baot, nscut Romano, mama Ecaterinei, pare a fi urmat
exemplul fiicei, mritndu-se cu ofierul rus Ivan Denisov n 1811, imediat dup decesul soului, sptarul
Grigora Baot (Mihai Dimitrie Sturdza, op. cit., p. 373).
92
Documente privitoare la Istoria Romnilor, colecia Eudoxiu de Hurmuzaki, XVI, p. 865 (Iai,
1 august 1810, Martin ctre Champagny).
93
Tot Martin aflase c venirea lui Rodofinikin la Iai, pentru cteva zile, avea drept scop a-i face pe
boieri s semneze o pies, prin care cereau ca Rusia s desemneze pe domnii Moldovei i rii Romneti,
fr confirmarea Porii, dar boierii divnii au refuzat, prefernd un guvernmnt boieresc, fr domn
(ibidem, XVI, p. 884; 9 decembrie 1810, Martin ctre Champagny).

130

CRISTIAN PLOSCARU

THE BOYARS OF MOLDOVA UNDER RUSSIAN OCCUPATION (1807-1812).


REACTIONS AND POLICY INITIATIVES
(Summary)
Keywords: boyars, administrative reform, French model, military occupation
In the context of military occupation, Russian pressure on internal factors of power (prince,
boyars) has shown the way to promote a legal and administrative reform project. This was
experienced during the occupation (1807-1812) and produced some reactions from native boyars
in Moldova. This project reflects what is meant to Petersburg by civilizing and stable order of
things as an alternative to the French revolutionary model for the western border territories of the
Russian Empire.

GH. CLIVETI*

RESTAURAREA DOMNIILOR PMNTENE


N PRINCIPATELE ROMNE, LA 1822.
IMPLICAII EUROPENE (I)

Tradiia istoriografic, la timpurile ei bune, a conferit adeseori revoluiei conduse


de Tudor Vladimirescu i restaurrii domniilor zise i naionale1 o unic i mare
semnificaie, aceea de uvertur pentru opera constituirii Romniei moderne2. La
ncercrile ori reuitele de sintez a Istoriei Romnilor, ca i la cele mai restrnse
tematic, de genul studiilor monografice, speciale, indicativul cronologic asupra acelei
uverturi nu a prea unit, e drept, cei doi ani, 1821 i 1822, prin cuvenitul nsemn ortografic, ci a dat gir cnd unuia, cnd altuia, fr a sugera situarea lor n albii diferite ale
curgerii evenimentelor. Pentru A. D. Xenopol3, la atingerea vrstei sintezei de istoriografia romn4, i Frdric Dam5, anul 1822 a contat ca prim demarcaie cronologic
a ceea ce pn spre finele secolului XIX i chiar pn n plinii ani interbelici se
*

Cercettor tiinific, Institutul de Istorie A. D. Xenopol Iai.


Expresia domniile naionale se vede, de ceva timp, mai apsat utilizat de specialiti; Gh. Platon,
Restaurarea domniilor naionale (1821-1828), n Istoria Romnilor, vol. VII, t. I, Constituirea Romniei
moderne (1821-1878), coord. Dan Berindei, Bucureti, 2003, p. 55-76.
2
Etapa istoric a constituirii Romniei moderne apare delimitat, n lucrri de sintez, de anii 1821,
nti, i 1859 sau 1878, la urm; v. Istoria Romnilor, vol. VII, t. I; Gh. Platon, Romnii n veacul construciei
naionale. Naiune, frmntri, micri sociale i politice, program naional, Bucureti, 2005, p. 142-173.
Constituirea Romniei moderne a mai fost neleas ca problem de studiu, doar cu referire la anii Unirii
Principatelor i ai domniei lui Alexandru Ioan Cuza, iar aceasta nu doar sub impresia crii lui T. W. Riker,
Cum s-a nfptuit Romnia modern. Studiul unei probleme internaionale (1856-1866), Bucureti, 1944,
traducere din englez de Alice Bdescu a crii pe care Riker o intitulase The Making of Romania. A Study of
an International Problem 1855-1856, Oxford, 1931; v. Mihai Cojocariu, Partida naional i constituirea
statului romn (1856-1859), Iai, 1994; Dan Berindei, Constituirea Romniei moderne. 150 de ani de la
Unirea Principatelor, Bucureti, 2009. Expresia nfptuirea/constituirea Romniei moderne a mai fost utilizat
acoperind cam ntreaga epoc modern, dup o accepiune dat la noi, acesteia, n manualele i cursurile de
istorie naional din anii 1970-2010; v. Gh. Platon, V. Russu, Gh. Iacob, V. Cristian, I. Agrigoroaiei, Cum s-a
nfptuit Romnia modern. O perspectiv asupra strategiei dezvoltrii, Iai, 1993.
3
A. D. Xenopol, Istoria Romnilor din Dacia Traian, ed. a III-a, vol. XI, Istoria politic a rilor
Romne de la 1822-1848, Bucureti, f.a.; v. i ediiile anterioare ale sintezei, ca i Idem, Primul proiect de
constituiune a Moldovei din 1822. Originile partidului conservator i ale celui liberal, n AARMSI, seria II,
tom XX, Bucureti, 1898 (extras); Idem, Istoria partidelor politice n Romnia . De la origini pn la 1866,
vol. I/1, Bucureti, 1910, p. 1-75; la realizarea strnsei conexiuni ntre revoluia de la 1821 i restaurarea
domniilor pmntene a contat, nu doar pentru A. D. Xenopol, cartea lui C. D. Aricescu, Istoria revoluiunii
romne de la 1821, Craiova, 1874, cu deosebire p. 320-342.
4
Al. Zub, Lhistoriographie roumaine lge de la synthse: A. D. Xenopol, Bucureti, 1983.
5
Frdric Dam, Histoire de la Roumanie contemporaine depuis lavnement des princes indignes
jusqu nos jours. 1822-1900, Paris, 1900.
1

Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol, t. XLVIII, 2011, p. 131162

132

GH. CLIVETI

nelegea prin epoca contemporan a istoriei noastre. mplinirile naionale,


culminate de Marea Unire, aveau s suscite recunoaterea frecvent a anului 1821, al
revoluiei lui Tudor, ori a anului 1848, al revoluiei panromneti i doar o
invocare sporadic, de politicieni conservatori, de constituionaliti, a anului 1856 sau
a anului 1866 ca prim delimitare temporal a istoriei contemporane romneti6,
pn cnd nceputurile acesteia s fie aduse mai ncoace, la 1918. Studii temeinice, de
Emil Vrtosu7 i de Ioan C. Filitti8 sau sinteza lui Constantin C. Giurescu9 au cntrit
mult n meninerea frecvenei admiterii anului 1821, ca nceput de epoc mai nou.
Prin date i interpretri, studiile definite de spirit critic au putut lua faa firavei i
redundantei pledoarii a unui D. V. Barnoschi10 pentru situarea la 1822 a originilor
democraiei romne.
Nu s-au prea vzut, pn la momentul marii sinteze a lui N. Iorga11, n preferinele pentru a se indica prin anul 1821 sau prin anul 1822 nceputul cronologic de
nou epoc istoric, semne ale deconectrii vreunuia dintre cei doi ani de la
meritul ce l-au mprtit n a da impulsul primordial regenerrii naionale a romnilor ciscarpatini. i aceasta chiar dac, factualmente, restaurarea domniilor s-a
asociat nu att revoluiei propriu-zise, conduse de Tudor, ct fazei lichidrii acesteia i a
pecetluirii soartei pandurului. Sitund aciunea lui Tudor n subordinea micrii
eteriste12, Andrei Oetea avea s vad cumva relaxate conexiunile ntre evenimentele
din 1821 i restabilirea domniilor pmntene la 1822. n vederile sale, susinute de o
intens, dar i cam rigid orientat explorare a textului evenimentelor, acea restabilire
de domnii de ar ar fi inut de un joc cam insolit al mprejurimilor externe. Ea ar fi
rezultat din intervenia otoman, deliberat punitiv, i decis de voina unilateral a
Porii, cu o consultare benevol doar, de aceasta, a deputiilor boiereti ale Moldovei
i Valahiei, spre nemulumirea justificat de tratate a Rusiei i spre surprinderea
celorlalte mari puteri, solicitate de nsui mpratul Alexandru I, iniiatorul Sfintei
Aliane, s medieze ntregul diferend oriental13. Chiar la o disociere factual
6
Al. Lapedatu, Noi mprejurri de dezvoltare a istoriografiei naionale, lecie de deschidere a cursului
de Istoria veche a Romnilor la Universitatea din Cluj, n 6 noiembrie 1919, publ. n AIINC, I, 1921-1922,
p. 1-18; Ioan Lupa, Epocile principale n istoria romnilor, ediia a II-a, Cluj, 1928, p. 7-24; Idem, Diferitele
criterii pentru mprirea istoriei romnilor n epoci, n vol. Idem, Scrieri alese, ed. St. Pascu i Pompiliu Teodor,
vol. I, Cluj-Napoca, 1977, p. 63-71, pentru considerarea anului 1821 ca nceput al epocii mai noi; C. C. Giurescu,
Istoria Romnilor, vol. III, partea nti i partea a doua, De la moartea lui Mihai Viteazul pn la sfritul
epocii fanariote, Bucureti, 1937, 1942; v. i Idem Istoria Romnilor. Din cele mai vechi timpuri pn la
moartea regelui Ferdinand, Bucureti, 1943; Ilie Minea, Cnd ncepe istoria noastr contemporan? Idei
din lecia de deschidere a cursului de Istoria Romnilor inut la 7 noiembrie 1935, publ. n CI, XIII-XVI/1-2,
1940, p. 622-630, cu meniunea c anul 1848 a deschis epoca contemporan. Pentru considerarea anului
1857 sau a anului 1866 ca nceput al epocii contemporane, v. Titu Maiorescu, Istoria contemporan a
Romniei (1866-1900), Bucureti, 1925.
7
Emil Vrtosu, 1821. Date i fapte noi, Bucureti, 1932; Idem, Tudor Vladimirescu. Pagini de revolt,
Bucureti, 1944.
8
Ioan C. Filitti, Frmntrile politice i sociale n Principatele Romne de la 1821 la 1828, Bucureti, 1932.
9
C. C. Giurescu, Istoria Romnilor, vol. III, partea I, ed. 1942, p. 346 i urm.; pentru o mai clar situare a
anilor 1821-1822 la nceput de epoc nou, v. Idem, Istoria Romnilor. Din cele mai vechi timpuri
10
D. V. Barnoschi, Originile democraiei romne. Crvunarii. Constituia Moldovei de la 1822.
Independena social n secolul nceput prin constituia Moldovei crvunare i ncheiat prin constituia
Romniei ntregite. De la nsmnare la recolt, Iai, 1922.
11
N. Iorga, Istoria Romnilor, vol. VIII, Revoluionarii, Bucureti, 1938; v. ediia a doua, acelai
volum, ngrijit de Georgeta Filitti, Bucureti, 2006, p. 195-217.
12
Andrei Oetea, Tudor Vladimirescu i micarea eterist n rile Romneti, 1821-1822, Bucureti,
1945.
13
Ibidem, p. 303-357.

RESTAURAREA DOMNIILOR PMNTENE N PRINCIPATELE ROMNE

133

accentuat ntre aciunea lui Tudor, denumit cnd rscoal14, cnd micare revoluionar15, i restabilirea domniilor pmntene a condus, un timp, istoriografia
marxist, pentru care doar o ridicare social i nu un act politic beneficiar claselor
exploatatoare, nc feudale la 1822, putea crea mcar premisa unei noi ornduiri,
burgheze, suprapus, aceasta, integral16, cu ncepere de la 1848, epocii moderne a
Istoriei Romniei. Avea s se impun, dup dezbateri ntre istorici, acceptarea
nceputului epocii moderne la mijlocul secolului al XVIII-lea, cu permisiunea de a
se considera, pe mai departe, nceperea ornduirii capitaliste n istoria Romniei printr-o
revoluie social17. Reconsiderarea anului 1821 ca fiind unul al revoluiei, al uneia nu
doar de sens social, ci i naional18, s-ar fi cuvenit s presupun sublinieri, mereu
ntrite19, ale rosturilor ngemnate, vdite de aciunea lui Tudor i restaurarea domniilor
pmntene n deschiderea perspectivei istorice a constituirii Romniei moderne.
Fireti, din perspectiva strii interne a Principatelor, strnsele legturi ntre
revoluia de la 1821 i actul restaurator de domnii de la 1822 au fost relevate i de
reale implicaii externe, chiar de nivel european. Aciunea revoluionar, prin nsi
ndreptarea ei contra abuzurilor, dac nu a formelor ca atare ale dominaiei strine, a
avut un serios impact internaional. Consonant spiritului secolului naionalitilor,
enunul politic al cauzei romne, dup ct i cum i-a fost dat s neleag sau s poat
lui Tudor Vladimirescu i unor boieri exponeniind partida cu adevrat a rii, a
provocat o recunoatere a dreptilor romneti (i.e. a chestiunii romne), fie i
mcar tacit20 i susceptibil de cenzur conservatoare, din partea diplomaiei europene. Desprinderea chestiunii romne, cu nsemne de individualizare fa de
problema oriental21 i cu tendine de a ntruni exigenele uneia de factur european, a fost pus mai ales n seama revoluiei de la 1821. Iar aa ceva s-a nvederat pe
termen lung, sub autoritatea nfptuirilor naionale romneti. Pe termen scurt ns, la
ntinderea anilor 1821-1822, nu revoluia, condamnat ab initio din principiul solidaritii i reaciei unor fore conservatoare de cea mai tare expresie, ci ocuparea
intempestiv a Principatelor de turci i desemnarea de acetia a domnilor pmnteni
au stat n atenia deosebit de tensionat, prelungit pn spre 1826, a diplomaiei marilor
puteri22. Chestiunea Principatelor implica, prin poziia geostrategic a celor dou mici
entiti statale, prin distincia net, etno-istoric, a romnilor fa de neamurile vecine
lor, mai ales fa de cele exercitnd forme de dominaie, i, nu la urm, prin rostul
special avut de aciunea lui Tudor n valul revoluionar nc fierbnd, de
14
Documente privind istoria Romniei. Rscoala din 1821 (Andrei Oetea, red. resp., et. al.), n continuare: Documente 1821, vol. I-V, Bucureti, 1950-1962.
15
Andrei Oetea, Micarea revoluionar din 1821, n Istoria Romniei, vol. III, Feudalismul dezvoltat
n secolul al XVII-lea i la nceputul secolului al XVIII-lea. Destrmarea feudalismului i formarea relaiilor
capitaliste (Andrei Oetea, red. resp.), Bucureti, 1964, p. 850-906.
16
Vasile Maciu, Istoria modern a Romniei. Constituirea i consolidarea formaiunii capitaliste n
Romnia (1848-1878), Bucureti, Centrul de multiplicare al Universitii, 1972, p. 4 i urm.
17
L. Boicu, A doua jumtate a secolului al XVIII-lea: nceput al epocii moderne, n AIIAI, t. IX, 1972,
p. 431-434.
18
Andrei Oetea avea s contribuie decisiv la o atare reconsiderare, prin cartea sa, Tudor Vladimirescu
i revoluia din 1821, Bucureti, 1971; o ediie revzut a crii din 1945, citat mai sus.
19
Este ceea ce a cutat s sugereze, nu i s probeze Andrei Oetea, prin cartea sa citat, din 1971.
20
Leonid Boicu, Geneza chestiunii romne ca problem internaional, Iai, 1975, p. 76-82.
21
Gh. Platon, Quelques particularits du mouvement national roumain la fin du XVIIIe sicle et la
premire moiti du XIXe, n NedH, VII/2, Bucureti, 1980, p. 15-24.
22
Basile J. Lungu, Les grandes puissances et les Principauts Roumaines de 1821 1826, Paris, 1935,
p. 84-107; v. i Vlad Georgescu, Din corespondena diplomatic a rii Romneti (1823-1828), Bucureti,
1962, p. 7-29 (Introducere).

134

GH. CLIVETI

anvergur mcar regional, date cu mult peste cele subsumabile unui diferend rusootoman, de care, doar spre a evita periclitarea echilibrului general de fore, marile
puteri s fie serios preocupate.
Aciunea unilateral a Porii n Principate, pasul uria pe cale a-l face grecii de la
revoluie la rzboiul de independen, excesele de rzboi sfnt ale turcilor, pornirile
Rusiei de a reaciona manu militari prezentau riscuri care, atingndu-se cu cele ale
prelungirii represaliilor austriece asupra focarelor sediioase italiene, cu cele ale
tulburrilor din Spania, amplificate de veleitile intervenioniste peste Pirinei ale
Franei, puteau conduce la bulversarea pcii i ordinii europene23. n privina crizei
spaniole i a situaiei Italiei, s-au pus deja s opereze, cum s-a vzut la 1820 i 1821,
raiuni fondate de tratatele ncheiate de marile puteri la 1814-1815, sub auspiciile
concertului european24. Partitura pronunat conservatoare, reacionar, a curilor
nordice, Austria, Rusia i Prusia, a fost ntmpinat, pe timpul Congreselor de la
Troppan i Laybach, de luri de distan, chiar dac nu de pe o poziie comun, ale
puterilor occidentale, Marea Britanie i Frana, relevndu-se astfel, la nivelul politicii de interese generale, dou Europe. i dac restabilirea ordinii n Italia s-a
fcut prin intervenia unilateral a Austriei, de o manier acoperit, poate nu integral, de
clauze ale tratatelor de dreptul la replic al unei pri lezate, invocabil de pe poziii
defensive i operabil cu mandat internaional25 nu la fel de simplu de identificat era
procedeul de readucere a Spaniei la linitea girat de monarhul ei legitim: de unde i
necesitatea unui nou congres de suverani i de minitri, ce avea s se ntruneasc la
Verona. Cu mult mai grav, mai complicat, mai puin pretabil soluiilor diplomatice
dect situaia Spaniei, era cea din zona creia i se aplica deja epitetul de oriental,
prin raportare ori distincie fa de Europa ordinii i pcii aezate pe tratatele de la
1814-1815. n condiiile cnd Imperiul Otoman nu a putut fi inclus, cum voiser mai
ales Austria i Marea Britanie la Congresul de la Viena, de un tratat general de garanie,
act a crui oportunitate fusese blocat de refuzul Rusiei de a-l subscrie26, nu prea era
cum s opereze raiunile ordinii europene i asupra chestiunii orientale. O ripost
armat i precipitat a Rusiei la intervenia prea punitiv a Porii n Principate i la
prelungirea ocuprii acestora, ripost cu tendina natural de a cpta alura unei
operaii de mntuire a cauzei sfinte greceti, subneleas, la Petersburg, ca a tuturor
cretinilor ortodoci supui ai sultanului27, putea mpinge strile de lucruri din
Orient, i aa deosebit de tensionate, pn la punctul de a fi un pericol la adresa pcii
generale. n miezul acelor stri de lucruri se aflau Principatele Romne, nct implicaiile internaionale ale lichidrii revoluiei i ale restaurrii domniilor pmntene se
vedeau a fi deosebite.
23
C. K. Webster, The Foreign Policy of Castlereagh 1815-1822. Britain and the European Alliance,
Londra, 1925, p. 259, 316-325.
24
Ibidem; v. i Henry A. Kissinger, A World Restored. Metternich, Castlereagh and the Problems of
Peace 1812-1822, Boston, 1973, p. 270-285.
25
Pierre Renouvin, Le XIXe sicle, I. De 1815 1871. LEurope des nationalits et lveil de nouveaux
mondes (vol. V din Histoire des relations internationales, publ. sous la direction de Pierre Renouvin), Paris,
1954, p. 54 i urm.
26
Gh. Cliveti, Aranjamentul politico-teritorial european de la 1814-1815. Problema garaniei
generale, n AIIX, t. XLI, 2004, p. 247-262.
27
G. L. Ar, Kapodistria i grecheskoi natsionalnoe osvoboditelnoe dvienija, 1809-1822, Moscova, 1976,
passim; v. i I. S. Dostian, Rossija i Balkanskii vopros, Moskova, 1972, p. 203 i urm.; O. V. Orlik, Rossija i
vostochnyi krizis 20-h godov, n Istorija vneshnei politiki Rossii. Pervaja palovina XIX veka/Ot voina Rossii protiv
Napoleona do Pariskovo mira, otv. red. A. N. Saharov, O. V. Orlik, Moscova, 1995, p. 189-202, cu deosebire.

RESTAURAREA DOMNIILOR PMNTENE N PRINCIPATELE ROMNE

135

Dup ct a putut fi depistat i publicat textul primar, de la coresponden diplomatic strin la texte private, implicaiile de felul menionat i-au avut reflexul
istoriografic. Simplu, pentru istorici, nu a prea fost cum s se ajung la acel text, din
motivul c factorului politic romnesc i-a lipsit capacitatea emiterii de acte formale de
cea mai tare edificaie asupra impactului internaional al ntmplrilor prin care au
trecut Principatele. Memoriile romneti, ultimele ale lui Tudor i cele boiereti, mai
numeroase, acestea, dar i foarte divers orientate politic28, au fost texte reclamative, de
doleane, i nu exponeniind statalmente o parte deliberant, cu drept recunoscut de
negociere i subscriere de acte contractuale, sinalagmatice. Textul politico-diplomatic
european din faza lichidrii revoluiei i pn la restabilirea domniilor pmntene,
chiar i dup aceea, s-a fcut fr a fi mcar consultat partea romn, redus la condiia
de obiect al politicii internaionale, obturndu-i-se, i la 1821-1822, accesul spre a fi
subiect deliberativ, fie i numai asupra unor aspecte de interes special, vital, pentru ea.
Pe timpul interveniei i al ocupaiei otomane, Principatele au fost obiect al represiunii.
La momentul restabilirii domnilor pmnteni, delegaiile boiereti au fost doar
consultate, i numai de Poart. Textul romnesc revendicativ asupra acelei restaurri a
contat n termeni foarte scuri i cam pe ascuns, la Constantinopol. Textul narativ al
momentului restaurativ29 a i fost s fie unul srac, prin comparaie cu cel privind
revoluia i destinul lui Tudor, cumplita tragedie a locuitorilor moldo-valahi. A luat
ns un deosebit avnt textul revendicativ, de drepturi de autonomie a Principatelor,
totodat contestatar n privina ocupaiei turceti i a numelor domnilor desemnai de
Poart, text ilustrat de memorii ale boierilor transfugi la Sibiu, Braov, Cernui i
Chiinu30.
Memoriile boiereti, aciunea unilateral a Porii i reacia Rusiei, mergnd de
la ruperea relaiilor diplomatice cu Imperiul Otoman i sesizarea celorlalte puteri
europene asupra nclcrilor drepturilor ei consfinite de tratate i pn la convingerea sultanului despre obligaia cabinetului su de a notifica celui de la Petersburg
noile numiri de domni i de a accepta reluarea negocierilor bilaterale privind organizarea Principatelor, au contat la reconstituirea istoriografic a demersului revendicativ romnesc i a implicaiilor externe presupuse de restaurarea domniilor
pmntene. Acele implicaii, de interes special, aici, au prins a fi relevate ntr-o prea
28
Emil Vrtosu, 1821. Date i fapte noi, p. 91 i urm., 117-216; Vlad Georgescu, Mmoires et projets
de rforme dans les Principauts, 1769-1830, Bucureti, 1970, p. III-XIX (Introduction), pentru diversitatea
memoriilor, p. 101-124, pentru memorii i proiecte de reform de la 1821-1822.
29
Theodor Codrescu, Uricarul, vol. V, Iai, 1862, p. 98-129 (Jurnalul mergerei deputailor boieri
<moldoveni> la arigrad); Emil Vrtosu, op. cit., p. 146-155 (Jurnalul mergerei boierilor munteni dui la
arigrad).
30
Memoriile i alte acte au fost avute n vedere, mai nti, pentru comentarii justificative asupra
evenimentelor de la 1821-1822; v. C. A. Aricescu, Acte justificative la istoria revoluiunii romne de la 1821,
Craiova, 1874; Constantin Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldovei i Sucevei i a catedralei mitropolitane din
Iai, Bucureti, 1888, cu documente privind cu deosebire conduita mitropolitului Veniamin Costache; au fost,
apoi, incluse de marile corpusuri documentare, Uricarul, de Teodor Codrescu, vol. I-XXV, Iai, 1852-1895,
Documente 1821, vol. III, Bucureti, 1960; au fcut obiectul diverselor publicaii mrunte, pn la cele
sistematice i selective, de Emil Vrtosu, op. cit., passim, i Vlad Georgescu, op. cit.; au fcut obiectul unor
comentarii cumva dezlnate de V. A. Urechia, Istoria Romnilor, tom XIII, Revoluiunea lui Tudor
Vladimirescu (dup documente noi). 1821-1822, Bucureti, 1901, passim; pentru comentarii speciale asupra
memoriilor, v. Ioan C. Filitti, Frmntrile politice i sociale; I. G. Vntu, Primele proiecte de organizare a
Principatelor Romne, Bucureti, 1941; Vlad Georgescu, Ideile politice i Iluminismul n Principatele
Romne 1750-1831, Bucureti, 1972; Valeriu otropa, Proiectele de constituie, programele de reforme i
petiiile de drepturi din rile Romne n secolul al XVIII-lea i prima jumtate a secolului al XIX-lea,
Bucureti, 1976.

136

GH. CLIVETI

strns cuprindere de acte i actani, delimitat de cursul raporturilor otomane i de luri


de poziii, cumva neutrale, ale puterilor europene, sesizate i chiar solicitate expres de
Rusia spre a determina Sublima Poart s-i dea deplin satisfacie, conform tratatelor,
ncepnd cu cel de la Kuciuk-Kainardji i continund cu clauzele nc nelmurite ale
celui de la Bucureti. ntr-o asemenea cuprindere, mai strict spus sub nrurirea
confruntrilor ruso-otomane asupra rilor noastre, a vzut A. D. Xenopol31 suferina de mai bine de un ptrar de veac, dup 1821, a istoriei politice romneti32. Pe
mai departe, studiile istorice au putut beneficia de o aproape constant extindere a
bazelor documentare, fr, ns, a se ajunge i la o spargere semnificativ a cuprinderii
externe, prea strmte, a implicaiilor evenimentelor din Principatele Romne. Progresele
remarcabile n editarea coleciei Hurmuzaki de Documente privitoare la istoria
Romniei33, publicaiile datorate lui D. A. Sturdza34 i N. Iorga35 au ngroat mult fondul
de informaii de epoc, unele de relevana extern a raporturilor consulare, a rapoartelor reprezentanilor consulari austrieci, pe timpul anilor 1821-1822 cu deosebire. S-a
perseverat ns n a fi vzute implicaiile externe ale evenimentelor din Principate la
cuprinderea menionat mai sus. N. Iorga, inspirat de efortul de adunare i adnotare
asupra rapoartelor consulare prusiene, poate cel mai greu accesibile, pn la el,
studioilor romni. Aprea astfel necesitatea de a fi vzute strile din Principate,
inclusiv de la 1821-1822, ntr-un mai larg orizont, dincolo de schimbri de amnunte,
de mode i de nume, nregistrate de un noian de documente, chiar de cele produse de
consulatele strine de la Iai i Bucureti36.
O oarecare extindere a orizontului de cuprindere din afar a experienelor prin
care au trecut Principatele la 1821-1822 i pn spre 1834 a fost ncercat de George Meitani,
pe coordonate ale unui expozeu de istorie diplomatic a Europei sau ale unei pri introductive la izvoarele dreptului public internaional al Romniei37; nu i dup rigorile
studiului istorico-juridic deplin calificat, cu trimiteri directe i edificante la surse
documentare i literatura de specialitate, n textul rezultat neputndu-se, de altfel,
recunoate ceva mai mult dect note de lectur. Un studiu bine calificabil, pe
coordonate de adevrat istorie diplomatic, avea s-l ntreprind Basile J. Lungu38, cu
meritul deosebit de a fi valorificat text adecvat de documentare sau de lectur, fonduri
31
A. D. Xenopol, Rsboaiele dintre rui i turci i nrurirea lor asupra rilor Romne, Iai, 1880;
v. ediia de Elisabeta Simion, Bucureti, 1997, p. 141-150.
32
Ibidem, ediia 1997, p. 151-255; Idem, Istoria Romnilor din Dacia Traian, ed. a III-a, vol. X, p. 73-89 i
vol. XI, p. 9-19.
33
Documente privitoare la istoria romnilor, colecia Hurmuzaki (n continuare: Documente,
Hurmuzaki), cu deosebire: Supliment I, vol. IV, 1802-1849, documentele adunate, coordonate i publicate de
D. A. Sturdza, D. C. Sturdza i Octavian Lugoianu, Bucureti, 1891; Supliment I, vol. V, 1822-1838, documente adunate i coordonate de D. A. Sturdza i C. Colescu-Vartic, Bucureti, 1894; vol. X, Rapoarte
consulare prusiene din Iai i Bucureti, 1763-1844, adunate i publicate de Neculai Iorga, Bucureti, 1897;
vol. XVI, Coresponden diplomatic i rapoarte consulare franceze (1603-1824), publicate de Nerva Hodo,
Bucureti, 1912; vol. XX, Coresponden diplomatic i rapoarte consulare austriece (1812-1822), publicate
de Ion I. Nistor, Cernui, 1940.
34
Acte i documente relative la istoria renascerei Romniei, publicate de D. A. Sturdza i C. Colescu
Vartic, vol. I, 1391-1841, Bucureti, 1900.
35
Acte i fragmente cu privire la istoria romnilor, adunate din depozitele de manuscrise ale Academiei Romne de N. Iorga (n continuare: Nicolae Iorga, Acte i fragmente), vol. II, Bucureti, 1896; N. Iorga,
Studii i documente cu privire la istoria romnilor, vol. XVIII, XXI, XXII, Bucureti, 1901-1916.
36
Idem, Prefa la Documente, Hurmuzaki, vol. X, p. LXV.
37
George Meitani, Aciunea diplomatic a Europei fa de Principatele Romne ntre anii 1821 i 1834.
Partea din izvoarele dreptului internaional public al Romniei, Bucureti, 1903.
38
Basile J. Lungu, op. cit., passim.

RESTAURAREA DOMNIILOR PMNTENE N PRINCIPATELE ROMNE

137

din abunden de la Archives du Ministre des Affaires Etrangres de France Correspondance politique, dar i cu deficiena de a fi fost cam tributar modului francez, la
stadiul A. Debidour Emile Bourgeois39, de a nelege sistemul politic al Europei de
dup 1815, ca fiind unul al Sfintei Aliane, al unor norme i principii ce ar fi
ndreptit consimirea marilor puteri la soluia orientat de Rusia n chestiunea
Principatelor Romne. La stadiul unui atare studiu, al crui autor s-ar fi cuvenit s nu fi
scpat principalei nregistrri enciclopedice a istoricilor romni40, avea s rmn,
pentru nc bune decenii, relevarea atingerilor chestiunii Principatelor cu interesele
mari europene. Spre un stadiu mai nalt ar fi putut tinde contribuiile lui Ioan C. Filitti,
excelent instrumentate profesional, cu atuul elucidrii rolului diplomatic al
fanarioilor41, corespondenei domnilor i boierilor romni agreate de destinatarii lor,
Metternich i Gentz42, i cu poziie avizat asupra regimului capitulaiilor Turciei43.
Atenia sa principal, pentru anii 1821-1822, a fost reinut de nvmintele raporturilor lui Tudor Vladimirescu cu Eteria, de frmntrile interne ale Principatelor, de,
inclusiv, memoriile i proiectele de reform, de deputiile boiereti la ocazia
deciderii de Poart a domnilor pmnteni. Cartea sa, Frmntrile politice i sociale
n Principatele Romne, i-a atras recunoaterea ntre contribuiile istoriografice de
prim referin asupra momentului de nceput de epoc nou, marcat de revoluia lui
Tudor i cuantificat politic de restaurarea domniilor pmntene. Era ceea ce avea s se
recunoasc i n dreptul contribuiilor lui Emil Vrtosu, poate prea nclinate, cum
sesizase i Filitti44, spre a vedea un ascendent ideatic reformator al Moldovei, exponeniat mai ales de comisul Ionic Tutu45, fa de Valahia. Despre acel ascendent
dduser ceva de neles i A. D. Xenopol46, mai puin V. A. Urechia47, pentru ca N. Iorga
s-i aduc o apsat subliniere48, din nelipsite, la el, efuziuni de subiectivism
moldovenesc49.
O piatr de hotar pentru interpretrile rolului factorului extern n evenimentele
implicnd Principatele Romne, la 1821-1822, este ediia din 1945 a crii lui Andrei
Oetea, Tudor Vladimirescu i micarea eterist50. Ea a reinut atenia specialitilor sau,
39
A. Debidour, Histoire diplomatique de lEurope, depuis louverture du Congrs de Vienne jusqu
la fermeture du Congrs de Berlin. 1814-1878, Ire partie. La Sainte-Alliance, Paris, 1891; Emile Bourgeois,
Manuel historique de politique trangre, tome II, Les rvolutions (1789-1830), Paris, 1913. Cei doi istorici
francezi sunt considerai reprezentativi pentru istoria diplomatic i pentru considerarea sistemului politic
european de la 1815 ca fiind al Sfintei Aliane; v., pentru critici, Lucien Febvre, Combats pour lhistoire.
Contre lhistoire diplomatique en soi. Histoire ou Politique? Deux mditations: 1913, 1935, Paris, 1945,
1953, p. 63, 69 i urm.
40
Basile J. Lungu, op. cit., i Radu R. N. Florescu, The Struggle against Russia in the Romanian
Principalities 1821-1854 (Acta Historica), tomus II, Monachii, 1962, ca s amintim doar doi istorici cu
studii de referin special pentru prezentul nostru studiu, nu apar inclui de Enciclopedia istoriografiei romneti (coord. tefan tefnescu), Bucureti, 1978.
41
J. (Ioan) C. Filitti, Rle diplomatique des Phanariotes de 1700 1821, Paris, 1901.
42
Idem, Corespondena domnilor i boierilor romni cu Metternich i cu Gentz, n AARMSI, Seria II,
tom XXXVI, p. 973-1025.
43
Idem, Romnia fa de capitulaiile Turciei, n AARMSI, Seria II, tom XXXVII, 1915, p. 127-189.
44
Idem, Frmntrile politice i sociale, p. 91-124.
45
Emil Vrtosu, op. cit., p. XXXI-XXXVI; v., pentru perseverena susinerii ascendentului reformator
moldovenesc, i Idem, Ionic Tutul (1795-1830), Bucureti, 1974.
46
A. D. Xenopol, Primul proiect de constituiune al Moldovei, n loc. cit. (extras).
47
V. A. Urechia, op. cit., tom XIII, p. 164-186.
48
N. Iorga, Istoria Romnilor, vol. VIII, ed. a II-a, p. 206-228; v. i Idem, Centenarul domniilor
pmntene, Calendarul Ligii Culturale, Bucureti, 1923.
49
Eugen Lovinescu, Istoria civilizaiei romne moderne, ed. Z. Ornea, Bucureti, 1997, p. 111-113, 204-208.
50
Lucrare publicat n Balcania, IV-V, i ca volum separat, la acesta din urm fcnd i noi trimiteri.

138

GH. CLIVETI

n genere, pe cea a publicului cititor de istorie cu mult mai mult dect au putut-o face
studiile contemporane ei ale lui D. Bodin51, mai apropiate, prin maniera de interpretare a nruririi de factori externi a evenimentelor din Principate, de scrierile lui
Ioan C. Filitti i de cele ale lui Emil Vrtosu. n atmosfera politic, militar i
intelectual a anului 1945, nu a prea prut surprinztoare considerarea de A. Oetea a
aciunii lui Tudor Vladimirescu ca subordonat mai cu totul planurilor Rusiei i,
implicit, micrii eteriste. Dup cum nu a prut surprinztoare considerarea
desemnrii de Poart a domnilor Ioni Sandu Sturdza i Grigore D. Ghica ca pedeaps
aplicat fanarioilor sau ca aspect de plan secundar fa de tema evacurii Principatelor
de turci i a revenirii influenei Rusiei, protectoare, spre care s-ar i fi orientat
prioritar memoriile boiereti; i la a crei ndreptire, dat de tratate, de spiritul i
normele Sfintei Aliane, s supervizeze privilegiile Moldovei i Valahiei, chiar i o
mbuntire a strii acestora printr-o reform administrativ, ar fi fost nevoite a
consimi celelalte mari puteri ale Europei52. Studios de real vocaie pentru domeniul
istoriei moderne, cu contribuii de marc, ntre altele, asupra chestiunii orientale53,
adept nc din tineree i convins al concepiei marxiste54, vdind spirit metodic i un
discurs bine controlat, Oetea s-a vzut chemat s asume coordonarea volumului III al
tratatului academic de Istoria Romniei55 i s elaboreze efectiv sau s coordoneze
strns partea rezervat micrii revoluionare din 1821 i restabilirii domniilor
pmntene56. i-a consolidat poziia de cunosctor tutelar al momentului 1821-1822
din istoria noastr modern prin coordonarea corpusului documentar privind ceea ce i s-a
impus s poarte denumirea de Rscoala din 182157. ngrijirea volumelor de documente din seria nou a coleciei Hurmuzaki58 i-a consolidat i mai mult poziia menionat, dar l-a i ndemnat s-i revizuiasc teza conform creia Tudor Vladimirescu
ar fi condus o micare subordonat Eteriei i s demonstreze, fie i admind pe mai
departe calitatea pandurului de eterist sau de iniiat n tainele societii freti, c
la 1821 s-a petrecut o revoluie cu caracter social i naional59. S-a ajuns, la nivelul
istoriografiei noastre, s se impun considerarea revoluiei de la 1821 ca moment de
autoritar confirmare a pirii societii romneti n epoca modern, ai crei
germeni ar fi prins a ncoli nc de pe la mijlocul secolului XVIII60. Amplificarea
51
D. Bodin, Elemente naionale i influene strine n revoluiile din sud-estul Europei de la nceputul
secolului al XIX-lea, n RIR, 15, 1945, 2, p. 138-148; Idem, Tudor Vladimirescu, Bucureti, 1943.
52
Andrei Oetea, Tudor Vladimirescu i micarea eterist, p. 335-350.
53
Idem, Contribution la question dOrient, Bucureti, 1930; i alte lucrri fundamentale privind
epoca Renaterii i Reformei.
54
Idem, Concepia materialist a istoriei ca metod de cercetare i expunere, n nsemnri ieene,
VII, 1938, p. 105-117; v. pentru Idem, op. cit., i Din gndirea materialist-istoric romneasc (1921-1944),
culegere de texte de Pompiliu Teodor, Bucureti, 1972, 98-114.
55
Istoria Romniei, vol. III, Bucureti, 1964.
56
Idem, Micarea revoluionar din 1821, n Istoria Romniei, vol. III, p. 850-906; S. Columbeanu i
S. Iancovici, Lichidarea micrii din 1821 i domniile pmntene. Tratatul de la Adrianopol, n Istoria
Romniei, vol. III, p. 907-923.
57
Documente 1821, vol. I-V, Bucureti, 1959-1962.
58
Documente privind istoria Romniei, Colecia Eudoxiu de Hurmuzaki, Serie nou (n continuare:
Documente, Hurmuzaki, Serie nou), cu deosebire vol. II, Rapoartele consulare austriece (1812-1823), sub
ngrijirea lui Andrei Oetea, Bucureti, 1967.
59
Andrei Oetea, Tudor Vladimirescu i revoluia din 1821; v. i Idem, Tudor Vladimirescu 821,
Bucureti, 1971, pentru demonstraia c, dei a condus o ridicare naional i social, Tudor a fost eterist sau
iniiat n secretele Eteriei.
60
Considerarea germinrii epocii moderne nc de pe la mijlocul secolului XVIII s-a impus, prin anii
1970-1980, la nivelul istoriografiei noastre; v. Gh. Platon, Geneza revoluiei romne de la 1848. Introducere
n istoria modern a romnilor. Ediie nou, cu adugiri i precizri, Iai, 1999, p. 13 i urm.

RESTAURAREA DOMNIILOR PMNTENE N PRINCIPATELE ROMNE

139

semnificaiilor momentului 1821 avea s treac ns aprecierea restaurrii domniilor


pmntene ntre evenimentele de traseu ale unei perioade istorice de progres socialeconomic i de emancipare naional.
Aprecierea ponderii avute de actul restaurator de domnii din 1822 la
fundamentarea de nou epoc prezenta inconveniente serioase pentru sinteza istoric
romneasc strbtut de tezism marxist-leninist i marcat, mai ales pe timpul anilor
50-60 ai secolului trecut, de condescenden fa de aplombul cu care istoriografia
sovietic, parc uitnd acuzele de imperialism nrobitor de popoare aduse de ea
nsi politicii arilor, frecvent pn spre 1930, ajunsese s invoce obstinant misiunea
Rusiei de la sfritul secolului XVIII i nceputul celui urmtor de susinere a luptei
de emancipare a cretinilor ortodoci, supui ai sultanului61, s imprime acelei
misiuni nsemnul de anticipare a vocaiei eliberatoare vdite de marea putere rsritean i la 1944-1945. Pentru noua sintez, menit s probeze c i din perspectiv
romneasc motorul istoriei l-a reprezentat lupta de clas, cu necesar, chiar exclusiv
punere n seama unei revoluii a nceputului de epoc proprie formaiunii socialeconomice capitaliste, actul de la 1822, suscitat de un demers petiionar boieresc i
decis de opresoarea Poart Otoman, nu a avut cum s fie, prin sinea lui, unul revoluionar i nici s se conecteze strns momentului ntrunind criteriile unui atare atribut.
El avea s i ias din atenia studiilor monografice consacrate revoluiei de la 182162,
creia i erau de relevat mai ales aspecte ori trsturi de natur a-i confirma ntr-un
mers istoric redat de N. Blcescu63, dezvoltarea la 1848. n acea dezvoltare,
definit procesual, corespunztoare transformrilor structurale ale societii, dup
tezismul marxist-leninist, actului de la 1822 nu i-a putut fi recunoscut o relevan
deosebit, cum nu a prea fost a se recunoate nici ntregului domniilor pmntene,
vzute, acestea, mai curnd ca stri de criz, de provizorat64, dect ca ncercri
tensionate, pe direcii de politic ce aveau s fie reluate, la un alt nivel de posibiliti i
mpliniri, de-abia prin anii Unirii Principatelor.
61
I. S. Dostian, op. cit., passim; v. i Istoria diplomaiei, sub red. V. A. Zorin, et. al., Bucureti, 1962,
p. 459-467. Pentru condescendena fa de orientrile venite de la Moscova, v. publicaia de sub egida
Muzeului Romno-Rus, Documente privind relaiile romno-ruse, Bucureti, 1961; v. i Gheorghe Bezviconi,
Contribuii privind relaiile romno-ruse, Bucureti, 1960.
62
Dup cartea lui Andrei Oetea, Tudor Vladimirescu i revoluia din 1821, nu s-au prea mai vzut
studii monografice privind momentul ridicrii sociale i naionale care s fi mers pn la restaurarea
domniilor pmntene; v. Dan Berindei, Lanne 1821 dans les Pays Roumains, Bucureti, 1973; Idem,
Revoluia romn din 1821, Bucureti, 1991; Mircea T. Radu, 1821. Tudor Vladimirescu i revoluia din ara
Romneasc, Craiova, 1978; G. D. Iscru, 1821 moment crucial n istoria modern a Romniei, Bucureti,
1981; Idem, Revoluia din 1821 condus de Tudor Vladimirescu, Bucureti, 1996.
63
Nicolae Blcescu, Mersul revoluiei n istoria romnilor, v. Idem, Opere, vol. II, Scrieri istorice,
politice i economice 1848-1852 (ed. Gh. Zane i Elena Zane), Bucureti, 1982, p. 107-113.
64
Valerian Popovici, Cu privire la opoziia marii boierimi moldovene mpotriva lui Ioan Sandu
Sturdza, domnul crvunarilor, n SCSI, 8, 1957, nr. 4, p. 87-120; S. Columbeanu, S. Iancovici, op. cit., n
loc. cit., p. 909-923; Vasile Maciu, De la Tudor Vladimirescu la rscoala din 1907, Craiova, 1973; Anastasie
Iordache, Principatele Romne n epoca modern, vol. I, Domniile pmntene i ocupaia ruseasc, 1821-1831,
Bucureti, 1996, p. 100-183; o oarecare revenire asupra bunei tradiii istoriografice n care erau vzute
domniile din anii 1822-1828 la Neagu Djuvara, ntre Orient i Occident. rile Romne la nceputul epocii
moderne (1800-1848), ed. a III-a, Bucureti, 2002, p. 333-354, cu aprecieri intim amintind de cele ale lui
Pompiliu Eliade, De linfluence franaise sur lesprit public en Roumanie. Les origines. Etude sur ltat de la
socit roumaine lpoque des rgnes phanariotes, Paris, 1898, p. 375-404; Idem, Histoire de lesprit public
en Roumanie. Loccupation turque et les premiers princes indignes (1821-1828), Paris, 1905, passim; de
comparat cu Gh. Platon, Restaurarea domniilor naionale (1821-1828), n Istoria Romnilor, vol. VII, tom I,
p. 55-75.

140

GH. CLIVETI

i mai puin relevan i s-a putut recunoate actului de la 1822 din perspectiva
normei nsuite de istoriografia noastr ndeosebi dup 1945-1947 i nc urmate,
conform creia Principatele ar fi cunoscut, ncepnd cam de pe la 1774, cu o
ntrerupere taman la 1821-1822, cauzat de intervenia otoman pentru lichidarea
aciunii lui Tudor Vladimirescu i a micrii eteriste, un spor de autonomie n
temeiul tratatelor impuse de Rusia naltei Pori65. Dac n vechea i buna tradiie istoriografic ilustrat, cu referiri la tema de interes special aici, de A. D. Xenopol, N. Iorga,
I.C. Filitti, D. Bodin i respectat de istorici din lumea rmas liber dup 194566,
autonomia reclamat de Tudor Vladimirescu i de boierii patrioi aprea net contrar
felului rusesc, solicitant, i el, de memorii boiereti, dar numai partizane lui, de a o
vedea, cu totul diferit aveau s stea lucrurile pentru scrierile istorice de la noi
orientate de admiterea sporului de recunoatere a drepturilor i privilegiilor Principatelor, asigurat, nu i, la rigoare, restrictiv condiionat, de irul de tratate nceput la
Kuciuk-Kainardji i culminat la Adrianopol67. Pentru un asemenea spor, ce ar fi fost
ntreinut de venirea proteciei ruse n ntmpinarea memoriilor i proiectelor
boiereti de reform68, pn la a i se fi dat o decisiv concretizare prin Regulamentele Organice69, a putut conta prea puin i actul restaurator de domnii considerate
nominal pmntene, nu ns i realmente beneficiare de statut de autonomie, de
integral i activ ordonare a strilor Principatelor. i nu a putut conta fie i numai din
motivul c acel act a survenit cam alturi de irul de tratate ncheiate de Rusia cu
Poarta Otoman. Rmne, desigur, ca mersul cercetrilor de specialitate, cu deja
semne de reaezare a datelor i interpretrilor de interes70, s probeze ce i ct ar mai
putea fi valabil din considerarea sporului de autonomie a Principatelor, determinat de
venirea proteciei ruse n ntmpinarea memoriilor boiereti, cu o ndreptire
conferit marii curi pravoslavnice de tratatele impuse de ea, dup grele rzboaie71,
Imperiului Otoman. Iar n a se proba aa ceva, o pondere semnificativ ar putea-o avea
reconectarea domniilor pmntene la enunul politic al cauzei romne, ocazionat de
revoluia de la 1821, cu presupunerea unei corespunztoare cuprinderi a implicaiilor
65
Vlad Georgescu, Din corespondena diplomatic a rii Romneti, p. 7-59 (cu reveniri asupra unor
puncte de vedere, pe msura editrii volumelor de Mmoires et projets de rforme); Nestor Camariano, Les
Principauts Roumaines la lumire de lautobiographie de Jean Capodistria, n Revue Roumaine
dHistoire, 8, 1969, 2, p. 263-270; pentru admiterea sporului de autonomie, dar i pentru recunoaterea
unor abuzuri ale consulilor rui sau, dup 1829, ale regimului de protectorat, v. Gh. Platon, Revoluiile
romne de la 1821 i 1848 i problema independenei naionale. Context naional i internaional, n Romnii
n istoria universal (coord. I. Agrigoroaiei, Gh. Buzatu, V. Cristian), vol. I, Iai, 1986, p. 237-257; Idem,
Geneza revoluiei romne de la 1848, ed. 1998, p. 70-90; Anastasie Iordache, Apostol Stan, Aprarea
autonomiei Principatelor Romne, 1821-1859, Bucureti, 1987, p. 30-58; Marian Stroia, Romnii, marile
puteri i sud-estul Europei (1800-1830), Bucureti, 2002, p. 184-232.
66
Radu R. N. Florescu, op. cit., p. 109-132.
67
Rmne nc mult loc pentru dezbateri istoriografice, spre a se da un rspuns mai clar ntrebrii dac
tratatele ruso-turce de la Kuciuk-Kainardji (1774), Bucureti (1812), Adrianopol (1829) au prevzut un spor
real de autonomie sau au impus un caracter condiional statutului Principatelor Romne.
68
Ceea ce nu a prea putut reiei la o analiz de profunzime a textului revendicativ romnesc; v. Vlad
Georgescu, Mmoires et projets de rforme 1769-1830, p. III-XX; Idem, Mmoires et projets de rforme
dans les Principauts Roumaines, 1831-1848. Avec un supplment pour les annes 1769-1830, Bucureti,
1972, p. 5-12.
69
Valeriu otropa, op. cit., p. 81-91.
70
Leonid Boicu, Idei i atitudini europene fa de emanciparea naional a romnilor (1821-1828), n
vol. Sub semnul lui Clio. Omagiu acad. prof. tefan Pascu la 60 de ani de la natere, Cluj, 1974, p. 610-616;
Dan Berindei, Zorii unei activiti moderne de politic extern (1821-1828), n Revista de Istorie, 2, 1991,
9-10, p. 495-523.
71
Nicolae Arnutu, 12 invazii ruseti n Romnia, Bucureti, 1996, p. 35-92.

