Anda di halaman 1dari 18

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS DATO RAZALI ISMAIL

RANTING
FALSAFAH

APA ITU FALSAFAH ?

AYN
RAND

Falsafah mengkaji
kewujudan manusia,
hubungan antara manusia
Dari perspektif sains
kognitiff, sainstulen
diibaratkan sebagai
pepohon, manakala
falsafah dianggap sepperti
tanah di mana pepohon
tumbuh dengan
suburnya

APA CABANG FALSAFAH ?


METAFIZIK
(ONTOLOGI)

CABAN
G2
FALSAF
AH

AXIOLOGI
EPISTEMOLOGI
LOGIK

CABANG
FALSAFAH

METAFIZIK
(ONTOLOGI)

METAFIZIK (ONTOLOGI)
DEFINI
SI

Kamus Dewan Edisi


FALSAFAHKeempat
ATAUPUN ILMU PENGETAHUN
MENGENAI SEGALA YANG DILUAR ALAM
BIASA ATAU YANG TIDAK KELIHATAN
(MAAKULAT)

Metafizik bersifat spekulatif dan memberi


fokus kepada perkaitan sebab-akibat
Persoalan yang timbul dari metafizik sukar
untuk dirungkai walaupun dengan
eksperimen & kajian saintifik.

METAFIZIK (ONTOLOGI)
Metafizik Mengutarakan
Soalan Seperti :
Apa itu kebenaran ?
Adakah tuhan wujud ?
Siapa itu manusia ?
Apa itu kebebasan manusia
Adakah dunia ini semata-mata terdiri
daripada jisim sahaja ?

ABANG FALSAFAH

AXIOLOGI

AXIOLOGI
Berasal dari perkataan Yunani yang
bermaksud NILAI.
Falsafah yang mempersoalkan tentang
baik-buruk, cantik-hodoh atau benarsalah.

CABANG
AXIOLOG
I

ETIKA
ESTETIKA

AXIOLOGI
ETIKA

Etika memberi perhatian kepada kualiti


moral dan tingkahlaku manusia kerana
mengkaji kebaikan seseorang, sesuatu
masyarakat dan kehidupan.

3
BIDANG
ASAS
ETIKA

Meta Ethics Kajian tentang


konsep etika
Normative Ethics Kajian
tentang bagaimana
menentukan nilai etika
Applied Ethics Kajian
tentang penggunan nilai
etika.

AXIOLOGI
Etika Mengutarakan Soalan
Seperti :
Apa itu kebaikan ? Apakah ciri-ciri
tingkahlaku yang menentukan
kebaikan ?
Apa yang menentukan sesuatu
tindakan itu betul ?
Adakah moraliti itu bersifat objektif
atau subjektif ?

AXIOLOGI
ESTETIK
A
Merujuk
kepada kriteria bagi kecantikan
dalam kesenian, alam sekeliling dan
kehidupan.

Estetika Mengutarakan Soalan


Seperti :
Apa itu kecantikan ?
Bagaimana kita dapat menikmati
keindahan alam semulajadi ?

ABANG FALSAFAH

PISTEMOLOGI
PARADOX

IMUTH

EPISTEMOLOGI
Lebih dikenali sebagai teori ilmu yang
mengkaji tentang ilmu dan kepercayaan.
Berasal dari perkataan Yunani episteme
yang bermaksud ilmu dan sains dan logos
bermaksud keterangan.

Epistemologi Mengutarakan Soalan


Seperti :
Apa itu ilmu ?
Apakah sumber pengetahuan ?
Apa yang diketahui oleh manusia ?

EPISTEMOLOGI
Cara Memperoleh Ilmu Dalam
Epistemologi
Wahyu
Berasaskan Pengalaman
Pancaindera
Intuisi
Pandangan pakar bidang
tersebut
Logik
Kaedah Saintifik

CABANG FALSAFA

LOGIK

LOGIK
LOGIK
Menerangkan hubungan antara idea-idea
di samping memberi alasan bagi jawapan
yang diberi

INDUKTIF
Bermula dengan butiran
JENIS
LOGI
K

khusus, kemudian membuat


penaakulan terhadap butiran
dan seterusnya membuat
kesimpulan umum yang
menjelaskannya.

DEDUKTIF
Bermula dengan kesimpulan

umum, kemudian mencari


contoh yang relevan bagi
menerangkan kesimpulan ini
dan seterusnya butiran dihasil
secara logik.

LOGIK
Logik Mengutarakan Soalan
Seperti :
Apa yang dimaksudkan dengan
taakulan baik dan tidak baik ?
Bagaimana kita tentukan sama ada
taakulan itu bersifat baik atau
kurang baik ?

RUJUKAN

Choong Lean Keow. Falsafah dan


Pendidikan Di Malaysia. (2007).
Siri Pendidikan Guru. Ipoh.
Kamus Dewan Edisi Keempat. (2007).
Dewan Bahasa dan Pustaka.