Anda di halaman 1dari 2

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN

BORANG PENETAPAN SASARAN AWAL DAN SASARAN AKHIR KEBERHASILAN 2015


NAMA PYD

GRED
JAWATAN

NO KP

T/TANGAN/
TARIKH

TEMPAT
BERTUGAS

JANTINA

PERTENGAHA
N

AKHIR

PYD
PP1

JAWATAN

KEBERHASILAN
TUGAS-TUGAS
UTAMA

PRA
PENILAIAN

PP2

BIL

ASPEK

DESKRIPSI

PENETAPAN
SASARAN AWAL

PENCAPAIAN
PERTENGAHAN
TAHUN

SASARAN
AKHIR

**Rujuk Garis Panduan Komponen Keberhasilan PBPPP, ms.5 untuk contoh pengisian.