RESTAURAREA DOMNIILOR PMNTENE N PRINCIPATELE ROMNE

141

europene, avute de un moment istoric de primordial impulsionare a regenerrii


noastre naionale.
La o reconsiderare a acelei cuprinderi de implicaii ne-au condus studiile privind
fondarea i devenirea sistemului politic european de la 1815, raportarea chestiunii
orientale la acel sistem, unul al marii politici, invocabil sub auspiciile pcii i ordinii
generale sau sub cele ale concertului marilor puteri, i, nu neaprat n ultimul rnd,
atingerea de cauza romn, de chestiunea Principatelor, mai strict spus, a parametrilor, dac nu ai recunoaterii diplomatice propriu-zise, mcar ai preocuprilor internaionale. Bazele documentare, diverse i mult extinse prin publicaii de arhive ale
marilor cabinete72 i ale principalelor personaliti73, cu rol n evenimentele de la
1821-1822, ne-au permis s sustragem analiza de fa unor pernicioase cliee i s o
orientm dup adevruri sustenabile, cum ar fi, nti, c sistemul politic european,
fondat de tratatele de la 1814-1815 i ilustrat de congrese de suverani i de minitri la
Aix-la Chapelle (1818), Troppau i Laybach (1820-1821), Verona (1822), nu a fost unul
al Sfintei Aliane, ci unul emergent sub auspiciile concertului marilor puteri; apoi, c nu
din spiritul sau raiunile Sfintei Aliane ar fi intervenit trupele austriece n Italia, contra
revoluiilor napolitan i piemontez, ci din legitimitatea ce le-a conferit-o imperialilor,
dup tratate, poziia de parte defensiv, direct lezat, nct, cu consimmntul
celorlalte mari puteri, formal al Rusiei i Prusiei, mcar tacit al Marii Britanii i Franei,
prezente, acestea dou, doar prin observatori la reuniunile de la Troppau i Laybach, s
acioneze unilateral pentru restabilirea ordinii; c, sub niciun chip, calitatea de
suveran legitim a sultanului otoman l-ar fi determinat pe Alexandru I, consiliat sau
avertizat de Metternich, s consimt, n numele principiilor Sfintei Aliane, inoperante, de-ar fi fost vorba de ele, asupra unui monarh pgn, la intervenia trupelor
otomane contra tulburrilor din Principate; ar fi vorba, mai curnd, de ambiii hegemonice, de anvergur european, care, axate pe proiectul strategic al mpratului
Rusiei de a instituionaliza i permanentiza intervenia general contra oricrui pericol
revoluionar, rezervau, momentan, crizei orientale, aprins de insureciile romn
i greac, ca i de reacia dur a Porii, doar o dimensiune tactic, de manevrat pentru
atingerea unui mare obiectiv; c, n calculele mpratului Alexandru, inspirate mai
ales de Capodistrias, realizarea proiectului su strategic putea s survin la viitorul
congres, propus iniial a se ntruni la Florena, dar urmnd, de fapt, a avea loc la
Verona, unde pe seama crizei spaniole s nu fie exclus posibilitatea unei intervenii,
fie, aceasta, i unilateral, mult dorit de francezi, iar pe seama atrocitilor Porii
contra grecilor animai de cauz sfnt s fie de ateptat o reacie solidar, din
iniiativ rus, a Europei; c dejucarea ambiiilor hegemonice ale Rusiei s-a impus
drept principal preocupare, fr a fi i unisonic, a celorlalte mari puteri; c acestea
72
British and Foreign State Papers. Compiled by the Librarian and Keeper of the Papers, Foreign Office,
vol. 1821-1822, 1822-1823, Londra, 1826, 1828; Vneshnjaja politika Rossii XIX i nachala XX veka. Dokumenty Rossiiskovo Ministerstva Inostrannyh Del, Serija vtoraja 1815-1830 gg., vol. IV (XII), Moscova, 1980.
73
Correspondence. Despatches and Other Papers of Viscount Castlereagh, Second Marquess of
Londonderry (n continuare: Castelereagh, Correspondence), ed. by Charles William Vane, vol. XII, Londra,
1853; Despatches, Correspondence, and Memoranda of Field Marshal Arthur Duke of Wellington (n
continuare: Wellington, Despatches) ed. by his Son, the Duke of Wellington, vol. I, Londra, 1867;
Dpches indites du chevalier de Gentz aux hospodars de Valachie pour servir lhistoire de la politique
europenne, 1813-1828 (n continuare: Gentz, Dpches indites), publ. par A. Prokesch-Osten, vol. II-III,
Paris, 1876; Mmoires. Documents et crits divers laisss par le prince de Metternich (n continuare:
Metternich, Mmoires), publ. par le prince Richard de Metternich, vol. III, Paris, 1881; Mmoires et
correspondence du comte de Villle, vol. II-III, Paris, 1888.

142

GH. CLIVETI

din urm mai curnd au avertizat Rusia asupra riscului de rzboi general pe care-l
prezenta o aciune a ei armat contra Porii, dect au consimit la ndreptirea preteniilor marii curi nordice, a cror plusare ultimativ avea s i duc la retragerea
ambasadorului Stroganov de la Constantinopol; n fine, c tensiunile ruso-otomane,
mpletite cu jocuri de mari interese, au determinat evoluii pe ci diferite ale
chestiunilor romn i greac, i nu, cum s-a apreciat74, acordul ruso-britanic, tacit la
1821 i formal la 1826, de mprire a zonelor de influen n sud-estul european. i
numai innd cont de toate acestea, am neles s pornim de la relevarea atingerilor
externe ale complicaiilor din Principate, la 1821, spre a ajunge la o nuanat nelegere
a producerii i rezistenei actului de restaurare a domniilor pmntene ale Moldovei i
Valahiei, la 1822.
n acele complicaii din Principate s-au interferat o multitudine de factori, mai
ales externi. Interferenele nu au fost provocate, pur i simplu, de intervenia armat
otoman, ndreptat, de la un moment dat, n mod distinct, contra comilitonilor lui
Tudor i eteritilor. Pornit energic i beneficiind de acceptul mcar tacit al altor
puteri, chiar i de cel al Rusiei, dat de neles de mpratul Alexandru I nc de pe
timpul cnd acesta se afla la Laybach75, intervenia otoman a prezentat argumente de
reuit, pn s-i fi impus, fr prea mare ntrziere, de-ar fi voit sultanul, cuvenitele
numiri pentru tronurile Moldovei i Valahiei. De regul, numirile de domni ineau
de voina curii suzerane, cu singura obligaie formal, dup mai noi tratate76, de a
le notifica Rusiei, ale crei faceri de caz, fie de meninerea calitii lui Mihai Suu de
domn al Moldovei77, fie de soarta frailor Callimachi, a lui Scarlat, de fapt, oprit din
drumu-i ctre tronul Valahiei78, ar fi ajuns, treptat, lipsite de valabilitate. n condiiile
amplificrii luptei naionale a grecilor din ara lor, Poarta ar fi putut nclina spre
numiri de domni pmnteni, fr s fi dat semne de a da curs unui obiectiv revoluionar valah79, alternativa transformrii statutului Principatelor, prin organizarea lor ca
paalcuri, neputnd ine dect de retorica unor furibunde represalii80. ntre explicaiile
74
Gh. Platon, Principatele Romne sub ocupaie i reorganizare (1828-1834), n Istoria Romnilor,
vol. VII, tom I, p. 77 i urm.
75
S-a admis, n mod frecvent, nu i cu temei, c, la Laybach, calitatea de iniiator al Sfintei Aliane l-ar
fi obligat pe Alexandru I s consimt mcar tacit la intervenia Porii contra tulburrilor din Principate.
76
O obligaie, aceasta, decurgnd, cum s-a apreciat, din hattieriful Porii de la 1802 i din clauze ale
tratatului ruso-otoman de la Bucureti, ncheiat n 1812; pentru o prim i clar demonstraie, v. A. D. Xenopol,
Istoria Romnilor din Dacia Traian, ed. a III-a, vol. IX, p. 249 i urm.; Idem, Rzboaiele dintre rui i turci,
ed. 1997, p. 121-124, 136-138.
77
Rusia pretindea c, dup tratate, era obligatorie convenirea ntre ea i Poart asupra condiiilor
cnd un domnitor putea fi ndeprtat nainte de termen de la tron. Mihai Suu, dup ce se implicase n
primirea lui Ipsilanti la Iai, a ajuns s se dezic de orice legtur cu aciunea contra sultanului, prsind
Iaii i refugiindu-se peste Prut; Constantin C. Giurescu, Istoria Romnilor, vol. III, Partea I, p. 347; mai
nou, Dan Berindei, Revoluia romn din 1821, p. 147 i urm.
78
Dup ce grecii ridicaser, n Moreea, steagul rzboiului lor de eliberare, numirea ca domn a lui
Scarlat Callimachi a ieit, treptat, din graia sultanului; Constantin C. Giurescu, op. cit., p. 346; Vlad Georgescu,
Din corespondena diplomatic, p. 10-12 (i pentru cazul Moruzi); Dan Berindei, op. cit., p. 124, 157 i urm.
79
Poarta Otoman se arta decis s reia procedura desemnrii domnitorilor Moldovei i Valahiei din
unica i suverana voin a sultanului. Tudor Vladimirescu i boierii fgduii cutaser, de la un moment
dat, mai clar dup sosirea pandurului la Bucureti, s conving Poarta despre oportunitatea revenirii rii
la domni pmnteni; Ioan C. Filitti, Frmntrile politice i sociale, p. 64-67, 71 i urm.; Dan Berindei, op. cit.,
p. 134-146.
80
Mai curnd din faptul interveniei brutale i al ocupaiei armate dect din acte formale s-a dedus
c Poarta intenionase s transforme Principatele n paalcuri; N. Iorga, Acte i fragmente, vol. II, p. 586
(Miltitz c. regele Prusiei, Constantinopol, 10 iulie 1821); Basile J. Lungu, op. cit., p. 23 i urm.; Vlad Georgescu,
op. cit., p. 11.

RESTAURAREA DOMNIILOR PMNTENE N PRINCIPATELE ROMNE

143

amnrii unei soluii definitive, impuse de Poart i notificat apoi Rusiei, n


problema Principatelor, s-a putut regsi i o anumit preocupare a curii suzerane de a
nu-i reveni ntreaga rspundere a stricrii raporturilor ei cu marea curte cretin-ortodox81. Alte explicaii au inut de resimirea mai acut ca nicicnd pn atunci, la
Constantinopol, a interferenelor factorilor europeni n chestiunea Orientului82. Imperiul Otoman a ajuns s suporte tensionate interferene strine nu att fiindc el trecea
printr-o criz grav, implicant i de represalii sngeroase ale trupelor sale contra
unor populaii cretine, ct pentru c, pe seama sa, raiuni europene dictau s fie
stvilite ambiiile nemsurate de putere ale Rusiei. Semne despre exacerbarea unor
atare ambiii, politica Rusiei a i prins a da din momentul revenirii acas a mpratului Alexandru, dup Congresul de la Laybach, unde suferise mult adjudecarea
momentan de Metternich a iniiativei strategice de stingere a pericolelor revoluionare
la adresa ordinii generale83. Pentru a-i reafirma calitatea ce nc de pe vremea nfrngerii lui Napoleon o pretinsese, de campion al pcii i ordinii europene, suveranul de
Romanov s-a lsat cuprins, pe malurile Nevei natale, de efuziuni pravoslavnice, de
credina c imperiului su i revenea o mare misie istoric84. Fervoarea panortodox
din societatea rus crescuse mult cnd s-a auzit c rmiele pmnteti ale patriarhului Gregorios i ale altor ierarhi ai Bisericii constantinopolitane, ucii de turci chiar de
Sfintele Pate, ar fi fost aduse spre a fi puse n mormnt la Odessa85. Delegat de
Providen s fie cel dinti ntre cei cuprini de acea fervoare86, mpratul Alexandru se
arta / ddea impresia de a fi mai convins ca nicicnd c nimeni i niciunde nu mai avea
motive s se ndoiasc despre figurarea la loc de frunte ntre obiectivele politicii sale
imperiale a cauzei sfinte a grecilor, de al crei triumf, cum l vedea el, depindea
ntreaga i fericita dezlegare a chestiunii Orientului87. Dac nu n cruciada contra
revoluiilor, atunci prin susinerea unui rzboi sfnt, fie i fr implicarea ei efectiv
de acesta, puterii ruse i se da ocazia s ncerce atingerea parametrilor hegemonici la
nivel european. O succint prezentare a desfurrii politicii ruse din vara-toamna 1821
i a reaciilor europene ce i le-a atras, am i considerat-o necesar pentru a scoate n
eviden resorturile tensionrii chestiunii Principatelor, nct restaurarea domniilor
pmntene s survin de o anumit manier i s nfrunte o dur soart.
Rusia fcea, nu ntmpltor, caz de aprofundarea clauzelor tratatelor ei cu
Poarta. Solicita tot mai insistent ca nalta Poart s consimt la reglementarea
conform acelor tratate a situaiei Principatelor Valahia i Moldova, precum i a
situaiei Bisericii i cretinilor ortodoci supui ai sultanului88. Dac celelalte puteri,
Austria i Marea Britanie, cu deosebire, recunoteau dreptul exclusiv al Turciei s
intervin militar n Principate89, Rusia pretindea o evaluare a tuturor implicaiilor
81

Basile J. Lungu, op. cit., p. 18-28; Vlad Georgescu, op. cit., p. 8-11.
nc de pe timpul Congresului de la Viena (1814-1815), sultanul i nalii demnitari ai Porii s-au
artat ngrijorai fa de preocuprile puterilor europene privind Imperiul Otoman.
83
Maurice Palologue, Alexandre Ier. Un tsar nigmatique, Paris, 1937, p. 261-266.
84
Ibidem.
85
Vneshnjaja politika Rossii, S. II, vol. IV (XII), p. 164 (Stroganov c. Nesselrode, Constantinopol,
28 mai/9 iunie 1821).
86
Maurice Palologue, op. cit., p. 261 i urm.
87
Mai ales dup revenirea sa acas, mpratul Alexandru a inut s fac distincie ntre micrile
sediioase din Principate, dezavund aciunile lui Tudor i Ipsilanti, i cauza sfnt a grecilor, aprins de
rzboiul de eliberare dus de un popor cretin; Vneshnijaja politika Rossii, S. II, vol. IV (XII), p. 164
(Stroganov c. Nesselrode, 28 mai/9 iunie 1821).
88
Ibidem, p. 149-151 (Nesselrode c. Stroganov, Laybach, 1/13 mai 1821).
89
C. K. Webster, The Foreign Policy of Castlereagh, 1815-1822, p. 354.
82

144

GH. CLIVETI

interveniei trupelor otomane n Valahia i Moldova numai dup tratatele existente90,


de la cel de la Kuciuk-Kainardji, din 1774, i pn la cel de la Bucureti, din 1812.
Stroganov, la Constantinopol, insista s-l determine pe reis-effendi s admit c, n
schimbul sprijinului moral ce Rusia, prin mpratul ei, la Laybach, l-a acordat Porii
pentru stingerea rului din Principate, aceasta era i mai mult obligat dect pn
atunci fa de clauzele tratatelor menionate mai sus91; s admit, totodat, oportunitatea
unor comisii de anchet n Valahia i Moldova, cu includerea i de reprezentani rui92.
Dup punctul de vedere al politicii ruse, criza revoluionar din Principate prezenta
deja semne ale apropierii ei de sfrit prin retragerea dinspre Bucureti a lui Ipsilanti
i, spre satisfacia neascuns a lui Stroganov, prin conformarea boierilor divanii ai
Valahiei normei de a se adresa, pe mna sa (par son canal), n care se i afla un
ultim memoriu al lor, puterii suzerane93. Din acelai punct de vedere, al unei principale curi europene, ncheierea reprimrii aciunii lui Tudor Vladimirescu //, una de
un interes secundar fa de cea a lui Alexandru Ipsilanti, putea fi marcat pur i
simplu // prin eliminarea pandurului94. O nelegere mai nuanat reclama cazul
Ipsilanti, a crui retragere ndreptea pe oficialii rui s se preocupe de soarta lui,
de deja scontata scpare a lui spre Austria, i s renune la intenia de a-l terge de pe
lista ofierilor armatei lui Alexandru I95. De la a admite sau a pretinde c, odat cu
retragerea lui Ipsilanti, criza revoluionar n Principate // practic se termina,
Nesselrode fora concluzia dup care n Valahia i Moldova o real revoluie // nici
n-ar fi existat, de moment ce poporul acelor rioare nici n-ar fi participat la ea,
Divanurile de la Bucureti i Iai exprimndu-i fidelitatea fa de puterea suzeran96.
Pentru Rusia era important, n privina Principatelor, s fie eliminat Tudor
Vladimirescu, s fie blocat tentativa lui de a nflcra cauza romn, n sens naional i
spre recunoatere internaional. Interesele Rusiei l-au condamnat pe pandur, iar
mna eteritilor l-a executat. n jocul dur al acelor interese, eliminarea lui Tudor
semnifica nu doar stingerea unei crize revoluionare, ci i acutizarea unei alteia, nu n,
ci relativ la Principatele Romne, pentru raporturile ruso-otomane; o criz, aceasta a
doua, de natur politic i asimilabil expresiei de chestiune a Principatelor // ca
afacere strict ruso-otoman, dup tratate. De o atare afacere, Nesselrode i considera
disociai pe grecii, pe albanezii i pe ceilali sud-dunreni ce au luat parte la zavera
din Principate97. Era o disociere pe care Poarta, ndemnat de Austria s mearg pn
la capt cu reprimarea revoltelor98, refuza s o admit. Puterea suzeran se credea n
drepturile ei s trateze fr deosebire pe toi revoltaii de pe ntreaga ntindere a mp90
Notre intention sera toujours de prouver la Porte que, fidles observateurs des traits, nous ne
dsirons que son bien vritable et que ce bien dpend essentiellement du choix et de lexcution dun plan
humain et sage envers la portion des sujets turcs laquelle ces mmes traits nous commandent de prendre un
vif et lgitime intrt. Vneshnjaja politika Rossii, S. II, vol. IV (XII), p. 149 (Nesselrode c. Stroganov,
Laybach, 1/13 mai 1821).
91
Ibidem, p. 112, 113 i urm. (Stroganov c. Nesselrode, 10/22 aprilie 1821).
92
Ibidem, p. 113.
93
Ibidem, p. 115.
94
Ibidem, p. 115 i urm.
95
Konstantinos K. Hatzopoulos, Was Alexander Ypsilanti struck off the list of Officers of the Russian
Army?, n BS, 28, 1987/2, p. 281.
96
La rvolte nexiste plus du moment o le prince Ypsilanti se retire. Au reste cette rvolte na jamais
exist dans le pays mme. Le peuple tant en Valachie quen Moldavie ny a pris aucune part, et les Divans des
deux principauts ont constamment protest de leur fidlit la puissance suzeraine. Vneshnjaja politika
Rossii, S. II, vol. IV (XII), p. 150 (Nesselrode c. Stroganov, Laybach, 1/13 mai 1821).
97
Ibidem; v. i p. 129 i urm. (A. Langeron c. Nesselrode, Odessa, 24 aprilie/6 mai 1821).
98
Metternich, op. cit., vol. III, p. 472 (Metternich, Lettre particulire, Viena, 13 iulie 1841).

RESTAURAREA DOMNIILOR PMNTENE N PRINCIPATELE ROMNE

145

riei ei, iar pe Ipsilanti i pe simpatrioii lui mai ru dect pe Tudor Vladimirescu i
pe conaionalii acestuia.
Resimind pericolul obstaculrii de Turcia ncuviinat n drepturile ei de
Austria, Marea Britanie, Frana i Prusia99 a planului mpratului Alexandru de
fericit dezlegare a problemei Orientului, politica rus avea s se retraneze
momentan, prin recurgerea la subterfugiul de a pune simultan chestiunea Principatelor i chestiunea cretinilor (grecilor) supui ai sultanului n discuii cu Poarta;
ns fr a renuna la inta diferit a fiecreia dintre cele dou chestiuni, prima spre a i
se ncerca rezistena de afacere ruso-otoman, iar a doua spre a i se demonstra
orizontul nchis la Constantinopol i spre a i se scruta posibilitatea unei soluii
europene din iniiativa suveranului de Romanov100. n cuprinderea acelui subterfugiu, Stroganov s-a lansat ntr-o acerb campanie de note pentru reis-effendi (mai larg
spus, pentru guvernul otoman), acte prin care erau provocate anumite drepturi ale
Porii, ntre care i acela, cumva revolut, al aprovizionrii cu cereale a Constantinopolului de Valahia i Moldova101, dar i acela de meninere a paalelor cu firmane
i a trupelor dedate masacrelor n Principate102. Erau, n fapt, provocate unele drepturi
de putere suzeran ale Porii, care, insista Stroganov, trebuiau, dup tratate, s se
conformeze proteciei Rusiei asupra Principatelor103. Era protecia pe care Rusia o
revendica, n baza unei anumite i mai noi interpretri de ea a articolelor VII i XVI ale
tratatului de la Kuciuk-Kainardji104, asupra tuturor cretinilor ortodoci, supui ai
sultanului. i o revendica cu trimitere la cazul grecilor revoltai n patria lor i n
primejdie de a fi mai toi masacrai de musulmanii fanatizai //, sub acoperirea
medierii agenilor puterilor amice Sublimei Pori105. Singura mediere european pe
care o admitea Rusia era doar aceea de a servi impunerii preteniilor ce ea le avea la
Poart. Un fel de a o admite fcut tiut de Nesselrode printr-o depe circular confidenial, pe 22 iunie/4 iulie106. Ocazia circularei, amintea acelai Nesselrode ntr-o
99

C. K. Webster, op. cit., p. 354 i urm.


A. Prokesch-Osten, Geschichte des Abfalls des Griechen vom Trkischen Reiche im Jahre 1821 und
der Grndung des Hellenischen Knigreiches aus diplomatischen Standpunkte, vol. III, Viena, 1867, p. 81-84
(Stroganov, Nota pentru guvernul otoman, 22 mai/3 iunie 1821); v. i Vneshnjaja politika Rossii, S. II,
vol. IV (XII), p. 159.
101
Vneshnjaja politika Rossii, S. II, vol. IV (XII), p. 154 (Stroganov, Nota pentru guvernul otoman,
4/16 mai 1821).
102
Ibidem, p. 162-166 (Stroganov c. Nesselrode, 28 mai/9 iunie 1821).
103
A. Prokesch-Osten, op. cit., vol. III, p. 81 i urm. (Stroganov, Nota pentru guvernul otoman, 22 mai /
3 iunie 1821).
104
Conform articolului VII, Poarta se angaja fa de Rusia s protejeze religia cretin i s recunoasc astfel Rusiei un drept de reprezentare a Bisericii Ortodoxe din Imperiul Otoman. Prin articolul XVI,
la finele acestuia, la Porte consent // que, selon que les circonstances de ces deux Principauts pourraient
lexiger, les ministres de la Cour Impriale de Russie rsidant auprs dElle, puissant parler en leur faveur
(subl. nr. G.C.), et promet de les couter avec les gards qui conviennent des Puissances amies et
respectes. Nu reieea, din cele dou articole, ca i din ntregul tratat semnat n tabra lng oraul KuciukKainardgi, la 10 iulie 1774, un explicit drept de protecie al Rusiei asupra Principatelor Romne sau asupra
Bisericii Ortodoxe din Imperiul Otoman; Culegere de texte pentru istoria universal. Epoca modern (coord.
Camil Murean), Bucureti, 1973, p. 131-135; v. i Maurice Bourquin, op. cit., p. 301.
105
La mdiation des agents des puissances amies de la Sublime Porte a servi de voile aux incendies et
aux masacres. Vneshnjaja politika Rossii, S. II, vol. IV (XII), p. 155 (Stroganov, Nota verbal pentru
guvernul otoman, 7/19 mai 1821).
106
Ibidem, p. 191 (Nesselrode, Tsirkuljarnaja konfidentsialnaja depesha poslaniku v Vene I. A. Golovkiny,
poslaniku v Berline D. M. Alopeusu, poslu v Parie K.O Pozzo di Borgo i povernomu v delah v Londone P.A.
Nikolai 22 iunie/4 iulie 1821); v. i A. Prokesch-Osten, op. cit., vol. III, p. 101-104. Nota din 4 iulie st. n., ntrit
de mpratul Alexandru, nu a fost expediat personal de acesta, cum uneori s-a considerat; v. A. Debidour, op. cit.,
vol. I, p. 168 ; Emile Bourgeois, op. cit., vol. II, p. 668; Basile J. Lungu, op. cit., p. 27 i urm.
100

146

GH. CLIVETI

alt depe cu aceeai dat, ar fi fost permis de instruciunile lui Metternich, din
ordinul mpratului Francisc, pentru internuniul Lutzow, spre a fi transmise sultanului
i nalilor lui demnitari sentimentele majestii sale imperiale i regale apostolice la
vestea supliciului la care au fost supui, de chiar Sfintele Pate, patriarhul Gregorios i
ali nali clerici ortodoci constantinopolitani107. Impresionat de gestul fratelui
Francisc, mpratul Alexandru i-a pus minitrii s dea de tire celorlalte principale
cabinete c el, animat de cele mai pure intenii, nu nelegea s fac uz de dreptul de
protecie, hrzit lui de tratate, n favoarea Principatelor Valahia i Moldova // i a
tuturor cretinilor ortodoci supui ai Porii // dect pentru a contribui alturi de
aceasta (de concert cu ea!) la restabilirea unei pci durabile, ntr-un moment cnd
spiritele n Europa erau profund micate de sfritul tragic al patriarhului
Constantinopolului, de profanarea cadavrului su, de trrea prin noroi a simbolului
credinei cretine, de anunarea rzboiului sfnt prin hattierifurile sultanului otoman108.
Personal, suveranul de Romanov se credea deplin ndreptit s solicite, nti, ca
fiecare dintre celelalte principale curi // s formuleze pentru ambasadorul ei sau nsrcinatul ei cu afaceri la Constantinopol instruciuni analoge celor care i-au fost transmise
lui Stroganov; apoi, ca tot fiecare dintre celelalte (altele dect Rusia n.ns., G.C.)
principale curi s exprime, n toate ipotezele //, vederile ei asupra restabilirii pcii
n Orient i asupra atitudinii pe care era decis s o urmeze n grava conjunctur109.
Ipotezele ce stteau n vederile curii Rusiei erau un decisiv rzboi ruso-otoman
// i un nou sistem (de pace) n Orient, ce s nlocuiasc dominaia otoman110. i
pentru a fi ct mai convingtor posibil n ceea ce politica sa urmrea, mpratul Alexandru
a dat ordin s fie remis Porii o not cominatorie (une note comminatoire)111, cu
semnificaia de ultimatum pe un ton foarte nalt (un ultimatum hautain)112. Nota,
remis guvernului otoman de Stroganov, pe 6/18 iulie113, cuprindea condiiile sine qua
non puse de Rusia pentru restabilirea pcii n Orient, sub ameninarea ca, n cazul
neprimirii unui rspuns formal i pozitiv, ntr-un timp de opt zile, din partea Porii,
principalul reprezentant // i ceilali amploiai ai legaiei imperiale s prseasc
imediat Constantinopolul114. Condiiile puse de curtea Rusiei vizau reconstruirea sau
repararea pe rspunderi otomane a bisericilor i mnstirilor distruse n Grecia,
107
Vneshnjaja poilitika Rossii, S. II, vol. IV (XII), p. 189 i urm. (Nesselrode, Depesha, 22 iunie /
4 iulie 1821).
108
Vous (D. Alopeus, P. Nikolai, Pozzo di Borgo n.ns., G.C.) aurez pu juger, M //, par les propositions que le baron Stroganoff a faites la Porte, quafin de la convaincre de la pret de ses intentions,
lEmpereur lui avait offert de nuser du droit de protection dont les traits linvestissent en faveur des
Principauts de Valachie et de Moldavie, que pour contribuer de concert avec elle y rtablir une paix durable
// Vous nignorez plus, //, le supplice du patriarche de Constantinople, des principaux vques // Le
cadavre dun des premiers pasteurs de lglise grecque en Orient est devenu lobjet des plus rvoltants
profanations. Le symbole mme de la foi a t tran dans la boue; la plupart des glises ont t dmolies et
les hatti-chrifs du sultan annoncent une guerre de religion. Ibidem, p. 189.
109
Vous (D. Alopeus, P. Nikolai, Pozzo di Borgo n.ns., G.C.) voudrez bien, M //, inviter le
cabinet de //, premirement, munir son ambassadeur (son charg daffaires) Constantinople dinstructions analogues celles que nous transmettons au baron de Stroganoff; secondement, nous faire part dans
toutes les hypothses de ses vues sur les moyens de rendre paix lOrient et de lattitude quil aura rsolu de
garder. Ibidem, p. 190.
110
Ibidem, p. 191-193; A. Prokesch-Osten, op. cit., vol. III, p. 86-88 i 121-124 (Nesselrode c. I. Golovkin,
22 iunie/4 iulie 1821; dou depee cu aceeai dat).
111
Maurice Bourquin, op. cit., p. 301.
112
A. Debidour, op. cit., vol. I, p. 167.
113
Vneshnjaja politika Rossii, S. II, vol. IV (XII), p. 203-207 (Nesselrode, Nota, 6/18 iulie 1821);
v. i A. Prokesch-Osten, op. cit., vol. III, p. 95-101.
114
Vneshnjaja politika Rossii, S. II, vol. IV (XII), p. 207.

RESTAURAREA DOMNIILOR PMNTENE N PRINCIPATELE ROMNE

147

recunoaterea de Poart a proteciei garantate de tratate pentru Biserica i cretinii de


rit ortodox supui ai sultanului, contientizarea de ctre demnitarii otomani i de forele
de represiune fanatizate a distinciei ntre nevinovai i vinovai de tulburri,
evacuarea de trupele otomane a Principatelor Valahia i Moldova, dreptul prii ruse de
a contribui la pacificarea acestora, n spiritul tratatelor115. Nota din 6/18 iulie sugera ca
Poarta s observe exemplul pe care cele dou provincii (!) menionate, aflate sub
suzeranitate otoman i sub protecie rus, l puteau oferi, pentru a se supune ordinii
legale, grecilor ce-i iubeau sincer patria116. Simpla sugerare a unui atare exemplu
de urmat pentru grecii ridicai la lupt spre a cuceri deplina libertate, trda inteniile
reale i ascunse ale politicii ruse n problema restabilirii pcii n Orient. Intenia de a
promova i susine cauza cretinilor ortodoci supui ai sultanului era una la vedere,
defel dezinteresat n ascunsul ei, una servind de ingenioas acoperire pentru
preocuparea mpratului Alexandru de a provoca, pe seama unei aciunii a politicii
sale la Poart, msura n care cuvntul i dorinele (ambiiile) sale inspirau respect
la celelalte principale curi europene. Fiindc nota ultimativ din 6/18 iulie era
adresat numai n form Sublimei Pori, ea intind, n fapt, consimmntul
celorlalte puteri din clubul marii politici la rolul Rusiei de prim iniiatoare de
soluii n probleme internaionale117.
Principalele curi germane, Austria i Prusia, erau prioritar invitate, n numele
solidaritii monarho-cretine, s se pronune asupra planului Rusiei de soluionare
a diferendelor ei cu Poarta Otoman. mpratul Alexandru se credea dator s se explice
cu augustul su aliat, mpratul Austriei, n privina nefericitului caz c fatala obstinaie
a guvernului turc ar fora Rusia s ia msurile necesare pentru a face s fie respectate
tratatele i drepturile ei118. Datoria de a se explica nti cu fratele Francisc era pus
de suveranul rus pe seama faptului c, fiind limitrof att Rusiei ct i Imperiului
Otoman, Austria se putea lesne sesiza despre vreun pericol real de rupere n Levant a
echilibrului Europei i i se putea solicita garania // spre a disipi temerile celorlalte
curi europene fa de orice determinaii ce conduita guvernului turc ar obliga cabinetul
rus s le adopte119. Sub auspiciile unei freti revederi a suveranilor de Romanov i
115
Qualors les glises dtruites et pilles soient immdiatement remises en tat de servir leur sainte
destination; que la Sublime Porte, en rendant la religion chrtienne ses prrogatives, en lui accordant la
mme protection que par le pass, en lui garantissant son inviolabilit lavenir, sefforce de consoler
lEurope du supplice du patriarche du Constantinople et des profanations qui ont suivi sa mort; quune sage et
quitable distinction stablisse entre les auteurs des troubles // et quen tout tat de cause on se mnage les
moyens de distinguer les innocents des coupables //; qu cet effet on ouvre un avenir de paix et de
tronquillit aux Grecs //; que le gouvernement turc // mette la Russie mme de contribuer dans lesprit
des traits la pacification des principauts de Valachie et de Moldavie. Ibidem, p. 206.
116
Que lexemple de ces provinces puisse tre de nature ramener lobissance tous les Grecs qui
aiment sincrement leur patrie. Ibidem.
117
Le ministre ottoman doit avoir dj jug par lunanimit des reprsentations qui lui ont t faites,
que la cause que plaide la Russie, est une cause europenne. Ibidem, p. 205.
118
Les nouvelles que nous avons reues de Turquie depuis lexpdition de notre dernier courier, ne
nous autorisant point esprer que la dmarche prescrite au baron de Stroganoff pour clairer la Porte sur ses
vritables intrts puisse amener un rsultat conforme nos dsirs, lEmpereur a cru devoir sexpliquer luimme avec son auguste alli lEmpereur dAutriche sur le cas malheureux o la fatale obstination du
gouvernement turc forcerait la Russie prendre les mesures ncessaires pour faire respecter son droit et ses
traits. Ibidem, p. 227 (Nesselrode c. Alopeus la Berlin; P. Nikolai la Londra; Pozzo di Borgo la Paris,
17/29 iulie 1821).
119
Et comme lAutriche est tout la fois limitrophe de lEmpire de Russie et de lEmpire Ottoman,
comme elle se verrait expose la premire un danger rel, si la Russie, en exerant ses droits et en
satisfaisant ce quexige sa dignit, voulait rompre dans le Levant lquilibre de lEurope, la demande seule
dune garantie ventuelle de la part du cabinet autrichien nous parat de nature dissiper davance toutes les

148

GH. CLIVETI

de Habsburg, cabinetul rus inea s aib explicaii directe cu cel austriac, mprejurare
ce s nu obnubileze, ci, dimpotriv, s suscite norma concertului european ca toate
cabinetele aliate s-i exprime opiniile i maniera n care ele nfiau marile chestiuni
politice120. n vara 1821, miza nelegerii comune se completa cu aspecte ale chestiunii orientale, aspecte mult tensionate de solicitarea de Rusia a sprijinului european
spre a impune punctul ei de vedere Porii asupra restabilirii pcii i ordinii n Orient.
Rusia fora la Poart o cale de acces spre supremaia european. Era ceea ce lui
Metternich i-a fost lesne s intuiasc i s-l preocupe foarte serios. n aprecierile lui,
ordonarea preliminariilor unei noi i mari reuniuni europene printr-o nelegere rusoaustriac contravenea intereselor reale ale Austriei i periclita echilibrul de fore pe
plan continental121. Un rspuns imediat i pozitiv din partea Austriei, cu o de la sine
nsuire a lui i de Prusia, cum se atepta mpratul Rusiei, ar fi impus, din nou, n
avanscena politicii europene, partitura solidaritii curilor nordice. Acea solidaritate a fost ntr-un anumit sens acoperitoare, benefic chiar, aciunii austriece contra
revoluiilor din Italia. Ea putea fi ns, n vara 1821, o eventualitate plin de pericole,
i nu doar pentru Austria, eventualitate a crei prevenire suscita oportunitatea unei
nelegeri austro-britanice, circumstaniat favorabil i de rezerve sau eschive ale
Franei i Prusiei fa de avansurile ce le erau fcute, n numele cauzei generale
conservatoare; dup cum impunea Vienei s nu se abat prin nimic de la a susine
dreptul exclusiv al Porii de a restabili ordinea n teritoriile ei. Metternich nu s-a
grbit s se pronune asupra implicaiilor notei adresate de Stroganov guvernului
otoman, pe 6/18 iulie. Ctva timp, el n-a produs nici un document ce s exprime clar
poziia sa fa de acea not, artndu-se, pn i intimilor lui, cumva detaat de ceea
ce voia politica Rusiei n Orient, chiar ncercat de amuzament macabru la vetile
despre jocul de-a se ucide unii pe alii al turcilor i grecilor (Les Turcs dvorent les
Grecs, et les Grecs coupent la tte au Turcs; ce sont les nouvelles les plus agrables
que jaie apprises)122. Metternich, tocmai numit de mpratul //, augustul su
stpn (lEmpereur //, lauguste Matre) n nalta funcie, pe care doar Kaunitz, la
timpul lui a mai ndeplinit-o, de cancelar de curte i de stat (chancelier de Cour et
dEtat)123, se vedea mai obligat ca oricnd s-i pun talentul politic, peste deliciile
protocolare i fastul ritualului diplomatic, n serviciul intereselor reale, adeseori dure,
ale Austriei (Ma nouvelle charge ne mimpose ni perruque, ni manteau dhermine)124.
O scrisoare ce i-a adresat-o mpratul Alexandru, cu apelul la uniunea ntre cele trei
curi conservatoare //, hrzit celor trei nfrii suverani de Providen125, i-a dat
craintes des autres puissances europennes, quelles que soient les dterminations que les conduite du
gouvernement turc nous oblige dadopter. Ibidem.
120
Loin davoir eu une ide quelconque dexclusion dans nos explications directes avec lAutriche,
nous attendons toujours // tous les cabinets allis nous expriment leurs voeux et la manire dont ils
envisagent les grandes questions politiques que nous nous sommes empresss de soumettre au jugement de
leur autorit et de leur sagesse. Ibidem.
121
Heinrich Ritter von Srbik, Metternich, der Staatsmann und der Mensch, vol. I, Mnchen, 1925,
p. 609-614.
122
Metternich, op. cit., vol. III, p. 472 (Metternich, Lettre particulire, Viena, 13 iulie 1821).
123
Ibidem, vol. III, p. 469 i urm. (Metternich, Lettre particulire, Viena, 20 mai 1821).
124
Ibidem, p. 470.
125
Il est arriv de Saint-Ptersbourg une longue lettre de lEmpereur Alexandre lEmpereur Franois, et
une autre mon adresse. Ibidem, p. 474 (Metternich, Lettre particulire, Viena, 11 august 1821); Lunion
entre les trois cours dont la divine Providence a si compltement bni les efforts ne saurait dsormais se
fonder que sur la confiance la plus rciproque comme la plus illimite: celle que votre auguste Souverain a
bien voulu placer dans mes intentions et dans mes vues ne se dmentira pas malgr toutes les difficults plus
particulirement inhrentes la position de la Russie que les affaires de lOrient amnent journellement.
Ibidem, p. 474 (Alexandru I c. Metternich, arskoe Selo, 17 iulie 1821; Note de lditeur).

RESTAURAREA DOMNIILOR PMNTENE N PRINCIPATELE ROMNE

149

ocazia unei confirmri de gnd c ruperea firului negocierilor la Poart126 punea, prin
nsui faptul de a fi o manevr ntr-un mare i ambiios plan, politica Rusiei n mare
ncurctur (La situation du Czar est difficile // Ma situation moi est bien plus
facile //)127. ntiinat c Stroganov a prsit Constantinopolul, cancelarul Austriei
avea s-i pun problema de a provoca, el, la o semnificaie radical diferit dect cea
dorit de mpratul Alexandru, un nou congres (Je provoquerai immdiatement la
runion dun nouveau congrs)128; un for european la care nu doar partitura curilor
nordice s rsune, ci concertul tuturor celor cinci mari puteri. Prezentau, de aceea, n
perspectiva noului congres o tot mai mare importan dispoziiile puterilor occidentale, Frana i Marea Britanie.
La Paris, cabinetul Richelieu se arta foarte rezervat n legtur cu propunerea
lui Alexandru I de alian intim ruso-francez. Ministrul de externe Pasquier
instruia pe La Ferronnays, ambasadorul francez la Petersburg, asupra inconvenientelor ce le prezenta ncheierea acelei aliane. Din complezen pentru simpatiile
personale i naltele lumini ce arul le revrsa asupra Franei, Pasquier recunotea
nclinaia natural spre alian intim ntre dou puteri ce nu aveau a se teme de nimic
una fa de cealalt. inea ns, n instruciunile pentru La Ferronnays, s semnaleze
marile obstacole sau inconveniente ce stteau n calea subscrierii de Frana a
alianei cu Rusia. O atare alian, n cazul celui mai mic eec, prezenta cele mai
fatale consecine pentru Frana, aceasta riscnd, en pure perte, s-i trdeze toate
avantajele vechilor ei legturi cu Turcia, s dea pretext Marii Britanii de a recurge la
cele mai sensibile lovituri aplicate intereselor maritime franceze i s provoace
ruperea alianei europene prin punerea intereselor particulare deasupra celor
generale129. n spatele declaraiilor de complezen, Pasquier consemna, ntr-un
mmoire pentru Richelieu, implicaiile grave ce avansarea unei furturi dinspre Orient
le-ar avea asupra intereselor maritime ale Franei, o alian cu Rusia putnd-o expune
unor adversiti tensionate cu Marea Britanie i chiar cu Austria, n Mediterana130.
Stteau, aadar, mari obstacole n calea subscrierii de Frana a unei aliane intime
cu Rusia. Nu mici erau, de aceea, nemulumirile la curtea de Romanov fa de
refuzul francez la propunerea rus de alian intim. Nemulumiri de care reverbera,
126

Leonid Boicu, Geneza chestiunii romne, p. 80.


Metternich, op. cit., vol. III, p. 474 i urm. (Metternich, Lettre particulire, Viena, 11 august 1821).
128
Ibidem, p. 475 (Metternich, Lettre particulire, Viena, 21 august 1821).
129
Nous pensons que, malgr le penchant si naturel qui nous porte vers une alliance intime entre deux
puissances qui nont rien craindre lune de lautre, il est certain que de grands obstacles sopposent la
ralisation de cette liaison //. Nous naurions pour nous soutenir que les sympathies personnelles et les
hautes lumires de lEmpereur de Russie; nous ne pouvons nous avancer quavec une extrme rserve dans
une route o le moindre chec aurait les plus fatales consquences. Cet chec serait dabord, en pure perte,
labandon de tous les avantages de notre ancienne liaison avec les Turcs et un prtexte donn lAngleterre
pour porter notre commerce renaissant, notre marine peine sortie de ses ruines, les coups les plus
sensibles //. Les consquences seraient graves pour nous si la fin ne rpondait pas au dbut, car ce serait sur
nous, il nest pas permis den douter, quon saurait alors faire peser le reproche davoir voulu rompre la
grande alliance europenne et mettre nos intrts particuliers la place de ceux de cette alliance. Mmoires
du chancelier Pasquier. Histoire de mon temps (n continuare: Pasquier, Mmoires), publ. par le duc
dAuriffret-Pasquier, vol. V, Paris, 1894, p. 342; v. i Maurice Bourquin, Histoire de la Sainte-Alliance,
Geneva, 1954, p. 304 i urm.
130
Cest de lOrient que savanait lorage; la France devait tre dautant plus sur ses gardes que tout
ce qui se passait en Mditerrane avait toujours t pour elle dun trs haute importance. Malte et les Iles
Ioniennes se trouvaient au pouvoir de lAngleterre; le Royaume des Deux-Siciles tait, momentanment au
moins, occup par lAutriche. Encore quelques pas dans cette voie, et les vaisseaux franais, dans le cas dune
rupture avec ces deux puissances, nauraient pas un seul point de relche dans cet mer //. Cf. Maurice Bourquin,
op. cit., p. 305 i urm.
127

150

GH. CLIVETI

la Paris, i nervozitatea lui Pozzo di Borgo n discuiile cu minitrii Richelieu i


Pasquier131. Acuznd rezervele cabinetului francez n a avea un punct de vedere
favorabil ultimatumului remis de Stroganov Porii, reprezentantul diplomatic al lui
Alexandru I la curtea regelui Ludovic al XVIII-lea ncepea s vad mai curnd
inconveniente dect conveniente pentru Rusia n urmarea negocierii colective cu
celelalte mari puteri n privina situaiei din Orient. Vedea c o atare negociere
prezenta, pentru Rusia, inconvenientul unei implicite garanii a existenei Turciei i al
dreptului de intervenie, inclusiv armat, a Europei pentru un orict de mic viitor
diferend ruso-otoman132. Un viitor congres nu i se mai prea a avea scopul dorit la
curtea Rusiei, acela de consacrare a rzboiului european i cretin contra musulmanilor, fiindc celelalte mari puteri se opuneau ideii unui asemenea rzboi, chit c
pentru partea rus el ar deveni indispensabil133. Chiar i un congres preliminar (!), ce
s aib drept scop medierea diferendelor i nu rzboiul n Orient, prezenta, pentru
Rusia, inconvenientul de a-i fi supuse raporturile ei asiatice // unor deliberri ale
restului (!) Europei134. Ceea ce putea conveni de minune Rusiei era, n concluziile lui
Pozzo di Borgo, un rzboi rapid i victorios // contra Imperiului Otoman, cu
consecine excepionale asupra poziiei ei pe plan european135. Era ns momentul cnd
prevenirea unui rzboi ruso-otoman sttea n atenia fiecreia dintre celelalte principale
puteri, interprete, mpreun cu Rusia, ale concertului european.
Mai mult dect Frana i chiar dect cele dou principale puteri germane, era
Marea Britanie preocupat s previn un rzboi ruso-otoman, prin care Romanovii s
impun o tranare decisiv a chestiunii orientale i s-i sporeasc astfel atuurile
pentru o reconsiderare cu miz hegemonic a sistemului politic european. Asidua
preocupare a britanicilor de a preveni excesele de putere ale Rusiei a fost mai mereu
prezentat de istorici ca aspect definitoriu al rivalitii ntre o superputere maritim
(regina mrilor) i o superputere continental (colosul din Nord). n 1821, Charles
Bagot, ambasador britanic la Petersburg, considera esenial, pentru Regatul Unit i
pentru Europa, s fie mpiedicat ntinderea colosului rus spre Mediterana, ca operaiune de nvluire a unui asalt asupra centrului continentului136. mpiedicarea
ntinderii colosului din Nord asupra Europei nu-i putea afla, n aprecierile politicii
britanice, un mai nimerit teren dect cel al chestiunii orientale. Retensionarea
rivalitii ntre Rusia i Marea Britanie nu mai lsa loc pentru a se vorbi i cu att mai
puin pentru a se admite argumente, la Londra, despre disonane ntre sincera dorin
a mpratului Alexandru de nelegere general angajnd cabinetul su i cel al regelui
131
Vneshnjaja politika Rossii, S. II, vol. IV (XII), p. 171-173 (Pozzo di Borgo c. Nesselrode, Paris,
2/14 iunie 1821).
132
Mais supposons que le rsultat de cette ngociation collective soit le plus dsirable, quant au fond,
quoique difficile imaginer, il se trouvera alors tre louvrage de lEurope runie; dans ce cas lexistence des
Turcs est garantie, ce qui produirait, mon avis, une rvolution dans la politique fondamentale de la Russie
dont la consquence serait le droit dintervention de toute lEurope chrtienne en armes dans le moindre diffrend que
nous aurions avec ces barbares //. Ibidem, p. 237 i urm. (Pozzo di Borgo c. Nesselrode, 26 iulie/ 7 august 1821).
133
Si // le congrs doit avoir pour but une guerre europenne et chrtienne contre les musulmans et
le rglement de toutes les combinaisons qui peuvent en rsulter //, un tel projet nobtiendra jamais le
consentement daucune des quatre grandes puissances qui seraient appeles pour en dlibrer, et // alors il
faudrait renoncer la guerre, mme si elle devenait indispensable //. Ibidem.
134
Un congrs prliminaire, sil amne une transaction, fonde un nouveau systme qui soumet nos
rapports asiatiques au reste de lEurope. Ibidem.
135
Ibidem.
136
Lessentiel pour lEurope tait dempcher ce colosse, dj si gnant, la Russie, de stendre jusqu
la Mditerrane; cf. E. Driault i M. Lhritier, Histoire diplomatique de la Grce, vol. I. Linsurection et
lindpendance, Paris, 1925, p. 208 i urm.; v. i Maurice Bourquin, op. cit., p. 307.

