Anda di halaman 1dari 15

FALSAFAH

PENDIDIKAN
KEBANGSAAN

Falsafah Pendidikan Kebangsaan


~ Konsep pendidikan di Msia boleh ditafsir daripada
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yg telah
diumumkan secara rasmi pada tahun 1988.
Pendidikan di Msia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh
dan bersepadu utk mewujudkan insan yg harmonis dan seimbang
dari segi intelak,rohani,emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kpd Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan
melahirkan rakyat Msia yg berilmu pengetahuan,berketrampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

Peranan Falsafah Pendidikan Kebangsaan


~ memberi tuju hala dan panduan kpd segala usaha yg
diikhtiarkan utk meningkatkan lagi mutu pendidikan negara.
~ menjadi dasar bagi menentukan matlamat-matlamat
pendidikan di negara.
~ dasar bagi menentukan jenis kurikulum,isi kandungan dan
aktiviti P & P.
~ mengelakkan segala kesulitan yg mungkin timbul semasa
satu kurikulum @ komponen dilaksanakan.
~ sbg pertimbangan asas ketika hendak merancang perubahan
@ pembaharuan dlm bidang pendidikan.
~ rangka rujukan kpd para pendidik yg hendak memahami
sistem pendidikan di negara kita.

Matlamat Pendidikan Negara


~ bertujuan melahirkan rakyat Msia yg sempurna dan memiliki
serta menghayati ciri-ciri berikut:
Percaya & patuh kpd Tuhan

Berilmu pengetahuan
Memiliki sahsiah yg
seimbang & sepadu

Berakhlak mulia

Bertanggungjawab kpd diri,


masyarakat,agama & negara
Memupuk perpaduan di
kalangan rakyat berbilang
kaum

MATLAMAT

Melahirkan rakyat yg
bertanggungjawab

Melahirkan rakyat yg boleh memahami


& menerima serta mengamalkan
prinsip-prinsip & cita-cita demokrasi
mengikut Perlembagaan

Menghasilkan rakyat yg progresif,


Melahirkan rakyat yg memahami &
mahir serta cekap supaya dpt
mengamalkan prinsip-prisip Rukun
menjalankan tugas secara
negara & bertoleransi demi wujudnya
produktif & sempurna.
perpaduan rakyat berbilang kaum
Mengurangkan jurang perbezaan dari
segi ekonomi sosial serta membekalkan
kemudahan asas pendidikan kpd
golongan yg kurang berada.

Melahirkan rakyat yg
taat
setia kpd Raja & cinta
kpd negara.

IMPLIKASI FPK
TERHADAP
SISTEM
PENDIDIKAN
NEGARA

Implikasi
Terhadap
Kurikulum

Implikasi
Terhadap
Pendidik

Implikasi
Terhadap
Institusi
Pendidikan

KURIKULUM

Perubahan sukatan pelajaran yg berorientasikan


kpd program bersepadu.
Bahan pelajaran mengutamakan nilai murni
diserapkan dlm semua mata pelajaran
Program pendidikan berorientasi utk melahirkan
insan yg seimbang & harmonis
Sistem pendidikan berorientasi ke arah
pendidikan umum
Perubahan sukatan pelajaran yg sesuai utk melatih
Kemahiran pelajar dlm bidang vokasional & teknologi

PARA
PENDIDIK
Para pendidik mempunyai iltizam yg lebih utk
melaksanakan aktiviti bagi mencapai aspirasi yg
terkandung dlm FPK.
Dengan adanya ilmu pengetahuan yg baru, para pendidik
lebih bersedia utk melaksanakan strategi P & P baru
bagi melahirkan insan yg harmonis & seimbang
Pandangan golongan pendidik tetap akan berubah ke
arah yg positif, iaitu sanggup menanggung risiko
utk mendatangkan pembaharuan @ inovasi terutamanya
dlm bidang pendidiakn.
Golongan pendidik akan berpandangan jauh
dan luas.

INSTITUSI
PENDIDIKAN

Kemudahan asas seperti bilik darjah yg


mencukupi supaya pelajar dpt
mengembangkan potensi mereka
secara menyeluruh & seimbang
Perubahan aktiviti budaya sekolah yg
kondusif utk memupuk nilai-nilai
murni dlm jiwa pelajar
Penekanan kpd bidang teknik &
vokasional akan berterusan
Pengukuhan & perluasan BM sbg ilmu
di institusi pendidikan akan terus
meningkat.

Peranan Kementerian Pendidikan

Strategi Merealisasikan FPK

Peranan Guru Dalam Merealisasikan


Strategi Kementerian Pendidikan Malaysia

Pembangunan Insan
~ penyediaan kurikulum yg relevan dgn mengubahsuai
kandungannya mengikut keperluan semasa.
~ penyediaan sistem penyampaian yg berkesan dgn
memperkenalkan sistem teknologi yg canggih seperti ICT.
~ penekanan kpd pendidikan agama & moral dgn proses
penerangan nilai-nilai agama & moral dlm semua peringkat
persekolahan dan dlm semua mata pelajaran.
~ penekanan kpd sains & teknologi dgn melahirkan lebih
ramai tenaga kerja dlm bidang ini.
~ peningkatan peluang pendidikan melalui pelbagai bidang
dan pendekatan alternatif, misalnya kursus profesional.
~ pemupukan semangat patriotisme melalui penyerapan
unsurnya dlm semua mata pelajaran.

Pembangunan Sumber Pendidikan


~ penyediaan input pendidikan yg mencukupi, lengkap dan
terkini dgn mempertingkatkan kuantiti & kualiti guru, prasarana
serta program sokongan dari semasa ke semasa dan mengikut
keperluan semasa.
~ perlaksanaan program pendidikan mengikut perancangan dgn
memastikan bahawa Matlamat Pendidikan dan Rancangan
Malaysia tentang keperluan tenaga mahir dpt dicapai.
~ peningkatan keberkesanan proses P & P dgn penyediaan
tenaga pengajar yg berkualiti serta persekitaran pembelajaran
yg kondusif, termasuk kemudahan internet dan bahan
multimedia.

Penyelidikan dan Pembangunan ( R & D )


~ penyediaan tenaga pakar utk penyelidikan dgn mengajar
program latihan bagi guru pakar dan pegawai pendidikan
utk meningkatkan kemahiran menjalankan penyelidikan
dlm pendidikan.
~ mencari sumber kewangan utk membiayai projek penyelidikan
dan pembangunan dlm pendidikan.
~ merangka Dasar Pendidikan utk menggalakkan penyelidikan
dlm pendidikan.

Peranan Guru Dalam Merealisasikan


Strategi Kementerian Pendidikan
Malaysia
~ pelaksanaan kurikulum & kokurikulum yg dpt berjaya
memperkembang potensi pelajar dari aspek intelek, jasmani,
emosi dan rohani secara keseluruhan dan bersepadu.
~ pelaksanaan pengurusan dan pentadbiran dgn penyelenggaraan
prasarana supaya kemudahan P & P dpt digunakan secara
licin dan optimum serta dlm keadaan yg baik dan selamat.
~ pelaksanaan perhubungan dgn masyarakat dgn mewujudkan
perkongsian pintar di antara sekolah dgn masyarakat supaya
melahirkan semangat kerjasama demi dpt membantu
pembangunan sekolah, sama ada sumber kewangan @ tenaga.