PELAN TINDAKAN PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

PIPP TERAS 2 FOKUS TERAS 2 BIL. PROGRAM/PROJEK

: Membangunkan Modal Insan. : 5) Memantapkan program kokurikulum dan sukan. T/JAWAB TEMPOH Februari, Mei, Ogos dan oktober KOS/ SUMBER OUTPUT Guru-guru dapat mengetahui rancangan dan program yang akan dijalankan. INDIKATOR PRESTASI Merancang program yang lebih berkesan dan masalah berkaitan PJK yang timbul dapat diatasi dengan baik. Perlaksanaan tugas dapat berjalan dengan lebih lancar. SASARAN Semua guru mata pelajaran PJK.

1.

Mengadakan Mesyuarat Ketua Panitia Pendidikan Panitia Jasmani Dan Kesihatan 4 PJK. kali setahun.

2.

Menubuhkan jawatankuasa pemantapan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan.

Ketua Panitia PJK.

Sepanjang tahun.

-

Guru-guru dapat dialihkan kepada beberapa AJK kecil untuk menjalankan tugas dengan lebih baik. Bilik gerakan PJK dapat dijaga dengan baik.

Semua guru mata pelajaran PJK.

3.

Mengurus Bilik Gerakan PJK.

Ketua Panitia PJK.

Sepanjang tahun.

RM 100

Kekemasan bilik gerakan PJK dapat dijaga dengan baik.

AJK stor sukan yang dilantik.

4.

Perlaksanaan ujian Kecergasan Fizikal Kebangsaan ( SEGAK )

Semua guru PJK.

April & Ogos

-

5.

Mengadakan pertandingan Tarik Tali antara kelas tahun 6.

Semua guru PJK tahun 6.

November

RM 1000

Murid-murid dapat Murid dapat melakukan ujian yang melaksanakan 4 dijalankan. jenis ujian yang ditentukan dengan cara yang betul dan mencapai standard yang diingini. Murid dapat Semua murid menjalankan aktiviti yang mengambil yang lebih berfaedah bahagian dapat selepas ujian UPSR. meningkatkan semangat sukan dan sikap kerjasama antara murid.

Semua murid.

Murid tahun 6