RESTAURAREA DOMNIILOR PMNTENE N PRINCIPATELE ROMNE

151

George i demersul ultimativ al lui Stroganov la Poart137; dup cum nu mai lsa loc
pentru a se miza, la Petersburg, pe o disonan ntre poziia oficial a guvernului
Liverpool i intrigile lordului Strangford la Constantinopol138. n tensiunea rivalitii
ruso-britanice, cu impact nu neaprat uniform asupra poziiilor Austriei, Prusiei i
Franei, chestiunea oriental nu prea avea anse s fie pus, formal, pe agenda politicii
europene. Nici cauza greac, asimilat de diplomaia rus cauzei supuilor cretini ai
sultanului, nu prea avea, pe moment, anse s fie recunoscut i formal individualizat
ntre problemele politicii europene.
Perspectiva internaionalizrii chestiunii greceti prea, pe moment, ieit din
calculele diplomaiei britanice. Minitrii britanici incriminau insurecia greac, cu
toate c atitudinea lor contravenea strilor de spirit ale publicului antrenat de constituionalitatea Regatului Unit. Atitudinea lor semnifica ns nu att o condamnare a
cauzei grecilor, creia peste mai puin de un an aveau s-i fie principalii susintori n
sensul constituirii statului modern Grecia, ct o reacie la combinaiile ruse menite
unei anumite, dorite de Alexandru I, dezlegri a chestiunii orientale. Pe firul acelei
reacii, Strangford considera, la Constantinopol, n termeni extrem de severi rebeliunea
grecilor // contra suveranului lor; considera c pedepsirea grecilor se aplica, n
msurile luate de Poart, nu condiiei lor de supui cretini, ci celei de rebeli;
considera executarea patriarhului grec un act de severitate, n circumstane deplorabile, dar i se simea ntemeiat n contiin i n onoare s afirme c nu numai
nefericitul prelat, cap al Bisericii constantinopolitane, ci i episcopii ce i-au mprtit
tragica soart au fost adnc implicai ntr-o conspiraie creia clericii greci i-au fost
principali ageni i provocatori139. i Castlereagh, devenit al doilea marchiz (lord)
Londonderry i folosindu-se de permisiunea ce i-o acordase Alexandru I, nc de pe
timpul Congresului de la Aix-la-Chapelle, de a i se adresa personal140, evalua n
termeni severi, ntr-o scrisoare nsoitoare celei a regelui George al IV-lea pentru
mpratul Rusiei, implicaiile revoltei grecilor. Acetia din urm formau, n opinia
secretarului de stat britanic, o bran a spiritului de insurecie sistematic propagat prin
Europa, cu simptome nc i mai destructive n Turcia, fiindc n acea nefericit ar (!)
el afla toate acele pasiuni i prejudeci, precum i, peste toate, acele animoziti religioase ce imprim comoiunilor civile cele mai odioase // culori141. Era vorba de o
condamnare sever a revoltei grecilor, dar nu de o condamnare ce s se fi fixat
definitiv n atitudinea cabinetului britanic. n aceeai scrisoare adresat mpratului
137

C. K. Webster, op. cit., p. 583 (J. Planta c. Stratford Canning, 8 august 1821; Appendix G/II).
Vneshnjaja politika Rossii, S. II, vol. IV (XII), p. 232 (Stackelberg c. Capodistrias, 20 iulie /
1 august 1821).
139
The Greek subjects of the Porte are everywhere in rebellion against their Sovereign. These rebels
ar christians, and the punishment which is inflicted upon them is imposed in the former, and not in the latter,
of these characters // The execution of the Patriarch was an act of severity, and the circumstances of which
it is impossible sufficiently to deplore. But I feel myself bound in conscience and in honour to declare my
positive conviction, founded on grounds of evidence which cannot be suspected, that not only that unfortunate
prelate, but many, if not all, the Bishops, who share his fate, were deeply involved in a conspiracy of which
the Greek clergy were the principal agents and promoters; cf. C.K. Webster, op. cit., p. 356 (Strangford c.
Castlereagh, Constantinopol, 23 iulie 1821).
140
Ibidem, p. 360.
141
The Greek // form a branch of that organised spirit of insurrection which is systematically
propagating itself throughout Europe, and which explodes wherever the hand of the governing Power from
whatever cause is enfeebled. If its symptoms are more destructive in Turkey, it is because, in that unhappy
country, it finds all those passions and prejudices, and, above all, those religions animosities, which give to civil
commotions their most odious and afflicting colours. Castlereagh, op. cit., vol. XII, p. 403 (Londonderry to His
Imperial Majesty the Emperor of All the Russias, Londra/Carlton Palace, 16 iulie 1821).
138

152

GH. CLIVETI

Alexandru, Castlereagh (Londonderry) refuza s admit situarea poziiilor marilor puteri


n criza oriental, n aspectul acesteia coninut de revolta grecilor, sub incidena
sistemului intervenionist adoptat de cele trei curi nordice la Troppau i Laybach, fie
el adoptat i numai n principiu, cu suscitarea unor teorii abstracte de drept internaional. Declarndu-i neutralitatea fa de acel sistem intervenionist, Marea Britanie i
pstra o mai larg sau liber perspectiv de evaluare a mersului evenimentelor n
Orient. De unde i convingerea intim exprimat de secretarul de stat britanic
mpratului Rusiei c fiecare stat, mrturisind // n faa lumii principiile sale, fcea
ca obligaiile fundamentale ale alianei i ale sistemului european, administrat, acesta,
cu moderaie i pruden, s continue s existe pentru sigurana i linitea Europei142.
Prin observaii asupra pretinselor raiuni ale guvernului britanic (sur les
raisons quallgue le gouvernement britannique)143, Capodistrias, din biroul su,
scruta implicaiile europene ale blocrii / eecului demersurilor lui Stroganov la
Poart; ad primum la raiunea c tulburrile din Turcia nu comportau vreo atingere
la linitea interioar a Rusiei, altfel spus, c Rusia nu era serios ameninat de evenimentele din Imperiul Otoman i, drept urmare, nu ntrunea fa de acestea exigenele
legitimei aprri , stats-sekretari observa paralizarea comerului i a forei navale
ruse la Marea Neagr, starea critic a Valahiei i Moldovei, aflate sub protecia
special a Rusiei, n virtutea tratatelor prin care aceast putere le-a replasat de trei ori (la
1774, 1792 i 1812 n.ns., G.C.) sub dominaia otoman, de a crei nsprire aveau
att de mult de suferit, la 1821, locuitorii celor dou principate //, strini de
revoluie (!)144; ad secundum la raiunea c o intervenie armat a Rusiei risca s
irite Turcia i s perpetueze ostilitatea ntre cele dou imperii , observa injusteea
pretinderii moderaiei de o parte, a Rusiei, i a permisiunii impunitii de cealalt parte,
a Turciei //, timp n care turcii, sub aparena de a nu face rzboi ruilor, distrugeau
ceea ce curtea de Romanov proteja n Orient145; ad tertium la raiunea c, sub
invocarea imposibilitii subscrierii de otomani la propuneri amicale pentru o soluionare echitabil a chestiunii orientale, unele puteri susineau proiectele perverse ale
indivizilor provocatori de tulburri n Turcia , observa starea delicat n care era
pus Rusia de un rzboi religios ntre popoare, ntre musulmani i greci, nct, spre a-i
142
Whatever degree of divergence of opinion may have occurred in late discussions on abstract
theories of International Law, and however the position of the British Government may have latterly been
rendered distinct from that of the three allied courts by the line of neutrality //, there, happily, has hardly
occurred an instance since the auspicious period which gave birth to the existing Alliance, of any point of
grave practical political difference between your Imperial Majestys Councils and those of my august Master.
I feel intimately convinced that each State, avowing conscientiously in the face of all the world its own
principles, and at the same time adhering to its peculiar habits of action, will nevertheless remain unalterably
true that the fundamental obligations of the Alliance, and that the present European system, thus, temperately
and prudently administred, will long continue to exist for the safety and repose of Europe. Ibidem.
143
Vneshnjaja politika Rossii, S. II, vol. IV (XII), p. 243 i urm. (Capodistrias, Des communications
britanniques du 16 juillet, 29 iulie/10 august 1821).
144
Ad primum. Si les troubles de la Turquie ne portent aucune atteinte la tranquillit intrieure de la
Russie // Le commerce de la mer Noire est paralys; notre marine marchande dans des parages est sans
protection // Les laisser dtruire, cest reculer dun demisicle. Dune autre part, les principauts de
Valachie et de Moldavie jouissent de la protection spciale de la Russie en vertu des traits par lesquels cette
puissance les a replaces trois fois sous la domination ottomane. Les habitants de ces contres sont demeurs
trangers la rvolution. Ibidem.
145
Ad secundum. Une intervention arme doit, dit-on, irriter les Turcs, et perptuer ltat dhostilit
entre les deux Empires // La modration dune part, cest--dire, limpunit de lautre // Les Turcs ne font
pas la guerre la Russie. Mais ils dtruissent ce que la Russie protge en Orient, ce qui constitue pour elle le
fruit de trois guerres glorieuses et lessence de ses plus honorobles transactions. Ibidem, p. 244.

RESTAURAREA DOMNIILOR PMNTENE N PRINCIPATELE ROMNE

153

ntri prestigiul la nivelul ntregii cretinti, marea curte nordic avea de urmat peste
obieciile formulate de cabinetul britanic cu privire la intervenia puterilor aliate n
afacerile interne ale altor state o politic total independent la Poart146; observa, n
fine, stats-sekretari, c nici o obiecie sau raiune din afara sferei intereselor Rusiei
nu putea stvili determinarea mpratului Alexandru de a recurge la toate mijloacele
ce-i stteau la dispoziie spre a impune o soluionare echitabil a chestiunii orientale, o
soluionare vzut, de la Petersburg, ca una dintre probele de for pentru rolul
preponderent al Rusiei n problemele Europei147; tiindu-se n tem cu acea determinare, Marea Britanie s-a artat dispus, chiar i pn la a fora argumentul prsirii
Constantinopolului de ambasadorul Strangford148, s nfrng rezistena Porii fa de
ideea medierii europene a diferendelor orientale; Rusia, n schimb, admitea doar
cooperarea puterilor aliate ntru susinerea modului n care vedea i voia ea restabilirea ordinii i linitii n Orient149.
n scrisoarea ce o adresase, pe 16 iulie 1821, mpratului Alexandru, secretarul de
stat britanic Castlereagh150 relevase cu claritate opinia c nu era n obiectivul primordial
al Cuadruplei Aliane i nici n cel al concertului marilor puteri implicarea de partea
Rusiei sau, i mai puin, de partea grecilor spre soluionarea crizei orientale. Ceea ce
sttea n capacitatea Cuadruplei Aliane, nu n a unei dorite de Alexandru I aliane
generale, era medierea de pe poziii de observat neutralitate a diferendelor rusootomane. Rspunsul rus la comunicaiile britanice din 16 iulie era intervenia,
iminena rzboiului contra exceselor Porii151. Rzboiul contra Imperiului Otoman, cu
miza declarat i imediat a restabilirii ordinii n Orient, constituia, n calculele
ruse, calea spre atingerea scopului cel mai nalt al politicii lui Alexandru I, acela al
reconsiderrii de plano a sistemului european, posibil la un viitor mare congres. La
Poart, politica rus cuta s ntreasc, prin a le tensiona, premisele unui asemenea
congres. Cuta s determine, mai ales ea, drumul spre acel mult dorit congres, drum
care nu putea trece ns dect prin Viena, printr-un consens ruso-austriac, de felul celui
din vara 1820, ce a condus linear la reuniunea de suverani i de minitri de la
Troppau. Spre a capta bunvoina Austriei, politica Rusiei simula (iar!) dezicerea ei
146
Ad tertium. Si dun ct, il est impossible que les Turcs souscrivent de leur propre gr ou par suite
dinsinuations amicales un accommodement quitable //, on est autoris craindre quen dernier rsultat
les puissances allies ne se trouvent seconder les desseins pervers des hommes qui ont provoqu les troubles
de la Turquie //. Mais tant que la Turquie sera le thtre dune guerre de religion et de peuple peuple entre
les musulmans et les Grecs, lattention de la Russie et mme une grande partie de ses forces seront
ncessairement distraites par le vaste incendie quelle verra allum sur ses frontires //. On pourrait
dailleurs observer que lAngleterre est en contradiction avec elle-mme. Jusqu ce jour le gouvernement
anglais a hautement improuv lintervention des puissances allies dans les affaires intrieures des autres
Etats. Maintenant il veut que la Russie garde en rserve toute sa puissance, pour exercer le droit dintervention
et pour rprimer les tentatives des hommes qui veulent le renversement de lordre tabli //. En rsum, il
nous semble que les dterminations de la Russie dans tout ce qui concerne les affaires de lOrient et
lexcution de nos traits avec la Porte doivent conserver une entire indpendance. Ibidem, p. 245.
147
Plus les puissances nous verront prts faire dpendre notre action des relations quil leur plaira
dadopter, plus elles se dispenseront dagir, plus la prsumption des Turcs saugmentera, plus les malheurs de
lOrient saggraveront et plus nous seront loigns de lobjet de nos voeux et de notre systme. Ibidem.
148
Ibidem, p. 243.
149
Le but de notre systme tait dobtenir la coopration, soit morale, soit matrielle, de nos allis
pour rtablir lordre en Orient et pour porter aux pays dont se compose la Turquie europenne le bienfait
dune existence politique heureuse et inoffensive. Ibidem, p. 256 (Capodistrias, Second agenda sur les
affaires dOrient, pentru Alexandru I, 9/21 august 1821).
150
Castlereagh, op. cit., vol. XII, p. 403 i urm. (Londonderry to His Imperial Majesty of All the Russias,
Londra / Carlton Palace, 16 iulie 1821).
151
Ibidem, p. 260 i urm.

154

GH. CLIVETI

de veleiti de a arbitra diferendele intergermane, precum cel, pe moment, ntre Casa


de Anhalt i Prusia, dezicere comunicat de nsui mpratul Alexandru ducelui de
Anhalt-Dessau (Les traits ne mautorisent pas intervenir dans les affaires
intrieures de la Confdration germanique, et je ne saurais sortir des bornes quils me
prescrivent152). La masa sa de lucru, Nesselrode lua pulsul semnelor bunvoinei
Vienei i din rapoartele internuniului Lutzow pentru Metternich, comunicate, n copie,
oficialilor rui, de Lebzeltern, documente ce indicau o cretere de nelegere a cabinetului austriac fa de soarta grecilor, fa de cererile ruse cuprinse de nota ultimativ
remis Porii de Stroganov pe 6/18 iulie153. nclzit de amintirea congreselor din anii
1820-1821, upravljajushchi ministerstvom inostrannyh del a i inut, ntr-o scrisoare
adresat cancelarului Metternich, s-i exprime deplina ncredere n conlucrarea rusoaustriac, cu subscrierea ei mcar i de cabinetul prusian, spre binele i pacea Europei154.
Aflat la zenit155, politica de echilibru general a lui Metternich s-a vzut
chemat s ndeprteze, printr-un gest oportun al ei, pericolele pe care ambiiile
ruse le prezentau pentru pacea Europei. Avea s fie un gest semnificnd prioritatea acordat de Metternich unei conveniri austro-britanice, pn s fi rspuns
apelului lui Nesselrode la solidaritatea curilor nordice. Este ceea ce au confirmat
ntrevederile austro-britanice de la Hanovra, din octombrie 1821, permise de vizita
regelui George al IV-lea spre a primi omagiul supuilor locuitori ai fiefului su
dinastic, suveranul britanic nelegnd s fie nsoit nu de premierul Liverpool,
conform normelor de nalt protocol, ci de secretarul de stat Castlereagh, marchiz de
Londonderry, i ca rspuns la o anunat sosire acolo a lui Metternich, cu mandat de a
oficia salutul de rigoare al mpratului Francisc I156. De la cancelarul austriac s-a
pstrat un scurt text narativ despre acele ntrevederi157. La locul i momentul
acestora s-a convenit s fie invitat, ca reprezentant al Prusiei, i contele Bernstorff,
care n-a putut ori s-a eschivat diplomatic de la a ajunge atunci i acolo158. De partea
Franei nu a fost invitat nimeni. A fost invitat, mai mult din complezen dect din
convingere, contele Lieven, ambasadorul Rusiei la Londra, tocmai apelat pentru
instruciuni confideniale la centrul Externelor imperiale, tindu-i-se astfel timpul ce
i-ar fi permis prinderea miezului ntrevederilor de la Hanovra159. Acele ntrevederi,
angajate numai de cei doi, Metternich i Castlereagh, au demonstrat c, n sensul
bunei lor nelegeri, cabinetele austriac i britanic nutreau scopul comun al meninerii
pcii ntre Rusia i Poart; c eforturile lor, de asemenea comune, erau menite, pe
de o parte, s lmureasc Rusia asupra pericolelor unei rupturi i, pe de alt parte, s
invite Poarta la a executa ntocmai tratatele160; c aceleai dou cabinete // cu cea
mai mare influen direct asupra Porii au convenit asupra unui proiect de adres
pentru Petersburg i asupra unui alt proiect de adres pentru Constantinopol, proiecte n
152

Ibidem, p. 238 (Alexandru I c. ducele de Anhalt-Dessau, 26 iulie/7 august 1821).


Ibidem, p. 290 i urm. (Nesselrode c. I. Golovkin, 13/25 septembrie 1821).
154
Ibidem, p. 292 i urm. (Nesselrode c. Metternich, 13/25 septembrie 1821).
155
Paul Schroeder, Metternichs Diplomacy at Its Zenith, 1820-1823, Austin, 1962, p. 260 i urm.
156
Wellington, op. cit., vol. I, p. 192 (Wellington c. Liverpool, 26 octombrie 1821).
157
Metternich, op. cit., vol. III, p. 518-525 (Mission de Metternich auprs du Roi George IV
dAngleterre Hanovra).
158
Ibidem, p. 525 (Metternich c. Francisc I, Hanovra, 29 octombrie 1821).
159
Ibidem, p. 519-525 (Mission de Metternich).
160
Les deux cabinets regardent le maintien de la paix entre la Russie et la Porte comme le but
principal de leurs efforts communs. Afin darriver plus facilement ce rsultat, ils ne ngligeront rien pour
clairer la Russie sur les dangers dune rupture, pour inviter la Porte excuter fidlement les traits pour
lengager tre modre, enfin pour la maintenir dans ces voies. Ibidem.
153

RESTAURAREA DOMNIILOR PMNTENE N PRINCIPATELE ROMNE

155

care, sub form de instruciuni pentru ambasadori, Castlereagh (lordul Londonderry) s


lege argumentele britanice, iar el, Metternich, pe cele austriece161, dup cum au
convenit, tot cele dou cabinete, ca doleanele Rusiei s fac obiectul unei
propuneri a acesteia fcut Porii, doleane care s nu fie prezentate n numele
aliailor i, cu att mai puin, de nii acetia162; c sosirea cam tardiv a contelui
Lieven la Hanovra nu a mai putut deturna cabinetele austriac i britanic de la ceea ce,
prin cei doi minitri, au convenit; c lui Lieven i-a rmas doar posibilitatea de a
afirma voina mpratului Alexandru n sensul meninerii pcii, ntr-un spirit ce s
aminteasc de Congresul de la Laybach; c, n fine, lordul Londonderry nu prea mai
avea motive s se sustrag participrii la congresul programat a se ntruni, peste un
an, n Italia163. Erau relatri care probau, ca un aspect de interes special aici, nelegerea austro-britanic n privina blocrii perspectivei att de mult ncercate de
mpratul Alexandru i de minitrii si de a tensiona, prin implicarea alianei de
partea Rusiei n soluionarea chestiunii orientale, preliminariile congresului european.
Concluzia ce o impuneau documentele expediate de Metternich i Castlereagh
(Londonderry) la Petersburg i Constantinopol, documente prezentate n copie, de
cei doi, i lui Lieven, sosit cu ntrziere la Hanovra, era c prevenirea rzboiului n
Orient constituia o prioritate n sine, a crei recunoatere ntre toate principalele
cabinete s nu presupun devansarea ei de o alta, aceea a suscitrii raiunilor alianei
europene. Acea devansare era dorit ns insistent de cabinetul Rusiei, justificat chiar
de Capodistrias pe firul unui comentariu asupra limbajului lui Castlereagh164. Statssekretari admitea n cuprinderea acelui comentariu c un acord sau o convenire, fie i
numai de principiu, ntre dou sau trei puteri aliate, cum se ncercase la Hanovra,
contravenea spiritului alianei europene, menirii concertului european; spirit i menire
n lumina crora prioritar ar fi fost o convenire, fie i numai de principiu, ntre toate
principalele cabinete, asupra a ceea ce, pe moment, solicita partea rus s se rezolve
n Orient. La curtea din Petersburg prea s se uite, pe acelai moment, c tocmai
suveranul ei a pretins cel mai mult i mai tare, la Troppau i Laybach, o angajare, prin
ceea ce au convenit ntre ele Austria, Prusia i Rusia, a ntregii aliane. Mai noua
invocare de Alexandru I i de minitrii si a prioritii convenirii tuturor marilor
puteri asupra unei anumite probleme constituie o reacie ruseasc la consensul austrobritanic n privina prevenirii rzboiului n Orient. Politica rus se vedea presat de un
att de redutabil consens, unul cu influen considerabil asupra cabinetelor francez i
prusian, s restrng mult lista de cereri ce s i le satisfac Poarta, dup tratate.
ntre asemenea cereri se mai afla evacuarea Moldovei i Valahiei de trupele otomane.
Nu se mai afla ns i soluionarea urgent a chestiunii supuilor cretini ortodoci
ai sultanului. Acea presiune, incitat de consensul austro-britanic, i nu un acord
161
Comme il y a un grand moyen de salut dans la concordance des dclarations des deux cours qui
ont le plus dinfluence directe sur la Porte, les deux cabinets ont rdig un projet dexpdition pour SaintPtersbourg et un autre pour Constantinople //. Les instructions expdis par lord Londonderry sappuient
gnralement sur des arguments anglais, comme les miennes reposent surtout sur des arguments autrichiens.
Ibidem, p. 522 i urm.
162
Les vues que la Russie pourrait avoir, vues qui tendraient affermir autant que possible les
relations amicales entre cette puissance et la Porte, pourront se produire sous la forme dune proposition faite
par la Russie, mais elles ne devront en aucun cas tre prsentes par les allis. Ibidem, p. 523.
163
Tout ce que jai entendu dire au comte de Lieven me prouve que lEmpereur Alexandre est encore
aujourdhui dans les dispositions quil avait Laybach //. En effet, jai la conviction que lanne prochaine
nous aurons lord Londonderry au congrs qui se runira en Italie. Ibidem, p. 524.
164
Vneshnjaja politika Rossii, S. II, vol. IV (XII), p. 371-376 (Capodistrias c. Lieven, 27 ianuarie /
9 februarie 1822).

156

GH. CLIVETI

ruso-britanic de mprire a zonelor de influen n Europa de Sud-Est165, a fcut ca


Principatele Romne s rmn pentru nc mai bine de trei decenii o afacere rusootoman, iar problema greac s fie scoas din sfera dreptului de protecie al Rusiei.
Consensul austro-britanic, la 1821, viza direct ambiiile ruse i nu vdea n mod
neaprat preferinele europene mai mari pentru greci dect pentru romni (moldovalahi). n presiunea la care politica Rusiei era supus de celelalte cabinete,
Capodistrias sesiza consecina esenial a ntrevederilor de la Hanovra166, consecin
de care s-au ataat speranele grecilor de europenizare a cauzei lor naionale, marcat,
aceasta, de actul de independen adoptat, pe 1 ianuarie 1822, la Epidaur, de un
consiliu naional al Eladei renscute (the real Greeks)167. Presiunea exercitat de
celelalte cabinete a tiat elanul Rusiei de a provoca, printr-un rzboi n Orient, o
reconsiderare, conform ambiiilor ei hegemonice, a ntregului sistem politic european.
O bre n acea presiune prea totui s prind contur, n decembrie 1821, prin constituirea guvernului dominat de grupul Villle, la Paris, cu Montmorency la Externe,
guvern semnificnd cel puin o detaare a politicii franceze de ceea ce minitrii
britanici sau, mai strns spus, politica lui Castlereagh prezenta drept raiuni comune
ale puterilor occidentale168. Acea bre nu semnifica ns i o imediat sau neaprat
dispoziie a Franei spre o cooperare cu Rusia. Aceasta din urm se vedea nevoit s
in cont de preponderena etalat, spre finele anului 1821, n clubul marii politici, de
consensul austro-britanic169, club unde minitrii Regatului Unit mizau pe o resuscitare a
raiunii Cuadruplei Aliane170, a caracterului defensiv al acesteia, cu pivotarea
concertului european. Era ultima oar cnd, pe timpul sistemului congreselor, raiunea
de fond a alianei salvgardarea pcii generale prin blocarea ambiiilor nemsurate ale
vreunei puteri de reacia prompt a celorlalte171 producea un att de evident efect.
Sub impactul resuscitrii raiunii de fond a alianei, lui Metternich avea s-i fie
mult la ndemn s se explice fa de cabinetul Rusiei n legtur cu politica ce se
impunea a fi urmat de marile puteri n afacerea Levantului (Je crois le moment venu
o il sera utile de nous expliquer vis--vis du cabinet de Russie sur lensemble de la
marche que nous avons suivie dans laffaire du Levant)172. ntr-o lung depe pentru
Lebzeltern, ambasador la Petersburg173, cancelarul Austriei trgea linia spre a evalua
complicaii pe cale a se revrsa dinspre Orient asupra ntregii Europe: nti, poziia
particular a Rusiei fa de nalta Poart, att sub aspect politic, ct i sub aspect
religios; apoi, impresia produs de insurecia simultan a grecilor, culorile cu care acea
insurecie s-a mpodobit de la bun nceputul ei; n fine, stupoarea ce cuprinsese
guvernul otoman, fanatismul acestuia susinut de fanatismul i barbaria poporului
musulman. Fa de asemenea complicaii, aliana european nu avea competene
explicite, decurgnd din tratate. Ea se vedea ns obligat s previn un pericol grav,
rzboiul n Orient, pericol asupra pcii i ordinii generale. Efectul imediat al unui atare
165

Jacques Droz, Histoire diplomatique de 1648 1919, Paris, 1952, p. 307.


Vneshnjaja politika Rossii, S. II, vol. IV (XII), p. 372 i urm. (Capodistrias c. Lieven, 27 ianuarie /
9 februarie 1822).
167
C. K. Webster, op. cit., p. 353.
168
Ibidem, p. 380 i urm.; v. i Jacques Droz, op. cit., p. 297 i urm.
169
Vneshnjaja politika Rossii, S. II, vol. IV (XII), p. 379-381 (Lieven c. Nesselrode, Londra, 27 noiembrie / 9 decembrie 1821) i p. 396-399 (Golovkin c. Nesselrode, Viena, 16/28 decembrie 1821).
170
Castlereagh, op. cit., vol. XII, p. 43 i urm. (Castlereagh/Londonderry c. Bagot, 19 ianuarie 1822).
171
C. K. Webster, op. cit., p. 383-402 (The Eastern Question: Back to the Alliance).
172
Metternich, op. cit., vol. III, p. 565 (Metternich c. Lebzeltern, Viena, 28 ianuarie 1821).
173
Ibidem, p. 565-571.
166

RESTAURAREA DOMNIILOR PMNTENE N PRINCIPATELE ROMNE

157

rzboi putea fi un atac general, din toate prile, contra unei aliane ce devenea problematic o dat ce una din curile aliate se nsrcina singur cu povara rzboiului, alian
ce ar nceta s mai fie redutabil n ochii revoluionarilor pe timpul ct forele unor
principale curi s-ar desfura n comun ctre Orient174. Austria nici nu avea cum s-i
angajeze forele ntr-o asemenea desfurarea rzboinic, de partea Rusiei, fiindc aa
ceva nsemna un risc mortal pentru curtea de Habsburg, influena sau interesele
acesteia n Italia, n Germania i chiar n Frana putnd fi definitiv pierdute175. Cum
pierdute puteau fi toate acele ri pentru cauza pcii i ordinii. Era necesar, de aceea,
ca marile puteri s asume de concert o regul de conduit invariabil, conform creia
prevala cauza pcii, susinut prin toate mijloacele; era, totodat, necesar s fie
satisfcute cererile juste ale mpratului Rusiei; s se insiste, pe ct posibil i n
termeni ce s nu implice rzboiul, spre a se determina buna nelegere din partea
Porii; s nu fie trecute cu vederea originile revoltei grecilor i nici posibilitatea orientrii consecinelor acesteia n interesul conservrii viitoare a pcii interioare a Imperiului Otoman176.
Acea regul invariabil presupunea ca, pe tema complicaiilor orientale,
marile puteri s recurg la permanente comunicaii ntre ele i la explicaii date
Porii. Iar toate asemenea acte s porneasc de la recunoaterea faptului c grecii, ca
revoltai, nu aveau nici un titlu la favoarea mpratului Rusiei, ci erau numai oarecum
ndreptii s invoce sprijinul acelui monarh, ca nenorocii cretini, aflai n anumite
raporturi cu Rusia, n virtutea tratatelor existente177. Disocierea chestiunii grecilor
revoltai de soarta grecilor cretini conducea evaluarea complicaiilor orientale la
concluzia c o soluionare constructiv a acestora inea nu att de intervenia Rusiei, ct
de competenele suverane ale Porii. n perspectiva acelei soluionri, Poarta fcuse ns
o grav eroare prin recurgerea la rzboiul religios (La Porte // en faisant appel
la rligion, a commis une faute grave)178. Corectarea acelei greeli cdea n obligaia
Porii i nu n dreptul Rusiei de a interveni, peste prevederile tratatelor i cu riscul
tulburrii pcii n Orient, de a crei conservare toat Europa era interesat. Era un
punct de vedere ce a strbtut cu intensitate consensul austro-britanic la Hanovra,
consens pe care Metternich nu s-a putut abine de la a-l face personal cunoscut mpratului Alexandru179; un consens redutabil, ce demonstra c tentativa mpratului
Alexandru de a provoca ralierea celorlalte principale curi la demersurile politicii ruse
174
Le premier, le plus immanquable effet de la guerre, devait tre celui dune attaque gnrale dirige
de tous les points contre une alliance qui devenait problmatique du jour ou lune des cours allies se
chargeait seule du fardeau de la guerre, ou qui cessait dtre redoutable aux yeux des rvolutionnaires ds que
les forces de plusieurs puissances se portaient vers lOrient. Ibidem, p. 567.
175
Le jour o la Russie et lAutriche feraient natre seulement la supposition que lemploi de leurs
forces runies pourraient tre indispensable dans le Levant, lItalie, lAllemagne et la France seraient
perdues. Ibidem, p. 568.
176
Mnager et servir par tous les moyens en notre pouvoir la cause de la paix; soutenir en mme
temps, avec tout le zle et toute la persvrance que notre position nous permettait, les justes demandes de Sa
Majest lEmpereur de Russie; pousser aussi loin que possible, dans des termes qui ne seraient pas la guerre,
nos dclarations vis--vis de la Porte; ne jamais perdre de vue ni lorigine de la rvolte des Grecs ni les
consquences qui pouvaient en rsulter dans lintrt de la conservation future de la paix intrieure de
lEmpire Ottoman. Ibidem, p. 567.
177
Les Grecs, comme rvolts, navaient aucune titre la faveur de lEmpereur de Russie; ces mmes
Grecs, comme chrtiens malheureux et placs, en vertu des traits existants, dans certains rapports avec la
Russie, taient en quelque sorte fonds invoquer lappui de ce Monarque. Ibidem, p. 569.
178
Ibidem.
179
A. Stern, Geschichte Europas seit den Vertrgen von 1815 bis zum Frankfurter Frieden von 1871,
vol. II, Mnchen-Berlin, 1913, p. 561 (Metternich c. Alexandru I, 3 decembrie 1821).

158

GH. CLIVETI

la Poart, spre a determina, ntr-un plan restrns, restabilirea ordinii orientale i, ntr-un
plan mai larg, reconsiderarea sistemului politic european, a euat.
Asupra preocuprilor puterilor din Europa Central i de Vest de a stvili ambiiile nemsurate ale Rusiei s-a sesizat, de pe poziia ei foarte special, i Poarta
Otoman. Chiar i fr a fi deplin familiarizai cu subtilitile unui mare joc politicodiplomatic, nu le-a fost prea greu otomanilor s realizeze c numai n subsidiarul
acelor preocupri s-au legat insistenele europene de a fi satisfcute cererile ruse
referitoare la supuii cretini ai sultanului i, mai stringent, la Principate. Erau preocupri ce rzbteau din cuvintele i gesturile reprezentanilor la Poart ai acelor puteri:
ambasadorul britanic (lordul Strangford), doar principial dedicat i nu efectiv
mputernicit, cum s-a crezut180, s reprezinte interesele ruse la Constantinopol,
internuniul austriac (contele Rudolf von Lutzow), nsrcinatul cu afaceri prusian
(baronul A. von Miltitz) i ambasadorul francez (marchizul Latour-Maubourg),
acreditat, acesta, n toamna 1821, s urmeze o alt linie dect cea ilustrat de predecesorul su (vicontele Viella), sub incidenele tentativei de apropiere ruso-franceze
pentru care nsui mpratul Alexandru I invitase s discute pe ambasadorul La
Ferronnays181. Pe msura ct a putut fi la curent cu preocuprile europene, nalta
Poart i-a permis o atitudine care a prut mult surprinztoare i prea obstinat
cercurilor politico-diplomatice, dar de care a inut, n fapt, deschiderea perspectivei
desemnrii de domni pmnteni ai Principatelor. n condiiile n care Rusia nu a fcut
caz de intervenia otoman contra tulburrilor din Principate, ci de ocuparea i
ntrzierea evacurii celor dou mici entiti statale, ca i de represaliile sub form de
sngeros rzboi sfnt contra supuilor cretini ai sultanului, Poarta, incitat i de
demersul ultimativ al elciului Stroganov, a cutat s serveasc marii curi pravoslavnice o sever lecie de drept i de diplomaie. Dup tratate, precizau otomanii,
Rusia era ndreptit s ia partea Principatelor, crora i pretindea c le oferea
protecie, dar nu i s asume cauza tuturor cretinilor ortodoci, a grecilor, mai ales,
supui ai Porii, de vreme ce, prin clauzele de la Kuciuk-Kainardji i s-a recunoscut
doar dreptul de a vorbi n numele lor182. Invocarea de mpratul Alexandru i de
minitrii si a dreptului, conferit de tratate, s solicite i s impun evacuarea
Principatelor de trupele otomane i s aib cuvnt asupra soartei domnitorului Scarlat
Callimachi, numit de sultan, a fost contracarat, de Poart, prin solicitarea, justificat
de litera i spiritul acelorai tratate, ca partea rus s extrdeze pe eteritii refugiai
peste Prut, inclusiv/mai ales pe fugitivul domnitor Mihai Suu183. Ameninarea, de
Rusia, cu recurgerea la calea armelor pentru a impune executarea ntocmai a clauzelor
tratatelor, implicit a celor nc nerezolvate din Tratatul de la Bucureti, a fcut s se
nfiripe cumva medierea celorlalte puteri, n fapt a Marii Britanii i a Austriei, la
Poart. La insistenele lui Strangford i ale lui Lutzow de a fi evacuate de trupele
otomane Principatele i de a fi desemnai noi domni, ca i de a fi retras edictul sultanului de declarare a rzboiului sfnt, Poarta a replicat, inspirat i de raiunile
180

Basile J. Lungu, op. cit., p. 31.


V. supra.
182
Nicolae Iorga, Acte i fragmente, vol. II, p. 575-577, 579-581 (Miltitz c. regele Prusiei, 21 aprilie,
10 i 25 mai 1821) i p. 587 (Nota Porii c. Rusia, 18/30 iulie 1821, ca rspuns la Nota ultimativ a lui
Stroganov din 6/18 iulie, acelai an).
183
Ibidem, p. 583 (Miltitz c. regele Prusiei, 25 iunie 1821) i 587 (Nota Porii din 18/30 iulie);
Grgoire Yakschitch, La Russie et la Porte Ottomane, Paris, 1907, p. 30; Edouard Driault, Michel Lhritier,
op. cit., vol. I, p. 150 i urm.; Basile J. Lungu, op. cit., p. 28-31; Vlad Georgescu, Corespondena diplomatic,
p. 10 i urm.
181

RESTAURAREA DOMNIILOR PMNTENE N PRINCIPATELE ROMNE

159

europene ce acuzau pe greci de rebeliune contra suveranului lor legitim, prin a solicita,
pentru ndeplinirea cerinelor formulate de mediatori, garania dac nu din partea
tuturor puterilor, atunci mcar din a Marii Britanii i Austriei c ruii nu vor ocupa, ei,
definitiv, cele dou Principate184. Era o solicitare care, de i s-ar fi dat curs, ar fi putut
marca o turnur spectaculoas n evoluia chestiunii orientale. Nu i s-a dat, atunci,
curs, de puterile mediatoare, din lipsa, invocat de Strangford i Lutzow, de instruciuni speciale185, pe cnd Rusia i s-a opus categoric186.
Dintre cererile asupra crora puterile mai curnd zise dect realmente mediatoare187 insistau ca Poarta s dea satisfacie, dup tratate, numai una, cea privind
desemnarea de noi domni Principatelor, prea a fi luat serios n seam de sultanul i
demnitarii otomani. Accepiunea ce o ddea acelei desemnri puterea suzeran,
viznd, de la un moment dat, domni de ar, avea s mearg mai departe dect cea
mediat de reprezentanii diplomatici britanic i austriac, cu indicare doar de stingere
a vacanei tronurilor de la Bucureti i Iai i s fie total contrar ateptrilor Rusiei.
De la Petersburg se pretindea ca Poarta s considere, cu prioritate, drepturile lui Scarlat
Callimachi pentru tronul Valahiei, s nu mai pun condiia extrdrii lui Mihai Suu,
fcut scpat spre Austria188, nct s fie meninut pe mai departe procedeul
desemnrii de domnitori fanarioi sau, mai diplomatic spus, convenii de Rusia i
Imperiul Otoman, dup tratate. Pentru curtea suzeran, ns, ce se arta decis s
resping preteniile Rusiei de protecie asupra Principatelor189, nu mai putea ncpea
vorb despre desemnarea de domnitori din neamul rebelilor contra crora sultanul
edictase rzboiul sfnt. C nu mai ncpea defel, avea s se confirme prin exilul lui
Callimachi-Vod i prin sfritul subit al acestuia190. Poarta nclina spre desemnarea
de domni de ar, i nu att ca msur de a satisface insistenele puterilor strine, zise
i mediatoare, ct mai ales ca prob de afirmare a prerogativelor ei suzerane, eventualitatea transformrii Principatelor n paalcuri fiind exclus din simplul calcul c
nfierbnta aliniamentul presiunilor i ameninrilor Rusiei. ntmpltor sau nu,
semne clare c nclina spre amintita soluie n privina tronurilor celor dou mici
rioare, Poarta prinse a le da pe msura parvenirii la Constantinopol a mesajelor
despre cele convenite de Marea Britanie i Austria la Hanovra191. Pn s-i fie nelese
acele mesaje, ea sporise cuantumul trupelor de ocupaie a Principatelor i ntrise
pretenia (i.e. condiia) extrdrii de Rusia a celor de pe teritoriul ei vinovai de
rebeliune contra sultanului192. Apoi, printr-o not din 2 decembrie 1821, ea avea s i
184

Nicolae Iorga, op. cit., p. 594 i urm. (Strangford c. Ch. Bagot, ambasador la Petersburg, 26 august 1821).
Ibidem, p. 597 i urm. (Miltitz c. regele Prusiei, 10 septembrie 1821).
Vneshnjaja politika Rossii, S. II, vol. IV (XII), p. 590 i urm. (Nesselrode c. I. Golovkin,
ambasador la Viena, 13/25 septembrie 1821), 592 i urm. (Nesselrode c. Metternich, 13/25 septembrie 1821).
187
Solicitarea Rusiei ca celelalte puteri s intervin din iniiativa mpratului ei, sub form de
demers european, spre a i se da ei satisfacie la Poart, nu a ntrunit sufragiile prilor solicitate. De o
mediere colectiv a celorlalte puteri practic nici nu prea a fost cum s fie vorba. Marea Britanie i Austria au
acionat aparent de comun acord, de fapt distinct, la Poart, n perspectiva i sub consemnul ntrevederilor de la Hanovra; Heinrich von Srbik, op. cit., vol. I, p. 567 i urm.; Basile J. Lungu, op. cit., p. 33.
188
Basile J. Lungu, op. cit., p. 36 i urm.; Andrei Oetea, Tudor Vladimirescu i micarea eterist, p. 341.
189
Nicolae Iorga, Acte i fragmente, vol. II, p. 587 (Nota Porii din 18/30 iulie 1821).
190
Ibidem, p. 605 i urm. (Miltitz c. rege, Constantinopol, 21 noiembrie 1821); Constantin C. Giurescu,
Istoria Romnilor, vol. III, Partea I, p. 347.
191
La Hanovra, Metternich i Castlereagh au convenit ca propunerile fcute Porii s nu angajeze aliana
european de partea Rusiei; Metternich, op. cit., vol. III, p. 522 i urm. (Mission de Metternich).
192
Nicolae Iorga, op. cit., vol. II, p. 603 i urm. (Miltitz c. regele Prusiei, Constantinopol, 25 octombrie
i 10 noiembrie 1821); v. i A. D. Xenopol, Istoria Romnilor, vol. X, ed. cit., p. 78 i urm.
185
186

160

GH. CLIVETI

anune dispoziia pentru unele concesii, precum retragerea parial de trupe de la


Nordul Dunrii, renunarea, sous le nom dajournement, la a solicita extrdarea
tuturor transfugilor peste Prut, dar i s-i rezerve ntregul prerogativelor suzerane de a
desemna domnitorii Moldovei i Valahiei193.
Interesant c, spre a fi desemnai noii domni, nalta Poart avea s recurg,
tocmai n ideea de a-i afirma prerogativele de genul menionat i de a ine Rusia
departe de afacere, la audierea numai de ea a doleanelor locuitorilor Principatelor.
Dup ce aflase cte ceva despre acele doleane din arzurile lui Tudor i ale boierilor
Valahiei194, ca i dintr-un memoriu timpuriu al boierilor Moldovei195, curtea
suzeran ddea de neles c se atepta la o reprezentare calificat, deplin competent, a Principatelor. Problema era c, pentru niciun Principat, nu glsuia o unic
partid boiereasc. Pgubii de excesele bandelor de revoltai, eteriti, dar i de
ai rii, speriai de perspectiva i realitatea ocupaiei otomane, ndemnai amenintor
de consulii rui, de Al. Pini, cu deosebire, muli boieri, chiar cei doi mitropolii,
Dionisie Lupu, dovedit eterist196, i Veniamin Costache, au luat drumul pribegiei.
Consulii rui de la Bucureti i Iai, Al. Pini i Andrei Pisani, precum i cei austrieci,
F. Fleischhackl von Hakenau i J. Raab, s-au retras spre locuri mai sigure, preocupai,
ns, s se in aproape, prin ndemnuri i sfaturi, de pribegii slluind la Sibiu,
Braov i Cernui, cei de la Chiinu beneficiind direct de beneficiile administraiei
luminatului i protectorului mprat Alexandru I. Consulii prusieni, Ludwig Kreuchely
i Wilhelm Harte, rmai n posturi, aveau s relateze, pe faz, despre ntmplrile
prin care trecea fiecare Principat197. Pentru Poart, important ar fi fost ca boierii s nu fi
pribegit, mitropoliii s fi rmas la Bucureti i Iai, cele dou Divanuri s se fi
meninut n toat starea lor. Caimacamii C. Negri i t. Vogoride, foti ai domnitorului desemnat Scarlat Callimachi i ajuni s fie confirmai, prin firmane ale
sultanului, pentru Valahia, cel dinti, i Moldova, cel de-al doilea, au fost instruii s
solicite revenirea acas a boierilor pribegi198. Apeluri n sensul acelei reveniri aveau
s fie fcute i de comandanii otomani ai trupelor intervenioniste i de ocupaie199.
193
Nicolae Iorga, op. cit., vol. II, p. 606 i urm., 610 (Miltitz c. regele Prusiei, Constantinopol, 26 noiembrie
i 10 decembrie 1821) i 607-609 (Traduction dun firman adress Salyh-Pacha, commandant des forces
ottomanes en Moldavie, decembrie 1821).
194
Pe lng des invocatele Cereri ale norodului romnesc, se cuvin a fi avute n vedere, pentru
efectul avut la Poart, acte revendicative sau justificative girate de legmntul lui Tudor cu boierii; Documentele 1821, vol. I, p. 395 i urm. (Jurmntul boierilor fa de Tudor Vladimirescu / Cartea de adeverire ce s-a
dat slugerului Theodor, 23 martie 1821), 232 i urm. (Jurmntul lui Theodor, Bucureti, 23 martie 1821).
Jalba prin care boierii aveau s arate naltei Pori c Tudor s-a ridicat pentru dobndirea dreptilor rii;
Ibidem, vol. I, p. 411 i urm. (Jalba, Bucureti, 27 martie 1821). Adrese de legitimare a aceleiai ridicri
au fost trimise arului Rusiei, aflat, atunci, la Laybach, Ibidem, vol. I, p. 412 i urm. (Boierii c. Alexandru I, Bucureti
27 martie 1821), i lui Metternich, Ibidem, vol. I, p. 413 i urm. (Boierii Valahiei c. Metternich, 27 martie 1821.
Suplica de prin aprilie 1821 ctre Paa din Vidin, Ibidem, vol. II, p. 60 i urm., pe care conductorul
ridicrii a inut s fie remis de o delegaie de patru boieri paalelor de la Giurgiu i Vidin, Ibidem, vol. II, p. 92
(Tudor c. marele vistier, 23 aprilie 1821).
195
Ibidem, vol. I, p. 441 i urm. (Jalba boierilor moldoveni c. Poart, 31 martie 1821); V.A. Urechia,
op. cit., vol. XIII, p. 102-104.
196
Andrei Oetea, op. cit., p. 263.
197
Documente, Hurmuzacki, vol. X, p. 120-135.
198
Documente 1821, vol. II-III, passim; Documente, Hurmuzaki (serie nou), vol. II, p. 727 i urm.
(Hakenau c. Metternich, 11 iulie 1821), 733 i urm. (Raab c. Metternich, Cernui, 22 iulie 1821); anexeaz
Proclamaia lui Vogoride (p. 734) i Hattieriful sultanului din 21 mai 1821 (p. 735).
199
Mai ales c la intrarea n Bucureti turcii aflaser doar cinci boieri mari; Ioan C. Filitti, Frmntrile politice i sociale, p. 73.

