Anda di halaman 1dari 15

Jadual SLT

Kod dan Nama Kursus

EDU3101 - Falsafah dan Pendidikan di Malaysia

Kredit

3 (3+0)

Minggu

Tarikh

11/01/2013

Masa

2.00 petang 4.00 petang

Tempat

Bilik Asrama

Tajuk dan Kandungan

Perkembangan Sistem Pendidikan di Malaysia


Sebelum & Selepas Merdeka
Jenis sekolah
Laporan pendidikan
Masalah yang timbul

Aktiviti

Dengan menggunakan pengurusan grafik untuk


membanding bezakan pendidikan semasa dengan
sebelum merdeka.

Refleksi/Catatan

Saya telah memahami sejarah perkembangan sistem


pendidikan di Malaysia sebelum dan selepas serta
semasa.
Saya juga dapat membanding-bezakan sistem pendidikan
yang terdapat sebelum dan selepas kemerdekaan dicapai.

Jadual Agihan Jam Seminggu SLT

Kredit

1(1+0
)

2(2+0
)

3(3+0
)

1(0+1
)

2(0+2
)

3(0+3
)

3(1+2
)

3(2+1
)

Jam seminggu

10

35

45

10

20

30

45

45

Jadual SLT

Kod dan Nama Kursus

EDU3101 - Falsafah dan Pendidikan di Malaysia

Kredit

3 (3+0)

Minggu

Tarikh

17/01/2013

Masa

3.00 petang 5.00 petang

Tempat

Bilik Asrama

Tajuk dan Kandungan

Semasa
Jenis sekolah
Laporan pendidikan
Perubahan dalam sistem pendidikan negara
Konsep asas falsafah dan falsafah pendidikan
Pengenalan kepada Falsafah : Pengertian falsafah &
Cabang falsafah
Pengenalan kepada Falsafah Pendidikan

Aktiviti

Membaca dan membincangkan serta membentangkan


peta minda mengenai cabang-cabang dalam falsafah
pendidikan.

Refleksi/Catatan

Menurut Plato, pendidikan merupakan memberi latihan


moral kewarganegaraan yang baik serta membentuk
warganegara yang baik serta mematuhi undang-undang
negara. Menurut Jean Jacques Rousseau mengatakan
bahawa pendidikan itu proses berterusan yang mula dari
masa kanak-kanak kecil.

Jadual Agihan Jam Seminggu SLT

Kredit

1(1+0
)

2(2+0
)

3(3+0
)

1(0+1
)

2(0+2
)

3(0+3
)

3(1+2
)

3(2+1
)

Jam seminggu

10

35

45

10

20

30

45

45

Jadual SLT

Kod dan Nama


Kursus

EDU3101 - Falsafah dan Pendidikan di Malaysia

Kredit

3 (3+0)

Minggu

Tarikh

25/01/2013

Masa

11.00 pagi 1.00 petang

Tempat

Bilik Asrama

Tajuk dan Kandungan

Falsafah Pendidikan Islam dan Timur


Pengenalan kepada Falsafah Pendidikan Islam :
konsep,prinsip & fungsi
Falsafah Pendidikan Timur : konsep, prinsip dan fungsi

Aktiviti

Mencari dan membaca bahan tentang seorang tokoh


falsafah pendidikan Islam dan seorang tokoh falsafah
pendidikan Timur.

Refleksi/Catatan

Islam menggariskan kesemua ilmu untuk dipelajari dan


kesemua ilmu ini disulam dan terasnya adalah keagamaan
dan penghayatan rohani agar umat Islam tidak sesat dari
jalan yang lurus.
Islam mementingkan pendidikan. Menurut Ibn Rushd,
pendidikan Islam adalah suatu usaha berterusan untuk
menyampaikan ilmu, kemahiran dan amalan islam
berdasarkan al-quran dan sunnah,

Jadual Agihan Jam Seminggu SLT

Kredit

1(1+0
)

2(2+0
)

3(3+0
)

1(0+1
)

2(0+2
)

3(0+3
)

