Anda di halaman 1dari 29

PENGENALAN SAINS

SUKAN

UNIT 1

KONSEP

1
KONSEP

 Sukanialah satu bentuk aktiviti


manusia yang wujud mengikut
perkembangan zaman.

 Contoh: menari, memburu,


menunggang kuda, lawan
pedang dan bermain bola.

2
 Aktiviti
ini melibatkan pertandingan
atau cabaran bagi mencapai
matlamat yang telah ditetapkan.
(Hawkey, 1993)

 Kesimpulannya, sukan ialah aktiviti


fizikal manusia yang berunsurkan
pertandingan dan tertakluk pada
peraturan atau undang-undang.

3
1.1 Definisi Sains Sukan

Sains Sukan ialah bidang yang


mengaplikasikan sains ke dalam
sukan dan menggabungkan disiplin-
disiplin seperti perubatan sukan,
anatomi, psikologi sukan, fisiologi,
biomekanik dan pemakanan sukan.

4
5
Prestasi Sukan

 Pengetahuan tentang kaedah dan


teori sains sukan akan meningkatkan
prestasi atlet, jurulatih dan pegawai
sukan.

 Meningkatkanprestasi latihan motor


dan program latihan yang sistematik

6
Ekonomi

 Sukan dapat membantu meningkatkan


ekonomi negara melalui:
- bidang perniagaan
- pelancongan
- penyertaan atlet
- penaja
- saintis sukan

7
Kerjaya
 Perkembangansukan dapat
mewujudkan peluang pekerjaan

- jurulatih
- pegawai sukan
- wartawan
- ahli psikologi sukan
- pegawai perubatan sukan

8
Rekreasi

Pengetahuan sukan dapat dimanfaatkan dalam aktiviti rekreasi.


mengetahui cara penggunaan alatan rekreasi dengan betul.


Contoh: aktiviti berkayak.

9
Kesihatan
 Bantumeningkatkan tahap kesihatan
dan kecergasan atlet.

 Mengetahui kaedah dan prosedur


latihan untuk elak dari kecederaan

 Mengetahui diet yang sesuai untuk


prestasi atlit.

10
1.3 Dasar Sukan Negara (DSN)

 Kementerian Belia dan Sukan


Malaysia (KBS) telah mewujudkan
DSN dan digubal pada 20 Januari
1988.

 Bertujuanuntuk menjadikan
masyarakat Malaysia sihat, cergas
dan berdisiplin.
11
Definisi DSN

 Satudokumen yang komprehensif ke


arah perkembangan, kemajuan dan
pembangunan sukan negara.

 Penggubalan DSN melibatkan agensi


kerajaan, bukan kerajaan,
pertubuhan-pertubuhan sukan, IPT,
badan sukarela dan orang
perseorangan.
12
DSN terbahagi kepada:

1. SUKAN UNTUK SEMUA (sukan massa)

 Bertujuan untuk meningkatkan kesihatan


dan kesejahteraan masyarakat.
 Melibatkan aktiviti rekrerasi berbentuk
fizikal dan sukan spontan.
 Menggalakkan penyertaan yang luas.
 Contoh: Larian Merdeka, Senamrobik Hari
Keluarga.
13
2. SUKAN UNTUK KECEMERLANGAN
(sukan prestasi tinggi)

 Bertujuan untuk meningkatkan prestasi atlet


pada peringkat tertinggi.
 Atlet diberi peluang bertanding di peringkat
kebangsaan dan antarabangsa.
 Atlet boleh mendapatkan khidmat jurulatih yang
diiktiraf dan berlatih di luar negara.

14
1.3.1 Rasional Dasar Sukan
Negara
 Peringkat Individu- sukan membantu:
– Pembentukan sahsiah, kesedaran diri dan
membangkitkan semangat pertandingan.
– Peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan
fizikal.
– Penggunaan masa senggang yang berfaedah.
– Pengurangan tekanan hidup moden
– Interaksi sosial yang bermakna.

15
 Peringkat Masyarakat- sukan membantu:

– Pembinaan kualiti fizikal dan moral masyarakat


– Pewujudan persekitaran yang selesa untuk
memupuk hubungan komuniti yang baik
– Peningkatan tahap komuniti dan produktiviti
– Pencegahan penjenayah dengan masa lapang
yang berfaedah.

