Anda di halaman 1dari 2

PELAN TINDAKAN

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

PIPP TERAS 2 : Membangunkan Modal Insan.


FOKUS TERAS 2 : 5) Memantapkan program kokurikulum dan sukan.
KOS/ INDIKATOR
BIL. PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH OUTPUT SASARAN
SUMBER PRESTASI
1. Mengadakan Mesyuarat Ketua Februari, - Guru-guru dapat Merancang Semua guru
Panitia Pendidikan Panitia Mei, Ogos mengetahui program yang mata
Jasmani Dan Kesihatan 4 PJK. dan oktober rancangan dan lebih berkesan pelajaran
kali setahun. program yang akan dan masalah PJK.
dijalankan. berkaitan PJK
yang timbul dapat
diatasi dengan
baik.
2. Menubuhkan Ketua Sepanjang - Guru-guru dapat Perlaksanaan Semua guru
jawatankuasa Panitia tahun. dialihkan kepada tugas dapat mata
pemantapan Pendidikan PJK. beberapa AJK kecil berjalan dengan pelajaran
Jasmani Dan Kesihatan. untuk menjalankan lebih lancar. PJK.
tugas dengan lebih
baik.

3. Mengurus Bilik Gerakan Ketua Sepanjang RM 100 Bilik gerakan PJK Kekemasan bilik AJK stor
PJK. Panitia tahun. dapat dijaga dengan gerakan PJK sukan yang
PJK. baik. dapat dijaga dilantik.
dengan baik.
4. Perlaksanaan ujian Semua April & - Murid-murid dapat Murid dapat Semua
Kecergasan Fizikal guru PJK. Ogos melakukan ujian yang melaksanakan 4 murid.
Kebangsaan ( SEGAK ) dijalankan. jenis ujian yang
ditentukan
dengan cara yang
betul dan
mencapai
standard yang
diingini.
5. Mengadakan Semua November RM 1000 Murid dapat Semua murid Murid
pertandingan Tarik Tali guru PJK menjalankan aktiviti yang mengambil tahun 6
antara kelas tahun 6. tahun 6. yang lebih berfaedah bahagian dapat
selepas ujian UPSR. meningkatkan
semangat sukan
dan sikap
kerjasama antara
murid.

Anda mungkin juga menyukai