RESTAURAREA DOMNIILOR PMNTENE N PRINCIPATELE ROMNE

161

Rezultate, pn prin plin toamna 1821, nu s-au prea vzut. n mprejurrile deosebit de
dure, ruptura ntre boierii pribegi i cei rmai acas s-a accentuat, mai ales pe
seama Moldovei, unde caimacamul Vogoride s-a dedat la afaceri cu titluri de boierie,
gndind, s-a crezut, s-i asigure astfel susinere intern pentru tron200. Boierii pui
pe pribegie i-au orientat memoriile mai ales spre Rusia201, chiar i spre Austria202,
pentru ca Porii, att cei plecai, ct i cei rmai acas, doar s se plng, un
timp, despre ravagiile produse de eteriti, despre suferinele cauzate de trupele intervenioniste i de ocupaie, i s ndrzneasc, treptat, a invoca vechile drepturi ale
Principatelor203. Ceva mai struitori n a se adresa Porii s-au artat boierii moldoveni,
poate i ca urmare a rolului lui t. Vogoride, intersectat, la un moment dat, de un
demers al pribegilor pe mna lui Teodor Bal ctre Poart204. Boierii pribegi la
Cernui par s i fost cei dinti care au pus, pe timpul ocupaiei otomane, problema
revenirii, din bunvoina sultanului, la crmuirea pmntean205. Cei valahi, de la
Braov, ncercaser s solicite mpratului Austriei ocrotire i sprijin // pentru
stabilirea linitei n ar i pentru instaurarea unei domnii pmntene i permanente206.
Spre curtea Rusiei nu era cale pentru solicitarea de admisiune a domniilor pmntene. La ndemnurile lui Pini, nemulumit din cauza memoriilor boiereti ctre
Poart207, unii pribegi valahi au recurs, cu supuenie i ndejde de protecie, la o
ntmpinare a profilabilei, prin septembrie-octombrie 1821, intervenii a trupelor mpratului Alexandru I208.
Din motivele prezentate mai sus, Poarta Otoman avea s insiste ca memorile
boierilor, cu implicita revendicare de domni pmnteni, s-i fie adresate ei209. Un
rspuns sau o ntmpinare la insistenele otomane a fost arzul boierilor moldoveni, datat
noiembrie 1821, dup copia textului n limba greac, act scris, ns, cum s-a demonstrat210,
200

Ibidem, p. 74 i urm.
Documente 1821, vol. II, p. 29-31 (Veniamin Costache i boierii moldoveni c. Alexandru I, 4 aprilie
1821), 31-33 (Aceiai c. A. Pisani, aprilie 1821), 119 i urm. (Boierii moldoveni c. Alexandru I, aprilie 1821),
187-189 (Aceiai c. guvernul rus, mai 1821), 190-192, 227-229 (Boierii valahi, de la Braov, c. Alexandru I, 1 iunie
i 12 iulie 1821), 360-363 (Dionisie Lupu c. Sinodul Bisericii Ruse, Braov, 1/13 octombrie 1821).
202
Ibidem, vol. II, p. 157-160 (Boierii valahi c. Metternich, Bucureti, 9/21 mai 1821), 324-326
(Boierii valahi, de la Braov, c. mpratul Austriei, 31 august/12 septembrie 1821); v. i Ioan C. Filitti, Corespondena domnilor i boierilor, n loc. cit., p. 991-994, 997 i urm.
203
Documente 1821, vol. II, p. 42-45 (Magzarul boierilor moldoveni c. Poart, Cernui <?>, 5 aprilie
1821), 74 i urm. (Divanul Moldovei, prin aga Petrachi Negre i sptarul Gavril Iamandi c. Paa de Brila,
14 aprilie 1821), 85 (Boierii moldoveni c. Paa de Silistra, aprilie 1821), 98 i urm. (Divanul Moldovei, prin
medelnicerul Neculai Mandrea i diacul Scarlat Herescu, c. muhafizul din Brila, 26 aprilie 1821), 154-157
(Arzmagzarul boierilor valahi c. Poart, Braov, 23 iunie 1821), 347-349 (Boierii moldoveni c. Poart,
Cernui, septembrie 1821), 367-368 (Arzul <proiect> boierilor valahi c. Poart, 6 octombrie 1821).
204
Ioan C. Filitti, Frmntrile politice i sociale, p. 77 i urm.
205
Documente 1821, vol. II, p. 347-349 (doc. cit.).
206
Ibidem, p. 324-326 (Boierii valahi c. mpratul Austriei, Braov, 31 august st. v. 1821).
207
Ibidem, p. 330-332 (K. G., prea plecat slug, informaii despre disensiuni ntre boierii de la Braov
i Al. Pini, august <?> 1821); Documente, Hurmuzaki (serie nou), p. 737 i urm. (Hakenau c. Metternich,
25 iulie 1821).
208
Documente 1821, vol. II, p. 386-388 (Memoriul boierilor valahi c. generalul comandant
<Wittgenstein ?> al trupelor ruse, octombrie 1821). Al. Pini insista s fac pe boieri s cread despre iminenta
intervenie a armatelor ruse; Documente, Hurmuzaki (serie nou), vol. II, p. 727 i urm., 738-740 (Hakenau c.
Metternich, Sibiu, 11 i 28 iulie 1821).
209
Documente 1821, vol. II, p. 312 i urm. (Sultanul otoman c. Mehmet Selim Paa, Constantinopol,
august-septembrie 1821), 364 i urm. (Firmanul sultanului c. comandanii turci din Moldova s ia msuri
pentru ntoarcerea pribegilor la locurile lor, 5 octombrie 1821).
210
Ibidem, p. 401-407 (Boierii moldoveni c. nalta Poart, noiembrie 1821); A. Oetea, not de subsol,
p. 401.
201

162

GH. CLIVETI

nc din octombrie, de moment ce pe 21 ale acestei luni, acelai an, Teodor Bal plecase
de la Iai spre a-l nmna paalei de Silistra211. Chiar dac Paa avea s primeasc
memoriul moldav numai dup confirmarea unui text ntocmit de grupul de boieri
agreabili Porii212, demersul patriotic pentru restaurarea domniilor pmntene avansa
sub zodia anselor de reuit. Avea s mai treac ceva timp pn cnd, din vrerea Porii
i prin reaezri ale contextului european, delegaiile Principatelor s se fac
ascultate213. n dedalul constantinopolitan, cauza domniilor de ar avea s prind
firul de ieire, prin desemnarea de sultan, la nceputul lunii iulie 1822, a boierilor
Ioni Sandu Sturdza i Grigore Dimitrie Ghica pentru tronurile Moldovei i Valahiei.
RESTORATION OF LOCAL RULES IN THE ROMANIAN PRINCIPALITIES IN 1822.
EUROPEAN IMPLICATIONS (I)
(Summary)
Keywords: Romanian Principalities, Tudor Vladimirescu, Oriental crisis, Ottoman Porte,
Greeks national insurrection
The circumstances of the local princes return on Moldavias and Walachias thrones in
1822 have often been regarded as a shadowed outcome of the 1821 Revolution. The beginning
of a new phase in the Romanians history was argued to be the revolution led by Tudor
Vladimirescu. But there were also historians of tradition that ascribe the same beginning to the
revolution but also to the political act of restoration of the local rules.
On adequate document or reading basis, we tried to underline, from the perspective of the
European implications, the tight correlation between the events that the Romanian Principalities
crossed in 1821 and in 1822 respectively. We tried to prove that the great powers positions
towards the agitation in the Principalities, towards the Ottoman intervention, until the new
princes were appointed, had nothing to do with the principles or, worse, with the system of the
Holy Alliance. The great powers, and especially Great Britain and Austria, tried to mediate the
Russian-Ottoman dispute regarding the Principalities, but not in order to impose the Porte the
acceptation of some fair demands from Russia. For the European diplomacy, the important
thing was to impede the dangerous repercussions of the Oriental crisis on the European peace
and order. The focus was on the repercussions of the agitations in the Principalities and of the
Greeks national insurrection. The prevention of the dangers generated in the Orient was part of
the agenda of the British-Austrian encounters at Hanover, as well as of that of the Tatishchev
missions at Vienna. The implications of the oriental crisis, and particularly of the status of the
Romanian Principalities, caused the failure of the attempt to organize a great diplomatic reunion
at Vienna, before the Congress of Verona. Under those circumstances, the Ottoman Porte
considered it to be the occasion to decide the appointment of local princes for the thrones of the
Principalities.

211

Ibidem, p. 401 (doc. cit.).


V. A. Urechia, op. cit., vol. XIII, p. 102 i urm.; C. Erbiceanu, op. cit., p. 214 i urm.
213
Gh. Ghibnescu, Surete i izvoade, vol. X, Iai, 1915, p. 330-333 (Delegaii moldoveni c. Poart,
15 articole, Constantinopol, 24 aprilie/6 mai 1821); C. D. Aricescu, Acte justificative la istoria revoluiunii
romne de la 1821, p. 214-216 (21 de articole propuse la nalta Poart de boierii candidai de domni din
Muntenia, Constantinopol, mai 1821); N. Iorga, Izvoarele contemporane ale micrii lui Tudor Vladimirescu,
Bucureti, 1921, p. 134-136; Vlad Georgescu, n Mmoires et projets de rforme, 1769-1830, p. 25, aprecia c
propunerile valahe ar fi fost de 26; v. i Idem, Corespondena diplomatic, p. 15, cu trimitere la Emil Vrtosu,
1821. Date i fapte noi, p. 155-158 (Cererile boerilor munteni dui la arigrad, mai 1822).
212

VENIAMIN CIOBANU*

NOI INFORMAII DOCUMENTARE PRIVIND


UNIFICAREA PRINCIPATELOR ROMNE (1859-1861)
Dup cum se tie, problema Unirii Principatelor Romne a reinut atenia ntregii
diplomaii europene. n afara marilor puteri, Frana, Rusia, Marea Britanie, Prusia,
Regatul Sardiniei, Turcia, evenimentele care se desfurau la Dunrea de Jos au fost
urmrite i de unele state mici, precum Grecia, Spania, care se pronunau deschis n
favoarea Unirii, dar i de Statele Unite ale Americii, fiecare din raiuni decurgnd din
propriile lor interese naionale. Au existat, ns, i state care au adoptat o atitudine de
neutralitate fa de aceast chestiune, dar o neutralitate pro-unionist, categorie n
care s-a plasat, alturi de Olanda, Danemarca, Belgia, i Suedia1. n ceea ce o privete
pe cea din urm, atitudinea ei era justificat de faptul c, dei nu avea interese geo-strategice n Europa Oriental, deoarece aparinea, din punct de vedere geografic, Europei
de Nord, avea, n schimb, reale interese politice i economice. Cele politice erau
determinate de faptul c evoluia poziiei sale internaionale a fost marcat, n mod
decisiv, de vecintatea nemijlocit cu Rusia, a crei politic expansionist i-a pus, nu o
dat, ncepnd, cu deosebire, din secolul al XVIII-lea, sub semnul ntrebrii securitatea
i chiar independena sa n spaiul baltic i, pe cale de consecin, poziia sa n sistemul
politic european. Cercurile conductoare suedeze au constatat, ns, c fora presiunilor
Rusiei asupra spaiului baltic era direct proporional cu avansul sau reculul politicii
sale n problema oriental. Adic cu proporiile n care putea s-i exercite controlul
asupra Imperiului Otoman, mai precis, asupra Strmtorilor Bosfor i Dardanele. Or,
Imperiul Otoman era considerat, tocmai din aceste motive, de cercurile conductoare
suedeze ca un aliat firesc mpotriva tendinelor Rusiei de a-i extinde dominaia i
asupra Peninsulei Scandinave. Iat pentru ce diplomaia suedez a urmrit, cu aceeai
atenie pe care a manifestat-o i n perioadele anterioare, desfurarea evenimentelor
care fac obiectul acestor rnduri. Scandinavii erau contieni c unificarea deplin a
Principatelor Romne, care ar fi deschis, n mod inevitabil, drumul lor ctre desprinderea total din sistemul politic otoman, putea s fie exploatat de diplomaia rus care,
prin utilizarea unor conjuncturi favorabile, ar fi reuit s ia locul Porii la Dunrea de Jos.
Ceea ce, din perspectiva ideilor enunate, era n msur s provoace ngrijorare la
Stockholm. Ca urmare, diplomaii suedezi acreditai la Istanbul s-au strduit s fie ct
mai bine informai i s pun la dispoziia celor ce fundamentau direciile de aciune ale
politicii orientale a Regatului Unit al Suediei i Norvegiei mijloacele necesare adoptrii
*
1

Cercettor tiinific, Institutul de Istorie A. D. Xenopol Iai.


Apud Gheorghe Cliveti, Romnia i puterile garante 1856-1878, Iai, 1988, p. 52, n. 24.

Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol, t. XLVIII, 2011, p. 163191

164

VENIAMIN CIOBANU

unor decizii conforme cu interesele acestuia. Din aceast preocupare a rezultat un mare
numr de rapoarte diplomatice, n cuprinsul crora problematicii unificrii depline a
Principatelor Unite i s-a acordat o atenie deosebit.
Numeroasele informaii inserate n acele rapoarte fie confirm pe altele, consemnate
de alte surse documentare, cunoscute deja i istoriografiei romneti a problemei, fie c
aduc date noi, dar, mai ales, conin propriile comentarii ale celor care le-au redactat, pe
marginea evenimentelor n discuie, constituie tot attea posibiliti de lrgire a orizontului de cercetare a istoriei unei perioade cruciale din devenirea istoric a romnilor.
Deoarece, una din ideile care se degaj este aceea c autorii rapoartelor nu contestau
dorina romnilor de a-i uni deplin Principatele, acceptnd ns acest lucru n termeni
care nu ar fi afectat dramatic poziia Porii n sistemul politic european, cu deosebire n
relaiile sale cu Rusia.
Dintre acestea, am reinut, totui, doar cteva, alese n mod aleatoriu, dar care
presupun c vor atrage atenia celor interesai n domeniu, i nu numai.
La 10 iunie 1859, Lave Berktriis, trimisul extraordinar i ministru plenipoteniar
pe lng Poart, l informa pe baronul Christoffer Rutger Louis Manderstrm, ministrul
de stat pentru Afacerile Externe al Regatului Unit al Suediei i Norvegiei, despre Nota
transmis de aceasta reprezentanilor diplomatici la Istanbul ai puterilor garante, prin
care le aducea la cunotin decizia ei de a aproba dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza.
Diplomatul suedez reinea, ns, cu deosebire, coninutul unor articole ale declaraiei
otomane, i anume al celui de al 3-lea, n care se sugera faptul c Poarta spera n posibilitatea desfacerii uniunii personale a Principatelor printr-un alt fapt mplinit, precum i
al celui de al 4-lea, prin care Poarta declara c i rezerva dreptul de a aprecia cnd
Principatele ar fi comis o infraciune la Convenia din 19 august 18582, adic de a
interveni cu mna armat, pentru a restabili ordinea tulburat. Astfel nct, opina
diplomatul suedez, nu lsa reprezentanilor puterilor garante nimic altceva dect de a
regla, de acord cu ea, aciunile militare ale interveniei3. n context, el mai fcea ns i
o alt observaie relevant, n sensul c, fiind confruntat cu opoziia puterilor garante,
n special a Franei, la o astfel de eventualitate, Poarta nutrea, n mod secret, sperana de
a-l vedea pe principele Cuza sucombnd n curnd, din cauza dificultilor poziiei sale
provizorii care, potrivit ultimelor tiri sosite din Principate, devine din zi n zi, tot mai
precar. Deoarece, pe de o parte, Principele nu se poate atepta s gseasc sprijin n
partida boierilor care s-au opus att de puternic alegerii sale, iar pe de alta, el nu poate
satisface exigenele partidei naionale care nu se va mulumi acum dect cu obinerea
independenei totale a Romniei4.
Multe dintre informaiile referitoare la Principatele Unite pe care diplomaii
suedezi le includeau n rapoartele pe care le trimiteau la Stockholm erau procurate de
ctre ageni suedezi, aflai cu diverse misiuni, mai mult sau mai puin oficiale, pe teritoriul acestora, dar care se pare c aveau acces la cele mai credibile surse de informare.
Cel pe care P. Collett, trimis extraordinar i ministru plenipoteniar al Suediei pe lng
Poart, l indica drept unul dintre colegii mei, i punea la dispoziie, ntr-o scrisoare
din 3 septembrie 1859, o serie de tiri, considerate de diplomatul suedez ca putnd
2
Se referea la un paragraf din Art. 8 al Conveniei dintre Austria, Frana, Marea Britanie, Prusia,
Rusia, Sardinia i Turcia, la 19.VIII.1858, potrivit cruia, Porii appartiendra de provoquer, par une entente
avec les Cours garantes, les mesures ncessaires pour le rtablissement de lordre, sil venait dtre
compromis (s. n.) (vezi doc. nr. 1, n. 10).
3
Doc. nr. 1.
4
Ibidem.

UNIFICAREA PRINCIPATELOR ROMNE (1859-1861)

165

prezenta interes pentru eful diplomaiei suedeze, baronul Christoffer Rutger Louis
Manderstrm, ceea ce i explic promptitudinea cu care i l-a transmis, adic la 9 septembrie. Una dintre acestea pare surprinztoare, deoarece se referea la intenia, fr a se
indica ns i cui i aparinea, de ncoronare a lui Cuza, fixat, iniial, pentru 30 august,
ziua onomastic a domnitorului, dar amnat pentru data de 14/26 septembrie. Or,
intenia prea destul de serioas, de vreme ce, preciza corespondentul, se fac mari
pregtiri pentru aceast solemnitate i se dau asigurri c a fost alocat suma de 25.000 de
ducai pentru confecionarea unei coroane, i o alt sum, n valoare de 20.000 de
ducai, pentru repararea i mobilarea palatului, probabil cel de la Cotroceni5. tirea, n
cazul n care avea un grad de autenticitate, poate sugera existena unui plan de anulare a
raporturilor juridice dintre Principatele Unite i Poart i punerea puterilor europene n
faa unui nou fapt mplinit.
Cu acelai prilej, diplomatul suedez mai era informat despre votul de cenzur dat
de Comisia Central de la Focani guvernului Moldovei i celui al rii Romneti,
deoarece adoptaser din proprie iniiativ msuri care ar fi trebuit, n prealabil, s fi
fost supuse deliberrilor Adunrii Elective, sub form de proiect de legi i aprobate de
Principe6. Mai mult chiar, acest corp politic a terminat elaborarea proiectului su de
constituie care proclam principiul Unirii politice sub un prin strin i se pregtete s-l
prezinte Principelui7. Nu mai puin important, i pentru diplomaia suedez, era i
informaia potrivit creia era iminent producerea unei crize ministeriale n ara Romneasc, din cauza problemei secularizrii averilor mnstirilor greceti, problem n
care este n dezacord cu Principele care, datorit protestului consulului general al Rusiei,
refuz astzi s aprobe msurile ce trebuie ntreprinse n acest scop, i pe care le acceptase, deja, formal, i pe baza crora a fost ntocmit bugetul de stat, aprobat de Adunare8.
Cele mai multe dintre informaiile care parveneau titularilor Misiunii diplomatice
a Regatului Unit al Suediei i Norvegiei de la Istanbul erau furnizate de rapoartele viceconsulului acestei ri de la Galai. n unul dintre acestea, datat, 10 martie 1860, este
abordat problema raportului de fore din Camerele celor dou Principate, rezultat n
urma alegerilor desfurate ntre 2 i 4 martie 1860.
O prim observaie a autorului raportului este aceea c, dac n Moldova deputaii
alei erau aproape aceiai ca n anul precedent, n schimb, n ara Romneasc situaia
era oarecum diferit, compoziia ei fiind mult mai aristocratic de ct a celei a noastre,
adic a Suediei9. n ceea ce privete fora i natura opoziiei din cele dou Camere, ele
erau constituite din trei partide. Prima era a celor care sprijineau guvernele i doreau
consolidarea poziiei Camerelor, partid denumit de pres Constituional, i care
formeaz marea majoritate i i datoreaz fora att numrului, ct i moderaiei sale.
Vin apoi dou alte partide extremiste, al cror scop nu este altul dect cel de a rsturna
ordinea de lucruri instituit de Convenia de la Paris, una avnd ca deviz separarea, iar
cealalt prinul strin (s. aut.)10. Or, conchidea viceconsulul, aceste dou partide, dei
cu opinii totalmente opuse, vor face, totui, cauz comun i vor vota ntotdeauna cu
marele partid moderat contra guvernului, doar pentru a-l face inoperant11.
5

Vezi raportul lui P. Collet, din 9 septembrie 1859.


Ibidem.
Ibidem.
8
Ibidem.
9
Vezi raportul lui P. Collett, din 10 martie 1860.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
6
7

166

VENIAMIN CIOBANU

Rapoartele ulterioare abund n alte informaii, nsoite de comentariile diplomailor suedezi pe marginea evenimentelor interne i internaionale care au marcat
drumul romnilor ctre unificarea deplin a Principatelor. Nu este locul pentru a le trece
pe toate n revist, lsnd cititorilor care le vor consulta, n paginile care urmeaz, posibilitatea s le aprecieze valoarea. Vom reine doar cteva consideraii aparinnd lui
Carl Burenstam, trimisul extraordinar i ministru plenipoteniar suedez de la Istanbul, pe
marginea ultimei faze a procesului de unificare deplin a Principatelor Unite, pe care le-a
formulat ntr-un raport din 8 noiembrie 1861, adresat aceluiai ministru al afacerilor
externe. Constatnd c toate marile puteri sunt acum de acord cu realizarea uniunii
reale pe durata domniei Principelui actual (s. aut.)12, el punea, n schimb, n eviden
faptul c exista, nc, o piedic serioas care ar fi putut ntrzia, cel puin, realizarea
acelui obiectiv al romnilor. Singura dificultate nota el care se ridic n prezent i
care rmne s fie surmontat, este din partea Porii care vrea, cu orice pre, s-i
rezerve dreptul de a interveni, cu mna armat (s. aut.) n principate, n momentul n
care stipulaiile care reglementau raporturile dintre Turcia i Moldovalahia sunt lezate,
concesie pe care opina el marile puteri nu i-o vor acorda niciodat13. De aceea,
turcii ncearc, ca ntotdeauna, prin mii de subterfugii, s ctige timp, tiind bine c,
dac problema unificrii nu va fi reglat pn la 15 decembrie, ziua n care urmeaz s
se reuneasc Adunrile, Principele Cuza, sub presiunea reprezentanilor celor dou ri
(Moldova i ara Romneasc n.n.) va fi, poate, forat s dea o lovitur de stat, pentru
realizarea scopului dorit de cele dou naiuni (moldovenii i muntenii n.n.), cu
excepia a 20 sau 30 de familii de boieri aparinnd celei mai nalte aristocraii, precum
tirbei, Bibescu, Cantacuzino, cea mai mare parte a familiei Ghica i Suo care, odat cu
introducerea noii legi electorale i vor pierde cea mai mare parte a influenei lor14.
Situaie n care, se subnelegea, Poarta ar fi avut pretextul de a invoca amintitul drept i
a pune, astfel, sub un grav semn de ntrebare ntregul proces de unificare deplin a
Principatelor Unite. Dup cum se tie, situaia nu a evoluat, ns, n direcia dorit de
Poart. Din contra, n pofida gravelor restricii prin care Poarta nelegea s consimt la
definitivarea acelui proces, formulate n firmanul sultanului Abdul-Aziz, i care a fost
comunicat reprezentanilor de la Istanbul ai Marilor Puteri, la 2 decembrie 186115,
cursul firesc al evenimentelor nu a mai putut fi ntrerupt.

12

Vezi raportul lui Carl Burenstam, din 8 noiembrie 1861.


Ibidem.
14
Ibidem.
15
Vezi anexa la acest document.
13

UNIFICAREA PRINCIPATELOR ROMNE (1859-1861)

167

ANEXE
1. Constantinopol, 10 iunie 1859
Lave Becktriis, trimis extraordinar i ministru plenipoteniar al Regatului Unit al
Suediei i Norvegiei pe lng Poart, ctre baronul Christoffer Rutger Louis Manderstrm,
ministru de Stat pentru Afacerile Externe
A notificat Porii starea de neutralitate adoptat de Suedia fa de rzboiul francopiemontezo-austriac, decizie aprobat de Poart; Nota adresat de Poart reprezentanilor
diplomatici la Istanbul ai Franei, Marii Britanii, Prusiei, Rusiei i Sardiniei, prin care le notifica
confirmarea de ctre ea a dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza, n conformitate cu
Declaraia adoptat de ctre aceste puteri, n edina din 14 aprilie 1859 a Conferinei de la
Paris; consideraiile sale pe seama declaraiei Porii, prin care aproba dubla alegere a lui
Alexandru Ioan Cuza, atrgnd atenia asupra Art. III al Declaraiei care sugera posibilitatea
desfacerii uniunii personale a principatelor, printr-un alt fapt mplinit; alte consideraii ale sale,
n legtur cu poziia precar pe care o avea la acea dat Al. I. Cuza n Principate i speranele
Porii de a profita de aceasta, n scopul desfacerii Unirii; cauzele acelei situaii; situaia politic
din Balcani.

Constantinople, le 10 Juin 1859


Monsieur le Baron
Mon dernier trs humble rapport est en date du 1er courant.
En rponse une note que javais adress en date du 31 Mai la Sublime Porte
pour communiquer en copie la Dpche circulaire de Votre Excellence du 13 Mai
dernier, constatant les principes de neutralit que le Gouvernement du Roi est dcid
suivre pendant la guerre qui vient dclater en Italie1, S[on] E[xcellence] Fuad Pacha2
ma adress en date de 8 courant la Note dont je me permets de ci-joindre (sic!) une
copie3, et par laquelle Son Excellence dclare que la Sublime Porte partage entirement
les principes adopts en cette occasion par le Gouvernement du Roi.
Mercredi de la semaine passe la Sublime Porte communiqua aux Reprsentants
de France4, dAngleterre5, du Prusse6, de Russie7 et de Sardaigne8 la rponse quelle
venait dadresser aux Cours respectives leur proposition de confirmer la double
lection du Prince Couza en donnant son adhsion la dclaration adopte par les Reprsentants de ces mmes Puissances la sance du 14 Avril dernier de la Confrence de
Paris9. Je prends la libert de ci-joindre une copie de cette rponse, qui a t donne
sous la forme dune dclaration.
On stait bien attendu voir la Porte donner seulement sous certaines conditions
ladhsion demande, mais on croyait que ces conditions nauraient concern que la
forme, sous laquelle cette concession devait tre faite. En lisant lacte en question on
voit cependant que quelques unes des garanties demandes, et principalement celles
contenues dans les articles 3 et 4, sont dune assez grande importance. Par le 3me article
on exprime dune manire assez comprhensible que la Porte ne verrait pas dun trop
mauvais oeil si lune des deux Principauts pouvait, dune manire ou dautre, se
dfaire du nouveau Prince, et ainsi dchirer lunion par un autre fait accompli. Par le
4me article la Porte sest rserv elle seule le droit de dcider quand il y aura eu
violation de la Convention du 19 Aot dans les Principauts, ainsi que le droit
dintervenir main arme pour rtablir lordre troubl10, et ne laisse aux Reprsentants
des Puissances garantes presque rien que rgler de concert avec elle, laction militaire
de lintervention.

168

VENIAMIN CIOBANU

On croit gnralement ici que les conditions poses dans la sus-dite (sic!)
dclaration de la Porte ne seront pas accordes par les autres Puissances, surtout comme
la France avait fait savoir, dj pendant les ngociations relatives cette question, que
toute rponse, qui ne ft pas une adhsion pure et simple la dclaration contenue dans
le protocole du 14 Avril, serait regarde par elle comme un refus. Il parait donc que
cette question naura pas de solution pour le moment, et il est bien possible que la
Sublime Porte soit assez contente de pouvoir la laisser indcise, ayant secrtement
lespoir de voir le Prince Couza succomber bientt aux difficults de sa position provisoire, que daprs les dernires nouvelles des Principauts, devient de jour en jour plus
prcaire. Dun cot le Prince ne peut pas sattendre trouver de lappui dans le parti des
boyards, qui staient si fortement opposs son lection, et de lautre ct il ne peut
pas non plus satisfaire aux exigences du parti national, qui ne se contenterait maintenant
que de lindpendance complte de la Roumanie (sic!).
Au commencement de la guerre en Italie, ltat des Provinces Chrtiennes de la
Turquie inspirait la Porte de srieuses inquitudes, et on croyait que le Montenegro et
la Servie nattendaient que lapparition dune flotte Franaise dans lAdriatique pour se
soulever et se jeter sur les provinces limitrophes de lAutriche.
..
Son Excellence
Monsieur le Baron Manderstrm etc. etc. Stockholm
Sveriges Riksarkivet, Kabinettet/UD Huvudarkivet, E2D, 257, Konstantinopel 1859;
original n limba francez.
1

Rzboiul franco-piemontezo-austriac, desfurat ntre 28.IV i 11.VII.1859; pacea s-a semnat la Zrich,
la 10.XI.1859, pe baza armistiiului de la Vilafranca, din 11.VII.1859, care a atribuit Franei Lombardia, dar
pe care aceasta a cedat-o Piemontului.
2
Fuad Paa; ministrul Afacerilor Externe al Porii.
3
Nu am reinut aceast pies.
4
Lavalette; marchiz; ambasadorul Franei la Istanbul.
5
Henry Lytton Bulwer; ambasadorul Marii Britanii la Istanbul.
6
Von Goltz; conte; trimis extraordinar i ministru plenipoteniar al Prusiei pe lng Poart.
7
Alex Lobanov Rostovski; trimis extraordinar i ministru plenipoteniar al Rusiei pe lng Poart.
8
Durand.
9
Conferina de la Paris a reprezentanilor Puterilor garante, anume Frana, Rusia, Marea Britanie,
Prusia i Regatul Sardiniei, care s-a deschis la Paris, 26.III/7.IV.1859, i care au recunoscut, oficial, n luna
aprilie 1859, dubla alegere a lui Cuza; Austria i Turcia au recunoscut-o n edina din 26.VIII/7.IX acelai an.
10
Se referea la un paragraf din Art. 8 al Conveniei dintre Austria, Frana, Marea Britanie, Prusia,
Rusia, Sardinia i Turcia, la 19.VIII.1858, potrivit cruia Porii appartiendra de provoquer, par une entente
avec les Cours garantes, les mesures ncessaires pour le rtablissement de lordre, sil venait dtre
compromis (s.n.) (Acte i documente relative la istoria renascerii Romniei, publicate de Ghenadie Petresscu,
Dimitrie A. Sturdza i Dimitrie C. Sturdza, vol. VIII, Bucureti, 1892, p. 308).

2. Constantinopol, 1 iulie 1859


Lave Bektriis catre Christoffer Rutger Louis Manderstrm
Cauzele deciziei lui Alexandru Ioan Cuza de a rechema de la Istanbul delegaiile trimise
cu misiunea de a aduce actul de recunoatere formal de ctre sultanul Abdul-Medjid I a dublei
sale alegeri; dar, n urma interveniei nsrcinatului cu afaceri al Franei pe lng Poart, Cuza
a revocat ordinul: argumentele diplomatului francez; n Anex: copia scrisorii lui Al. I. Cuza
adresat membrilor delegaiei.

UNIFICAREA PRINCIPATELOR ROMNE (1859-1861)

169

Constantinople, le 1er Juillet 1859


Monsieur le Baron
Mon dernier trs-humble rapport est du 24 Juin.
Par une lettre adresse Messieurs Negri et Philippesco1 le Prince Couza vient de
rappeler de Constantinople la Dputation Moldo-Valaque, envoye ici il-y-a quatre ou
cinq mois pour demander de S. M. le Sultan2 linvestiture relative la double lection
du Prince3, mesure qui jusqu prsent, na eu aucune suite de la part de la Sublime
Porte. Par la dite lettre dont jai lhonneur de ci-joindre une copie, le Prince dclare,
quayant rempli par lenvoi de cette Dputation, les formalits prescrites par la
Convention du 19 Aot et le sjour prolong de cette mission Constantinople
entranant dailleurs des dpenses qui ont fini par devenir onreuses pour le trsor du
pays, il a jug ncessaire que les membres de la Dputation rentrent dans leur patrie.
..
La Dputation Moldo-Valaque, venu ici, il-y-a cinq ou six mois, pour demander
linvestiture du Sultan pour le Prince Couza, et qui, ainsi que jai eu lhonneur de
lannoncer Votre Excellence par mon trs-humble rapport du 1 du courant, avait t
rappele par le Prince, se trouve encore ici. Par une lettre adresse au Prince, le Charg
dAffaires de France4 lui a reprsent le mauvais effet que le rappel de la Dputation
devait produire dans les Principauts, o le parti de lopposition pourrait profiter de
cette occasion pour dclarer que les deux pays navaient lu le Colonel Couza que dans
la supposition que le Sultan accorderait linvestiture, mais que lon navait nullement eu
lintention de produire une rupture avec la Sublime Porte. Cdant ces reprsentations, le
Prince Couza a donn lordre aux membres de la Dputation de rester encore quelque
temps Constantinople pour attendre la solution finale de la question de la double lection.
Son Excellence
Monsieur le Baron Manderstrm etc. etc. Stockholm
Sveriges Riksarkivet, Kabinettet/UD Huvudarkivet, E2D, 257, Konstantinopel, 1859;
original n limba francez.

Anex
Constantinople, le 1er Juillet 1859
Copie
Messieurs
Vous avez t envoy avec vos collgues Constantinople pour obtenir du Sultan
linvestiture relative la double lection qui a t faite de ma personne par les
Assembls de Moldavie et Valachie. Vous avez t charg cette occasion de prsenter
la Sublime Porte ladresse des deux Assembles, ainsi que mes lettres autographes
crites Sa Majest et S. A. le Grand Vzir5.
Toutes les formalits prescrites par la Convention du 19 Aot se trouvent ainsi
remplies de notre ct, et nous avions tout lieu desprer que le delai dun mois tabli
par lart. 12 de cette Convention ne saccomplirait pas sans que linvestiture ft donne.
Cependant plus que quatre mois dj se sont couls sans quaucune rponse Vous ait
t faite et surtout sans que rien puisse faire prvoir le terme de votre attente.

170

VENIAMIN CIOBANU

Les Chambres ont t pniblement affectes des retards apports la conscration


du vote quelles ont mis lunanimit; le Pays sest tonn de la longue dure de votre
absence, et moi-mme jai pu regretter, que mes lettres soient restes sans rponse.
Nanmoins, la grande majorit des Puissances garantes ayant reconnu, dans la
Confrence de Paris, la validit de ma double lection, jai d, plein de confiance dans
leur dcision et dans lquit de la Sublime Porte, contenir les impatiences des
Assembles et du Pays et attendre, autant quil ma t possible, le rsultat de vos
dmarches. La crise difficile que nous traversons au moment de la transformation
radicale de nos institutions, composait pour premier besoin la Roumanie lordre et le
calme. Je nai donc pas voulu quaucun incident prmatur et qui aurait pu, bien qu
tort, tre mal interprt, vint troubler notre travail de rformes. Cest ce qui Vous explique
comment jai prolong votre mission bien au del du terme fix par la Convention.
Mais le moment est venu ou le pays a besoin que tous ses enfants viennent contribuer loeuvre commune de sa rorganisation. Vous avez en maintes circonstances
donn trop de preuves de votre patriotisme et de votre capacit pour que je veuille et je
puisse me priver plus longtemps du concours de vos lumires. Dailleurs le personnel
assez nombreux qui compose les deux dputations entrane des dpenses qui ont fini par
devenir onreuses pour notre trsor et qui ne manqueraient pas de provoquer des
observations de la part des chambres.
En consquence, Vous voudrez bien, Messieurs, la rception de cette lettre,
regarder votre mission comme termine et faire vos prparatifs pour revenir sans retard
en Moldavie et en Valachie.
Toutefois, vous ne quitterez pas Constantinople sans exprimer toute ma reconnaissance et celle du pays Messieurs les Ambassadeurs des Puissances garantes pour la
bienveillance avec laquelle ils vous ont accueillis et soutenus. Les Souverains quils
reprsentent si dignement ont dj tant fait pour la Roumanie, que jtait sr, lavance,
de la rception qui vous serait faite. Mais je nen ai pas moins t vivement touch de
lempressement avec lequel ils vous ont prodigu leur appui et leurs conseils ainsi que
vous men avez rendu compte. Jinsiste donc tout particulirement pour que vous soyez
auprs deux les interprtes des sentiments de tous les Roumains en les priant de vouloir
bien transmettre leurs cours le tmoignage de notre gratitude.
Vous ne manquerez pas aussi de remercier, tant en mon nom quau votre, dune
manire toute spciale, S. A. le Grand Vzir et les Ministres de la Sublime Porte pour
laccueil que ces hauts dignitaires nont pas d manquer de vous faire.
Vous reviendrez alors dans votre pays avec la conscience davoir dignement
employ vos efforts pour amener le succs de votre mission. Nous pourrons nous dire,
que de notre ct, rien naura t nglig pour que la Convention du 19 Aot ret son
excution. Et tout en nous occupant activement des amliorations introduire dans nos
institutions, il ne nous restera plus qu attendre de la bienveillance infatigable des
Grandes Puissances la solution que voua tiez alls chercher.
Vous trouverez dans cette lettre une traite dont le montant servira subvenir vos
dpenses de retour.
Recevez, Messieurs, lexpression de mes sentiments dvous.
(sign) Alexandre Jean I
Messieurs Negri et Philippesco
Chefs de la Dputation Moldo-Valaque Constantinople
Sveriges Riksarkivet, Kabinettet/UD Huvudarkivet, E2D, 257, Konstantinopel, 1859; copie
n limba francez.

UNIFICAREA PRINCIPATELOR ROMNE (1859-1861)

171

Se referea la trimiterea de ctre Al. I. Cuza, n luna februarie 1859, a unei delegaii a Adunrii
Elective a Moldovei, condus de Costache Negri, precum i a unei delegaii a Adunrii Elective a rii
Romneti, condus de I. I. Filipescu, cu misiunea de a obine de la Poart acordarea nvestiturii sale, iar de la
reprezentanii puterilor garante recunoaterea internaional a noilor stri de lucruri din Principate.
2
Abdul-Medjid I (2.VII.1839-25.VI. 1861).
3
Alexandru Ioan Cuza.
4
Marchizul de Lavalette.
5
Ali Mehmed; mare vizir (11.I.1858-18.X.1859).

3. Constantinopol, 9 septembrie 1859


P. Collett, trimis extraordinar i ministru plenipoteniar al Regatului Unit al
Suediei i Norvegiei, pe lng Poart, ctre Christoffer Rutger Louis Manderstrm
i transmite o scrisoare primit din Bucureti, cu informaii referitoare la situaia din
Principatele Unite; n Anex: copia scrisorii n care se relata despre prezena lui Alexandru Ioan
Cuza la Floreti, unde era concentrat armata, despre posibile ceremonii de ncoronare a lui
Cuza; despre votul de cenzur dat de Comisia central de la Focani guvernului Moldovei i
celui al rii Romneti, pentru nclcarea procedurilor legale n adoptarea unor msuri; despre
elaborarea de ctre Comisie a proiectului de constituie care proclama principiul unirii politice a
Principatelor sub un principe strin; despre iminena unei crize ministeriale n ara Romneasc, ca urmare a divergenelor dintre guvern i principele Cuza n problema secularizrii
averilor mnstireti, msur la care, dei o aprobase iniial, perspectiv pe baza creia se i
ntocmise bugetul rii i fusese aprobat de Adunare, a fost nevoit s renune, datorit interveniei
consulului general al Rusiei; diverse msuri adoptate de Consiliul Municipal al Bucuretiului;
precum i despre agravarea crizei financiare a rii Romneti.

Constantinople, le 9 Septembre 1859


Monsieur le Baron
..
Un de mes collgues ma communiqu une lettre de Bukharest, en date du 3 de ce
mois, que je mempresse de joindre ci-prs en copie, parcequelle contient sur ltat des
choses dans les principauts, des renseignements qui offrirait peut-tre quelque intrt
Votre Excellence.
Jai lhonneur dtre avec respect,
Monsieur le Baron,
de Votre Excellence,
le trs humble et trs obissant serviteur
P. Collett
Sveriges Riksarkivet, Kabinettet/UD Huvudarkivet, E2D, 257, Konstantinopel, 1859;
original n limba francez.

172

VENIAMIN CIOBANU

Anex
Copie dune lettre de Bukarest, en date du 3 Septembre 1859
Je vais essayer de rsumer en peu de mots la situation actuelle des affaires du
pays, daprs limpression que jen reue mon retour dans la Capitale.
Le Prince Couza se trouve toujours au camp de Floreschti, prs Ployeschti, 2 heures
de cette ville, o se trouvent runis dix onze mille hommes de toutes armes, le
matriel ny manque plus autant que par le pass, des armes et des munitions ayant t
reues divers reprises de ltranger.
On assure que e 30 Aot (11 courant) le Prince quittera le camp avec une partie
des troupes pour retourner Bukarest; il parat que Son Altesse veut se trouver en route
afin dviter les crmonies et les rceptions, ce jourtant celui de St. Alexandre, qui est
sa fte onomastique.
On avait dabord choisi cet anniversaire pour la crmonie du couronnement,
mais japprends aujourdhui quelle est ajourne au 14/26 Septembre courant. On fait de
grands prparatifs pour cette solennit et on assure quon a assign 25 mille ducats pour
la confection dune couronne, et 20 mille ducats pour les rparations et lameublement
du palais.
La Commission Centrale sigeant Fokshany a formul un vote de censure contre
les deux Ministres, pour avoir adopt de leur propre chef des mesures qui auraient d
tre pralablement soumises aux dlibrations de lAssemble Elective sous forme de
projet de lois, et revtues de la sanction Princire; ce corps politique a fini dlaborer
son projet de Constitution, qui proclame le principe de lUnion politique sous un Prince
tranger, et se dispose prsenter son travail au Prince.
Le Ministre Valaque flotte sans direction, ni impulsion aucune; une crise ministrielle est imminente mme, par suite de la question de la scularisation des biens de
Couvents Grecs, sur laquelle il est en dissentiment avec le Prince, qui refuse aujourdhui
(par suite dit-on dune protestation du Consul Gnral de Russie) son approbation des
mesures quil avait formellement dj approuves cet effet, et sur lesquelles a t
rdig le budget vot par lAssemble.
Le Conseil Municipal de Bukarest, sous la prsidence de Mr J. Bratiano, a dcrt
la vente des terrains et places appartenant la ville, la formation dune garde nationale
et un emprunt de deux millions de francs.
Enfin la crise financire saggrave journellement, et menace de faire sentir des
effets dsastreux mme pendant lanne prochaine.
Veillez agrer etc.
Sveriges Riksarkivet, Kabinettet/UD Huvudarkivet, E2D, 257, Konstantinopel, 1859; copie
n limba francez.

4. Constantinopol, 16 septembrie 1859


P. Collett ctre Christoffer Rutger Louis Manderstrm
i anuna consacrarea dublei alegeri a lui Al. I. Cuza de ctre Conferina de la Paris, prin
protocolul din 6 septembrie 1859; ca urmare, delegaia moldo-muntean, nsrcinat cu
misiunea de a notifica Porii dubla alegere a lui Cuza, a prezentat Porii documentele oficiale
care o confirmau; posibila trimitere la Bucureti a firmanului de nvestitur.

UNIFICAREA PRINCIPATELOR ROMNE (1859-1861)

173

Constantinople, le 16 Septembre 1859


Monsieur le Baron
Votre Excellence aura t informe dj, que les Plnipotentiaires runis en
confrence Paris, ont sign le 6 de ce mois le protocole qui consacre la double lection
du Colonel Couza. Elle en trouvera ci prs le texte, que jai eu occasion de me procurer
et que jai cru devoir Lui transmettre pour le cas quil ne Lui fut pas encore dautre part
parvenu1.
La question de linvestiture tant rgle, la Commission Moldo-Valaque, qui en
attendait ici, depuis des mois, la solution2, a t admise hier prsenter la Sublime
Porte, les documents relatifs llection de lHospodar.
On me dit que dans le courant de la semaine prochaine, deux Colonels seront
expdis Bukarest pour y porter les firmans dinvestiture mentions dans le protocole.
Jai lhonneur dtre avec respect,
Monsieur le Baron,
de Votre excellence,
le trs humble et trs obissant serviteur
P. Collett
Son Excellence le Baron Manderstrm etc. etc., Stockholm
Sveriges Riksarkivet, Kabinettet/UD Huvudarkivet, E2D, 257, Konstantinopel, 1859;
original n limba francez.

1
2

Nu am reinut aceast pies.


Vezi doc. nr. 2, n. 1.

5. Constantinopol, 30 septembrie 1859


P. Collett ctre Christoffer Rutger Louis Manderstrm
Poarta a trimis la Bucureti i la Iai firmanul de nvestitur a lui Alexandru Ioan Cuza;
primirea n audien de ctre sultan a delegaiei moldo-muntene; discursul rostit cu acel prilej de
ctre acesta, n cuprinsul cruia li s-a recomandat Principatelor s urmeze calea unor reforme
nelepte i s se fereasc de teorii sterile; obligarea membrilor delegaiei de a purta, n timpul
audienei, fesul turcesc, ceea ce nu i-a nemulumit pe acetia; n Anex: copia firmanului de
nvestitur, n cuprinsul cruia se insista asupra strii de dependen total a Principatelor Unite
fa de Imperiul Otoman; n consecin, titulatura atribuit domnitorului, ca i cea a Principatelor, este identic cu cele utilizate pentru desemnarea domnilor i a rilor romne n timpul
evului mediu.

Constantinople, le 30 Septembre 1859


Monsieur le Baron

Les firmans dinvestiture pour le Prince Couza viennent dtre expdis Iassy et
Bukarest. Ayant eu loccasion de me procurer une copie dun de ces deux documents,
identiques du reste, je mempresse de la joindre ci-prs, pour le cas que Votre
Excellence en voudrait prendre connaissance. Quelques jours avant, la Dputation

174

VENIAMIN CIOBANU

Moldo-Valaque avait t reue par le Sultan1. cette occasion Sa Majest leur a lu un


discours, dans lequel Elle exprimait Ses voeux pour la prosprit des Principauts, et
leur recommandait de suivre la voie dun progrs sage et mesur, en mme temps
quElle les tenait en garde contre les thories striles. Les membres de la Dputation ont
t oblig mettre, pour laudience, le fez turc, ce qui na pas eu lieu sans une certaine
rpugnance de leur part.
Sveriges Riksarkivet, Kabinettet/UD Huvudarkivet, E2D, 257, Konstantinopel, 1859;
original n limba francez.

Anex
Traduction
Firman dinvestiture dAlexandre Ioan Couza comme Voevod de Valachie
V (sic!) la ncessit dlire et de nommer une personne convenable au poste de
Voevod de la province de Valachie qui fait partie des Etats qui mont t transmis par
succession, et comme il nous a t prsent une adresse par laquelle on nous prie que le
poste de Voevod soit confi Toi, qui a t lu par la majorit de lAssemble des
Dputs de la Valachie, comme possdant les dites qualits.
Dans une haute sollicitude et bienveillance, en vertu de mon prsent ordre Imprial,
je Tai confi le poste de Voevode de Valachie le 15me jour de moi de Sefer 1276.
Les affaires du pays, le repos des habitants sont dsormais confis ta fidlit,
cest pour promulguer ta nomination que cet ordre vient dtre expressment man et
expdi de mon Divan Imprial; lorsque ceci sera parvenu ta connaissance tu
excutera en entier ainsi que lexigent tes fonctions et le devoir de Ta droiture et de Ta
fidlit, les rglements fondamentaux antrieurs suscrits (sic!) dans le firman qui a t
prcdemment expdi daprs les dispositions des Traits conclus entre ma Sublime
Porte et les six Puissances garantes.
Tu employeras (sic!) tes efforts pour obtenir les moyens propres produire le
repos et la tranquillit des habitants du dit pays, et tu tefforceras attirer les voeux de
tous, sur ma personne Impriale.
En rsum, aussi longtemps que dans la bonne administration et la maintien de
lordre du Pays, le perfectionnement de la prosprit des habitants, tu prodigueras toutes
les forces procder des actes louables et de nature obtenir ma haute satisfaction
Impriale et ma complte approbation Souveraine, Tu dois tre convaincu que dans ma
bienveillance je te prodiguerai de nouveaux bienfaits.
Tu dois donc employer toutes tes facults nous donner des preuves de ta fidlit
et de toi droiture.
Sveriges Riksarkivet, Kabinettet/UD Huvudarkivet, E2D, 257, Konstantinopel 1859; copie
n limba francez.
1

Abdul-Medjid I.

