Anda di halaman 1dari 6

A.

NAMA PROGRAM
1. Klinik Bola Jaring Tingkatan 6
B. RASIONAL
a. Memberi pendedahan kepada ahli Kelab Bola Jaring tingkatan 6 dalam tatacara permainan dan menguruskan sesuatu pertandingan.
b. mendapat pendedahan tentang bagaimana merancang satu pertandingan untuk pelajar di peringkat sekolah dan daerah.
c. mempraktikkan pengetahuan tentang cara bermain Bola Jaring yang betul.
C. OBJEKTIF:
1. UMUM
1.1. Meningkatkan kefahaman ahli dalam peraturan dan teknik teknik dalam Bola Jaring.
2. KHUSUS
2.1. Menambah pengetahuan pelajar secara teori dan praktikal tentang teknik bermain bola jaring yang betul sejajar dengan matlamat
sekolah.
2.2. Mempraktikkan pengetahuan asas tentang pengendalian aktiviti sesuatu pertandingan.
2.3. Memupuk semangat kerjasama, berkongsi pengetauhuan dan ilmu dikalangan ahli.
D. TEMPOH PERLAKSANAAN
Januari 2015 September 2015
E. KUMPULAN SASARAN
Semua ahli Bola Jaring Tingkatan 6

F. INDIKATOR KEJAYAAN/KPI
F.1. OUTPUT
1.1. Semua ahli dapat menjawab soalan secara bertulis tentang teknik dan peraturan bermain bola jaring dengan skor markah sekurangkurangnya B.
1.2. Semua ahli dapat mempraktikkan teknik yang telah di ajar dengan tepat semasa latihan/perjumpaan.
1.3. Semua ahli dapat membantu ahli bola jaring perdana dalam menguasai teknik-teknik bermain bola jaring.
F.2. OUTCOME
2.1.

Semua ahli mahir teknik dan peraturan bermain Bola Jaring.

G. KOS
- Tiada

H. PEGAWAI PELAKSANA

I.

NAMA
Puan Norziah Angor

JAWATAN
Penyelaras/Pelaksana

Puan Aidah Henry

Pembantu pelaksana

1.
2.
3.
4.

SENARAI TUGAS
Membuat kertas kerja
Mengadakan kelas secara teori
Mengaplikasikan teori secara praktikal
Mengadakan perlawanan persahabatan antara ahli tingkatan 6 dan ahli
perdana.

PROSES ALIRAN KERJA


BIL
1.
2.

PERKARA
Membuat kertas kerja

TARIKH
Disember 2014

TANGGUNGJAWAB
Norziah/ Aida

CATATAN
Plan

4.

Mendapatkan kelulusan mesyuarat melalui mesyuarat


tingkatan 6.
Mengadakan kelas secara teori mengenai peraturan dan
teknik.
Mengaplikasikan teori dalam latihan.

5.

Pemain berganti-ganti menjadi pengadil .

Mac 2015

Norziah/ Aida

Do

6.

Mac 2015

Norziah/ Aida

Check

7.

Mengadakan perlawanan per.sahabatan antara kelas


tingkatan 6 dan perdana
Mengadakan analisis post mortem dan penambahbaikan

April

Norziah/ Aida

Check

8.

Laporan dan dokumentasi dalam tempoh 30 hari.

Mei 2015

Norziah/ Aida

Action

3.

Januari 2015

Norziah/ Aida

Action

Januari 2015

Norziah/ Aida

D0

Februari 2015

Norziah/ Aida

Do

Disediakan Oleh:

Disemak Oleh:

Disahkan Oleh:

NORZIAH ANGOR
Ketua Penyelaras

Pn. Aida Henry


Penyelaras KOKUM Tingkatan 6

Pn. LEE KUI LEN


Pengetua

BIL
1
2
3
4
5

OUTPUT
Semua modul programming telah disemak oleh guru
semua pelajar telah membuat 3 kali latihan menaip coding dan
sinteks programming basic
Pelajar berjaya memaparkan output interfase 2 dari 3 latihan
yang diberi
Semua pelajar berjaya memaparkan output interfase tanpa
sinteks erro case
pelajar mendapat sekurang-kurangnya gred B dalam
peperiksaan penilaian

KUANTITI
100% pemeriksaan

KUALITI

100% bimbingan
100% output interfase

100% pelajar

100% pelajar

100% pelajar

100% pelajar

100% pelajar

NAMA GURU: Asmat Daranading


BIL
1

PROGRAM
Latihan Berfokus Modul programming

OBJEKTIF
Pelajar lebih mudah memahami bahagian/topik yang
dipelajari

OUTCOME
100% pelajar boleh memaparkan output
interface tanpa sinteks erro

CARTA GANNT PENCAPAIAN PROGRAM


PROGRAM
Latihan Berfokus Modul programming

JAN
/

FEB
/

MAC
/

APR
/

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

NOV

FEB

MAC

APRIL

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

NOV

SENARAI SEMAK PENCAPAIAN PROGRAM


PROGRAM
Latihan Berfokus Modul programming

JAN

Disediakan Oleh:
ASMAT DARANADING
Ketua Penyelaras

Disemak oleh:
SHIRLYEN GINSARI
Dilulus oleh:

LEE KUI LEN


Pengetua

BIL
1
2
3
4
5

OUTPUT
Semua modul programming telah disemak oleh guru
semua pelajar telah membuat 3 kali latihan menaip coding dan
sinteks programming basic
Pelajar berjaya memaparkan output interfase 2 dari 3 latihan
yang diberi
Semua pelajar berjaya memaparkan output interfase tanpa
sinteks erro case
pelajar mendapat sekurang-kurangnya gred B dalam
peperiksaan penilaian

KUANTITI
100% pemeriksaan

KUALITI

100% bimbingan
100% output interfase

100% pelajar

100% pelajar

100% pelajar

100% pelajar

100% pelajar

NAMA GURU: Asmat Daranading


BIL
1

PROGRAM
Latihan Berfokus Modul programming

OBJEKTIF
Pelajar lebih mudah memahami bahagian/topik yang
dipelajari

OUTCOME
100% pelajar boleh memaparkan output
interface tanpa sinteks erro

CARTA GANNT PENCAPAIAN PROGRAM


PROGRAM
Latihan Berfokus Modul programming

JAN
/

FEB
/

MAC
/

APR
/

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

NOV

FEB

MAC

APRIL

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

NOV

SENARAI SEMAK PENCAPAIAN PROGRAM


PROGRAM
Latihan Berfokus Modul programming

JAN