Anda di halaman 1dari 8

Bismillaahirrohmaanirrohiim...

Assalamu'alaikum Wa Rohmatullohi Wa Barokatuh


Alhamdulillaahi robbil alamiin, wassolaatu wassalaamualaa asrofil anbiyaa ii wal
mursaliin Sayyidina Muhammadin, waala alihi waashohbihi ajmain,
Robbis shrohli shodri wa ya shirli amri wahlul uqdatammil lisaani yafkohu kauli,
amma badu.
( Artinya dibaca dalam hati )
Ya Allah, lapangkanlah dadaku, dan lancarkanlah lidahku serta mudahkanlah urusanku ."
QS.Thoha :25-28 ), Adapun sesudah itu.

Yang kami hormati Para alim, ulama, sesepuh-pinisepuh


Yang kami hormati Pembina Pengajian Al-Muttaqien
Yang kami hormati Ketua Pengajian Al-Muttaqien
Serta bapak-bapak , hadirin yang berbahagia yang di Rahmati Alloh.
Puji syukur Al-hamdulillah marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Alloh SWT.
Atas limpahan Rahmat, Taufiq, Hidayah dan Inayyah-Nya pada kita semua,
Yang mana sampai saat ini kita masih diberikan Iman, Islam dan kesehatan,
sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam Pengajian Rutin
Al-Muttaqien.
Tak lupa pula Sholawat dan Salam, semoga Alloh senantiasa mencurahkan pada
junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta Keluarga dan Para Sahabatnya.
Yang mana Beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Alloh.
Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatNya pula di Yaumil
Akhir ,
AamiinAamiinAllahumma Aamiin.
Perkenankanlah kami selaku pembawa acara, untuk membacakan susunan acara
pada malam hari ini , Tegal tanggal ...
Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pembukaan
Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran , dan Sholawat Nabi
Pembacaan Surat Yasin dan Tahlil ( dipimpin Bpk./Sdr.... ) / (_Tahlil / Al-Barzanji_)
Istirahat
Sambutan-sambutan ( dari : Shohibul Bait -dan- Ketua Pengajian )
Mauidhoh Hasanah dan Doa ( dari Al-Ustad ) / (_Belajar Al-Quran_ )
Penutup.

Bapak-bapak hadirin sekalian yang di Rahmati Alloh SWT.


Untuk mempercepat waktu, marilah kita mulai pengajian pada malam hari ini :
Acara yang pertama Pembukaan.
Marilah acara Pengajian pada hari ini kita buka bersama dengan membaca Ummul
Quran
Liridho illahi ta'alaa syai-un lillahi ta'alaa . Alfatihah..... (aamiin)

Untuk selanjutnya acara ke-6 adalah Tausiyah.. Mauidhoh Hasanah (berisi


nasihat-nasihat yang baik ) yang kami nanti-nantikan segala fatwahnya dilanjukan
Doa , yang akan disampaikan oleh - Al-Ustad Bpk. .. untuk waktunya
kami persilahkan.
(menunggu Tausiyah sampai selesai)
Demikian Tausiyah.. Mauidhoh Hasanah yang telah disampaikan oleh Al-Ustad Bpk.

Kami ucapkan terimakasih kepada Al-Ustad. atas berkenannya memberikan


Tausiyah . Mauidzoh Hasanah / uraian inti, semoga ini dapat menambah rasa cinta
dan taqwa kita pada Alloh SWT.
Tibalah dipenghujung acara.. yaitu Penutup.
Kami selaku Pembawa Acara mohon maaf yang sebesar besarnya , apabila ada
tutur kata yang tidak tata, kalimat yang tidak bermanfaat, ucapan yang tidak
sopan atau kurang berkenan dihati Bapak-Bapak / Sdr. sekalian yang kami hormati,
semoga selalu membukakan pintu maaf yang sebesar - besarnya dengan lapang
dada.
Marilah acara Pengajian pada hari ini kita tutup dengan bacaan Hamdalah .
(Alhamdulillaahi robbil alamiin )
ASTAGFIRULLOHAL 'ADZIM MINKULLI DZAMBIL 'ADZIM LA YAGHFIRU DZUNUBA ILLA
RABBUL 'ALAMIN . 3x Aamiin. aamiin. Ya Robbal Alaamiiin.
Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamu'alaikum Wa Rohmatullohi Wa Barakatuh