UNIFICAREA PRINCIPATELOR ROMNE (1859-1861)

175

6. Constantinopol, 23 noiembrie 1859


P. Collett, ctre Christoffer Rutger Louis Manderstrm
i trimite copia unui raport pe care i l-a adresat vice-consulul ad interim suedez de la
Galai, precum i cea a actelor pe care acesta le-a anexat raportului su; comentariile diplomatului suedez pe marginea demersului guvernului Moldovei privind reglementarea regimului
supuilor strini, punnd accent pe statutul juridic al Principatelor Unite care nu le permitea
practicarea unei politici externe independente, fiind obligate s se conformeze i n domeniul
regimului juridic al strinilor prevederilor tratatelor ncheiate de Poart cu puterile strine;
sugereaz intenia Porii de a profita de problema supuilor strini, aa cum era abordat de
guvernul Moldovei, pentru a revizui regimul capitulaiilor pe ntreg cuprinsul Imperiului
Otoman; remarca lipsa de consens a puterilor interesate asupra msurilor ce ar fi trebuit
ntreprinse, n scopul rezolvrii, din perspectiv romneasc, a problemei regimului juridic al
supuilor strini; opinia sa privind gradul de interes pe care l putea avea pentru Suedia,
problema regimului juridic al strinilor n Principate.
Anexa 1: copia raportului adresat lui P. Collett de vice-consulul suedez de la Galai,
coninnd comentariile acestuia din urm pe marginea Notei adresate de Ministerul Afacerilor
Externe al Moldovei consulatelor strine, n problema regimului juridic al strinilor din
Moldova; trece n revist evoluia acestei probleme, n perioada de dup Unirea Principatelor,
pn la data de 10 octombrie 1859; drept cauz a demersului n discuie, vice-consulul suedez
indica tendina autoritilor romneti de a anula jurisdicia consular, ceea ce echivala, dup
prerea sa, cu un act de suveranitate; motivele pentru care, dup prerea sa, o astfel de tentativ
era sortit eecului, precum i prerea sa, privind mijlocul prin care s-ar fi putut rezolva aceast
chestiune;
Anexa 2: Copia Notei circulare adresat de Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei, sub
sigla Principatelor Unite, la 29 septembrie / 9 octombrie 1859, vice-consulului suedez de la
Galai, n problema regimului juridic al strinilor; se remarc interpretarea corect a esenei
raporturilor juridice stabilite ntre romni i Poar, care infirma dreptul puterilor strine de a se
prevala, n aceast problem, de tratatele ncheiate cu Poarta; se propune reglementarea
regimului juridic al strinilor din Principatele Unite, pe baza Art. 8 al Conveniei de la Paris, din
7/19 august 1858;
Anexa 3: Copia scrisorii adresate lui P. Collett de vice-consulul suedez de la Galai, la
data de 23 octombrie 1859, coninnd tiri din Bucureti referitoare la situaia politic foarte
grav, determinat de sciziunea dintre partidul roilor i cel de la guvernare, primul urmrind s
preia, cu orice pre, puterea; n acel context, s-a decis ntrirea garnizoanei din Bucureti, cu
trupe aduse din Moldova, i adoptarea unor msuri severe de securizare a Mitropoliei, a
reedinei domneti de la Cotroceni i a mnstirii Radu Vod; tratative pentru formarea unui
nou guvern, cu misiunea de a organiza noi alegeri.

Constantinople, le 23 Novembre 1859


Monsieur le Baron
Le Grant du Vice Consulat des Royaumes Unis Galatz ma adress, sous la
date de 22 du mois pass un rapport dont jai lhonneur de joindre ci-prs (sic!) une
copie ainsi que de la pice qui laccompagnait.
Cette dernire est une Note circulaire du Ministre des Affaires Etrangres de
Moldavie, dans laquelle ce fonctionnaire, en se rfrant des conflits dautorit
antrieurs, demande lintervention des Consulats trangers auprs de leurs Gouvernements respectifs afin de parvenir un rglement gnral et dfinitif de la position des
trangers dans les Principauts Danubiennes.

176

VENIAMIN CIOBANU

La Convention signe Paris le 19 Aot 1858, statuant que les relations de la


Valachie et de la Moldavie avec les Puissances trangres resteront bases sur les traits
conclus avec la Sublime Porte, les Consulats ont continu, aprs la reconstitution
politique des Principauts, exercer sur les sujets (et protgs) de leurs Gouvernements
la mme juridiction qui leur revient dans le reste de lEmpire Ottoman. Que cette
position exceptionnelle, motive dans les capitulations par la diffrence de religion, qui
ne permettait pas de faire dpendre la vie, lhonneur et la proprit des chrtiens du
code Musulman, la fois religieux et politique, que cette position exceptionnelle peut
amener et amne des abus, on ne saurait le nier, mais, dautre part, ladministration
intrieure des Principauts na pas jusquici offert des garanties suffisantes de justifier le
sentiment dindpendance des Moldo-Valaques et de leur Gouvernement.
La question prsente encore une autre difficult. Les Principauts tant sous la
suzerainet de la Sublime Porte, il ne leur est pas loisible dentrer en ngociations
directes avec des Puissances trangres. Aussi la Porte sy oppose-t-elle de la manire la
plus formelle. Toutefois, elle se dclare prte ngocier avec lEurope pour les Principauts et dans le sens quelles le dsirent. Elle le dsire mme; car elle trouverait ainsi
occasion de soulever, et cela pour toute ltendue de lEmpire, la question dune
rvision des capitulations, qui lui sont depuis long-temps (sic!) odieuses. Mais cest l
cependant un dsir, auquel on ne pourra jamais sassocier.
Je regrette de devoir constater que, mme parmi les Reprsentants des Puissances
les plus intresses dans la question, aucune entante ne sest tablie sur la marche
suivre, Quelques uns, ceux dAutriche et de Prusse, si je ne me trompe, ne sont pas
loigns daccepter des ngociations suivies Constantinople avec le concours de la
Sublime Porte avec le Kapou Kiaia du Prince Couza, dautres, nommment lAmbassadeurs de France1 et le Ministre de Russie2 ont propos un moyen diffrent, mais qui
ne parat en effet le plus appropri la situation. Ce serait dautoriser les Consuls
respectifs saboucher avec le Gouvernement des Principauts sur les clauses des
capitulations qui rpugnent le plus celui-ci. Lorsque ils seraient parvenus sentendre
sur les rformes introduire, ils en soumettaient un rapport leurs Gouvernements, qui,
aprs en avoir pris connaissance, dcideraient, de quel points, par la voie dinstructions
aux Consuls, on pourrai admettre la non excution. De cette manire, tout en vitant de
traiter avec la Sublime Porte la question si dlicate des capitulations, on serait en tat de
faire droit ce que les rclamations de la Moldo-Valachie contenaient de juste ou
dquitable.
Pour ce qui regard les Royaumes Unis, la question de la juridiction Consulaire est
certes dune importance trs secondaire, v (sic!) le nombre sans doute extrmement
restreint de nos nationaux qui sont domicilis dans les Principauts. Mais, outre que cet
tat de choses pourra changer et que, dans tous les cas, la navigation y amne chaque
anne un nombre croisant de nos marins, les ngociations qui, dune manire ou dautre,
auront lieu, pourront aussi porter sur des questions autres que celle nomme plus haute.
Je pense donc, et jose soumettre trs-humblement cette opinion Votre apprciation,
Monsieur le Baron, que le Gouvernement du Roi ne devait pas rester en dehors des
ngociations futures, et je rends la libert de solliciter de Votre Excellence des
instructions sur la conduite que jaurait suivre cet gard.
Il va de soi que jusquici je me suis born rpondre Mr. Jeriniek que je
prendrait les ordres de Votre Excellence sur le contenu de son rapport.

UNIFICAREA PRINCIPATELOR ROMNE (1859-1861)

177

Jai lhonneur dtre avec respect,


Monsieur le Baron,
de Votre Excellence,
le trs-humble et trs-obissant serviteur,
P. Collett
Sveriges Riksarkivet, Kabinettet/UD Huvudarkivet, E2D, 257. Konstantinopel, 1859;
original n limba francez.

Anexa 1
Copie dune lettre adresse Son Excellence Monsieur Collet par le Vice Consul
du Roi Galatz en date du 22 Octobre 1859
Jai lhonneur dannexer copie dune Note Circulaire que le Ministre des
Affaires Etrangres de Moldavie la date du 10 de ce mois a adresse aux Consulats
dans la Principaut, pour quils aient la soumettre leurs Gouvernements respectifs,
refermant elle la proposition de fixer dun commun accord et dfinitivement la situation
des trangers dans ce pays.
Comme cette Note nest, ce me semble que dernier mot faisant suite des fcheux
prcdents, je trouve indispensable de les retracer et accompagner de quelques
rflexions, afin que Votre Excellence soit mme dapprcier la juste valeur la cause
et le but de la Note qui forme le sujet du prsent rapport.
Il y assez longtemps que les Gouvernements de Moldavie et de Valachie
saisissent avec empressement chaque occasion qui se prsente pour empiter sur les
droits et privilges juridictionnels des Consulats. Nanmoins, ltat prcaire du pays et
des raisons politiques ont dict aux fonctionnaires trangers la ncessit de se borner
protester chacun isolment et rien que pour des faits dune gravit frappante. Mais
enfin, il y a quelques mois, les Consulats Iassy ont jug propos dadresser ensemble
au Gouvernement local une Note identique dans laquelle ils ont formul avec prcision
et dtail la gnralit des griefs pour atteintes systmatiques la juridiction Consulaire.
Le Ministre des Affaires Etrangres leur a faite une rponse vasive en severtuant (?)
dy luder la question du droit et en attribuant les difficults surgis en des cas isols aux
employs subalternes qui auraient, soit nglig, soit mal compris leur devoir.
Les choses taient ce point, lorsque la date du 31 Aot le Ministre des Affaires
Etrangres, en demandant par Note Circulaire aux Consulats leur concours pour les
oprations de recensement et de la statistique quon allait faire, il a eu la mauvaise ide
dajouter: Le soussign est dans lobligation dinformer ce Consulat quen cas de refus de
la part d les administrs de fournir les renseignements requis, les Commissaires, assists par
les autorits locales, devront se les procurer par voie de visite domiciliaire (s. aut.).
Il tait vident quune pareille menace devait tre releve. En effet, presque tous
les Consulats ont rpondu au Ministre, en termes plus ou moins forts, quil pouvait
compter sur leur concours, mais jamais leur adhsion aux visites domiciliaires directes,
contre lesquelles au contraire ils protestaient formellement, si faite sans leurs interventions (s. aut.).
Donc, le Ministre des Affaires Etrangres a lanc la Note Circulaire du 10 Octobre
la suite de deux Notes Consulaires, la dernire desquelles, seulement, ce Vice Consulat a
jug convenable de sassocier.

178

VENIAMIN CIOBANU

On aurait tort de rechercher la cause de pareils conflits si souvent rpter. ailleurs


que dans la tendance et presque rsolution de ces Gouvernements de rendre absolument
nulle la juridiction Consulaire, effort de russit impossible, considr, soit du point de
vue du droit manant des Traits, soit du point de vue pratique, attendu que toutes les
branches de ladministration dans ces pays sont loin de prsenter la sret ncessaire,
pour que laction Consulaire, exerce la dfense des personnes et des biens des sujets,
puisse tre superflue.
Suivant moi, le Gouvernement local par la Note du 10 Octobre aurait lintention,
nonseulement (sic!) de se faire excuser les fautes du pass, mais bien aussi de faire un
acte de souverainet.
On ne saurait pourtant nier que lapplication de lart 8 de la Convention de Paris
du 7/19 Aot 185833 devient tellement difficile quelle se rend parfois impossible,
moins quon ne veuille mettre de ct les anciennes institutions du pays, aux-quelles (sic!)
il tien, et avec raison, dautant plus que la Convention elle-mme les lui a explicitement
garanties. Ce dfaut provient sans doute de ce quon a dress un acte applicable un
pays dont on ignorait profondment les anciens privilges et immunits quon a
pourtant voulu maintenir saufs.
A ma manire de voir, il est certes indispensable un commentaire politique pour
servir de rgle la fois au Gouvernement local et aux Consuls; mais il faudrait faire
bien attention que ce corollaire ne prsente les mmes dfaut reconnus dans lacte
auquel il servirait de commentaire, cest dire lignorance des us et coutumes ainsi que
des lois et statuts de ces pays, garantis par la Convention, travail enfin, qui devrait tre
confi des specialits (sic!) et non des hommes, de talent sans doute, mais ignorant
lessentiel qui a rapport au pays; autrement nous nous trouverons toujours dans la mme
condition, ou bien peu meilleure.
(sign) Jeriniek
Sveriges Riksarkivet, Kabinettet/UD Huvudarkivet, E2D, 257, Konstantinopel, 1859; copie
n limba franceza.

Anexa 2
Jassy, le 28 Septembre/10 Octobre 1859
Copie
Principauts Unis
Ministre des Affaires Etrangres
de Moldavie
Section des langues trangres
Monsieur le Vice Consul
Le soussign, Ministre Secrtaire dEtat au Dpartement des Affaires Etrangres,
sest empress de mettre sous les yeux de S. A. S. les diffrentes pices quil y a changes
avec vos collgues de Jassy, relativement quelques difficults qui ont surgi dans le
rglement des intrts des trangers rsidant en Moldavie. Le Prince, dsireux de voir

UNIFICAREA PRINCIPATELOR ROMNE (1859-1861)

179

son Gouvernement entretenir les meilleures relations avec les Reprsentants des
Puissances, ma donn lordre de rechercher, sans retard, les moyens dviter lavenir
les regrettables malentendus que vos collgues ont fait connatre. Le soussign sest
livr une tude approfondie de la situation des trangers dans la Principaut et cest le
rsultat de cet examen quil a lhonneur de soumettre Votre apprciation.
Le Gouvernement se S. A. pense que si, son profond regret, des difficults se
sont leves parfois entre lhonorable Vice Consul Royal et les autorits locales, elles
ont pris exclusivement naissance dans lincertitude des rgles qui dterminent les droits
respectifs. En effet, si lon se reporte, avant toutes choses, la Convention du 7/19 Aot
1858, qui marque une re nouvelle pour les Principauts Unis, on cherche dans lart. 8
des bases prcises pour rglementer la matire. Mais si, dun ct, cet article prescrit
lapplication des Traits conclus entre la Porte et les Puissances, dun autre il tablit des
rserves en faveur des immunits des Principauts. Peut-tre faut il voir dans des termes
aussi gnraux la premire source des difficults aux-quelles (sic!) nous cherchons de
part et dautre porter remde.
En second lieu, les traits internationaux du pass dont parle lart 8 sont sans
doute ceux que la Porte dsigne habituellement sous le nom de Capitulation ou de
Chartes. Mais vous nignorez pas, Mr. le Vice Consul, que les Principauts, mme dans
leurs plus mauvais jours, nont jamais cess dtre rgis par une administration
Chrtienne, laquelle ne pouvaient pas tre applicable toutes les mesures de prcaution,
prises par les Puissances dEurope pour la protection de leurs sujets dans les pays
Musulmans. Aussi, bien quen labsence de Conventions directes entre les Principauts
et les autres Etats, lusage ait amen, dans notre territoire, lapplication de quelques
parties des Capitulations, la plupart des dispositions que celles-ci renferment nous sont
restes inconnues. Jajouterai mme que, parmi celles qui semblent avoir t appliques,
plusieurs nont pas cess un seul jour de soulever des discussions et sont restes jusqu
prsent dans le domaine des faits contestables, pouvant, par consquent, devenir un
sujet perptuel de conflits.
Enfin, il nchappera pas votre sagacit, Mr. le Vice Consul, que les capitulations ayant t rdiges primitivement en langue Turque, manquent peut-tre de la
clart qui distingue le styl diplomatique moderne, dans le vague des termes que ces
Chartes emploient, il est possible de trouver des arguments et des interprtations en ses
divers, do, lorsque deux intrts et par suite, deux protections se trouvent en
prsence, il peut survenir des malentendus qui, pour tre soulevs de bonne foi, de part
et dautre, nen sont pas moins regrettables.
Le soussign ne doute pas que Vous ne voyiez comme lui, Mr. le Vice Consul,
lorigine des conflits dautorit qui ont eu lieu, dans les faits indiqus plus haut et quil
serait facile dviter par plus de prcisions dans les rgles dapplication. Le Gouvernement de S. A. est bien loin de ne pas accepter pleinement les principes tablis sur
cette matire par la Convention de 7/19 Aot. Cest surtout afin que ces principes
reoivent leur dveloppement normal, que le soussign, aprs avoir pris les ordres de
S.A., propose quil intervienne, entre le Gouvernement que Vous reprsenter et celui de
la Principaut, un rglement dans lequel prenant pour base lart. 8 de la Convention, on
fixerait, dun commun accord, la situation des trangers dans la Principauts avec une
prcision qui ne laisserait plus place lincertitude et aux conflits dautorit.
Le soussign Vous prie, Mr. le Vice Consul, de vouloir bien transmettre cette
proposition votre Gouvernement avec lassurance que celui de S. A. apportera dans la

180

VENIAMIN CIOBANU

discussion des Articles du Rglement lesprit de conciliation et de justice dont il est


anim.
Le soussign espre en mme temps que Vous verrez dans sa dmarche une
nouvelle preuve de son dsir dviter lavenir toute espce de malentendu et de
maintenir entre le Vice Consul Royal et les Autorits cette bonne harmonie qui rend
plus facile la tche des uns et des autres.
Le soussign saisit cette occasion etc.
Le Ministre des Affaires Etrangres ad interim
(sign) P. Donici
Sveriges Riksarkivet, Kabinettet/UD Huvudarkivet, E2D, 257, Konstantinopel, 1859; copie
n limba francez.

Anexa 3
Copie dune lettre adresse Son Excellence Monsieur Collet par le Vice Consul
de Roi Galatz en date du 23 Octobre 1859
Mes nouvelles de Bucarest sont du 18. Elles viennent de bonne source, et elles me
semblent si graves, que je crois utile den faire un rapport Votre Excellence. En voici
le rsum.
La tranquillit est rtablie, mais on y est sur un volcan. Lirritation extrme et la
scission profonde entre les rouges et le pouvoir: les premiers tablissant la conspiration
en permanence et le second se montant rsolu et dcid aller jusquau bout dans la
compression; on pense quil ne le laissera pas renverser si facilement, et quil ne
reculera pas, si besoin en est, devant la pendaison et la fusillade.
Le prtexte de lmeute du 10 a t les mesures prises contre les journaux qui ne
respectaient plus rien, mais les fauteurs vritables sont les Ghyka coaliss avec les
rouges et qui veulent tout prix ressaisir le pouvoir. Tant quil y a cette alliance (et elle
est forte), on doit sattendre ne jamais tre tranquille.
La garnison de la Capitale va tre bien renforce par des troupes Moldaves dj
en marche. La Metropole et les Couventes (sic!) de Kotrocheni (rsidence du Prince) et
Radu Voda, les trois plus fortes positions de Bucarest se transforment en places
darmes, garnis de canon et de soldats. Les troupes sont jour et nuit consignes dans les
casernes; enfin, les ngociations avec le parti conservateur se poursuivent activement
pour former un nouveau Ministre, dont la premire tche sera de diriger de bonnes
lections, la chambre devant tre dissoute.
(sign) Jeriniek
Sveriges Riksarkivet, Kabinettet/UD Huvudarkivet, E2D, 257, Konstantinopel, 1859; copie
n limba francez.

Marchizul Lavalette.
Alex Lobanov Rostovschi.
3
Vezi coninutul acestui articol la Ghenadie Petresscu, Dimitrie A. Sturdza i Dimitrie C. Sturdza, op. cit.,
2

p. 308.

UNIFICAREA PRINCIPATELOR ROMNE (1859-1861)

181

7. Constantinopol, 13 ianuarie 1860


P. Collett, ctre Christoffer Rutger Louis Manderstrm
i transmite, n copie, un raport al vice-consulului Regatului Unit al Suediei i Norvegiei la
Galai, cu privire la evenimentele politice din Principatele Unite; n Anex: copia raportului
vice-consulului Suediei la Galai, cu informaii despre desfurarea alegerilor pentru camerele
legislative de la Bucureti i Iai, compoziia acestora, fora i natura opoziiei, precum i obiectivele acesteia; apoi, probleme de natur economic i social care grevau asupra stabilitii
guvernamentale a fiecruia din cele dou Principate; sugereaz dou formule de guvernare pe
care le-ar fi putut adopta Al. I. Cuza i consecinele fiecreia dintre ele.

Constantinople, le 13 Janvier 1860


Monsieur le Baron
Le Vice Consul des Royaummes Unis Galatz1 en me rendant compte de
louverture des chambres lgislatives Yassy et Bukharest le 18 Dcembre dernier,
ouverture qui dailleurs a t suivie immdiatement de la dissolution des Assembles,
me communique le partie du Message du prince Couza, qui a trait la position dans les
Principauts des sujets trangers. Ayant dj eu lhonneur, par ma depche (sic!) No 26
du 23 Novembre dernier, dentretenir Votre Excellence des demarches (sic!) faites ce
sujet par le Ministre des Affaires Etrangres de Moldavie2, je crois devoir Lui
soumettre aussi cette nouvelle manifestation des voeux du Gouvernement Princier, et je
mempresse ainsi de joindre ci-prs (sic!) le document en question.
Jai lhonneur dtre avec respect,
Monsieur le Baron
le trs humble et trs obissant serviteur
P. Collett
Son Excellence le Baron Manderstrm etc. etc. Stockholm
Sveriges Riksarkivet, Kabinettet/UD Huvudarkivet, E2D, 258, Konstantinopel, 1860-1861;
original n limba francez.

Anex
[Galati, 10 martie 1860]
Copie dun rapport de Vice-Consul de Sude et de Norvge a Galatz au Ministre
du Roi Constantinople, en date du 10 Mars 1860
Les lections ont eu lieu dans les deux Principauts le 2, 3 et 4 Mars. Les Chambres
seront ouvertes par le Prince lui mme, Bukharest le 12 et Yassy le 16.
En Moldavie les dputs sont presque les mmes que lanne passe. La Chambre
de Valachie offre quelque diffrence, et elle est bien plus aristocratique que la ntre. En
somme il y a dans les deux Assembles les capacits du pays; aussi le Gouvernement
doit-il sattendre une opposition formidable, par consquent la chte (sic!) trs
prochaine des Ministres, et surtout de celui de Moldavie.

182

VENIAMIN CIOBANU

Mais il est utile de connatre la force et la nature de lopposition. Elle sera donc
compose dhommes qui ne font pas au Gouvernement une opposition systmatique et
par antipathie, mais qui veulent tout prix le tenir sa place et rendre les Chambres
puissantes. Ce partie, que la presse va probablement nommer Constitutionnel (s. aut.),
forme la grande majorit et puise sa force autant dans le nombre que dans sa modration. Viennent ensuite deux autres parties extrmes dont le but nes rien moins que de
renverser lordre des choses tabli par la Convention de Paris , et la devise est, de lun
sparation (s. aut.), de lautre prince tranger (s. aut.). Ces deux partis, quoique dopinions entirement opposes, feront pourtant cause commune, et voteront toujours avec
le grand parti modr contre le Gouvernement, rien que pour le rendre impossible.
Le budget, la contribution, principalement lemprunt ltranger et les questions
dlicates des paysans et des monastres, sont des cueils qui vont invitablement faire
chouer tous les ministres; moins que le Message du 6/18 Dcembre nu ft en grande
partie modifi.
Si le Prince se borne gouverner constitutionnellement et prend les ministres du
sein de la majorit des Chambres. alors lopposition, rduite aux deux partie extrmes,
sera insignifiante, et le gouvernement facile. Mai si par contre le Prince sobstinait
imposer aux Chambres des Cabinets htrognes, plutt que de renoncer certains
pointes de son message, dans ce cas il lui sera difficile de gouverner, des difficults
srieuses surviendront, et il ait prvoir encore une dissolution des Chambres mthode
dangereuse quil faut souhaiter ne pas voir suivie par le Prince, qui, du reste, se trouve
passablement contrari de ce quil ne soit point russi faire carter des lections
rcentes certains individus quil ne voulait absolument pas voir figurer dans les
Chambres actuelles.
Aujourdhui cest tout ce que lon peut raisonnablement dire sur ltat des choses
chez nous par rapport du prsent et en vue dun avenir bien prochain.
Je Vous prie dagrer etc.
(sign) le Vice-Consul, Matthieu
Sveriges Riksarkivet, Kabinettet/UD Huvudarkivet, E2D, 258, Konstantinopel, 1860-1861;
copie n limba francez.

1
2

Matthieu.
Vezi doc. nr. 6 i anexele 1 i 2.

8. Constantinopol, 15 mai 1860


P. Collett ctre Christoffer Rutger Louis Manderstrm
Primirea n audien de ctre sultan a ministrului rezident al Belgiei, cu prilejul ncetrii
misiunii acestuia pe lng Poart; dezminte zvonul despre pretinse micri de trupe ruseti n
Basarabia, zvon care a produs perturbaii la Burs; opiniile sale despre posibilul substrat al
acelui zvon; ntrirea forelor armate otomane din Rumelia; tiri politice din Principate;
repetatele crize ministeriale i imposibilitatea lui Al. I. Cuza de a forma un guvern majoritar;
drept urmare, plecarea sa la Istanbul a fost din nou amnat, n pofida rezolvrii unei grave
probleme de etichet; sosirea la Istanbul a ambasadorului Franei care ntreprinsese o cltorie
la Atena.

UNIFICAREA PRINCIPATELOR ROMNE (1859-1861)

183

Constantinople, le 15 Mai 1860


Monsieur le Baron
Le Sultan1, dont malheureusement la sant laisse toujours dsirer, a eu, dans le
courant de la semaine passe, plusieurs fortes attaques de fivre. Hier Sa Majest tant
pourtant assez rtabli pour recevoir en audience publique Mr Saloyns qui eut lhonneur
de Lui remettre les insignes en brillants de lOrdre de Lopold, et qui fut admis ensuite
prsenter les lettres de son Souverain qui mettent fin ses fonctions de Ministre
Rsident de Belgique auprs de la Sublime Porte. Mr Saloyns t nomm dans la mme
qualit Lisborne, part demain pour son nouveau poste.
La nouvelle, que Votre Excellence connatra dj, de la concentration en
Bessarabie dun corps darme Russe, denviron 45,000 hommes nous fut tlgraphiquement transmise de Londres Vendredi dernier, et produisit la Bourse une
motion facile prvoir. Sans oser en garantir lexactitude, je ne puis non plus, daprs
des renseignements qui me parviennent de plusieurs cts, dclarer absolument que le
bruit de ce mouvement militaire est mal fond. cependant, on a de la peine se rendre
compte du but dun tel dplacement de forces. Une exprience, pas trop loigne, a
prouv que, pour entreprendre quelque chose de plus srieux quune vaine dmonstration,
il faut disposer de plus de troupes quon de dit maintenant runies. Encore, les Russes
nignorent-ils pas que larme Turques en Bulgarie et sur les bords du Danube compte
un nombre respectable de combattants, ni que lAutriche possde en Transylvanie et
dans le Banat des forces imposantes, qui seraient parfaitement en tat dempcher une
entreprise de ce ct. Ainsi, lors mme quon suppose la Russie lintention peu
vraisemblable, surtout dans le moment actuel, de dchirer par une action isole le trait
de Paris, il faut avouer, que, soit que lon pense aux difficults que prsente la question
religieuse, dont jai eu lhonneur dj dentretenir Votre Excellence, soit celles
provoques par la tension des relations entre la Sublime Porte et la Servie, le but quon
assignerait la politique Russe, ne pourrait gure tre atteint par les moyens militaires,
dont on parle maintenant.
Le Gouvernement Ottoman travaille sans cesse renforcer larme de Roumlie,
sans vouloir cependant sexpliquer franchement sur les motifs qui provoquent ces
armement. La rserve appele sous les armes fournira larme en question un
contingent denviron 16,000 hommes. Des troupes ont t envoyes galement vers les
ctes dAlbanie; celles-l cependant ne doivent tre destines qu remplir les vides qui
se sont formes dans les cadres dj runis en cette province.
Le Muchir Omer Pacha, qui aprs avoir t destitu de ses fonctions de Gouverneur
Gnral de Bagdad vivait Diarbehir en une espce dazil (sic!), venait dtre rappel
Constantinople, par un mouvement spontan, dit-on, du Sultan. On a prtendu quil t
destin au commendement en chef en Roumlie, mais dj son ge avanc rend cette
supposition moins que probable.
Les nouvelles des Principauts Danubiennes ne sont pas satisfaisantes. Les crises
ministrielles se succdent, et il parat presque impossible au Prince Couza de former
une administration qui serait appuye par la majorit des chambres. Sous ces
circonstances son voyage Constantinople est de nouveau diffr, bien que la grave
question dtiquette qui sy rattachait, ai t rsolue par la permission donne au Prince
de paratre devant son Suzerain, la tte couverte du kalpak (bonnet de fourrure) national.
Le Marquis de Lavalette, Ambassadeur de France, est arriv hier au soir, venant
dAthnes, o le stationnaire de lAmbassade tait all le prendre. Son Excellence a
pass devant Pra sans sarrter et est descendu son palais dt Thrapia. Demain

184

VENIAMIN CIOBANU

matin Elle viendra en ville pour recevoir la colonie franaise (sic!) et je compte profiter
de cette occasion pour faire la connaissance de ce nouveau collgue.
Jai lhonneur dtre avec respect,
Monsieur le Baron
le trs humble et trs obissant serviteur
P. Collett
Sveriges Riksarkivet, Kabinettet/UD Huvudarkivet, E2D 258, Konstantinopel, 1860-1861;
original n limba francez.
1

Abdul Medjid I.

9. Constantinopol, 17 octombrie 1860


George Timoni, trimis extraordinar i ministru plenipoteniar al Regatului Unit al
Suediei i Norvegiei pe lng Poart, secretar de Legaie, ctre Christoffer Rutger Louis
Manderstrm
Intenia lui Alexandru Ioan Cuza de a solicita Porii dizolvarea Comisiei Centrale de
la Focani, precum i acceptul acesteia de a unifica camerele legislative i guvernele celor
dou Principate; reproduce unele secvene ale protocolului vizitei lui Al. I. Cuza la Istanbul.
Constantinople, le 17 Octobre 1860
Monsieur le Baron

Le Prince Couza voulait demander la Porte la dissolution de la Commission


Centrale, ainsi que les runions des Ministres et des chambres des deux Principauts,
mais il na pas fait ces propositions pour le moment.
Le 14, il y a une reprsentation au thtre Imprial o le Prince Couza a assist,
ainsi que le Sultan1 et Son Ministre.
Aali Pacha2 a donn un dnez au Prince Couza et au Grand Vizir pour les rconcilier,
attendu que lorsque Mehmed Kibrisli Pacha3 tait (ilizibil), le Prince Couza stait
born a faire complimenter ce Grand Vezir par un simple aide de camp, ce qui avait
beaucoup irrit Mehmed Kibrisli Pacha.
Sir Burry (?) Bulwer a inform par billet tout le corps diplomatique quil (ilizibil)
complimenter le Prince Couza par un Employ de lAmbassade en uniforme, mais
quen sa qualit dAmbassadeur il attendrait le premires visite.
Tout le monde a suivi son exemple, et le Prince a fait les premires visites aux
deux Ambassadeurs et au Ministres trangers en uniforme et toutes ces visites lui ont t
rendues. Les Chargs dAffaires ont t eux mmes faire les premires visites Son Altesse,
et jai suivi leur exemple . Plus tard il a envoy Messieurs G. Balche, A. A. Stourdza et le
Colonel M. Macroudy (?) pour nous rendre les visites. Aujourdhui le Prince doit
sembarquer pour Galatz.
Sveriges Riksarkivet, Kabinettet/UD Huvudarkivet, E2D, 258, Konstantinopel, 1860-1861;
original n limba francez.
1

Abdul Medjid I.
Fost mare vizir.
3
Fost mare vizir.
2

UNIFICAREA PRINCIPATELOR ROMNE (1859-1861)

185

10. Constantinopol, 19 martie 1861


Carl Burenstam, trimis extraordinar i ministru plenipoteniar al Regatului Unit al
Suediei i Norvegiei pe lng Poart, ctre contele Christoffer Rutger Louis Manderstrm
l informeaz despre tulburrile declanate n rndul populaiei bulgare din Bolgrad i
incitarea acestora de ctre ageni rui s adreseze un memoriu reprezentanilor de la Istanbul ai
puterilor semnatare ale Tratatului de pace de la Paris, din 30 martie 1856; reacia acestora;
stadiul n care se afla un mprumut contractat de Poart la Paris;
Anexa 1: relatri detaliate ale vice-consulului ad interim al Regatului Unit al Suediei i
Norvegiei la Galai, diverse evenimente din Principate, precum destituirea mitropolitului
Moldovei i exilarea lui la mnstirea Slatina, i cauzele acelei msuri; reacia populaiei la
sporirea impozitelor i ntrirea armatei; opinia sa despre acele evenimente; ngrijorarea
provocat Austriei de acea stare de lucruri;
Anexa 2: copia instruciunilor date de reprezentanii puterilor semnatare ale Tratatului de la
Paris, din 30 martie 1856, consulilor respectivi de la Iai, n problema tulburrilor de la Bolgrad.

Constantinople, le 19 Mars 1861


Monsieur le Comte,
Cest avec la plus vive joie que je viens davoir lhonneur de recevoir (par la
circulaire No 3) la nouvelle de lheureuse dlivrance de S. A. R. la Duchesse dOstrogothie.
A cette occasion je pris trs-humblement Votre Excellence de vouloir bien placer mes
flicitations les plus respectueuses tant aux pieds du Trne que des Hauts Parents du
Duc de Vestrogothie, pour la constante prosprit duquel, ainsi que pour le prompt
rtablissement de lAuguste Mre, je ne cesse de former des voeux les plus ardents.
Un affaire o lintrt Russe est engag vient dtre retire de loublie et occupe
de nouveau les esprits. Les Bulgares de Bolgrad (dans le territoire cd de la Russie aux
Principauts par le trait de Paris 1856) ont, depuis longtems rclam lintervention des
grandes puissances pour le rglement de la recrue, dont ils taient dispenss sous
lancienne domination Russe. Ils ont mme dclar vouloir plutt retourner sous leur
ancien Souverain (ou dmigrer pour la Turquie) que de rester sujets du Prince
Hospodar et participer la recrue de son arme. Des troubles ont eu lieu Bolgrad et
des agents Russes ont excit la population de cette ville prsenter aux reprsentants
des puissances signataires du trait de Paris un mmoire relatif leurs souffrances
actuelles et lancienne prosprit. On a examin laffaire, qui cependant reste en
suspens, et pour le moment on cest born dexpdier aux Consuls de Jassy les instructions que jai lhonneur dannexer.
La tranquillit de cette capitale a t, dimanche dernier, au point dtre trouble
par une manifestation prte clater contre la Porte et lglise Bulgare et dont le coupon
de journal ci-annex1 donne des dtails Votre Excellence.
Les traites de 25 millions de Francs sur lemprunt Mir tires par la Porte, ont t
payes Paris, mais le restant de lemprunt, 175 millions de Francs, nayant p
seffectuer, il est maintenant question de contracter un nouvel emprunt Londres.
Jai lhonneur dtre avec respect,
Monsieur le Comte
de Votre Excellence
le plus humble et le plus obissant serviteur
C. Burenstam
Sveriges Riksarkivet, Kabinettet/UD Huvudarkivet, E2D, 258, Konstantinopel, 1860-1861;
original n limba francez.

186

VENIAMIN CIOBANU

Anexa 1
[Galati, 30 Novembre 1860]
Copie dun rapport de Mr Jeriniek, Grent le Vice Consulat du Roi Galatz,
adress la Mission de Sa Majest Constantinople, en date du 30 Novembre 1860
La semaine passe a t fertile en vnements regrettables sous bien de rapports.
Destitution du Mtropolitain de la Moldavie, et son envoi sous escorte de la
gendarmerie Slatina, monastre situ dans un district septentrional de la province.
Emeut Bolgrad, en Bessarabie, Chef lieu des Colonies Bulgares.
Emeut Craiova, Capitale de la petite (sic!) Valachie.
La destitution du Mtropolitain tait pressenti du jour o le prince lui a adress
une forte rprimande en prsence de touss les Corps constitus du lEtat dans la
rception solennelle aprs le retour de Constantinople. Peut-tre le Chef de lEglise
Moldave a-t-il mrit la disgrce du Prince; dailleurs il va tre jug par 12 sommits du
Clerg (Arhire) mais la mesure adopte avant le jugement a t dsapprouve; et en
effet elle blaisse singulirement les moeurs du peuple, bien que le Mtropolitain destitu
ne fut pas prcisment populaire. Un opposition systmatique et des abus non
interrompus, sont la cause lgitime que le Gouvernement compte faire valoir par devant
le tribunal qui prochainement est appel dcider sur le sort du Prlat.
Lmeut de Bolgrad a pour cause le recrutement auquel ces colons entendent
sopposer. Le Gouvernement a eu tort et raison. Tort, parceque (sic!) ces Colons
occupent le territoire aujourdhui annex, ayant une exemption de 50 anne accord par
la Russie et dont ils ont jouir encore pour 14 annes: privilge qui leur a t maintenu
officiellement et par crit soit par le Camacam Balch que par le Camacam Vogoride, et
mme le Prince actuel dans une tourn faite il y a deux mois, les a assurs que leur
privilge serait respect, mais le Gouvernement a raison de lautre ct parceque (sic!)
lemploi des armes a t fait pour saisir ceux qui avaient svi contre un des Chefs
Colons qui ils ont attribu le mesure du recrutement appliqu eux, et qui dans leur
opinion aurait trahi les intrts des colonies auprs du Gouvernement Yassi.
Quoique ce soit, lvnement est dplorable et on ne sait quelle fin lui rserve
lavenir; en attendant il y a eu une trentaine de tu et plus de cent blesss.
Lmeute de Craiova a t occasionne par la mise en vigueur de la loi des
patentes, au paiement de laquelle les corporations se sont nergiquement refuses. L
aussi il y a un bon nombre de tus et plus grand encore de blesss.
Le Prince est parti pour Bucarest o il doit tre arriv hier.
Tous ces faits sont dimportance majeure, et je ne crois pas impossible que
bientt, je nai dautre Vous signaler. Dj avant-hier dans notre District mme il y a
eu du mouvement. Le Prefet est accouru au lieu et une force assez imposante est prt
marcher.
Les impts et laugmentation extraordinaire de la milice sont gnralement mal
vus. On dit au Prince: Vous faites des soldats pour faire un parti et Vous crez des
impts pour payer les soldats. Je ne sais dire encore jusquo cela est vrai; mais je sais
que 3 4 mille gendarmes pied et un ou deux mille cheval serait un peu plus que
suffisant pour veiller lordre dans les deux Principauts, et avec cela la recette des
impts pourrait tre autrement employ: par exemple faire des. chemins dont nous
avons le plus grand besoin.

UNIFICAREA PRINCIPATELOR ROMNE (1859-1861)

187

Mr Cerutti avec Mr Visconti et un autre secrtaire sont toujours Galatz. Ceci


avec dautres circonstances donne beaucoup penser lAutriche.
Soign: Jeriniek
Sveriges Riksarkivet, Kabinettet/UD Huvudarkivet, E2D, 258, Konstantinopel, 1860-1861;
copie n limba francez.

Anexa 2
[Constantinople, le 12 Mars 1861]
Copie dinstructions en date de Constantinople le 12 mars expdies par les reprsentants des Puissances Signataire du Trait de Paris (1856) leurs Consuls Jassy.
1o Il est dsirer que Vous Vous mettiez en communication immdiate avec vos
Collgues et que Vous tachiez dobtenir individuellement ou collectivement tous les
renseignemens (sic!) qui pourront faire ressortir les causes de la lutte qui sest produite
entre le Gouvernement et les Bulgares (s. aut.), les circonstances qui lont accompagne
et la conduite respective de chacune des parties.
2o Vous feriez bien de reprsenter en termes gnraux au Prince Couza, lavantage de
se concilier (s.aut.) plutt que dirriter une population tout rcemment spare dun tat
voisin quil est de lintrt du Gouvernement Moldo-Walaque de sattacher.
3o Quant aux privilges dont jouissaient les Bulgares sous la domination Russe le
Gouvernement Moldave objectera peut-tre que les Bulgares avaient perdu ces
privilges du moment quils furent amns (sic!) aux Principauts, mais dans ce cas il
est vident quils devraient jouir de tous les droits des autres habitants de la MoldoWalachie; et il est essentiel que que (sic) Vous Vous informiez, sous quels rapports ces
droits leur sont dnis. Vous me communiquerez les rsultats de vos informations.
4o Vous pourriez apprendre du Prince Couza lui-mme sil serait dispos
tendre de sa propre autorit le terme dans lequel la Facult (sic!) de lmigration serait
accorde. Il est vident que la population Bulgare na pas opt pendant les trois
premires annes, pour la raison que pendant ces trois annes elle tait en droit de croire
que ces anciens privilges resteraient en vigueur; dans tous les cas elle na pas t
moleste dans la possession de ses privilges et le terme de trois annes devrait en bon
justice dater du jour o il a t notifi cette population que, si elle restait dans la
Moldo-Walachie, elle serait place dans la mme catgorie que les Moldo-Walaques en
gnral, et quaucun privilge spcial ne lui serait accord.
(sign)

Lavalette [marchiz de, ambasadorul Franei la Istanbul];


[Henry Lytton Bulwer, [ambasadorul Marii Britanii la Istanbul];
Antoine, baron de Prokesch-Osten, [internuniu, ministru plenipoteniar al Austriei la
Istanbul];
von Goltz [conte, trimis extraordinar i ministru plenipoteniar al Prusiei pe lng Poart];
[Alex] Lobanoff [Rostovski], [trimis extraordinar i ministru plenipoteniar al
Rusiei pe lng Poart];
Durand

Sveriges Riksarkivet, Kabinettet/UD Huvudarkivet, E2D, 258, Konstantinopel, 1860-1861;


copie n limba francez.
1

Nu am reinut aceast pies.

188

VENIAMIN CIOBANU

11. Constantinopol, 2 august 1861


Carl Burenstam ctre contele Christoffer Rutger Louis Manderstrm
I-a notificat lui Ali paa numirea noului reprezentant diplomatic al Regatului Unit al
Suediei i Norvegiei pe lng Poart; modificri n componena corpului diplomatic de la
Istanbul; primirea de ctre marele vizir a delegaiei moldo-muntene, trimis de Alexandru Ioan
Cuza, cu misiunea de a-l felicita pe sultan, cu prilejul urcrii pe tron; problema locului unde ar fi
trebuit s se ntruneasc Conferina reprezentanilor puterilor garante, n cadrul creia urma s
se definitiveze condiiile unificrii depline a Principatelor Unite; criza politic din Principate.

Constantinople, le 2 Aot 1861


Monsieur le Comte,
Ce matin jai eu lhonneur de recevoir la dpche que Votre Excellence a daign
madresser en date du 22 Juillet. Je mempresserai de communiquer, aujourdhui mme,
Aali Pacha1 la nomination du Comte Wachtmeister, en faisant part, en mme tems,
Son Altesse des raisons qui, pour le moment, sopposent larrive de ce ministre.
Le Gnral Codrington, Gouverneur de Gibraltar, a t dsign pour complimenter le Sultan de la part de la reine Victoria. La France nenvera pas, ce quon dit,
une personne part pour fliciter, mais le nouvelle ambassadeur ne se fera pas
attendree. Le Gnral Ignatieff, venu de la part de lEmpereur des Russies, reste encore
ici, et on le dsigne dj successeur du Prince Lobanoff, qui aurait de chance a tre
nomm pour Paris, en remplaant le Comte Kissileff.
La dputation Moldo-Valaque, arrive depuis quelques jours pour complimenter
le Sultan2, a t ressue par le Grand Vzir. Cette dputation est nomme du Prince
Couza et appartient ainsi au parti dmocratique. Le discours a t dans ce sens, et a
exprim, au reste, des voeux pour laccomplissement de lunion des deux principauts.
Il est aussi fort probable que les confrences pour le rglement de lunion souvriront
bientt. Lendroit nest pas encore fix: les Franais veulent que a soit Paris, les
Russes sont pour Constantinople.
Dans les principauts il rgne la plus grande confusion. Le 28 du mois pass crit le
grant du vice-consulat Galatz il ny avait en Valachie ni parlement, ni ministre. Le
Prince Couza tait arriv Buckarest le 26 dans lintention de garder le ministre, mais
il a d renoncer cette proposition, la suite des dmonstrations des consuls des
puissances garantes.La chambre demandait dtre proroge, mais le Prince na pas
voulu accorder cette demande du parti aristocratique oppositionel (sic!) et la session
a t close.
..
Sveriges Riksarkivet, Kabinettet/UD Huvudarkivet, E2D, 258, Konstantinopel, 1860-1861;
original n limba francez.
1
2

Ali paa (Mehmed Emin); mare vizir (6. VII.-22. XI.1861).


Abdul Aziz (22.VI.1861-30.V. 1876).

UNIFICAREA PRINCIPATELOR ROMNE (1859-1861)

189

12. Constantinopol, 8 noiembrie 1861


Carl Burenstam, ctre contele Christoffer Rutger Louis Manderstrm
Faza avansat n care se aflau reuniunile reprezentanilor puterilor garante ce urmau s
decid unificarea real a principatelor; fcea observaia c deciziile acelor reuniuni nu erau
consemnate n protocoale, dar remarca unanimitatea opiunilor acestora pentru unirea real a
Principatelor pe timpul vieii lui Alexandru Ioan Cuza; problema succesiunii acestuia din urm;
opoziia Porii la deciziile n discuie, motivat de recunoaterea dreptului su de a interveni cu
fora armat, n cazul nclcrii de ctre Principate a stipulaiilor care reglementau raporturile
lor cu Poarta, concesie care, dup opinia diplomatului suedez, nu avea s-i fie acordat niciodat
de puterile protectoare; speranele turcilor n posibilitatea producerii unei lovituri de stat care ar fi
justificat intervenia militar a Porii; nominalizarea familiilor aristocratice romneti care se
opuneau unificrii depline a Principatelor i motivaiile acelei opoziii; n Anex: copia firmanului
comunicat reprezentanilor puterilor garante, n care erau inserate condiiile n care Poarta
accepta unificarea deplin a Principatelor; se remarc utilizarea aceleiai terminologii
medievale prin care erau definite de ctre cancelaria otoman raporturile juridice dintre romni
i Poart.

Constantinople, le 8 Novembre 1861


Monsieur le Baron
Ma trs humble dernire tait du 5 courant No 69.
Les confrences, ou plutt les runions puisque les dcisions y arrtes ne sont
pas enregistres dans un protocole quelconque, o se ressemblent les reprsentants
des 5 grandes puissances pour rgler lunion relle (s. aut.) des principauts, sont prtes
se terminer la satisfaction du Prince Couza et celle de la plupart de la nation MoldoValaque. Toutes les grandes puissances sont maintenant daccord pour la ralisation de
lunion relle durant le rgne du Prince actuel (s. aut.). Si son successeur sera de mme,
lu par la population de toutes les deux principauts, la question sera de nouveau
soumise lexamen des reprsentants des grandes puissances Constantinople. La seule
difficult quil reste surmonter slves, au moment quil est, du ct de la Porte qui
veut absolument se rserver le droit dintervenir main arme (s. aut.) dans les principauts au moment mme o les stipulations, qui rglent les rapports entre la Turquie et
la Moldvalachie (sic!), sont lses concession qui les grandes puissances naccorderont jamais. Les Turcs, comme toujours, essayent par mille subterfuges de gagner du tems,
bien sachant que, si la question de lunification ne soit pas rgle jusquau 15 Dcembre
jour de runion des chambres, le Prince Couza, sous la pression des reprsentants des
deux pays, sera peut-tre forc de faire un coup dtat pour arriver au but dsir de
toutes les deux nations avec lexemption de 20 ou 30 familles bojars de la plus haute
aristocratie: les Stirbeys, les Bibescs, les Cantacuzne, la plupart des Ghika, les Soutzo
et qui avec lunion et lintroduction de la nouvelle loi lectorale perdront la principale
part de leur influence.

Sveriges Riksarkivet, Kabinettet/UD Huvudarkivet, E2D, Konstantinopel, 1860-1861;


original n limba francez.

