Anda di halaman 1dari 2

ARAHAN: JAWAB SEMUA SOALAN

1
.

Darah manusia boleh dibahagi kepada empat kumpulan - A, B, AB dan O.


(a
)

(b
)

(c
)
(d
)
2
.

Rajah menunjukkan Anis sedang menderma darah. Anis mempunyai kumpulan


darah A.

Tandakan (
) pada kumpulan darah individu yang boleh menerima darah
daripada Anis
Kumpulan
A
B
AB
O
darah

2M

Sekiranya kumpulan darah penderma dan penerima tidak serasi,


penggumpalan darah akan
berlaku di dalam salur darah penerima dan ini boleh menyebabkan kematian
penerima
Ahmad mempunyai kumpulan darah B. Individu daripada kumpulan darah yang
manakah tidak boleh menerima darah daripada Ahmad? Tandakan ( ) pada
jawapan yang betul
Kumpulan
A
B
AB
O
darah

2M

Siti boleh menderma darah kepada individu daripada semua kumpulan darah.
Apakah kumpulan darah Siti?
_______________________________________________________________________________

1M

Aminah boleh menerima darah daripada individu semua kumpulan darah.


Apakah kumpulan darah Aminah?
________________________________________________________________________________

1M

Rajah menunjukkan beberapa sistem manusia.

(a
)

Labelkan rajah di atas dengan sistem berikut.


A: Sistem yang mengandungi organ peparu
B: Sistem yang mengangkut nutrien dan oksigen ke sel

C: Sistem yang mengandungi tisu rawan