3(1+2
)

3(2+1
)

Jam seminggu

10

35

45

10

20

30

45

45

Jadual SLT

Kod dan Nama


Kursus

EDU3101 - Falsafah dan Pendidikan di Malaysia

Kredit

3 (3+0)

Minggu

Tarikh

01/02/2013

Masa

6.00 petang 8.00 petang

Tempat

Bilik Asrama

Tajuk dan Kandungan

Implikasi terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia


Perkembangan Falsafah Pendidikan Barat
Tradisional (Perenialisme dan Esensialisme)
Konsep & prinsip
Tujuan & peranan
Tumpuan
Moden/Progresif (Progresivisme, Rekonstruktivisme
dan Eksistensialisme)
Konsep, prinsip & tujuan

Aktiviti

Membaca dan mencari serta membincangkan bahawa


cabang-cabang dalam falsafah pendidikan Barat.

Refleksi/Catatan

Falsafah pendidikan Barat telah dibahagikan kepada dua


iaitu tradisional dan moden.
Dalam tradisional terdapat perenialisme dan essensialisme,
manakala moden mempunyai progresivisme,
rekonstruktivisme dan eksistensialisme.

Jadual Agihan Jam Seminggu SLT

Kredit

1(1+0
)

2(2+0
)

3(3+0
)

1(0+1
)

2(0+2
)

3(0+3
)

3(1+2
)

3(2+1
)

Jam seminggu

10

35

45

10

20

30

45

45

Jadual SLT

Kod dan Nama


Kursus

EDU3101 - Falsafah dan Pendidikan di Malaysia

Kredit

3 (3+0)

Minggu

Tarikh

08/02/2013

Masa

7.00 petang 9.00 petang

Tempat

Bilik Asrama

Tajuk dan Kandungan

Moden/Progresif (Progresivisme, Rekonstruktivisme dan


Eksistensialisme)
Peranan
Tumpuan
Implikasi terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia
Implikasi falsafah pendidikan barat terhadap perkembangan
pendidikan di Malaysia.

Aktiviti

Membincangkan dalam kumpulan dan memilihkan satu


cabang falsafah pendidikan barat yang paling sesuai untuk
digunakan pada masa kini.

Refleksi/Catatan

Konsep pragmatisme menerangkan idea, prinsip atau fakta


haruslah diuji secara saintifik serta objektif dan membawa
kepada hasil yang memuaskan. Teori ini mengatakan murid
mempunyai naluri yang ingin tahu dan guru harus menjadi
pembimbing kepada mereka.

Jadual Agihan Jam Seminggu SLT

Kredit

1(1+0
)

2(2+0
)

3(3+0
)

1(0+1
)

2(0+2
)

3(0+3
)

3(1+2
)

3(2+1
)

Jam seminggu

10

35

45

10

20

30

45

45

Jadual SLT

Kod dan Nama


Kursus

EDU3101 - Falsafah dan Pendidikan di Malaysia

Kredit

3 (3+0)

Minggu

Tarikh

15/02/2013

Masa

6.00 petang 8.00 petang

Tempat

Bilik Asrama

Tajuk dan Kandungan

Implikasi falsafah pendidikan barat terhadap perkembangan


pendidikan di Malaysia
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)
Konsep & prinsip FPK
Elemen dalam FPK

Aktiviti

Mencari bahan dan menganalisiskan tentang FPK dan


melihat perkaitan dengan Falsafah pendidikan barat, Islam
dan timur. Membuat perbandingan falsafah mereka dengan
FPK.

Refleksi/Catatan

Unsur-unsur FPK ialah pendidikan suatu usaha berterusan,


memperkembang potensi individu, perkembangan potensi
secara menyeluruh dan bersepadu, insan yang seimbang
dan harmonis dan sebagainya.
Unsur-unsur FPG adalah berpekerti mulia, berpandangan
progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara
dan lain-lain.