190

VENIAMIN CIOBANU

Anex
Copie de la traduction dun firman Imprial, communiqu aux reprsentants des
Grandes Puissances Constantinople, le 2 Dcembre 1861*.
Dans un mmoire dernirement soumis Notre Sublime Porte, le Prince Couza,
hospodar des principauts unies de Moldavie et de Valachie, expliquait les grandes
difficults que son administration rencontrait dans le rgime de deux assembles
gnrales et de deux ministres spars et les entraves qui en rsulteraient pour le
progrs de ces deux pays par suite de la runion de lhospodarat en sa personne.
Le dveloppement et le progrs de la prosprit de ces pays et de leur habitants
tant lobjet de notre plus grande sollicitude, le dit mmoire a t examin par notre
conseil des Ministres avec toute lattention quil mritait.
En effet, le systme de ladministration de chacune de ces principauts par un
hospodar spar fournant (sic!) la base de lorganisation actuelle de la Moldavie et de la
Valachie, la runion exceptionnelle des deux hospodarats dans la personne de Prince
Couza a t naturellement considre comme devant ncessiter certaines modifications
dune nature galement exceptionnelle.
Mais comme la runion des deux hospodarats dans une mme personne a t
reconnue dune manire exceptionnelle, il devient des lors vident que les modifications
apporter la convention conclue Paris le 19 Aot 1858 doivent tre conformes la
nature exceptionnelle et temporaire de cette reconnaissance.
En consquence notre gouvernement, aisi que les Grandes Puissances garantes,
nos augustes allies et signataires de la dite convention, aprs stre concertes ce
sujet sont tombs daccord sur la ncessit dappliquer les dispositions suivantes.
Art. I. Tant que les deux hospodarats resteront runis dans sa personne, le Prince
Couza gouvernera les Principauts avec le concours dun seul ministre qui runira les
fonctions exerces jusqu prsent par les ministres de Moldavie et de Valachie.
Art. II. Les assembles lectives de Moldavie et de Valachie seront runies dans
une seule. Les dispositions renfermes dans lArt. 16-25 de la convention du 19 Aot
1858 restent applicables cette assemble en tant quelles ne sont pas modifies par le
prsent rglement. La prsidence de lassemble appartiendra alternativement au
metropolitain de Moldavie et celui de Valachie.
Art. III. La commission centrale de Fokchani ayant t cre dans le but dassurer
lunit ncessaire dans laction des deux ministres et des deux assembles des
principauts, ses attributions seront naturellement suspendues pendant toute la dure de
lunion de ces ministres et de ces assemble.
Si toutefois le gouvernement des principauts daccord avec lassemble lective,
trouve quune haute assemble sous le nom de snat ou sous toute autre dnomination
pourrait avantageusement tre ajoute la constitution pour suppler la commission
centrale ainsi suspendue, la Sublime Porte prendra en considration toute proposition
dans ce genre qui pourrait tre soumise son apprciation.
Art. IV. Les changements qui pourraient tre effectues dans la division administrative des Principauts laisseront intacte la frontire qui les a spares jusquici.
Art. V. Il y aura dans chaque principauts un conseil provincial rgulirement
convoqu, conseil qui doit tre consult sur toutes les lois et rglement dun intrt
spcial a cette principauts. Ces conseils seront, en outre, chargs de contrle de
ladministration des fonds provinciaux. Leur composition et les autres attributions dont

UNIFICAREA PRINCIPATELOR ROMNE (1859-1861)

191

ils doivent tre investis seront dtermines dun commun accord entre lhospodar et
lassemble lective.
Art. VI. A la premire vacance de lhospodarat, les dispositions ainsi modifies
temporairement de la dite convention du 19 Aot reprendront de droit leur force
suspendue.
Ladministration sera dvolu au conseil des ministres qui lexercera dans les
limites prscrites (sic!) dans lArt. 11 de la convention du 19 Aot 1858.
Si lassemble lective est runie, ses fonctions seront immdiatement suspendus.
Le conseil des ministres procdera sans dlais reconstituer, par des nouvelles lections
faites conformment la loi lectorale qui sera alors en vigueur, lassemble lective de
Moldavie et celle de Valachie.
Les lections devront tre termines dans des dlaie de quatre semaines et les
deux assembles seront runies chaques sparment, Jassy et Bukarest, dans le dlai
de 10 jours. Dans les 8 jours qui suivront leur runion elles devront avoir procd
llection dun hospodar, pour la principaut quelles reprsentent. La prsence des trois
quarts du nombre des membres inscrits sera exig pour quil soit procd llection.
Dans le cas o, pendant les 8 jours, llection naurait pas lieu, le neuvime jour, midi,
lassemble procdera llection quelque soit le nombre des membres prsents.
Art. VII. Il est entendu que toutes les dispositions de la convention du 19 Aot,
except celles qui sont temporairement modifies, restent en pleine vigueur. Le protocol
sign dans les confrences de Paris le 6 septembre 1859 reste galement en plein
vigueur pour les cas qui y sont prvus.
Ainsi quil a t clairement tablie dans le prambule, les changements introduits
par ce firman dans la convention du 19 Aot, daccord avec les grandes puissances
garantes, ne sont en vigueur que pendant la runion des deux hospodarats dans la
personnes du prince Couza. En cas de vacance dans lhospodarats on procdera conformment aux dispositions ci-dessus noncs.
En foi de quoi ce ferman, revtu de notre Hatt Imprial (sic!), a t man.
Que les trs Haut daigne dans Sa bont infinie rendre cette dcision fconde en
heureux rsultats pour la prosprit des habitants des dites Principauts.
Sveriges Riksarkivet, Kabinettet/UD Huvudarkivet, E2D, 258, Konstantinopel, 1860-1861;
copie n limba francez.

*
Documentul a fost publicat n Papers respecting the United Principalities of Moldavia and Vallachia
(presented to both Hauses Parliament by Command of Her Majesty), London, 1867, p. 85-86, precum i n
vol. Romnii la 1859: Unirea Principatelor Romne n contiina european, vol. I, Bucureti, 1984, p. 558-562;
l-am reprodus, totui, pentru a ilustra exactitatea observaiilor diplomatului suedez.

DANIEL PAVL*

FILANTROPIE I ASISTEN PUBLIC


N LUMEA URBAN ROMNEASC
(1864-1914)

Realitile sociale ale oraului romnesc n secolul XIX au reprezentat la un


moment dat o tem predilect a istoriografiei noastre. Dac ar fi s facem o trecere n
revist, fie i sumar, a titlurilor dedicate acestei probleme, rezultatul ar fi impresionant1. Ca atare, s-ar prea c avem de-a face cu o tem nchis, n legtur cu care s-a
cam spus tot ce era de spus. n realitate, n ciuda acestei aparene, problema vieii
urbane i a urbanizrii n Romnia modern, este departe de a fi epuizat.
Din analiza bibliografiei, se observ clar zonele care au suscitat interesul istoricilor. n primul rnd, s-a avut n vedere aproape exclusiv realitile sociale din prima
jumtate a secolului XIX, ignorndu-se complet restul perioadei de pn la primul
rzboi mondial, dei acestea au suferit o schimbare semnificativ fa de perioada
anterioar. n al doilea rnd, investigaiile s-au mulumit s identifice principalele
*

Arhivist, Arhivele Naionale Piatra Neam.


Din bibliografia problemei menionm: A. Berciu, Aspecte ale evoluiei populaiei oraului Bucureti, n
Revista de statistic, 1957, nr. 6, p. 29-39; D. Mateescu, Populaia oraului Bucureti, n secolele al XIX-lea i
al XX-lea, n idem, 1959, nr. 9, p. 57-62; C. erban, Aspecte din lupta orenilor din ara Romneasc i
Moldova mpotriva asupririi feudale n secolele al XVIII-lea i al XIX-lea, n Studii, XIII, 1960, nr. 6,
p. 27-45; Idem, Noi contribuii la istoria luptei trgoveilor i meteugarilor moldoveni mpotriva asupririi
feudale n secolul al XVIII-lea i nceputul secolului al XIX-lea, n SAI, vol. IV, 1962, p. 73-93; G. erban,
Evoluia populaiei urbane a Romniei, n Revista de statistic, nr. 7, 1965, p. 64-67; Leonid Boicu, Despre
structura social a oraului moldovenesc la mijlocul secolului al XIX-lea, n Studii, VI, nr. 2, p. 281-306.
Profesorul ieean Gheorghe Platon s-a ocupat constant de problematica social urban n Moldova primei jumti
a secolului XIX. Din studiile sale menionm: Populaia oraului Hui n prima jumtate a secolului al XIX-lea.
Observaii privind structura social i proveniena, n ASUI, XI, 1965; Observaii cu privire la populaia
oraului Brlad la mijlocul secolului al XIX-lea, n Studii i articole, VIII, Bucureti, 1966; Materiale
privind industria oraului Iai n a doua jumtate a secolului al XIX-lea i la nceputul secolului al XX-lea,
idem, XV, 1969; Populaia oraului moldovenesc la mijlocul secolului al XIX-lea, n Carpica, Bacu, 1970,
nr. III, p. 5-32; Populaia oraului Iai de la jumtatea secolului al XVIII-lea pn la 1859, aprut n
volumul colectiv Populaie i societate. Studii de demografie istoric, sub redacia lui tefan Pascu, vol. I, Cluj,
Ed. Dacia, 1972. Preocupri n domeniu a avut i Ecaterina Negrui-Munteanu, fiind interesat n special de
schimbrile demografice din zona rural cu efect direct asupra celei urbane: Date noi privind structura
demografic a trgurilor i oraelor moldoveneti n 1832, n Populaie i societate, vol. I, Cluj, Editura
Dacia, 1972, p. 239-257; Factorul demografic urban i dezvoltarea social-economic a Moldovei n prima
jumtate a secolului al XIX-lea, n RdI, 28/8, 1975, p. 1183-1196; Situaia demografic a Moldovei n secolul
al XIX-lea, idem, 34, 1981, p. 243-257; Cercetri privind evoluia demografic a Moldovei n secolul al XIX-lea, n
AIIAI, XIX, 1982, p. 35-51. n fine, merit menionat studiul lui Radu I. Vasile, Urbanizare i urbanism n
Romnia. Structuri socio-profesionale n oraele din Muntenia (1863), n RdI, tom 36, nr. 8, august, 1983, care
utilizeaz n mod fructuos o surs statistic din 1863 privind populaia Munteniei dup ocupaii.
1

Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol, t. XLVIII, 2011, p. 193206

194

DANIEL PAVL

grupuri sociale i eventual s surprind relaiile dintre ele. Au rmas astfel n afara zonei
de interes o serie ntreag de aspecte fundamentale, precum analizarea noilor grupuri i
ierarhii sociale din perioada de dup 1859, legturile dintre lumea politic i mediul de
afaceri, noile forme de sociabilitate urban, reorientarea elitelor urbane spre carierele
birocratice n detrimentul ocupaiilor lucrative, ca s nu amintim dect cteva dintre ele.
Studiul de fa analizeaz tocmai una din aceste teme mai puin frecventate i anume
problema filantropiei individuale i cea a asistenei publice, aa cum s-au articulat ele
n spaiul nostru urban n perioada 1864-1914.
Factorul care, de departe, a influenat cel mai mult profilul social al oraului
romnesc n perioada de pn la Unirea Principatelor a fost sporul demografic. Cifrele
privind populaia, aa cum rezult din statisticile vremii, certific n mod elocvent
dezvoltarea cunoscut de oraele noastre din aceast perspectiv. n ara Romneasc,
ntre 1835 i 1853, populaia Bucuretilor a crescut de la 50.370 de locuitori la 64.860, a
Buzului de la 2.860 la 6.805, a Giurgiului de la 2.105 la 7.140. Aceleai tendine se
regsesc i n Moldova: ntre 1832 i 1859, totalul populaiei oraelor, al trgurilor i
trguoarelor a crescut de la 129.413 locuitori la 288.161, adic cu 122%. Populaia
Iailor a crescut de la 48.314 locuitori la 68.655, a Botoanilor de la 13.796 la 28.290, a
Galailor de la 8.606 la 22.635 de locuitori2.
Cauzele acestui avnt demografic rezid mai puin n sporul natural dei
scderea ratei mortalitii reprezint un ctig cert al acestei perioade , ct mai ales n
exodul masiv al populaiei din mediul rural. O consecin profund negativ a acestui
fenomen a reprezentat-o apariia unei populaii flotante numeroase, fr ocupaie i fr
domiciliu permanent, complet nepregtit pentru noile realiti pe care le presupunea
viaa urban. n consecin, ceretoria, vagabondajul, abandonarea copiilor, prostituia
au devenit practici curente, ntr-o msur care nu mai fusese vzut nainte n oraele
Moldovei i ale rii Romneti.
Dovada peremptorie c existena unei numeroase populaii srace la orae era o
motenire a epocii anterioare o constituie faptul c n 1864, cnd prin legea comunal,
primriilor urbane li se confer personalitate juridic, acestora li se atribuie din oficiu
responsabilitatea acordrii asistenei celor nevoiai.
Evoluia societii romneti n ansamblul ei n perioada ulterioar, pn la primul
rzboi mondial, nu va schimba cu nimic aceast situaie. Dimpotriv, la elementul
demografic care, cu unele excepii, i-a meninut influena pe ntreaga perioad analizat, modernizarea accelerat n care s-a angajat Romnia dup Unire a adugat o serie
de factori care au acionat exclusiv n mediul orenesc i care nu au fcut dect s
accentueze pauperizarea urban: lipsa unor progrese notabile n sectorul industrial, ce se
dovedea incapabil s absoarb excedentul de for de munc disponibil pe pia,
subutilizarea forei de munc prin slaba angajare n sectorul productiv al femeilor i prin
retribuirea total inegal a acestora n raport cu brbaii, dezechilibrarea structurii ocupaionale a forei de munc active, datorat orientrii predilecte spre activitile funcionreti n detrimentul activitilor productive, crizele economice care duceau la ruinarea
celor angrenai n sectorul comercial.
La toi aceti factori se mai adaug un aspect deseori scpat din vedere, dar care
este extrem de important, i care ine exclusiv de procesul modernizrii unei societi.
Este vorba de ceea ce s-ar chema democratizarea modului de via. Dac n societatea
de tip tradiional, barierele de cast sau clas social, clar definite, fixau n mod explicit
2

Keith Hitchins, Romnii 1774-1866, ediia a II-a revzut, Bucureti, Humanitas, 2004, p. 217-218.

FILANTROPIE I ASISTEN PUBLIC N LUMEA URBAN ROMNEASC 195

nivelul de aspiraii sub raportul consumului unui individ, n funcie de grupul de


apartenen, ducnd astfel la existena unor standarde diferite n raport cu care se
definea srcia, n societatea modern, datorit eliminrii acestor bariere sociale i a
mobilitii sociale accentuate, exist tendina generalizrii standardului de via. Prin
acest fapt, sracii nceteaz s se mai raporteze la standardele mai sczute ale grupului
din care fac parte, ci la standardele devenite norm n colectivitate, fapt ce provoac o
intensificare a srcirii lor relative3. Spunem al srciei relative, i nu al celei absolute,
cci dac aceasta din urm reprezint un standard universal acceptat, fondat pe ideea de
subzisten, n cadrul srciei relative, standardul condiiilor minime acceptabile este
fondat pe nevoi variabile, contextualizat diferit de la o societate la alta i de la o epoc
la alta. n acest caz, srcia urban va fi definit diferit de cea din mediul rural4.
Cum a rspuns societatea romneasc n ansamblul su acestei provocri, care, n
fapt, a constituit probabil cea mai important problem social a perioadei moderne?
Mijloacele de reacie au fost diverse i au provenit din diferite medii, cunoscnd amplitudini extrem de diversificate, n funcie de anvergura actorilor sociali care s-au implicat
ntr-un moment s-au altul n aceast problem. Firete, primele aciuni concrete au venit
din zona societii civile i au luat forma actelor de milostenie individual.
Motenitoare a timpurilor vechi, cnd era efectuat exclusiv din raiuni de
credin, viznd iertarea pcatelor i mntuirea donatorului, milostenia personal
rmne o prezen constant n peisajul social romnesc i n aceast perioad, pn la
izbucnirea rzboiului. Dei laicizate n bun msur sub raportul motivaiei, cel puin la
nivelul declarativ, actele de milostenie pstreaz nc trsturile trecutului, cci nainte
de orice, ele sunt gesturi de solidarizare cu dezmoteniii sorii.
Pentru c, n fond, cine sunt aceti donatori generoi care ntr-o vreme de afirmare
tot mai accentuat a individualismului i a agonisirii personale decid s renune la o
parte din avutul lor pentru alinarea suferinelor celor lipsii? Sunt oameni bogai, n
primul rnd proprietari de moii, care rezidau n Bucureti sau n capitalele de jude i
care i administrau moiile de la distan, prin intermediari, dar pstrau nc vie n
suflet datoria motenit de la naintaii lor n privina responsabilitilor asumate odinioar de boieri fa de supuii de pe moiile lor. Acum ns lucrurile se schimb, iar
beneficiarii actelor lor de caritate nu mai sunt ranii, pe care, de fapt, aceti rentieri
urbani nici nu-i cunosc, ci n primul rnd locuitorii de la ora, cu care ei sunt mai familiarizai i pe care i vd zilnic zbtndu-se n mizerie.
Pe listele donatorilor se regsesc constant descendeni ai celor mai ilustre familii
boiereti din ar. Prinesa Elena Cantacuzino (nscut Mavros), de exemplu, proprietar a
moiei erbeti din judeul Neam, dar domiciliat n Iai, lsa prin testamentul ei ncheiat
n 1871 suma uria de 3.000 de galbeni austrieci Epitropiei Spitalului Sf. Spiridon din
Iai, urmnd ca din procentele acestui capital s se ntrein n spitalul din Piatra Neam,
construit tot de ea, cinci paturi cu bolnavi, spre pomenirea ei5.
Contesa Eliza Bal, domiciliat n Bucureti, lsa prin testament, tot Epitropiei
Sf. Spiridon, jumtate din avere, att ct se va afla n momentul decesului su, inclusiv
casele ei din Iai, fost proprietate a mamei sale, logofeteasa Efrosina Bal, evaluate la
80.000 de lei, n care se va nfiina un institut pentru adpostirea btrnilor fr osebire
3
Politici sociale. Romnia n context European, coordonatori Elena Zamfir, Ctlin Zamfir, Bucureti,
Editura Alternative, 1995, p. 62.
4
Ibidem, p. 61.
5
Arhivele Naionale Neam (n continuare, ANN), fond Prefectura judeului Neam, dosar 2/1871,
f. 2.

196

DANIEL PAVL

de secs, care din causa vrstei, a slbciunii i a lipsei de mijloace sunt n neputina de
a-i agonisi zilnica lor existene i sunt vrednici de asistena public6.
Principele Dimitrie M. Sturza, prin procuratorul su Gh. Krupenski, depunea la
aceeai Epitropie suma de 250 de galbeni, n folosul spitalului Dimitrie CantacuzinoPacanu, pentru a ndeplini dorina defunctei sale mame, Safta Palade7. Banul Iordache
tefan Popovici, din Botoani, lsa i el Epitropiei un fond de 3.989 galbeni, produs de
moiile sale, cu care se va construi un stabiliment n curtea mnstirii Sf. Spiridon din
Iai, oferind adpost i hran, timp de o lun, pentru 40 de persoane8.
Dar originea social a donatorilor este departe de a fi una strict cantonat n sfera
marilor moieri, iar actul de caritate a ncetat s fie monopolul marilor familii boiereti.
Structura social urban mai diversificat i foarte dinamic permite ascensiuni sociale
mult mai spectaculoase dect mult mai tradiionala zon rural. De aceea, aici vom
vedea muli filantropi care nu aparineau prin natere acestor familii ilustre, dar care i
creaser averi considerabile prin activiti comerciale sau liberale.
n consecin, muli din cei care vor face acte de milostenie consistente proveneau
din rndurile celor care cunoscuser succesul ntr-o profesie sau alta i care se grbeau
s imite gesturile filantropice ale ilutrilor lor contemporani de vi boiereasc. Iar
valoarea donaiilor burgheze le concureaz pe acelea nobiliare. n Iai de exemplu, un
cpitan, Alecsandru Petrino, doneaz n 1866 Spitalului Sf. Spiridon nici mai mult nici
mai puin dect ntregul capital agonisit de el dup 30 de ani de serviciu n slujba
statului, din care 12 n cancelaria Epitropiei, capital n valoare de 5.556 de galbeni: o
adevrat avere9. Celebrul protopsalt de la Mitropolia Moldovei, Dimitrie Suceveanu,
dona i el aceluiai aezmnt de sntate suma de 220.000 de lei n bani i efecte10.
Nu numai n Iai, ci i n orae mai mici ncep s apar acum adevrai binefctori,
ajuni la o situaie material prosper, nu prin motenire ci prin eforturi proprii, i care
neleg s fie alturi de concetenii lor mai puin norocoi. La Piatra Neam bunoar,
Dimitrie Cantemir, doctor n medicin i chirurgie, Cavaler al Ordinului Steaua
Romniei Bene-Merenti, cl. I, membru al Institutului Etnografic Internaional, deci un
om ajuns pe culmile profesiei graie efortului personal, doneaz spitalului judeean
Neam, al crui medic curant era, suma de 5.000 de lei11. n vreme ce din zona afacerilor, nume binecunoscute locuitorilor, precum un Nicu N. Albu, viitor primar al urbei,
sau mari comerciani ca Moritz B. Catz, vor dona i ei sume importante spitalului sau
colilor din ora12.
Care ar putea fi motivaiile unor gesturi att de uimitoare? Ce resorturi psihologice sau culturale sunt decelabile la aceste personaje? n primul rnd, trebuie observat
c majoritatea actelor filantropice care se produc n epoc sunt legate testamentare i nu
donaii. Distincia este important, pentru c ne sugereaz c aceti binefctori se
nscriu ntr-o tradiie venerabil, aceea c bunurile materiale, inclusiv cele destinate
ajutorrii semenilor, se las motenire, dar nu n plin activitate creatoare, ci la finalul
vieii, cnd omul nceteaz s mai agoniseasc pentru sine. Punerea n ordine a averii,
din care o component important revine miluirii celor sraci, este lsat pentru ultimele
6

ANI, fond Epitropia General a Casei Spitalelor Sfntul Spiridon, Iai, dosar 709/1898, f. 8.
Ibidem, dosar 606/1888, f. 1.
Ibidem, dosar 594/1883, f. 3-4.
9
Ibidem, dos. 493/1866, f. 37v.
10
Ibidem, dos. 614/1889, f. 5.
11
ANN, fond Prefectura judeului Neam, dosar 2/1871, f. 5.
12
Ibidem, f. 5v. i f. 19.
7
8

FILANTROPIE I ASISTEN PUBLIC N LUMEA URBAN ROMNEASC 197

clipe, cnd omul i simte sfritul aproape, iar gestul su se cere consacrat juridic prin
actul testamentar.
A drui ct timp eti relativ tnr, activ social, ca mijloc de promovare a imaginii
personale i pentru o mai bun poziionare social corespunde unui comportament mai
autonom i de aceea mai novator, pe care nu prea l regsim n spaiul romnesc. La noi,
filantropii sunt de regul persoane n vrst, de multe ori bolnave, i de aceea, poate,
majoritatea legatelor au ca destinaie spitalele i dorina de a se nfiina i ntreine n
ele, cu aceste fonduri, paturi pentru bolnavii sraci. Unii dintre ei merg att de departe
cu aceast identificare ntre destinul personal i destinaia miluirii lor, nct vor lsa cu
limb de moarte ca paturile finanate de ei s slujeasc exclusiv celor afectai de boala
de care suferiser ei nii sau altcineva drag din familia lor.
Dac n privina vrstei i a manierei de a milui nu observm o detaare evident
de trecut, obiectul donaiilor ne arat c ne aflm deja n plin modernitate. Observm
c pmntul, care timp de secole a constituit axul central al diatelor n lumea romneasc, acum aproape c dispare din legatele filantropice. l regsim sporadic i abia
menionat n testamentele unor mici moieri care triesc la ar. Pentru cei de la ora
ns, obiectul principal, i de multe ori unic, al acestor legate l constituie banii,
secondai tot mai des spre sfritul secolului de titlurile de stat.
Se schimb de asemenea i destinatarul donaiei. Dac nainte testamentele aveau
ca destinaie aproape exclusiv Biserica, acum destinaiile s-au diversificat. Vizibilitatea
instituiei n plan social constituie un element important n opiunile testatorilor i cum
spitalul modern pare a fi beneficiarul predilect, este de la sine neles c spre el se
ndreapt majoritatea covritoare a donaiilor. Treptat, pe msur ce oferta instituional devine mai nuanat, destinaiile ncep s se diversifice, dar ele rmn totui
cantonate n sfera instituiilor de ngrijire a sntii, fiind preferate azilurile i ospiciile.
De aceea i beneficiarii direci sunt n primul rnd bolnavii sraci, vduvele, btrnii
prsii i infirmi. Atunci cnd, din diferite motive, filantropul nu ofer milostenia sa
direct acestor aezminte, o las primriei oraului n care locuiete sau n care s-a
nscut, pentru ca aceasta s fie gestionara averii n folosul comunitii, bolnavii avnd
firete prioritate.
n fine, pentru aceti binefctori, a dona este o form de a lupta mpotriva uitrii.
Actul de binefacere vrea s opreasc scurgerea implacabil a timpului. n acest sens,
este remarcabil faptul c absolut toate donaiile care au avut ca scop nfiinarea i
ntreinerea paturilor din administrarea fondurilor druite, au inserat obligaia ca
instituia beneficiar sau executorii s menioneze pe o tbli deasupra paturilor numele
testatorului.
Cum am putea aprecia aceste acte filantropice care tind s se nmuleasc pe
msur ce pim n secolul XX? Care este relevana lor n opera de caritate din mediul
urban? n primul rnd, trebuie spus c aceste gesturi sunt cu att mai mirabile cu ct
existena i chiar intensificarea lor n aceast perioad contrasteaz cu perioada
anterioar, a primei jumti a secolului, caracterizat mai degrab prin raritatea acestor
gesturi; situaie explicat prin decapitalizarea sever suferit de societatea romneasc
n ansamblul ei, consecin funest a extorcrilor turco-fanariote, rzboaielor desfurate pe teritoriul Principatelor, epidemiilor i calamitilor naturale. n fond, propensiunea unei pri a societii spre actul filantropic este un indiciu relevant asupra
relansrii economice a unei societi. n al doilea rnd, dar n aceeai logic, trebuie
observat ponderea tot mai mare pe care ncep s o dein n legatele testamentare ale
vremii donaiile substaniale, uneori de-a dreptul impresionante. Am vzut c sunt

198

DANIEL PAVL

cazuri ale unor oameni care i doneaz ntreaga avere unui asemenea scop nobil. Exist
o adevrat emulaie ntre donatori n privina cuantumului donaiei, spirit care reprezint o noutate a epocii i care desemneaz, n fond, o maturizare a sentimentului
comunitar din partea acestei elite urbane, a creterii interesului pentru viaa concetenilor i n fond pentru spaiul public urban.
n fine, s remarcm creterea ponderii femeilor n categoria testatorilor, fapt ce
denot att o schimbare demografic, legat de creterea numeric a acestui segment
social, dar i un fenomen cultural, legat de afirmarea lor social: constituia din 1866
acorda drepturi egale tuturor cetenilor, iar prin Codul Civil din 1864 femeia dispunea
n mod liber de averea proprie.
Rspund aceste gesturi filantropice nevoilor sociale? Cu siguran c da, iar direcionarea constant a legatelor ctre aezmintele de sntate ne indic i o contientizare
a slabei implicri a statului n acest domeniu extrem de sensibil. Dar aceste acte extrem
de necesare nu pot acoperi nevoile reale ale societii romneti, care pe msur ce i
accelereaz ritmul dezvoltrii economice acumuleaz n acelai timp i o mas crescnd de oameni sraci. n plus, aceste donaii, fiind benevole, sunt cumva haotice i
unidirecionate, cci bolnavii lipsii de mijloace materiale principalii beneficiari ai
acestor acte nu reprezint singura categorie de defavorizai care avea nevoie de ajutor.
Or, tocmai nevoile acute i tot mai diversificate ale societii reclam trecerea la o
nou faz a caritii, care trebuia s se organizeze, pentru a deveni mai eficient i a
depi limitrile gestului individual. Asistm astfel la apariia unui actor nou n peisajul
social romnesc: asociaiile i societile filantropice. Necunoscute n prima jumtate a
secolului XIX, aceste entiti reprezint marea noutate a epocii, fiind creaii eminamente
urbane i care vor aciona, cel puin pn la primul rzboi mondial, exclusiv n spaiul
urban. Pe fundalul unei prezene foarte modeste nc a statului n sfera asistenei sociale,
ele vin s suplineasc din plin aceast cvasi-absen, cunoscnd tocmai acum epoca lor
de glorie, care va lua sfrit odat cu regimul monarhic din Romnia, n 1947.
Poate nu este lipsit de interes n acest context s menionm faptul c factorii de
decizie ai statului au simit nevoia s impulsioneze autoritile locale n direcia sprijinirii spiritului de asociere n scop filantropic. Revelatoare n acest sens este circulara
emis n luna decembrie 1879 de ministrul de interne de atunci, Mihail Koglniceanu, i
trimis tuturor prefecturilor. Se cerea factorilor de decizie locali s susin nfiinarea
societilor de binefacere, deoarece resursele de la bugetul de stat se dovedeau total
insuficiente13.
ncepnd prin a afirma c prima datorie a administraiei reprezint ajutorarea
celor ce tremur de ger i sufer de foame, ministrul recunotea totodat puintatea
mijloacelor de care dispunea statul n combaterea srciei. Era totui convins c ceea ce
bugetul public nu reuea, o putea face n mare parte filantropia. Miznd pe sentimentul
de compasiune, ministrul considera c acesta trebuia doar organizat, sarcin ce revenea
n special autoritilor locale. Iar mijlocul cel mai bun n acest caz era nfiinarea societilor de binefacere n toate oraele. Spirit practic, ministrul trasa n circular i cile,
mijloacele i metodele ce trebuiau urmate n vederea ndeplinirii acestui deziderat,
oferind astfel cadrul nfiinrii unor asemenea aezminte filantropice.
Dei ordinul a avut n mod indiscutabil un rol de catalizator n coagularea lor,
oamenii cu dare de mn, sensibili la suferinele semenilor, nu au ateptat imboldul
diriguitorilor politici de la Bucureti pentru a lua atitudine. Presiunea social era prea
13

Noi l-am preluat din ANN, fond Primria oraului Piatra Neam, dosar 17/1879-1881, f. 4.

FILANTROPIE I ASISTEN PUBLIC N LUMEA URBAN ROMNEASC 199

mare, iar nevoile populaiei srace din marile orae prea presante pentru a nu se
ntreprinde nimic n acest sens. n plus, lipsa de experien i de resurse bugetare a
primriilor erau binecunoscute notabilitilor pentru a se atepta un ajutor de la ele, cel
puin n primii ani de la nfiinarea lor prin legea comunal din 1864.
Astfel se ajunge la organizarea asociativ a spiritului filantropic, considerat n
opera de asisten social o manier mai eficient dect iniiativa individual. Nu
ntmpltor, noile iniiative din acest domeniu se ntemeiau acum pe statute extrem de
detaliate, discutate i votate de adunrile generale. Cooptau n rndurile lor personalitile de marc ale urbei, avnd o for financiar n cretere datorit subscripiei
publice. n consecin, aceste societi i vor permite cu timpul s ntreprind aciuni de
anvergur ce depesc cu mult n eficacitate i impact social gestul simplu al milosteniei
individuale. Ajungeau s creioneze ulterior, pe msura creterii fondurilor, adevrate
programe de asisten social: educarea pe cheltuiala proprie a copiilor orfani, abandonai
sau provenind din familii srace, internarea i ngrijirea n spitale a bolnavilor, a infirmilor, btrnilor sau a femeilor gravide srace.
Un asemenea program l regsim, de pild, n statutul Reuniunii Femeilor Romne
din Iai pentru ajutorul copilelor srmane. Creat n 1867 i avnd ca preedint pe
Elena Istrati, iar ca secretar pe Veronica Micle, aceast societate de caritate i
propunea s deschid o coal profesional pentru fetele orfane i srace. Prin eforturi
susinute, n septembrie 1871 coala de meserii i deschidea cursurile n curtea bisericii
Dancu, fiind susinut de cele 100 de membre care plteau cotizaia. nceputurile
fuseser dificile: veniturile erau insuficiente, deficitul bugetar depind 7.757 de lei noi;
dar coala reuea totui s in 20 de eleve proprii i 10 eleve ale primriei. ncepnd cu
anul 1875, situaia avea s se mbunteasc. O dovedete noul statut adoptat acum,
care stabilete c ntregul fond al societii s fie ntrebuinat exclusiv n scopuri
filantropice i nu doar dou treimi ca pn atunci, ntruct nu mai era nevoie ca o treime
din venit s fie capitalizat. n plus, societatea a reuit s-i cumpere un imobil pentru
coal, deschiznd un internat pentru 20 de fete. n decembrie 1892, cnd societatea a
primit din partea Parlamentului recunoaterea calitii de persoan juridic, coala profesional avea 52 de eleve, din care 27 externe i 25 interne, elibernd de la deschidere i
pn atunci peste 70 de diplome de maestre de croitorie i lenjerie feminin14. Aceast
poveste de succes va fi recunoscut deschis i de P. Poni, raportorul care a solicitat
Senatului acordarea calitii de persoan juridic i care spunea c aceast coal a
servit ca model pentru toate colile de profil nfiinate ulterior n toat ara.
Tot n sensul educrii copiilor sraci se nscrie i iniiativa luat de o alt societate
de binefacere din Iai, Cultura. Lund act de prevederile noii legi a nvmntului
primar, care ngrdea accesul copiilor sraci la procesul de colarizare, cteva persoane
generoase i-au luat sarcina de a nfiina o societate care s fondeze coli primare, spre a
reda copiilor ceea ce li se rpise prin noua lege. Dup cum se recunotea n darea de
seam din anul 1894, ajutorul moral i material al cetenilor cu bani a ntrecut ateptrile; astfel, dup o activitate de cteva luni, s-au inaugurat dou coli unde beneficiau
de nvmnt gratuit 447 de copii. ntruct cererea din straturile de jos ale societii era
foarte mare, reclamndu-se insistent de ctre prinii sraci instrucia copiilor trecui de
7 i 8 ani, n interiorul primei coli s-a mai amenajat o coal cu dou clase primare,
frecventat de 136 copii. De aceea, la momentul drii de seam, societatea avea
nfiinate 3 coli, frecventate de 583 de elevi, pentru instruirea crora s-a angajat un corp
14
ANI, fond Primria municipiului Iai, dosar 52/1868, f. 8-38; Dezbaterile Senatului, edina din 3 decembrie 1892, p. 144.

200

DANIEL PAVL

didactic compus din 11 institutori de limba romn i 2 de religie. n plus, s-au fcut
mobiliere moderne, s-au distribuit elevilor rechizite gratuite, iar celor mai sraci li s-au
confecionat 80 de paltonae i 10 perechi de cizme15.
Succesul acestei societi de caritate este uimitor, cu att mai mult cu ct el a fost
obinut ntr-un timp record: numrul elevilor ntreinui pe cheltuiala societii era foarte
mare, el demonstrnd disponibilitatea filantropilor din capitala Moldovei, superioritatea
organizrii asociative, dar i gradul nalt de srcie din rndul populaiei oraului.
De altfel, acest succes va constitui scenariul obinuit pe care l vor derula toate
societile filantropice din Romnia. Odat constituite, ele cptau sprijinul entuziast
att al elitei economice urbane, ct i al conducerii administrative oreneti. Publicitatea intens care se fcea donatorilor generoi, administrarea eficient a fondurilor
strnse, aciunile de socializare cu scop filantropic (precum baluri, serate, tombole,
reprezentaii teatrale, sportive i cinematografice) care focalizau interesul public asupra
organizatorilor i, implicit, asupra problemei ce trebuia rezolvat, au constituit ingredientele succesului repurtat de aceste societi filantropice.
Numai n oraul Iai, la 1891, existau n evidena prefecturii 13 societi de
binefacere i ajutor reciproc, numrul acestora urmnd s sporeasc pn la primul
rzboi mondial16. n afar de ele, aici mai fiinau cteva aezminte umanitare de o
importan covritoare pentru activitatea filantropic a urbei. Primul dintre ele i cel mai
prestigios ca vechime i anvergur era Epitropia Spitalelor i Ospiciilor Sf. Spiridon,
nfiinat la mijlocul secolului XVIII. Avnd la anul 1914 o avere compus din 65 de
moii cu o suprafa de peste 70.000 de ha pmnt arabil i 23.500 de ha de pdure i
posednd un capital de peste 100.000.000 lei, Epitropia ntreinea n toat Moldova
12 spitale, 3 ospicii, o coal de moit, multe biserici, mnstiri i schituri, fiind cel mai
mare aezmnt de binefacere din aceast provincie a rii. n Iai, Epitropia ntreinea
Spitalul Sf. Spiridon, aflat chiar n curtea mnstirii cu acelai nume, cu o capacitate de
380 de paturi, Spitalul Sf. Treime din suburbia Ttrai, numit i Spitalul CantacuzinoPacanu, cu 30 de paturi, i Institutul Orfanotrofic Gregorian, ce purta numele ntemeietorului su, domnitorul Grigore Alexandru Ghica, care l nfiinase n 1852 i care
dispunea de 40 de paturi17.
Un alt aezmnt filantropic de sntate important era Spitalul de copii
Caritatea. nfiinat prin 1879 din iniiativa unei societi de doamne, n frunte cu
doamna Elena de Basily (nscut Calimachi-Catargi) i a unui doctor, L. Russ, spitalul a
funcionat iniial n cteva odi din spitalul Sf. Treime din Ttrai. Pe 17 iunie 1890, s-a
inaugurat localul propriu, pe strada 40 de Sfini, iar n 1899 a primit ca donaie moia
Ruginoasa de la Principesa Moruzi (fost Cuza). Avnd un venit anual de 120.000 de lei,
iar cheltuielile de peste 100.000 de lei, spitalul ntreinea 40 de paturi pentru copii
bolnavi, n anul 1913 fiind tratai aici 820 de pacieni18.
n fine, Iaul avea i un azil de btrne infirme, numit Societatea de binefacere.
Iniial, era un spital nfiinat n 1877 i destinat ngrijirii ostailor rnii n rzboiul de
independen. Dup ncheierea rzboiului, spitalul provizoriu devenise inutil. Societatea
care l nfiinase se transforma, la 14 decembrie 1880, lund numele de Societatea de
Binefacere i utiliznd capitalul rmas, de 54.790 lei.
15

Ibidem, dosar 307/1896, f. 69-71.


Idem, fond Prefectura judeului Iai, dosar 67/1891, f. 8.
17
N. A. Bogdan, Oraul Iai. Monografie istoric i social ilustrat, Iai, Goldner, ediia a 2-a, 1913,
16

p. 436.

18

Ibidem, p. 438.

FILANTROPIE I ASISTEN PUBLIC N LUMEA URBAN ROMNEASC 201

La 15 noiembrie 1886, fondurile crescnd la 117.800 de lei, s-a deschis un azil


pentru btrne infirme, n care erau adpostite 11 femei fr mijloace materiale. n
1894, Societatea a cumprat dou imobile, din care unul era destinat pensionarelor, iar
cellalt se nchiria. Pe la 1914, Societatea avea un capital de 195.200 de lei n efecte, era
recunoscut ca persoan moral, avea un buget anual de 19.160 de lei venituri i 19.084 de lei
cheltuieli, ntreinnd 15 infirme. Printre donatori se numrau figurile cele mai marcante
ale epocii: Regele Carol i Regina Elisabeta, Principesa Elena Cuza, fraii Dimitrie i
Theodor Rosetti, Principele D. M. Sturza, Principesa Adela Moruzi19.
Am insistat asupra prezentrii mai detaliate a acestor societi filantropice din
Iai, pentru c ele sunt cele mai numeroase i mai uor de surprins n dinamica lor. Dar
capitala Moldovei nu este singurul ora din aceast provincie a rii care dispune de
astfel de societi. Dimpotriv, pn la sfritul secolului XIX, practic fiecare capital
de jude se poate luda cu cel puin o asociaie sau societate filantropic. Evident, la
nivelul ntregii ri, Bucuretiul dispune de cele mai multe asemenea instituii, dar la un
ora care numr, n preajma primului rzboi mondial, aproape 300.000 de locuitori, i
provocrile sociale erau pe msur. Capitala rii nu este ns doar metropola cu cele
mai numeroase instituii de caritate, ci i laboratorul n care se pregtesc cele mai
novatoare concepii privind actul filantropic.
Dac n restul oraelor, asistena social a acestor asociaii este concentrat pe
categoriile clasice de defavorizai, precum copiii orfani sau abandonai, vduvele,
infirmii, bolnavii incurabili, btrnii, iat c, la nceputul secolului XX, mediul filantropic al Bucuretiului ntreprinde o adevrat revoluie n acest domeniu. i extinde
sfera de interes i asupra unor grupuri de exclui, pentru care societatea romneasc nu
avea o apeten deosebit n a-i ajuta.
n data de 10 noiembrie 1907 a luat fiin o societate filantropic cu totul
deosebit, intitulat Societatea General de Patronaj. Conform statutelor, scopul
acestei societi, care pe viitor urma s-i deschid filiale n toat ara, era: de a infiltra
n sufletul copiilor abandonai moralmente noiunea binelui, a cinstei i a iubirii de
munc, a ndulci viaa acelor pe care natura sau ntmplarea i-a fcut improprii muncii,
a readuce la obiceiurile unei viei morale pe cei czui sub rigoarea legilor penale i pentru
care nu se poate considera pierdut orice speran de ndreptare20. Avnd n vedere acest
scop, societatea cuprindea mai multe seciuni: cea a copiilor abandonai moral, cea a
arestailor n penitenciare, a eliberailor din nchisori, a alienailor, vagabonzilor i
ceretorilor i cea a binefacerilor. n fruntea societii se afla cel ce deinea i funcia de
preedinte al comitetului central, organismul care conducea lucrrile curente ale societii,
nu era nimeni altul dect Ch. Pherechyde, prim-preedinte la nalta Curte de Casaie.
Grija acordat ceretorilor, vagabonzilor, dar mai ales celor care ispeau pedepse
privative de libertate reprezenta, ntr-adevr, o schimbare de atitudine bulversant fa
de aceste categorii ce purtau un serios stigmat social. Aceast modificare a percepiei
fa de elementele cele mai stigmatizate ale societii, care se numrau, n acelai timp,
i printre elementele cele mai paupere, se explic prin influena pe care schimbrile din
domeniul justiiei vest-europene o avuseser asupra elitelor romneti.
n faa celor cinci seciuni ale Senatului, ntrunite pe data de 7 martie 1908, sub
preedinia episcopului Dunrii de Jos, pentru analizarea proiectului de lege privind
acordarea calitii de persoan moral acestei societi, raportorul Paul Petrini, care era
19
20

Ibidem, p. 439-440.
DAD, edina din 28 februarie 1908, p. 729.

202

DANIEL PAVL

i delegat al seciunii I, nsrcinat cu analizarea statutelor ei, solicita colegilor si


votarea acestei legi, argumentnd astfel necesitatea unei asemenea instituii: Patronajul
este o oper de binefacere (), dar patronajul este o binefacere dublat de ideea de
perseverare social, cci patronajul caut n acelai timp s lupte n contra criminalitii;
a ajuta pe un om la nevoie, iat o fapt uman, demn de toat lauda (); a face ns
acest act i cu grija de a mpiedica o fapt vtmtoare societii, iat ce este admirabil,
iat ce este sublim. Un copil de fraged vrst, fr avere, fr prini cari s-l conduc
sau cu prini viioi, cum triete el? Dar mai ales ce viitor l ateapt? Vagabonzii i
ceretorii, ce sunt ei n realitate dect clasa care se nfieaz ochilor notri ca formnd
clasa cea mai mizerabil din societate; dar nu sunt ei n acelai timp i pepiniera din care
se recruteaz atia fctori de rele? Dar alienaii nefurioi i lipsii de orice familie
protectoare i de avere personal, nu sunt ei ruinea societii din care fac parte, atunci
cnd i vedem circulnd pe strade, fr ca nimeni, particular sau oficial, s se gndeasc
la soarta lui sau la rul spectacol public? n fine, condamnaii din aresturi () unde se
vor adposti la ieirea lor din nchisoare? i cum au s-i gseasc de lucru n cercul
acelora cari tiu c vin din pucrie? Ei bine, iat opera, iat scopul i, prin urmare, iat
cum se nvedereaz utilitatea societii de patronaj21.
Fcnd o trecere n revist a evoluiei sistemului penal, de la legea talionului la
sistemul modern al nchisorilor, referentul schieaz o adevrat schimbare de optic pe
care societatea trebuia s i-o asume vizavi de cei ce suferiser o pedeaps privativ de
libertate. Pe scurt, el i punea problema reinseriei lor sociale: n fine, astzi cum totul
progreseaz, aplicarea pedepselor a suferit influena timpului i astfel vedem lumea
cult organiznd aceste societi care s se ocup de fptai n timpul nchisorii, dar mai
ales s se ocupe de ei la a lor liberare, n scopul de a nu fi lsai n aceast trist, dar
forat alternativ de a muri de foame sau de a comite noi fapte rele. Astzi, teoria
aplicrii pedepselor s-a redus mult, cci astzi nu se mai consider, ca alt dat, c fctorul de rele trebuie inut rspunztor de fapta sa, fr nici o rezerv, fr nici o alt
consideraiune de circumstanele nconjurtoare. Dimpotriv, experiena secolelor, nvmntul ce se trage din datele statistice criminale, a dus la concluziunea c sunt muli
fctori de rele care cad n pcatul ce li se imput, nu din rea voin, ci din necesitate,
din fora mprejurrilor, ba de attea ori poate chiar din reaua conformaiune sau organizaiune a creerului lor. Astzi este cert, cci attea exemple se pot cita n cari un
fctor de rele nu a mai recidivat n tot restul vieii sale. Mai mult dect att, s-au vzut
printre cei mai mari fctori de rele devenind buni capi de familie, buni ceteni. Un
fctor de rele este deci ca i un bolnav. Nu este de ajuns ca s-i fixm diagnoza i s-i
prescriem medicamentul, ci trebue s-l urmrim continuu, ca s observm nu numai
dac diagnoza a fost bine stabilit, dar nc dac tratamentul prescris a avut efectul
sperat. n aplicare de pedepse, ca i n medicin, nu e bine ca s ne declarm satisfcui
prin faptul primei judeci, care nu este de multe ori dect rezultatul primelor noastre
impresiuni, ci, dimpotriv, s struim a urmri pe individ, a-l observa i a-l ajuta cu
sinceritate i bunvoin, pentru a-l reda societii mai util dect era de fapt nainte.
Sperana de ameliorare i de izbnd s nu se prseasc niciodat i de aceea arestatul,
ca i bolnavul, are nevoie de o ateniune continu i permanent, de o mn protectoare,
dar nedesprit, pentru a se vedea cnd se cuvine s i se suspende pedeapsa sau cari
sunt mijloacele ce este nevoie a se schimba n regimul prescris la hazard n primele
momente ale judecrii i condamnrii sale. Aceasta face Societatea de patronaj22.
21
22

Dezbaterile Senatului, edina din 7 martie 1908, p. 663-664.


Ibidem.

FILANTROPIE I ASISTEN PUBLIC N LUMEA URBAN ROMNEASC 203

Atenia opiniei publice i a factorilor decideni n materie legislativ se muta pe


caracterul profilactic al asistenei sociale, pe revelarea naturii educabile, deci recuperabile a deinuilor, pe medicalizarea actului infracional prin asimilarea fptaului cu
un soi de bolnav de tip special. Aceast schimbare ducea la o atenuare a incriminrii
actelor svrite i punea n discuie chestiunea responsabilitii pe care societatea o
avea fa de ei. Prin extinderea ateniei i grijii fa de aceste categorii, aciunea filantropic din Romnia acoperea practic, n preajma izbucnirii Marelui Rzboi, toate
categoriile de defavorizai ai sorii.
Paralel cu aceast activitate a societilor filantropice i de multe ori lucrnd n
strns colaborare cu ele exist asistena public propriu-zis, n care rolul principal l
joac statul, prin autoritile sale publice locale, primriile. nc de la nfiinarea lor n
1864, cnd ele dobndesc personalitate juridic, primriile au obligaia s ngrijeasc de
neputincioii si i de copiii gsii (art. 13), s nfiineze spitale pentru bolnavi sau scptai (art. 16), s supravegheze ospiciile (art. 96) nfiinate pe cheltuiala lor (art. 119)23.
Inserarea acestor obligaii n textul legii demonstreaz c fenomenul srciei urbane
constituia o realitate pregnant a momentului, ce nu putea fi ignorat. De unde vor lua
primriile bani pentru a acoperi aceste cheltuieli? Rspunsul nu era uor de dat,
problema gsirii resurselor financiare constituind o piatr de ncercare pentru administraiile comunale din ntreaga perioad antebelic.
Consiliile comunale gestionau donaiile i legatele particularilor, oferite fie
primriei, fie aezmintelor dependente de ea. Dar cum acestea erau destul de firave, cel
puin la nceput, primriile se vor vedea obligate s prevad, n bugetele proprii, fonduri
special destinate aciunilor filantropice. n lipsa unor reglementri legale clare, cuantumul acestor sume va fluctua n funcie de situaia economic local, regional i chiar
naional, pe de o parte, iar pe de alt parte, de schimbarea percepiei factorilor de
decizie locali fa de aceast problem.
De pild, bugetul primriei oraului Piatra Neam pe anul 1869 prevedea, pentru
sraci, suma de 880 de lei din totalul de 29.426 lei alocai serviciului sanitar, din care
fcea parte i asistena public24. Cinci ani mai trziu, n 1874, suma rezervat era
aproape dubl, 1.600 lei, la care se mai adugau 1.100 lei ajutor pentru oamenii sraci
alienai i infirmi. Este demn de menionat c aceast mrire substanial a sumelor
destinate asistenei publice s-a obinut fr majorarea nici unui impozit local, ci doar
prin liberalizarea drii n antrepriz a diferitelor servicii ale comunei, care pn atunci
fuseser rezervate unui cerc restrns, ce meninea un pre sczut, privnd astfel comuna
de ansa unor venituri bugetare sporite25.
Pe msura creterii resurselor bugetare, aciunile de asisten social ntreprinse
de primrii i mresc anvergura i mai ales ncep s se diversifice. Rmnnd n acelai
cadru referenial, dac n anul 1874 Primria Piatra Neam i trimitea alienaii mintali la
ospiciile de la mnstirile Neam i Golia26, dou decenii mai trziu, primria deinea un
local propriu, unde aceti nefericii erau internai i ntreinui, exclusiv pe cheltuial
proprie27. Treptat, accesul la nvmnt al copiilor provenii din familii srace va face
obiectul unei preocupri constante din partea autoritilor locale, care donau anual
colilor din ora rechizite, haine i nclminte.
23

MOf, nr. 75/ 1 aprilie 1864.


