Anda di halaman 1dari 7

2/2/2015

A fogatlan als llcsont


anatmija I.
A jl funkcionl fogsor ksztshez ismerni kell az anatmiai
s lettani viszonyokat.
Az izmok eredse, tapadsa s mozgsa fontos a fogsor
alaplemez kiterjesztse s a fogak helyzete szempontjbl.

Klinikai anatmia
Az let folyamn az llcsontokon s azokat bort
lgyrszeken endogn s exogn okok miatt kialakult
anatmiai helyzet.
Alak- s mkdsbeli vltozsok, nem tekinthetk
patolgisnak.
A fogatlan szjnak az let folyamn kialakult, sok
esetben egynenknt eltr anatmai adottsgait,
amelyek felismerse s rtkelse klinikai vizsgl
mdszerekkel trtnik, a klinikai anatmia foglalja
ssze. /Kemny/

A stabilitsban s a retenciban fontos


tnyezk:
Nylkahrtya tpusa, jellege
- alapjval feszesen sszentt vagy elmozdthat
- elszarusods mrtke

Csont morfolgia
- fogatlan gerinc megtartottsga, formja
- csontkiemelkedsek (torus maxillae)
- atrfia mrtke

Klinikai anatmia
Szerepe lehet:
1. Alaplemez hatrainak megllaptsakor,
2. Alaplemez, polrozott felszn, rgfelszn
kialaktsakor,
3. Rgztsre felhasznlhat anatmiai
kpletek, adottsgok kivlasztsakor,
felhasznlsuk mdjban.
Kemny Imre

A fogsor rszei
Alaplemez (nyereg)
Mny
Mfogak

Izomtapadsok
- frenulumok
- gerinc krli s szj krli izmok
- nyelv helyzet
- szjfenk

2/2/2015

Az alaplemez kiterjesztse
Retencit s megtmasztst
biztost
A gerincen tl terjesztjk,
ahol az izomtapadsok s
mozgsok engedik
Funkcionlis stabilits

Klinikai anatmiai terletek


llkapocsgerinc
Tuberculum alveolare mandibulae
Gerinc lingvlis oldal:
Paralingvlis terlet
Recessus retromolaris, lingvalis tasak, Fish tasak

Szublingvlis terlet
Gerinc bukklis oldal:
Buccinator tasak
Recessus mandibulae accessorius
Tuberculum-masseter hasadk

Mentlis terlet

llkapocsgerinc
Anatmiai szempontbl llkapocsgerincnek
nevezzk az llkapocs szjregi felsznnek
azt a rszt, ami a fogak elvesztse utn a
fogmeder (processus alveolaris) rszleges vagy
teljes felszvdsa folyamn alakul ki.

llkapocsgerinc
Feszes ny bortja
Involci nem egyforma, fgg
Fogelveszts idejtl s
mdjtl

llcsontgerinc formk
Jl megtartott llkapocsgerinc
Ell megtartott, oldalt
lebontdott
Frontlisan lebontdott, molaris
rgiban megtartott
Egszben lapos
Negatv
Mlylt negatv

llcsontgerincl
Legmagasabb rsze a
gerincl.
A gerincl szivacsos
csontbl ll, nagy nyoms
viselsre nem alkalmas.
Nha, ersen atrofizlt
gerinc esetn, nylkahrtya
kiemelkeds van rajta.

Idelis gerinc:

Magas, sima, egyenletes forma


Jl krlhatrolt TAM
Tompa linea mylohyoidea
Mly lingvlis tasak
Frenulumok tvol tapadnak
Nincs almens rsz
Szles feszes mucosa

2/2/2015

Interalveolris vonal

llkapocsgerinc

Megtmaszts s retenci fgg a gerinc mrettl s formtl.

llkapocsgerinc

A csontlebontds sorn a fogatlan mandibula gerincnek ve nagyobb vlik a


maxilla vnl.

A fels s als gerincleket, a gerincl adott pontjait a frontlis skban sszekt


kpzeletbeli egyenes. Az interalveolris vonalnak a fggleges skkal bezrt szge
tjkoztat az als s fels llcsont gerinclvonalnak egymshoz viszonytott
helyzetrl.