Jadual Agihan Jam Seminggu SLT

Kredit

1(1+0
)

2(2+0
)

3(3+0
)

1(0+1
)

2(0+2
)

3(0+3
)

3(1+2
)

3(2+1
)

Jam seminggu

10

35

45

10

20

30

45

45

Jadual SLT

Kod dan Nama


Kursus

EDU3101 - Falsafah dan Pendidikan di Malaysia

Kredit

3 (3+0)

Minggu

Tarikh

22/02/2013

Masa

1.00 petang - 3.00 petang

Tempat

Bilik Asrama

Tajuk dan Kandungan

Falsafah Pendidikan Guru (FPG)

Kosep & prinsip FPG


Elemen dalam FPG
Matlamat FPG
Model Konseptual Pendidikan Guru
Nilai-nilai keguruan

Aktiviti

Tengok video Teacher make a difference dan


mengulaskan ciri-ciri keguruan yang terdapat dalam video
tersebut.

Refleksi/Catatan

Matlamat pendidikan adalah untuk melahirkan rakyat yang


berketrampilan, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,
berupaya mencapai kesejahteraan, memberi sumbangan
untuk keharmonian dan kemakmuran Negara dan
bertanggungjawab.

Jadual Agihan Jam Seminggu SLT

Kredit

1(1+0
)

2(2+0
)

3(3+0
)

1(0+1
)

2(0+2
)

3(0+3
)

3(1+2
)

3(2+1
)

Jam seminggu

10

35

45

10

20

30

45

45

Jadual SLT

Kod dan Nama


Kursus

EDU3101 - Falsafah dan Pendidikan di Malaysia

Kredit

3 (3+0)

Minggu

Tarikh

01/03/2013

Masa

6.00 malam 8.00 malam

Tempat

Bilik Asrama

Tajuk dan Kandungan

Konsep Modal Insan


Pengertian konsep
Ciri-ciri
Kerjaya guru sebagai ibadah
Perspektif agama
Islam, Kristian, Budhisma, Hinduhisma & Taoisma

Aktiviti

Membaca dan membanding bezakan antara perspektif


agama yang berlainan.

Refleksi/Catatan

Konsep ibadah tersirat dalam tugas guru yang menjadikan


seseorang guru itu diakui, dihormati, disegani serta
disanjungi oleh masyarakat.
Sumber manusia yang dimiliki oleh sesebuah negara bagi
memenuhi keperluan pengisian peluang ke arah
pembangunan negara tersebut.

Jadual Agihan Jam Seminggu SLT

Kredit

1(1+0
)

Jam seminggu 10

2(2+0
)

3(3+0
)

1(0+1
)

2(0+2
)

3(0+3
)

3(1+2
)

3(2+1)

35

45

10

20

30

45

45

Jadual SLT

Kod dan Nama


Kursus

EDU3101 - Falsafah dan Pendidikan di Malaysia

Kredit

3 (3+0)

Minggu

10

Tarikh

07/03/2013

Masa

8.00 petang 10.00 petang

Tempat

Bilik Asrama

Tajuk dan Kandungan

Perjuangan Insan Pendidik


Ahli falsafah Plato, Rosseau Confucius, Lao Tze & AlGhazali
Tokoh-tokoh pendidik Barat dan Timur

Aktiviti

Membaca dan mencari tentang peranan salah seorang


tokoh pendidikan dalam pembinaan modal insan.

Refleksi/Catatan

Tokoh-tokoh pendidikan Barat ialah John Dewey, Maria


Montessori, Jean Piaget, Carl Rogers dan Albert Bandura.
Tokoh-tokoh pendidikan Timur ialah Hamka, Lao Tze dan
sebagainya.