ANN, fond Primria oraului Piatra Neam, dosar 6/1868-1869, f. 19.
25
Idem, dosar 11/1874, f. 52 i 54.
26
Ibidem, f. 18.
27
Idem, dosar 2/1896, f. 89.
24

204

DANIEL PAVL

Alturi de autoritile locale, statul, la nivel central, ncearc s intervin i sub


alte forme n sprijinul populaiei paupere de la orae. Timp de dou decenii, ntre 1874
i 1894, sracii au fcut obiectul constant al preocuprilor statului, n special prin
intermediul legislaiei sanitare, care obliga spitalele ntreinute de stat s-i interneze i
s-i trateze gratuit. De asemenea, tot prin aceste legi pe msura avntului luat de stabilimentele ce prelucrau produse de natur animal, ce intrau n categoria aa-numit a
industriilor insalubre patronii erau obligai s le asigure muncitorilor condiii igienicosanitare la locul de munc28. Perioada 1902-1912 va poziiona statul ntr-o nou
ipostaz: aceea de mediator social ntre angajatori i angajai. n acest domeniu, el va
interveni, pe de o parte, n reglementarea raporturilor de munc ntr-un sens favorabil
categoriilor celor mai vulnerabile i prost pltite, minorii i femeile, ce ncepeau s fie
tot mai mult utilizai n industrie tocmai datorit salariilor mizere pe care le primeau; pe
de alt parte, prin garantarea securitii sociale a lucrtorilor din instituiile statului,
printr-o politic de pensii i ajutoare sociale acordate categoriilor de bugetari din
sectoare ru remunerate.
Debutul n aceast direcie aparine ministrului instruciunii publice, Spiru Haret,
care propunea n 1902 nfiinarea unei case de economii, credit i ajutor a corpului
didactic. Avnd sediul central n Bucureti i sucursale n oraele importante, Casa avea
ca scop capitalizarea i fructificarea micilor economii ale membrilor cotizani; nlesnirea
obinerii creditului de ctre cadrele didactice prin avansuri n contul salariilor pentru a
se evita recurgerea la mprumuturile ruintoare de la cmtari, constituirea unui capital
din al crui venit s se acorde pensii i ajutoare n caz de boli grave, rniri, infirmiti,
incendii, inundaii; i, n fine, de a nfiina i ntreine instituii de educaie pentru copiii
cadrelor didactice rmai orfani29. Votat de Senat pe 19 decembrie 1902, proiectul de
lege a fost adoptat i votat i de Adunarea deputailor, dup dispute politice aprinse n
edina din 20 ianuarie 190330. Pe 4 martie 1906, Parlamentul vota proiectul de lege prin
care statul acorda o subvenie anual de 250.000 de lei Casei de ajutor a impiegailor
inferiori, a servitorilor i lucrtorilor din Cile Ferate Romne. n acelai an, n sesiune
extraordinar se adopta legea pentru nfiinarea unei Case de pensii a personalului
inferior dependent de Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerului i Domeniilor31.
Anul 1907 desvrete aceast politic de sprijinire de ctre stat a categoriilor profesionale defavorizate. Convocat n sesiune extraordinar din cauza gravelor evenimente
petrecute n primvar, organul legiuitor a reuit totui s voteze o serie de proiecte de
legi ateptate cu nfrigurare de multe categorii de bugetari: legea pentru nfiinarea Casei
de pensii i ajutor a personalului inferior dependent de ministerul justiiei, legea privitoare la pensiile i ajutoarele meseriailor civili din serviciul armatei, legea pentru
nfiinarea unei case de pensii a oamenilor de serviciu din administraia finanelor
statului, urmat de o lege privind modificarea articolului 14 din legea pentru nfiinarea
unei Case de economii, pensii i ajutoare a funcionarilor Ministerului de Finane; modificarea unor articole din legea Casei de economie, credit i ajutor a ntregului personal
superior i inferior, pendinte de Administraia Potelor, Telegrafelor i Telefoanelor;
28
Vezi, n acest sens, Legea pentru organizarea Serviciului Sanitar, n MOf, nr. 131/16 iunie 1874,
Regulamentul pentru industriile insalubre, MOf, nr. 156/18 iulie 1875, Legea Sanitar, MOf, nr. 2/3 aprilie 1885,
Regulamentul Consiliului Sanitar Superior, MOf, nr. 84/17 iulie 1885, Regulamentul pentru Serviciul Sanitar
din Orae, MOf, nr. 151/7 octombrie 1886, Regulament pentru Condiiile de Igien i Salubritate Public,
MOf, nr. 82/5 iulie 1887, Regulamentul pentru Industriile Insalubre, MOf, nr. 138/24 septembrie 1894.
29
DAD, edina din 19 decembrie 1902, p. 312.
30
Ibidem.
31
Dezbaterile Senatului, edina din 4 martie 1906, p. 830.

FILANTROPIE I ASISTEN PUBLIC N LUMEA URBAN ROMNEASC 205

legea pentru crearea unei Case de pensii i ajutor personalului inferior al Eforiei
spitalelor civile din Bucureti32. Toate aceste legi aveau o structur comun i plecau de
la o situaie grav, care s-a acutizat de-a lungul timpului: toate legile generale asupra
pensiilor date n Romnia din 1868, 1890, 1902 au ignorat pe micii funcionari. Dup ce
c aveau salarii de mizerie, la ieirea din activitate, datorit faptului c nu cotizau, ei nu
aveau dreptul la nici o pensie fiind practic muritori de foame. Or, acest ir de legi venea
s repare tocmai aceast grav injustiie social.
Dar poate cea mai ampl msur de intervenie a statului n ajutorul categoriilor
defavorizate o constituie adoptarea legii privind construirea de locuine ieftine i
sntoase pentru muncitori, din anul 1910. n expunerea de motive prezentat Senatului
de iniiatorul acestei legi, ministrul industriei i comerului, M. G. Orleanu, punea
accentul pe faptul c chestiunea locuinelor reprezenta nu doar o problem individual,
ci i una social. n acest sens, el releva importana existenei locuinelor salubre pentru
starea de sntate a populaiei, invocnd datele statistice privind mortalitatea extrem de
ridicat din rndurile populaiei paupere, provocat de condiiile total improprii n care
aceasta locuise: ncperi umede, fr aer i lumin, supraaglomerate, cte ase persoane
ntr-o singur odaie. Pe lng sntate, ministrul invoca un alt argument extrem de
important i anume influena moral pe care o are o locuin: Muncitorul sau micul
funcionar, dac gsete o locuin curat, gsete linite sufleteasc, nu merge la
crcium, se ocup de creterea copiilor. Dac nu gsete n locuin mulumirea sufleteasc, el o caut la crcium. Consecine: alcoolism, familie srcit i distrus, copii
care vor crete cu ur mpotriva societii. Dnd exemplu din rile europene unde
marile firme, precum Krupp sau Thyssen, construiser locuine sociale pentru muncitorii lor, el recunotea c la noi era greu s ceri unei industrii incipiente s fac ceva
pentru muncitorii ei. n plus, mai era i problema caracterului strin al marelui capital
din Romnia: De altfel nimic nu leag pe capitalistul, n mare parte strin, de muncitorul nostru. Nu cred s fie ar unde locuinele celor nevoiai s fie ntr-o stare mai rea
i n acelai timp mai scumpe ca la noi33.
Legea se adresa tuturor muncitorilor, meseriailor i funcionarilor publici i
privai cu salariu de pn la 250 lei lunar i care nu aveau alt surs de venit dect
salariul. n vederea atragerii firmelor n acest proiect social, ele beneficiau de scutire de
orice fel de dri ctre stat, jude sau comun, iar actele de constituire precum i
aciunile, obligaiunile, actele de dizolvare i lichidare a societilor erau scutite de taxa
de timbru i de nregistrare. La rndul lor, casele construite n acest sistem urmau s fie
scutite, pe timp de 10 ani de la data construirii, de orice impozit ctre stat, jude i
comun. Materialul de construcie pentru aceste case se bucura de toate avantajele care
erau acordate prin legi i regulamente locuinelor destinate muncitorilor din fabrici i
ateliere. Pentru a putea beneficia de aceste avantaje, particularii trebuiau s fie
proprietari de ateliere, fabrici i ntreprinderi comerciale i agricole, care doreau s fac
astfel de construcii pentru personalul ntrebuinat n astfel de stabilimente.
Aceast strategie legislativ, tot mai bine instrumentat, care viza asigurarea unor
condiii materiale i salariale minimale tuturor angajailor, indiferent c lucrau n zona
privat sau public, reprezenta o dovad clar a maturizrii factorilor decideni privind
responsabilitile sociale ale statului. Se depea n mod clar epoca non-intervenionist
din urm cu cteva decenii, cnd prin Codul Civil din 1864 se statuase lapidar c pentru
32
33

Idem, 1907, sesiune extraordinar, p. 263, 278, 585, 589, 590, 600.
Idem, edina din 15 ianuarie 1910, p. 208.

206

DANIEL PAVL

plata salariului, patronul era crezut pe cuvnt. n preajma izbucnirii rzboiului, statul era
deja implicat ntr-o ampl politic social, cu o puternic dimensiune asistenial, continund s sprijine att societile de caritate, ct i eforturile filantropice individuale.

PHILANTHROPY AND PUBLIC ASSISTANCE


IN ROMANIAN URBAN WORLD (1864-1914)
(Summary)
Keywords: poverty, charity, philanthropy, public assistance
The intensive development of the Romanian towns in the second half of the 19th century
was accompanied by a worryingly growth of the urban poverty phenomenon.
This situation, which risked to threaten the social balance, determined both the politic
factors and the civil society to react as to limit the effects of this calamity.
This study identifies the actors involved in this important social activity, analyzing the
strategies, the reasons, the legislative and institutional frame as well as the results received from
this field.

LAURENIU STAMATIN*

IMPLICAREA NALILOR IERARHI AI B.O.R.


N EVENIMENTELE POLITICO-MILITARE DIN ANII 1877-1878
Spre sfritul anului 1876, la 19/31 octombrie, Rusia a dat un ultimatum Turciei
pentru ncetarea ostilitilor din Balcani, spre a evita nimicirea armatei srbeti, care se
retrgea spre Belgrad1. Constrns de mprejurri nc neprielnice siei, Poarta a
acceptat ultimatumul, ncheind un armistiiu pe dou luni cu Serbia i Muntenegru.
Astfel, rzboiul a fost amnat, puterile europene convocnd o conferin internaional
la Constantinopol, ale crei lucrri urmau s fie deschise la 11/23 decembrie 1876. Era,
precum se tie, o ultim ans pentru soluionarea crizei din Balcani.
n aceast situaie tensionat, guvernul romn a adoptat o politic de expectativ,
ncercnd s obin independena pe o cale indirect, anume prin formula neutralitii
absolute i garantarea special a acesteia de ctre marile puteri europene. n acest sens,
au i fost trimii emisari n Europa pentru a sonda atitudinea puterilor garante, dar, cum
era de ateptat, demersurile diplomailor romni nu au fost ncununate de succes2.
nc de la 28 aprilie/10 mai 1876, Manolache Costache Epureanu, preedintele
Consiliului de Minitri, prin programul ministerial, stabilea linia pe care avea s mearg
politica extern i intern a Romniei: politica noastr extern va fi pacinic, va fi
plin de respect pentru tractatele internaionale care statornicesc condiiunea politic a
Romniei, care i asigur independena, care i garanteaz neutralitatea. Astfel, ara va
merita ncrederea naltelor Puteri Garante [] Biserica i coala constituie baza naionalitii noastre, constituie prima condiiune a dezvoltrii morale i intelectuale a populaiunilor noastre. Prinii notri niciodat i chiar n timpurile cele mai nefaste, n-au
prsit acest adevr. La rndul nostru, nu ne vom nengriji de ceea ce strmoii notri au
respectat i au iubit [] Poziiunea geografic a Romniei, conservarea naionalitii
noastre reclam ca s fim pururi n stare a ne apra hotarele, de a face s ni se respecte
neutralitatea imperios, dar ne cere ca ara s-i organizeze bine forele militare3.
La 9 noiembrie 1876, domnitorul primea n sala tronului biuroul i comisiunea
Senatului nsrcinat a prezenta mriei sale rspuns la mesagiul tronului. Cu acea
ocazie, mitropolitul primat Calinic Miclescu, n calitatea-i oficial de preedinte al
*

Universitatea tefan cel Mare Suceava.


Istoria romnilor, vol. VII, tom I, Constituirea Romniei moderne (1821-1878), coord. acad. Dan Berindei,
Bucureti, Editura Enciclopedic, 2003, p. 645; Nicolae Iorga, Rzboiul pentru independena Romniei.
Aciuni diplomatice i stri de spirit, Bucureti, 1927, p. 50-51.
2
Idem, Politica extern a regelui Carol I, Bucureti, 1916, p. 142 i urm.; N. Corivan, Lupta diplomatic pentru cucerirea Independenei Romniei, Bucureti, Ed. tiinific i Enciclopedic, 1977, p. 33-46.
3
Independena Romniei. Documente, vol. I, Documente i pres intern, Bucureti, Editura Academiei,
1977, doc. 1, p. 1-2.
1

Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol, t. XLVIII, 2011, p. 207222

208

LAURENIU STAMATIN

Senatului, a dat citire urmtoarei adrese: Senatul recunoate cu mulumire c guvernul


Mriei tale, n faa evenimentelor grave care se petrec n jurul nostru, meninnd
statornic poziiunea ei de neutralitate, a fost de acord cu voina rii, manifestat prin
vocea Reprezentaiunii naionale. Neutralitatea este n tradiiunile acestei ri. Romnii,
la pericole, au tiut s uite nenelegerile i s se uneasc, ca un singur om, n jurul
Tronului rii. Senatul are ncredere c, prin patriotismul fiilor Romniei i proteciunea
naltelor Puteri garante, drepturile i teritoriul ei vor fi respectate i neatinse. Fii
ncredinat, prea nlate doamne, c naiunea romn va ti a-i mplini datoria i se va
arta demn de poziiunea politic ce i s-a creat prin Tratatul de la Paris, care a
recunoscut drepturile noastre antice4. Domnitorul, mulumit de promptitudinea cu care
reprezentanii naiunii sprijineau politica guvernului, a rspuns c Senatul [], n
nelegere cu guvernul meu, va coopera la toate actele ce Reprezentaiunea naional va
fi chemat a lua, pentru meninerea ferm a politicei noastre naionale bazat pe
respectul integritii i drepturilor rii. Senatul, sunt sigur, nu se poate ndoi c acolo
unde vor fi interesele naionale, totdeauna voi fi i eu5. Era direcia trasat pentru
politica extern romneasc, ale crei iniiative, pentru moment, nu au avut succesul
scontat.
n cadrul conferinei diplomatice de la Constantinopol, deschis la data prestabilit, emisarul romn Dimitrie Brtianu a ncercat s obin din partea reprezentanilor
marilor puteri promisiunea c, n eventualitatea izbucnirii unui conflict major n
Balcani, integritatea teritoriului romnesc i neutralitatea rii vor fi recunoscute.
Solicitarea acestuia s-a izbit ns de un refuz total, iar ncercrile diplomailor de a
dezamorsa conflictul au euat, astfel nct declanarea ostilitilor militare rmnea doar
o chestiune de timp, inevitabil6.
Pe fondul acestei certitudini, tratativele romno-ruse privind semnarea unei
convenii romno-ruse care s reglementeze trecerea trupelor imperiale pe teritoriul romnesc, ncepute la 15/27 noiembrie 1876, la Bucureti, au fost reluate7. La 1/13 aprilie
1877, ntr-o edin a Consiliului de Minitri al Romniei, aflat sub preedinia domnitorului Carol I, s-a hotrt ca, n cele din urm, aceast convenie s fie ncheiat. n
aceeai zi s-au pronunat n favoarea acestui demers i ali oameni politici ai rii8. Peste
trei zile, la 4/16 aprilie 1877, convenia a fost semnat de ministrul de externe Mihail
Koglniceanu9, din partea Romniei, iar din partea rus de ctre baronul Dimitri Stuart,
consulul general la Bucureti10. Constrnse de mprejurri neprielnice (trupele ariste
trecuser deja Prutul), att Camera Deputailor, ct i Senatul au validat, la 16/28 aprilie, respectiv, 17/29 aprilie, textul Conveniei privitoare la trecerea armatelor imperiale
4

MOf, nr. 250, din 10/22 noiembrie 1876, p. 6033-6034.


Ibidem, p. 6034.
6
N. Corivan, op. cit., p. 47-61.
7
Pentru detalii, vezi Dumitru Vitcu, Cooperation and Conflict. The Romanian-Russian relations during
the Oriental Crisis, n Valahian Journal of Historical Studies, no. 11 / Summer 2009, Trgovite, p. 79-114.
8
Istoria militar a poporului romn, vol. IV, coord. gen. Vasile Milea, acad. tefan Pascu .a.,
Bucureti, Editura Militar, 1987, p. 598.
9
Mihail Koglniceanu era proaspt numit n Guvern, cci la 3 aprilie 1877 a primit portofoliul Ministerului afacerilor strine (Acte i documente din corespondena diplomatic a lui Mihail Koglniceanu
relative la Resboiul Independenei Romniei 1877-1878. Publicate de Vasile M. Koglniceanu, Bucureti, vol. II,
1894, p. 1).
10
Ibidem, p. 2-11; Documente privind istoria Romniei. Rzboiul pentru Independen (n continuare,
DIR-RI), vol. II, Bucureti, Editura Academiei, 1952, doc. 191, p. 111-121; Treizeci de ani de domnie ai
Regelui Carol I. Cuvntri i Acte, vol. I, 1866-1880, Bucureti, Ediiunea Academiei Romne, 1897, p. 393-395;
vezi i Dumitru Vitcu, op. cit., p. 88-89.
5

IMPLICAREA NALILOR IERARHI AI B.O.R.

209

prin Romnia. Era un prim pas spre angajarea rii n rzboiul ruso-turc, avnd ca
obiectiv pentru romni propria independen de stat11.
Pentru a ndeplini obligaiile stipulate n nelegerea intervenit ntre cele dou
state, la 6/18 aprilie 1877, guvernul romn a ordonat mobilizarea general a armatei.
Aceast mobilizare a fost vestit <more valaho> prin tragerea clopotelor bisericilor, i
primit de popor cu mare bucurie patriotic12. Au fost chemate sub arme armata
permanent (cu rezerva ei), armata teritorial (cu rezerva ei), miliiile, grzile oreneti
i gloatele. Numrul celor mobilizai se ridica la 125.000 de militari, reprezentnd
aproximativ 1,9% din populaia rii13.
Printre cei care nu au fost trecui n rndurile soldailor se numrau i clericii.
Potrivit protocolului ncheiat nc din anul 1873 ntre Biserica Ortodox Romn i
Ministerul de Rzboi, funcionarii clericali erau scutii de a participa la exerciiile
militare. Existau ns i tineri furiai ntre clericii Bisericii, care doreau s scape de
armat, dar acetia, neavnd nalte decrete de numire, nu se puteau eschiva de la
datoriile ceteneti14.
La 11 aprilie 1877 arul Alexandru al II-lea Nicolaevici, autointitulat i considerat
sprijinitorul i protectorul tuturor cretinilor ortodoci15, a venit pn la Ungheni spre
a trece n revist armata, campat pre esurile din stnga Prutului16. Cu cteva zile mai
nainte, la 8 aprilie 1877, generalul Ghica, agentul diplomatic al Romniei la Petersburg,
relata lui Mihail Koglniceanu despre convorbirea avut cu Marele Duce Nicolae, n
care acesta cerea ca prinul s vin cu un ministru naintea mpratului la Ungheni17.
La rndul su, ministrul Koglniceanu ddea instruciuni generalului Ghica, care se afla
n acel moment la Chiinu: un corp de 20.000 cerchezi care au ptruns n Romnia ca
avangarda unei armate turceti, au forat pe prin i pe minitrii si s rmn locului
pentru a pregti ziua i noaptea rezistena. De altfel, dac prinul ar prsi n prezentele
mprejurri Bucuretiul numai pentru 48 de ore, aceasta ar fi considerat ca o fug de
populaie, i aa destul de nspimntat. Prezena prinului i a guvernului abia pot
liniti opinia public18. Era o manier diplomatic din partea romn de a se eschiva
de la aceast cerere ndeajuns de ofensatoare venit de la mai marii aliai de la
Rsrit. Totui, pentru a nu risca o degradare a relaiilor diplomatice, guvernanii de la
Bucureti au fcut demersurile necesare trimiterii unor reprezentani oficiali la ntlnirea
cu arul. n asemenea mprejurri, ministrul de externe telegrafia Mitropolitului
Moldovei s mearg mpreun cu oficialitile din Iai n ntmpinarea demnitarului rus.
La 10 aprilie 1877, Mitropolitul Iosif cerea lmuriri asupra discursului pe care trebuia
11
MOf, nr. 91 din 22 aprilie/4 mai 1877, p. 2671-2675; A. P. Alessi, Massim Pop, Resbelulu Orientale
Illustratu, Graz, Editura lui Paul Cieslar, 1878, p. 326-342.
12
Gheorghe Cunescu, Clopotele independenei, n GB, an XXXVI, 1977, nr. 5, p. 356.
13
Istoria militar a poporului romn, vol. IV, p. 603.
14
Direcia Judeean a Arhivelor Naionale (n continuare, DJAN) Botoani, fond Protoieria Botoani,
dosar nr. 155/1876-1877, f. 402 r.-v.; DJAN Dolj, fond Protoieria Dolj, dosar nr. 1/1874, f. 13; DJAN Neam,
fond Episcopia Romanului, dosar nr. 3/1873, f. 48; Chiru C. Costescu, Coleciune de Legi, Regulamente, Acte,
Deciziuni, Circulri, Instruciuni, Formulare i Programe, ncepnd de la 1866-1916 i aflate n vigoare la
15 august 1916, privitoare la Biseric, culte, cler, nvmnt religios, bunuri bisericeti, epitropii parohiale
i administraii religioase i pioase, adnotat cu jurisprudena naltei Curi de Casaie i Justiie, dat pn
la anul 1916; avnd i un index alfabetic amnunit. Aprobat de Consistoriul Superior Bisericesc i de Sf. Sinod,
Bucureti, Institutul de Arte Grafice C. Sfetea, 1916, p. 569-570.
15
BOR, an III, nr. 8, mai/1877, p. 362.
16
Ibidem.
17
DIR-RI, vol. II, doc. 241, p. 147.
18
Ibidem, doc. 256, p. 155.

210

LAURENIU STAMATIN

s-l in la acea ntrunire19. Tot n aceeai zi, Koglniceanu i comunica de la Bucureti:


Biserica nu are a face nimica cu politica. La marginile rii vine un puternic monarh,
un mprat ortodox. Clerul i ndeosebi mitropolitul Moldovei nu poate s se abie, ci
trebuie s mearg a-l saluta la acea frontier att de aproape de Iai. Prin urmare, Prea
Sfinia voastr, va fi bine s mergei la Ungheni cu ali membri ai clerului. n discursul
ce-l vei face n limba romn, dnd n scris traduciunea n limba rus, nu vei face
politic, ci vei vorbi de sprijinul ce monarhii rui de secole au dat Bisericii Ortodoxe
din Romnia20.
Ordinele au fost executate, astfel nct arul a fost ntmpinat pe peronul grii din
Ungheni de o delegaie romneasc ce avea n frunte pe mitropolitul Iosif Naniescu al
Moldovei, nsoit de doi arhimandrii i de arhidiaconul su21. Din delegaie mai
fceau parte reprezentani ai autoritilor administrative i judiciare din Iai. n cuvntarea prilejuit de acel eveniment, naltul ierarh moldovean amintea (cu ndoielnic
sinceritate) de ajutorul dat de ari Bisericii din Romnia: Fericita sosire a majestii
voastre lng hotarele Romniei, a acestei ri ortodoxe, a creia Biseric de secule s-a
bucurat de proteciunea binevoitoare a augutilor suverani, glorioii votri strmoi,
ortodocii monarhi ai puternicei mprii ai Rusiei, ne preocup i pe noi astzi fericita
ocasiune, de a supune Majestii voastre omagiile noastre i respectuoasele felicitri de
bun venire, att din partea clerului Bisericii romne, ct i din partea reprezentanilor
autoritilor laice, ce mpreun suntem venii naintea Majestii voastre pentru acest
sfrit. Suntem pe deplin convini, Maiestate, c aceleai binevoitoare disposiiuni motenite de la glorioii votri strmoi pentru Romnia i Biserica ei anim i pe Majestatea
voastr imperial i v vor anima ntotdeauna pentru gloria Bisericii lui Dumnezeu, n
genere i a Majestii voastre, n parte22. Se pare c aceast primire a fost pe placul
arului, de vreme ce Mitropolitul Iosif avea s mai fie solicitat i cu alte ocazii pentru a
face oficiile de reprezentant al statului romn.
Trebuie spus c au mai existat propuneri pentru o vizit a prinului la Chiinu,
prilejuit de aniversarea naterii demnitarului rus. La 14 aprilie, acelai general Ghica
scria ministrului Koglniceanu: n actualele mprejurri critice i din cauza reuniunii
Parlamentului, n-a crede c prinul ar putea prsi capitala23. O astfel de vizit ar fi
considerat din partea populaiei ca un <sauve qui peut>24.
Se tie ns c intrarea intempestiv a trupelor ruseti pe teritoriul rii, precum i
proclamaia Marelui duce Nicolae ctre romni25 erau acte de natur s tirbeasc
autoritatea domnitorului, guvernului romn i suveranitatea rii26. Se pare, totui, c
romnii au neles necesitile de strategie militar impuse de moment, mai ales c
purtarea soldailor rui nc nu ddea autoritilor locale motive de ngrijorare27.
19

Ibidem, doc. 303, p. 175.


Ibidem, doc. 304, p. 175-176.
BOR, an III, nr. 8, mai/1877, p. 362.
22
Ibidem; Familia, an XIII, nr. 18 din 1/13 mai 1877, p. 213; Curierul, Foaia intereselor generale,
(Iassi), an V, nr. 28 din 14 aprilie 1877, p. 1-2; Biserica i coala, Foaie bisericeasc, scolastic, literar i
economic, an I, nr. 13 din 24 aprilie/6 mai 1877, p. 102-103; Pressa, an X, nr. 69 din 17 aprilie 1877, p. 3.
23
DIR-RI, vol. II, doc. 408, p. 226.
24
Ibidem, doc. 352, p. 206.
25
Direcia Arhivelor Naionale Istorice Centrale (n continuare, DANIC), fond Casa Regal, dosar
nr. 29/1877, f. 1-3; DIR-RI, vol. II, doc. 342, p. 200-201; Independena Romniei. Documente, vol. I, doc. 30,
p. 57; Familia, nr. 18 din 1/13 mai 1877, p. 215; Timpul, II, nr. 87 din 16 aprilie 1877. Aceasta a fost
afiat i citit prin comune DIR-RI, vol. II, doc. 500, p. 262-263.
26
Istoria Romnilor, tom VII, p. 653-654.
27
Vezi scrisoarea Marelui duce Nicolae ctre Carol I, dat n Chiinu, la 14/26 aprilie 1877: Dac
trupele aflate sub comanda mea au intrat n Romnia cu o extrem grab i dac era imposibil de a amna
20
21

IMPLICAREA NALILOR IERARHI AI B.O.R.

211

Ziua de 12/24 aprilie aducea o schimbare important pe scena politic a Europei,


cci Rusia, erijat n aprtoarea cretintii, declara rzboi Imperiului otoman28. Dou
zile mai trziu, datorit grelelor mprejurri prin care trecea ara, domnitorul Carol
convoca n sesiune extraordinar Corpurile Legiuitoare. Dup Te Deumul care s-a
oficiat la Mitropolie, senatorii i deputaii s-au ntrunit n edin, n sala Adunrii
Deputailor. Mesajul tronului era ndeajuns de sugestiv: neutralitatea rii nu mai era de
actualitate; resbelul a izbucnit29. Toate eforturile trebuiau ndreptate n scopul feririi
teritoriului rii de a deveni teatrul resbelului, ca oraele i satele [] s nu fie
prefcute n cenu, ca populaiile [] s nu fie masacrate30. n conformitate cu
prevederile articolului 123 din Constituie, aleii rii aveau datoria s se pronune
asupra liniei pe care guvernul o putea adopta vizavi de gravele chestiuni care se
profilau la hotare.
Datorit intenselor atacuri turceti ntreprinse asupra malului romnesc al Dunrii,
guvernul de la Bucureti a decretat, la 22 aprilie/2 mai 1877, starea de rzboi, mai nti
n judeele de grani din sud, spre a o generaliza cteva zile mai trziu, n edinele
Camerei Deputailor i Senatului din 29 aprilie/11 mai, respectiv 30 aprilie/12 mai
187731. n acel context politic tensionat s-au desfurat, precum se tie, convorbirile
ntre domnitorul Carol I i Marele duce Nicolae. La 3 mai 1877, fratele arului a sosit
n Bucureti, n calitate de comandant suprem al armatelor destinate a opera la Dunre
pentru eliberarea cretinilor i glorificarea numelui lui Dumnezeu. Marele duce nu
dorea o primire oficial la venirea n Romnia32. Totui, pe peronul grii din Bucureti a
fost ntmpinat de domnitor i soia sa, de minitrii romni i de alte personaliti ale
vieii politice romneti. ntre cei prezeni se aflau mitropolitul Iosif Naniescu al
Moldovei i Sucevei, Ghenadie eposu, fostul episcop al Argeului, pe atunci vicarul
Mitropoliei Ungrovlahiei, unii membri ai Sfntului Sinod, asistai de doi arhimandrii i
de doi protosingheli. Episcopul Ghenadie a rostit cuvntul de bun venit n limba
romn: Biserica Romneasc, n unire cu poporul romn, salut din suflet sosirea
Alteei voastre pre pmntul rii. Dea Dumnezeu succes i triumf armatelor imperiale,
care au menirea de a sfrma jugul tiraniei musulmane i a face fericite pre popoarele
cretine33. n cuvntul de rspuns, Marele duce Nicolae a mulumit naltului ierarh
ortodox i a specificat c dorete ca triumful s fie pentru ambele armate34. n aceeai
zi, Marele duce s-a rentors la Ploieti35.
aceast intrare strategic, a fost numai n virtutea unor necesiti strategice a cror valoare, Altea Voastr,
desigur, o va aprecia [] Noi am intrat ca prieteni (DANIC, fond Casa Regal-Carol I, dosar nr. V J 90;
Independena Romniei. Documente, vol. I, doc. 34, p. 60-61).
28
Proclamaia arului Alexandru II cu ocazia declarrii rzboiului, dat n Chiinu la 12/24 aprilie
1877, n DANIC, fond Casa Regal, dosar nr. 28/1877, f. 1-3; vezi i scrisoarea lui Alexandru II ctre
principele Carol, trimis din Chiinu, la 13/25 aprilie 1877: Dat fiind c Poarta a respins toate propunerile
de conciliere care i-au fost fcute, i-am declarat rzboi (DANIC, fond Casa Regal-Carol I, dosar nr. V J 2).
29
MOf, nr. 84 din 14/26 aprilie 1877, p. 2487; Acte i documente din corespondena diplomatic a lui
Mihail Koglniceanu relative la Resboiul Independenei Romniei 1877-1878, vol. II, publicate de V.M.
Koglniceanu, Bucureti, 1894, p. 25-27.
30
MOf, nr. 84 din 14/26 aprilie 1877, p. 2487.
31
Istoria militar a poporului romn, vol. IV, p. 635.
32
Nu vrea nici o primire, nici s vaz pe nimeni (DIR-RI, vol. II, doc. 196, p. 123-124).
33
BOR, an III, nr. 8, mai/1877, p. 361.
34
Ibidem; vezi i Familia, an XIII, nr. 19 din 8/20 mai 1877, p. 228; Memoriile Regelui Carol I al
Romniei. De un martor ocular, vol. III (1876-1877), ediie i indice de Stelian Neagoe, Bucureti, Editura
Machiavelli, 1995, p. 144.
35
MOf, nr. 102 din 5/17 mai 1877, p. 2994-2995.

212

LAURENIU STAMATIN

n ziua de 24 mai 1877, arul Alexandru II a decis s-i urmeze trupele n


Romnia, sosind la Iai n ziua urmtoare, pre la orele 9 seara i ntmpinat la gar de
minitrii romni de interne i externe, nsoii de oficialiti ecleziastice i administrative
ale oraului Iai. ntre acetia se aflau mitropolitul Iosif, arhiereii Iosif Bobulescu,
Ieremia al Galailor i Vladimir Suhopan. Corurile din Iai, aflate sub bagheta maestrului Gavriil Muzicescu, au ntmpinat pe nalii oaspei cu un imn cntat n limba rus.
Cuvntul de bun venit a fost rostit de acelai mitropolit Iosif, care a spus, ntre altele:
Cu simminte de cel mai profund respect salutm venirea Maiestii voastre n patria
noastr. De la marele Petru, gloriosul vostru strbun, dup 166 de ani, Maiestatea
voastr suntei cel dinti monarh ortodox care onoreaz cu vizita aceast veche capital
a Moldovei, astzi a doua capital a Romniei []36. arul a mulumit pentru primire,
n chip special naltului ierarh, care-l ntmpinase i la Ungheni, preciznd c vin ca
amic i nu ca neamic37.
Drumul su a continuat apoi spre Ploieti i Bucureti, fiind pretutindeni ntmpinat de ctre autoritile publice dupre datina antic cu pine i sare, populaia
aclamnd cu entuziasm sosirea naltului oaspete38. La 26 mai 1877, trenul special
venit de la Petersburg a ajuns la Bacu. Cu cteva zile mai nainte, ministrul romn de
externe, Koglniceanu, trimitea o telegram prefecturii i primriei din localitate, prin
care ordona s se fac pregtirile necesare primirii mpratului. Se cerea ca pretutindeni
s se pun drapele cu culorile romne [] i drapele cu culorile imperiale ruse.
Primirea a fost splendid, la festiviti participnd un imens public39.
Urmndu-i traseul, n gara Barboi, arul a fost ntmpinat de episcopul
Melchisedec al Dunrii de Jos, n fruntea oficialitilor civile i militare40, iar la Brila
s-a organizat aceeai frumoas primire, fiind de fa primarul oraului, protopopul,
mpreun cu tot clerul i alte persoane din protipendada brilean41. n aceeai zi, pe la
orele 4 dup amiaz, trenul imperial a sosit la Buzu, unde suveranul rus a fost
ntmpinat de primarul oraului cu o alocuiune, iar episcopul Inoceniu l-a felicitat
de bun sosire42. A doua zi, la 27 mai 1877, sosind n gara Bucureti, ilustrul oaspete
a fost ntmpinat de domnitorul Carol I i principesa Elisabeta, de membrii guvernului,
de grzile civil i militar, precum i de diferite corpuri ale statului romnesc, pe
fondul muzical asigurat de un escadron de roiori43.
Erau prezeni, ca de fiecare dat n astfel de mprejurri, i reprezentani ai
naltului cler, ntre care amintim pe episcopii de Rmnic, Buzu, Arge i pe Ghenadie
eposu, vicar al Mitropoliei Ungrovlahiei, care a i rostit un cuvnt de ntmpinare n
numele nalt prea sfinitului Mitropolit Primat, n numele sfntului sinod al Bisericii
Romne i n numele a tot clerul romn ortodox, amintindu-i oaspetelui c, n urm cu
aproape jumtate de secol, n 1828, mpratul Nicolae, trecnd prin Romnia
(Principate n.ns.), a gsit-o ngenunchiat i acoperit de ranele barbarului iatagan
36

MOf, nr. 119 din 28 mai/9 iunie 1877, p. 3477; Curierul de Iassi, nr. 55, din 27 mai 1877.
BOR, an III, nr. 8, mai/1877, p. 364.
Ibidem; MOf, nr. 119 din 28 mai/9 iunie 1877, p. 3477.
39
Toate cheltuielile fcute de primrie cu aceast ocazie s-au ridicat la suma de 1.599,15 lei (DJAN
Bacu, fond Primria Bacu, dosar nr. 121/1877, f. 40, 47).
40
DJAN Galai, fond Primria Oraului Galai, dosar nr. 30/1877-1880, f. 3-4; MOf, nr. 119 din 28 mai /
9 iunie 1877, p. 3477; Familia nr. 23 din 5/17 iunie, p. 275; Romnul, an XXI, nr. din 29 mai 1877, p. 476.
41
Ibidem.
42
MOf, nr. 119 din 28 mai/9 iunie 1877, p. 3477; Familia nr. 23 din 5/17 iunie, p. 275; Romnul,
an XXI, nr. din 30, 31 mai 1877, p. 479.
43
DANIC, fond Ministerul Cultelor i Instruciunii Publice, dosar nr. 246/1877, f. 60-61; BOR, an III,
nr. 8, mai/1877, p. 365; Familia, nr. 23 din 5/17 iunie, p. 275.
37
38

IMPLICAREA NALILOR IERARHI AI B.O.R.

213

turcesc. Binecuvntndu-i memoria cu ndoielnic sinceritate, vorbitorul afirma c


naintaul arului turnase balsam vindector pre ranele Romniei i ea, n puini ani, s-a
restabilit, nct astzi Maiestatea voastr o gsii cu totul altfel. Ea este acum liber i
independent (sic!) i sub conducerea junelui ei suveran, este cu arma n mn, spre a
respinge pgnul de la hotare, a netezi calea valoroaselor otiri ale Maiestii voastre i
a-i da sngele fiilor ei pentru a-i asigura independena. ncheindu-i imnul de slav la
adresa oaspetelui n acelai ton, vicarul mitropolitan mrturisea sperana c, de numele
arului Alexandru II atrna izbvirea suferinelor ntregii cretinti ortodoxe, care i
va cnta osana n templul Sfintei Sofii [] i lumea pravoslavnic va pune numele
Maiestii voastre alturi cu acel al marelui Constantin!44. Dup primirea oficial,
oaspeii rui s-au ntors la Ploieti.
ntre timp, Mitropolitul primat Calinic Miclescu, care, din motive de sntate, nu
participase la edina istoric a Senatului din 10 mai 1877, cnd i unde fusese ratificat
declaraia de independen, i exprima n scris adeziunea la cauza sfnt a conaionalilor si45, dup care, la revenirea n ar, transmitea principelui Carol I, aflat la
Poradim, o emoionant i elogioas scrisoare mrturisitoare a propriului acord fa de
schimbrile nregistrate n societatea romneasc. Naiunea scria el revoltat de o
oprimare numit suzeranitate, ns care nu era dect numai o negaiune a drepturilor
celor mai sacre ale rii, o lovire n cele mai nobile simminte romneti, afirm din nou
prin reprezentanii si independena noastr secular, care, inamicilor numelui cretin, li se
prea c nu exist pentru scumpa noastr patrie. Nu este ndoial, prea nlate doamne, c
prin acest vot memorabil situaiunea a devenit momentan mai grea, ns aceasta este o
consecin natural a revendicrii unui drept i tare n speran c Dumnezeu iubete
Romnia [] Biserica romn, la rndul ei, ca una ce totdeauna a luat parte activ la
marile evenimente naionale, astzi mai cu osebire cnd ndeplinii actul renvierii
Romniei, rezervat de Providen domniei nlimii voastre, nu poate sta indiferent.
Ea ziua i noaptea nsoete pe cmpul gloriei pe nlimea voastr i pe bravii lupttori
cu rugile sale, ca ndurtorul Dumnezeu s v trimit ajutorul Su cel sfnt (Psalm 20, 7).
nct pentru mine, personal, binecuvntnd din suflet pe nlimea voastr, ca i cea a
lui Saul, niciodat s nu se ntoarc goal din tabra inamic (2 mprai 1, 22). Cea
mai fericit zi din viaa mea va fi aceea n care mi va fi dat a mulumi Dumnezeului
Savaot ntr-unul din templele de pe teritoriul inamic, pentru succesele cu care a
ncununat pe nlimea voastr i pe valoroii notri soldai46.
Pe durata absenei sale din Bucureti, conducerea chiriarhiei a fost ncredinat
episcopului Ghenadie de Arge. Acesta ddea ordin protoiereului Plii de Sus ca s
rnduiasc svrirea unei slujbe de Te Deum47 pe la toate bisericile din capital, n
cinstea aniversrii urcrii pe tron a domnitorului48. Slujbe asemntoare se svriser
n toat ara i n ziua de 8 aprilie, ziua de natere a prinului Carol49. Episcopul
44
MOf, nr. 119 din 28 mai/9 iunie 1877, p. 3478; BOR, an III, nr. 8, mai/1877, p. 365; Romnul, an XXI,
nr. din 30, 31 mai 1877, p. 480.
45
n telegrama de felicitare trimis din Viena, numea actul de la 10 mai coronarea tuturor celorlalte
din epoca renaterii noastre (A.P. Alessi, Massim Pop, Resbelu oriental illustrat, Graz, Editura lui Paul Cieslar,
1878, p. 380).
46
DANIC, fond Casa Regal, dosar nr. 8/1877, f. 1-2v.
47
Slujba de Te-Deum o puteau gsi preoii n Oratoriu cuprinznd oraiunile i regele ce adreseaz lui
Dumnezeu cretinii ortodoci, combinat n modul acesta de Melchisedec, Episcopul Dunrii de Jos, p. 351-374.
48
Direcia Municipal Bucureti a Arhivelor Naionale (n continuare, DMBAN), fond Protoieria
Plii de Sus, dosar nr. 102/1877, f. 48.
49
Ibidem, f. 50; DJAN Arge, fond Protopopiatul Arge, dosar nr. 1/1877, f. 11; DJAN Vlcea, fond
Prefectura Judeului Vlcea, dosar nr. 58/1877, f. 5-12; DJAN Dolj, DJAN Botoani, fond Protoieria

214

LAURENIU STAMATIN

Melchisedec al Dunrii-de-Jos l felicita i el pe domnitor, telegrama ncheindu-se cu


urarea: S triasc Romnia independent i glorioas!50 Episcopul Atanasie
Stoenescu al Rmnicului declara la rndu-i: i clerul, ca i tot poporul romn, a tresrit
de bucurie i a fost plin de vie i profund mulumire cnd Corpurile Legiuitoare au
pronunat acel mre i patriotic vot prin care s-a declarat independena rii noastre51.
Iar n telegrama semnat de episcopul Isaia i de alte oficialiti din Roman, se arta:
toate dispoziiile n consecin luate de naltul guvern au fost o satisfacie pentru noi i
rugm pe Atotputernicul Dumnezeu s ntreasc braul romn pentru salvarea rii52.
Telegrame de felicitare au venit de pe tot cuprinsul rii: Bacu, Rmnicu Srat,
Rmnicu Vlcea, Craiova etc., iar la 10 mai 1877 s-au svrit slujbe de Te Deum n
cinstea domnitorului i a proclamrii independenei n toate bisericile din ar. Vizibil
emoionat de asemenea reacii, domnitorul a reliefat n rspunsul su adeziunea care a
existat ntotdeauna i mai ales n clipele de vitregie ale istoriei, ntre clerul ortodox i
naiunea romn53. De remarcat este i faptul c, n deplin consonan, la Sinagoga
principal din Bacu a participat un public numeros, rabinul A.S. Lbel innd un
cuvnt bine simit54.
Spre a fi mai aproape de teatrul de rzboi, domnitorul Carol I a luat hotrrea de a
veni la Craiova i Calafat. Drumul trecea prin Piteti, unde a fost primit de oficialiti cu
toate onorurile cuvenite unui nalt oaspete55. La 15 mai 1877 episcopul Atanasie al
Rmnicului l-a primit pe domnitorul Carol I la biserica Madona Dudu din Craiova,
adresndu-i un cuvnt de ntmpinare, n care l asigura de susinerea permanent a
Bisericii pentru cauza naional: Suntei n cale a merge n mijlocul taberii naionale
[] n fruntea vitejilor romni i mpreun cu dnii a lupta pentru drepturile rii
noastre. Dumnezeu s v protejeze i s v narmeze braul cu putere de sus, pentru a
lupta cu succes contra inamicului. Clerul i poporul romn [] nu se va da napoi de la
orice sacrificii, fie acelea ct de grele56. Ajungnd la Calafat, principele a ordonat
bombardarea Vidinului, n acea lupt fiind angrenate bateriile Carol, Elisabeta i
Mircea57. A doua zi au fost vizitate biserica i coala comunal din localitatea Poiana,
apoi inspecia trupelor a continuat n Ciuperceni, Cetate i Moei58.
Acelai episcop Atanasie l ntmpina pe Principele Carol la 28 iunie 1877 n
biserica din imnic59. Aici s-a oficiat un Te Deum. Dup acest eveniment, delegaia
Botoani, dosar nr. 155/1876-1877, f. 270-273, 417, 420, 504; DJAN Neam, fond Episcopia Romanului,
dosar nr. 5/1877, f. 16v.; DJAN Vaslui, fond Episcopia Huilor, dosar nr. 1/1877, f. 2-5.
50
MOf, nr. 110 din 15-27 mai 1877, p. 3255.
51
Ibidem, nr. 112 din 19/31 mai 1877, p. 3314.
52
Ibidem, nr. 109 din 14/26 mai 1877, p. 3245.
53
Prea sfinilor prini, n zilele mari ale Romniei clerul a fost pururi alturi cu naiunea, sau mai bine zis a
fost nsi naiunea. Nu se putea s fie altfel astzi, cnd naiunea romn proclam hotrrea sa de a tri cu propria sa
via, de a fi stpna destinelor sale, de a fi de sine stttoare. La voturile Corpurilor legiuitoare, Biserica aduce
binecuvntrile sale; cum s nu credem n succesul cauzei noastre, cum s ne ndoim c glasul poporului nu va fi i
glasul lui Dumnezeu? n numele naiunii primesc binecuvntrile sfiniilor voastre i cu toii s strigm: S triasc
Romnia! S triasc Biserica ei! (MOf, nr. 106 din 11/23 mai 1877, p. 3145; Romnul, an XXI, nr. din 12 mai
1877, p. 419; C.C. Giurescu, Cuvntrile Regelui Carol I, Bucureti, 1939, doc. 299, p. 248).
54
Presentul, an II, Bacu, nr. 18 din 15 mai 1877.
55
DJAN Arge, fond Primria Piteti, dosar nr. 6/1877, p. 8; Memoriile Regelui Carol I al
Romniei: de un martor ocular, p. 151.
56
DJAN Dolj, fond Epitropia Bisericii Maica Domnului-Dudu din Craiova, dosar nr. 1/1877, f. 8-10;
dosar nr. 54/1877, f. 21 r.-v. i dosar nr. 55/1877, f. 18v., fond Protoieria Judeului Dolj, dosar nr. 13/1877, f. 38;
MOf, nr. 112 din 19/27 mai 1877, p. 3313-3315.
57
MOf, nr. 112 din 19/27 mai 1877, p. 3315; Memoriile Regelui Carol I al Romniei, p. 152.
58
Ibidem, p. 153.
59
MOf, nr. 148 din 2/14 iulie 1877, p. 4208; Timpul, an II, nr. 152 din 5 iulie 1877.

IMPLICAREA NALILOR IERARHI AI B.O.R.