Klinikai anatmiai terletek


llkapocsgerinc

A gerincl s a Linea
mylohyoidea kztti
tvolsg egyre kisebb
lesz az atrfia miatt

Tuberculum alveolare mandibulae


Gerinc lingvlis oldal:
Paralingvlis terlet
Recessus retromolaris, lingvalis tasak, Fish tasak

Szublingvlis terlet
Bukklis oldal
Buccinator tasak
Recessus mandibulae accessorius

Mentlis terlet
Tuberculum-masseter hasadk

Tuberculum alveolare mandibulae


az utols molaris fog mgtti papillbl =
papilla retromolaris, s a retromolris
prnbl,
a blcsessg fog elvesztse utn alakul ki
Disztlis rsze kis nylmirigyeket,
ktszvetet,
a raphe pterygomandibularis als rszt,
a m. buccinator egyes rostjait,
a m. constrictor pharyngis superior egyes
rostjait tartalmazza.
Jl viseli a fogsor nyomst, nem
szvdik fel a csont alatta.

Tuberculum alveolare mandibulae


szvettanilag 2 rszre klnl:
1. feszes nylkahrtya mesialis rsz
a korbbi papilla retromolaris terletn
kialakult krte alak terleten
submucosa nlkli, feszes nylkahrtya
tulajdonkppen gerinc folytatsa
2. lazbb nylkahrtya distalis rsz
laza ktszvet, a bucca
nylkahrtyjnak megfelel
protzis kiterjesztsre szveti
szerkezete miatt mr nem alkalmas
retromolris prna helyn alakul ki
plica pterygomandibulare folytatsba
esik

2/2/2015

Tuberculum alveolare mandibulae

Tuberculum alveolare mandibulae


Protetikai jelentsge
Egyike a legfontosabb
megtmasztsi terleteknek.
Az alaplemezt az orovestibularis
felezvonalig kell kiterjeszteni.
Ha nem hasznljuk fel kisebb lesz
a fogsor stabilitsa.

lland, kevss vltoz kplet, fogsor kiterjesztsre


alkalmas a mezilis rsze.

Klinikai anatmiai terletek


llkapocsgerinc
Tuberculum alveolare mandibulae

Gerinc lingvlis oldal:

Gerinc lingulis oldala


Paralingulis terlet
Recessus retromolaris

Paralingvlis terlet
Recessus retromolaris, lingvalis tasak, Fish tasak
Szublingvlis terlet
Bukklis oldal
Buccinator tasak
Recessus mandibulae accessorius
Tuberculum-masseter hasadk

Mentlis terlet

Paralingulis terlet
Az els kisrl helytl a
tuberculum alveolare
mandibulae mesialis
szlig tart.
Gerincltl a linea
mylohyoidea-ig tart, ami a
protzis alaplemeznek
egyrtelm hatra
m. mylohyoideus rostjai
merlegesen haladnak a
protzis szlre

Izmok - funkci a nyelvcsont s


gge emelse s a mandibula
sllyesztse.

M. Mylohyoideus
M. Geniohyoideus
M. Digastricus
M. Stylohyoideus

M. Mylohyoideus a szjfenk f alkotja. Linea mylohyoidea-rl


ered nyelvcsonton tapad. A fogsor eddig terjeszthet.

2/2/2015

Linea mylohyoidea

Enyhe lebontds
Mandibula fogakkal

A linea mylohyoidea helye a gerinchez


viszonytva vltozik.
Csontperemknt jelenik meg a mandibula bels oldaln, m. mylohydeus
tapadsa.
Slyos lebontds

Recessus retromolaris/ lingualis


tasak/ Fish tasak

A linea mylohyoidea tapintsa.

A gerinc resorpcija sorn a


gerincl linea tvolsg
cskken, ez cskkenti a
kiterjeszts lehetsgt.

Recessus retromolaris/ lingualis


tasak/ Fish tasak - izmok
m.constrictor pharyngis superior
-pars buccopharyngea
-pars mylopharyngea
-pars glossopharyngea
m. myloglossus = Jde-fle izom
m. mylohyoideus distalis rsze

A gerincl distolingualis vge mgtti, vertiklis terlet.


A tuberculum alveolare mandibulae mgtt helyezkedik el s
halad garat fel.