Assalamualaikum
wr. wb.
Innalhamdalillaah,
nahmaduhu
wanastainuhu
wanastaghfirruhu,
wanauudzubillahi min syuruuri anfusina wa min sayyiati amaalina, may
yahdihillahu fala mudzillalah wa may yudlill fala haadiyalah, asyhadu anlaailaaha illallaah wahdahu laa syariikalahu wa asyhadu anna muhammadan
abduhu warasuuluhu. Amma bad.
Yang kami hormati,
Al-Mukarrom Bapak, dari.
Yang kami hormati, (sebut siapa saja tokoh-tokoh masyarakat atau lainnya
yang memang perlu disebut dalam penghormatan, tentunya koordinasi
dengan panitia/petugas)
Yang kami hormati,
Para tamu undangan, hadirin hadirat yang berbahagia.
Puji Syukur kita haturkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan
rachmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga kita dapat bekumpul, bertatap
muka pada acara .., dengan tanpa ada halangan
apapun, amin y rabbal lamin.
Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau junjungan
kita Nabi agung Muhammad SAW., yang telah membawa umatnya dari
zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyyah, yaitu dengan adanya Ad-Dinul
Islam al Thariqati Ahlissunnah wal Jamah.
Hadirin Hadirat yang kami hormati
Acara ., segera dimulai dengan rangkaian
acara sebagai berikut:
Pembukaan
Pembacaan Ayat-ayat suci Al-Quran dan Shalawat Nabi
Mujahadah Tahlil
Prakata Panitia
Sambutan-sambutan:
Pengajian Umum oleh: . Dari
Penutup dengan Doa
Hadirin Hadirat yang kami muliakan
Untuk mengawali seluruh rangkaian acara pada pagi/siang/malam hari ini,
marilah kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. liridho ilahi taala
walisyafaati rasulillah SAW al-fatihah..
Hadirin Hadirat Rahikumullah

Merupakan acara yang ke-6 Mauidlatul Chasanah beserta Doa penutup


yang akan disampaikan oleh .. dari .., Kepada : Bp.
kami silakan
Hadirin Hadirat yang kami mulyakan
Dengan bacaan doa, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara
pengajian
Terima Kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamith thorieq
Wassalamualaikum wr. wb.

bismillahirrohmanirrohim...
assalamuallaikum wa rohmatullohi wa barokatuh..
alhamdulillahi robbilalamiin, wassolatu wassalaamualla asrofil anbiyaa ii wal
mursaliin sayyidina Muhammadadin, waalla alihi waashobhihi ajmaain
robbis shrohli shodri wa ya shirli amri wahlul uqdatammil lissaani
yafkohukauli,amma badu.
pertama tama...
yang kami hormati ustadzah ..........
yang kami hormati ketua majlis al hidayah bunda lilis amin
dan yang kami hormati ibu ibu pengajian masjid al hidayah yang dirahmati allah
swt
puji syukur al hamdulillah marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat allah swt, ats
limpahan rahmat,taufiq,hidayah dan inayahnya pada kita smua.
yang mana sampai saat ini kita masih diberikan iman,islam,dan kesehatan sehingga
pd malam ini kita dapat berkumpul bersama dlm pengajian rutin bulanan di masjid
al hidayah ini.
tak lupa pula sholawat dan salam,smoga allah senantiasa mencurahkan pada
jungjungan kita nabi besar muhammad saw,beserta keluarga dan para
sahabatnya.yang mana beliau adalah nabi yang membawa syafaat allah.dan mudah
mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil
akhir.amiin..aamiinn...
perkenanka kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pd mlm
ini, sebagai berikut :

pembukaan
pembacaan ayat suci al quran
sambutan dr ketua majlis al hidayah
tausyiah dan doa dari ustadzah ....
penutup
marilah kita mulai pengajian pada malam hari ini
acara yang pertama pembukaan. marilah kita buka pengajian pada malam ini
dengan pembacaan bismillah....
untuk selanjutnya acara ke empat adalah tausyiah yg akan disampaikan oleh
ustadzah...................dan ditutup dengan doa. kepada uztadzah ........ waktu dan
tempat kami persilahkan...
kami ucapkan trimakasih kepada ustadzah ...... atas ilmu yg telah diberikan kepada
kami smoga ini dapat menambah rasa cinta dan taqwa kita pada allah swt.
tibalah dipenghujung acara kami petugas pengajian pada malam ini mengucapkan
mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak pas,kalimt yang tidak bermanfaat
atau ucapan yg kurang berkenan di hati ibu ibu yg kami hormati.
marilah acara pengajian pada malam ini kita tutup dengan bacaan
hamdalah(alhamdulillah hi robbil allamin)
wabillahi taufiq wal hidayah...
assalamuallaikum warrahmatullohi wa barakatuh...

Bismillahirohmanirohim, Assalamualaikum Wr, Wb,


Alhamdulillahirobil alamin, washolatu wassalamu ala muhamadin washolatu
wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin, wa ala alihi washohbihi ajmain, amma
badu.
Segala puji bagi Allah, Tuhan pemelihara alam. Semoga rahmat dan salam tetap
dilimpahkan Allah kepada seorang Nabi dan utusan yang paling mulia, yaitu Nabi
Muhamad saw, kepada keluarganya, serta kepada para sahabat semuanya.
Tidak ada suatu kejadian tanpa ijin Allah, karenanya marilah bersama-sama kita
panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas nikmat iman dan islam serta atas
perkenannya hingga alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat berkumpul
bersama di majlis ini.
Ibu-ibu sekalian, insya Allah pada hari ini ustad ................................ akan hadir dan
menyampaikan tausyiah dalam acara pengajian rutin majlis talim Al-Marhamah hari
ini, karenanya hari ini acara akan dibagi dua, sesion pertama tadarus dan tajwid
AlQuran saja, sesion kedua tausyiah dan diskusi bersama
ustad ....................................
Karenanya susunan acara Majlis talim hari ini adalah :
1. Pembukaan

2. Pembacaan ayat suci al-quran oleh : ...................................


Dengan pembacaan saritilawah oleh : ..................................
3. Tadarus + Tajwid Al Quran
Sebagai sesion pertama, sesion kedua adalah Tausyiah & Tanya Jawab bersama
ustad ...................
Acara akan ditutup dengan Doa Penutup oleh ustad
Demikian susunan acara majlis talim hari ini, sebelum acara kita mulai marilah
bersama-sama kita membaca basmallah, Bismillahirohmanirohim
Selanjutnya kepada .................. dan .............................. dipersilakan untuk memulai
pembacaan surah .............................ayat .................
Alhamdulillahirobil alamin, semoga kumandang ayat suci Alquran tadi dapat
menjadi pahala bagi yang membacakan juga yang mendengarkan, serta dapat
menjadi penentram hati dan menjadi cahaya bagi kita semua di alam kubur kelak,
amin.

