Anda di halaman 1dari 2

Standar Sarana &

102
Prasarana

DATA UKURAN MINIMUM RUANG PEMBELAJARAN UMUM (RPU)


SMK HASSINA SUKABUMI
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
1. RUANG KELAS
2

m
m
No
1.
2
3
4
5
6
7
8
9

Luas ()
Ruang Kelas
X-Farmasi
X-Keperawatan
XI-Keperawatan
XI-Farmasi A
XI-Farmasi B
X-TKJ
XI-TKJ
XII-Farmasi
XII-Keperawatan

Lebar ()

Standar

Fakta

Standar

Fakta

92
70
74
56
58
56
22
56
54

130
121
121
121
121
108
35
121
121

4
4
4
4
4
4
4
4
4

13
11
11
11
11
12
7
11
11

Kesesuaian
Sesuai
Tidak Sesuai

Keterangan

DATA RUANG PEMBELAJARAN UMUM (RPU) SMK HASSINA SUKABUMI


TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
2. PERPUSTAKAAN

m2
m

Ruang

Luas ()
Standar
Fakta

Lebar ()
Standar
Fakta

Kesesuaian
Sesuai
Tidak Sesuai

Keterangan

Standar Sarana &


102
Prasarana

No
1.

Perpustakaan

96

51

17

DATA RUANG PEMBELAJARAN UMUM (RPU) SMK HASSINA SUKABUMI


TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014

3. LABORATORIUM KOMPUTER
2

Luas ()

m
m
No

Ruang

1.

Lab Komputer

Lebar ()

Standar

Fakta

Standar

Fakta

64

35

Kesesuaian
Sesuai
Tidak Sesuai

Keterangan

Anda mungkin juga menyukai