Anda di halaman 1dari 10

PERSEDIAAN FIZIKAL

UNIT 2

PRINSIP LATIHAN FIZIKAL


Definisi
 Merupakan prinsip asas bagi program
latihan untuk seseorang atlet.
 Prinsip latihan ini adalah sebagai garis
panduan untuk atlet menjalani latihan
secara berkesan bagi mencapai objektif
yang disasarkan.
 Terdapat lima jenis prinsip latihan:
– Prinsip beban lebih
– Prinsip perbezaan individu
– Prinsip kekhususan
– Prinsip kebolehbalikkan
– Prinsip kepelbagaian latihan
Prinsip Beban Lebih

 Merupakan prinsip yang menekankan


kepada bebanan kerja yang dilakukan
semasa latihan.
 Beban kerja yang dilakukan hendaklah
ditambah secara beransur-ansur mengikut
kebolehan dan kemampuan atlet.
 Beban kerja mestilah melebihi daripada
kadar berat yang biasa digunakan dalam
latihan.
 Jika atlet menggunakan pengulangan
aktiviti bebanan yang sama sepanjang
latihan, atlet hanya akan menunjukkan
peningkatan pada saat akhir latihan.
 Sekiranya, atlet menggunakan beban yang
sama sepanjang latihan, prestasinya akan
menurun semasa pertandingan.
 Tetapi, jika beban kerja yang terlampau
dalam jangka masa yang lama, atlet akan
menjadi lesu, cedera dan burnout (bosan).
Prinsip Perbezaan Individu

 Setiap individu mempunyai kadar


prestasi yang berbeza bagi sesuatu
latihan yang dijalankan.
 Perbezaan ini adalah berdasarkan:
– Kebolehan
– Potensi
– Keupayaan fizikal
– Tahap kecergasan fizikal
– Pengkhususan sukan/ jenis sukan
 Latihan mestilah dibentuk/direka mengikut
ciri-ciri fisiologi dan psikologi atlet.
 Faktor yang paling utama perlu diambil
kira ialah:
– Umur
– Jantina
 Satu ujian akan dijalankan ke atas atlet
bagi menentukan tahap perkembangan
prestasi mereka.
 Setiap kemampuan atlet adalah
bergantung keada faktor:
– Umur biologi (diukur mengikut kapasiti)-
m/s:131 dan umur kronologi (diukur mengikut
kalendar tahunan)
– Pengalaman dalam bidang sukan
– Kapasiti individu dalam latihan dan pencapaian
– Status latihan dan kesihatan
– Beban latihan dan kadar pemulihan
– Jenis tubuh badan dan sistem saraf
Prinsip Kekhususan
 Prinsip ini menyediakan latihan spesifik kepada
jenis sukan serta sesuai dengan tahap anatomi
dan psikologi atlet.
 Sekiranya atlet mempunyai daya tahan
kardiovaskular yang lemah, jurulatih perlu
memberikan latihan khusus untuk meningkatkan
daya tahan kardiovaskulat atlet tersebut.
 Contoh: lompat tinggi, hanya 40% latihan
ditekankan untuk teknik lompatan, manakala 60%
adalah latihan bagi kekuatan otot kaki.
Prinsip Kekhususan

 Dikenali sebagai “kembali kepada keadaan


asal”.
 Atlet yang tidak menjalani latihan secara
berterusan atau berhenti menjalani latihan
akan mengalami penurunan prestasi fizikal.
 Contoh: atlet angkat berat akan mengalami
penurunan otot jika berehat terlalu lama
daripada latihan.
 Atlet tidak boleh berehat melebihi daripada
tiga hari.
Prinsip Kepelbagaian Latihan

 Prinsip latihan ini adalah bertujuan untuk


mengatasi masalah kebosanan di
kalangan atlet.
 Atlet akan merasa bosan jika latihan yang
sama dijalankan berulang kali.
 Aktiviti latihan boleh dipelbagaikan tetapi
mestilah mencapai matlamat yang sama.
 Contoh:
– Atlet renang boleh mengubah kaedah latihan
dengan acara berbasikal untuk meningkatkan
daya tahan kardiovaskular.