Assalamualaikum wr.wb.
Asahaduallaillahaillallah wa ashaduanna muhamdan abduhuwarosulluh.
Allahummasholialamuhammad waala alihi wasokhbihi ajmangin amabakdu..
Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Moyudan, Yang terhormat Bapak kepala desa, Desa
Sumberrahayu, Yang kami hormati seluruh tamu undangan, serta para hadirin sekalian. Pertamatama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat,
hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Tak lupa kita aturkan solawat serta salam kepada
junjungan kita Nabi Besar, Muhammad SAW, beserta para keluarga, para sahabat serta kepada
para pengikutnya sampai akhir zaman. Sehingga pada malam hari ini kita dapat menghadiri
pengajian songsong Ramadhan 1428 H yang insyaallah akan diisi oleh Bapak Bahauddin dari
Mlangi.
Sebelum acara kita mulai terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acaranya :
Pertama, pembukaan
Kedua, Sambutan-sambutan
Ketiga, Pengajian inti dan doa
Keempat, penutup
Marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama,
bismillahirrohmannirrohim.. terimakasih
Bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin sekalian, sebelum acara kita mulai terlebih dahulu akan
dibacakan ayat suci Al Quran oleh adik Alif dan sari tilawah oleh adik Putri. Kepada adik Ali dan
adik Putri dipersilahkan.
Demikian tadi pembacaan ayat suci Al Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al
Quran tersebut acara kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat meluruskan
niat kita, amin. Dan kepada adik alif dan putri semoga mendapat balasan yang setimpal.

Menginjak acara yang kedua, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan ketua
panitia. Kepada saudara Kholif dipersilahkan.
Sebelum acara kami lanjutkan terlebih dahulu akan kami persembahkan gerak dan lagu Sepohon
Kayu dari adik-adik Gamplong 1. Kepada adik Aulia dan kawan-kawan dipersilahkan.
Bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin sekalian, marilah acara kita lanjutkan kembali. Acara
selanjutnya sambutan dari takmir Masjid Gamplong 1, kepada Bapak Sumariyo dipersilahkan.
Terimakasih atas sambutannya..
Sambutan yang selanjutnya, sambutan dari bapak kepala Desa Sumberrahayu. Kepada Bapak
atau yang mewakili dipersilahkan.
Terimakasih atas sambutannya..
Bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin sekalian, perkenankanlah sekali lagi kami tampilkan gerak
lagu dengan judul Kalimattoyibah oleh adik-adik Gamplong 1. Kepada dik Putrid an kawankawan dipersilahkan.
Bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada acara puncak yaitu
pengajian songsong Ramadhan dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Bahauddin. Marilah
kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak dan mendengarkan apa yang beliau
sampaikan. Kepada Bapak Bahauddin dipersilahkan..
Demikian tadi pengajian yang disampaikan oleh Bapak Bahauddin, semoga apa yang beliau
sampaikan dapat mempertebal keimanan kita dan dapat memantapkan diri, jiwa dan raga kita
dalam menhadapi bulan suci ramadhan yang segera tiba. Kepada Bapak Bahauddin kami
ucapkan terimakasih, dan atas amalan beliau semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.
Bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin yang insyaallah dirahmati Allah tibalah kita pada acara yang
terakhir, yaitu penutup. Sebelum acara kami tutup perkenankanlah terlebih dahulu kami selaku
pembawa acara apabila dalam kami membawakan acara ini terdapat salah-salah kata kami minta
maaf yang setulus-tulusnya. Dan marilah acara pengajian pada malam hari ini kita tutup dengan
membaca bacaan hamdallah bersama-sama, alhamdulillahirobbilalamin..terimakasih. dari kami
Wabillahitaufik walhidayah Assalamualaikum wr.wb

Mudah-mudahan kita masih dianugerahi oleh Allah kesehatan jasmani dan rokhani sehingga kita
melaksanakan puasa Ramadhan dan melaksanakan perintah Allah, baik yang wajib, maupun
yang sunnat. Kita songsong datangnya Ramadhan dengan penuh keceriaan, dan kegembiraan di
tengah-tengah keluarga.

Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati. Demikianlah pidato singkat yang dapat kami
sampai dalam rangka menyambut datangnya bulan suci. Mudah-mudahan kesehatan tetap
terlimpahkan kepada kita semua, sehingga kita menjalankan ibadah puasa sampai penuh satu
bulan.
Dengan pembicaraan saya semrawut tadi, mudah-mudahan membawa manfaat, amiin.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Anda mungkin juga menyukai