Anda di halaman 1dari 37

PENGENALAN SAINS

SUKAN

UNIT 4

ASAS PSIKOLOGI SUKAN


4.1.1 Konsep
Psikologi sukan adalah berkaitan dengan
faktor-faktor dan kesan penglibatan dalam
sukan, senaman, kecergasan, rekreasi dan
perkembangan kemahiran motor secara
langsung atau pun tidak langsung.
Kepentingan atau sumbangan psikologi
sukan ke atas atlet:
Meningkatkan prestasi dan potensi atlet dalam
sukan
Meningkatkan pembentukan sahsiah dan
semangat kesukanan.
Kemahiran dalam psikologi sukan dapat:
Membantu meningkatkan keyakinan diri
Membantu mengandalikan stress semasa
pertandingan
Mengawal konsentrasi
Meningkatkan kemahiran komunikasi
Membina keharmonian berpasukan
Pengetahuan dalam psikologi sukan:
Membina kesedaran minda
Keyakinan pada diri sendiri
Membentuk disiplin diri
Membantu mengurangkan stress
Mewujudkan suasana yang baik.
Definisi
Menurut Weinberg dan Gould (1999), psikologi
sukan ialah kajian saintifik tentang manusia
dan perlakuan mereka dalam bidang sukan dan
pergerakan.

Menurut Cox (1998), psikologi sukan bermaksud


bidang kajian yang melibatkan prinsip-prinsip
psikologi yang diaplikasikan dalam bidang
sukan.
4.1.2 Peranan ahli Psikologis Sukan
Penyelidik Sains Sukan
Menyelidik dan mengkaji isu dalam bidang
psikologi sukan
Mempengaruhi faktor-faktor tingkah laku dalam
sukan dan aktiviti fizikal
Menggunakan kaedah soal selidik, pemerhatian
dan eksperimental.
Pendidik Sains Sukan
Mendapat latihan secara profesional dalam
bidang sains sukan dan pendidikan jasmani.
Bertindak sebagai konsultan(penasihat) dalam
bidang sukan.
Menyampaikan ceramah dan memberi kursus
kepada jurulatih-jurulatih sukan.
Ahli Psikologi Sukan Klinikal
Terdiri daripada pakar psikologi sukan yang
berkelayakan dan terlatih.
Kendalikan masalah yang berkaitan dengan:
 Sukan
 Emosi dan personaliti atlet
 Masalah alkohol dikalangan atlet
 Kecelaruan makanan dan kemurungan

Memberi bantuan kepada atlet melalui:


 Kaunseling
 Psikoterapi
 Penilaian psikologi atlet

Persediaan
fizikal & mental: Prestasi Sukan:
•Tingkatkan konsentrasi •Bimbing atlet berdikari
•Keyakinan diri •Tingkatkan kematangan dan keboleha
•Boleh mengawal tekanan •Tangani kebimbangan
Sukan dengan Prestasi Atlet
4.1.3 Kaitan Antara Psikologi
4.2 MOTIVASI
Proses kebangkitan dalam diri
Definis individu yang membantu usaha
i mengarah serta mengekalkan
perlakuan yang diingini.

Kepentin Dapat tingkatkan semangat


gan dan inisiatif atlet untuk berjaya

Jenis- Sumber intrinsik


jenis
Sumber ekstrinsik
Sumber intrinsik
Penyertaan alet dalam sukan disebabkan minat
dan seronok.
Melibatkan usaha dalaman seperti:
Meningkatkan kecekapan diri
Berdaya saing
Tidak dipengaruhi oleh ganjaran

Sumber ekstrinsik
Penyertaan atlet dalam sukan disebabkan
keinginan untuk mendapat ganjaran atau
penghormatan.
Melibatkan usaha luaran seperti:
Puji-pujian
Ganjaran yang lumayan
Anugerah

Motivasi & Ganjaran
Ganjaran boleh mendatangkan kesan positif
atau negatif kepada atlet.
Ganjaran Intrinsik
• Ganjaran intrinsik yang mengiktiraf kebolehan
atlet, akan meningkatkan motivasi intrinsik
atlet tersebut.
• Contoh: pujian dan senyuman
• Ganjaran intrinsik yang mempengaruhi atlet,
akan mengurangkan motivasi intrinsik serta
keseronokan atlet.
• Contoh: kata-kata semangat dan perangsang.


Ganjaran Ekstrinsik
• Ganjaran ekstrinsik yang mengiktiraf
kebolehan atlet, akan meningkatkan
motivasi intrinsik atlet tersebut.
• Ganjaran ekstrinsik yang menpengaruhi
atlet , akan mengurangkan motivasi
intrinsik atlet tersebut.

