Anda di halaman 1dari 5

Pendidikan Moral Tahun 4 mengandungi 14 Tema.

1. Kepercayaan Kepada Tuhan.

6. Hormat.

11. Kerajinan.

2. Baik Hati.

7. Kasih Sayang.

12. Kerjasama.

3. Bertanggungjawab.

8. Keadilan.

13. Kesederhanaan.

4. Berterima Kasih.

9. Keberanian.

14. Toleransi.

5. Hemah Tinggi.

10. Kejujuran.

UNIT 11: KELUARGA HARMONI


SET SOALAN OBJEKTIF

JAWAPAN

ARAS TAKSONOMI
BLOOM

Pengetahuan

Kefahaman

Aplikasi

1. Nyatakan satu sikap anda terhadap


keluarga
Kasih sayang
Bergaduh
Halau
Benci
2. Saling membantu dan menghormati
anggota keluarga antara satu sama lain.
Pernyataan di atas boleh
Memburukkan nama baik keluarga.
Menyusahkan anggota keluarga.
Berbudi bahasa.
Merapatkan hubungan sesama anggota
keluarga.
3. Bagaimanakah anggota keluarga
membantu antara satu sama lain?
Selalu bergaduh antara satu sama lain.
Saling membantu dan mengambil berat
antara satu sama lain.
Sentiasa tidak hormat antara satu sama
lain.
Suka melawan ibu bapa.

4. Mengapakah anggota keluarga pelu


membantu dan menghormati antara satu
sama lain?
Kejiranan.

Analisis

Sintesis

Penilaian

SET SOALAN OBJEKTIF

JAWAPAN

ARAS TAKSONOMI
BLOOM

1. Nyatakan satu cara anda menghormati


anggota keluarga kembangan anda.

Pengetahuan

Bersopan santun.
Melahirkan keluarga bahagia.
Ramah mesra.
5. Berikan cara anda menunjukkan kasih
sayang terhadap anggota keluarga.
Bantu dan hormat sesama anggota
keluarga.
Sentiasa melawan ibu bapa.
Selalu membuli adik.
Suka berbohong
6. Azai ternampak ibu membawa pulang
banyak hasil tanaman dari kebun.
Dalam keadaan tersebut, apakah tindakan
yang patut dilakukan oleh Azai?
Membantu ibu angkat hasil tanaman
tersebut.
Membiarkan ibu angkat sendirinya.
Tidak mempedulikan ibu.
Meminta ibu menyediakan makanan
malam.

UNIT 12: KUKUHKAN IKATAN KEKELUARGAAN

Bercakap dengan sopan.


Berbohong

Selalu marah anggota keluarga


kembangan.
Tidak menghormati anggota keluarga
kembangan.
2. Berikan satu kebaikan mempunyai
keluarga kembangan.
Tidak bahagia
Sentiasa bahagia.

Kefahaman

Aplikasi

Analisis

Sintesis

Tidak gembira.
Tidak suka menghormati anggota keluarga
kembangan.
3. Bagaimanakah anggota keluarga
kembangan membantu antara satu sama
lain?
Selalu bergaduh antara satu sama lain.
Saling membantu dan mengambil berat
antara satu sama lain.
Sentiasa tidak hormat antara satu sama
lain.
Suka melawan ibu bapa.
4. Mengapakah anda perlu menghormati
anggota keluarga kembangan?
Memburukkan nama baik keluarga
kembangan.
Merosakkan hubungan keluarga
kembangan.
Ramah mesra
Kukuhkan ikatan kekeluargaan
5. Berikan satu sikap anda menunjukkan
hormat terhadap anggota keluarga
kembangan?
Bertanya khabar apabila berjumpa.
Tidak bertegur sapa.

Saling mengejek antara satu sama lain.


Berbohong
6. Azai mendapati adik sepupunya
menangis mencari bukunya yang hilang.
Dalam keadaan tersebut, apakah tindakan
yang patut dilakukan oleh Azai?
Tidak mempedulikan.

Penilaian

Menolong adik sepupunya mencari buku.


Marah adik sepupunya.
Membiarkan adik sepupunya.

UNIT 13: MARUAH DIPELIHARA KELUARGA SEJAHTERA


SET SOALAN OBJEKTIF

JAWAPAN

ARAS TAKSONOMI
BLOOM

Pengetahuan

Kefahaman

Aplikasi

1. Nyatakan satu amalan anggota


keluarga menjaga maruah keluarga.
Bergaduh dengan rakan.
Berbohong
Kurang beradab sopan.
Rajin belajar.

2. Kita hendaklah sentiasa menjaga


pertuturan, tingkah laku dan cara
berpakaian.

Amalan di atas ini


Memburukkan nama baik keluarga.
Mencerminkan maruah keluarga
Merosakkan hubungan anggota keluarga.
Menyusahkan anggota keluarga.
3.

Bagaimanakah anda menjalankan

tanggungjawab terhadap keluarga?


Membantu ibu mengemas rumah.
Berpakaian kotor.
Malas belajar.
Ingkar pesanan ibu bapa.

4. Mengapakah maruah keluarga perlu


dijaga?
Keluarga dipandang rendah.
Merosakkan hubungan baik keluarga.

Analisis

Sintesis

Penilaian

Maruah dipelihara keluarga sejahtera.


Menyusahkan anggota keluarga.
5. Berikan satu cara anda menjalankan
tanggungjawab terhadap anggota
keluarga?
Sentiasa berbudi pekerti
Tidak bertegur sapa.
Saling mengejek antara satu sama lain.
Berbohong
6. Ceritakan cara anda menjaga maruah
keluarga.
Sentiasa menjaga pertuturan, tingkah laku
dan cara berpakaian.
Ingkar pesanan ibu bapa.
Malas belajar.
Kurang bersopan santun.