Jadual Agihan Jam Seminggu SLT

Kredit

1(1+0
)

2(2+0
)

3(3+0
)

1(0+1
)

2(0+2
)

3(0+3
)

3(1+2
)

3(2+1
)

Jam seminggu

10

35

45

10

20

30

45

45

Jadual SLT

Kod dan Nama


Kursus

EDU3101 - Falsafah dan Pendidikan di Malaysia

Kredit

3 (3+0)

Minggu

11

Tarikh

15/03/2013

Masa

1.00 petang 3.00 petang

Tempat

Bilik Asrama

Tajuk dan Kandungan

Tokoh-tokoh Pendidikan Negara

Ciri-ciri tokoh Pendidik


Sumbangan

Guru sebagai pembentuk insan


Peranan guru dalam merealisasikan FPK
Aktiviti

Membincangkan kenyataan tentang guru adalah agen


perubahan atau guru sebagai pengekal tradisi dengan
kawan-kawan.

Refleksi/Catatan

Tokoh pendidik negara adalah seperti Zaba, Burhanuddin


Helmi dan sebagainya.
Zaba merupakan seorang peneroka tatabahasa Melayu
dan perancang kurikulum sekolah serta penulis buku teks
yang digunakan di Tanah Melayu & Sumatera semasa era
Jepun.
Burhanuddin Helmi digelar sebagai Pak Doktor. Beliau
merupakan seorang ahli ulamak, ahli tasawuf, ahli pidato,
sasterawan dan ahli perubatan homeopati.

Jadual Agihan Jam Seminggu SLT


Kredit

1(1+0
)

2(2+0
)

3(3+0
)

1(0+1
)

2(0+2
)

3(0+3
)

3(1+2
)

3(2+1
)

Jam seminggu

10

35

45

10

20

30

45

45

Jadual SLT

Kod dan Nama

EDU3101 - Falsafah dan Pendidikan di Malaysia

Kursus
Kredit

3 (3+0)

Minggu

14

Tarikh

21/03/2013

Masa

5.00 petang 7.00 petang

Tempat

Bilik Asrama

Tajuk dan Kandungan

Peranan guru dalam merealisasikan FPK

Aktiviti

Mengadakan pembentangan laporan PBS dalam sesi


perkongsian dapatan dan mencari artikel berkaitan isu
semasa yang mengaitkan guru.

Refleksi/Catatan

Guru merupakan insan di mana murid-murid menjadikan


role model dalam menimba ilmu. Aspek kepimpinan guru
perlu diambil perhatian dan berfikiran kreatif dalam
pengurusan dan berhubungan dengan guru dan juga murid.
Guru bertanggungjawab menetapkan falsafah sekolah,
wawasan sekolah, visi dan misi sekolah. Guru juga perlu
memastikan aspek-aspek seperti budaya sekolah, aktiviti
ko-kurikulum dan disiplin murid diberi perhatian yang
sewajarnya.

Jadual Agihan Jam Seminggu SLT

Kredit

1(1+0
)

2(2+0
)

3(3+0
)

1(0+1
)

2(0+2
)

3(0+3
)

3(1+2
)

3(2+1
)

Jam seminggu

10

35

45

10

20

30

45

45

Jadual SLT

Kod dan Nama


Kursus

EDU3101 - Falsafah dan Pendidikan di Malaysia

Kredit

3 (3+0)

Minggu

15

Tarikh

12/04/2013

Masa

1.00 petang 3.00 petang

Tempat

Bilik Asrama

Tajuk dan Kandungan

Peranan Guru dalam merealisasikan FPG


Pembentukan dan pelaksaan KBSR dan KSSR
Pembentukan Kurikulum (Model objektif dan proses)

Aktiviti

Membaca dan membanding bezakan antara teori


pembinaan kurikulum berdasarkan model objektif dengan
model proses.

Refleksi/Catatan

Model objektif berasaskan kepada objektif P&P manakala


model proses berdasarkan kepada proses dan kriteria yang
diambil.
Model objektif berfokuskan hasil pembelajaran objektif yang
hendak dicapai manakala model proses lebih kepada
proses pelaksanaan yang dilalui oleh pelajar.

