Anda di halaman 1dari 1

BORANG KEBENARAN MEMBAWA NOTEBOOK KE SEKOLAH

Nama :

Jenis/Model :

No K/P :
Alamat Surat Menyurat :

Kelas:

No Tel :

Peraturan Am :
Notebook mestilah didaftarkan dengan Guru
Penyelaras Bestari.
Menggunakan bateri notebook sahaja untuk sumber
kuasa.
Menggunakan notebook untuk tujuan P&P sahaja.
Tidak menggunakan untuk tujuan permainan /
sembang dan perkara-perkara lain yang terlarang.
Keselamatan notebook adalah tanggungjawab
pemilik notebook. Pihak sekolah tidak akan
bertanggungjawab terhadap sebarang
kecurian/kehilangan/kerosakan dan seumpama
dengannya.

No Siri Notebook :
OS :
Processor :
RAM :
IP Address :
Untuk Kegunaan Pejabat :

Tujuan membawa notebook : ..


Bersama ini saya sertakan wang tunai sebanyak RM 1.00 (Ringgit Malaysia Dua Sahaja) untuk bayaran pelekat
khas.
Tandatangan Pelajar : __________________
Tarikh :
Pengesahan Guru Subjek / Guru Kelas :
Saya mengesahkan bahawasanya pelajar ini membawa notebook untuk tujuan P&P.
Tandatangan Guru : __________________
Nama Guru:

Tarikh :

Pengesahan Ibubapa/Penjaga :
Bahawasanya saya membenarkan anak/jagaan saya untuk membawa notebook ke sekolah.
Tandatangan Ibubapa/Penjaga :____________________
Tarikh :
Kebenaran Dari Guru Penyelaras Bestari :
Pelajar ini dibenarkan membawa notebook ke sekolah mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan.
Pelajar ini telah menjelaskan bayaran sebanyak RM 1.00 untuk mendapatkan pelekat khas selama 6
bulan.

Tandatangan Guru Penyelaras Bestari :_____________________


Tarikh :