16
 Peringkat
Antarabangsa-
sukan membantu:

– Pencapaian kecemerlangan pada


peringkat tertinggi
– Peningkatan maruah bangsa dan negara
– Pemupukan persahabatan

17
Objektif DSN
 Membentuk masyarakat yang sihat,
berdisiplin dan bersatu padu dalam sukan.
 Menyediakan kemudahan bagi memenuhi
keperluan sosial, psikologi dan fisiologi.
 Membangun dan meningkatkan
pengetahuan dan amalan sukan di kalangan
orang awam.
 Mencapai kecemerlangan di peringkat
tertinggi dengan semangat kesukanan dan
meningkatkan imej negara.
18
1.3.2 Strategi dan Perlaksanaan Dasar

 Perancangan
– Perlu program jangka panjang untuk pembangunan atlet,
jurulatih, pentadbir dan pegawai sukan.

– Dalam perancangan program perlu pertimbangkan


perkara berikut:
 Jenis sukan yang berpotensi untuk dimajukan
 Jenis sukan yang sesuai dengan fizikal rakyat Malaysia

19
 Organisasi
– KBS - menyelaras program Sukan Massa
– MSN - menyelaras sukan prestasi tinggi
– KPM - berperanan melatih guru dalam mata
pelajaran PJPK, Sains Sukan dan
kokurikulum
– MSSM - mengcungkil bakat murid dalam sukan
– MASUM - menggalakkan pelajar IPT dalam
aktiviti sukan
– MAKSAK- menyelaras aktiviti sukan di dalam
perkhidmatan awam.
– MOM - menentukan pemilihan atlet dan
program latihan untuk ke pertandingan
antarabangsa.

20
 Personel
– Sektor swasta dan dermawan digalakkan menaja
kegiatan sukan
– Persatuan sukan perlu tingkatkan strategi
pemasaran bagi menstabilkan kewangan

 Kewangan
– badan-badan sukan perlu melantik personel yang
berpengalaman untuk merancang dan melaksana
program sukan.

21
 Insentif (sumbangan/hadiah)
– Diberikan dalam bentuk biasiswa,
penganugerahan, cuti, elaun, sara hidup, insuran,
yuran pendidikan, pengambilan kerja dan
kemasukan IPT.

– Bertujuan untuk mendorong atlet meningkatkan


prestasi dari semasa ke semasa.

22
 Kemudahan
– KBS bertanggungjawab menyediakan
kemudahan utama sukan kepada
masyarakat dan atlet.

– Kerajaan pula merancang kemudahan


sukan di peringkat negeri, daerah,
kawasan bandar dan luar bandar.

23
1.3.3 AM
 Pengurangan cukai-cukai dan eksais ke
atas peralatan sukan oleh kerajaan.
- menggalakkan pengusaha-pengusaha tempatan
terlibat secara langsung dalam industri tersebut.
 Penubuhan sekolah-sekolah khas
contohnya Sekolah Sukan Bukit Jalil dan
Sekolah Sukan Bandar Penawar.
- Program Tunas Cemerlang diwujudkan di setiap
negeri.
 Institut Sukan Negara (ISN) terlibat dalam
penyelidikan dan pembangunan sukan
negara.
24
1.4 Etika dalam Sukan

 Amalan Beretika

– Berkelakuan baik
– Berdisiplin, bekerjasama, dan jujur
– Mempunyai semangat kesukanan yang tinggi
– Hormat, patuh dan terima keputusan pengadil
dan pegawai sukan.

25
 Amalan tidak beretika

– Memberi maklumat peribadi palsu


– Membantah / menentang sesuatu
keputusan
– Tidak hadir dalam sesi latihan

26
1.5 Patriotisme dalam sukan
 Atlet melambangkan imej negara

 Atlet mestilah bertanding dengan semangat


juang yang tinggi

 Bagi meningkatkan semangat patriostisme


di kalangan atlet, slogan
“MALAYSIA BOLEH” dan “SUKAN UNTUK
NEGARA” dilaungkan.

27
LATIHAN
 Berikan definisi Sains Sukan
 Jelaskan dua kepentingan Sains Sukan
 Apakah tujuan slogan “MALAYSIA BOLEH”
dilaungkan?
 Nyatakan sama ada aktiviti berikut sebagai sukan
massa atau sukan prestasi tinggi.
– Larian Merdeka
– Liga Hoki Remaja Daerah
– Le Tour De Langkawi
– Senamrobik Hari Keluarga

28
29