Anda di halaman 1dari 1

Al-Fushshilat:026

Dan orang-orang yang kafir berkata: Janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al Quraan ini dan
buatlah hiruk-pikuk terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan mereka.
Al-A`raaf:204

Dan apabila dibacakan Al Qur`an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu
mendapat rahmat.
Al-Baqarah:097

Katakanlah: Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya (Al Qur`an) ke dalam
hatimu dengan seizin Allah; membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita
gembira bagi orang-orang yang beriman.
Asy-Syuaraa`:192

Dan sesungguhnya Al Qur`an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam,
Asy-Syuaraa`:193

dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),


Asy-Syuaraa`:194

ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan,