Anda di halaman 1dari 11

NAMA

ALAMAT
Tarikh:
PUAN HJH. RAFIAH BT ABD RAZAK
Guru Besar,
SK Sungai Rokam.
Jalan Kenanga
31350 Ipoh, Perak DR
Tuan,
PENYERAHAN TUGAS GURU PENOLONG PPP...... GRED DG ......
Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.
2.
Untuk makluman pihak tuan, saya akan
SK ............................................., Ipoh pada 2 Januari 2014.

mula

bertugas

di

3.
Sehubungan dengan itu, saya menyerahkan tugas dan tanggungjawab saya
sebagai Guru Penolong PPP ................... Gred DG ........... di Sekolah Kebangsaan
Sungai Rokam, Ipoh.Perak seperti ketetapan berikut :
3.1
3.2

Tarikh Penyerahan : ..............................


Tarikh Kuatkuasa : 02 Januari 2014

4.
Saya merakamkan ucapan terima kasih di atas segala bimbingan, nasihat dan
tunjuk ajar yang telah diberikan oleh pihak tuan sepanjang perkhidmatan saya di sini.
Segala jasa dan kerjasama dari pihak tuan amatlah saya hargai.
Sekian untuk makluman pihak tuan.
Saya yang menurut perintah,

...........................................
NAMA PENUH

KANDUNGAN

Perkara

Muka Surat

Surat Penyerahan Dan Akuan Terima Nota Serah Tugas

ii

II

Senarai Tugas Jawatan

iii

III

Kedudukan Terakhir Tugas tugas yang belum selesai

iv

IV

Senarai Harta benda/Peralatan Pejabat

Kedudukan Kewangan / Akaun dan lain-lain

vi

VI

Fail Meja

vii

VII

Manual Prosedur Kerja

viii

VIII

Hal-Hal Lain

ix

I.

a)

Adalah

saya

Surat Penyerahan dan Akuan Terima


Nota Serah Tugas

............................................................yang

memegang

jawatan ....................................... Gred DG..... di Sekolah Kebangsaan Sungai Rokam,


Ipoh.Perak dari ............. hingga 31 Disember 2013 bersamasama ini menyerahkan
Nota Serah Tugas sepertimana diarahkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam melalui
surat Bil. JPA.193/6/3-4(20) bertarikh 19 Julai, 1985. Disertakan juga bersama- sama
ini Fail Meja/Manual Prosedur Kerja.

Diserahkan oleh :
Tandatangan:

Nama :..................................................
(Pegawai yang akan bertukar)

b)

Disemak oleh :
Tandatangan :

Nama : Hjh. Rafiah bt Abd Razak


(Guru Besar SK Sungai Rokam)

Adalah saya ..........................


yang mengambil alih tugas jawatan ................................................................. di Sekolah
Kebangsaan Sungai Rokam, Ipoh.Perak mulai ......................................... mengaku telah
menerima satu (1) salinan Nota Serah Tugas dan Fail Meja/Manual Prosedur kerja.*

Diterima oleh :
Tandatangan :

Disaksikan oleh :
Tandatangan :

Nama :
(Pegawai yang akan mengambilalih tugas )

Nama:
(Pegawai Tadbir Kementerian/Jabatan)*

Catatan : * Potong mana yang tidak berkenaan.

II.

Senarai Tugas Jawatan

Bertanggungjawab kepada Guru Besar di Sekolah Kebangsaan Sungai Rokam dalam


hal-hal berkaitan seperti berikut : (Senaraikan)
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Nama Mata Pelajaran yang terakhir diajar


Jawatan Dalam Panitia
Jawatan Dalam HEM
Jawatan Dalam KOKO
Jawatan Dalam Tugas-Tugas Khas
Lain-lain jawatan/tugas yang diarahkan oleh Guru Besar dari masa ke
semasa.

(Boleh rujuk Borang SKT yang telah disediakan dan boleh dikepilkan)

III. Kedudukan Terakhir Tugas Tugas Yang Belum Selesai

BIL.

TUGAS TUGAS YANG BELUM


SELESAI

KEDUDUKAN
SEKARANG

TINDAKAN
SUSULAN YANG
DIPERLUKAN

RUJUKAN FAIL,
PEGAWAI,
JABATAN YANG
BERKAITAN

CATATAN

Cth: Dalam proses


penyediaan oleh
guru-guru MP

Cth:Tindak ikut
kepada guru-guru
yang
bertanggungjawab
ikut tarikh yang
ditetapkan

Cth:Kertas
makluman
diserahkan kepada
PK 1/GB

Tanggungjawab
(siapa)

Cth: Dalam proses


penyediaan oleh
Setiausaha

Cth:Tindak ikut
kepada SU yang
bertanggungjawab
ikut tarikh yang
ditetapkan

Kertas makluman
diserahkan kepada
PK HEM

Tanggungjawab
(siapa)

Cth: Dalam proses


penyediaan oleh
Penyelaras

Cth:Tindak ikut
kepada Penyelaras
yang
bertanggungjawab
ikut tarikh yang
ditetapkan

Kertas makluman
diserahkan kepada
PK KOKO

Tanggungjawab
(siapa)

IV.

Senarai Harta Benda / Peralatan Pejabat:

Contoh:
1. Buku Stok Panitia yang telah dikemaskini
2. Kad Inventori / Harta Modal (Aset Alih Kerajaan)
3. Fail Panitia/HEM/KOKO/Akademik yang telah dikemaskini
4. Buku Persediaan Mengajar yang telah dikemaskini
5. Buku Jadual Kedatangan Murid yang telah dikemaskini
6. Alat /Bahan Bantu Mengajar/Carta
7. Buku-Buku Rujukan
8. Meja Guru (1 unit)
9. Kerusi Guru (1 unit)
10. Kunci Bilik Berkaitan (1 unit)
11. Almari Kabinet (1 unit)
12. Rak Fail (3 unit)
13. Kabinet Fail ( 2 unit)
14. Komputer Laptop Jenama HP. (1 unit lengkap)
15. Pemegang Cop (1 unit)
16. Lain-lain yang berkaitan

(Boleh rujuk senarai semak serahan akhir tahun dan sertakan)

V.

Kedudukan Kewangan / Akaun dan lainlain


(Hanya perlu disediakan oleh pegawai-pegawai yang berkaitan sahaja)
1. Jika Ketua Panitia boleh nyatakan baki wang PCG yang tinggal.
2. Jika Penyelaras / Bendahari Tahun , Sila sertakan Penyata Kewangan yang
berkaitan.

VI.
Fail Meja
(Hendaklah disertakan sebagai Lampiran A 1)

VII.
Manual Prosedur Kerja
(Hendaklah disertakan sebagai lampiran A 2)

VIII.

Hal-hal Lain

1. Senarai nama murid tahun 2014.


2. Lain-lain yang berkaitan dan difikirkan perlu dinyatakan.

NOTA SERAH TUGAS

NAMA PEGAWAI
JAWATAN DAN GRED JAWATAN PEGAWAI
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ROKAM
IPOH NEGERI PERAK