Anda di halaman 1dari 22

PERINGKAT LANJUTAN

JABATAN PERTAHANAN AWAM


MALAYSIA

Disediakan Oleh :
Jawatankuasa Teknikal Kebangsaan
Kadet Pertahanan Awam Malaysia
(KAPA)

Kawad Pili Bomba 1, satu aliran


200 kaki, satu nozzel, Pam Pili
Bomba, Pasukan Gerak

No.4
Kendali peralatan di Pili Bomba

No.3
Bentang 1 hos dari Pili Bomba di No.4 ke
100 kaki

No.2
Bentang 1 hos dari 100 kaki di No.3 ke
200 kaki

No.1
Pasang nozzel di 200 kaki di No.2

No.3
Lari ke depan bantu No.1 dan No.2

No.1
Perintah No.3, BUKA AIR

BUKA AIR

No.3
Jawab BUKA AIR dengan Isyarat, pusing
ke belakang, langkah ke sebelah kiri hos
dan lari ke 100 kaki

BUKA AIR

No.3
Beritahu No.4 BUKA AIR dengan Isyarat

BUKA AIR

No.4
Jawab BUKA AIR dengan Isyarat dan
pusing kunci Pili Bomba

BUKA AIR

No.3
Pusing ke belakang, langkah ke sebelah
kiri hos dan lari ke depan bantu No.1 dan
No.2

No.1
Perintah No.3, TUTUP AIR DAN KEMAS

TUTUP AIR
DAN
KEMAS

No.3
Jawab TUTUP AIR DAN KEMAS dengan
Isyarat, pusing ke belakang, langkah ke
sebelah kiri hos dan lari ke 100 kaki

TUTUP AIR
DAN
KEMAS

No.3
Beritahu No.4 TUTUP AIR DAN KEMAS
dengan Isyarat

TUTUP AIR
DAN
KEMAS

No.4
Jawab TUTUP AIR DAN KEMAS dengan
Isyarat dan pusing kunci Pili Bomba

TUTUP AIR
DAN
KEMAS

No.4
Buka coupling di Pili Bomba dan kemas
peralatan

No.3
Buka coupling di 100 kaki dan gulung hos

No.1
Kepit nozzel di peha dan buka coupling

No.2
Gulung hos di 200 kaki

No.1
Bawa
Lapur balik nozzel ke tempat permulaan
Selamat pagi Tuan, Kumpulan Alpha
selesai latihan kawad pili bomba 1,
peralatan cukup, anggota selamat, Tuan.