Recessus retromolaris/ lingualis


tasak/ Fish tasak
nyelv nyugalmi helyzetben laza, akr ujjbegyet
is befogad tasak, de nyelv kiltsekor az ujjat
kiprseli, csak a mucodinamikus lemintzssal
derthet ki, hogy felhasznlhat-e a terlet
Fish tasaktl inkbb a tuberculum alvolare
mandibulae fel van egy olyan terlet, ahov a
protzis kiterjeszthet,
klnsen jl megtartott llkapocsgerinc esetn
tallhat meg, az llcsontgerinc involcija
sorn fokozatosan beszkl

2/2/2015

Recessus retromolaris/ lingualis


tasak/ Fish tasak
Protetikai jelentsge:
1) jl megtartott gerinc esetn ki lehet
terjeszteni az alaplemezt (ha a beteg elviseli)
2) atrofizlt gerinc esetn, beszkl a
mozgs felemeli a fogsort.

Recessus retromolaris/ lingualis


tasak/ Fish tasak

Recessus retromolaris/ lingualis


tasak/ Fish tasak
A betegek kb. 6% -ban nem szlelhet.
A betegek kb.74%-ban csak a nyelv nyugalmi
helyzetben szlelhet - fogsort nem lehet
kiterjeszteni.
A betegek kb. 20%-ban a fogsort ki lehet ide
kiterjeszteni.

Klinikai anatmiai terletek


llkapocsgerinc
Tuberculum alveolare mandibulae
Gerinc lingvlis oldal:
Paralingvlis terlet
Recessus retromolaris, lingvalis tasak, Fish tasak

Szublingvlis terlet
Bukklis oldal
Buccinator tasak
Recessus mandibulae accessorius

Mentlis terlet
Tuberculum-masseter hasadk

Sublingualis terlet/szjfenk
Flhold alak terlet a linea
mylohyoidea-tl elrefel,
kt oldali plica sublingualis s az
llcsontgerinc kztti terlet frenulum linguae kt rszre osztja,
fiatal korban puha, laza rostos
ktszvet, knnyen sszenyomhat,
idskorban fibrotikuss vlik elboltosul - mozgsi amplitudja n,
tmtt tapintat involuti
elrehaladtval n a tmtt tapintat s
az elboltosuls is

Sublingualis terlet/szjfenk
Nem elboltosul:
- felszne sima
- Nyelv emelsekor csak kiss emelkedik
- lapos, negatv gerinc esetn sem emelkedik a
fogatlan gerinc fl
Elboltosul
a. Puha tapintat:
- enyhe nyomssal reponlhat
- fejet htra hajtva csaknem eltnik
- nyelv mozgst kevsb kveti
- fogsor elhorgonyzs szempontjbl kedvez
b. Tmtt tapintat:
- alakja kevsb befolysolhat
- ujj nyomsnak ellenll
- fejet htra hajtva sem sllyed lejjebb

2/2/2015

Sublingualis terlet/izmok
Name

Origin

Insertion

Nerve supply

Genioglossus

Mental spine of Lingual


Hypoglossal n.
mandible
aponeurosis (CN XII)

Depression and
propulsion of
tongue.

Geniohyoid

Mental spine of Hyoid bone


mandible

Elevation of tongue &


fixation of hyoid
bone

Hypoglossal n.
(CN XII)

Function

Sublingualis terlet/szjfenk
Plica sublingualis

Sublingualis terlet/szjfenk
M. Genioglossus s
M. Geniohyoideus szerep a
nyelv mozgsokban s nyelsben
Nagy amplitdj mozgskor
elemeli az ide terjesztett fogsort.
Kis mozgs esetn a plica szlig
vezethet a lemezszl,
pecstszer zrs - komoly
vkuum, ha a nyelv
felemelkedsekor sem emelkedik
tlzottan elre

Sublingualis terlet/szjfenk

Lingvlis frenulum, nyelvfk

Frenulum linguae A nyelvtl a szjfenkig hzd frenulum


linguae a sublingualis terletet kt rszre osztja.
Plica sublingualis - sublingualis nylmirigy s a
submandibularis nylmirigy kivezet csve feletti red.

Sublingualis terlet/szjfenk

A nyelvfk kt oldaln tallhat kiemelkedst a glandula


sublingualis okozza. Ezen kiemelkeds legmagasabb pontjn
nylik a caruncula sublingualison a glandula submandibularis
kivezetcsve s a glandula sublingualis f kivezetcsve
(ductus sublingualis major)

Kezdetnek ennyi

spinae mentales m. genioglossus s m. geniohyoideus


eredse.
Ers atrofia esetben kzel kerlnek a gerinchez, ha a
protzis rajtuk megtmaszkodik decubitusokhoz
vezethet.
.