Anda di halaman 1dari 1

/A

P.Donostia
Transcrip Jo. Maris

Adios.ene maitia

j.=44

fW-y
0 r

Tn.l
1 A di

e nemai ti

os,

os

a, a di

A di

se k la ko.

Tn.2

r
0

Bary.
2 Zer ta ko

e nemai

A di
2Zer ta

os
os_
ko.

m 0

er rai ten d z, a di

os

se k la ko! Zer ta

ko

er rai ten

Bas.

Vi
0 r

TI
lti

a, a di

os

Bar

'''I

r gr

2 d z, a di

os.
os.

zar

sekla ko!

T.2
a di
a di

Nik ez

tit bes te

pe na rik,mai ti

zure ta

zu re ta

5
mf
ra

os

se k la

ko?

Us te

d zi a ez t da laa mo ri

Bas.

m m ^

v_ X

7T

P rali..

T.l
TU

kol

Ze

T.2

1 Ze
2 Zk
Bar,

uz

ten

zu

Zk

ren
na

uz.
hi

na

hi

ba

hain
n

nai

Cplet
T.l
Nik ez.

ko!

T.2

Bar

\n\ ^ r ^
2 ko

Bas

Us te..

dan hain

li

bro

bes ten da
'0

17

1 ko!

5:
2 ko,

Bas

ren

ko

rrr
z,

e n

li
ke

bro...
z... P

ke

bes ten ta