215

oficial s-a ndreptat iari spre Craiova, unde a doua zi, la biserica Madona Dudu, s-a
svrit o alt slujb pentru sntatea suveranului i pentru biruina n rzboi60.
O perioad de timp, Craiova i imnic au fost reedinele domnitorului i ale
Marelui Stat Major al armatei romne, acest fapt fiind impus de necesitile momentului. Se poate spune c aceste localiti au jucat, n vara anului 1877, rolul de a doua
capital a rii61. La 1 iulie Cartierul General era deja instalat la Poiana, care a servit ca
sediu al efului Statului Romn pn la mijlocul lunii august, cnd armata romn a
trecut Dunrea62. Ziua de 20 august/1 septembrie 1877 a reprezentat intrarea oficial a
Romniei n rzboiul antiotoman. Cartierul General al Armatei de Vest romno-ruse a
fost stabilit la Poradim, n fruntea otirilor aflndu-se domnitorul Carol I, iar eful
statului major fiind generalul rus P.D. Zotov63.
La 29 august/10 septembrie 1877, s-a inut un consiliu de rzboi la care au
participat capii celor dou armate aliate, domnitorul Carol I, arul Alexandru al II-lea,
marele duce Nicolae, efii statelor majore i comandanii corpurilor de armat. Dei
domnitorul romnilor s-a pronunat pentru amnarea atacului general, majoritatea celor
prezeni au optat pentru ziua de 30 august, srbtoarea nchinat Sfntului Alexandru,
aceast zi reprezentnd i aniversarea suirii pe tron i a onomasticii arului Alexandru64.
n cinstea acestuia s-au svrit slujbe de Te Deum pe tot cuprinsul rii. Ministrul de
Interne a telegrafiat n teritoriu, comunicnd tuturor obligaia de a se svri pe la
biserici slujbe speciale pentru acest eveniment65. Un Te Deum s-a svrit i pe front, la
punctul de observaie din preajma Plevnei, naintea btliei pentru cucerirea Griviei I66.
Solemnitatea a fost impresionant i nsoit de cntri excelente. Toi cei prezeni au
ngenuncheat i s-au rugat pentru victime67.
La Alexandria, Comandantul otirii ruseti staionate n ora, cerea permisiunea ca
slujba s se oficieze n Biserica Sfntul Alexandru de ctre preoii rui, chiar n limba
rus. Protopopul de Teleorman comunica primarului de Alexandria acceptul pentru
iniiativa sus amintit68.
Mari, 30 august 1877, mitropolitul primat nconjurat de naltul cler a oficiat la
Mitropolia din Bucureti o slujb de Te Deum, la care au participat principele
Gortchacoff, baronul Stuart, minitri i ali nali funcionari ai Statului69. Aceeai
ceremonie religioas s-a svrit i la Piteti, Rmnicu Vlcea, Drgani, la Biserica
Madona-Dudu din Craiova, Trgu Jiu, Iai, Alexandria, Bacu, Roman, Hui etc.
60

DJAN Dolj, fond Epitropia Bisericii Maica Domnului-Dudu din Craiova, dosar nr. 1/1877, f. 11-12;
MOf, nr. 151 din 6/18 iulie 1877, p. 4270; Romnulu, an XXI, nr. din 3 iulie 1877, p. 592; Timpul, an II,
nr. 155 din 8 iulie 1877.
61
Luchian C. Deaconu, Otilia E. Gherghe, Craiova i cucerirea Independenei de Stat 1877-1878, vol. II,
Craiova, Editura Sitech, 2001, p. 94.
62
Ibidem, p. 96.
63
Ion Coman, Constantin C. Giurescu, tefan Pascu .a., Romnia n rzboiul de independen 1877-1878,
Bucureti, Editura Militar, 1977, p. 177.
64
Ibidem, p. 200-203.
65
DJAN Arge, fond Primria Piteti, dosar nr. 6/1877, p. 17; DJAN Vlcea, fond Prefectura Judeului
Vlcea, dosar nr. 58/1877, f. 41.
66
Memoriile Regelui Carol I al Romniei. De un martor ocular, vol. III, p. 236.
67
Ibidem, p. 244.
68
DJAN Teleorman, fond Protoieria Turnu Mgurele, dosar nr. 478/1877, f. 96, 98v. i dosar nr. 484/1877,
f. 30v.
69
DANIC, fond Ministerul Cultelor i Instruciunii Publice, dosar nr. 246/1877, f. 62-63; MOf, nr. 197
din 1/13 septembrie 1877, p. 5288; Pressa, an X, nr. 177 din 1 septembrie 1877, p. 2; Timpul, an II, nr. 200 din
2 septembrie 1877 i nr. 202 din 4 septembrie 1877.

216

LAURENIU STAMATIN

n timpul rzboiului de Independen exista la Poradim o biseric ortodox,


construit la rou, care trebuia tencuit i nzestrat cu obiectele necesare cultului.
Romnii, avnd din tradiie aplecare ctre ctitorii n alte ri ortodoxe, au contribuit
substanial la terminarea lucrrilor de construcie la noua biseric. Astfel, au fost adui
meteri din teritoriile romneti, zidari, tmplari, pictori, care, ntr-o lun de zile, au
definitivat lucrrile la noul loca ortodox70.
Trnosirea bisericii din Poradim a fost stabilit iniial pentru duminic, 2 octombrie 187771. n vederea svririi acestui act liturgic a fost desemnat episcopul Atanasie
al Rmnicului72. La 29 august 1877, episcopul de Rmnic trimitea o telegram protopopului de Turnu Mgurele, Ioan Sachelarie, prin care l ntiina despre trecerea sa prin
acel ora spre a merge la Poradim73. n lipsa protopopului, de aceast primire trebuia s
se ngrijeasc proistosul Eftimie de la biserica Sfntul Haralambie din acel ora74.
Protoiereul Ioan Sachelarie fusese investit de ctre mitropolitul primat Calinic Miclescu
cu prerogativele organizrii slujbelor de la Poradim. Astfel, acesta primise de la
Bucureti o telegram n care se preciza: Ordonm Cucerniciei tale a te pune la dispoziia fratelui Episcop de Rmnic i a-l nsoi n cltorie la Poradim75.
Slujba de sfinire a trebuit s fie amnat din cauza condiiilor meteorologice
defavorabile. Timp de dou sptmni au fost ploi abundente, lapovi i zpad,
pmntul s-a desfundat iar drumurile au devenit impracticabile76. Mai mult, la 24 septembrie podul de peste Dunre de la Turnu Mgurele a fost grav avariat, fiind smulse
32 de pontoane din cauza valurilor foarte mari. La nceputul lunii octombrie podul nc
nu fusese reparat77. n cele din urm lucrrile au fost definitivate la 7 octombrie. Pe
cnd se afla la Turnu Mgurele, protoiereul a primit o telegram din partea domnitorului Carol I, n care i se solicita prezena la Poradim spre a organiza cele necesare
sfinirii bisericii78. Aceeai solicitare era consemnat n ziua de 6 octombrie 1877 i din
partea inspectorului Carol Davila, iar a doua zi, 7 octombrie 1877, Prefectul de
Teleorman fcea cunoscut respectivului protopop obligaia de a se ngriji de obiectele
trebuincioase pentru sfinire79. Deoarece episcopul de Rmnic nu s-a putut deplasa n
timp optim pentru festivitile religioase de la Poradim80, slujba trnosirii s-a svrit
n ziua de duminic, 9 octombrie 1877, de ctre protoiereul Ioan Sachelarie nsoit de
un sobor de preoi militari81. La slujb au asistat un numr impresionant de credincioi
70

Nestor Vornicescu-Severineanul, Acte i fapte de ntrajutorare ortodox n 1877, n Ortodoxia,


an XXIX, nr. 2, aprilie-iunie 1977, p. 135; Memoriile Regelui Carol I al Romniei. De un martor ocular, vol. III
(1876-1877), p. 272.
71
Nestor Vornicescu-Severineanul, op. cit., p. 136.
72
La 27 septembrie 1877, prin adresa nr. 21.624, ministrul de Interne cerea binecuvntarea mitropolitului Ungrovlahiei pentru deplasarea la Poradim a episcopului Atanasie (Arhiva Mitropoliei rii Romneti,
dosar nr. 1566/1877, f. 102; DANIC, fond Ministerul Cultelor i Instruciunii Publice, dosar nr. 246/1877,
f. 78-81).
73
DJAN Teleorman, fond Protoieria Turnu Mgurele, dosar nr. 478/1877, f. 126 i dosar nr. 484/1877,
f. 37v.
74
Ibidem, f. 38.
75
Ibidem, dosar nr. 478/1877, f. 130 i dosar nr. 484/1877, f. 38v.
76
Timpul, Bucureti, an II (1877), nr. 233 din 13 octombrie, p. 2.
77
N. D. Popescu, Istoria Rzboiului romno-ruso-turc i a neatrnrii Romniei 1875-1878, vol. III,
ediia a IV-a, Bucureti, Editura Librriei H. Steinberg, 1902-1903, p. 26.
78
DJAN Teleorman, fond Protoieria Turnu Mgurele, dosar nr. 478/1877, f. 137.
79
Ibidem, dosar nr. 484/1877, f. 38v.
80
Ibidem, f. 38v.; Arhiva Mitropoliei rii Romneti, dosar nr. 1566/1877, f. 108; DANIC, fond
Ministerul Cultelor i Instruciunii Publice, dosar nr. 246/1877, f. 82.
81
DJAN Teleorman, fond Protoieria Turnu Mgurele, dosar 478/1877, f. 137; MOf, nr. 230 din 12 octombrie 1877, p. 5914; Morii din rzboiul 1877-1878, n BOR, an XXVI, 1902-1903, p. 930.

IMPLICAREA NALILOR IERARHI AI B.O.R.

217

din satele nvecinate, precum i ostai romni i rui82. Imediat dup impresionantul
eveniment, Domnitorul Carol a ntiinat pe mitropolitul primat c n ziua de 9 octombrie a avut loc sfinirea bisericii de la Poradim, slujba fiind svrit de
protopopul de Turnu Mgurele i de un arhimandrit al armatei noastre, n adunarea
poporului bulgar i dimprejur83. Pentru cinstirea cum se cuvine a acestui eveniment,
chiriarhul de la Bucureti a dat ordine ca n ziua de 26 septembrie, ziua serbrii Sfntului Mare Mucenic Dimitrie, s se oficieze n toate bisericile Romniei un Te Deum
de mulumire84.
Biserica din Poradim avnd hramul Sfntul Mare Mucenic Dimitrie a mai
primit ca danie din partea domnitorului Carol I un clopot: [] pn la acea dat nici un
sat bulgar nu avea voie s aib un clopot la biseric, i, n acea zi, pentru ntia oar
dup veacuri de tcere, cretinii din localitate i din mprejurimi au auzit sunetul sonor
al clopotului, ca un glas al dezrobirii rii lor85. Mai trziu s-a construit la Poradim o
clopotni cu trei nivele, mulumit daniilor pe care le-au fcut credincioii rui. n
ianuarie 1878 au fost turnate la uzina din Iaroslav apte clopote. ase din ele au mpodobit clopotnia din Poradim, iar al aptelea a fost trimis bisericii cu hramul Sfntul
Nicolae din Plevna86.
La 12 octombrie a avut loc pe frontul bulgar o nenorocit ntmplare, cu ocazia
unei recunoateri. Un glon rzle a lovit pe principele Serghie de Leuchtemberg, acesta
decednd pe loc. Ilustrul defunct avea s fie transportat la Petersburg spre a fi nmormntat lng mama sa, marea duces Maria, sora mpratului Alexandru al II-lea. Pe
parcursul trecerii pe teritoriul romnesc, autoritile au acordat cortegiului funerar
onoruri militare87.
Miercuri, 19 octombrie 1877, mitropolitul primat88 trimitea un ordin protoiereului
Plii de Sus pentru a convoca la gara Trgovite un numr de preoi pe ct se va putea
mai mare, mbrcai cu feloane negre pentru a se oficia un tresaghion n memoria
principelui mort pe cmpul de btaie89. De asemenea, se preciza ca n toate bisericile
din acea plas s fie trase clopotele tot timpul ct va dura serviciul divin90. n aceeai
zi comunica episcopului Atanasie de Rmnic dorina de a sluji mpreun la trisaghionul
ce este a se svri n localul feroviar sus-menionat91.
82
Vezi raportul protopopului ctre mitropolit, din 18 octombrie 1877, n Arhiva Mitropoliei rii Romneti, dosar nr. 1566/1877, f. 124 r.-v. Vezi i Memoriile Regelui Carol I al Romniei, volumul III, p. 272;
N.D. Popescu, op. cit., p. 57-60; Nestor Vornicescu-Severineanul, op. cit., p. 140.
83
MOf, nr. 230 din 12/24 octombrie 1877, p. 5914 i nr. 239 din 23 octombrie/4 noiembrie 1877, p. 6057;
DIR-RI, vol. VI, doc. 1199, p. 611.
84
Arhiva Mitropoliei rii Romneti, dosar nr. 1566/1877, f. 111.
85
Em. M. Mladin, Armata romn n 1877, n Romnia militar, vol. I, nr. 5, Bucureti, 1906, p. 593.
86
Nestor Vornicescu-Severineanul, op. cit., p. 139. arul a mai oferit bisericii din Bla trei clopote
frumoase (cf. Episcopul Melchisedec, O excursie n Bulgaria, n Revista de Istorie, Arheologie i
Filologie, Bucureti, 1888, p. 10).
87
MOf, nr. 233 din 16/28 octombrie 1877, p. 5959. Ziarul Resboiul avansa ideea c uciderea ducelui
a fost un atentat (Resboiul, nr. 101 din 1 noiembrie 1877).
88
La 16 octombrie 1877 i se ddeau dispoziii despre cum s organizeze primirea la gara Trgovite a
ilustrului decedat. Vezi DANIC, fond Ministerul Cultelor i Instruciunii Publice, dosar nr. 246/1877, f. 86-87;
DIR-RI, vol. VII, doc. 2, p. 1-2.
89
Direcia Municipal Bucureti a Arhivelor Naionale (n continuare, DMBAN), fond Protoieria
Plii de Sus, dosar nr. 102/1877, f. 17.
90
Ibidem, f. 17.
91
Gherasim Cristea-Piteteanu, Rzboiul de Independen n documentele Episcopiei Rmnicului i
Argeului, Lucrare tiprit din ndemnul, cu binecuvntarea i cu sprijinul Prea Sfinitului Iosif, Episcopul
Rmnicului i Argeului, Rmnicu Vlcea, 1977, doc. 42, p. 49.

218

LAURENIU STAMATIN

Odat ajuns cortegiul funerar n Gara de Nord, s-a svrit o slujb de pomenire
pentru odihna sufletului principelui Serghie de Leuchtenberg, ale crui rmie pmnteti
erau transportate cu trenul spre Rusia92. La aceast slujb a oficiat i episcopul Atanasie al
Rmnicului alturi de ali ierarhi i preoi93. Benediciunea din urm a fost dat de
mitropolitul primat, n prezena nalilor demnitari rui, minitri i funcionari ai Statului94.
Vagonul funerar decorat cu mtase neagr a fost ntmpinat peste tot n ar cu
onoruri militare. La Mreti oficialitile erau n mare inut de doliu95, la Bacu s-au
fcut pregtiri speciale pentru primirea augustului rposat96, iar la Roman a slujit
arhiereul Irimia, episcopul eparhiot Isaia Vicol fiind bolnav97. La Iai, mesa mortuar
a fost oficiat de mitropolitul Iosif Naniescu, arhiereul Vladimir Suhopan i preotul
ambulanei ruseti din localitate, la rugciune participnd oficialitile locale i un
numeros public. Dup acest serviciu religios, trenul mortuar a plecat spre Ungheni,
ndreptndu-se spre Rusia98. La 20 octombrie 1877, s-a svrit i n biserica din
Poradim un serviciu funebru pentru pomenirea principelui rposat cu cteva zile mai
nainte, precum i pentru comemorarea ncetrii din via a majestii sale mprteseimame a Rusiei, nscut prines regal de Prusia99.
Baronul Stuart, consulul general al Rusiei, adresa la 1 noiembrie 1877 o not
ministrului Koglniceanu n care se arta adnca recunotin pentru dovezile de
adnc simpatie date att de autoriti ct i de public cu prilejul trecerii prin ar a
corpului nensufleit al principelui disprut. Era nc o mrturie a spiritului de ospitalitate ce caracteriza dintotdeauna pe romni100.
La 15 noiembrie 1877 a fost deschis sesiunea Corpurilor Legiuitoare. Programul
deschiderii prevedea pentru deputai i senatori participarea la o slujb de Te Deum
oficiat la biserica Mitropoliei din Bucureti101. Este important s precizm c, n
mesajul adresat de domnitorul Carol cu acest prilej, era evideniat datoria cu privire la
elaborarea unei legi care s asigure soarta vduvelor i a orfanilor acelora care s-au
luptat i au murit pentru ara lor102. Potrivit regulamentelor, senatorii l-au reconfirmat
n demnitatea de preedinte al naltului for pe mitropolitul primat Calinic Miclescu. Acesta,
fiind suferind, nu a putut participa la lucrrile Camerei, ns, n edina din 22 noiembrie
1877, trimitea un mesaj colegilor si: Domnilor senatori, regret c, din cauz de boal,
nu mi-e permis a v exprima dect prin scris adnca mea mulumire pentru distinsa
onoare ce mi-ai fcut alegndu-m i de ast dat preedinte al Onor. Senat. nalta
Dumneavoastr ncredere n mine este mai presus de slabele mele puteri; v pot ns
asigura c datoria mea arhipstoreasc i inima mea de romn vor fi totdeauna gata a da
posibilul concurs la tot ce poate contribui la binele patriei103.
92

MOf, nr. 240 din 25 octombrie/6 noiembrie 1877, p. 6083.


Gherasim Cristea-Piteteanu, op. cit., doc. 42, p. 49; Nestor Vornicescu, Contribuii aduse de
slujitori bisericeti pentru Independena de Stat a Romniei, n anii 1877-1878, Craiova, Editura Mitropoliei
Olteniei, 1978, p. 43.
94
MOf, nr. 240 din 25 octombrie/6 noiembrie 1877, p. 6083.
95
DIR-RI, vol. VII, doc. 102, p. 52.
96
DJAN Bacu, fond Primria oraului Bacu, dosar nr. 121/1877, f. 55.
97
DIR-RI, vol. VII, doc. 144, p. 79-80.
98
DJAN Iai, fond Primria Iai, dosar nr. 11/1877, f. 68-72; MOf, nr. 240 din 25 octombrie/6 noiembrie 1877, p. 6083-6084; Curierul, Foaia Intereselor Generale, an V, nr. 82 din 23 octombrie 1877, p. 5.
99
MOf, nr. 242 din 28 octombrie/9 noiembrie 1877, p. 6129.
100
MOf, nr. 246 din 2/14 noiembrie 1877, p. 6220.
101
DANIC, fond Ministerul Cultelor i Instruciunii Publice, dosar nr. 246/1877, f. 90; MOf, nr. 255 din
13/25 decembrie 1877, p. 6436.
102
Ibidem, nr. 256 din 15/27 noiembrie 1877, p. 6455.
103
Ibidem, nr. 262 din 23 noiembrie/5 decembrie 1877, p. 6553.
93

IMPLICAREA NALILOR IERARHI AI B.O.R.

219

Victoriile repurtate de armatele aliate, precum i venirea iernii au determinat pe


suveranul rus s prseasc teatrul de lupt. Plecarea spre Rusia a fost stabilit pentru
ziua de 3 decembrie. Doamna Elisabeta, Mitropolitul Primat, naltul cler n veminte
sacerdotale, principele Gortchacoff, minitrii i alte oficialiti l-au ntmpinat pe
augustul monarh la gara Trgovite104.
La 4 decembrie 1877, mitropolitul Calinic Miclescu a dat dispoziii protoiereului
Plii de Sus ca s aduc la cunotina preoilor din Bucureti obligaia ca, n ziua de
5 decembrie, s fie prezeni n gara Trgovite pentru a-l ntmpina pa arul oaspete. De
asemenea, preoii aveau datoria de a se ngriji de tragerea clopotelor pe timpul ct
delegaia diplomatic avea s treac de la gara sus-amintit la Palatul Patriarhiei105.
Protopopul a comunicat imediat dispoziia ierarhului su106, un numr de 24 de preoi
semnnd listele de ntiinare107. Festivitile s-au desfurat potrivit planului convenit,
naltul demnitar rus fiind primit n capitala rii cu toate onorurile cuvenite unei astfel de
personaliti. Dup sosirea arului n gar, primarul capitalei a rostit un discurs de
ntmpinare, apoi mitropolitul primat, n calitate de preedinte al Senatului, a rostit i el
o alocuiune. ntre altele, naltul ierarh a spus: Sire, majestatea voastr a fcut resbelul
pentru o cauz nobil i generoas: emanciparea popoarelor din Orient. Bravura i
eroismul armatelor majestii voastre au fost la nlimea scopului ce ai urmrit108. A
mai cuvntat C.A. Rosetti, preedintele Camerei Deputailor. Seara, la orele 22.30, suita
imperial a prsit capitala i s-a ndreptat spre Rusia109. O primire deosebit s-a fcut
arului i n grile Barboi, Bacu i Iai, autoritile civile din aceste localiti pregtindu-se n mod deosebit pentru acest eveniment110.
Dup cteva zile de la acest eveniment, s-a luat hotrrea ca i domnitorul Carol
s se rentoarc n ar. Cltoria a fost din cele mai solicitant, din cauza marilor
troiene de zpad viscolite pe drum, pe care-l astupase cu desvrire111. La 11 decembrie 1877, principele a ajuns la Turnu Mgurele, dup ce a trecut Dunrea pe iahtul
marelui duce Alexis, condus de cpitanul Novosilski, podul fiind ntrerupt din cauza
sloiurilor de ghea112. Domnul romnilor i autoritile civile au mers la biseric, unde
a fost svrit o slujb pentru fericita ntoarcere a nlimii sale113. Apoi au fost
vizitate spitalele de rnii din Turnu Mgurele.
Drumul de ntoarcere trecea prin Piteti. Prefectul de Arge l-a ntiinat pe
protoiereul Matei Ionescu despre acest eveniment114, astfel nct n ziua de 14 noiembrie, la gar, oaspeii au fost primii cu toate onorurile cuvenite. Au fost prezeni toi
preoii din ora, peste tot rsunnd clopotele bisericilor115. Ajuns la Piteti, principele a
104

Ibidem, nr. 273 din 8/20 decembrie 1877, p. 7154; Timpul, an II, nr. 275 din 6 decembrie 1877.
DMBAN, fond Protoieria Plii de Sus, dosar nr. 102/1877, f. 15; DANIC, fond Ministerul Cultelor
i Instruciunii Publice, dosar nr. 246/1877, f. 93, 96.
106
DMBAN, fond Protoieria Plii de Sus, dosar nr. 102/1877, f. 16.
107
Ibidem, f. 15v. i 16v.
108
MOf, nr. 273 din 8/20 decembrie 1877, p. 7155.
109
Ibidem, nr. 273 din 8/20 decembrie 1877, p. 7156. Pentru trecerea arului prin Bucureti, vezi i
Familia, an XIII, nr. 51 din 18/30 decembrie 1877, p. 610-611.
110
DJAN Galai, fond Primria Oraului Galai, dosar nr. 30/1877-1880, f. 1 r.-v., 5-9; DJAN Bacu,
fond Primria oraului Bacu, dosar nr. 121/1877, f. 66; Curierul, Foaia Intereselor Generale, an V, nr. 95
din 8 decembrie 1877, p. 2-3.
111
MOf, nr. 282 din 18/30 decembrie 1877, p. 7358.
112
Ibidem.
113
Ibidem; Memoriile Regelui Carol I al Romniei, vol. III, p. 355.
114
DJAN Arge, fond Protopopiatul Arge, dosar nr. 1/1877, f. 56.
115
Ibidem, f. 56v.
105

220

LAURENIU STAMATIN

poposit la Biserica Sfntul Nicolae unde mitropolitul primat i episcopul de Arge au


fcut o slujb de Te Deum. n cele din urm, a fost gzduit n casele lui Constantin
Verzaru116, acolo primind i delegaiile Camerelor n ziua de joi, 15 decembrie 1877117.
Senatul a fost reprezentat de mitropolitul primat, acesta dnd citire adresei de rspuns la
Mesajul domnitorului cu privire la deschiderea sesiunii ordinare a Camerelor Legiuitoare118. O alocuiune a fost rostit i de I. Docan, vicepreedinte al Camerei Deputailor. Rspunsul principelui a fost unul emoionant: Domnilor delegai, sunt adnc
ptruns de patrioticele cuvinte ce-mi adreseaz prin Dumneavoastr reprezentaiunea
naional a rii [] Eram sigur c nainea romn ntreag i reprezentanii si erau
unii prin minte i inim cu mine i guvernul meu i c aciunea ce armata noastr a avut
n resbelul cu Turcia va fi salutat ca un act de vigoare naional [] V mulumesc cu
recunotin! S triasc armata! S triasc Romnia!119
n drum spre Bucureti, trenul oficial s-a oprit la staiunea Goleti, unde a avut
loc un frumos act de pietate120. Principele Carol, nsoit de mitropolitul primat i de
episcopul Ghenadie al Argeului au mers la mormntul generalului Nicolae Golescu
care decedase de curnd, unde au depus o cunun. Episcopul de Arge a rostit i o
scurt rugciune pentru odihna sufletului repausatului121.
La 14 decembrie 1877, mitropolitul de Bucureti ordona protoiereului Plii de
Sus ca, n vederea primirii gloriosului domnitor, s ntiineze pe toi preoii aflai n
subordinea sa despre obligaia de a participa la slujba de la Mitropolie prilejuit de acest
eveniment. De asemenea, n sarcina preoilor revenea datoria de a semnaliza prin
tragerea clopotelor trecerea domnitorului de la gara Trgovite la catedrala mitropolitan122. Chiar n acea zi protoiereul s-a adresat subordonailor si123, la apel rspunznd un numr de 37 de clerici124.
n capitala rii primirea a fost entuziast. n gara Trgovite a fost ntmpinat de
minitrii cabinetului Brtianu, de baronul Stuart, de toate oficialitile precum i de o
imens mulime de lume din toate strile sociale. Trsura domneasc ce parcurgea
drumul spre Mitropolie era acoperit de o adevrat ploaie de cununi i buchete de
flori, iar pretutindeni se auzeau clduroase strigte de bucurie125. La catedral a fost
ntmpinat de primatul Romniei care a rostit un cuvnt de bun venit126. O slujb de Te
Deum a fost celebrat cu mare pomp, dup care familia suveran a mers la palatul
mitropolitan unde a fcut o vizit capului Bisericii naionale127.
Cu un fast deosebit au fost primii n ziua de 2 februarie 1878, n capitala rii,
marii duci Nicolae, Vladimir i Alexei Alexandrovici, care au pornit de la Cartierul
116
DJAN Arge, fond Primria Piteti, dosar nr. 6/1877, p. 32; MOf, nr. 282 din 18/30 decembrie 1877,
p. 7359 i N.D. Popescu, op. cit., vol. IV, p. 113.
117
MOf, nr. 281 din 17/29 decembrie 1877, p. 7333.
118
Ibidem.
119
Ibidem, p. 7334-7335.
120
Familia, an XIV, nr. 1 din 1/13 ianuarie 1878, p. 8.
121
MOf, nr. 283 din 20 decembrie 1877/1 ianuarie 1878, p. 7386.
122
DMBAN, fond Protoieria Plii de Sus, dosar nr. 102/1877, f. 5.
123
Ibidem, f. 6.
124
Ibidem, f. 5v. i 6v.
125
MOf, nr. 283 din 20 decembrie 1877/1 ianuarie 1878, p. 7386-7387; Curierul, Foaia Intereselor
Generale, an V, nr. 98 din 18 decembrie 1877, p. 2.
126
MOf, nr. 283 din 20 decembrie 1877/1 ianuarie 1878, p. 7387.
127
Ibidem, p. 7387-7388; Curierul, Foaia Intereselor Generale, an V, nr. 98 din 18 decembrie 1877,
p. 2. Pentru rentoarcerea domnitorului Carol la Bucureti, vezi i Familia, an XIII, nr. 52 din 25 decembrie
1877/6 ianuarie 1878, p. 619 i an XIV, nr. 1 din 1/13 ianuarie 1878, p. 8.

IMPLICAREA NALILOR IERARHI AI B.O.R.

221

General de la Brestovetz spre a se napoia n Rusia. Cu o zi nainte, protoiereul Plii de


Sus primea ordin de la Mitropolie ca s se prezinte la gara Trgovite nsoit de un
numr oarecare de preoi spre a rndui cele necesare primirii nalilor oaspei128. n
gara din Bucureti erau prezeni principele, minitrii, autoritile locale i naltul cler.
Episcopul de Buzu a rostit o alocuiune129.
Dup cteva ore de edere n gara Trgovite, trenul special a pornit pe la orele 2
precise spre Sankt Petersburg130. Drumul a continuat prin gara Galai, unde autoritile
i-au primit pe reprezentanii rui cu toate onorurile militare131. O primire deosebit s-a
fcut delegaiei oficiale i la Buzu. La 3 februarie 1878, prefectul acelui district se
adresa episcopului Inochentie, ntiinndu-l despre eveniment132. Ierarhul a comunicat
imediat dispoziiile subalternilor si133, astfel c, la 4 februarie 1878, nalii demnitari
rui au fost ntmpinai cu toate onorurile cuvenite rangului lor.
Condiiile excepionale n care s-au desfurat evenimentele de la 1877-1878 au
necesitat coalizarea tuturor forelor constructive ale rii ntr-un efort colectiv cu totul
impresionant. Alturi de oamenii politici ai vremii, membrii naltului cler al Bisericii
Ortodoxe Romne au dat dovad de un exemplar ataament fa de valorile pe care,
eroii din toate clasele sociale, le-au aprat cu arma n mn pe cmpiile bulgare. Dup
cum s-a putut observa, nalii prelai ortodoci s-au implicat cu un angajament total n
soluionarea diferitelor chestiuni diplomatice, i nu numai. Colabornd cu oficialitile
civile i militare, clericii au servit ara cu devotament, fiecare acolo unde misiunea se
cerea ndeplinit. Aa c, de la demersurile privitoare obinerii statutului de ar neutr
pentru Romnia, la declararea independenei statale prin vocea ministrului de Externe
Koglniceanu i pn la primirea armatei biruitoare n acea zi impresionant de 8/20 octombrie 1878, membrii ierarhiei bisericeti s-au solidarizat cu cauza naional, fiind
prezeni prin mijloacele specifice la mai toate momentele cheie ale confruntrilor
militare. Dac medicii i ambulanierii au fost denumii, pe bun dreptate, soldai n
alb, apoi putem spune fr teama de a grei c slujitorii Bisericii au fost adevrai
soldai n negru, aprnd patria i neamul romnesc, pro aris et focis.

128

DMBAN, fond Protoieria Plii de Sus, dosar nr. 103/1878, f. 18.


MOf, nr. 27 din 4/16 februarie 1878, p. 627; Curierul, Foaia Intereselor Generale, Iai, an VI, nr. 14
din 8 februarie 1877, p. 3; Romnulu, an XXII, nr. din 5 februarie 1878, p. 114; Dorobanul, an I, nr. 22
din 7 decembrie 1877, p. 1-2.
130
MOf, nr. 27 din 4/16 februarie 1878, p. 627.
131
DJAN Galai, fond Primria Oraului Galai, dosar nr. 30/1877-1880, f. 2 r.-v., 10.
132
DJAN Buzu, fond Episcopia Buzu, dosar nr. 11/1878, f. 3.
133
Ibidem, f. 3v.
129

222

LAURENIU STAMATIN

THE INVOLVEMENT OF THE HIERARCHS OF THE ROMANIAN ORTHODOX CHURCH


IN THE POLITICAL-MILITARY EVENTS IN THE YEARS 1877-1878
(Summary)
Keywords: War of Independence, orthodox clergy, Romanian hierarchs, contributions.
The War of Independence took place between 1877 and 1878 and has been waged against
the Ottoman Empire. The Romanian state was not prepared for that military confrontation. With
the budget at its disposal, the Ministry of War could not meet the needs of the front. They
appealed to the spirit of sacrifice of the Romanian people, all walks of life being involved in that
process of supporting the military. The contribution of the masses across the country and from
other Romanian provinces under foreign ownership has resulted in: collection of offerings for the
soldiers, raising funds for the purchase of advanced weapons, support the operation of hospitals,
caring for wounded, transport of supplies and equipment for front, housing Russian and Turkish
prisoners, organization of cultural activities by charitable societies or individuals to raise funds to
support the military effort, etc. Romanian Orthodox Church, priests and faithful, could not stand
aside in those watershed moments for the Romanian nation, but was actively involved in
supporting the Romanian army sorely tried. Responding to the call addressed by the civil
authorities, the orthodox hierarchs accomplished their duty to the country and contributed in a
special manner to the success of military operations. This article presents in detail the acts and
facts of those Church ministers committed to the purpose aforesaid, during the military hostilities
of the Bulgarian plains.

ISTORIA CULTURII

MARIUS CHELCU,
CTLINA CHELCU*

MNSTIREA GOLIA:
REPER AL ORGANIZRII SPAIULUI URBAN**

mplinirea, de curnd, a trei veacuri i jumtate de la sfinirea actualei biserici a


mnstirii Golia ne-a ndemnat s privim mai atent spre trecutul acestui aezmnt1.
Zidirea nceput de Vasile Lupu i ncheiat de fiul su, tefni, la 24 mai 16602, a
devenit un reper al oraului Iai, datorit vechimii i destinului istoric, trsturilor
arhitectonice, precum i poziiei pe care a ocupat-o n topografia urban. Asupra celui
din urm aspect insistm n cuprinsul studiului nostru, ncercnd, pe baza informaiilor
mai vechi i mai noi3, s surprindem felul n care existena acestui aezmnt a
influenat alctuirea urbanistic a unei pri a oraului Iai.
*
**

Ctlina i Marius Chelcu sunt cercettori tiinifici la Institutul de Istorie A. D. Xenopol Iai.
Studiul a fost realizat n cadrul proiectului de cercetare CNCSIS-UEFISCSU, PNII-IDEI, nr. 75/

2008.

1
Un semn al preocuprii pentru trecutul acestui lca stimulat de mplinirea acestei date l reprezint
editarea volumului: Mnstirea Golia. 350 de ani de la sfinirea ctitoriei lui Vasile Lupu, coordonat de Sorin Iftimi,
Iai, Doxologia, 2010, 405 p. + anexe. Volumul conine apte studii publicate anterior n diverse lucrri
tiinifice, precum i alte unsprezece texte inedite, toate acoperind patru veacuri i jumtate de istorie a acestui
monument (n continuare, Mnstirea Golia. 350 de ani). Istoriei Goliei i-a fost dedicat i unul din fascicolele
periodicului Monumentul, XII/1, Lucrrile Simpozionului Naional Monumentul Tradiie i viitor,
ediia XII, Iai-Chiinu, volum coordonat de Lucian-Valeriu Lefter, Aurica Ichim, Sorin Iftimi, Iai, Editura
Doxologia, 2011 (n continuare, Monumentul, XII/1).
2
Deasupra uii de intrare din pridvor n pronaos se pstreaz pisania, a crei transcriere i traducere a
fost publicat de N. Iorga, Inscripii din bisericile Romniei, Bucureti, 1908, p. 161. Recent a fost tiprit i
transcrierea lui Constantin Bobulescu, Inscripii i nsemnri privitoare la biserica Golia, n Mnstirea
Golia. 350 de ani, p. 347.
3
Din seria celor mai noi, amintim publicarea n ultimii ani a unor pri din tezaurul documentar care se
afl n arhiva mnstirii Vatoped de la Muntele Athos: Florin Marinescu, Contribuii privitoare la relaiile
dintre rile Romne i mnstirea Vatoped de la Muntele Athos, n In honorem Ioan Caprou. Studii de istorie,
volum ngrijit de Lucian Leutean, Maria Magdalena Szkely, Mihai-Rzvan Ungureanu, Petronel Zahariuc, Iai,
Polirom, 2002, p. 289-296; Florin Marinescu, Petronel Zahariuc, Documente de la Ieremia Movil voievod din
arhiva Mnstirii Vatoped de la Muntele Athos, n volumul Moviletii. Istorie i spiritualitate romneasc, II,
Ieremia Movil. Domnul. Familia. Epoca, Sfnta Mnstire Sucevia, 2006, p. 303-315; Florin Marinescu,
Nikolaos Mertzimekis, Ieremia Movil i ajutorul acordat unor mnstiri de la Muntele Athos, n volumul
Moviletii. Istorie i spiritualitate romneasc, II, Ieremia Movil. Domnul. Familia. Epoca, Sfnta Mnstire
Sucevia, 2006, p. 190-193.

Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol, t. XLVIII, 2011, p. 223239

224

MARIUS CHELCU, CTLINA CHELCU

De la margine, n mijlocul trgului


nainte ca Vasile Lupu s iniieze refacerea edificiului, fie ndemnat de doamna
Ecaterina (aa cum a fost reinut n legend imboldul gestului ctitoricesc)4 ori, mai
curnd, n urma interveniei clugrilor sosii de la Vatoped, aa cum suntem nclinai s
credem, a existat o biseric mai veche, ctitorie a familiei Goli5. Scriind despre faptele
pioase ale lui Vasile voievod, Miron Costin amintea i de ridicarea celei de-a doua
mnstiri a Goliei, peste toate mnstirile aici n ar mai iscusit6. n completare,
cronicarul mai meniona c n acel loc fcuse n vechime boierul Goli o bisericu de
piatr7.
tiri despre existena bisericii cu hramul nlarea Domnului avem din vremea lui
Alexandru Lpuneanu, atunci cnd, n 1564, o cruce pentru sfnta mas a fost druit
lcaului de socrii logoftului Ion Goli8. Civa ani mai trziu, n 1575, Ion Goli
fereca un Tetraevanghel pe care el l rscumprase de la ttarii care robiser
manuscrisul n vremurile tulburi de la sfritul domniei lui Ion vod. Obiectul de cult l-a
aflat binefctorul stricat, aa cum citim pe una din filele crii, iar el l-a ndreptat i
l-a nfrumuseat i l-a dat n biserica lui Dumnezeu din trgul Iailor, la margine (),
pentru sufletul su i al mpreun-tritoarei sale, Anna, i al copiilor i al prinilor
lor9. Pe ferectura din spate a aceleiai cri st scris, n limba slavon, c gestul privea
ruga sa, biserica din piatr de la Iai10. nsemnarea aceasta confirm informaiile
transmise de Miron Costin cu privire la vechimea primei biserici de piatr a Goliei i
numele ziditorului ei. Mai mult, din cuprinsul nsemnrii reiese c, n 1575, ctitoria lui
Goli logoftul era situat la marginea oraului.
Acea realitate topografic se va modifica radical n doar o jumtate de secol. Dac
pn la mijlocul secolului XVI trgul de pe Bahlui era una din reedinele domneti, din
vremea celei de-a doua domnii a lui Alexandru Lpuneanu au nceput domnii a s
aeza mai cu temei n scaunul de la Iai11, pentru ca, n secolul urmtor, oraul s
4
Cltori strini despre rile romne, VI, ngrijit de M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru i Mustafa Ali
Mehmet, Bucureti, Editura tiinific, 1976, p. 41. Rolul doamnei Ecaterina la nlarea Goliei nu este cunoscut
suficient, oricum calitatea de ctitor exclusiv pe care i-o acord tradiia este greu de susinut (Sorin Iftimi, Doamna
Ecaterina Cercheza i fiul ei, tefni vod, n Mnstirea Golia. 350 de ani, p. 62-63).
5
Maria Magdalena Szkely, Neamul Goletilor. Pe marginea unui document nou, n SMIM, XXV,
2007, p. 87-98 (n continuare, Maria Magdalena Szkely, Neamul Goletilor); idem, Ctitorii cei vechi ai Goliei,
n Mnstirea Golia. 350 de ani, p. 3-30.
6
Miron Costin, Letopiseul rii Moldovei de la Aron vod ncoace, n Opere, ediie critic cu un
studiu introductiv, note, comentarii, variante, indice i glosar de P.P. Panaitescu, Bucureti, 1958, p. 119.
7
Ibidem.
8
Inscripiile n limba slavon i greac de pe obiectul, care se pstreaz astzi la Muzeul de Art al
Romniei, au fost publicate de N. Iorga, Inscripii i nsemnri din bisericile Iaului, Bucureti, 1907, p. 53-54,
nr. 11 (doar cea slavon); Inscripiile medievale ale Romniei. Oraul Bucureti, vol. I (1395-1800), editat de
Alexandru Elian, Constantin Blan, Haralambie Chirc, Olimpia Diaconescu, Bucureti, Editura Academiei,
1965, p. 581, nr. 769 (n continuare, Inscripiile Romniei, I); ultima ediie a celor dou inscripii este aceea a
lui Constantin Bobulescu, Inscripii i nsemnri privitoare la biserica Golia, n Mnstirea Golia. 350 de
ani, p. 361-362, nr. 23.
9
Arta n Moldova de la tefan cel Mare la Movileti, catalog de Ana Dobjanschi, Anca Lzrescu,
Gabriela Roioru, Maria Ileana Sabados, Carmen Tnsoiu, Liana Tugearu, Bucureti, 1999, p. 119, nr. 29 (n
continuare, Arta n Moldova); nsemnri de pe manuscrise i cri vechi din ara Moldovei. Un corpus, editat
de I. Caprou i E. Chiaburu, I (1429-1750), Iai, 2008, p. 86-87 (n continuare, I. Caprou, E. Chiaburu,
nsemnri, I).
10
Inscripiile Romniei, I, p. 629, nr. 881; Arta n Moldova, p. 119, nr. 29; I. Caprou, E. Chiaburu,
nsemnri, I, p. 88-89.
11
Miron Costin, op. cit., ed. cit., p. 173.

MNSTIREA GOLIA

225

dobndeasc statutul de reedin permanent i atributele unei capitale12. Condiiile


prielnice din prima jumtate a veacului XVII, mai cu seam din timpul domniei lui
Vasile Lupu, au stimulat dezvoltarea economic i demografic, sporirea numrului
locuitorilor din Iai fiind atestat att de relatrile unor cltori strini, ct i de ntinderea pe care o capt trgul n acea vreme. Hotarele vetrei oraului s-au lrgit prin
deschiderea unor ulie noi unde se aaz, alturi de locuitori ai localitilor nvecinate,
oameni venii din afara rii, atrai de posibilitile pe care le ofer un centru urban cu
funcii multiple. Din punct de vedere tipologic, oraul dobndete, pe lng nsuirea de
centru permanent al administraiei i pe aceea de principal centru comercial, datorit
poziiei sale n raport cu cile de nego. Extinderea teritorial a Iailor nu s-a putut face,
din motive ce in de configuraia terenului, dect prin ocuparea ntregii terase a
Bahluiului i apoi a versantului Dealului Copoului13. Acestea sunt circumstanele n care
Golia, ntr-un act din 1631, la doar o jumtate de secol de la atestarea poziiei ei la
marginea oraului, este localizat n mijlocul trgului Iai14. Aadar, din perspectiv
urbanistic, zona din preajma Goliei se transformase ntr-un ritm accelerat.
n acelai timp, dup moartea violent a lui Ion Goli15 i dup o lung perioad
n care vduva acestuia16, dovedind energie i struin, a recuperat averea risipit n
urma acuzaiei de hiclenie aruncat asupra soului ei, s-a schimbat i statutul lcaului.
ntr-unul din anii de nceput ai secolului XVII, prin voina ctitorilor i cu ncuviinare
arhiereasc17 i domneasc18, ctitoria Golietilor a devenit metoc al celei mai importante mnstiri de la Muntele Athos19. Odat cu nchinarea, edificiului i s-au adus
nnoiri potrivite noii meniri a lcaului. Atunci, n primii ani ai secolului XVII, a fost
ridicat prima mnstire a Goliei, aa cum las s se ntrevad formularea din cronica lui
Miron Costin20, un efort constructiv din care a fcut parte, pe lng restaurarea bisericii21,
ridicarea turnului i construcia incintei fortificate22.
12
Pentru acest proces de lung durat i circumstanele care l-au determinat, vezi Vasile Neamu,
Stabilirea capitalei Moldovei la Iai, n AUI, XIV, 1968, p. 111-123; Dan Bdru, Ioan Caprou, Iaii
vechilor zidiri, ediia a II-a, Iai, Editura Demiurg, 2007, p. 55-56; V. Neamu, Stabilirea capitalei Moldovei
la Iai, n volumul Istoria oraului Iai, I, sub redacia lui Constantin Cihodaru i Gheorghe Platon, Iai,
Editura Junimea, 1980, p. 82-86.
13
Dan Bdru, Ioan Caprou, op. cit., p. 87-98; C. Cihodaru, Dezvoltarea demografic i teritorial,
n Istoria oraului Iai, I, p. 91-104.
14
Moldova n epoca feudalismului, III, Documente slavo-moldoveneti, alctuitori: D.M. Dragnev,
A.N. Nichitici, L.I. Svetlicinaia, P.V. Sovetov, Chiinu, Editura tiina, 1982, p. 261-263, nr. 128 (n
continuare, Moldova, III).
15
I. Caprou, E. Chiaburu, nsemnri, I, p. 98.
16
Maria Magdalena Szkely, Chipuri de boieri i jupnese. Anna Goliasa, n MI, XXVI, 1992, 10 (307),
octombrie 1992, p. 76-78; idem, Femei-ctitor n Moldova medieval, n AIIX, XXXII, 1995, p. 450-451; idem,
Ctitorii cei vechi ai Goliei, p. 3-30.
17
Ioan Caprou, Petronel Zahariuc, Documente privitoare la istoria oraului Iai, I, Acte interne
(1408-1660), Iai, 1999, p. 94-95, nr. 66 ( n continuare, Ioan Caprou, Petronel Zahariuc, Documente Iai, I).
18
Ibidem, p. 95-97, nr. 67.
19
Teodor Bodogae, Ajutoarele romneti la mnstirile din Sfntul Munte Athos, Sibiu, 1940, p. 111.
Pentru paii procesului nchinrii Goliei la Vatoped, vezi Marius Constantin Chelcu, Mnstirea Golia:
nzestrrile primilor ctitori, n Monumentul, XII/1, p. 101-112.
20
Miron Costin, op. cit., ed. cit., p. 173.
21
Ioan Caprou, Petronel Zahariuc, Documente Iai, I, p. 95-97, nr. 67.
22
n privina datrii turnului i a incintei fortificate s-au adunat numeroase ipoteze. Cele mai multe
converg ctre primii ani ai secolului XVII n timpul domniei lui Ieremia Movil, aadar n noile condiii impuse
de modificarea statutului edificiului (Sever Zotta, Mnstirea Golia, p. 1-39; Dan Bdru, Ioan Caprou, op. cit.,
ed. cit., p. 195; Radu Popa, Cteva observaii asupra mnstirii Golia din Iai, n SCIA, 13, nr. 2, 1966, p. 253).
ntr-un studiu mai recent, s-a ncercat ca datarea turnului s fie cobort n domnia lui Ion vod, o ipotez n

226

MARIUS CHELCU, CTLINA CHELCU

Pornind de la noua misiune a aezmntului ce a urmat nchinrii i innd seama


de noua poziionare geografic pe harta oraului, vom ncerca s identificm felul n
care aceste realiti s-au rsfrnt asupra organizrii zonei nvecinate.
A existat un model?
nainte de a identifica rolul pe care l-a avut acest complex n structura urbanistic
a prii mai noi a Iailor, trebuie s amintim c Golia aparine unui tip de via de obte,
puin ntlnit n Moldova pn n vremea nchinrii ei; o vieuire ieit din izolarea
locurilor pustii, care se apropie de ora, ba mai mult, ajunge, iat, s existe chiar n
mijlocul acestuia. Sfntul Vasile cel Mare, mrturisea c: am prsit viaa de ora
pentru c am socotit-o prilej pentru tot felul de ruti23. n ciuda acestei hotrri, care
pare s se ndrepte ctre o separaie total ntre viaa monahului i cea lumeasc / citadin,
clugrul va fi ndemnat de acelai ntemeietor al monahismului s se ntoarc adesea n
lume, att pentru a-i sprijini pe cei rtcii sau aflai n suferin, ct i pentru a-i proba
tria credinei n lupta cu ispita rutilor. Aadar, aezarea chinoviilor n vecintatea
aglomerrilor umane viza mplinirea rolului spiritual i social pe care astfel de
aezminte urmau s-l ndeplineasc, mnstirea fiind gndit i ca un loc n care cei
mpovrai de neputine sufleteti i trupeti s-i afle sprijin.
Din a doua jumtate a secolului XVI, cnd condiiile politice i economice impun
un aflux demografic i cultural dinspre spaiul balcanic i levantin, nu sp