Proses
Proses
Konsep
Konsep Tafsiran
Tafsiran

4.3
4.3 Kebimbangan
Kebimbangan

Kemahiran
Kemahiran
Mengawal
Mengawal
Konsep
Kesan kognitif
Kesan kognitif atau
atau emosi
emosiyang
yang
Menurut Shaharudin, terhasildaripada
terhasil daripadapersepsi
persepsi
(2001) terhadapsesuatu
terhadap sesuatuyang
yangdihadapi.
dihadapi.
Ancamanyang
Ancaman yangditerima
diterima
adalahdalam
adalah dalam bentuk
bentuk
kekalahan, ugutan
kekalahan, ugutanfizikal
fizikal
dan rasa
dan rasa malu.
malu.
Definis
i
Keadaanemosi
Keadaan emosiyang
yang negatif,
negatif,
merangkumikerisauan
merangkumi kerisauandan
dan
keresahanyang
keresahan yangberhubungkait
berhubungkait
Menurut Weinberg
dan Could, (1999) dengankeaktifan
dengan keaktifan seseorang
seseorang
dalamsesuatu
dalam sesuatubidang.
bidang.
Setiap individu akan mengalami tahap
kebimbangan yang berbeza.
Kesan kebimbangan ialah:
Boleh mengganggu konsentrasi atlet
Menjejaskan corak persembahan dan prestasi
atlet dalam pertandingan
Terdapat dua jenis kebimbangan, iaitu:
Tret
Seketika
•Merujuk kepada ciri-ciri •merujuk kepada tahap
personaliti individu yang kebimbangan semasa yang
berkecenderungan melihat terhasil daripada tafsiran
pelbagai situasi sebagai individu terhadap
ancaman. rangsangan
•berdarah gemuruh persekitarannya.
•bersifat sementara
PROSES TAFSIRAN
KEBIMBANGAN

cuaca

RANSANGAN
Sorakan Penonton (Persekitaran)

pesaing

POSITIF TAFSIRAN NEGATIF

Penyesuaian diri PERLAKUAN Tekanan


Terapi
pernafasan Pemusatan

Relaksasi Visualisasi
Kemahiran Mengawal Kebimbangan
Jenis Teknik Tujuan
Terapi Menarik nafas panjang dan kekalkan ketenangan
 

Pernafasan hembuskan perlahan-lahan. kurangkan ketegangan


otot
Menarik nafas panjang dan relaks
Pemusatan tumpu perhatian pada titik kurangkan kebimbangan

tengah badan. kurangkan stres

Duduk bersila dan tapak

Relaksasi memegang dan


kaki bertemu kurangkan tekanan

mengendurkan otot rangka memberi tumpuan dan

Secara duduk/baring konsentrasi


hindar perasaan takut

Visualisasi tenangkan individu apabila tenangkan individu

dalam keadaan tertekan atau apabila dalam keadaan


bimbang tertekan atau bimbang
4.4 ATRIBUSI
Dimensi Penyebab
Atribusi

KEBOLEHKAWALA
LOKUS N
PENYEBAB

KESTABILAN
Lokus Penyebab
Mempengaruhi hasil keputusan atau punca
sesuatu kejadian yang berlaku.

FAKTOR 
FAKTOR LUARAN
DALAMAN

Contoh: pelari 100 m gagal dalam
pertandingan.
 - jika berpunca daripada kelemahan diri
(dalaman)
 - jika ber punca kerana kurang latihan atau alatan
(luaran)
Kestabilan
Satu corak persembahan yang konsisten dalam
tempoh masa tertentu yang ditunjukkan oleh
individu.
Contoh: atlet 100m menang pertandingan
peringkat kebangsaan dan akan bertanding di
peringkat negeri.
Jika menang, atribusi adalah faktor stabil
Jika kalah, atribusi adalah faktor tidak stabil.

Lokus Kawalan

Dalaman Luaran
Kebolehan Kesukaran tugas
(kekal) (boleh atau tidak boleh
dilaksanakan)
li bat S

Usaha Nasib
(berubah mengikut (sukar diramalkan)
keadaan) -kurang alatan, cuaca,
nali bat se K

penonton.
li bat s ka di T
Kebolehkawalan
Faktor penyebab sesuatu yang berlaku
sama ada dalam kawalan (lokus kawalan
dalaman) atau di luar kawalan (lokus
kawalan luaran) individu.
Contoh: atlet lompat tinggi berjaya
memenangi pertandingan.
Jika kemenangan atas usaha sendiri,
atlet ini berada dalam lokus kawalan
dalaman.
Jika kemenangan disebabkan nasib,
atlet tersebut berada dalam lokus
kawalan luaran.
Kesan Atribusi
faktor dapat tingkatkan
berjaya dalaman keyakinan
diri

faktor •terima kekalahan


gagal dalaman dengan terbuka
•baiki kelemahan

faktor •tidak mengaku


gagal luaran kelemahan diri
•salahkan orang lain
• ketara •psikofisiologi
•instrumental •semasa
•asertif
Konsep
Fenomena tindakan kasar yang dilakukan oleh
pemain.
Tindakan ini dikenali sebagai keagresifan.
Definisi
Menurut Wann (1997), keagresifan ialah satu
tindakan yang bermatlamat untuk
mencederakan orang lain secara fizikal,
verbal (kata-kata) atau psikologikal sebagai
cara untuk elak diri sendiri daripada
dicederakan.
KEAGRESIFAN

KETARA ASERTIF

INSTRUMENTAL
Ketara

• mencederakan individu untuk menyakitkan


secara fizikal dan psikologi.
• perlakuan secara sengaja disebabkan rasa
marah atau kecewa.
• contoh; pemain A menyiku dada pemain B
sebab tidak puas hati kerana pemain B tidak
dihukum pengadil.

Instrume
ntal

• mencederakan pihak lawan untuk mendapat


 kemenangan dan ganjaran
 contoh; pesilat akan melakukan aksi yang boleh
mencederakanpihak lawan.

Asertif

• Tindakan yang menggunakan fizikal atau verbal


tetapi mengikut peraturan permainan.
• pemain tiada niat untuk mencederakan
 pihak lawan bagi mencapai kemenangan.
• contoh; pemain bola tampar melakukan
 aksi rejaman dan bola terkena pemain pihak
lawan.


Faktor-faktor
Faktor-faktor
mempengaruhi
mempengaruhi
Psikofisiologi Semasa
 Tamat

 Sekian …