Jadual Agihan Jam Seminggu SLT

Kredit

1(1+0
)

2(2+0
)

3(3+0
)

1(0+1
)

2(0+2
)

3(0+3
)

3(1+2
)

3(2+1
)

Jam seminggu

10

35

45

10

20

30

45

45

Jadual SLT

Kod dan Nama

EDU3101 - Falsafah dan Pendidikan di Malaysia

Kursus
Kredit

3 (3+0)

Minggu

16

Tarikh

19/04/2013

Masa

5.00 petang 7.00 petang

Tempat

Bilik Asrama

Tajuk dan Kandungan

Pembentukan Kurikulum

Model Pembinaan kurikulum ( Model objektif dan


proses)
Pembentukan KBSR dan KSSR
o Matlamat, Objektif & Ciri-ciri utama

Aktiviti

Mencari dan membaca serta membanding bezakan KBSR


dengan KSSR.

Refleksi/Catatan

KBSR berasaskan komunikasi, manusia dan alam


sekeliling, perkembangan diri individu dan berdasarkan
sukatan pelajaran dengan berfokus kepada 3M.
KSSR berasaskan komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai,
kemanusiaan, perkembangan fizikal dan estetika, sains dan
teknologi, ketrampilan diri dan berdasarkan dokumen
standard kurikulum dengan berfokus kepada 4M.

Jadual Agihan Jam Seminggu SLT

Kredit

1(1+0
)

2(2+0
)

3(3+0
)

1(0+1
)

2(0+2
)

3(0+3
)

3(1+2
)

3(2+1
)

Jam seminggu

10

35

45

10

20

30

45

45

Jadual SLT

Kod dan Nama


Kursus

EDU3101 - Falsafah dan Pendidikan di Malaysia

Kredit

3 (3+0)

Minggu

17

Tarikh

26/04/2013

Masa

7.00 petang 9.00 petang

Tempat

Bilik Asrama

Tajuk dan Kandungan

Pembentukan KBSR dan KSSR


Struktur dan komponen
Proses Pelaksaan KBSR & KSSR
Pendekatan & Strategi

Aktiviti

Mencari dan membaca bahan tentang maksud


pembelajaran yang menyeronokan ( learning in fun )
dengan contoh-contoh yang sesuai.

Refleksi/Catatan

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) terdapat dua


pembelajaran yang menyeronokan iaitu modul teras asas
dan modul elektif.
Modul asas teras ialah Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris,
Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Manakala, modul elektif
adalah Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Bahasa Iban, Bahasa
Kadazan dan Bahasa Arab.

Jadual Agihan Jam Seminggu SLT

Kredit

1(1+0
)

2(2+0
)

3(3+0
)

1(0+1
)

2(0+2
)

3(0+3
)

3(1+2
)

3(2+1
)

Jam seminggu

10

35

45

10

20

30

45

45

Jadual SLT

Kod dan Nama


Kursus

EDU3101 - Falsafah dan Pendidikan di Malaysia

Kredit

3 (3+0)

Minggu

18

Tarikh

03/05/2013

Masa

1.00 petang 3.00 petang

Tempat

Bilik Asrama

Tajuk dan Kandungan

Proses Pelaksanaan KBSR dan kSSR

Pelaksanaan KBSR dan KSSR ke arah Wawasan 2020

Aktiviti

Membaca dan membuat penulisan refleksi mengenai


pelaksanaan KBSR dan KSSR serta matlamatnya ke arah
pencapaian wawasan 2020 serta membincangkan
perubahan terkini dalam kurikulum sekolah rendah.

Refleksi/Catatan

Pelaksanaan KBSR dan KSSR telah menyebabkan


wujudnya pendidikan seumur hidup, semua murid
mendapat pendidikan yang sama, wujud suasana sekolah
yang kondusif, wujud nilai-nilai merentasi kurikulum, wujud
murid-murid yang mampu menguasai 3M dan 4M, muridmurid yang mempunyai kemahiran berfikir (KB) dan
memperolehi pengalaman asas hidup dari persekitarannya.

Jadual Agihan Jam Seminggu SLT

Kredit

1(1+0
)

2(2+0
)

3(3+0
)

1(0+1
)

2(0+2
)

3(0+3
)

3(1+2
)

3(2+1
)

Jam seminggu

10

35

45

10

20

30

45

45