Anda di halaman 1dari 5

1.

Nyatakan satu sikap anda terhadap keluarga


A. Kasih sayang
B. Bergaduh
C. Halau
D. Benci

(Pengetahuan)

2. Nyatakan satu amalan anggota keluarga menjaga maruah keluarga.


A. Bergaduh dengan rakan.
B. Berbohong
C. Kurang beradab sopan.
D. Rajin belajar.
(Pengetahuan)

3. Bagaimanakah cara kamu menghormati anggota keluarga kembangan kamu?


Berikan dua cara.

a) _________________________________________________
b) _________________________________________________
(Kefahaman)

4. Berikan dua kebaikan jika anggota masyarakat mengamalkan sikap tolak ansur
dalam masyarakat.
(a)___________________________________________________________
(b)___________________________________________________________
(Kefahaman)

5.

Sebagai murid, bagaimanakah kamu dapat mengharunkan nama negara?


A. melakukan perbuatan menyalahi undang-undang.
B. melakukan aktiviti yang tidak berfaedah.
C. menjuarai pertandingan di peringkat antarabangsa.
D. menyaksikan perlawanan badminton Piala Malaysia.

(Aplikasi)

6.

Mengapakah peraturan perlu dalam hidup berjiran?


A. Untuk mewujudkan suasana harmoni.
B. Mengambil berat hal jiran.
C. Untuk menyusahkan jiran tetangga.
D. Membuat jiran rasa bangga.

(Analisis)

7. Mengapakah kita perlu menjaga kebersihan tubuh badan?


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Analisis)

8. Berikan dua peraturan apabila berada di kawasan rekreasi?


(a)_______________________________________________________________
(b)_______________________________________________________________
(Sintesis)

9 .Lengkapkan ayat di bawah dengan maklumat yang diberi.

Sebelum ke sekolah
Otak yang cerdas
Menjadi penat dan sukar untuk menumpukan perhatian
Yang seimbang agar sentiasa sihat
1.Nazarius akan bersarapan________________________________________.
2.Setiap orang perlu mengambil makanan ____________________________.
3.Badan yang sihat menjamin _______________________________________.
4.Apabila kita tidak cukup tidur, badan kita akan ________________________.
(Penilaian)

10. Nyatakan tindakan bermoral yang patut diambil dalam setiap situasi di bawah ini.
1. Kawan kamu terjatuh daripada basikal ketika balik dari sekolah.
Tindakan bermoral :
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Jiran kamu sedang mengadakan upacara keagamaan sempena Thaipusam.
Tindakan bermoral :
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Ayah kamu meminta kamu menolongnya mencuci kereta dan menyapu
halaman rumah manakala kamu perlu menyiapkan projek sekolah.
Tindakan bermoral :
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(Penilaian)

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4

ARAS KEMAHIRAN

BIL

TOPIK

1.

KASIH SAYANG TERHADAP

2.

KELUARGA
TANGGUNGJAWAB

3.

TERHADAP KELUARGA
HORMAT DAN TAAT KEPADA

4.

ANGGOTA KELUARGA
TOLERANSI TERHADAP

5.
6.

MASYARAKAT
CINTA AKAN NEGARA
SEMANGAT

7.

BERMASYARAKAT
KEBERSIHAN FIZIKAL DAN

8.

MENTAL
KEAMANAN DAN

9.

KEHARMONIAN
KASIH SAYANG

10.

BAIK HATI

1
1

JUMLAH

10

PERATURAN MEMBERI MARKAH


( PMM )

1. A
2. D
3.

a) Bercakap dengan sopan santun kepada ibu bapa dan adik beradik.
b) Meminta izin jika ingin menggunakan barang keluarga.
c) Jawapan murid yang bersesuaian.

4. a) Hidup aman dan harmoni.


b) Sentiasa gembira dan bekerjasama.
c) Jawapan murid yang bersesuaian.
5. C
6. A
7. Supaya badan kita sihat dan di jauhi dari segala penyakit.
Jawapan murid yang bersesuaian.
8. a) Sentiasa menjaga kebersihan kawasan persekitaran.
b) Menjaga harta benda awam dengan baik.
Jawapan murid yang bersesuaian.

9.1. Sebelum ke sekolah.


2. Yang seimbang agar sentiasa sihat .
3. Otak yang cerdas.
4. Menjadi penat dan sukar untuk menumpukan perhatian.
10. Jawapan murid yang bersesuaian.