Anda di halaman 1dari 34

1.

1 CARTA
ORGANISASI
TAHUN SEMASA

1.2 CARTA
ORGANISASI
PANITIA TAHUN
SEMASA

1.3 BIODATA
GURU (TERKINI)

1.4 JADUAL
WAKTU
PERSENDIRIAN
(TERKINI)

1.5 SENARAI
BUKU RUJUKAN
GURU

1.6 PEKELILING
IKHTISAS /
SURAT SIARAN

2.1 SUKATAN
PELAJARAN &
HURAIAN /
DSKP

2.2
RANCANGAN
PENGAJARAN
TAHUNAN (RPT)
MENGIKUT

3.1 MESYUARAT

3.2 SURAT
PANGGILAN
MESYUARAT

3.3 MINIT
MESYUARAT

4.1
PERANCANGAN
TAHUNAN
PANITIA

4.2 LAPORAN
PELAKSANAAN
PROGRAM /
AKTIVITI

5.1 ANALISIS
KEPUTUSAN
PEPERIKSAAN
UPSR TAHUN
LALU

5.2 ANALISIS
PENCAPAIAN
UPSR DALAM 3
TAHUN

5.3 ANALISIS
PENCAPAIAN
MATA
PELAJARAN
(MP) DALAM
SEMUA TAHUN

5.4
HEADCOUNT
MATA
PELAJARAN
(MP)

5.5
HEADCOUNT
AKADEMIK
MURID

5.6 ANALISIS
ITEM SOALAN
UJIAN/PEPERIKS
AAN

5.7 POST
MORTEM
UJIAN/PEPERIKS
AAN

5.8 PROGRAM
PEMULIHAN &
PENGAYAAN

6.1 JADUAL
PENCERAPAN
PDP

6.2 LAPORAN
PENCERAPAN
OLEH
PENTADBIR

7.1 JADUAL
SEMAKAN
BUKU NOTA/
BUKU LATIHAN

7.2 LAPORAN
SEMAKAN
BUKU
NOTA/BUKU
LATIHAN

8.1
PERANCANGAN
KOAKADEMIK/P
ERSATUAN

8.2 LAPORAN
PELAKSANAAN
AKTIVITI

9.1 SOALAN
PEPERIKSAAN
UPSR

9.2 SOALAN
UJIAN/PEPERIKS
AAN PERINGKAT
SEKOLAH

9.3 SOALAN
UJIAN/PEPERIKSAA
N SEKOLAH
DISEMAK OLEH
PENTADBIR

9.4 SOALAN
UJIAN/PEPERIKSA
AN SEKOLAH
DISEDIAKAN
MENGIKUT JSU

9.5 KOLEKSI
SOALAN DARI
SEKOLAH LAIN,
NEGERI lain,
INTERNET

10.1
PERANCANGAN
PROGRAM

10.2 LAPORAN
PELAKSANAAN
PROGRAM