Anda di halaman 1dari 3

BORANG MARKAH

PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
(PBPPP)

1) CALON
NO. KAD
PENGENALAN

NAMA

JAWATAN

GRED

2) PENILAI
NO. KAD
PENGENALAN

NAMA

JAWATAN

GRED

KOD & NAMA


SEKOLAH

BAHAGIAN

INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI


BIL

KRITERIA

SOALAN

ARAS PENILAIAN

D1 PROFESIONALISME
E1

NILAI PROFESIONAL

A1.1

AMALAN PROFESIONAL

A1.2

HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN

E2

SAHSIAH

A2.1

MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN

A2.2

KEPANTASAN BERTINDAK

A2.3

KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRI

A2.4

BUDAYA KERJA SEPASUKAN

A2.5

BERFOKUSKAN PELANGGAN

E3

POTENSI

A3.1

KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN MEMBUAT KEPUTUSAN

A3.2

PENYESUAIAN PERUBAHAN

A3.3

KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN

10

A3.4

PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF

11

E4

KEILMUAN DAN PENGETAHUAN

A4.1

DASAR-DASAR KERAJAAN

12

A4.2

PERATURAN DAN PEKELILING

13

A4.3

PENGUASAAN BIDANG TUGAS

14

A4.4

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)

15

D2 TUGASAN TAMBAHAN
E1
A1.1
E2
A2.1

HUBUNGAN LUAR
JALINAN DAN JARINGAN (NETWORKING AND LINKAGES)

16

TUGASAN SAMPINGAN
TUGAS-TUGAS LAIN SELAIN TUGAS HAKIKI

17

D3 PENGLIBATAN
E1
A1.2

SUMBANGAN
SUMBANGAN PROFESIONAL DAN SOSIAL

18

D4 KEMAHIRAN
E4

PERANCANGAN

A4.3

PERANCANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN & LATIHAN

19

A4.4

PENGETAHUAN PENTAKSIRAN

20

E5

PELAKSANAAN

A5.8

PENGURUSAN LATIHAN / AKTIVITI

21

A5.9

PENGGUNAAN SUMBER DAN PERALATAN

22

A5.10 PENGENDALIAN SESI LATIHAN / AKTIVITI

23

A5.11 KOMUNIKASI BERKESAN SESI LATIHAN / AKTIVITI

24

A5.12 LAPORAN PROGRAM / AKTIVITI

25

E6

PENTAKSIRAN

A6.5

PENGANALISISAN PROGRAM PEMBANGUNAN MURID

26

A6.6

PENILAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN LATIHAN / AKTIVITI MURID

27

INSTRUMEN KEBERHASILAN
BIL

KRITERIA

SOALAN

ARAS PENILAIAN

KEBERHASILAN
A1.3

PENINGKATAN PENCAPAIAN / KEMAHIRAN DALAM BIDANG

CATATAN :

Anda mungkin juga menyukai