Anda di halaman 1dari 14

ANATOMI & FISIOLOGI

TUNJANG 2
SISTEM TENAGA
Definisi
 Makanan merupakan sumber tenaga kepada
manusia.
 Tenaga diperlukan dalam pergerakan fizikal.
 Tenaga tidak boleh dicipta/dimusnahkan .
 Tenaga boleh berubah bentuk.
 Terdapat enam jenis bentuk tenaga:
 Kimia
 Mekanikal
 Haba
 Cahaya
 Elektrik
 nuklear
 Semasa pemecahan makanan, satu
tenaga akan terhasil yang dikenali sebagai
adenosina trifosfat (ATP).
 Tenaga ATP ini disimpan di dalam sel-sel
otot.
 ATP adalan sumber tenaga kepada otot.
 ATP boleh membekalkan tenaga dengan
serta merta kepada otot selepas proses
penguraian.
Penghasilan Adenosina Trifosfat (ATP)
 ATP adalah hasil gabungan satu
komponen yang kompleks iaitu adenosina
+ tiga bahagian fosfat.

Adenosina P P P
ATP
pecah

Adenosina P P P

ATP ADP + Pi+


tenaga
 ATP boleh dihasilkan melalui:
 Sistem anaerobik alaktik (ATP-PC)
 Sistem anaerobik laktik
(glikolisis anaerobik/sistem asid)
 Sistem aerobik (sistem oksigen)
Sistem anaerobik alaktik (ATP-PC)

 Terdapat kompaun bertenaga tinggi dalam


otot yang dinamakan fosfokreatin (PC).
 PC juga disimpan dalam sel-sel otot.
 PC merupakan sumber tenaga untuk
membina kembali ATP yang hilang.
 Enzim yang terlibat dalam penguraian PC
ialah kreatin kinase.

PC + ADP kreatin kinase ATP +


C
 Sistem ini hanya mampu membekalkan
tenaga sehingga 10 saat.
 Contoh: lari pecut 100m, lontar peluru.
 Sistem ini dikenali sebagai sistem
anaerobik alaktik kerana ia tidak
meghasilkan asid laktik.
 Ringkasannya dikenali sebagai ATP-PC
 Sistem ini tidak memerlukan penggunaan
oksigen.
Sistem anaerobik laktik
(Glikolisis anaerobik)
 Bagi membina kembali ATP, tenaga
diperlukan daripada pemecahan glukosa
dalam darah atau glikogen yang tersimpan
dalam otot / hepar.
 Sistem ini melibatkan penguraian glikogen
dan glukosa tanpa perlukan oksigen untuk
menghasilkan tenaga.
 Kehadiran asid laktik boleh melesukan
otot apabila kandungannya terlalu banyak
dalam darah.
Asid Asid
Glikogen Glukosa Piruvik laktik

ATP

Pembinaan kembali ATP

 Jumlah ATP yang dihasilkan melalui sistem


anaerobik laktik ini lebih banyak daripada
sistem anaerobik alaktik (ATP-PC).
 Sistem ini mampu membekalkan tenaga
untuk jangka masa 1-3 minit.
 Contoh: badminton.
Sistem Aerobik (Oksigen)
 Sistem ini menghasilkan ATP paling
banyak.
 Sistem ini memerlukan kehadiran oksigen
untuk menghasilkan tenaga.
 Penghasilan ATP melibatkan tiga peringkat
iaitu:
 Penghasilan asetil koenzim-A
 Pengoksidaan koenzim-A dalam Kitaran Kreb
 Penghasilan ATP dalam pengangkutan
elektron.
 Asetil koenzim-A terbentuk daripada
pemecahan glikogen, glukosa dan asid
lemak.
 Pengoksidaan koenzim-A dalam kitaran krebs
membentuk CO2 dan pengangkut elektron
(H+)
 Elektron yang terbentuk dipindahkan ke
sistem pengangkutan yang menghasilkan air
dan ATP.
 Sistem ini mampu membekalkan tenaga
dalam jangka masa yang panjang minit bagi
aktiviti berintensiti sederhana dan rendah.
 Contoh: bola sepak, marathon.
Reaksi kimia dalam sistem aerobik
Glikoge
Glikolisis n
aerobik Glukosa

Asid Piruvik
Protien H+
CO2
Lemak
Kitaran
Krebs CO2 Sistem
Pengangkutan
CO2 elektron
Perbandingan

Sistem Sumber Oksigen Kelajuan Peng- Jangka


makanan/ kerja hasilan ATP masa
kimia

Alaktik
(ATP-PC) Makanan Tidak Sangat Sedikit/
/kimia perlu pantas terhad 10 saat

Laktik
Makanan Tidak Sedikit/ 1-3
(Glikolisis) Pantas
/kimia perlu terhad minit

Aerobik Glukosa, Banyak/


(Oksigen) Glikogen, Perlu Perlahan tidak Lebih 3
lemak, terhad minit
protien
Sekian…